Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Energi og bæredygtighed er vigtig for hovedstadsregionen

Energi og bæredygtighed har stor betydning for hovedstadsregionen. Årligt beløber de

samlede forsknings- og udviklingsinvesteringer i hovedstadsregionen sig til ca. 4,1 mia.

kr. Yderligere er lidt under 90.000 beskæftiget i brancher med tilknytning til Energi og

bæredygtighed, hvor hver person i arbejde generer en værditilvækst på ca. 975.000 kr.

Dette er omkring tre gange så meget som i erhvervslivet generelt. Den årlige omsætning

er ca. 120 mia. kr., og eksporten fra væksterhvervet i hovedstadsregionen er på ca. 50

mia. kr.

Vækst gennem udvikling, demonstration og energiaftalen

Stigende efterspørgsel efter energi presser priserne på fossile brændstoffer i vejret, og

yderligere fokus på energirelateret CO2-udledning har sat skub i en grøn omstilling mod

større energieffektivitet og øget brug af vedvarende energi. Denne udvikling forventes at

forsætte. Danske virksomheder har en række styrkepositioner inden for Energi og bæredygtighed

og har dermed et godt udgangspunkt for at kunne levere til global efterspørgsel

efter grønne teknologier og løsninger.

For at kunne udnytte de globale markedsmuligheder er det vigtigt, at der i Danmark er

gode forudsætninger for at kunne udvikle og teste teknologier og løsninger, ligesom det

er vigtigt, at kunne demonstrere og fremvise fuldskalaløsninger. Kommercialiseringen af

ny grøn energiteknologi består ofte af u-afprøvede løsninger, og derfor kan det være en

udfordring at sælge produkterne, hvis ikke disse kan demonstreres i større skala.

Med Energiaftalen står Danmark foran en gennemgribende omlægning af energiforsyningen

frem mod 2020, hvor der skal foretages investeringer for 90-150 mia. kr. Energiaftalen

ventes at stimulere væksten i erhvervsområdet gennem udviklingen af nye teknologier,

løsninger, forretningsmodeller mv., som kan fungere som demonstration og afsæt for

eksport.

Målrettet indsats kan forbedre markedsmulighederne

Det globale marked for energiteknologiske løsninger er voksende, men markedsadgangen

til udenlandske markeder er i nogle tilfælde vanskelige. Markedsbarrierer såsom

handelsrestriktioner, støtteregimer og manglende lovgivning forekommer ofte. For at

danske virksomheder kan klare sig i konkurrencen, er det centralt, at påvirke handelsbarriererne,

så markedsadgangen er så god som mulig.

Kendskab til danske internationale styrker giver et afsæt for at eksportere teknologi,

rådgivning og øvrige serviceydelser samt mulighed for at tiltrække udenlandske virksomheder.

Kendskabet til danske styrkepositioner inden for Energi og bæredygtighed er dog

ofte mindre på vækstmarkederne end på nærmarkederne. Dette nødvendiggør en målrettet

og koordineret markedsføringsindsats for at skabe øgede afsætningsmuligheder.

Øget brug af virksomhedssamarbejde i forbindelse med eksport er også en mulighed for

særligt mindre virksomheder. Ligeledes er effektiv eksportrådgivning og øget brug af

bilaterale handelsaftaler samt sektoraftaler også relevant. Målrettede indsatser kan intensivere

eksporten yderligere, hvilket kan bidrage til at skabe varig vækst og job i hovedstadsregionen.

Fremtidens medarbejder – Energi og bæredygtighed

60

More magazines by this user
Similar magazines