Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut Forretnings- og kommerciel forståelse. Nyuddannede mangler forståelse for kunder, marked og branche. Virksomhederne oplever, at nyuddannede har svært ved at forstå de behov, som produktet, ydelsen eller servicen efterkommer. Nyuddannede mangler forståelse for, hvilke forhold, der driver udviklingen, og hvordan disse påvirker virksomheden. Kundekontakt og salg. Virksomheder efterspørger, at nyuddannede bliver bedre til at omgås kunder og indgå i en konstruktiv dialog. Nyuddannede skal blive bedre til at afsætte og sælge virksomhedernes produkter, ydelser og services. Den fleksible og kundeorienterede driftsmedarbejder Praktisk erhvervserfaring. Virksomhederne efterspørger større praktisk erfaring med fremstilling eller udvikling af produkter, ydelser og services og løsning af opgaver. Nyuddannede skal være bedre til at koble teori og praksis. I opgaveløsningen mangler nyuddannede ofte selvstændighed. Virksomhederne angiver, at grundet deres store specialisering får nyuddannede en grundig intern oplæring. Salg. Virksomhederne efterspørger, at de nyuddannede bliver bedre til at sælge, herunder at formidle faglig viden om produktet og etablere gode kunderelationer i forbindelse med salg og service. Teknologisk indsigt. Virksomhederne efterspørger større viden om produktet, ydelsen eller servicen. Nyuddannede mangler forståelse for og teknisk indsigt i, hvordan teknologier, materialer og services fungerer. Markeds- og branchekendskab. Virksomhederne efterspørger større viden om markedet og branche for at kunne medvirke til udvikling. Den offentlige forvaltnings innovative udvikler af bæredygtige løsninger Politisk forståelse. Offentlige forvaltninger efterspørger større forståelse for det politiske arbejde og arbejdsgange. Nyuddannede skal være bedre til at forstå, hvordan der arbejdes i en politisk organisation, og hvordan den politiske diskurs kan påvirkes. Relevante projekter. Offentlige forvaltninger efterspørger, at nyuddannede bliver bedre til at omsætte lokale og nationale miljøpolitiske målsætninger til relevante projekter. Nyuddannede skal være bedre til at identificere nye samarbejdsmuligheder og inddrage relevante aktører i udviklingen af nye initiativer. Målrettet kommunikation. Offentlige forvaltninger efterspørger, at nyuddannede bliver bedre til at målrette deres kommunikation. Nyuddannede skal være mere bevidste om, hvem kommunikationen rettes mod for præcist at kunne opnå den ønskede effekt. Den markedsorienterede udvikler af bæredygtige løsninger Praktisk erhvervserfaring. Virksomhederne efterspørger større praktisk erfaring med at løse opgaver og udvikle løsninger. Nyuddannede opleves at have en for teoretisk tilgang til opgaveløsningen, hvor de mangler viden om forskellige metoders og teknikkers anvendelighed. De nyuddannede har metodemæssig indsigt, men de har utilstrækkelig træning i metodernes konkrete anvendelse i forbindelse med løsning af konkret opgave. Branche og produktkendskab. Virksomhederne efterspørger større viden om branche og produkt for at kunne medvirke til udvikling. Nyuddannede skal ikke kun kende produktets tekniske egenskaber, de skal også kende til produktets eksi- Fremtidens medarbejder – Energi og bæredygtighed 75

More magazines by this user
Similar magazines