Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

del af virksomhederne, som svarer, at der ”i høj grad” eller ”nogen grad” er afstand mellem,

hvad nyuddannede kan, og de kompetencehov virksomheden har i forhold til de

respektive medarbejdertyper.

Medarbejdertype

”Den kreative udvikler”

”Salgs- og markedsmanageren”

”Den fleksible og

innovative driftsmedarbejder

%-del af virksomheder,

som synes at nyuddannede

har mangler i forhold

til medarbejdertypen

60 % 56 % 62 %

Hvilke typiske uddannelser

rekrutteres der

fra?

Meget bredt felt af uddannelser

og niveauer:


Arkitekt

Bygningskonstruktør

Teknisk designer

Beklædningsdesigner

Industriel designer

Skrædder

Grafisk designer

Grafisk kommunikation

Journalist

Medievidenskab

Digitale media

Digital design

Cand.mag. i dansk

og litteraturhistorie

Forfatter

Film og tv-

Produktionsuddannelse

Filmfotograf

Filminstruktør
Meget bredt felt af uddannelser:

Erhvervsøkonomi/cand.

Merc.

HD

Kommunikationsuddannelser

Arkitekter, bygningskonstruktør

Teknisk designer

Industriel designer

Grafisk designer,

Grafisk kommunikation

Journalist

Forfatter

Film og tvproduktionsuddannelse

Indenfor produktion:

AV-tekniker

Designer

Grafisk designer

Skrædder

Murer

Tømrer

Skiltemaler

Teatertekniker

m.m.

Indenfor kommunikation,

salg og reklame:Kontoruddannet,

Merkonom eller

anden merkantil

uddannelse

For alle medarbejdertyperne er der en ret stor andel (56-62 %) af virksomhederne, der

vurderer, at de nyuddannede har mangler i forhold til de kompetencekrav, som medarbejdertypen

stiller. Samtidig skal det fremhæves, at det er et meget bredt felt af uddannelser,

der rekrutteres til medarbejdertyperne. Mange virksomheders svar bærer præg

af, at de har en ret bred og vag fornemmelse af, hvilke uddannelser, de typisk anvender i

medarbejdertypen.

De interviewede virksomheder er i forlængelse heraf blevet bedt om at kommentere,

hvad det er, de nyuddannede mangler. I det følgende sammenfattes det for hver af de

respektive medarbejdertyper, hvilke mangler virksomhederne typisk nævner.

Den kreative udvikler

De kreative virksomheder nævner typisk følgende mangler hos de nyuddannede:


Praktisk, øvelsesmæssig erfaring. Blandt virksomhederne efterspørges større

praktisk erfaring med at løse opgaver og udvikle løsninger. De nyuddannede skal

være bedre til at bringe deres viden i spil, når de står overfor en opgave. De ny-

Fremtidens medarbejder – Kreative erhverv

91

More magazines by this user
Similar magazines