Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

log. Det betyder, at de sjældent har de nødvendige ledelsesværktøjer til at styre og udvikle

forretningen. Samtidig er frontpersonalet i stor udstrækning ufaglært.

Turismeområdet adskiller sig fra andre erhverv og brancher ved, at turister i langt de

fleste tilfælde tiltrækkes af en samlet pakke af muligheder og oplevelser, og ikke af en

enkelt virksomheds tilbud. I den forbindelse er det et stort problem, at virksomhederne

har en så lille strategisk kapacitet, som tilfældet er, og at hele turismeområdet er meget

løst organiseret.

Samlet betyder udfordringerne, at der er behov for professionalisering af turisterhvervet

på alle fronter. Det kræver, at offentlige og private aktører og organisationer sammen

sætter sig i spidsen for en strategisk satsning – herunder et kompetenceløft af såvel ledere

som frontmedarbejdere - som kan løfte hele erhvervet.

9.2. Medarbejdertyper, der skaber vækst

Med udgangspunkt i de udviklingstræk, som er beskrevet ovenfor, og interviews af ca.

200 virksomheder inden for væksterhvervet og en række brancheeksperter, viser undersøgelsen,

at følgende medarbejdertyper har en særlig betydning i forhold til at bidrage til

vækst:

Turismemanageren skaber vækst ved at deltage aktivt i udviklingen af sammenhængende

tilbud til regionens turister og ved at lede og udvikle sine medarbejdere, så de

bliver i stand til at give turisterne den bedst mulige oplevelse. Turismemanageren har

ledelsesansvar i hoteller, restauranter, spillesteder, museer, forlystelsesparker mv. Turismemanageren

rekrutteres fra et meget bredt felt af uddannelser: Erhvervsuddannelser

som kok, tjener, receptionist, kontoruddannelsen, detailhandelsuddannelsen; erhvervsakademiuddannelser

som handels- eller serviceøkonom; akademiske uddannelser som

cand.mag. (historikere, kunsthistorikere), cand.scient., cand.oecon. og cand.merc.

Frontmedarbejderen skaber vækst ved at give kunden en god oplevelse. Frontmedarbejderen

leverer service direkte til kunden som receptionist, tjener, kustode på et museum,

guide på et turtilbud mv. Frontmedarbejderens uddannelsesbaggrund spænder fra

ufaglærte til akademisk uddannelse med en overvægt af ufaglærte og faglærte med uddannelser

som tjener, kok, receptionist, kontoruddannelsen eller detailuddannelsen.

De følgende afsnit beskriver medarbejdertyperne nærmere.

Fremtidens medarbejder – Turisme, oplevelser og event

97

More magazines by this user
Similar magazines