Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Kundehåndtering, fleksibilitet og læringskompetence er det vigtigste

Som det fremgår af figuren, lægger virksomhederne vægt på driftsmedarbejderen evne

til at håndtere kundekontakt (87 %), at kunne påtage sig forskellige typer af opgaver (83

%) og at kunne indsamle og tilegne sig ny viden (79 %). Kort sagt skal driftsmedarbejderen

være serviceorienteret, fleksibel og konstant fagligt opdateret.

Driftsmedarbejderens arbejdsgange er ikke faste, men er altid i løbende udvikling.

Driftsmedarbejderen medvirker til denne udvikling bl.a. ved at kunne forstå og efterkomme

kundekrav (70 %), sætte sig i ind ny teknologi og anvende den effektivt (70 %),

bruge klager og reklamationer til at skabe forbedringer (69 %) og se nye udviklingsmuligheder

(69 %). Den fleksible, innovative driftsmedarbejders fokus er primært på udvikling

af produkter og arbejdsgange.

Omvendt betyder det mindre, om driftsmedarbejderen er i stand til at lede projekter,

hvor nye produkter og løsninger udvikles (28 %), og om driftsmedarbejderen kan tale og

forstå andre fremmedsprog end engelsk (7 %).

Fremadrettet vil der bliver stillet endnu større krav til den fleksible, innovative driftsmedarbejder

om at kunne beherske de kortlagte kompetencer på et højere niveau. Disse fokuserer

særligt på driftsmedarbejderens evne til at være fleksibel både i forhold til at

kunne varetage forskellige opgaver, men også til at kunne anvende nye teknologier.

Yderligere skal driftsmedarbejderen gennem kontakten med kunden kunne identificere

potentielle udviklingsmuligheder for at bidrage til vækst.

Nedenfor beskrives kompetencerne inddelt i beslægtede kompetenceområder.

At håndtere og forstå kunder

Den fleksible, innovative driftsmedarbejder har stor kontakt med kunder. I kundekontakten

har driftsmedarbejderen store muligheder for at bidrage til vækst ved at tiltrække og

fastholde kundegrupper, indfri kundeforventninger og skabe mersalg. Det er derfor af

afgørende betydning, at driftsmedarbejderen kan levere god faglig information og service.

Det kræver stor faglig viden om produkter og services kombineret med evne til at

kunne lytte til kundernes behov og bringe behovene med tilbage til virksomheden. Kompetencen

til at afdække behov og kunne bidrage i udvikling af nye løsninger er også kritisk

i forhold til at kunne etablere et netværk med samarbejdspartnere og kunder.

At være fleksibil og kunne tilegne sig ny viden

Driftsmedarbejderen varetager en varieret opgaveportefølje, og virksomhederne lægger

derfor stor vægt på driftsmedarbejderens evne og vilje til at være fleksibel og påtage sig

forskellige typer af opgaver.

For at kunne tilpasse sig ændringer i opgavetypen skal driftsmedarbejderen kunne indsamle

og tilegne sig ny viden, sætte sig ind i ny teknologi og anvende denne effektivt. De

nye teknologier kan være produkt- og produktionsteknologier, materialer eller ITteknologier

som fx beregnings-, design- og tegneprogrammer.

At bidrage til forretningsoptimering og udvikling

Feedback fra kunder, både positive tilbagemeldinger og klager eller reklamationer, er en

vigtig kilde til forretningsudvikling. Igen er det vigtigt, at driftsmedarbejderen kan lytte

Fremtidens medarbejder – Energi og bæredygtighed

66

More magazines by this user
Similar magazines