Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

9.3. Turismemanageren

Turismemanageren leder en eller flere dele af en virksomhed i turisterhvervet. Turismemanageren

har på den ene side ansvar for et personale, på den anden side har han ansvar

for at udvikle forretningen. Turismemanageren kan være topleder men også fx køkkenchef,

leder af marketingafdelingen på et teater eller en forlystelsespark eller leder af

et hold af turistguider. Turismemanageren skaber vækst ved at bruge viden om turisters

behov og om regionens øvrige tilbud til turisterne til aktivt at udvikle virksomhedens tilbud

til kunderne. Samtidig leder turismemanageren medarbejderne på en måde, så de

giver turisterne den bedst mulige oplevelse. Turismemanageren bidrager især til vækst

ved at samarbejde med andre virksomheder om nye tilbud og markedsføring.

Figur 9-1: Turismemanagerens vigtigste kompetencer - ifølge virksomhederne

At kunne inddrage og udvikle personalet så de er med

til at skabe oplevelser af høj kvalitet

At kunne udvikle virksomhedens tilbud som

sammenhængende oplevelser for kunderne

At kunne gennemføre strategisk ledelse, dvs. at sætte

en retning for virksomhedens strategi og mål på…

At kunne afdække og udvikle nye salgs- og

indtægtsmuligheder for virksomheden

At kunne følge op på resultaterne af behovs- og

tilfredshedsundersøgelser blandt kunderne

At kunne forstå virksomhedens økonomiske nøgletal

og lægge budgetter

At kunne samarbejde med andre aktører om udvikling

af et samlet oplevelsesøkonomisk produkt

At kunne opfange nye tendenser i turisters adfærd og

behov

At kunne anvende centrale faglige metoder,

vidensområder og teknologier

At kunne udvikle og implementere nye

turismekoncepter rettet mod forskellige målgrupper

At kunne samarbejde med andre turistvirksomheder

At kunne samarbejde med støttevirksomheder i

lokalområdet om at skabe sammenhængende tilbud

At kunne anvende ledelsesværktøjer, fx SWOT

analyser, forretningsplaner og prognoseværktøjer

At følge med i turismepolitik og kunne benytte

erhvervsfremmetiltag og støttemuligheder

91%

78%

74%

64%

63%

57%

54%

54%

43%

40%

39%

39%

37%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fremtidens medarbejder – Turisme, oplevelser og event

98

More magazines by this user
Similar magazines