Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

8. Kreative erhverv

I dette kapitel sættes fokus på væksterhvervet Kreative erhverv og hvilke vækstkompetencer,

der er afgørende for, at virksomhederne fortsat kan udvikle sig og skabe vækst.

Først beskrives betydningen af væksterhvervet i hovedstadsregionen, og de vigtige tendenser

som kan forventes at påvirke det fremtidige behov for kompetencer i erhvervet,

og de udfordringer, som erhvervet står over for i den forbindelse.

Dernæst præsentes de medarbejdertyper, som virksomhederne peger på, har særlig betydning

for fremtidig vækst inden for Kreative Erhverv. For hver medarbejdertype findes

et afsnit, som mere detaljeret gennemgår vækstkompetencerne.

Efter gennemgangen af medarbejdertyperne følger et afsnit, som beskriver, hvor virksomhederne

oplever, at nyuddannede har vanskeligheder ved at opfylde kompetencebehovet.

Endelig følger et afsnit med forslag til, hvad uddannelsesinstitutionerne kan gøre for at

ruste de studerende bedre.

8.1. Erhvervets regionale betydning for vækst

De kreative erhverv i Danmark omfatter 11 brancher: arkitektur, bøger & presse, design,

digital indholdsproduktion & computere, film & video, kunst & kunsthåndværk, musik,

mode & beklædning, møbler & interiør, radio & tv samt reklame. Brancherne kan kaldes

”kreative”, fordi deres værdiskabelse er baseret på produkter eller serviceydelser, som

giver kunden en form for oplevelse af kulturel eller kunstnerisk art.

Beskæftigelse i

erhvervet i % af

samlet beskæftigelse

Eksporten fra

erhvervet i % af

samlet eksport

Værditilvækst

pr. medarbejder,

kroner

Job Eksport Værditilvækst

Specialiseringsgrad

Beskæftigelsesandelen

i hovedstadsregionen

i

forhold til hele

landet. Hele

landet =100

Kreative erhverv 13 10 690.000 129

De kreative erhverv er i vækst og har en styrkeposition i hovedstadsregionen

De kreative erhverv er internationalt i betydelig vækst, og det forventes, at væksten vil

fortsætte. Væksten drives globalt af øget velstand, som giver stigende efterspørgsel på

mærkevarer og andre kvalitets-, livsstils- og designprodukter. De kreative erhverv i

Danmark beskæftigede i 2012 ca. 120.000 personer og omsatte for i alt ca. 200 mia. kr.

De kreative erhverv udgør derved 6 - 7 % af den samlede omsætning og beskæftigelse i

dansk erhvervsliv. En stor del af de kreative erhverv, ca. halvdelen af de beskæftigede,

ligger i hovedstadsregionen, som er den fjerde mest specialiserede by inden for kreative

erhverv i Europa ved siden af byer som London, Berlin og Stockholm. Særligt specialiseret

er hovedstadsregionen inden for områder som arkitektur, design, produktion af film,

TV, musik og digital indholdsproduktion – men også på øvrige områder ligger regionen

over landsgennemsnittet.

Danmark har internationalt anerkendte kompetencer inden for design, arkitektur og mode.

Samtidig rummer det øgede fokus på miljø og bæredygtighed vækstmuligheder for

Fremtidens medarbejder – Kreative erhverv

78

More magazines by this user
Similar magazines