Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

8.3. Den kreative udvikler af produkter og ydelser

Den kreative udvikler findes i alle brancher og fortrinsvis i mindre virksomheder inden for

de kreative erhverv. I en del af brancherne arbejder udvikleren mest med udvikling og

formgivning af fysiske produkter, fx industriel design og produktdesign, arkitektvirksomhed,

tekstil og tøjbranchen og fremstilling af møbler. I andre brancher arbejder udvikleren

med oplevelser og kommunikation, fx produktion af film og tv, teater, computerspil

og reklamevirksomhed. Den kreative udviklers arbejde er at skabe produkter og ydelser,

der giver kunderne æstetiske oplevelser. Den kreative udvikler skaber vækst ved at udvikle

produkter og ydelser, som formår at ramme, afspejle og nogle gange påvirke markedets

”trends” og dermed opnå succes hos et stort antal kunder. Hvad enten det er biografgængere,

tv-seere, computerspillere, købere af modetøj m.fl.

Figur 8-1: Den kreative udviklers vigtigste kompetencer - ifølge virksomhederne

Beherske IT-redskaber

Forståelse for de krav, produktet skal opfylde for at

kunne sættes i produktion

Håndtere en åben kreativ proces, hvor alternative

ideer og løsninger afprøves og kombineres

Visualisere og konceptualisere løsningen i en tidlig

idefase

Indgå i dialog med kunden

Samarbejde med andre faggrupper i

udviklingsprocessen

Inddrage kunden i design og udvikling

Genanvende og overføre ideer og koncepter fra et

område til et andet

Anvende centrale faglige metoder og teknologier

Tale engelsk

Analysere og omsætte trends til nye produkter,

koncepter og løsninger

Indsamle systematisk viden om kundernes behov til

produktet

Internationalt udsyn og kulturel forståelse

91%

89%

89%

88%

80%

78%

74%

67%

62%

62%

62%

60%

45%

Tale andre fremmedsprog end engelsk

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fremtidens medarbejder – Kreative erhverv

81

More magazines by this user
Similar magazines