Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Kreativ problemløser: At være kreativ og systematisk problemløsende

Ny teknologi og nye markeder kalder på nytænkning. Virksomheder kan ikke forlade sig

på den enkelte geniale udvikler. De har brug for, at alle medarbejdere kan medvirke systematisk

og metodisk i kreative udviklingsprocesser, hvor nye produkter og løsninger

udvikles og afprøves. Medarbejdere i alle dele af virksomheden skal kunne se, hvor der

er mulighed for forbedringer, de skal kunne beskrive deres løsningsforslag og medvirke

til at gennemføre ændringer.

Sam-udvikler: At skabe udviklende relationer til kunder og brugere

Kunder og brugere har viden, ideer og erfaringer, som kan udnyttes aktivt til at øge kvaliteten

af virksomhedens tilbud. Kunder og brugere skal derfor opfattes som en ressource.

Virksomheder har i stigende grad behov for medarbejdere, som kan inddrage brugere

og kunder i en ligeværdig dialog om virksomhedens produkter eller ydelser. Medarbejderen

skal kunne afkode kunders og brugeres behov og ønsker og anvende fejl, klager,

ideer og uudtalte behov konstruktivt.

Tværfaglig: At bringe sin faglighed i spil i tværfagligt udviklingssamarbejde

I alle væksterhverv har virksomhederne mange samarbejdsflader, både internt i virksomheden

og med andre virksomheder (leverandører eller kunder). Derfor skal medarbejderne

kunne indgå i tværfaglige samarbejder, hvor samspillet mellem de forskellige

fag udnyttes optimalt. Det kræver, at medarbejderne har forståelse og respekt for forskellige

faglige baggrunde og deres bidrag til en samlet løsning.

Medarbejdertyper, der skaber vækst

De fem kompetencer ovenfor er vigtige på tværs af alle væksterhverv. Undersøgelsen

peger på, at der indenfor hver branche er en række medarbejdertyper, som i særlig grad

skal besidde disse kompetencer for at kunne skabe vækst i fremtiden. Disse tyve medarbejdertyper

ses i figuren nedenfor.

Medarbejdertyper, der skaber vækst

… i Sundhed og Velfærdsteknologi

… i Bioteknologi

Den internationale markedsudvikler

Markedsmanager for det offentlige

sundhedssystem

Den innovative sundhedsmedarbejder

Den fleksible, innovative driftsmedarbejder
Den effektive innovator

Forbindelsesofficeren

Den fleksible, innovative driftsmedarbejder

… i Energi og bæredygtighed … i Kreative erhverv

Den globale forretningsudvikler

Den fleksible, innovative driftsmedarbejder

Den offentlige udvikler af bæredygtige

løsninger

Den markedsorienterede udvikler af

bæredygtige løsninger
Den kreative udvikler

Salgs- og markedsmanageren

Den fleksible, innovative driftsmedarbejder

Fremtidens medarbejder – Hvilke kompetencer skaber vækst

7

More magazines by this user
Similar magazines