Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Udviklingsarbejdet kan have eksperimenterende karakter. Det kræver, at medarbejdertypen

formår at håndtere en åben udviklingsproces, hvor alternative materialer eller teknologier

afprøves og kombineres. Det er særligt mellemstore og store virksomheder, som

lægger vægt på denne kompetence.

Den markedsorienterede udvikler kan varetage forskellige roller i udviklingsarbejdet, fx

projektleder. At kunne lede udviklingsprojekter indebærer, at udvikleren skal kunne planlægge,

organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål.

At forstå betingelserne på forskellige markeder

I udviklingen af nye teknologier og services er det vigtigt, at medarbejdertypen har overblik

over og indsigt i, hvilke relevante faktorer, der har indflydelse på udviklingen - herunder

national og international regulering. Der knytter sig dog også specifikke markedsbetingelser

til kulturelle forskelle. Andre kulturer har et andet forhold til fx affald eller til

det offentliges rolle i energiforsyning end den danske/europæiske. For den markedsorienterede

udvikler er det nødvendigt at have et internationalt udsyn og indsigt i andre kulturer

og forståelse for, hvordan dette påvirker kravene til produktet. Denne viden anvendes

til at kunne målrette produktet til specifikke markeder.

At kunne anskueliggøre miljø- og klimamæssige gevinster

For at kunne vejlede og rådgive kunder skal den markedsorienterede udvikler kunne inddrage

og anskueliggøre miljø- og klimamæssige konsekvenser af produkter og teknologier.

Konkret skal udvikleren kunne måle, analysere og modellere energi og opgørelse af

miljø- og klimakonsekvenser af forskellige løsninger. Mellemstore og store virksomheder

lægger større vægt på denne kompetence end små virksomheder.

IT-systemer er her et essentielt redskab for den markedsorienterede udvikler. De mest

centrale IT-værktøjer er beregnings-, design- og tegneprogrammer (CAD) samt modellerings-

og simuleringsværktøjer. Microsoft Office indgår også som et vigtigt ITinstrument.

At kunne kommunikere på fremmedsprog

Den markedsorienterede udvikler arbejder i høj grad internationalt, tværfagligt og varetager

forskellige roller i udviklingen af nye produkter og services. Det kræver, at medarbejdertypen

taler og forstår engelsk. Beherskelse af andre fremmedsprog end engelsk

vurderes af virksomhederne som mindre vigtigt. De, som prioriterer andre fremmesprog

højt, nævner de skandinaviske sprog, tysk, spansk og kinesisk.

7.7. Her opfylder de nyuddannede ikke kompetencebehovet

De interviewede virksomheder er blevet spurgt, om de nyuddannede kan opfylde det

kompetencebehov, der er afgørende for, at virksomhederne kan skabe vækst og udvikling.

Nedenstående tabel angiver, hvor stor en andel af de adspurgte virksomheder og offentlige

forvaltning, som har svaret, at der i høj eller nogen grad er afstand mellem, hvad de

nyuddannede kan, og de kompetencebehov, som virksomhederne eller offentlige forvaltninger

har i forhold til de respektive medarbejdertyper.

Fremtidens medarbejder – Energi og bæredygtighed

73

More magazines by this user
Similar magazines