Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Fokus på egen virksomhed er vigtigt

Virksomhederne lægger først og fremmest vægt på kompetencer, der kan understøtte

udviklingen af deres egen virksomheds tilbud. Virksomhederne lægger størst vægt på, at

lederne kan udvikle personalet (91 %), at de kan udvikle virksomhedens tilbud (78 %),

og at de kan sætte mål for virksomheden (74 %). Virksomhederne lægger middelstor

vægt på kompetencer inden for virksomhedsøkonomi, på at kunne samarbejde med aktører

(men ikke konkurrerende virksomheder, se nedenfor), på at kunne opfange nye

tendenser i turisters behov, og på den grundlæggende faglighed (fx køkkenchefens kokkekompetencer,

museumslederens historiske viden og evne til at tilrettelægge udstillinger).

Virksomhederne lægger mindre vægt på ledernes innovative evner fx udvikling af produkter

til forskellige segmenter, evne til at indgå i udviklingsprocesser, hvor man samarbejder

med andre turistvirksomheder og evne til at samarbejde med støttevirksomheder

(fx busselskaber, detailhandelen). Det viser sig at være de største virksomheder, som

lægger mindst vægt på netværkssamarbejdet. Mindst vægt tillægges det at kunne bruge

ledelsesteknologiske værktøjer og at kunne følge med i turismepolitik og udnytte støttemuligheder.

Faglige kernekompetencer

De centrale faglige metoder og teknologier vurderes som vigtige for vækst af under halvdelen

(43 %) af virksomhederne, mens de mere ledelsesmæssige kompetencer fremhæves

som vigtige. Virksomhederne nævner en bred vifte af kompetencer, der er relateret

til turisme og oplevelser, og hvoraf en del udmærker sig ved ikke at være faglige i traditionel

forstand. En virksomhed siger fx, at ”ansvarlighed” er en central kompetence,

mens en anden virksomhed nævner ”gode menneskelige egenskaber”. Ellers nævnes

følgende:At være dygtig til sin faglige uddannelse (fx som kok eller tjener)

At kunne styre virksomhedens økonomi

At have viden om service

At kunne lede gennem andre, så gæsten får en oplevelse

Faglig tyngde inden for museumsfaget

At kunne formidle

At besidde innovative kompetencer

At kunne opsætte målbare og konkrete mål

At kunne overholde deadlines

At være omstillingsparat

At kunne organisere et produktionsforløb (i en restaurant)

At have logistiske kompetencer

At have IT-kompetencer

At have markedsføringskompetencer

At kunne kommunikere

At kunne samarbejde med kunder og leverandører

At kunne netværk

At kunne udvikle forretningen.

Nedenfor beskrives kompetencerne inddelt i beslægtede kompetenceområder.

Fremtidens medarbejder – Turisme, oplevelser og event

99

More magazines by this user
Similar magazines