Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Samarbejde og omsætning af miljøpolitiske tiltag er det vigtigste for den offentlige

udvikler

Medarbejdertypen befinder sig i den offentlige forvaltning, hvor miljø- og energidiskursen

ofte er politisk bestemt. Udviklerens bidrag til vækst stiller derfor krav til de kompetencer,

det kræver at påvirke den politiske dagsorden og at kunne agere strategisk i det

politiske miljø. Det fremgår da også af figuren ovenfor, at de offentlige forvaltninger

lægger mest vægt på udviklerens evne til at kunne omsætte nationale og lokale miljøpolitiske

målsætninger til konkrete tiltag (94 % og 100 %), inddrage borgere og erhvervsliv

i udviklingen af bæredygtige løsninger (100 %) og samarbejde på tværs af sektorer i den

offentlige forvaltning (94 %).

Den faglighed, som er direkte knyttet til bestemte teknologier, vurderes til gengæld som

mindre vækstkritisk. Det er fx evnen til at anvende værktøjer til at organisere og evaluere

miljøindsatsen (39 %) og indsigt i teknologier og metoder der reducerer miljøbelastning

og energiforbrug (33 %).

Den offentlige udviklers vigtigste bidrag til vækst er gennem samarbejde med borgere og

erhvervsliv i udviklingen og omsætningen af nationale og lokale miljøpolitiske målsætninger.

Medarbejdertypen skaber vækst ved at påvirke adfærden hos relevante partnere

og aktører, som derigennem stimulerer efterspørgslen efter fx grønne løsninger.

I det følgende beskrives kompetencerne inddelt i beslægtede kompetenceområder.

At udvikle og omsætte konkrete miljøtiltag

Miljøpolitiske målsætninger er typisk formuleret på et overordnet niveau, og udformningen

af håndgribelige initiativer er ofte pålagt offentlige forvaltninger, der arbejder med

bæredygtige løsninger og projekter. Offentlige forvaltninger ser det også som en vital

kompetence, at udvikleren kan udvikle og omsætte nationale og lokale miljøpolitiske

målsætninger til konkrete tiltag, der fremmer og forbedrer miljøet. I dette forløb er det

vigtigt, at udvikleren kan udvikle tiltag, der inddrager lokale virksomheder i gennemførelsen

og opnåelsen af miljøpolitiske målsætninger, og at miljøprojekterne fremmer lokal og

regional erhvervsudvikling.

At mestre et bredtfavnende samarbejde

I omsætningen af miljøpolitiske tiltag arbejder den offentlige forvaltnings innovative udvikler

af bæredygtige løsninger typisk sammen med andre sektorer i den offentlige forvaltning,

borgere, producenter af bæredygtig teknologi, miljøbelastende virksomheder og

med erhvervslivet generelt. Det kræver, at udvikleren kan samarbejde med mange fagligheder

samt analysere og forstå forskellige synspunkter. Udviklerens vækstbidrag kræver

et inkluderende samarbejde, der inddrager alle relevante interessenter.

Den offentlige forvaltnings innovative udvikler af bæredygtige løsninger har ofte det ledelsesmæssige

ansvar for projektudviklingen og gennemførelsen, hvilket kræver at udvikleren

kan planlægge, organisere og koordinere.

At kunne kommunikere tydeligt

Den offentlige udviklers vækstbidrag er betinget af, at borgere og virksomheders adfærd

bliver mere miljøvenlig. Medarbejdertypen skal kunne informere borgerne om demonstrations-

og pilotprojekter, fx i forbindelse med håndtering af affald eller udledning af

Fremtidens medarbejder – Energi og bæredygtighed

69

More magazines by this user
Similar magazines