Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

8.5. Den fleksible, innovative driftsmedarbejder

Den fleksible, innovative driftsmedarbejder har en kort eller mellemlang uddannelse og

arbejder med produktion og serviceydelser i alle brancher primært i mindre virksomheder

inden for de kreative erhverv.

Figur 8-3: Den fleksible, innovative medarbejders vigtigste kompetencer - ifølge virksomhederne

At have fleksibilitet - at kunne påtage sig forskellige

typer af opgaver

At have læringskompetence -selv at kunne søge

information og opdatere sig selv

At kunne sætte sig ind i ny teknologi og anvende den

effektivt

At kunne medvirke i udviklingen af nye produkter

eller løsninger

At kunne håndtere kontakt med kunder så de oplever

god faglig information og service

At kunne lytte til kunders krav til produkter og service

og tilpasse den til kundens behov

At kunne se nye muligheder for at forbedre

arbejdsgange og processer i virksomheden

At kunne medvirke i projekter, hvor nye

produkter/løsninger udvikles

At kunne bruge klager og reklamationer fra kunder til

at skabe forbedringer

At kunne medvirke i udviklingen af forbedrede

serviceydelser til kunderne

At kunne etablere et godt netværk til

samarbejdspartnere og kunder

At kunne tale og forstå engelsk

At kunne medvirke til at skabe nye kunder og

markeder

At beskrive og dokumentere forslag til forbedringer af

arbejdsgange og processer

At kunne lede projekter, hvor nye

produkter/løsninger udvikles

At kunne anvende ny teknologi og løsninger sådan at

energiforbrug og miljøbelastning reduceres

At kunne tale og forstå andre fremmedsprog end

engelsk

87%

85%

82%

81%

78%

74%

74%

72%

66%

66%

60%

56%

54%

49%

31%

19%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fleksibilitet, læringskompetence og innovation er vigtigt

Den kortuddannede driftsmedarbejder forventes i høj at være opsøgende og selvlærende

i sin opgaveløsning. Hvis kreative virksomheder skal kunne skabe vækst, kræver det, at

Fremtidens medarbejder – Kreative erhverv

88

More magazines by this user
Similar magazines