Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

For det tredje kan det offentlige skabe gode rammebetingelser for væksterhvervene. For

eksempel ved at understøtte klyngesamarbejde, samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner

og virksomheder og mellem uddannelserne inden for et område.

Den offentlige sektor har således et stort potentiale for at fremme og udvikle væksterhvervene.

Derfor er der brug for, at medarbejdere og ledelse i den offentlige sektor har

innovative og tværfaglige udviklingskompetencer, så de kan medvirke til udvikling af nye

løsninger og anvendelse af ny teknologi i den offentlige opgaveløsning.

Driftsmedarbejderne er en overset kilde til vækst

Undersøgelsen viser, at virksomheders vækst ikke kun skabes af højtuddannede medarbejdere,

der på grundlag af avanceret faglig viden udvikler og markedsfører nye produkter

og løsninger.

For at virksomheder kan skabe vækst, har de også brug for deres drifts- eller frontmedarbejdere,

som varetager alle de mere rutineprægede aktiviteter i den daglige produktion

og serviceaktiviteter i forhold til kunderne. Drifts- eller frontmedarbejdere findes i alle

væksterhverv under forskellige betegnelser. Driftsmedarbejdere er typisk faglærte eller

har en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Undersøgelsen peger på, at disse medarbejdere kan bidrage til vækst ved at besidde følgende

kompetencer:

Fleksibilitet – at være opsøgende og kunne påtage sig skiftende og nye opgaver.

At kunne sætte sig ind i ny teknologi og anvende den effektivt.

At kunne medvirke til medarbejderdreven innovation.

At håndtere kundekontakt og bruge den til forbedring.

Undersøgelsen peger således på, at driftsmedarbejderne bidrager til vækst ved at være

fleksible, tage ansvar for udvikling af egne kompetencer og ved at medvirke aktivt til

innovation.

Halvdelen af virksomhederne siger at nyuddannedes kompetencer er utilstrækkelige

Halvdelen af de virksomheder, der er interviewet til undersøgelsen vurderer, at nyuddannede

uanset uddannelsesniveau og uddannelsesretning har mangler i forhold til de krav,

det stiller at skabe vækst i virksomheden.

I forhold til de fem vækstkompetencer peger virksomhederne på følgende mangler:

At begå sig i internationalt samarbejde: Her siger en del virksomheder, at de nyuddannede

ikke har tilstrækkelige sprogkompetencer og kulturel forståelse til at kunne understøtte

virksomhedernes internationalisering.

At omsætte viden til forretnings- og markedsudvikling: Mange virksomhederne oplever,

at nyuddannede har en for teoretisk tilgang til de opgaver, de skal løse. Virksomhederne

efterlyser forretningsforståelse og det at kunne sælge, vel at mærke også hos medarbejdere,

som ikke har salg som primær arbejdsopgave.

At være kreativt og systematisk problemløsende: En del virksomheder savner, at nyuddannede

har praktisk erfaring med konkret opgaveløsning.

Fremtidens medarbejder – Hvilke kompetencer skaber vækst

9

More magazines by this user
Similar magazines