Halter køerne, halter økonomien . . . . . . . . 5 ... - Dansk Holstein

danskholstein.dk

Halter køerne, halter økonomien . . . . . . . . 5 ... - Dansk Holstein

NR. 2 · JUNI 2010

DANSK

HOLSTEIN

AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

Årsmøde – side 40

Halter køerne, halter økonomien . . . . . . . . 5

Holdbarhed er godt – NTM er bedre . . . 14

Racens tyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Interbull. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Avlsmatadorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

In-line melk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Agro Nord 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52


Verdens bedste tyre

– også som X-Vik!

Egne hundyr til udvidelse?

Større avlsfremgang?

Kviekalve på dine bedste

køer og kvier?

– så brug

X-Vik

kviesæd fra

VikingGenetics

D Orange

(Oman Justi x T Funkis)

Pris kr 275,-

D Dundee

(V Dahl x T Funkis)

Pris kr. 275,-

D Dundee-datter fra Erik Dolby, Nimtofte

D Orange-datter fra Jess Jensen, Vadum.

Holstein-tyre – gennemsnitligt avlsmæssig niveau

Land NTM Ydelse Yversundhed Frugtbarhed Malkeorganer

Danmark 14,4 111 105 105 105

Sverige 11,9 107 104 110 101

Finland 9,5 105 106 104 103

Holland 9,3 109 103 101 104

USA 8,4 104 105 104 108

Canada 0,6 99 102 102 110

Kilde: Interbull jan. 2010 / Dansk Kvæg


DC

Dansk Holstein

Udgiver:

Avlsforeningen Dansk Holstein

Agro Food Park 15, Skejby

8200 Århus N.

Tlf. 87 40 50 00. Fax 87 40 50 92

E-mail: sdm@vfl.dk

Homepage: www.danskholstein.dk

Redaktion:

Johnny Nielsen

Carsten Port

Landskonsulent

Keld Christensen

Henning E. Andersen

(ansvarsh. og tekn. red.),

Tryk og teknisk redaktion:

Kannike Holding A/S

Henning E. Andersen

Digevænget 24

8330 Beder

Tlf. 42 79 88 03

Indhold:

Halter køerne, halter økonomien . . . . . . . 5

Kom i gang med klovregistrering . . . . . . . 11

Holdbare køer – hvordan? . . . . . . . . . . . . 13

Holdbarhed er godt – NTM er bedre. . . . 14

Racens tyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Interbull. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Avlsmatadorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Inline melk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Årsmøde 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Status på In-line analyser af mælk . . . . . 42

Svensk-Dansk Studieresa till Danmark . . 44

Højtryk over Azorerne . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Fem succeskriterier opfyldt

på Agro Nord 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Afkomsgrupper på Agro Nord 2010. . . . . 53

Agro Nord auktion blev en succes . . . . . . 55

Landsskuet 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Salon Internationale Agriculture . . . . . . . 58

Kort Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Ungdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Landet rundt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Fotografer: Elly Geverink, Olav Vibild,

Jens Tønnesen, Henning E. Andersen

samt medarbejdere i Viking og

Dansk Holstein

En god sommer

Det kunne være et stort ønske om sommeren 2010 kunne gøre en

forskel til de seneste par år. Der har været vanskeligheder, men I

mælkeproducenter har på forunderlig vis holdt hovedet koldt og

tænkt rationelt.

For alle kunne ønske produktionsforholdene og rammebetingelserne

ændret i positiv retning, – mælkeprisen er i langsom stigning,

men udhules lidt af kursreguleringer. De seneste informationer om

mælkeprisstigning må lette på humøret. Vi kan trods et lidt sent og

tildels koldt forår ønske en god høst, så der er rigeligt af godt og billigt

grovfoder.

Frem til år 2050 forventes jordens samlede befolkning at øges med

50 %. Vi inddrager jord og ressourcer til andre formål end landbrugsproduktion

og vi får produktionsbegrænsninger pålagt fra politiske

spillere, – Folketinget og natur- og dyrebeskyttelsesorganisationer,

så produktionsbetingelserne bliver stærkt regulerede. Og når

så pressen er meget selektiv i kritikken som med døde smågrise, så er

vi ofte under voldsomt pres. Men der bliver øget behov for fødevarer.

Af avlsmæssige tiltag i den foran beskrevne verden må vi hele tiden

være på forkant med udviklingen. Klovsundhed og deraf følgende

indvirkning på økonomi og holdbarhed i mælkeproduktionen er

særdeles vigtigt at holde i fokus. Interbull viser, at Danmark såvel

som de øvrige lande i Viking-regi har særdeles gode kvaliteter for en

lang række egenskaber på Holstein-tyrene, – helt oppe i førerfeltet.

Og der skal vi blive. Vi skal i vores videre arbejde mod forbedringer

kigge på udviklingen for alle eksteriøregenskaber, – ikke udtrykt

som dyrskue-eksteriør, men som holdbart og funktionelt eksteriør.

Selv om der ikke er så stor forskel i dag på dette.

Det er dyrskuetid. Her vil alle racer vise deres bedste dyr frem, –

selvfølgelig også Holstein-folkene. Vi glæder os til at mødes på

dyrskuepladser rundt i landet og få toppen samlet på Landsskuet.

Vore kolleger og medborgere har behov for at se levende og ”aktive”

dyr, – endda prøve at håndmalke en ko, og den samme oplevelse af

levende køer får de mange tusinde ”gæster” på dagen, hvor ”øko”-

køerne bindes ud. Vi har meget at vise frem for forbrugerne og kollegerne.

Keld Christensen

Forsidebillede:

Fotograf Elly Geverink

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 3


MORNINGVIEW ASHLAR

AEROWOOD X FORMATION X CONVERSE

50 - 500 - 5000 cows

WORKS

EVERYWHERE

Coanwood Ashlar Alice VG-87-4YR-CAN

• Malketid 105

• Hu-frugtbarhed 106

• Yversundhed 107

• Holdbarhed 113

• Krop 111

• Malke-organer 129

Ashlar et godt promate valg.

Avler du efter funktionelle og økonomiske køer, bør ASHLAR være dit absolutte

første valg.

For avlere af køer der holder

Kildegårdvej 24 | 6852 Billum | Tlf: 20 24 55 05 | Part of

Holding.

www.semex.net


Halter køerne,

halter økonomien

Af Jehan Ettema og Søren Østergaard, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

God klovsundhed er af stor betydning for økonomien. Sammenligninger

mellem to besætninger, en med alvorlige klovproblemer og en besætning,

som kan være vores målsætning hvad angår klovsundhed, viser store

forskelle på frekvenser af sygdomme på 25-30 % eller mere. En digital

dermatitis koster 1.000-1.600 kroner i en laktation sammen med tilknyttede

problemer. En hornrelateret lidelse tilsvarende 1.800-3.400 kroner.

Beregninger af den økonomiske betydning af forbedringer af klovsundhed

viser et dækningsbidrag pr årsko på +2.000 kroner – gevinsten er dog

meget besætningsspecifik. Disse resultater betyder, at et forebyggelsestiltag,

som flytter klovsundheden til målet, vil forbedre besætningens

økonomi, hvis investeringen i tiltaget koster mindre end de nævnte beløb.

For at kvantificere den økonomiske

betydning af en sygdom på besætningsniveau

vil en beregning

baseret på at summere virkningen

for en gennemsnits-ko ofte være

misvisende. Når for eksempel sygdommen

påvirker reproduktions -

effektiviteten, så påvirkes fordelingen

af køer på laktationsnumre og

laktationsstadier, hvilket også spiller

en stor rolle for den samlede

produktion i besætningen.

En god metode til at analysere disse

komplekse besætningseffekter

er at anvende modellen SimHerd,

der kan simulere dynamikken og

produktionen i en besætning. Tidligere

er modellen brugt til at estimere

at en laktation ramt af Digital

Dermatitis (DD) koster 1.000

kr. og op til 1.600 kr. hvis besætningen

udover klovproblemer også

har problemer med reproduk -

tion. På den samme måde har modellen

vist at hornrelaterede klovlidelser

koster mellem 1.800 og

3.400 kr. pr. tilfælde. Viden om

omkostninger af den enkelte sygdom

er vigtig. Men når der i besætningen

skal træffes beslutning om

at iværksætte nye tiltag, så det er

den samlede virkning af de forskellige

berørte klovlidelser der er afgørende.

Derfor estimeres i denne analyse

den økonomisk betydning af forbedringer

af klovsundhed i en besætning

med mange klovlidelser.

Som udgangspunkt bruges en af

Dansk Kvægs klovbeskæringsudskrifter

hørende til en anonym

problembesætning. For at sætte et

re alistisk mål for problembesætningen

specificeres et mål, som er

repræsenteret af en anden klovbeskæringsudskrift

(figur 1).

Udover den viste oversigt specificeres

forekomsten af mere end 10

klovlidelser på udskrifterne. Da

der ikke findes videnskabeligt bevis

på effekten af alle disse sygdomme

på koens produktion og

reproduktion, har vi i SimHerd

kun specificeret Digital Dermatitis

(DD), klovbrandbyld (KBB),

øv rige smitsomme lidelser (ØvSm;

inkluderer balleforrådnelse, klov -

spalte betændelse og nydannelse)

og hornrelaterede lidelser (Horn;

inkluderer dobbeltsål, hul væg,

overgroet klov, såleblødning og så-

Figur 1: Graferne i klovbeskæringsoversigterne af en anonym

problem-besætning, samt et realistisk mål til besætningen

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 5


Klovregistrering

– nem registrering

af klovbeskæring

Foto: Jens Tønnesen, DLM

Registrering af klovbeskæringer giver et godt

billede af klovsundheden og er et effektivt redskab til

forbedringer.

Klovregistrering

Du kan bruge programmet på en skærm, monteret

på klovbeskærerboksen, eller du kan installere det

på din egen pc.

Klovbeskærer, landmand og dyrlæge kan alle registrere

klovbeskærerarbejdet i besætningen.

– Har du ’Dyreregistrering’ i forvejen kan du gratis

hente ’Klovregistrering’ på adressen:

http://klovregistrering.dlbrkvaegit.dk/

– Vejledninger i brug af programmet findes på:

www.landscentret.dk/klove

under afsnittet: Redskaber – Klovsundhed.

Dyreregistrering

I Dyreregistrering kan du også indberette de registreringer,

der knytter sig til klovbeskæring. For

landmand og dyrlæge vil det være aktuelt at bruge

denne mulighed, da de typisk har adgang til Dyreregistrering.

I Dyreregistrering findes nogle udskrifter, der

samler op på klovregistreringen. Derfor er der sammenhæng

mellem Dyreregistrering og klovregistreringsprogrammet.

Når en klovbeskærer er oprettet

til brug af Klovregistrering, er han derfor også oprettet

i Dyreregistrering.

– Dyreregistrering kan hentes til pc fra følgende link:

www.dyreregistrering.dk

– Vejledninger til Dyreregistrering findes samme

sted under:

DLBR KvægIT -> Dyreregistrering -> Manualer.

Dansk Kvæg Hotline hjælper med oprettelse af

legalisering og afklaringer i brug af begge programmer.

Tlf. 7015 5015 – vælg [5] for kvæg.


Tabel 1: Simulerede tekniske årsresultater for problem-besætningen

og målet

Tekniske nøgletal Problem Mål Forskel

Dig. dermatitis forekomst % 28,8 7,2 -21,6

Øvr. Smitsom. forekomst % 11,9 8,1 -3,8

Hornrelaterede lid. forekomst % 36,6 6,4 -30,2

Klovbrandbyld hyppighed (tilf/årsko) 23,5 0,2 -23,2

Årskøer 97,6 98,7 +1,1

Mælkeydelse, kg EKM 8504 9186 +682

Foderoptagelse, FE 6007 6350 +343

Udskiftningsrate 41,3 37,1 -4,2

Kælvningsinterval 409 401 -9

Solgte kvier 2,2 6,1 +3,9

Døde køer 6,4 4,2 -2,1

lesår). Modellen har simuleret et

scenarie, som repræsenterer problem-besætningen.

Derudover har

modellen kørt et scenarie hvori

klovsundheden forbedres sådan at

målet bliver nået. Udover risikoen

for klovlidelser er alt andet lige i

disse to scenarier.

Modellen har simuleret to af sce -

na rierne således, at forekomsten af

de forskellige klovlidelser stemmer

overens med dem der er vist i klovbeskæringsoversigterne

(tabel 1).

Derudover viser tabel 1 de resulterende

produktionsmæssige forbedringer

(Forskel) ved at reducere

forekomsten af klovlidelser. I tabel

2 vises de økonomiske forskelle

mellem de to scenarier.

Med en strategi for forebyggelse af

klovlidelser som flytter besætningens

klovsundhedsresultater fra

det nuværende niveau til målet,

tjenes 2.037 kroner per årsko eller

210.000 kroner pr år i en besætning

på knap 100 årskøer.

Gevinsten ved forbedring

af klovsundhed er

besætningsspecifik

Hvis sammenligningen gennemføres

for en besætning med god re-

produktion (et lavere kælvningsinterval

og en lavere udskiftningsprocent)

er forskellen mellem de

to niveauer kun 1476 kroner. Da

der allerede er styr på reproduk tio -

nen, er sygdommenes effekt på udskiftning

knap så stor som vist i tabel

1. Hvis besætningen til gen -

gæld har en 20% højere ydelse,

ram mer sygdommene endnu hårdere,

og der kan tjenes op til 2.248

kr. hvis klovsundheden forbedres.

Højtydende køer bliver forholdsvis

ramt lige så hårdt af en sygdom,

men deres ydelsesfald i kg EKM vil

være større.

Disse resultater betyder, at et forebyggelsestiltag,

som flytter klov -

sund heden til målet, vil forbedre

besætningens økonomi, hvis investeringen

i tiltaget koster mindre

end de nævnte beløb. n

Tabel 2: Simulerede økonomiske årsresultater for problembesætningen

og målet

Økonomiske tal Problem Mål Forskel

Indtægter Mælk 1926 2104 +178

x1.000 kr. Køer 139 138 -1

Kalve og Kvier 58 94 +36

I alt 2123 2336 +213

Udgifter Foder, køer 853 913 +60

x1.000 kr. Foder, kvier 251 255 +4

Behandlinger 93 33 -60

Andet 144 143 -1

I alt 1341 1344 +3

DB i alt x 1.000 kr. 782 992 +210

DB per årsko, kr. 8013 10051 +2037

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 7


Halter køerne,

halter økonomien

Af Anette Pedersen, kvægdyrlæge, Bindslev Dyrehospital

En malkeko skal selv fragte sig rundt til vand, foder og malkning, ligesom

hun skal vise tydelig brunst og blive med kalv på max 2 insemineringer.

Hun skal yde 12.000 kg mælk – eller mere – uden problemer. Disse ting

kan hun ikke, når hun humper rundt i stalden!

Når der skal gøres en indsats omkring

klovsundhed i besætningerne,

skal vi vide, hvad problemet er,

inden vi kan gøre noget effektivt.

Halte køer koster – på økonomien,

på velfærden og på arbejdsglæden.

Der er derfor al mulig grund

til at sætte fokus på, hvad du kan

gøre i din besætning.

Systematik er vigtig i

afdæk ning af problemerne

Først er det helt essentielt at få

klarlagt, hvilke klovlidelser der er

problemet i din besætning:

•Er det digital dermatitis, sålesår

eller laminitis (såleblødninger)?

•Er det de unge køer i tidlig laktation,

eller er det de ældre køer

der har problemer? Og husk det

behøver ikke være de samme

problemer i de forskellige grupper.

Klovregistreringer på alle klovbeskæringer

og alle klovbehandlinger

er klart det bedste i denne sammenhæng,

– er du/din klovbeskæ -

rer ikke kommet i gang endnu, så

er anledningen der nu!

Du kan også som kvægbruger indberette

egne klovbehandlinger.

Klovregistreringsprogrammet kan

hentes på www.sundklov.dk. Hvis

du laver de fleste behandlinger er

det vigtigt, at de også registreres.

Der er mange fordele ved klovregistreringer,

men de vigtigste er at:

En klovvasker kan give et værdifuldt

bidrag til at holde klovene rene og

tørre, men den afhjælper sjældent

problemerne alene. Den bør

kombineres med en vurdering af,

hvordan hygiejnen i stalden kan

forbedres og en indsats omkring

tidlig behandling af de smitsomme

klovlidelser

•Der opbygges besætningsspecifik

viden til brug i netop din besætning

her og nu.

•Der bliver mulighed for avlsmæssig

fremgang for klovsundhed,

som kan hjælpe os på længere

sigt.

Når oplysningerne om klovsundheden

er i hus, skal de kombineres

med en systematisk gennemgang

af forholdene i din besætning.

•Husk at klovlidelserne er multifaktorielle

– der er mange forhold,

som spiller en rolle – og

derfor kan det være svært at holde

overblikket og få udpeget de

væsentligste faktorer.

•For at holde bedre overblik kan

KlovRisk (findes på www.sundklov.dk)

bruges, eller du kan

bruge en rådgiver med viden om

klovsundhed.

Din indsats skal målrettes mod dine

køers problemer og tage udgangspunkt

i forholdene i din besætning.

Når vi ved hvad problemet består

af, og hvor i besætningen vi kan

ændre nogle forhold, kan vi lave en

handlingsplan – ikke før! For det

hjælper ikke på såleknusninger at

købe en klovvasker, og hvis digital

dermatitis er problemet, kan du ikke

nøjes med at se på klovene ved

de 3 årlige klovbeskæringer!

Handlingsplanen skal være meget

konkret: Hvad skal der gøres,

hvornår skal det sættes i gang,

hvem skal organisere det, hvem

skal rent praktisk gøre det, hvem

8 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Denne ko har betydelig risiko for at

lave overbelastningsskader (såle -

blødning der kan udvikle sig til f.eks.

sålesår) hvis hun står længe på

denne måde. Det er særligt kritisk for

nykælvere. Der er 2 faktorer, som er

vigtige for at få koen op at ligge i

sengene: underlaget og inventaret.

skal følge op og hvornår skal der

følges op? Husk opfølgningen, –

der skal ofte justeres i handlingsplaner

undervejs for at få maksimalt

udbytte af indsatsen.

Hovedpunkter omkring

forebyggelse af klovlidelser

Der er nogle hovedpunkter og

sammenhænge, som er gode at

kende til, når du begynder at se

nærmere på klovsundheden i din

besætning. Klovlidelserne deles i 2

grupper: de hornrelaterede og de

Klovproblemer ??

• Rådgivning

• Hydraulisk boks

• Klovplejeboks

• Klovvask/behandling

i returgang

• Klovvask/behandling LELY robot

• Salg/Websalg af produkter

Henrik Jørgensen

Sejrupvej 27 • 7323 Give • +45 21756735

Se evt. hjemmeside www.klovplejeboksen.dk

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 9


Klovboks placeret lige ved sepa -

rationsboksen gør det nemt at bruge

den. Mindre kan også gøre det, men

alle besætninger bør have mulighed

for at løfte ben til akutte behandlin -

ger mellem klovbeskæringer. Husk at

du selv kan indberette de klov -

behandlinger du selv udfører.

smitsomme. Langt hen ad vejen

kan denne grove opdeling bruges,

når vi ser på, hvad vi skal gøre for

at forebygge klovproblemer.

•De hornrelaterede er

laminitis (såleblødning),

sålesår/-knusning, hul

væg og dobbeltsål.

Basalt set opstår disse lidelser, fordi

kloven ikke er i stand til at modstå

de fysiske påvirkninger, de udsættes

for. Derfor opstår der små

blødninger i sålen. Når den første

lille skade sket, kan de øvrige lidel-

ser udvikles, hvis vi ikke passer på

kloven.

Traditionelt har vi anset laminitis

som en fodringsbetinget lidelse

pga. sur vom, men dette er kun en

del af forklaringen i moderne

kvægbrug. Den fysiske belastning

(gåtid og ståtid) spiller en meget

stor rolle. Kloven er særligt sårbar

omkring kælvning, og derfor er

fodring og fysiske belastninger

særlig kritiske her.

Denne sårbarhed omkring kælvning

gør, at nykælverne skal have

rigtig gode klove at gå på. Derfor

er det vigtigt med klovbeskæ ring/

eftersyn af klovene ca. 2 måneder

før kælvning – og det gælder også

kvierne! Alle køer skal klovbeskæ -

res mindst 2 gange årligt for at forebygge

problemer, højtydende

køer har ofte behov for 3-4 gange

årligt.

Har du primært de hornrelaterede

lidelser, så tænk særligt på: fodring,

gå/ståtid, forebyggende klov -

beskæringer og særlig fokus på tiden

omkring kælvning.

Nykælverafdelingen med dybstrøelse

er en vigtig brik i denne besæt -

nings håndtering af klovsund -

heden. Klovene er sårbare omkring

kælvning, så afdelinger som denne

nedsætter belastningen på et meget

vigtigt tidspunkt.

10 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


•De smitsomme er digital

dermatitis, spaltebetændelse,

nydannelser, klov -

brandbyld og balleråd.

De smitsomme klovlidelser opstår,

når huden i klovspalten eller i balleområdet

er beskadiget, – f.eks. at

den er opblødt af evigt ophold i

vådt og beskidt miljø.

Hvis smittepresset samtidig er højt,

fordi der allerede går køer med

smitsomme klovlidelser i stalden,

så er der stor risiko for at problemerne

accelererer. Derfor er det

væsentligt at få renere og mere

tørre klove, samtidig med at smittepresset

skal nedbringes ved tidlig

behandling af nye tilfælde.

Er de smitsomme lidelser dit primære

problem, så tænk særligt på

tidlig behandling og rene og tørre

klove.

Og husk: at køer der ligger ned har

klovene ude af lort og belaster dem

ikke – så lav sengene så attraktive

som muligt!

Brug disse hovedtræk til at få udpeget

de områder, hvor du kan opnå

størst mulig effekt, vær konsekvent

og vedholdende i din indsats

og husk at det tager tid at få markant

bedre resultater – MEN DET

ER MULIGT!

Kom i gang med

klovregistrering

Viking belønner nu kontant

de klovbeskærere, der investerer

i registreringsudstyr til klov -

beskæ ring. Kvægbrugerne, der

registrerer, belønnes med bedre

klovsundhed – og dermed

bedre økonomi.

1 mio. registreringer

til avlsarbejdet

Også Viking håber, at flere

kvæg brugere får gang i registreringen.

”Der er en lille arvbarhed for

klovlidelser, som vi ligeså godt

kan udnytte i avlen,” forklarer

direktør i Viking, Niels Bo.

Viking arbejder allerede med

at forbedre klov sund heden

rent avlsmæssigt. Men de avlsværdital,

som man arbejder ud

fra, er baseret på svenske registreringer.

”Mit ønske er, at vi

hurtigst muligt kan nå op på 1

mio. danske registreringer.

Det vil give os nogle endnu

bedre avlsværdital at arbejde

med,” forklarer direktøren. n

Der er meget mere information på

www.sundklov.dk.

n

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 11


Photo: Alex Arkink Photo: Wolfhard Schulze

Photo: KeLeKi

Labella - 2 La

Weintraube

Folma - 3 La

Den bedste rødbrogede tyr

er outcross hos sortbrogede.

NTM +32

Ydelse 122

Yversundhed 112

Holdbarhed 109

Krop 111

Lemmer 109

Malkeorganer 107

Specialist i protein og

til malkerobotter.

NTM +27

Ydelse 122

Yversundhed 99

Holdbarhed 112

Krop 113

Lemmer 111

Malkeorganer 113

Lancelot-tyren med bedste malkeorganer

og god protein procent og -ydelse.

NTM +33

Ydelse 125

Yversundhed 117

Krop 107

Lemmer 107

Malkeorganer 118

Available through

German Genetics

International GmbH

www.ggi.de


Holdbare køer – hvordan?

Besøg hos Jeanette og Jac Broeders, Rødekro

Af avlsforeningssekretær Hielke Wiersma, Sønderjylland Holstein

Jeanette og Jac Broeders har over en længere årrække udvidet besætningen

kraftigt. I de seneste ti år har besætningen gennemgået en tredobling

i antallet af køer, og fra 1,2 mio. kg kvote i 2000 til 4,5 mio. kg i 2010. Det

specielle ved denne udvikling er, at der i denne periode ikke er købt et

eneste dyr ind. Noget som mange andre mælkeproducenter ellers tager

for givet i forbindelse med en udvidelse. Når man spørger Jac Broeders,

hvordan man får holdbare køer, er svaret egentlig ret enkelt: ”Det er et

valg man tager.”

med på dyrskuer er derfor også

udelukket for besætningen. Et andet

godt eksempel i besætningen

er, at digital dermantitis er på et

minimum. ”Det eneste vi gør, er at

køerne går igennem et klovbad

kun med vand, så klovene på køerne

er rene” siger Jac.

Fokus på køer

”Det er valg man tager at koncentrere

sig udelukkende om management

hos køerne” siger Jac. I den

forbindelse har Jeanette og Jac

valgt at udlicitere markarbejdet til

maskinstation, og kvierne udliciteres

til en ejendom i nærheden, og

som kun har kvier fra Jac Broeders.

”Det er vigtigt for os at vi kan koncentrere

os om køerne og kalvene,

og derfor mener vi, at udlicitering

af mark og kvier er det rigtige for

os.”

Når en ko bliver syg eller er halt,

bliver der omgående taget handling.

De halte og syge køer bliver

behandlet med det samme, hvorefter

de kommer i et TLC-hold

(Tender-Love-Care-hold) sammen

med nykælvere som går på dybstrøelse.

”Jeg er altid med til at

malke TCL-holdet. Det er med til

holde overblikket” siger Jac, som

derudover har udenlandsk arbejdskraft

til at malke. Eventuelle

syge dyr får mange chancer, og der

insemineres mange gange, hvis det

er nødvendigt.

Ingen indkøb af dyr

I besætningen hos Jac Broeders er

sygdomspresset lavt. For eksempel

er antal sygdomme/årsdyr 0,88,

hvor den ligger på 1,43 i sammenligningsgruppen.

Antal døde kalve

fra 0- 180 dage ligger på 0,6 % i

forhold til 9,3 % i sammenligningsgruppen.

En af årsagerne

hertil er, at der i besætningen ikke

er indkøbt dyr. ”Vi har altid været

meget fokuseret på at have en lukket

besætning. På den måde minimerer

vi indslæb af forskellige sygdomme.”

mener Jac. At tage dyr

Ny stald

I 2007 blev der bygget en ny stald

på bedriften. ”Det skulle blive en

stald med god dyrevelfærd.” siger

Jac. De valgte derfor at bygge en

stald med sand, som Jac ser som et

vigtigt element, hvis køerne skal

blive gamle. Derudover blev stalden

bygget med høje spærben for

at få meget frisk luft, og taget blev

isoleret for at mindske varmestress

i sommerperioden.

100.000 kg’s køer

Jeanette og Jac Broeders har i ti-

Det var en stor fornøjelse i januar 2009 at hædre 7 køer med 100.000 kg mælk

hos Jeanette og Jac Broeders, Rødekro, på én gang! Dette er en stor

præstation, som tyder på dygtig driftsledelse!

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 13


Holdbarhed er godt –

NTM er bedre

Af Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen, Dansk Kvæg

En ung ko producerer oftest mindre

mælk end køer i senere laktationer.

Der er derfor penge i at

have køer, som er længelevende,

hvis de vel at mærke også er velfungerende

og produktive. Samtidig

koster det penge at opdrætte

en kælvekvie. Derfor er der både

i Danmark og i resten af verden

stor fokus på køernes holdbarhed.

0 Fortsat fra side 13

dens løb haft en lang række køer,

som har produceret mere end

100.000 kg mælk. Dette er ikke et

mål i sig selv, men det er sjovt, når

det sker. I 2008 havde Jeanette og

Jac 7 køer der rundede den flotte

milepæl over ret kort tid. Flere

køer har siden nået det samme i

besætningen.

Fremtiden

Jac mener, der ligger mange muligheder

i forskellige styreredskaber

som hjælp til management. Han

nævner for eksempel Heatime og

Herd Navigator. ”Der er mange

managementsystemer allerede nu”

siger Jac, men han mener dog, at

nogle af disse endnu er for dyre.

Jac nævner også avl, som en vigtig

ting for fremtiden. Han mener, at

køerne ikke skal være for store,

”det gavner ikke køernes holdbarhed”.

Til sidst nævner han, at han

også i fremtiden vil undgå indkøb

af dyr!

Køer med højt NTM

holder længere

At køerne bliver gamle hænger

dog både sammen med, at de præ -

sterer en høj ydelse, samt at de er

sunde, frugtbare og nemme at passe.

I den sammenhæng har avlsarbejdet

stor betydning.

I figur 1-7 er vist udsætningsprofilerne

afhængig af avlsmæssigt niveau

for ydelse, frugtbarhed, yversundhed,

krop, lemmer, malkeorganer

og NTM. Køerne er opdelt

efter faderens indeks for de nævnte

egenskaber. I figurerne er kun

vist linjer for køer med fædre over

115 eller under 85. Egenskaberne

kan inddeles i 3 grupper afhængig

af deres betydning for holdbarheden.

•Det avlsmæssige niveau for krop

har ingen effekt på om køerne

udsættes eller ej. Døtre efter tyre

med høje avlsværdital for krop

har således samme risiko for at

blive udsat som døtre efter tyre

med lave avlsværdital for krop.

•Fælles for egenskaberne ydelse,

frugtbarhed, yversundhed, lemmer

og malkeorganer er, at det

avlsmæssige niveau herfor har

nogenlunde samme indflydelse

på, om køerne bliver udsat. Døtre

efter tyre med høje avlsværdital

holder således længere end

døtre efter tyre med lave avlsværdital.

Et år efter kælvning er

omkring 79 % af døtrene efter

tyre med lave indekser stadig le-

vende, mens det er omkring 83

% blandt døtrene efter tyre med

høje indekser. Tre år efter kælvning

er forskellen endnu større.

Der er således omkring 28 % af

døtrene efter tyre med lave indekser,

som er levende, mens det

er omkring 36 % af døtrene efter

tyre med høje indekser.

•NTM har en meget stor effekt

på udsætningsprofilerne. Et år

efter kælvning er omkring 75 %

af døtrene efter tyre med lavt

NTM stadig levende, mens det

er omkring 86 % blandt døtrene

efter tyre med højt NTM. Tre år

efter kælvning er forskellen endnu

større. Der er således omkring

23 % af døtrene efter tyre

med lavt NTM, som er levende,

mens det er omkring 41 % af

døt rene efter tyre med højt

NTM.

NTM ”virker” i alle

besætningstyper

Ovenstående viser, at avl efter

NTM vil give længelevende køer.

Andre undersøgelser indikerer også,

at NTM ”virker” uanset managementniveau

for holdbarhed i

besætningen. I tabel 1 ses således

sammenhængen mellem andelen

af køer, som starter 2. laktation og

NTM. I denne undersøgelse er

køerne dog indledningsvis opdelt

efter, om de står i besætninger,

hvor køerne generelt bliver gamle,

eller i mere gennemsnitlige besætninger.

14 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Tabel 1. Andel af køer som starter 2. laktation afhænger af køernes NTM. Køerne er opdelt afhængig af

niveau af holdbarhed i be sætningen. I parentes gennemsnitlig 305-dages proteinydel se

Høj NTM Middel NTM Lav NTM

Køer i besætninger med god holdbarhed 91 % (293 kg) 89 % (281 kg) 87 % (270 kg)

Køer i besætninger med middel holdbarhed 85 % (293 kg) 82 % (281 kg) 79 % (268 kg)

Køer i besætninger med ringe holdbarhed 76 % (289 kg) 74 % (276 kg) 71 % (264 kg)

Undersøgelsen viser, at en stigende

andel af køerne starter 2. laktation

med stigende NTM – uanset managementniveau!

I tabel 1 ses også,

at proteinydelsen er højest

blandt køerne med højt NTM –

uanset holdbarheden i besætningen.

Besætninger, som er gode til

at få køerne til at blive gamle, er

dermed ikke nødvendigvis bedre

til at få køerne til at yde mere.

NTM giver bedst økonomi

Trods kvægbrugernes forståelige

fokus på holdbarhed og indeks for

holdbarhed er avl efter sundhed

og reproduktion gennem holdbarhedsindekset

dog langt mindre effektivt

end avl direkte gennem et

indeks for de nævnte egenskaber.

Der er nemlig kun en avlsmæssig

sammenhæng mellem holdbarhed

og funktionelle egenskaber på under

50 procent. Årsagen til dette er

bl.a., at køer, som kommer godt

over en sygdom, ikke nødvendigvis

udsættes tidligere, idet kvæg -

bru ger på det tidspunkt, hvor udsætningen

eventuelt skal foretages,

har ”glemt”, at koen tidligere

har været syg. Det samme er gældende

for køer, der kommer godt

over en vanskelig kælvning.

En ko udsættes som oftest fordi

den kommer under kvægbrugerens

tærskel for en eller flere egenskaber.

En ko kan eksempelvis have

en meget høj ydelse og undgå

yverbetændelse i 1. laktation, men

alligevel blive udsat, fordi hun ikke

er blevet drægtig. Omvendt kan

en drægtig ko med middel ydelse

Udsæerprocenter og forskellige egenskaber

% overlevende

% overlevende

% overlevende

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

Udsætningsprocent og ydelse

0 10 20 30 40 50 60 70

Måneder eer 1. kælvning

Udsætningsprocent og frugtbarhed

0 10 20 30 40 50 60 70

Måneder eer 1. kælvning

Udsætningsprocent og yversundhed

0 10 20 30 40 50 60 70

Måneder eer 1. kælvning

Under 85

Over 115

Under 85

Over 115

Under 85

Over 115

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 15


Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for

FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne aktivitet.

Faktaboks

Forskelle i produktiv levetid mellem lande er mere vildledende

end vejledende

En meget håndgribelig måde at sammenligne avlsmæssigt niveau i

forskellige lande er at sammenligne dage fra 1. kælvning til afgang fra

besætningen – også kaldet produktiv levetid.

Det er dog vigtigt at erkende, at produktiv levetid for forskellige lande

ikke kan sammenlignes. Det skyldes forskellige forhold så som:

•Forskellige mål for produktiv levetid

•Forskellige krav til hvilke køer, der skal indgå i gennemsnit

•Forskelle i produktionsforhold

og kun en enkelt behandlet yverbetændelse

undgå at blive udsat i

flere laktationer. Det er derfor ikke

sikkert, at koen, som holder længst,

er den, der bidrager mest til det

økonomiske resultat, mens hun er

i besætningen.

Holdbarhed siger derfor ikke alt

om de omkostninger og mindre

om de indtægter, som er forbundet

med koen. Udvælgelse bør derfor

baseres på NTM og ikke indeks

for holdbarhed, hvis målet er

køer med højt økonomisk afkast.

Især sidstnævnte har meget stor indflydelse på, om køerne bliver gamle

eller ej. Eksempler på produktionsforhold, som er forskellige mellem

lande, er oksekødspriser, foderpriser, priser på kvier til eksport, behandlingsomkostninger

og kvalitetstillæg for mælk.

Et godt eksempel på indflydelsen af produktionsforholdene på leve -

tiden er fundet af en ko med BSE i Canada. Tidligere eksporterede de

canadiske kvægbrugere mange kvier til USA til en høj pris. Imidlertid

betød fundet af BSE, at USA lukkede for importen af canadiske kvier.

Resultatet i Canada var, at den produktive levetid faldt drastisk. Flere

køer i Canada blev udskiftet med en kvie, fordi den alternative værdi af

kvien til salg eller slagtning var meget lavere end tidligere. Dette fald

havde intet med avl at gøre, men skyldes ændringer i ”prisforhold”.

En vurdering af det avlsmæssige niveau for holdbarhed i forskellige

lande ud fra den gennemsnitlige produktive levetid vil derfor være

mere vildledende end vejledende. Den eneste måde at bedømme det

avlsmæssige niveau er derfor at bruge Interbulls beregning af internationale

avlsværdital. Disse tal viser, at det avlsmæssige niveau for Holsteintyre

fra Canada, USA, Frankrig, Tyskland, Holland og Danmark er

på stort set det samme.

DC

Dansk

Holstein

Årsmøde

Fredag 24. september

2010

i Tinghallen, Viborg

Reservér dagen nu

16 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


% overlevende

100

80

60

40

20

Udsætningsprocent og krop

Under 85

Over 115

GAVE

IDÉ

0

0 10 20 30 40 50 60 70

Måneder eer 1. kælvning

UR

Udsætningsprocent og lemmer

100

% overlevende

80

60

40

20

Under 85

Over 115

0

0 10 20 30 40 50 60 70

Måneder eer 1. kælvning

% overlevende

100

80

60

40

20

0

Udsætningsprocent og malkeorganer

0 10 20 30 40 50 60 70

Måneder eer 1. kælvning

Under 85

Over 115

Dansk Holstein tilbyder et flot

ur – en oplagt gaveidé. Uret er i

meget solid helstålskasse med

tydelige tal og visere. Vandtæt

til 3 atm. Schweizisk quartz -

værk med dato. Gedigen stållænke.

Diskret Dansk Holstein-ko

trykt på skiven. Et flot og præ -

sentabelt ur, der tåler at blive

brugt! Uret har ridsefrit safirglas.

Fås både som dame- og

herreur.

% overlevende

100

80

60

40

20

0

Udsætningsprocent og NTM

0 10 20 30 40 50 60 70

Måneder eer 1. kælvning

Under 85

Over 115

Normalpris 498,- kr.

Dansk Holstein tilbyder

uret til 350,- incl. moms

og levering.

2 års garanti.

Bestilling hos:

Urmager/Guldsmed Hartmann

Adelgade 14, 7800 Skive

Tlf: 97 52 04 32

Fax: 97 51 00 88

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 17


50 - 500 - 5000 cows

WORKS

EVERYWHERE

Carl, Ben og David Loewith

PROMATE ER

Vores gård er beliggende i Ontario provinsen i

den midterste del af Canada. Gården blev startet

af mine forældre i 1947, og er nu ejet og drevet

af Carl og David Loewith og Carls søn Ben.

Udover de 3 ejere er der 2 fuldtidsansatte og et

antal deltidsansatte. De deltidsansatte er udelukkende

beskæftiget med malkning. Vi malker 3

gange i døgnet.

Vi malker 340 SDM køer, og sidste år var

gen.ydelsen 12.450 kg med en 3,9 % i fedt og

protein i 3,25%. Der er 13,2 måneder imellem

kælvningerne, og den første kælvning finder sted,

når koen er 1 år og 345 dage. Celletallet ligger

normalt mellem 120.000-150.000. Når kalvene

er 2 mdr. gamle, kommer de på ”total mixed ration

”. I 2002 modtog vi en opdrætterpris fra Holstein

Canada. Gennem de sidste 4 år er vores

farm, Summit Holsteins, blevet anset for at være

den mest effektive af ca. 3.500 mælkeproducerende

farme i Midt- og Vestcanada.

For avlere af køer der holder

Kildegårdvej 24 | 6852 Billum | Tlf: 20 24 55 05 | Part of

Holding.

www.semex.net


VEJEN FREM…

Køerne opholder sig i en 4-rækket stald med

sand i båsene. Vi dyrker 350 HA udelukkende

med majs og lucerne. Al andet foder bliver købt.

I det seneste år har vi fået installeret topmoderne

computer teknologi.

Vores mål er et højt økonomisk udbytte og langtidsholdbare

køer med en stor produktivitet .

Vi har i gennemsnit 3 laktationer pr. ko, og p.t.

er der er 11 køer i besætningen med livstids -

ydelse på over 100.000 kg. To er endda over

130.000 kg.Vi avler efter LPI indexet og bruger

PROMATE fra SEMEX til at forbedre avlen. Efter

hver kåring bliver der lavet en ny promateplan

med de tyre vi udvælger. Vi kan derfor vælge at

vægte produktion, type og holdbarhed. Promate

giver os mange valg og muligheden for, at avle

den type køer, som vi tror giver den største profit

for vores farm. Mere end 90% af vores indtjening

kommer fra mælken.

Interesseret i PROMATE, kontakt: Peter Bælum tlf. 20 24 55 05 eller e-mail Peter@semexdanmark.dk


Racens tyre

Af afkomsinspektør Villy Nicolajsen, Videncenter for Landbrug, Kvæg

Avlsarbejde er som at køre bus, og når det drejer sig om kvægavl er det en

stor bus. Det er ikke så vigtigt hvilket sæde i bussen, man har sat sig på.

Det er imidlertid af stor betydning at guiden ved, hvor man skal hen og

ikke lader sig påvirke af, at man undervejs støder på ruter, der er mere farbare,

hvis ikke de fører i den retning, man skal. Derudover er det vigtigt at

chaufføren er informeret om destinationen, og at han/hun er i stand til at

køre bussen hurtigt og ikke mindst sikkert dertil. Det jeg mener er, at det

er de fælles beslutninger og retningslinier, der, ganske vist kun med små

skridt, virkelig flytter avlsarbejdet.

Der er beregnet avlsværdital to

gange siden seneste udgave af dette

blad. Det betyder, at i alt 11 tyre

kan betegnes som nye i tabellen

over racens bedste tyre. Ud af de i

alt 62 tyre, der kan mønstre NTM

på 27 eller derover, har de 20

Oman Justi som far, som dermed

ikke kan betegnes som andet end

dominerende. Det skal dog tilføjes

at disse 20 har 12 forskellige morfædre,

så mangfoldigheden bliver

da i hvert fald repræsenteret i 2.

led. Faktisk også i første led, da der

er hele 30 forskellige fædre til førnævnte

62 tyre. Næst efter Oman

Justi er det ikke uventet V Exces,

der er bedst repræsenteret med 5

sønner på listen, hvoraf de 4 er

nye, og flere vil givetvis komme til

de kommende måneder. Desværre

er V Exces’ markant mangelfulde

yveregenskaber meget arvbare.

Nye tyre

Bjórkil (Oman Justi x BW Mar -

shal), NTM 40, brager igennem

med hele 138 i Y-indeks, og som

alle andre Oman-sønner rigtig god

på fødselsindeks (120), men desværre

er der store mangler på yveret

hvad både angår foryver, yverbånd

og yverdybde.

Nástgården (Oman Justi x Jocko

Besne), NTM 36, er endnu en

svensk Oman-søn med typiske karakteristika

pånær lige malkepræg,

hvor han helt atypisk er positiv

(106).

D Etoto (V Exces x VAR Cala -

no), NTM 33, er tillagt hos Preben

Gundersen, Års. Her er der

som forventeligt super gode lemmer

(116), og også undtagelsen

blandt Exces-sønner, nemlig et ok

yver. Bemærk især yverbånd (126),

som jo så nok til gengæld har indflydelse

på de tætstillede bagpatter

(117).

D Oxygen (Oman Justi x V Bojer),

NTM 33, er tillagt hos Hans

Thysen, Skærbæk, er faldet 4 indeks-enheder

til 98 på yver, da de

seneste 18 bedømmelser er kommet

med, yverbalance følger faderen

(88), bemærk fyldte haser

(93), men også super klovhældning

(117).

D Etape (V Exces x B Sabre), NTM

30. Opdrætter: Kr. O.Dahlgaard,

Snedsted. Her er der bedømt yderligere

29 køer, så der nu i alt indgår

64 i eksteriørberegningen, Tyren

er dykket 5 enheder på både lemmer

og malkeorganer siden beregningen

i marts, og er nu på 90 for

malkeorganer, primært forårsaget

af yverdybde, foryvertilhæftning

og yverbalance. Kort sagt Exces

om igen.

D Eller (V Exces x V Bojer), NTM

29, er tillagt hos Henrik Hede -

gaard, Kjellerup. Et Y-indeks på

108 kan højst betegnes som moderat,

men ellers er der her en tyr der

har fået de gode lemmer fra Exces

(114), og derudover et direkte fortrinligt

yver. Graferne ser måske

ikke så prangende ud, men kigger

man nærmere efter er det kombinationen

af et ok foryver, super

yverdybde, et gennemsnitligt yverbånd,

knap så tætstillede bagpatter,

der baner vejen for de 117 for

malkeorganer.

Turbo (C Champion x R Mar -

shall), NTM 28, er en finsk tyr. Et

svært navn at leve op til, men med

20 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


108, men bemærk tynde patter

(75).

D Orange holder sine tal meget godt – her en datter fra Erik Fristrup, Nibe

et Y-indeks på 123, gode sund heds -

egenskaber, specielt kælvningsindeks

(119), og gode malkeorganer

(116) går det faktisk meget godt.

Det er først ved lemmerne at problemerne

opstår (88), – man kunne

måske anføre turbotrykket har

været så højt, at tyrens døtre er

gået helt på hælene, klovhældning

71!

D Delta (RGK Didrik x VE Goliat),

NTM 27, er tillagt hos Jens

Møller, Mariager. D Delta avler

køer med koncentreret mælk, men

da M-indekset kun er beskedne 97

bliver Y-indekset alligevel ikke

højere end 114. Eksteriørmæssigt

ligger han rigtig højt med henholdsvis

113 og 115 for krop og

lemmer, malkeorganer ligger på

D Dustin (Rgk Didrik x T Funkis),

NTM 27, er tillagt hos Kær -

gård I/S, Løkken. Et Y-indeks på

112 er i den lavere ende af den nye

tyregeneration, men meget positive

sunhedsegenskaber og rigtig

gode lemmer med særlig højt niveau

for klovhældning (118) gør

alligevel denne tyr interessant, foruden

det afstamningsmæssige.

106 for malkeorganer lyder også

fornuftigt, men bemærk et lidt

svagt yverbånd (94) med deraf følgende

lidt yderligt siddende både

forpatter og bagpatter.

Slutteligt skal der herfra til jer

kvæg brugere blot lyde: Op med

hovedet, I har meget at være stolte

af, og med sommerens komme, så

husk lige at se solen. Det kan man

ikke leve af, men det er tæt på. Så

skal jeg nok hjælpe med at ønske

20 mm regn hver torsdag nat hele

sommeren.

God sommer!

D Orbit (Oman Justi x BW Marshal),

NTM 27, er ud af embry on -

import. D Orbit giver døtre med

lave procenter i mælken, kælvningsevnen

ligger lavt (87), malkeorganerne

er helt prima (118),

men det kniber i den grad med at

få mælken ud, idet malkbarhed

ligger på utilfredsstillende 73.

D Exotic (V Exces x TVM Hes -

ne), NTM 27. Opdrætter: Helmer

Jensen, Sørvad. Her er der givetvis

tænkt at kombinationen Exces

x Hesne skulle danne et fornuftigt

yver, men sådan gik det ikke.

Med et indeks på 81 for malkeorganer

er lyset slukket på forhånd,

selv med et Y-indeks på 132.

Nästgården er en af de seneste Oman-sønner som er kommet med tal – alle

hans døtre er i Sverige.

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 21


NTM maj 2010

Stb. Navn Bem NTM P- Y- Sh Y- Døtre- Kælvn.- Føds.- Ind. masti- Ind. Hold- Krop Lemnr.

arvl sygd ind. ind. ind. ind. fbh. ind. ind. tisres. øvr. barh. mer

249021 D Oscar (TY 41 130 131 94 116 108 107 123 112 107 98 78

252885 Björkil (TY 40 136 138 86 109 103 120 109 104 98

246705 Oman Justi (TY 40 128 128 99 114 98 115 115 121 126 97 93

248700 D Limbo (TY 38 126 128 94 113 110 114 107 116 99 109

252562 S Ross (TY 37 123 125 94 120 102 105 111 113 99 100

247920 S Jordan 3 (TY 36 139 137 97 95 114 113 100 91 121 89 103

253362 Nästgården 36 132 133 89 109 98 105 108 113 101 94

248938 D Rødding (BY 36 128 129 93 108 116 106 108 114 121 95

248974 D Ontario (TY 35 134 137 94 109 103 126 100 110 73 95

249155 D Orange (TY 35 118 117 94 111 108 112 120 126 95 110

248975 D Onsild (TY 34 124 125 95 117 104 116 101 105 89 109

245785 Ramos (TV 34 108 108 99 112 112 111 123 119 136 104 117

250030 D Oxygen (TY 33 132 130 88 109 105 115 103 110 113 105

249083 D Emmett (TY 33 129 129 92 113 101 117 103 116 104 102

242598 V Exces (TY 33 127 128 99 101 116 113 109 121 118 102 119

250027 D Etoto (TY 33 125 124 82 105 111 113 111 118 106 116

248939 D Opman (TY 33 124 123 94 117 101 102 114 109 93 95

249534 D Evald (TY 33 125 122 90 106 114 98 121 109 102 109

248825 Mascol (TV 33 119 120 99 115 99 109 116 109 120 111 121

251065 Rakuuna (TY 33 106 108 96 122 104 114 113 116 127 89 121

252874 B Rock (TY 32 120 118 93 112 103 109 110 120 109 119

249780 D Expo (TY 32 118 115 91 117 119 110 116 107 116 107

248199 D Onside (TY 31 130 127 95 106 85 103 107 116 122 82 112

252331 Östanå (TV 31 120 119 94 133 103 106 103 109 100 88

252558 Nolgaard (* 31 112 113 94 125 104 119 113 112 89 89

249261 D Cilius (TY 31 100 108 91 119 100 102 127 122 90 113

241920 RGK Bob CV (CV 31 101 107 99 112 114 85 130 115 123 90 99

250016 D Etape (TY 30 131 130 91 109 103 101 102 119 95 106

249088 D Claude (TV 30 131 127 93 118 119 101 91 114 111 108

248526 D Dundee (TY 30 126 127 92 101 102 111 110 106 99 101 106

249077 D Omar (TY 30 124 126 94 114 95 99 112 99 105 91 104

247374 D Cole (TV 30 127 122 94 117 91 115 109 112 107 108 104

248715 D Ole (TY 30 120 120 94 104 90 112 118 114 114 102

249845 D Osvald 29 126 126 90 108 97 111 107 117 110 83

250568 Jurus (TV 29 117 117 98 109 108 109 123 95 103 112 104

247385 D Sammy (TY 29 115 115 95 124 100 97 99 123 111 107 120

248940 D Olymp (TY 29 115 114 94 114 103 111 118 121 95 93

248961 D Lucius (TY 29 113 114 94 109 121 119 110 125 104 103

249558 D Export (TY 29 109 109 91 106 108 114 124 113 116 115

250032 D Eller (TY 29 105 108 88 105 107 112 125 119 101 114

245923 S Jorryn (TV 28 136 136 98 113 106 112 76 112 106 107 114

249873 D Ever (TY 28 132 134 91 117 112 101 91 106 103 86

249367 D Obo (TY 28 128 126 92 104 92 111 105 104 98 113

253123 Turbo (TV 28 127 123 94 106 119 106 104 101 104 110 88

248833 D Omega (TY 28 119 120 93 116 98 110 116 111 107 96 89

250382 Ligö (TY 28 116 120 99 107 109 105 118 99 104 76 108

248612 B Goldwyn (TV 28 115 117 98 104 106 113 110 79 128 118 119

249090 D Nicklas (TY 28 109 108 93 112 114 114 117 119 94 95

246715 M Chuck CV (CV 27 134 136 85 102 99 85 102 121 98 80 95

249472 Ränneslöv (TY 27 138 135 99 77 109 115 106 113 97 101 86

250034 D Exotic (TY 27 127 132 85 104 106 115 91 111 99 109

252330 Riksmyren (TY 27 127 128 95 108 99 108 96 102 100 104

248710 D Egon (TY 27 131 127 93 110 98 102 95 103 91 114

249839 D Orbit (TY 27 120 116 90 114 87 107 118 106 110 105

251554 Bissjön (TY 27 115 116 95 104 114 103 114 106 108 98 104

246716 DR Chassee (* 27 113 114 99 121 104 109 106 119 120 82 94

250245 D Delta (BY 27 111 114 88 113 95 104 117 108 113 115

252401 Satsi (TY 27 117 113 95 124 100 119 109 118 104 97 103

248712 D Luna 27 115 113 93 113 117 101 114 125 102 104 99

249863 D Dustin (* 27 112 112 89 115 106 110 112 112 100 114

2249346 · Dansk D Holstein Orla (TY 27 106 111 93 114 110 109 116 123 Nr. 2-2010 95 92


Malke- Malke- Tempe- Antal Far Morfar Opdrætter

org. tid rament døtre

113 106 100 105 Oman Justi Juote I/S Aslundgård, Bevtoft

94 98 97 41 Oman Justi BW Marshal Anders Ulrika Bäckström, Åmål

108 98 112 1755 Ha Manfred Emp Elton USA sædimport

99 117 98 98 Lancelot T Funkis Døssing Enggård I/S, Kjellerup

115 103 109 84 DR Chassee T Funkis Petersson Lars & Britt-Inger

103 130 120 177 D Novalis D Jabot Holland sædimport

110 105 100 47 Oman Justi Jocko Besn Lars O Mats Andersson

108 111 104 85 Ramos V Brando Driftsfællesskab Sønderbygård, Rødding

92 93 105 108 Oman Justi Juote I/S Fruergård, Højslev

108 97 109 85 Oman Justi T Funkis Ole Kristensen, Spøttrup

101 111 131 119 Oman Justi Juote I/S Fruergård, Højslev

122 99 105 2517 S Rudolf L Ambition Tyskland sædimport

98 99 111 39 Oman Justi V Bojer Hans Thysen, Skærbæk

102 88 104 89 VAR Elvis V Bojer Jørn Graversen, Horsens

84 99 107 15466 Luxemburg R Leadman Verner Pedersen, Kjellerup

101 104 104 16 V Exces VAR Calano Preben Gundersen, Aars

114 102 94 104 Oman Justi KOL Nixon I/S Sønderbygård, Rødding

111 95 97 66 V Exces R Marshall Evald Brødbæk, Avlum

100 108 98 1280 C P Mtoto S Rudolf Tyskland sædimport

122 114 121 173 T Lambada Goldfinger Finland sædimport

118 88 102 69 Ramos Rubytom Anders & Ulrika Bäckström

108 112 97 70 V Elo T Funkis Jacob Ulv Christensen, Tjæreborg

106 112 90 112 T Officer Ha Manfred Tirsvad – Anderstrup, Skørping

104 103 105 79 Oman Justi S Rudolf Henarik Johansson

107 112 103 78 Oman Justi T Funkis Wessberg Anders O Hans

122 92 101 68 DR Chassee V Bojer Henrik Sehested, Silkeborg

126 117 90 512 Lukas H Marconi Torben Kragh, Henne

90 108 106 64 V Exces B Sabre Kr O Dahlgaard, Snedsted

94 116 85 87 DR Chassee Luxemburg Marcel van den Hengel, Skærbæk

110 110 117 78 V Dahl T Funkis Thorkild Sørensen, Sørvad

109 85 97 99 Oman Justi Lukas Torben Rasmussen, Skive

103 106 96 98 V Curtis Lord Lily Ole Østergaard, Spjald

116 111 101 100 Oman Justi Jocko Besn Witte – Pedersen, Bækmarksbro

105 104 107 52 Oman Justi T Lambada Lykke Andersen I/S, Grenaa

112 109 118 217 Jesther Esentation Tyskland sædimport

119 104 92 108 B Sabre New Ronald Dansire Drastrup, Randers

111 100 101 98 Oman Justi KOL Nixon I/S Sønderbygård, Rødding

105 108 84 109 Lancelot D Novalis Erik Andersen, Pederstrup, Kjellerup

116 112 101 84 V Epalier A Ford Lykke Andersen I/S, Grenå

117 108 97 48 V Exces V Bojer Henrik Hedegaard, Kjellerup

88 92 125 138 Jocko Besn E Celsius Holland sædimport

83 106 99 74 V Elo VAR Elkjær I/S Dalhavegård, Ribe

99 97 101 98 Oman Justi T Najade Margit og Jørgen Døssing, Højslev

116 122 113 120 C Champion R Marshall Finland sædimport

101 101 113 98 Oman Justi D L Aaron Tirsvad – Anderstrup, Skørping

109 98 91 245 Gubbilt HJ Vogd Ligö Lantbruk AB

130 98 106 337 S James M Storm Canada sædimport

121 95 104 99 Novize V Bojer Henning Langdahl, Suldrup

96 98 109 30 D Novalis Eta Lutz Holland sædimport

108 108 104 2033 E Addison Fatal Lars-Inge Gunnarsson

81 105 109 41 V Exces TVM Hesne Helmer Jensen, Sørvad

107 88 108 85 Oman Justi S Rudolf Bröderna Johansson

106 101 113 102 V Ersgard Jocko Besn I/S Gårestrupgård, Hjørring

118 73 99 52 Oman Justi BW Marshal Dansire-USA, Randers

116 108 104 77 Spånstad Hæradskøp Bissjöns Lantbruk AB

113 96 96 639 D Novalis D Jabot Holland sædimport

108 108 97 42 RGK Didrik VE Goliat Jens Møller, Mariager

109 93 95 104 Björinge T Funkis Finland sædimport

109 108 95 83 Lancelot D Novalis Erik Andersen, Pederstrup, Kjellerup

106 111 93 49 RGK Didrik T Funkis Kærgård I/S, Løkken

107 Nr. 2-2010 100 108 83 Oman Justi V Bojer Flemming V Pedersen, Faaborg Dansk Holstein · 23


Maternal grandam:

Regancrest-PR Barbie-ET, EX 92

USDA Genomic

Evaluation 04-10

PTAM +479

PTA%F +0.07

PTAF +38

PTA%P +0.04

PTAP +24

Rel. 77%

PL 5.6

SCE 6%

USDA/HA Genomic

Type 04-10

PTAT +3.93

UDC +3.76

FLC +3.38

Rel. 72%

GTPI 2242

Dam: Schaulane Boliver

Brandi-ET, VG 85

USDA Genomic

Evaluation 04-10

PTAM +1302

PTA%F -0.05

PTAF +36

PTA%P +0.02

PTAP +44

Rel. 74%

PL 7.2

SCE 7%

USDA/HA Genomic

Type 04-10

PTAT +2.52

UDC +2.50

FLC +2.09

Rel. 69%

GTPI 2308


Interbull

april 2010

Af Mette Bech og Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Danske Holstein-tyre klarer sig

rigtig godt i den internationale

konkurrence på gode avlsmæssige

egenskaber. Arbejdet på at forbedre

egenskaber er af stor betydning

for det daglige arbejde i

mælkeproduktionen og har givet

mange positive resultater. Vi skal

fortsætte med dette. Og vi skal

vise andre Holstein-populationer,

at vi har noget at byde på.

I hele den store Holstein-verden

afprøves mange tyre, – i tusindvis,

og man tror helt selvfølgeligt, at

det kun er Oman Justi-sønner, der

får resultater nu. I flere lande, nok

primært USA, Holland, Frankrig

og Danmark, er han indsat meget

intensivt som tyrefader, – i andre

lande i knap samme udstrækning.

Men de præger listerne over avlsværdital

i mange lande. Sundhed

og reproduktion får et stort skridt

fremad, og med de mange sønner

anvendt som tyrefædre vil dette

ryk blive til et kæmpe pres fremad

for de vigtige egenskaber. Til at

vedligeholde det eksteriør, der skal

sikre de sidste skridt fremad i

holdbarhed, skal andre tyre være

med til at give et boost til eksteri -

ør.

En optælling af Top-100 NTM

Interbull viser, at der er en god andel

af nordiske tyre, nemlig 32

(DNK 25, SWE 6 og FIN 1) over

mod 41 fra USA og 9 fra hver af

Frankrig og Holland. De nordiske

tyre klarer sig godt på listen, og set

i relation til afprøvningskapacitet

sikkert også over gennemsnittet.

En af de bedste Ramos-sønner i verden, Radon fra Tyskland

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 25


Interbull top liste maj 2010

Nat Firma Navn Far Morfar M- F- P- Y- Sh Y- Føds- Kælvn.- Hunlig Yver- Hold- Krop Lem- Malke- Mal- Temp NTM afv

ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. frugt sundh. barh. mer org. ketid NTM

USA WWS Man-O-Man Oman JustiD L Aaron 123 127 139 140 74 115 101 103 109 113 100 104 115 45 (0)

DNKVG D Oscar Oman JustiJuote 121 125 130 131 94 107 110 119 123 98 78 113 106 99 43 (0)

USA WWS Oman Justi Ha Manfred Emp Elton 118 120 128 129 99 119 100 119 116 126 85 97 106 98 112 41 (0)

USA Alta Alta Otto Oman JustiC P Mtoto 125 121 130 129 74 111 110 101 122 116 97 91 106 39 (0)

SWEVG S Ross DR Chassee T Funkis 112 117 125 126 93 105 103 125 112 98 99 114 102 106 39 (0)

DNKVG D Orange Oman JustiT Funkis 110 109 120 120 93 112 107 113 121 96 110 108 97 109 38 (0)

USA ABS Gerard Oman JustiBW Marshal 126 118 134 132 74 111 96 106 102 86 105 131 37 (0)

USA CRV Co-op Oman Logan-ET Oman JustiBW Marshal 127 127 130 130 73 101 103 109 115 119 97 105 106 37 (3)

USA R-LLC PROFIT Doctor Oman JustiS Marathon 125 123 128 128 72 108 107 126 98 93 104 37 Ny

DNKVG D Onsild Oman JustiJuote 121 126 125 127 95 114 105 119 104 89 109 101 111 131 37 (0)

USA ABS Legend Oman JustiR Durham 110 117 125 127 75 115 102 115 107 121 98 102 104 37 (0)

USA CRI BAD-B Fanny Freddie Oman JustiDie-Hard 121 120 123 123 70 107 126 114 122 93 103 106 37 (0)

USA CRI Coldsprings Garner Oman JustiB Patron 115 122 119 121 75 109 100 120 119 120 84 103 109 37 (4)

NLD ALH DAKOTA Oman JustiR Durham 134 123 137 134 70 104 101 114 98 107 97 102 102 36 Ny

DNKVG D Rødding Ramos V Brando 120 124 128 129 93 113 115 107 106 121 96 108 112 104 36 (2)

USA WWS PARADISE-R Franchise Oman JustiBW Marshal 121 117 124 123 76 117 95 114 119 119 108 106 109 36 (2)

NLD CRV S Jordan 3 D Novalis D Jabot 134 124 138 136 97 114 116 95 103 121 99 95 104 124 115 35 (-3)

FRA Creavia VIA THELO Oman JustiLorak 120 120 129 129 73 118 94 105 113 113 90 104 109 105 99 35 (-1)

USA Alta REGANCREST Altaiota Oman JustiBarbee-M Juror ITO-ET 118 125 125 127 72 108 111 100 106 117 35 Ny

DNKVG D Limbo Lancelot T Funkis 119 125 125 126 93 115 110 109 108 99 109 98 118 97 35 (-3)

USA Har-Dale-A O Herman Oman JustiFustead Leadman Charm-ET 102 116 116 120 74 120 110 128 111 120 84 94 95 35 (3)

JPN B-B AMBER JONIOUS Oman JustiB Patron 123 132 132 134 70 113 89 96 80 34 (6)

USA Semex MR EGAN Oman JustiD L Aaron 130 117 135 132 71 110 101 98 112 101 99 109 34 (-1)

DNKVG D Claude DR Chassee Luxemburg 126 114 132 129 92 101 117 119 96 112 109 95 115 86 34 (1)

DNKVG D Osvald Oman JustiT Lambada 124 124 129 129 87 111 99 109 111 110 86 104 104 107 34 Ny

DNKVG D Oxygen Oman JustiV Bojer 128 114 130 127 82 115 105 111 109 105 105 102 93 111 34 Ny

FRA GDO VAUCLUSE Oman JustiL Hershel 114 121 123 125 71 116 101 101 119 113 89 106 116 90 104 34 (-1)

NLD CRV Tyson Oman JustiD Novalis 97 127 116 124 77 122 98 119 118 117 87 105 96 80 104 34 (0)

DNKVG D Expo V Elo T Funkis 116 105 119 116 89 110 120 117 117 113 111 108 113 94 34 (-2)

FRA Sersia USONET FIN O Finley Janze Moun 137 123 140 137 74 105 111 102 104 106 90 96 108 96 96 33 (0)

USA Ra-Mar-L Lucky Charm Oman JustiE Addison 140 126 137 134 71 111 103 108 101 93 106 33 (5)

SWEVG Nästgården Oman JustiJocko Besn 122 127 131 132 86 104 94 107 106 101 93 113 99 102 33 Ny

USA CRV CO-OP Oman Cassius Oman JustiAndacres Hunter Orion 113 137 125 131 72 104 99 105 115 95 95 98 33 (3)

USA WWS Dotson Oman JustiR Durham 137 121 134 130 74 117 107 111 102 118 106 105 97 33 (1)

USA CRV CO-OP Oman Lloyd Oman JustiBW Marshal 124 124 130 130 71 106 87 109 119 114 102 99 100 33 (-6)

USA Semex Mainstream Manifold Oman JustiBW Marshal 124 127 127 128 75 116 98 111 105 116 96 97 113 33 (-1)

DNKVG V Exces Luxemburg R Leadman 115 120 127 128 99 113 116 102 109 118 101 119 84 99 107 33 (-1)

26 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


USA WWS END-ROAD O Bronco Oman JustiBW Marshal 126 118 128 126 72 117 112 104 122 93 102 116 33 (2)

JPN STRELITZIA MIRACLE Oman JustiBW Marshal 124 112 128 125 68 115 97 102 112 33 (1)

DEU GGI Lanon Lancelot D L Aaron 116 109 127 125 77 100 117 107 107 118 118 96 33 (0)

USA ABS Horizon Oman JustiBW Marshal 127 111 127 123 73 116 98 111 116 119 98 105 105 33 (0)

DEU GGI Mascol C P Mtoto S Rudolf 107 114 119 121 99 109 99 110 114 120 111 110 102 108 98 33 (1)

USA WWS Bogart Oman JustiWIL-HART E LOUIE-ET 107 114 110 112 72 109 99 128 116 119 104 105 116 33 (0)

NLD CRV R Cricket Oman JustiR Durham 110 101 112 110 78 115 92 119 126 118 96 107 122 103 108 33 (1)

DEU OHG Ramos S Rudolf L Ambition 106 108 108 109 99 110 112 117 124 136 103 102 121 98 105 33 (-1)

FRA VIVIO Oman JustiJocko Besn 122 124 135 136 71 110 99 103 107 115 90 85 93 104 111 32 (1)

DNKVG D Ontario Oman JustiJuote 119 129 132 134 94 126 103 107 101 73 95 93 93 105 32 (-1)

USA CRV CO-OP Oman Loydie Oman JustiBW Marshal 113 119 129 131 69 113 109 107 100 95 99 32 (3)

NLD CRV WOUDHOEVE Impuls Oman JustiJesther 119 121 129 130 75 103 98 104 108 116 99 98 102 111 117 32 (-1)

FRA VIJUST Oman JustiR Lantz 124 115 131 129 70 111 100 111 97 100 107 101 111 32 Ny

DNKVG D Omar Oman JustiLukas 111 123 124 126 93 99 96 114 112 91 104 109 85 97 32 (-1)

FRA ADIP MAN Oman JustiJocko Besn 119 125 123 125 71 121 108 100 101 98 115 108 107 32 Ny

USA WWS DA-SO-Burn Dolman Oman JustiF Blitz 123 117 125 124 75 116 112 108 108 95 109 98 32 (-1)

DEU GGI Radon Ramos Ha Manfred 116 114 122 122 76 102 109 107 108 110 93 97 32 (0)

DEU JERUDO Jerom S Rudolf 111 122 119 122 81 118 115 112 109 111 109 107 102 102 32 (4)

DNKVG D Evald V Exces R Marshall 113 103 124 121 89 98 114 109 121 102 107 113 92 99 32 (1)

DNKVG D Ole Oman JustiJocko Besn 113 110 122 121 93 114 91 107 118 114 102 116 111 100 32 (1)

SWEVG Östanå Oman JustiS Rudolf 120 117 121 120 93 108 102 133 102 100 88 104 103 105 32 (0)

USA Alta Altaross Oman JustiBoss 113 115 116 117 73 111 105 109 117 103 104 119 32 (-3)

DNKVG D Olymp Oman JustiKOL Nixon 111 105 117 116 94 119 101 112 119 95 94 111 101 101 32 (-2)

SWEVG Nolgaard Oman JustiT Funkis 111 113 113 114 93 119 104 125 114 89 89 107 112 102 32 (-1)

FIN VG Rakuuna T Lambada KERNDTWAY Goldfinger 103 106 106 107 95 114 106 123 112 127 87 120 123 115 120 32 (-2)

Blandt de 30 tyre med NTM 34

og bedre har Skandinavien i alt 10

tyre med lidt variation i afstamningerne,

idet kun 5 er efter

Oman Justi og de 5 øvrige har forskellige

fædre. De 3 bedste skandinaviske

er D Oscar (Oman Justi)

på andenpladsen, S Ross (DR

Chassee) på 5. pladsen og D Orange

på 6. pladsen og D Onsild på

10.-pladsen (begge efter Oman Justi).

En optælling af fædrene til

Top-100 tyrene viser, at Oman Justi

er fader til 70 af disse, DR

Chassee til 4 samt Lancelot og

Ramos til hver 3. Yderligere 18 tyre

er fædre til de resterende 20 tyre

på listen. Variation er svær at skabe

med en sådan overvægt! På tyrefadersiden

dominerer Oman Justisønnerne

også for øjeblikket, men

en bred vifte af dem er i forslag.

Avlsmæssige niveauer for Holstein

Holstein i Danmark ligger ret

godt i sammenligninger på mange

egenskaber, – tæt fulgt for flere

egenskaber af svenske og finske niveauer.

Efterfølgende en række tabeller

for avlsmæssige niveauer for

de forskellige egenskaber og indekser.

Tabellerne behøver ikke en

detaljeret gennemgang, men de

sætter landene med de mange tyre

i beregningerne i relation til hinanden.

Og de resultater, vi ser nu,

følger meget nøje tidligere resultater.

Ydelsesmæssigt ligger Danmark og

Holland helt i top.

Canada har over en lang årrække

lagt større vægt på kropseksteriør

end mange andre lande, og det ses

klart.

Vi har i Danmark talt om og også

gjort en del omkring celletal og

yversundhed, men er måske knap

så overlegne som ønskes kunne.

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 27


Tabel 1. Avlsmæssigt niveau for ydelsesegenskaber.

Tyre født i 2004 eller senere.

Land Antal M-indeks F-indeks P-indeks Y-indeks

Canada 344 105,1 101,0 100,4 99,5

Tyskland 813 102,4 101,6 101,4 101,3

Danmark 399 107,7 107,7 110,7 110,8

Finland 69 103,8 101,3 104,2 103,7

Frankrig 495 109,5 104,5 108,7 107,6

England 44 105,8 102,5 101,8 101,1

Italien 307 106,0 100,7 103,6 102,4

Holland 568 106,4 104,9 109,7 109,4

Sverige 112 106,8 104,0 106,9 106,3

USA 2051 108,2 102,9 105,1 103,9

Tabel 3. Avlsmæssigt niveau

for yversundhed.

Tyre født i 2004 eller senere.

Land Antal Gennemsnit

Canada 375 101,8

Tyskland 832 101,3

Danmark 405 105,2

Finland 70 106,7

Frankrig 714 104,2

England 48 102,6

Italien 358 100,9

Holland 558 102,5

Sverige 112 104,3

USA 2295 104,7

Tabel 2. Avlsmæssigt niveau for eksteriøregenskaber.

Tyre født i 2004 eller senere.

Land Antal Krop Lemmer Malkeorg.

Canada 352 107,5 102,2 109,5

Tyskland 817 103,4 100,4 105,7

Danmark 379 99,1 99,3 104,5

Finland 57 96,2 97,2 103,5

Frankrig 513 103,3 99,1 103,1

England 72 107,3 102,0 109,1

Italien 349 104,7 100,4 105,5

Holland 550 101,1 99,9 103,2

Sverige 99 97,5 96,3 101,7

USA 1765 103,8 100,9 108,2

Tabel 4. Avlsmæssigt niveau

for holdbarhed.

Tyre født i 2001 eller senere.

Land Antal Gennemsnit

Canada 913 101,4

Tyskland 1481 100,9

Danmark 656 100,2

Finland 123 103,1

Frankrig 1401 98,8

England 183 100,8

Italien 911 101,6

Holland 1308 101,6

Sverige 164 103,8

USA 4009 102,9

De anførte lande udviser dog ikke

stor forskel, og alle ligger højt i

avlsværdital.

For holdbarhed viser avlsværditallene

mellem de forskellige lande

en vis spredning. Egenskaben

kommer sent i forløbet, og når vi

ser på mange af de afgørende egenskaber

og avlsværdital for en række

egenskaber, kan vi måske stille lidt

tvivl om, hvorvidt sammenligningen

mellem lande kan være helt

korrekt. Holstein-tyre fra Finland

og Sverige klarer sig rigtig godt i

Tabel 5. Avlsmæssigt niveau for fødsels- og kælvningsegenskaber.

Tyre født i 2004 eller senere.

Land Antal Fødselsindeks Antal Kælvningsindeks

Canada 354 97,8 292 94,8

Tyskland 63 100,6 8 100,4

Danmark 379 103,6 380 101,9

Finland 70 104,3 70 102,3

Frankrig 820 103,5 491 100,7

Italien 331 99,7 57 99,9

Holland 411 103,3 21 96,7

Sverige 120 105,4 119 103,1

USA 2401 101,3 1220 99,4

28 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Selvino er ny italiensk tyr efter H Titanic x Jocko Besne. Kofamilien bag Selvino er meget kendt rundt om i verden nemlig

Chemello

sammenligningen og er de bedste.

For fødselsindeks ses en stor

spredning mellem de anførte lande,

medens der for kælvningsevne

er meget begrænset variation, men

langt de fleste positive.

Hunlig frugtbarhed er en relativt

ny egenskab i Interbull-beregningerne.

Det fremgår tydeligt af niveauet,

at stort set alle Holsteinpopulationer

ligger jævnt bortset

fra Sverige, der klart stikker ud fra

rækken. De viste resultater illustrerer

tydeligt, at avlsorganisationer

i mange lande har forstået

budskabet om forbedringer på

egenskaben frugtbarhed.

For malketid konstateres større variation,

men med Danmark i spidsen.

Variationen er knap så stor for

temperament.

Da ydelse vejer pænt i NTM-indekset

sammen med sundheds/-

reproduktionsegenskaberne er det

naturligt, at Danmark er med i

toppen. Vores ændringer i 2008 i

NAV-regi har også indflydelse på

rækkefølgen. På listen er danske og

svenske tyre som gennemsnit godt

placeret som de bedste.

USA

På Top-100 listen i USA er der

kun 18 tyre med en anden fader

end Oman Justi. Og Oman selv

rangerer som 2’er på listen. Af de

11-12 nye tyre på listen er halvdelen

efter andre tyre end Oman Ju -

sti. P Shottle og Ramos begynder

at gøre sig gældende mellem de

mange Omans.

Man-O-Man, Alta Otto, Gerard

samt Legend holder fast helt i toppen.

Tendensen er, at der blandt de

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 29


Hitliste

Navn Nat Far Ant bed NTM Y-ind Føds.Kælvn. Hunlig Yver- Hold- Krop Lem- Malke- Malke- Temp

døtre ind. ind. ind. frugtb sundh. barhed mer org. tid

NTM

Man-O-Man USA Oman Justi 100 45 140 115 101 103 109 113 100 104 115

D Oscar DNK Oman Justi 105 43 131 107 110 119 123 98 78 113 106 99

Oman Justi USA Ha Manfred 18881 41 129 119 100 119 116 126 85 97 106 98 112

Alta Otto USA Oman Justi 96 39 129 111 110 101 122 116 97 91 106

S Ross SWE DR Chassee 82 39 126 105 103 125 112 98 99 114 102 106

Y-indeks

Man-O-Man USA Oman Justi 100 45 140 115 101 103 109 113 100 104 115

ANAPOLIS FRA Lancelot 45 31 139 107 120 91 99 108 98 97 114 95

USONET FIN FRA O Finley 98 33 137 105 111 102 104 106 90 96 108 96 96

S Jorryn NLD Jocko Besn 1398 29 137 112 103 110 81 106 106 103 89 103 126

VIVIO FRA Oman Justi 60 32 136 110 99 103 107 115 90 85 93 104 111

Fødselsindeks

VANZI DAW FRA E Dawson 49 18 112 128 112 107 103 102 106 94 100 99 106

Juniper USA A Ford 88 17 101 128 119 112 103 116 97 107 113

D Ontario DNK Oman Justi 108 32 134 126 103 107 101 73 95 93 93 105

Ammo USA Die-Hard 72 27 115 126 115 116 100 118 98 96 113

D Cap DNK DR Chassee 105 23 109 125 103 116 115 81 101 102 98 101

Kælvningsindeks

D Fowler DNK O Finley 108 19 111 107 128 114 102 107 103 78 96 119 106

Roseo Joc FRA Jocko Besn 1271 20 117 117 127 105 113 104 95 94 100 71 101

V Globus DNK Jocko Besn 2081 25 115 105 125 109 100 118 80 106 108 94 97

G ETO SWE V Elo 25 24 119 106 125 112 101 108 96 98 88 90

D Ellert DNK V Elo 86 25 115 91 124 123 105 98 87 101 104 91

Hunlig frugtbarhed

Östanå SWE Oman Justi 78 32 120 108 102 133 102 100 88 104 103 105

Langs-Twin-B Digital USA Die-Hard 115 24 100 108 111 130 120 129 96 107 106

J Loby SWE O Tugolo 129 21 109 103 112 130 89 117 105 117 97 105 113

Bogart USA Oman Justi 66 33 112 109 99 128 116 119 104 105 116

Slättaröd SWE G BEST 93 24 106 114 110 128 116 118 83 94 103 95 98

Yversundhed

Prince ITA F Britt 88 25 113 103 111 108 129 112 110 104 105

Leif DEU Lukas 2188 28 106 95 115 128 124 88 108 115 93 91

D Dumas DNK V Dahl 92 24 107 101 108 110 128 101 104 101 122 99 117

D Dalby DNK V Dahl 103 19 102 105 111 111 127 106 97 90 112 111 113

Rosylane-Llc Profit Doctor USA Oman Justi 14 37 128 108 107 126 98 93 104

Holdbarhed

Langs-Twin-B Digital USA Die-Hard 115 24 100 108 111 130 120 129 96 107 106

Laudan DEU Lukas 10690 18 107 108 108 101 112 129 96 105 111 115 88

Dirigo Jevon USA P-C Duster 255 16 100 104 109 117 111 129 97 106 112

Kings-Ransom Oman Derek USA Oman Justi 69 27 105 113 109 127 119 128 89 97 103

Gibor DEU Gibbon 3320 24 109 114 101 115 111 128 99 113 113 84 89

Krop

Pagewire CAN S Inquirer 296 9 117 83 93 100 95 112 125 99 116 112 92

D Dynamo DNK Dynasty CV 17 5 119 94 91 97 125 98 96 95 105

Grandview USA R Durham 87 15 114 102 101 106 115 101 123 101 98

Xacobeo ESP BW Marshal 193 20 116 99 98 103 110 122 107 139

Stormatic Reggy Studente NLD C Stormati 101 16 108 96 110 103 115 110 122 109 100

Lemmer

B Forward NLD D December 86 7 107 102 96 96 102 96 106 128 108 81 102

LAGON-ET SWE Lord Lily 62 16 108 94 87 103 118 107 94 127 115 89 99

D Sammy DNK B Sabre 108 29 115 98 99 123 99 109 107 122 119 103 92

D Colly DNK C Champion 90 17 100 104 97 111 119 113 116 122 116 90 101

Burt USA D L Aaron 2813 15 115 111 89 85 118 111 104 122 112 114 99

Malkeorganer

Xacobeo ESP BW Marshal 193 20 116 99 98 103 110 122 107 139

DE-SU Finley General-ET USA O Finley 74 17 104 95 106 96 119 108 106 106 134

BRAEDALE RIVER CAN P A Wade 910 10 101 95 89 102 110 110 107 103 134 112 98

ETOO NLD V Eaton 51 16 105 101 120 112 101 133 103 104

Gerard USA Oman Justi 107 37 132 111 96 106 102 86 105 131

Malketid

LAURITZ DEU Laudan 72 17 110 102 97 112 106 122 129

H Best USA P A Wade 14182 11 109 104 96 90 87 99 104 106 121 129 108

Eminem DEU Eminenz 81 27 122 98 99 99 112 113 111 113 128

Fitlist NLD Lucky Leo 2773 24 110 108 96 126 96 105 101 109 100 128 125

T Claus DNK W Convince 1411 18 100 121 99 118 113 105 90 102 94 128 94

Temperament

D Onsild DNK Oman Justi 119 37 127 114 105 119 104 89 109 101 111 131

S Jorryn NLD Jocko Besn 1398 29 137 112 103 110 81 106 106 103 89 103 126

V Dahl DNK Lord Lily 3187 14 116 105 99 95 114 100 109 85 101 103 126

Fitlist NLD Lucky Leo 2773 24 110 108 96 126 96 105 101 109 100 128 125

Loe Martin NLD E Addison 1329 4 123 108 88 74 100 105 96 93 91 119 125

30 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


AltaIota endnu en af de mange Oman-sønner. AltaIota steg denne gang 15 enheder i ydelse til 127, samt +35 i NTM.

bedste tyre er flere plusser i NTM

end tilbagegange. Mange af de

ame rikanske toptyre er derfor også

med på tyrefædrelister i en række

lande.

Canada

B Goldwyn fastholdt sin suveræne

top-placering i Canada på Interbull-listen.

Han har her NTM 31,

og kigges de enkelte lande igennem

er han i alle lande godt med

på deres lister. Canada er ikke

”oversvømmet” af Oman-sønner,

men et par stykker i god kombination

med canadisk styrke kunne

måske have været spændende.

Ash lar, Vittorio og Aladdin, der

alle bruges en del i Danmark, har

NTM henholdsvis 25, 20 og 18.

Afstamningsmæssigt spreder de

canadiske tyre sig på H Titanic,

Morty og O Finley med flere sønner.

Nyeste tyr i Canada er en Lau -

dan-søn med NTM 17, Canyon-

Breeze Alaska.

Tyskland

I Tyskland er Oman Justi anvendt

i begrænset udstrækning, men der

er dog nogle spændende tyre efter

ham. Det kan nok slås fast, at der

Tabel 6. Avlsmæssigt niveau for

hunlig frugtbarhed.

Tyre født i 2004 eller senere.

Land Antal Gennemsnit

Canada 319 101,5

Tyskland 589 101,5

Danmark 352 104,0

Finland 61 103,7

Frankrig 309 102,5

England 41 102,5

Italien 163 102,4

Holland 487 100,6

Sverige 94 109,1

USA 1909 102,9

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 31


Tabel 7. Avlsmæssigt niveau for malketid og temperament.

Tyre født i 2004 eller senere.

Land Antal Malketid Antal Temperament

Canada 305 102,1 298 102,7

Tyskland 622 102,8 387 101,2

Danmark 356 104,0 348 100,1

Finland 69 101,4 69 100,9

Frankrig 412 101,6 406 105,8

Italien 24 99,8 13 101,6

Holland 406 99,5 368 103,1

Sverige 105 99,7 104 101,4

USA 410 101,7 380 101,6

Tabel 8. Avlsmæssigt niveau

for NTM.

Tyre født i 2004 eller senere.

Land Antal Gennemsnit

Canada 336 0,2

Tyskland 781 3,0

Danmark 394 14,0

Finland 67 8,2

Frankrig 381 9,7

England 39 4,5

Italien 307 3,6

Holland 549 9,7

Sverige 107 11,3

USA 1833 8,1

vil blive sorteret hårdt i eksteriør

for de afprøvede sønner. Lancelotsønnen

Lanon og Mascol holder

toppen sammen med Ramos med

NTM 33. Lanon anvendes nu

stærkt som tyrefader af mange tyske

kvægavlsforeninger. En af Ra -

mos-sønnerne, Radon, anvendes

sammen med den rødbrogede tyr

Jerudo ligeledes stærkt som tyrefædre.

De tyske kvægavlsforeninger

har et bredt sortiment af

spændende tyre med variation i afstamningerne.

Holland

I Holland fastholder tyrene pænt

deres indekser, men meget nyt er

der heller ikke. Også her gør

Oman Justi-sønnerne sig noget

gældende blandt toppen. De gamle

tyre som Jordan 3, Chuck, DR

Chasse og S Jorryn holder deres

avlsværdital. Ny tyr i Holland er

ALH Dakota, en Oman-søn med

NTM 36. R Cricket er en af de

bedste, og han anvendes som tyrefader

i flere lande.

Frankrig

Igen-igen, her er Oman Justi-sønnerne

s-t-æ-r-k-t dominerende,

men det er nok også med til at holde

en stor spredning på lemmer og

malkeorganer, – desværre. Den

bedste ikke-Oman-søn er Rou -

mare med NTM 28, og han har

været en god tyrefader. Nu efter -

spørges hans døtre som kommende

tyremødre.

Italien

På toplisten fra Italien er der stor

variation i fædre til tyrene. Oman

Justi dukker også op, men det er i

selskab med sønner efter O Finley,

F Britt, A Ford og C Bormio. Fibrax

anvendes af flere lande/kvæg -

avls foreninger som tyrefader. En

af de nye tyre Chemello Selvino

med NTM 25 og dertil mange gode

egenskaber. Den danske del af

denne kofamilie bliver nok mere

interessant af sådan en positiv nyhed.

Den Blå bog – samt klik

www.danskholstein.dk

Alle lande og tyre kan ses på hjemmesiden

www.danskholstein.dk.

Check her, inden du køber sæd af

de mange tyre, der udbydes. Den

Blå bog er genoptrykt og rundsendt

til medlemmerne. Der er

personer, der gerne vil have noget

papir i hånden til at studere tyrene

ved diskussionen på staldkontoret

eller staldgangen.

32 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Tyrefædre i kvægavlsforeninger maj 2010

Kvf Norden Tyskland Holland Frankrig Italien

Europa

i øvrigt

USA Canada

Viking S Ross, D Orange, D Rødding, D

Lanon Prince Super

Limbo, D Expo, D Claude, D

Evald, B Rock, D Export, D

RSH

Dennis

Radon, Lonar, Selvino Gerard, Freddie, Altaiota, Beacon, Micah, Ryman,

Tyskland

Tranquilo, Ryman, Sentry, Niagra, Super

TopQ

D Ole Budist, Giseh, Lonar, Goli Vaucluse, Via

Altaiota, Beacon, Franchise, Freddie, Garner,

Tyskland

Logan, Radon,

Thelo

Garrett, Gerard, Groovy, Manifold, Maury, Tranquilo

Tiramisu, Truman

Vost

Lanon, Lonar, Logan,

Selvino AltaRoss, Beacon, Bronco, Gerard, January,

Tyskland

Radon, Rotary,

Manifold, Super

Masterrind

Truman

Radon, Lonar Selvino Gerard, Bronco, AltaIota, Beacon, Micah, Ryman,

Tyskland

Sentry, Niagra, Super , Tranquilo,

Alta

AltaRoss, AltaIota, AltaOtto, Freddie, Super, Bronco

EU/USA

Logan, Niagra

Genus /ABS EU/ D Orange Radon, Gibor Prince, Maya Tennyson, Dover, Garrett, Gerard, Beacon

USA

Talisman

CRV

Gibor Fidelity,

Garrett, Gerard, AltaRoss, Super, Niagra

Holland

Diamond,

Surprise,

Intermizoo

Lonar, Radon Selvino, Prince,

Super, Bronco, Gabor

Italien

Oummer, Misis, Vapeur

RF

Semenzoo

Zeling, Alimax, Fibrax,

Altaross, Super, Bronco, Manifold, Niagra, Gerard,

Italien

Zerbino, Selvino,

Select Sires

Colombiano

Radon Freddie, Super, ManOMan, Beacon, AltaRoss,

WWS USA

Bronco, Plato, Garrett, Gerard, Bogart, Gabor,

Dover, Niagra, Morpheous, Richman

Accelerated

Bowser, Freddie, Parker, Super, ManOMan, Beacon, S Destry

Genetics

AltaIota, AltaRoss, Plato, Garrett, McCormick,

WWS USA

Gerard, Palermo, Bogart, L Minister, Dover,

Semex

Canada

Richman, Durable

Freddie, Beacon, AltaRoss, Manifold, Gerard, Niagra,

January, Potter Plato

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 33


Avlsmatadorer

Efter NJY Hubert kom T Funkis og V Bojer

Af Lars Nielsen, VikingGenetics, og Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Gennem tiderne har der været

adskillige avlsmatadorer, – tyre

som sat deres tydelige præg på

udviklingen på deres tid. Det

være sig som tyre med flere eller

færre døtre, tyre med særlige

egenskaber eller bare tyre, alle

har været medlemsfavoritter.

I 1983 blev født vel en af de største

avlsmatadorer gennem tiderne, –

NJY Hubert, men siden den tid er

de to næste givetvis T Funkis og V

Bojer. Med godt 3 års mellemrum

fødtes disse to stærkest anvendte

tyre i nyere tid. Begge har 55-

56.000 døtre i ydelseskontrollen,

og de er også anvendt som tyrefædre

med rigtig gode resultater.

Som morfar har T Funkis allerede

fået afkomsundersøgelser på 68 tyre,

og deres bedste sønner gør sig

som brugstyre og tyrefædre. På

dyrskuerne har ikke mindst T

Funkis-døtre taget fløjpladsen og

ærespræmier med hjem til tilfredse

ejere.

Med tæt på 100.000 døtre i Norden

og masser af 100.000 kg mælk

køer er NJY Hubert et ikon i

avlsarbejdet med SDM og Dansk

Holstein. Havde han kunnet opnå

samme internationale ry som sin

far Bell eller andre af datidens toptyre,

havde han også været et internationalt

navn som andre velkendte

tyre. Han var kort og godt undervurderet,

– måske også i nogle

af hans avlsværdital for ydelses -

Sloth Funkis Amine er foruden Landsskuets bedste unge ko i 2002 også moder

til Strobel, – en stærkt benyttet Stormatic-søn i Mecklenborg-Vorpommern.

Hun er den T Funkis-ko, der har haft flest internationale kontrakter

Sehested Bojer 2879 fra Henrik Sehested, Linå. Koen var udstillet på Agromek

to gange og mor til 5 tyre i Viking og hendes første søn er D Cilius med NTM +31.

Hendes afstamning er en kombination af to avlsmatadorer – V Bojer x T Funkis

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 35


T Funkis

(BY Far: R Leadman MF: B Cleitus

S. 232851 Opdr.: Vagn Bech, Justenborg Vive, Hadsund

NTM: 19

Kødproduktion Kælvning og reproduktion Ydelse

Kødproduktion: 92 Fødselsindeks: 110

Tilvækst: 95 Kælvningsevne: 107 Y-indeks: 101 (99 %)

Slagteform: 92 Hunlig frugtbarhed: 103 56661 døtre i 9455 besætninger

Brugsegenskab

er

Sundhed og holdbarhed

Malketid: 98 Yversundhed: 128 M-indeks: 101 Kappa

kasein

Temperament: 83 Sundhed i øvrigt: 109 F-indeks: 103Fedt % 101

Holdbarhed: 121 P-indeks: 100Protein % 98

Der indgår 12795 døtre i beregningen af eksteriørtallene

Krydshøjde 100Lille Stor

Kropsdybde 95Lille Stor

Brystbredde 94Smal Bred

Malkepræg 110Tæt Åben

Overlinie 121Vigende Stram

Krydsbredde 83Smalt Bredt

Krydsretning 92Opsvajet Hældende

Hasevinkel 90Ret Kroget

Hase stilling 100Tæt Parallelle

Hase kvalitet 111Fyldt Ren

Knoglebygning 112Grov Fin

Klovhældning 113Lav Stejl

Foryvertilhæftnin

92Løs

Fast

g

Bagyverbredde 94Smal Bred

Bagyverhøjde 99Lav Høj

Yverbånd 115Svagt Stærkt

Yverdybde 113Dyb Høj

Yverbalance 114Bagtungt Fortungt

Pattelængde 103Korte Lange

Pattetykkelse 79Tynde Tykke

Forpatteafstand 104 Vidtstilled

Tætstilled

e

e

Bagpatteafstand 109 Vidtstilled

Tætstilled

e

e

Beregnet den: 15-03-2010

Krop

103

Lemmer

114

104

egen skaber, men han har sat en høj

standard på de sortbrogede køer i

Danmark. Adskillige dyrskuevindere,

utallige højtydende køer og

tydeligst markeret med mere end

175 døtre med mere end 100.000

kg mælk. Det er de odds, som de

seneste avlsmatadorer er oppe

imod.

T Funkis er stærk

Født i 1992 er T Funkis resultatet

af et godt avlsarbejde hos Familien

Bech, Justenborg. Afstamningen

er et godt match af flere gode tyre:

R Leadman (Tradition x SWD Vali)

|

B Cleitus (Tradition x Conductor)

|

Chairman ( Milu Chief x Elevation)

|

Felix (Fiore x Elect Star)

|

NJY Pan (Pan 59 x Adema 493)

|

HOB Atlas (HHJ Adema x Sneeker

Diamant)

V Bojer (TY Far: Ked Juror MF: L Ares

S. 238068 Opdr.: Søren Bojer, Nørregård Jelstrup, Aars

Kødproduktion

Kælvning og

reproduktion

Ydelse

NTM: 14

Kødproduktion: 94 Fødselsindeks: 113

Tilvækst: 97 Kælvningsevne: 108 Y-indeks: 99 (99 %)

Slagteform: 94 Hunlig frugtbarhed: 111 55340 døtre i 6694 besætninger

Brugsegenskab

er

Sundhed og holdbarhed

Malketid: 103 Yversundhed: 110 M-indeks: 108 Kappa

kasein

AA

Temperament: 103 Sundhed i øvrigt: 118 F-indeks: 92Fedt % 87

Holdbarhed: 123 P-indeks: 103Protein % 91

Der indgår 16804 døtre i beregningen af eksteriørtallene

Krydshøjde 101Lille Stor

Kropsdybde 105Lille Stor

Brystbredde 111Smal Bred

Malkepræg 93Tæt Åben

Overlinie 108Vigende Stram

Krydsbredde 106Smalt Bredt

Krydsretning 109Opsvajet Hældende

Hasevinkel 90Ret Kroget

Hase stilling 88Tæt Parallelle

Hase kvalitet 90Fyldt Ren

Knoglebygning 99Grov Fin

Klovhældning 104Lav Stejl

Foryvertilhæftnin

104Løs

Fast

g

Bagyverbredde 87Smal Bred

Bagyverhøjde 92Lav Høj

Yverbånd 104Svagt Stærkt

Yverdybde 106Dyb Høj

Yverbalance 100Bagtungt Fortungt

Pattelængde 105Korte Lange

Pattetykkelse 115Tynde Tykke

Forpatteafstand 95 Vidtstilled

Tætstilled

e

e

Bagpatteafstand 91 Vidtstilled

Tætstilled

e

e

Beregnet den: 15-03-2010

Krop

101

Lemmer

91

Malkeorganer

Malkeorganer

108

En vurdering af de nyeste avlsværdital

på de tre førstnævnte tyre i afstamningen

viser potentiale til de

flotte resultater, som T Funkis selv

har erhvervet for sundhed, frugtbarhed

og reproduktion såvel som

eksteriør. Det meste ligger i generne

fra afstamningen. Det er helt

fantastisk, at T Funkis selv stadig

kan fremvise et NTM på 19, – næ -

sten lige så imponerende som beskrevet

foran for NJY Hubert.

T Funkis, der er benyttet til 341.000

insemineringer i Danmark, har

formået at avle afkom, som mange

mælkeproducenter har været meget

glade for. Sundhed og reproduktion

samt god type, herunder

ikke mindst prima lemmer, og

sammen med de nævnte forhold

også god holdbarhed, – så er der

mange glade besætningsejere. Vel

eneste kritikpunkt er hans anlæg

36 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


I 2005 vandt T Funkis afkomsgruppekonkurrencen på Landsskuet med denne fantastiske gruppe af 3.-5. kalvs køer

for et vist temperament hos nogle

døtre ud over det ønskede.

Ved hædring af køer med 100.000

kg mælk begynder T Funkis-døtre

at indtage deres position. Det undrer

ikke, for netop mange af de

egenskaber, som er Funkis’ styrke

er afgørende for god holdbarhed

og held til at nå denne milepæl.

Landsskue-succes for T Funkis

Afkomsgruppe af

Bemærkninger om

brugstyredøtre

T Funkis-døtre

2002 Bedste gruppe 2 ærespræmiekøer

2003 # 4 efter bl.a. TVM Hesne 3 ærespræmiekøer

2004 Bedste gruppe 3 ærespræmiekøer

2005 Bedste gruppe 5 ærespræmiekøer

2006 # 2 efter C Stormatic 5 ærespræmiekøer

2007 # 2 efter C Stormatic Ingen ærespræmiekøer

V Bojer

V Bojer, der er benyttet til 374.000

insemineringer i Danmark, er tillagt

i besætningen hos Søren Bojer,

Jelstrup i 1996. Hans afstamning

er også solid med mange gode

tyre:

Ked Juror ( T Blakstar x Chief Mark)

|

Ares (Chairman x Tradition)

|

Mandingo (SWD Vali x Bootmaker)

|

Lad (Glendell x EAB Lad)

|

Spirit (Arli Chief x Ivanhoe Star)

|

S Stylist (Reflector x R Telstar)

V Bojers avlsværdital afspejler også

tydeligt denne sammenstilling

af en række gode tyre. Sundhedsog

reproduktionsegenskaberne er

hans helt stærke sider og er naturligvis

medvirkende til et holdbarhedsindeks

på 123. Ses på ekste -

riør er der nogle fædre og forfædre,

der måske ikke betinger helt så

stærke ben som T Funkis kan give,

– men ikke desto mindre er der

mange gode V Bojer-døtre også

for lemmer – og mange af dem er

tillagt på T Funkis-køer!

Dyrskuesucces

På dyrskuer og Landsskue over

årene har mange T Funkis-køer

hentet flotte præmier og manifesteret

hans fremragende evne til

godt eksteriør. Efter V Bojer er der

også set en række gode køer, men

hans type generelt er måske knap

så ”fløj-betonet” som T Funkis’.

Over årene er der stillet afkom på

Landsskuet efter brugstyre og importtyre,

og her har ikke mindst T

Funkis sejret over mange år i denne

konkurrence. En lille up-date

på Landsskuesuccesen for især T

Funkis over årene vises. 6 år i træk

at være i toppen på Landsskuet er

fantastisk.

V Bojer har også haft en række

døtre udstillet, og i årene 2005,

2006 og 2007 er der stillet afkom i

konkurrencen og enkelte ærespræ -

mier.

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 37


Hedelund Bojer Beauty fra I/S Hedelund, Bygum. Hun er moder til VH Jonatan

(F: Jardin) og skyllet til udlandet

Begge tyre med indflydelse

Både T Funkis og V Bojer er anvendt

en del som tyrefædre og senere

som morfædre. T Funkis var

lidt begrænset som tyrefader med

hans dengang lidt ”jævne” ydelse

som argument, men som morfader

har han klart været eftertragtet både

nationalt og internationalt. Og

han er bag mange af toptyrene det

seneste år. V Bojer blev anvendt

mere målrettet som tyrefader, og

der er 30 sønner afprøvet. Her

topper et par som tyrefædre, nemlig

Stäme-ET fra Sverige og D

Banker.

Som morfar kommer T Funkis ind

i billedet til en lang række tyre

med særdeles gode indekser og

som anvendes stærkt som brugstyre

og tyrefædre. Tyrene S Ross (F:

DR Chassee), D Orange (F: Oman

Justi) samt D Limbo (F:Lancelot)

er alle tillagt på T Funkis-køer.

Årets tyr D Dundee (F: V Dahl) er

også tillagt på en T Funkis-datter

hos Thorkild Sørensen, Sørvad, og

i øvrigt var det påfaldende ved

hædring af mødre til brugstyre på

årsmødet, at yderligere to kombinationer

V Dahl x T Funkis kunne

hædres som brugstyre.

En af de stærkest benyttede ”danske”

tyre i Tyskland er indtil videre

Strobel, – ejet af kvægavlsforeningen

Mecklenborg-Vorpommern i

det gamle Østtyskland. Han er en

fantastisk eksteriørtyr med andre

gode egenskaber, og derfor er han

langt over 100.000 doser i sædsalg.

Han er tillagt på Sloth Funkis

Amine, der sammen med sin ETsøster

er de to stærkest anvendte T

Funkis-køer af internationale

kvægavlsforeninger, – men især de

tyske. Tilsammen har de opfyldt

18 kontrakter til Tyskland og Fin-

0

Sønnegrupper med NTM

Sønnernes gennemsnitlige avlsværdier

Antal Y- Føds.- Hunlig Kælvn.- Yver- Sundh. Hold- Lem- Malke- Malke- Tempe-

Far Navn sønner NTM ind. ind. frugtbh. indeks sundh. i øvrigt barh. Krop mer org. tid rament

som tyrefader

V Bojer 31 7 100 105 107 102 105 106 110 99 98 104 103 100

T Funkis 30 4 97 103 101 99 111 103 106 100 104 101 99 91

som morfader

V Bojer 21 20 112 106 109 106 107 111 109 103 100 104 100 103

T Funkis 77 13 105 106 104 103 111 104 105 97 100 103 103 99

38 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


IN-LINE MELK

Inline melk

Redigeret af Anders Vestergaard

Måling af mælkens egenskaber

under eller lige efter malkning

kaldes i Holland ”inline melk”.

Udover farve, laktose, fedt og

protein er det også muligt at

analysere progesteron og diverse

enzymer. For hver ko opsamles

en dråbe mælk enten i sensorer

eller i en kassette med ”test -

sticks”, hvor mælken testes og

resultatet sendes til en computer.

På denne måde kan kvæg -

bru geren være på forkant med

opdagelse af sygdom eller brunst

hos koen.

Det teknisk mest avancerede apparatur

er i øjeblikket Herd Navigator

fra DeLaval, som kan måle

mastitis, ketose, brunst, drægtighed

og forekomst af cyster samt

protein/energibalancen På længere

sigt kan også mastitistypen konstateres,

så nøjagtig behandling

kan foretages.

I Holland er der i godt et halvt år

arbejdet med Herd Navigator i to

testbesætninger. Ikke alle er overbevist

om, at så mange informationer

giver økonomisk udbytte.

Sammenlign med de nyeste biler,

hvor brugerne sjældent benytter

sig af alle de muligheder der findes.

I et traditionelt system skal

hvert malkesæt forsynes med måleapparatur,

og selve målingen koster

også. Apparaturet skal være så

snu, at f.eks. en ko der testes brunstig,

ikke bliver testet igen 10 dage

senere.

Testbesætningerne er stoppet med

drægtighedsundersøgelser foretaget

af dyrlæge ifølge Herd Navigators

specialist. Systemet oplyser

optimalt insemineringstidspunkt

Avlsmatadorer – fortsat fra side 38

land. Tronsmark Funkis Elly har

opfyldt 10 kontrakter til Tyskland,

Frankrig, UK og Norge. T

Funkis-køerne var grundet deres

gode eksteriør og stærke ”nordiske”

egenskaber stærkt efterspurgte,

og i alt 52 kontrakter blev opfyldt

over en årrække fra 2003-

2004 og fremefter.

V Bojer er lidt senere undervejs

som morfar. Der er nu 30 danske

tyre, som har fået NAV-tal med

flotte 19,8 i gennemsnitligt NTM.

D Oxygen (far Oman Justi) med

NTM +34, D Cilius med NTM

+31 (far DR Chassee), D Emmett

med NTM +31 (far VAR Elvis)

fører gruppen an og suppleres bl.a.

af Novize-sønnen D Nicklas med

NTM +27.

I tabellen ses resultaterne på sønnegrupperne

efter T Funkis og V

Bojer samt med T Funkis som

morfader. Det er naturligvis resultater,

der aftvinger respekt med så

højt niveau for reproduktion,

sundhed og holdbarhed, – så med

anvendelsen af flere af deres sønner

og med samme tyre som morfædre

vil Dansk Holstein, nordiske

Holstein-populationer samt

andre, hvis de måtte få øjnene op

for deres fortræffelige evner, kunne

bidrage til videre fremgang for

disse vigtige egenskaber.

Også populære på

eksportmarkederne

Specielt T Funkis, men også V Bojer

har ligeledes markeret sig på

eksportmarkederne. Der er således

gennem tiden eksporteret 100.892

doser T Funkis og 54.399 doser V

Bojer. Der er stadig doser på lager

efter V Bojer, mens eksporten (og

nationalt brug) efter T Funkis

uden tvivl havde været større, hvis

tyren havde levet længere.

Fremtidens avlsmatadorer?

T Funkis og V Bojer er sikre tyre i

avlsarbejdet, og specielt T Funkis

Holsteinavlens verdenskort. De

skal klart nævnes i forlængelse af

”gamle” NJY Hubert. Hvem bliver

så de næste? Med hensyn til antal

malkende døtre i Norden følger

VAR Calano, VAR Camaro, Var Elvis,

V Exces og V Elo efter med et

antal døtre fra 40.000 til 30.000.

Om de gennem sønnegrupper kan

få samme store indflydelse og kan

kaldes ”avlsmatadorer” må tiden

vise, men de har meget at leve op

til.

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 39


VIBORG/SKIVE

2010

2010 er året hvor midten af Jylland åbner dørene

for det ”store” årsmøde. Viborg/Skive Holstein

glæder sig til og er stolte af at kunne byde alle

med interesse for Holsteinkøer velkommen til Viborg.

Årsmødet tager udgangspunkt i Viborg, der

er en gammel by med mange stolte traditioner.

Bymidten emmer af historie og er et sted hvor

man i den grad kan mærke suset fra fortiden. Som

tidligere er Viborg i dag et samlingspunkt i midten

af Jylland – byen er regionshovedsæde og har erhvervslivet

og sporten i centrum. Området omkring

Viborg er kendetegnet af bl.a. Hald Sø og

Dollerup Bakker og her findes et af landets smukkeste

og mest dramatiske landskaber med stejle

skrænter, dybe slugter, rislende bække og kildevæld.

Tinghallen i Viborg bliver omdrejningspunktet om

Årsmødet 2010. Såvel den faglige del som aftenfesten

vil blive afviklet her, og overnatninger vil

hovedsageligt blive henlagt til Golf Hotel, der ligger

smukt ned til Søndersø, kun et stenkast fra Viborg

Centrum. Ledsagerarrangementet vil vi tillade

os at holde hemmeligt, men kan dog af sløre, at

det afholdes i hjertet af Viborg. Glæd jer, for vi er

sikre på at I vil gå derfra med en sanselig, kulturel

og æstetisk oplevelse og ikke mindst en oplevelse

af at være i samme båd. Eftermiddagen vil traditionen

tro byde på besætningsbesøg – i år er der

kun tre af slagsen med forholdsvis kort afstand

imellem. Det der karakteriserer alle besøgsværter

er glæde ved og et stort fokus på Holsteinkoen. Vi

håber, at vi i fællesskab (besøgsværter, sponsorer

og besøgende) kan skabe en interessant dag med

god stemning.

Besætningsbesøg

Solveig og Gunnar Forum, Nr. Rind ved Skals.

En meget højt ydende besætning bestående af

400 årskøer, der malkes i 6 Lely-robotter. Her er

tale om et komplet gårdanlæg, som blev opstartet

på bar mark i 1997 og fremstår nu med nyopførelse

af stuehus og løsdriftsstald til køer og kvier

samt tilhørende foderlade. I 2008 blev den

”gamle” stald til udelukkende kviestald og en ny

kostald med udvendigt foderbord og sand i sengene

blev opført. Besætningens gennemsnitlige

NTM er meget højt – mellem de 10% højeste i

landet.

40 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


HOLSTEIN

24. september

Onsild og har en del hundyr i besætningen ud af

denne afstamning.

Anne Mette og Per Høgh, Troelstrup ved Møldrup.

Her er tale om en meget højtydende besætning

bestående af 200 års kø er, der malkes i

traditionel malkestald. Velfærd hos dyrene har altid

været i højsædet, og derfor har køerne også

haft sand i sengene gennem mange år. I besætningen

er der satset meget på avl, og der udføres

en del ET-arbejde, hvilket også har affødt salg af

tyre i både ind- og udland. Vigtigt for avlsarbejdet

er, at det samtidig giver et økonomisk afkast.

I/S Fruergaard v. Karina Bis gaard og Martin

Fruergaard – Edel og Gert Fruergaard, Lund

ved Højslev. Ejendommen har siden 1994 gennemgået

en løbende udvikling fra dybstrøelsesstald

til sengebåsestald og nyeste projekt er en

ungdyrstald, der vil stå færdig til årsmødet. Besætningen

består af 170 årskøer, der malkes i en

udvendig karrusel. Gården drives som et I/S mellem

far og søn, og interessen for avl har sat sit tydelige

præg på besætningen. Der udstilles flittigt

på diverse dyr sku er og udføres en del ET-arbejde.

I/S Fruergaard har des uden tillagt toptyren D

Aftenfesten og sponsorer

Aftenfesten afholdes i Tinghallen, og musikken leveres

i år af orkesteret Curly Flowers. I bestyrelsen

i Viborg/Skive Hol stein er vi fast besluttet

på at opstille nogle super rammer for Årsmødet

2010. Vi håber I vil være med til at udfylde

dem og sætte kryds i kalenderen fredag

den 24. september, så vi sammen får en fantastisk

dag. Vi arbejder hårdt på at få lavet rigtig

mange sponsoraftaler med virksomheder, der har

rela tion til kvægbruget. Dels for et økonomisk bidrag,

men bestemt også for at sikre et godt miljø

på besætningsbesøgene, hvor vi håber I vil møde

et bredt udsnit af samarbejdspartnerne.

Viborg/Skive Holstein vil gerne byde alle velkommen

til Årsmødet 2010. Vi glæder os til

at se jer!

Hvis I ønsker yderligere informa tion om Viborg og

omegn findes det på hjemmesiden:

www.visitviborg.dk

Thomas Lind

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 41


IN-LINE MELK

Status på In-line analyser

af mælk

Af specialkonsulent Uffe Lauritsen, RYK

Analyse af mælken på dens vej

fra koen til tanken, er en gammel

drøm, og ses som det ultimative

værktøj for enhver mælkeproducent.

Der bliver kastet mange

penge i udviklingen af nyt udstyr,

som kan bidrage til at skabe en

merværdi for alle omkring koen. I

forhold til tidligere kigger vi indenfor

hos koen, og enkelte produkter

er ved at være klar til salg.

Fælles for de produkter vi kender i

dag, HerdNavigator, DeLaval VMS

celletalsmåler, AfiLab og Lely

MQC, er at de bidrager med in-

formationer stort set medens tingene

sker. Resultaterne må ikke

sammenlignes med det vi kender

fra centrale laboratorier. Styrken i

de nye metoder er at svaret foreligger

så hurtigt, at der kan ageres på

forkant, og ikke som det ofte sker,

når skaden er sket. I de fleste tilfælde

er kravet til en vurdering af resultaterne,

at de kun gør gavn i

sammenhæng med de øvrige informationer

de pågældende systemer

indsamler.

Kloden rundt er der pt. kun ganske

få anlæg i drift, og erfaringerne

er begrænsede.

Udfordringer for den

enkelte landmand

I forhold til mange andre investeringer

i kvægbruget kræver investering

i analyseudstyr en helt anden

tankegang for at få udbytte af

det. Forudsætningen er at man

forstår systemerne og deres muligheder

og begrænsninger. Har man

ikke gjort sig disse sammenhænge,

muligheder og begrænsninger

klart, får man intet udbytte af investeringen.

Datadisciplin, datahåndtering

samt systematik i arbejdets

tilrettelæggelse og gennemførelse

bliver nøglebegreber

Fortsat fra side 39

og tilhørende chance for drægtighed.

Er koen i negativ energibalance

rådes til at vente med inseminering.

Kan ej erstatte

ydelseskontrol

Tidligere er opgivet en udgift på

125-150 Euro mod 250-300 Euro

i besparelser og øget mælkeproduktion,

men i øjeblikket vil

DeLaval ikke nævne et konkret

beløb. Målinger af fedt- og prote -

in indhold er endnu ikke muligt i

henhold til ICAR-reglen, og en

komplet erstatning af ydelseskontrolle

forventes heller ikke.

Fullwoods apparatur kan måle

fedt, protein og laktose og gør opmærksom

på forholdet fedt/pro-

Oversigt over In-Line melk udstyr

Registreringsmuligheder Herd Navigator VMS MQC Afilab

DeLaval DeLaval Lely Fullwood

Stofskifte Fedt ÷ ÷ + +

Protein ÷ ÷ + +

Laktose ÷ ÷ ÷ +

Urea + ÷ ÷ ÷

Ketose + ÷ ÷ ÷

Yversundhed Celletal ÷ + + +

Ledningsevne + + + +

Blod i mælken + + + +

Mælkens farve + + + ÷

LHD (enzym) + ÷ ÷ ÷

Frugtbarhed Progesteron + ÷ ÷ ÷

Aktivitet *) + + + +

*) Optionel, med aktivitetsmålere

tein. Hvis dette er højere end ca.

1,4, tyder det på ketose. Ved både

Lely og Fullwood kombineres flere

egenskaber og sammenlignes

med gennemsnittet fra 10 dage

tidligere. Er der lavere tal over hele

linien, er det et besætningsproblem,

og der må være noget galt

med foderet.

Kilde: VEETEELT, nr. 2, 2010,

42 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Afikim mælkemåler til venstre og AfiLab analyseudstyr til højre.

for at opnå rentabilitet i investeringerne.

Evne og viden til at gennemskue

komplicerede faglige

sammenhænge bliver afgørende

for succes, også på dette område.

Kalibreringer og justeringer

AfiLab og Lely MQC har en indikator

for fedt og protein som standard.

Fælles for de to produkter er,

at de jævnligt skal kalibreres ved

hjælp af en kendt analyse. I begge

tilfælde skal bruges resultater fra

enkeltkoprøver sendt til et centralt

laboratorium, altså en traditionel

prøve fra ydelseskontrollen. Afi -

kim har nævnt interval på 30 til

absolut max 90 dage mellem kalibreringerne.

Indikatoren virker ved

lys, og derfor vil forskelle i vandkvalitet

og anvendte vaskemidler

påvirke omfanget af belægninger

på det glas-/plastrør, mælken

løber forbi medens den bliver gennemlyst.

Er der store belægninger,

skal der kalibreres ofte. Det vil i

praksis betyde at har man mange

belægninger i sit anlæg, skal der

fortsat kontrolleres hver måned,

men har man kun få, kan man

nøjes med hver 3. måned.

ICAR regler

Et nyt regelsæt for godkendelse af

nogle af ovennævnte typer forventes

at blive godkendt i år. Da vi alle

bevæger os ud på et helt nyt område,

er det en dynamisk proces, som

udvikles i et samarbejde mellem

ICAR og de enkelte firmaer. Firmaerne

har brug for at have en

standard at støtte sig til, og vi har

som landmændenes repræsentanter

i ICAR, behov for at der på alle

områder ligger klare, forståelige og

fagligt velfunderede definitioner.

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 43


Svensk-Dansk Studieresa

till Danmark marts 2010

Af Mats Pettersson

Syftet med resan var att se hur

den danska mjölkproduktionen

utvecklas efter en tid av intensiva

investeringar och stora strukturella

förändringar och hur det

senaste årets finansiella kris har

påverkat jordbruket.

Förväntningarna inför resan från

deltagarna var att se fina djur och

högklassig djurhållning. Dess utom

hoppades vi få en uppfattning om

hur den jylländska mjölkbonden

upplever mjölkproduktionens situation

i Danmark. Vi fick också

tillfälle att vara med om Dansk

Kvaegs Kongres i Herning med

fest middag. Kongressen är värd en

egen berättelse men vi hänvisar här

till Dansk Kvaegs hemsida.

Reserapporten ger en kort rapport

från varje gårdsbesök samt avslutar

med en summering.

Första gårdsbesöket var hos Claus

Holm Jensen, Glimsholtsvei, Sin -

dal, som tillsamman med sin fru

och far driver en Holsteinbesättningen

I/S Stubben med 180 kor.

Avkastningen var de sista 12 månaderna

13.400 kg ECM. Utfodringen

skedde i två grupper. Båda

grupperna hade en utfodring med

samma bas men korna flyttades efter

en tid till den större gruppen

med en ”spetsad blandning ” beräknad

för 42 kg mjölk.

Stallet var byggt 1999 med båssängar

med sand. Djurmiljön och

skötsel var mycket god vilket for -

Waldemar Andersson i samspråk med Claus Holm Jensen om fantastiska

kofamiljer

dras för att uppnå den höga produktionen.

Mjölkstallet var ett

fisk bensstall 2x10, av märket

Westfalia.

Söder och västerut

Efter deltagande i kongressen och

festmåltid och övernattning i Herning

gick färden västerut till Höjrupgård,

Outrup där Bent Höj

Jensen med familj byggt för ca 350

kor år 2004. Detta var i Michael

Sörensens hemtrakter och eftersom

familjen var på kongressen

och beslutet att åka dit kom sent

fick Michael och Emelie också

förevisa gården.Ladugården hade

plats för 350 kor. Mjölkningen var

effektiv med en mjölkningstid på

1,5 timmar. Detta skedde i en ka -

ru sell med 40 platser i SAC-system.

Ladugården var välplaner för den

avsedda produktionen. Som på alla

jylländska gårdar användes en

stor andel majs i foderstaten för

närvarande 2/3 majsensilage och

en tredjedel gräsensilage på ts-basis.

Potatis ingick också i foderstaten.

Foderblandningen kördes ut

med en självgående R.M.H-mixervagn.

Maskinstation gör en stor

del av jobbet på fälten

Vi for vidare och stannade till vid

Varde Maskinstation för att se maskinparken

på en stor maskinsta -

tion i Danmark. Ny maskin för

säsongen var bland andra en själv -

44 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


lig samvaro med familjen. Det

tackar vi alldeles särskilt för.

Sex av åtta resedeltagare diskute rar i ladugården på Höjrupgård, gissa vad?

Rätt svar- kor!!

gående 25m 3 radmyllande gödseltunna.

Stor produktion med koll

Efter övernattningen i Hobro åkte

vi till resans sista gårdsbesök I Aars

där gårdägare Hans Peder Hornbjerg

tog emot och förevisade driften

som omfattar över 800 kor. Systematik

och noggrannhet i arbetet

gjorde att produktionen var

hög. Hans Peder är en djurmänniska

uti fingerspetsarna och kan i

princip alla djur i besättningen

och hans djur står ofta som vinnare

på djurutställningar. Mjölkningen

gjordes 3 ggr om dagen och

tog 6 timmar per mjölkning. Arbetsstyrkan

var 13 personer varav

3 var infödda danskar övriga kom

från Polen, Ukraina och Baltikum.

Toppbesättning i sikte

Därefter for vi österut till Justenborg,

Hadsund och familjen Beck

där besättningen på drygt 100 kor

mjölkades med två Leleyrobotar.

Familjen har ett totalengagemang

för mjölkproduktion och därför är

deras nybyggda stall fantastiskt

välplanerat. Genom väl genomtänkt

användning av teknik är stallet

mycket arbetsbesparande och

djurskötseln kan koncentreras på

avel och skötsel. Avkastningen på

13.500 kg talar sitt tydliga språk!!

Besöket avslutades med kaffe,

kaka och tårta och en mycket trev-

Familjen Bech, Inge, Vagn och Met te framför robothörnan i kostallet på

Justenborg, sonen Anders som övertagit 1/3 av företaget är inte med på

bilden.

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 45


Sand i båssängarna är det bästa för djuren att ligga i anser Hans Peder

Hornbjerg.

Driften är förlagd på flera fastigheter

med mjölkproduktionen i

huvudsak på Hornbjerg. Läs också

artiklar i Lantbruksavisen.

Förväntningarna

Det har varit ett imponerande urval

av besättningar och djur vi har

sett. Förväntningarna innan resan

var att få se fina djur och det har vi

verkligen fått se. Besöken vi gjort

har varit de absolut bästa besättningarna

i Danmark och fanta -

stiskt fina Holsteindjur. Justenborg

med familjen Bech har den

högst avkastande besättningen i

Danmark med 13.500 kg. Vi har

också sett att hög avkastning går

bra att förena med olika stallsystem,

med robotmjölkning och

med stort djurantal.

Vi vill också genom denna korta

reseberättelse tacka våra besöksvärdar

och rikta ett särskilt tack till

Mette Bech och Keld Christensen

från Dansk Holstein som har gjort

vår resa möjlig och mycket lyckad.

Resenärer:

Waldemar Andersson fd Konsulent

Svenska Holsteinföreningen,

reseledare

Göran Larsson, Svenstorp, Kristinehamn,

120 Holsteinkor

Carl Evert Larsson, Torp, Värm -

lans-Nysäter 120 Holsteinkor i

familjeföretaget som tre söner

driver

Kent Jakobsson, Backa, Lång se -

rud, driver gården Guterud till -

sammans med två bröder. 150

kor varav 75 % är Holstein och

25 % SRB

Lars Aronius, Hillringsbergs

Gård, Glava, 200 Holsteinkor i

familjeföretaget

Mats Pettersson, Segoltan, Segmon

driver Sälboda Mjölk med

200 kor varav 30% är Holstein

och 70 % är SRB

Michael Sörensen, Skogsbo,

Sälboda gödselspridningsentrepenör

i Värmland och Dalsland,

jobbar hos Mats i övrigt, upp -

växt på Lunde, Jylland

Emelie Tapio, sambo med Michael,

jobbar åt Mats på

Sälboda Mjölk

46 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Højtryk over Azorerne

- i grønt og blåt!

Af redaktør Henning E. Andersen, Beder

”Der ligger et højtryk over Azorerne….”

Sådan lød en for længst glemt vejrudsigt – fra dengang Klør Konge var

knægt!

Azorerne er en øgruppe af vulkansk oprindelse, bestående af 9 øer, som

ligger knap 2.000 km ude i Atlanterhavet ud for den vestlige kyst på det

europæiske kontinent. Øerne er under portugisisk herredømme, men

med et udviklet selvstyre. Mellem enkelte øer er der afstande over 600

km. Dansk Holsteins arrangerede tur gik til hovedøen Sao Miguel, der er

øgruppens største ø. Her bor over halvdelen af øernes befolkning. Landskabet

er intet mindre end magisk og grønt over alt. Hvor du end ser hen,

ligger det store, azurblå Atlanterhav. Her oplever du en enestående natur

med en blomsterflora uden lige.

Gode rejseledere

51 forventningsfulde medrejsende

deltog i turen. Vi skulle lande lige

uden for Azorernes ”hovedstad”

Ponta Delgada på hovedøen

Sau Miguel, men p.g.a. dårlig sigtbarhed

måtte vi mellemlande og

vente 3-4 timer på naboøen Santa

Maria, før vi endelig nåede frem og

mødte vor guide, Anne-Mette.

Hun var en meget vidende, engageret

og fortællende guide på alle

ugens ture. Sammen med avlsforeningens

rejseledere gik hele turen

op i en højere enhed: En oplevelse,

som vi hver især i godt fælles selskab

aldrig vil glemme!

Stramt program

Alle var på forhånd orienteret om

programmet. Således var der afsat

en søndag og et par halve eftermiddage

til fri afbenyttelse på

egen hånd. Programmet var fint

tilrettelagt med den lokale Hol -

stein-organisation på Sao Miguel

med tre gårdbesøg – krydret med

to heldags- og én halvdags øture i

luxusbusser.

Dagen efter ankomsten besøger vi

på en heldagstur det smukke område

i og omkring vulkankrateret i

byen Furnas. Fra udsigtspunktet er

der en storslået udsigt over kratersøen.

Nede ved vandkanten forberedes

dagen frokost, cozido, en gryderet

tilberedt i et hul i den hede

vulkanske jord, fyldt med varme

vandhuller fulde af ildelugtende

svovldampe og mudder. Frokosten

nydes senere på en velrenommeret

restaurant inde i byen. Herefter

besøger vi ø-verdenens smukkeste

park – den botaniske have Terra

Nostra, hvor nogle i selskabet tog

et bad i det 30 grader varme, jernholdige

vand fra Ungdommens

kilde. Vi slutter dagen med et besøg

på én af øens to tefabrikker,

Køerne går på markerne hele året

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 47


51 var med på turen til Azorerne

hvor manuel, billig arbejdskraft

var iøjnefaldende.

Stuehuset ligger i byen

Næste dags lørdags-formiddag er

vi på to gårdbesøg. Gårdbesøg er

nok så meget sagt. For på Azorerne

går kreaturerne ude på markerne

hele året. Malkningen foregår

ude på markerne med flytbare

malkeanlæg, der naturligvis står i

kontrast med de moderne malkerobotter

vi bruger i Danmark. En

landbrugsejendom her på øerne

Den botaniske have Terra Nostra

består næsten udelukkende af små

parceller, der afgrænses af stendiger

eller højstammede Hortensiaer,

hvis lugt dyrene ikke kan lide –

og derfor i stor udstrækning bruges

som indhegning. Når marken

er afgræsset flyttes køerne og malkeanlægget

til en ny parcel. Til et

landbrugs markparceller er der på

en enkelt parcel opført én eller flere

meget primitive bygninger, der i

store eller små rum huser bl.a. kalve,

ungkreaturer, fjerkræ, grise,

redskaber og vagthunde.

Gårdejerne og de ansatte – i mange

tilfælde familiebrug – bor ikke

ude på landet. Efter dagens dont

tager de ind til byen, hvor de bor.

Der er ca. 3.000 producenter på de

ni øer. Der er flere køer på øerne

end mennesker. Befolkningstallet

ligger på knap 250.000. Gennemsnitsydelsen

ligger på 7.800 kg

mælk. Registreringssystemet er

stort set som i Danmark.

Ud over de store, grønne græsarealer,

inddelt i mange mindre parceller,

ses en mindre majsproduktion,

der i stor udstrækning ender som

majsensilage. Hyppigst i nærheden

af vandet.

Store mejerier og moderne

slagteri på Sao Miguel

Der er 150 ansatte på de 5 mejerier

på hovedøen. Anlæggene er udbygget

med robotter. 30% af Portugals

mælk kommer fra Azorerne

og der eksporteres også en mindre

mængde til andre lande. Der laves

26 forskellige oste af høj kvalitet

på øerne. Der er ligeledes slagterier

på øerne. Det mest moderne er

kun tre år gammelt og ligger på

hovedøen Sao Miguel og er Portugals

ypperste slagteri.

48 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Vand i stride strømme

På vort uges ophold undgik vi ikke

regn. Nogle dage mere end andre.

Men vejret skifter hurtigt. Snart

skinner solen igen fra en skyfri

himmel. – Det sidste års tid har

imidlertid været overvældende

vådt, hvilket også markerne bar

præg af. 11.000 mm vand på et år!

Næsten en fordobling af normal

regnmængde. – Meget løber dog

ud i det omkringliggende hav.

Generationsskifteproblemer

Mange af gårdene har været i familiens

eje i flere generationer. – De

høje jordpriser – ca. 400.000 kr. pr

ha – gør det svært for unge mennesker

at etablere sig. Mange landbrugsarealer

er på lejet jord, men

også her er priserne høje. På de tre

gårde vi besøgte var ejerskaberne

delt ud på henholdsvis 4 og 2 x 2

brødre. Det kan dog give problemer,

når stafetten skal gives videre

til næste generation og alle brødrenes

børn gerne vil overtage den

fortsatte drift.

Det flytbare malkeanlæg bruges ude på markerne

Gårdbesøg

Første besøg er hos familen Melo,

der består af 4 brødre i 4. genera -

tion. 1. generation kommer fra

fastlandet Portugal. Gården består

af et 25 år gl. brug. Besætningen

består af 180 køer og 120 stk. opdræt.

Sidstnævnte græsser oppe på

højderne. Ydelsen er 35 l mælk i

gns./dag. Malkningen foregår to

gange dagligt. Køerne får dagligt

tilskud i form af majs- og græsen -

silage. Jordarealet består af 130 ha

på forskellige parceller. – Broderen,

der hovedsagelig fører ordet,

er tydeligvis administratoren i

virksomheden. En anden bror arbejder

på højere plan i en organisation

inden for landbrugssektoren

og deltager normalt ikke i det daglige

arbejde. – Der insemineres

højst fire gange, derefter bruges lokal

tyr til opfølgning. Der benyttes

hovedsagelig sæd fra USA,

Frankrig og Tyskland. – Der afholdes

et dyrskue på øen årligt og her

deltager Melo-familien med 13-

14 dyr. Brødrenes avlsmål er gode,

sunde dyr, der tager sig godt ud –

og som kan sælges. Således er der

solgt over 500 embryoner primært

til øerne omkring Azorerne. Mark -

arbejdet gøres selv. Gylletanken

var et kæmpe åbentstående hul

uden den store afskærmning. Det

så ikke godt ud! – Prisen på 1 ltr.

mælk ligger på ca. 28 cent (kr. 2,10

pr. ltr.). I øvrigt mener Melo, at

Portugal får for lidt i EU-tilskud –

og at Frankrig får for meget. Endvidere

er han nervøs for mælke -

kvoterne, når de ændres eller forsvinder

i 2015. ”Vi vil gerne lave

kvalitet til højprismarkedet”. Han

frygter, at dette vil blive besværliggjort

efter 2015, hvis ikke kvoterne

hæves.

Næste gårdbesøg foregik hos brød -

rene Benjamin og Christiano Massiinha,

der har overtaget gården efter

faderen. Efter generationsskiftet

er koantallet vokset fra 50 til

180 køer og interessen for avl er

stor. Også her går køer og ungkreaturer

ude på markparcellerne dag

og nat. Køerne bliver kaldt ind til

malkning to gange. Der gives 10

kg kraftfoder i tilskud. Der hører

100 ha til gården. Der insemineres

med sæd fra Canada, Italien,

Frankrig og Tyskland. Ikke mindre

end 10 køer var kåret 90 og der -

over ud af 180 køer. Ved overtagelsen

var ydelsen 5.000 kg mælk. I

dag med bedre fodring og genetisk

udvikling er ydelsen mere end fordoblet

til 11.000 kg. Der gives

1.000 kg gødning pr. ha. – Der avles

90.000 kg majs i 3-4 m højde

pr. ha med en tørstofprocent som i

Danmark i 3-4 m højde. Det bliver

til 70 baller ensilage a 400 kg pr. ha

årligt. Majshøstningen foregår

med maskiner i fælles ejerskab

med anden landmand.

Efter 20 dage på græs i en parcel

bliver køerne flyttet til ny mark.

Den afgræssede mark gødes og

hver fjerde gang afpudses arealet.

Landmandens største omkostning

i dette område er jordprisen. Her

koster 1 ha 600.000 kr. Lejeprisen

er kr. 23.000 pr. år pr. ha. Der kan

købes mælkekvoter, men p.g.a.

kommende nye aftaler i 2015 produceres

der bare løs! – Det koster

mellem 12-20 cent at producere 1

ltr. mælk. Producenter får ca. 29

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 49


De danske kvægbønder blev bedt om en kvalificeret bedømmelse

cent på mejeriet. – Tyrekalvene

bliver hurtigt solgt. Generelt så

køerne fine ud, og Benjamin var da

også stolt over at vise dem frem i

indhegningen, selvom regnen var

faretruende nær.

Foruden de to brødre som ejere

består arbejdsstyrken af en medhjælp,

som får en løn pr. måned på

1.000 € (kr. 7.500). Har fri hver

anden søndag efter malkning om

morgenen. Den anden bror laver

kontorarbejdet, men er herudover

med i produktionen. – Kamphunde

vogter på malkeanlæg og maskiner

om natten, når ejerne er kørt

hjem til beboelsen i byen.

Det tredje og sidste gårdbesøg

fandt sted hos Jørge og Paula i

smukke omgivelser efter en helligdag

med festival. – De to brødre

var ikke landbobørn, men ud af en

transportfamilie, da de i 1973 slog

sig på landbrug. Har i dag 160 flotte

dyr, heraf 80 køer. Tyrekalvene

sælges fra som små, kvierne opdrættes.

Har de sidste 5 år haft den

største ydelse på øen samt en af de

bedste i hele Portugal. 10.830 kg

mælk i gns. – Vor egen Erik Hansen

udpegede i denne besætning

forrige år under besøg på øen en

kvie til nr. 1. Jørge viste et sandt

engagement omkring sine køer. Han

ville gerne have bedømmelse og

kommentarer fra de besøgende

om de fremviste dyr, som han

uden problemer hentede frem i

den store flok. – Der er tilmeldt 4

køer til det kommende, årlige

dyrskue. Han har mange gange

været på de lokale dyrskuer og flere

gange på skuer i Portugal med kvier

og vundet flotte 1., 2. og 3.

præmier. – Det tager 1½ time at

malke to gange dagligt ude på

marken. En 8 årig ko har præsteret

100.000 kg mælk, kåret 93. – Den

ukølede mælk kører han selv til

opsamlingsmælkecentralen. Celletallet

bliver målt fem gange om

måneden samme sted. Døjer med

yverbetændelse p.g.a. den store

regnmængde og deraf store fugtighed.

En gang årligt køber den lokale

landbrugsorganisation sæd

ind til brug det kommende år, for

alle øens landmand. Til gården er

der 60 ha jord, heraf 15 ha med

majs. Jordprisen er 75.000 € pr ha.

– 75% af jorden ejes og 25% er lej -

et jord. Grundet den stor fugtighed

kan man ikke dyrke korn på

øen, så ønsker man halm importeres

det fra Spanien. Dyrene går

ude hele året, selvom der kan blive

ret køligt ude på højderne. Brød -

rene er selvforsynende m.h.t. mad

fra køer, grise, høns, kalkuner mm.

Jørge tager ud til dyrene hver aften.

Han kan simpelthen ikke lade

være! – En rigtig bondemand i

højeste karat!

Sancto Christo festival

og øture

I den pågældende rejseuge var vi så

heldige at løbe ind i sammentræf

af øernes fejring af Sancto Christo.

Fra Klosteret i Ponta Delgada udgår

femte søndag efter påske den

50 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


årlige Sancto Christo-procession,

der varer 3-4 timer. Festlighederne

er begyndt et par dage før. Store

dele af byen – især omkring kirken

– er oplyst og der festes i et stort

antal boder. Der er musik i gaderne,

der er dækket med farvet papir

og smukke blomsterdekorationer.

Festfyrværkeriet over havnen og

det gamle fort i dagslys er ligeledes

imponerende og folk strømmer til,

også fra verden uden for Azorerne.

Fra hotellets flotte værelser kunne

vi iagttage krydstogtskibenes ankomst

og afgang.

På en heldagstur var Ildsøen et af

dagens højdepunkter. Den anses

for at være den smukkeste af de tre

vulkankratersøer, der er på øen. Vi

besøger en keramikfabrik og får

indsigt i hele den traditionelle

fremstilling, der foregår som

hånd arbejde. Undervejs har der

været mulighed for at bade under

et varmt vandfald, der ligger smukt

inde i en frodig skov med højt

gnækkende skrubtudser. Vi slutter

denne tur med opvarmning til dagens

aftensmåltid. Prøvesmagning

af 8-10 forskellige likører på øens

likørfabrik. For mange af de medrejsende

afsluttes dagen med en

pragtfuld middag på en af byens

restauranter, hvor de besøgende

selv tilbereder maden på udleverede,

brandvarme lavasten.

Sidste dags halvdagstur er uden

tvivl et af øens absolutte højdepunkter.

På et højt udsigtspunkt er

der normalt et panoramaskønt

skue ud over Tvillingesøerne og

det imponerende vulkankrater. Fantastisk

flot, men en tågedis gjorde

desværre vor oplevelse mindre. Vi

slutter udflugtsprogrammet af

med et besøg på en af Sao Miguels

berømte ananasplantager. Produktionen

foregår i store drivhuse, da

temperaturen ikke er høj nok til at

dyrke i det fri.

Landsskuet

2010

Der har over mange år været en

konstant tilslutning til landsskuet.

Det håber vi også for

Landsskuet i år. Afviklingen vil

være som de senere år, dog kun

med to dommere til køerne.

Dommerne er Tom Kelly og

Niels Erik Haahr. Kvierne vil

blive bedømt af Søren Christensen,

der er udpeget som dommer

hos DRH. Der vil fortsat

være åben votering, og i år også

for DRH. De tre nævnte dommere

vil blive suppleret af dommersuppleant

(for begge Hol -

Askeskyen over Azorerne

Vort rejseselskab fik også lidt af en

snert af det islandske vulkanudbrud.

I de sidste tre dage før hjemrejsen

var Azorerne ramt af forbud

mod flytrafik p.g.a. askesky over

øerne. Heldigvis blev dette forbud

ophævet sent om eftermiddagen

dagen før vor hjemrejse.

stein-kulører) Bert Groen ved

den åbne votering.

Etiske regler

Forårsaget af nogle rygter længe

efter Landsskuet har Avlsfor -

eningen foreslået nogle etiske

regler. Med tilpasning har alle

malkeracer sluttet op om disse.

Hver udstiller underskriver med

en afkrydsning på tilmeldingsskema

eller i særskilt bilag at have

forstået og vil efterleve disse

samt acceptere sanktion ved

eventuel overtrædelse.

Vi ses måske til årsmødet

Nu kan vi tænke tilbage på en uge

med utallige indtryk, god motion,

særpræget natur, gode gårdbesøg,

flotte dyr, god mad og vin og ikke

mindst hyggelige rejsefæller – kort

sagt: Vi fik rammerne serveret…

og vi udnyttede dem!

Håber vi ses igen! – Måske til

næste årsmøde?

n

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 51


Fem succeskriterier

opfyldt på Agro Nord 2010

Af Jens Holm Danielsen, Agro Nord koordinator, Støvring

Selv med den kendte jyske beskedenhed

in mente må skuet

betegnes som en succes. Succes

kan naturligvis måles på forskellig

måde, og nogle kan mene, at

det er en subjektiv vurdering, når

man her efter skuets afslutning

skal komme med nogle kommentarer.

Et succeskriterium er, at alle stande

skal være solgt, det er med til at

sikre økonomien på en fornuftig

måde. Og det var tilfældet, og reelt

stod der et par firmaer på venteliste.

Med erhvervets økonomiske

forhold taget i betragtning er det

endnu mere overraskende. Efter

skuets afslutning fortalte flere maskinudstillere,

at de havde både

solgt og fået nye emner med hjem.

Et tredje succeskriterium er kvaliteten

af døtregrupperne og elitekøerne.

Agro Nord er stedet, hvor

man kan notere sig, at avlsarbejdet

er meget velfungerende, samtidig

med at alle dyr bliver mønsterværdigt

præsenteret i ringen. Ikke

mange hår sidder forkert, ingen

malkeorganer bliver vist frem,

uden at den pågældende ko er

”spændt til bristepunktet”.

Et fjerde succeskriterium er reak -

tio nerne fra de firmaer, som har

deres stande placeret i Agrocentret.

Fra alle deltagere lød der fuld

tilfredshed, ja flere af firmaerne siger

direkte, at Agro Nord er den

udstilling, som de har størst udbytte

af i løbet af året. Fra ledelsen

bag skuet er man også helt bevidst

om, at denne dag alene er helliget

Fortsættes side 51

Et andet succeskriterium er antallet

af besøgende. Heller ikke her

blev man skuffet. Skuet kunne notere

en fremgang, ganske vist beskeden,

men alligevel lagde ca.

5.200 gæster deres vej forbi.

Miss Agro Nord 2010 – Raunhøj Varan Cathy præsenteret af Jacob hædres af

dommeren Jos Knoef og Tage Christensen

Modeldyr indenfor Dansk Holstein og DRH på Agro Nord 2010

Ældste Champion 25835-01352 VAR Varan T Etyde Raunhøj Holstein, Spørring

Ældste R. Champion 43881-02113 DH 131A Tarzan Lars Nissen, Grindsted

Mellemste Champion 41412-01372 Manager V Brando Tiris, Kjellerup

Mellemste R. Champion 32008-02834 T Silver T Funkis Oluf Bøgh, Steild

Yngste Champion 33723-03683 Damion Champion Tiris, Kjellerup

Yngste R. Champion 44334-02968 Goldwyn Inquirer Stortoft Holstein, Henne

Bedste afkomsgruppeko 30752-02965 Final Cut Stormatic Hans P. Hornbjerg, Gundersted

Bedste Ældre 32190-02089 DRH Cognac DRH Røn Anna og Jens V. Poulsen, Aars

Bedste Yngre 46832-03373 Classic Lentini RF Jelle Freek Hemstra, Ølgod

52 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Afkomsgrupper

på Agro Nord 2010

Af afkomsinspektør Jørgen Knudsen, Videncenter for Landbrug, Kvæg

Så har vi igen været til et flot og

velbesøgt Agro Nord. En dag med

fokus på køernes udseende og

umiddelbart synlige værdier.

Grupperne på Agro Nord

Målt på den store interesse hos

publikum under fremvisningen af

afkomsgrupperne er det stadig

en meget vigtig del af avlsarbejdet.

Fortsat fra side 50

mælkeproducenterne, hvilket også

er baggrunden for navnet ”Danmarks

Eneste Kvæg Faglige Messe”.

En festlig aften

Som et femte succeskriterium kan

nævnes afslutningen af skuet, der

tager sin begyndelse klokken syv

om aftenen. I år blev aftenen indledt

med konkurrencen om udpegningen

af Miss Agro Nord

2010, her mødte ni aspiranter, repræsenterende

de fire danske malkeracer,

frem foran et meget stort

antal publikum. Dagens gode og

veloplagte dommer, Jos Knof fra

Holland, kom på arbejde, men det

endelige valg, og ikke mindst begrundelsen

for at vælge VAR-Varan

datteren fra Raunhøj Hol -

steins, kunne ikke diskuteres. Efter

en god auktion, som Dansk Hol -

stein stod for, kunne udstillingen

lukke med mange gode oplevelser

under Agro Nord 2010.

Classic viste også i år en meget god gruppe med første- og andenkalvskøer.

Gruppen repræsenterede tyren særdeles godt og viste hans kvaliteter tydeligt

med robuste køer med gode lemmer og prima malkeorganer.

Gruppen efter S Bolton var også meget tiltalende. Køerne var meget

ensartede, med god harmoni mellem malkepræg og styrke. Lemmer og

malkeorganer var også på denne gruppe ganske gode. Ret imponerende for

en tyr med så god ydelse.

Intet foto

L Talent viste en gruppe af store, malkeprægede køer med de velkendte gode

malkeorganer. Den viste gruppe bekræftede tidligere ”udstillingsbilleder”.

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 53


Der blev i år vist 6 grupper, 2 danske

og 4 udenlandske. Alle 6 tyre

tilhører den del at tyreudvalget,

som virkelig forbedrer eksteriør -

egenskaberne. Det er måske ikke

de mest benyttede tyre, men de

kan avle de køer, vi godt kan lide at

se på.

Når der i den kommende tid skal

findes dyrskuekøer rundt i besætningerne,

vil det for nogles vedkommende

nok blive en noget

vanskelig opgave. De tyre, der er

brugt mest de senere år, avler ikke

just udstillingskøer, – især på malkeorganer

er der visse mangler. Vil

man frem i de forreste rækker, skal

der et prima yver til. Går man nogle

år tilbage var det VAR Calano,

TVM Hesne, T Funkis og T Lambada

og ikke mindst KOL Nixon

køerne, der gik til tops på dyrskuerne.

Lige for tiden er det nok mere

alternativt udvalgte tyre, der

producerer udstillingskøerne. Men

der er jo kun dyrskue en eller to dage

om året, så vi må håbe, at hverdagskoen

også i fremtiden kan klare

sig som udstillingsko.

Fløjkøerne fra de 6 grupper

Johan Spangers, Varde:

Classic.

Søren Baisgaard, Skørping:

D Export.

Cyrillus Vencentius Post, Bindslev:

S Bolton.

Egon Bojer Tomsen, Spøttrup:

Expo.

Vognsild Østergård. Aars:

L Talent.

Hans Peter Hornbjerg, Gundersted:

Final Cut. Bedste ko på tværs af afkomsgrupper.

Final Cut stillede med en gruppe helt unge køer, meget ensartede og elegante

og med god type. Lemmerne var fine og velstillede. Malkeorganerne var

meget veltilhæftede med god yverdybde. Ikke overraskende en meget flot

gruppe.

D Export viste en gruppe der især udmærkede sig med nogle særdeles gode

lemmer og veltilhæftede yvere, – det var dog også tydeligt, at han avler

tætstillede bagpatter.

D Expo stillede med 5 køer, også her rigtig gode lemmer, men

malkeorganerne var på det jævne, hvor det især kneb med foryvert

filhæftningen.

54 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Agro Nord auktion

blev en succes

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Andet steds er omkring Agro

Nord udtrykt en række succes’er

på Agro Nord. Der blev sendt

52.000 kr til Haitis børn. Auktionen

blev så sandelig også en succes

med den seneste Agromekauktion

lidt i erindring samt

mælkeproduktionens situation.

Der blev udsolgt af de 9 mulige

dyr til en gennemsnitspris på

27.444 kr. 4 af 8 embryopakker

blev handlet, – en af dem til en

tilstedeværende finsk Holsteinavler.

Og buddene faldt frisk, så

det var en fornøjelse at være part

deraf.

Det må unægtelig udtrykkes, at

det var med en vis spænding vi

planlagde auktionen på Agro

Nord 2010. Vi besluttede, at der

ikke skulle genomiske kalve med,

– både sælgere og købere har svært

ved at værdsætte dem korrekt og

samtidig finde pengene til købet.

Haiti og Agro Nord

Få dage efter jordskælvet kontaktede

Henning Fruergaard os med

budskabet: ”Jeg vil sponsere en

kalv til Haitis børn”. Lidt hurtig

tankevirksomhed og samarbejde

med Informationsafdelingen på

Dansk Kvæg gjorde, at Agro Nord

blev stedet at få denne kalv omsat.

Som Henning Fruergaard udtalte

til landsdækkende radio, ”der står

ikke sådan et pænt beløb på kassekreditten,

men der går nogle kvier

ude i stalden, og der kan jeg godt

undvære en” – og sammen fandt vi

Salget til fordel for Haitis børn

en drægtig Bolton-datter ud af en

fantastisk tyremoderfamlie. Dansk

Røde Kors var meget glade for

meldingen om, at Henning Fruergaard

havde valgt at donere beløbet

gennem dem til jord skælvs -

ofre på Haiti.

På auktionen mødte den lokale

Røde Kors-formand, Johnly Christensen,

Aars, frem og nød salget

af kvien sammen med sælger og arrangører.

Henning Christensen,

Hobro, havde buddet på 26.000

kr. ved hammerslag, og da Agro

Nord og Avlsforeningen Dansk

Holstein havde besluttet at doble

beløbet op kunne 52.000 kr. gå til

Dansk Røde Kors og Haiti. Det

var en række glade aktører, – ikke

mindst Johnly Christensen og

Henning Fruergaard og forhå -

bent lig den nye ejer af kvien. Det

skal anføres, at Der var to ET-helsøstre

at vælge iblandt.

27.444 kr. pr kalv

Gennemsnitsprisen for de solgte

kalve blev 27.444 kr. Dyreste kalv

var Tirsvad Laramee Amazing til

en pris på 47.000 kr., og kvien blev

købt af Margit og Jørgen Døssing,

Højslev. Yderligere 5 kalve byttede

ejer for beløb mellem 26.000 kr.

og 31.000 kr. Omkring kalvenes

kvalitet var der flere udsagn på, at

der sjældent var set så gode kalve, –

både hvad angår afstamninger,

mødres kvaliteter samt kalvenes

eget eksteriør.

Rødbroget kalv til høj pris

Villy Christensen, Nørager, havde

givet mulighed for vores valg af en

rødbroget Spencer-kalv ud af embryonimport

fra en meget spæn -

dende tysk kofamilie, – en kofamilie

med succes med tyremødre og

ydelse såvel som kåring. Over en

årrække har der været enkelte

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 55


Fitterteam præsenterer dyreste kalv

Auktion på Agro Nord 2010

Katl Sælger CHR født Far Morfar Moder Køber Pris

Auktionskvier

1 Henning Fruergaard 81557-01233 26/08/2008 E Boliver Mascol 81557-01035 Henning Christensen 26000

2 Ole & Tage Nielsen 62577-02824 09/03/2009 Pronto H Titanic Cl Tanya Titanic Kent Andersen 20000

3 Marla Holstein 57220-02962 RC 19/03/2009 Lionel L Talent NLD Jacob Kjeldsen 14000

4 Tirsvad Holstein 23714-02017 28/03/2009 Laramee C Stormatic 30010-01411 Margit og Jørgen Døssing 47000

5 Stortoft Holstein 44334-03626 02/04/2009 Howie H Titanic 44334-02481 Bo S. Nielsen 21000

6 Morten Kloster 39373-04658 21/08/2009 Bonair B Goldwyn 39373-04083 Kent Andersen 29000

7 Villy Christensen 41371-01804 28/08/2009 Spencer L Talent 0580108502 DEU Niels Kr. Pedersen 31000

8 Jens Oluf Madsen 41996-01326 03/09/2009 Planet Laudan 41996-01152 Preben Madsen 30000

9 Stortoft Holstein 44334-03815 19/10/2009 B Goldwyn P Shottle 44334-03028 Jørgen Bundgaard 29000

247000

Gns. Pris 27444

Sælger antal emb Fader Donor Morfar MMF Køber Pris pr. emb.

Stille Auktion

C Marla Holstein 4 Savard 57220-02462 RC Canvas RF Kian Erling Eriksen 2650

D Tirsvad Holstein 4 Super 33723-02900 P Shottle L Mandel Finland 4000

E Anderstrup Holstein 4 Man-O-Man 38000-03343 V Groovy Lancelot Vognsild Østergård I/S 4850

H Christian Schmidt Lund 4 D Limbo 52435-02884 O Zenith Oman Justi I/S Solbakken 3150

56 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


ødbrogede kalve, og der er ofte

fra nogle Holstein-avlere en interesse

for at få en rødbroget kalv og

senere ko i flokken. I år havde

Niels Kr. Pedersen, Birkelev ved

Skærbæk, besluttet at købe en rød -

broget kalv, og da der kun var en

rødbroget sat til salg, var hans valg

nemt.

Om sit køb har Niels Kr. Pedersen

følgende bemærkninger: ”Jeg vil

gerne med tiden have 3-5 rødbrogede

Holstein-køer på min arbejdsplads,

– for at kunne kende dem,

men også for børnenes skyld. Da jeg

kiggede i kataloget syntes jeg det så

godt ud på papiret, og jeg fik garanti

for at der var en god kalv også. Jeg

havde desværre ikke selv mulighed

for at være tilstede på auktionen, så

kalven blev købt via mobiltelefon.

Det var derfor spændende at se kal -

ven for første gang herhjemme, – og

jeg har bestemt ikke fortrudt købet.

Jeg vil takke Mette Bech og Keld

Christensen for deres information,

vejledning samt hjælp ved købet”.

Stille-auktionen

På de 8 pakker blev der afgivet en

række bud, og 4 af disse blev solgt.

Sælger meddeler inden auktionen

det mindstebeløb, der ønskes, og

derfor er det muligt ved aftenens

afslutning af melde til købere direkte

eller på SMS på vej hjem om

det blev til køb.

Købere og sælgere af kalve og embryonpakker

på stilleauktionen

fremgår af tabellen.

Tak

Slutteligt skal udtrykkes en stor

tak til sælgerne, at de troede på at

auktionen kunne få et godt forløb.

Mælkeprisen var nok lettet en lille

smule siden efteråret, og derfor var

køberne også mere villige! Samtidig

en tak til medhjælpere for at få

en god auktion.

n

Det er selvfølgelig dejligt, at nye

”købere” har mod til at gøre som

beskrevet, men samtidig vil vi gerne

tilføje den fornøjelse det var efter

auktionen at møde sælgers kone

komme til os med et tyk tæppe/dyne

og bede os næ ste morgen

give kalven dette på, så den lange

tur til Skærbæk kunne forløbe

uden forkølelse eller andet værre

for kalven.

Nyt gårdskilt

Mål: 70 x 100 x 0,5 cm

Plade: Opskummet PVC

Billed: Printet med serigrafifarve på

UV bestandig folie

Laminat: Smudsafvisende UV silkematlaminat

Produktionspris: Kr. 1.350,- exkl. moms

Bestilling hos Dansk Holstein

Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N

Tlf. 8740 5000

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 57


Salon Internationale

Agriculture

Af Jens Holm Danielsen, Støvring

At Frankrig er en af denne verdens

største producenter af landbrugsvarer

kommer sikkert ikke

overraskende for de fleste. Der -

imod kan det virke utroligt på en,

når man besøger den enormt

store landbrugsudstilling SIA, der

afholdes hvert år i Paris, på samme

tidspunkt som de franske

skoler holder vinterferie.

Det kan være svært at beskrive

hvor stor udstillingen i grunden er,

men i år var 7 store haller, enkelte

af disse i to etager, taget i brug.

Ale ne den hal, hvor stort set alle

arter af husdyr og racer er placeret,

fylder betydeligt mere end hele

Kultur- og Messecentret samt

Agro centret i Aars gør. Når det

nævnes her, skyldes det, at Tage

Christensen som formand for

Agro Nord, Thomas Herman som

direktør i centret og undertegnede

besøgte udstillingen i år. Det er

blevet lidt af en tradition, at vi en

gang om året besøger en europæisk

landbrugsudstilling med det formål

at hente inspiration og få nye

ideer med hjem. Det sker for til

stadighed at gøre Agro Nord mere

og mere interessant for både publikum

og udstillere af maskiner, teknik

og kvæg.

100.000 gæster –

HVER dag

SIA er et tilløbsstykke, udstillingen

besøges hver dag af omkring

100.000 mennesker, og da SIA er

Det tog 1 ½ time at bedømme et hold unge køer på SIA

åben i 9 dage, betyder det et besøgstal

på ca. 1 million. Det ses tydeligt,

at et flertal af de besøgende

ikke er landmænd, men folk fra byerne

og med et utal af børn. Standene

er indrettet derefter. På mange

af disse er der forevisninger,

smagsprøver og demonstrationer

af firmaernes produkter. Overordnet

kan man sige, at SIA er meget

pædagogisk, og man fornemmer

meget klart den stolthed, som

franskmændene har overfor deres

produkter, ikke mindst deres fødevarer.

I år var der en meget lang række af

lande, der havde stande, hvor landene

viste deres produkter. Schweiz

med en lang række oste, Italien

med skinker, oliven, vin og trøfler,

Spanien med frugt og grønt, Russiske

provinser med pølser, vodka,

kaviar, Kina med en stor udstilling,

Afrikanske lande som Elfenbenskysten,

Angola og Congo,

Brasilien med frugt, grønt og kød.

Selvfølgelig var Frankrig selv repræsenteret

med et utal af forskellige

vine, champagne, cognac, foie

gras, brød, frugt og grønt og meget

mere. Danmark var ikke til stede,

bortset fra at den første person, vi

mødte på udstillingen, var den

danske landbrugsattache Carsten

Philipsen, som vi fik et godt udbytte

af at tale med.

Også ukendte racer

Midt i alt dette var landets mange

kvægracer også til stede. Flere af

racerne var for os ukendte, og vi

kunne også forstå af omtalen, at

58 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Måske forstyrrede tilstedeværelsen af Miss Frankrig – altså den unge dame –

dommerens arbejde og koncentrationsevne, når bedømmelsen tog så lang tid

der var tale om helt lokale racer.

Men Holstein af både sort og rød

farve var der. Og her kunne vi føle

os blandt kollegaer, i det mindste

kendte vi fædrene til dyrene, for

der er tale om en stor familie på

verdensplan. De franske køer er

tiltalende, de er store med god kapacitet,

gode lemmer og på udstillingen

også med gode malkeorganer.

Efterhånden måtte selv Tage

Christensen erkende, at køerne på

holdenes første pladser var de danske

køer overlegne.

Der er noget pompøst over Frankrig

og franskmændene, man fornemmer

tydeligt, at franskmændene

selv opfatter sig som en verdensnation.

Utallige delegationer

ses, mænd i mørke jakkesæt, meget

velklædte piger og en skare af fotografer,

journalister og TV følger

disse delegationer rundt på hele

udstillingen. Det er klart, at der er

tale om et besøg fra det officielle

Frankrig. Af og til stopper delegationerne

og så holdes der taler. Vi

blev ret hurtigt enige om, at disse

talers indhold var en bekræftelse af

hinandens fortræffeligheder.

Den store talestrøm genfindes også

i bedømmelsen af kvæget. Der

tales, kommenteres og kindkysses i

lange baner. Blot dette at få bedømt

13 rødbrogede køer tog ikke

mindre end 1½ time, helt uvant

for os, men et lille tegn på den

stolthed og glæde der er forbundet

med SIA. Som endnu et lille bevis

på dette fortalte Carsten Philipsen,

at normalt åbnes udstillingen

af landets præsident, hvilket ikke

havde været tilfældet i år. Det havde

skabt en meget stor utilfredshed,

hvorfor præsident Sarkozy

havde lovet, at han i stedet ville afslutte

SIA.

Midt under udstillingen kom en

meget stor gruppe af mælkeproducenter

gående i flok med bannere

og musik, de demonstrerede mod

EU’s alt for lave mælkepriser. De

franske bønder finder sig bestemt

ikke i alt, og de har en meget stor

politisk magt. SIA er en uforglemmelig

oplevelse.

Hvad med ideer til Agro Nord,

joh! Såmænd, det gælder blot om

at kunne dividere med et meget

stort tal for at få forholdene til at

stemme.

Europæisk dyrskue

Vil du opleve nogle af Europas bedste dyr blive samlet til det Euro pæ iske dyrskue

i Cremona i oktober 2010? Avlsforeningen Dansk Holstein ar range rer en tur. Er

du interesseret i at komme med kan du se programmet på www.danskholstein.dk

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 59


KORT NYT

Køer,

kokomfort

og kompost på

Golden Oaks

Golden Oaks Farm er beliggende i

Illinois, et halvt hundrede km fra

Chicago. Indtil 2002 havde Golden

Oaks 110 køer, men dette år

blev besætningen udvidet til 600

køer. Farmens areal er 600 ha. Udover

mælkeproduktion og kvægavl

på højt niveau drives der en omfattende

kompostvirksomhed, hvorfor

arbejdsstyrken er 15 personer.

Før 2002 dyrkedes korn og sojabønner,

men det kostede meget arbejde

og gav for lav indkomst.

Derfor blev der bygget en åben

løsdriftstald, hvor der er langt

vægt på korte arbejdsafstande og

kokomfort.

Kompostering

Nicheproduktionen på farmen begyndte

i 2004 og beskæftiger 4

medarbejdere. Den omdannes år -

ligt 55.000 m 3 have- og parkaffald

til kompost, som afsættes til mere

end 100 butikker i 4 stater. Kommuner

og andre institutioner, som

vedligeholder disse arealer, betaler

for at komme af med affaldet. Dette

findeles og blandes med foderrester

og udrensning fra kalvehytter.

Komposten ”omstikkes” ugentligt

med en specialmaskine. Vores

virksomhed får megen anerkendelse

fra offentlige instanser. I øjeblikket

undersøges muligheden

for installation til forgæring, da

der jævnligt kommer forespørgsler

fra fabrikker og restauranter om at

aftage fødevarerester.

Avl, hornløs, rødbroget

og BST

Avlsmålet på Golden Oaks er æn -

dret i årendes løb, fortæller Nate

Janssen (35), som driver farmen

sammen med sin far. ”Da jeg begyndte

her sidst i 90’erne, var protein

alfa og omega i avlen. Det er

stadig vigtigt, da vi leverer mælken

til et ostemejeri, men nu fokuserer

vi mere på funktionelle egenskaber”.

Der malkes 3 gange dagligt

og anvendes BST. Ydelsen er

12.247 kg mælk med 3,7 pct. fedt

og 3,2 pct. protein. Nate synes, at

BST virker godt, men er klar over,

at det ikke er velset af alle forbrugere.

Vi skal jo imidlertid producere

fødevarer til verdens befolkning.

På kvægavlens område arbejdes

der i stigende grad med rødbrogede

og hornløse dyr. Der foretages

årligt omkring 60 ægtransplanta -

tio ner, bl.a. med to køer af Glen -

ridge Citation Roxy-familien.

Herhjemme er Golden Oaks bedst

kendt for Stormatic-sønnen Alexander,

hvis mor er Neu-Way Patron

Allie, som har flere andre sønner

benyttet i dansk Holstein-avl.

Andre positive Golden Oaks-tyre

er Andy (Hershel), Carson (Dixie-Lee

Aaron på samme ko som

Form Bret) og Guthrie (Manfred),

sidstnævnte dog ikke tilfredsstil-

lende avlsværdi for eksteriør.

(Uddrag fra VEETELT

nr. 4,2010,

redigeret af Anders Vestergaard)

Ydelse for Hol -

stein-Stambogskøer

i

Tyskland 2009

Sammenlignet med året forud steg

ydelsen for tyske Holstein-Stambogskøer

med 104 kg mælk, medens

fedtprocenten var 0,02 lavere

og proteinprocenten 0,01 højere.

Dette gav en stigning i kg fedt +

protein på 7 kg.

Som sædvanlig ligger det lille Osnabrück-område

(34.361 køer) i

spidsen med 705 kg fedt+protein

– for første gang over de 700 kg.

I det tidligere Vesttyskland var besætningsstørrelsen

56,4 køer mod

258 i det gamle Østtyskland.

Højeste besætningsydelse af kg

fedt + protein havde – som i 2008

– Heino Maack, Zeven i Masterrind-området,

hvor 26,6 årskøer

præsterede 1.005 kg.

I spidsen for både 1. kalvs og ældre

køer var to medlemmer af A-familien

hos den kendte opdrætter Ferdinand

Winter, Oelde, med henholdsvis

1.209 kg og 1.558 kg

fedt+protein.

Højeste livsydelse af mælk, havde

ligesom de nærmest foregående år,

den 17 år gamle Stardom-datter

Insine hos Kleemann, Burhafe i

60 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Tysk ydelse

Holstein

Område besætn. Køer Prot Prot F.+.P.

(A+B) M-kg F-% F-kg % kg kg

OHG 770 34.361 9.545 3,98 380 3,40 325 705

MAR-SRV 572 131.863 9.193 4,06 373 3,40 313 686

RMV 460 124.415 9.263 4,03 373 3,38 313 686

RSH 984 74.830 9.096 4,13 375 3,41 310 685

RBB 408 117.711 9.116 4,04 368 3,37 307 675

WEU 2.428 127.937 8.902 4,11 366 3,41 304 670

LTR 332 95.021 8.955 4,04 362 3,38 303 665

MAR-ZEH 4.240 273.551 8.822 4,09 361 3,42 302 663

RUW 4.582 209.879 8.821 4,10 362 3,39 299 661

RSA 405 85.003 8.865 3,99 354 3,40 301 655

SRB 707 28.877 8.678 4,08 354 3,36 292 646

ZBH 1.802 65.654 8.553 4,09 350 3,38 289 639

VOSt 2.083 128.403 8.455 4,12 348 3,41 288 636

RBW 1.333 60.586 8.398 4,11 345 3,36 282 627

RBB-DSN 16 1.596 7.121 4,21 300 3,51 250 550

Alle/gns. 21.060 1.558.091 8.887 4,07 362 3,40 302 664

Rødbroget Holstein

Område besætn.

Køer

(A+B) M-kg F-% F-kg Prot-%Prot-kg F.+.P.

kg

Alle/gns. 140.278 8.107 4,21 342 3,42 277 619

Ydelse for tyske Holstein-Stambogskøer 2009

Antal køer kg mælk pct. kg pct. kg kg fedt+

fedt fedt protein protein protein

1.558.091 8.887 4,07 362 3,40 302 664

Østfrisland. 185.174 kg mælk,

12.921 kg fedt+protein. Koen

forventes at kælve 12. gang i juni.

Men hun er hårdt trængt af en

Luke-datter, født 1995, som har

præsteret 181.686 kg mælk og

13.160 kg fedt+protein og som

har født sin 11. kalv den 13. januar

2010.

(Kilde: Milchrind nr. 1,2010)

Fornem aner -

kendelse til Ramos’s

opdrætter

Den 19. november 2009 fik Reinhard

Annen, Loxten, Osnabrück,

overrakt Niedersachsens statsærpris

for fremragende kvægavlsarbejde.

I Holsteinavlen er besætningen

globalt kendt for at have frembragt

avlsmatadoren Ramos, efter

Startmore Rudolph og Ambitiondatteren

Heldine, som for nogle

måneder siden er afgået 16½ år

gammel med over 150.000 kg

mælk og 10 tons fedt + protein.

Holdbarhed og gode brugsegenskaber

er kendetegnende for Reinhard

Annens besætning på 65

køer, hvoraf de 50 er af samme familie

som Heldine og over en tredjedel

er Ramos-døtre.

Allerede i 1993 – 3 år før Reinhard

overtog gården efter sin far –

var besætningsgennemsnittet over

10.000 kg mælk og har de sidste 3

år været over 12.000 kg, men tillige

har gennemsnit for levende kø -

ers samlede produktion i en år række

ligget over 30.00 kg mælk og

udskiftningsprocenten i sidste

kon trolår 20 pct.

Ved prisoverrækkelsen, som fandt

sted på gården, stod der stadig en

ko i stalden med imponerende

livs ydelse – den 14 år gamle Lukedatter

Hoflilie, som i september

2009 nåede 141.138 kg mælk og

nøjagtig 10 tons fedt + protein.

Kilde: Die Osnabrücker

Schwarzbuntzucht

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 61


De mest brugte tyre i Tyskland 2009

Tabel 1. De ti mest

benyttede tyre

Navn Antal Samlet

1.ins. indeks

Stylist* 47.149 134

Gibor* 31.775 144

Zabing 31.016 120

Zar* 28.843 134

Cassano* 28.175 132

Eleve* 27.750 126

Laudan* 26.990 135

Jurus* 22.058 123

Vachim* 20.719 126

Stromer 20.467 127

Stylist – mest benyttede tyr i Tyskland i 2009

De 10 mest benyttede tyre – og

samtidig alle der havde mindst

Luke-Classic familien

også i Frankrig

20.000 førsteinsemineringer – ses

i tabel 1. De med * mærkede har

dansk stambogsnummer.

Vachim er jo født hos I/S Døssing

Enggaard, Kjellerup, og det kan

nævnes, at som nr. 15 på listen findes

Strobel, Stormatic-søn, født

hos Kristian Sloth, Lomborg.

På vagt overfor

rette baglem -

mer og tætsiddende

bagpatter

Baglemmerne hos Holstein-køer

bliver mere rette og bagpatterne

bliver mere tætstillede. Det fremgår

af data hos CRV. Chefinspektør

Arie Hamoen finder dog ikke

problemet omkring lemmer for -

uroligende. Den optimale benstilling

er mere til den rette side end

racens nuværende gennemsnit.

Dav Alaska

Dav Alaska, en meget tiltalende

Laudan-datter fra Tirsvad Luke

Classic-familien, opnåede højeste

pris på Loire-Atlantique auktionen.

Sælger var GAEC Daval, og

salgsprisen blev 8.600 €. Gennemsnitsprisen

var 3.654 €.

Koen er netop i sin 2 laktation

kåret VG-88, og på et regionalt

skue i Loire-området blev hun Reserve-Champion

for 2. laktations

køer og med bedste yver.

Rette baglemmer er en egenskab,

der er grund til at være opmærksom

på, men stærktbøjede haser er

dog en værre fejl. Hamoen anbefaler,

at der ved tyrevalg foretrækkes

tyre med avlsværdi tæt på 100 for

hasebøjning, men at der i hvert

fald ikke bruges en tyr med rette

eller krumme baglemmer til en ko

med samme tendens.

Med hensyn til bagpatteplacering

62 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


A

v

l

s

v

æ

r

d

i

104

102

100

98

96

94

Figur 1 – Avlsmæssig udvikling for

hasevinkel og bagpatteafstand

hos Holstein og Rødbrogede

Holstein køer

bagp.afst. hol

bagp.afst. rødb.

hasevinkel hol

hasevinkel rødb

92

90

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

År

106

104

Figur 2 – Avlsmæssig udvikling for

hasevinkel og bagpatteafstand

hos Holstein og Rødbrogede

Holstein tyre

A

v

l

s

v

æ

r

d

i

102

100

98

96

bagp.afst. hol

bagp.afst. rødb.

hasevinkel hol

hasevinkel rødb

94

92

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

År

henviser Hamoen til, at selektion

for bedre forpatteplacering indirekte

medfører tætstillede bagpatter,

hvilket ifølge amerikanske undersøgelser

er korreleret med høje-

re celletal i mælken. Logisk, fordi

yverets tømning vanskeliggøres,

hvis bagpatterne vender indad.

Hollandske data viser dog indtil

videre ingen stigning i celletal,

måske sidder bagpatterne tættere

på køer i Amerika end i Holland.

(uddrag fra VEETEELT

nr. 4,2010)

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 63


TØJkollektion

Dansk Holstein kan tilbyde en komplet kollektion

af smart fritids- og ud stillingstøj.

Skjorter, trøjer og jakker leveres med flot broderet

Dansk Holstein-ko, inkluderet i prisen.

NYHED

Soft

Shelljakke

Dansk Holstein tøjkollekton – skjorte og

fleece-jakke.

Dansk Holstein tøjkollektion – T-shirt, hvide

mønstringsbukser og sort vindjakke med refleks

og aftagelige ærmer.

Alle varer (undt. slips) fås fra str. S – XXL

(bukser 72-116).

Overstørrelse fra XXXL + 10% (bukser 116-)

Opstart på broderi 50,00 kr.

Alle priser er ekskl. moms. Levering: Ab lager Ikast

Betaling: 8 dage netto kontant

Bestillingsskema kan rekvireres hos TØJ TIL ALLE

eller hos Dansk Holstein på tlf. 8740 5249.

Bestilling af tøj foretages direkte hos:

TØJ TIL ALLE

Industrivej 2b · 7430 Ikast

Tlf. 9721 1588 · Fax 9715 3409

TØJ TIL ALLE har stand på Landsskuet i Herning.

Eksklusivt Dansk Holstein -slips.

64 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Bestillingsskema Holstein-Tøj

Dess. Artikel Mulige Størrelse Antal á kr.

størrelser Bestilling

510 T-SHIRT, T-Time, hvid i 175 g kvalitet med sidesømme,

der sikrer perfekt pasform og lang levetid.

S-4XL 50,00

8420 HERRESKJORTE, Bosweel, hvid med korte ærmer i

50% bomuld/50% polyester

2420 HERRESKJORTE, Bosweel, hvid med lange ærmer i

50% bomuld/50% polyester

78420 DAMESKJORTE, Bosweel, hvid med korte ærmer og

skjult knaplukning i 50% bomuld/50% polyester

72420 DAMESKJORTE, Bosweel, hvid med lange ærmer og

skjult knaplukning i 50% bomuld/50% polyester

37-52 196,00

37-52 196,00

36-48 196,00

36-48 196,00

612 HERRESKJORTE, Roberto, Oxford-vævet, hvid med korte

ærmer i 70% bomuld/30% polyester

S-4XL 145,00

611 HERRESKJORTE, Roberto, Oxford-vævet, hvid med lange S-4XL 145,00

ærmer i 70% bomuld/30% polyester

600 SWEATSHIRT, Game, sort m/rund hals i 45% uld/55%

polyester

858 SOFT SHELL-JAKKE, åndbar, vind- og vandafvisende

kvalitet i 100% polyester

Børne SOFT SHELL-JAKKE, åndbar, vind- og

vandafvisende kvalitet i 100% polyester

Børne SOFT SHELL-JAKKE, åndbar, vind- og

vandafvisende kvalitet i 100% polyester

Børne SOFT SHELL-JAKKE, åndbar, vind- og

vandafvisende kvalitet i 100% polyester

2057 FLEECE-JAKKE, Image, sort u/ foer. Antipilling kvalitet i

100% polyester

S-4XL 120,00

XS-3XL 335,00

4-6 år 335,00

8-10 år 335,00

12-14 år 335,00

S-3XL 175,00

701 ”NUUK” FLEECE-JAKKE, Rob Roy, sort. Luksus antipilling S-4XL 491,00

kvalitet med vindtæt foer. Reflex-bånd ved ærmegab.

2702 ”BOSTON” JAKKE, Rob Roy, sort vind- og vandafvisende

med aftagelige ærmer.

Reflex-bånd ved ærmepåsætning.

2601 HERREBUKS, Kentaur, hvid i jeans-facon.

65% polyester/35% bomuld

XS-4XL 486,00

72-116 150,00

2601 DAMEBUKS, Kentaur, hvid i jeans-facon med elastik i bag.

65% polyester/35% bomuld

72-116 150,00

2603 Dansk Holstein-SLIPS, nobelt og eksklusivt i marineblå

med diskrete Holstein-køer

100,00

1000 Dansk Holstein-SLIPS, sort med en enkelt Holstein-ko 100,00

Sort Dansk Holstein-cap med broderi 42,00

Alle priser er ekskl. moms og fragtomk. – Skjorter, trøjer og jakker er inkl. Holstein-broderi.

Navn/gårdnavn kan broderes mod merpris.

Dato:

Navn:

Adresse:

Postnr.

By:

Telefonnr.:

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 65


UNGDOM

Herefter takkede vi af og kørte videre

til I/S Stubben hvor vi startede

med lidt forplejning, og herefter

fortalte Claus Holm om Stubben.

Stalden er fra 1999.

Der er 200 årskøer og malkes i en

2x10 fast exit med 3 gange daglig

malkning. Denne besætning kvitterer

også med at ligge helt i toppen

med ydelse. Her blev der snakket

og spurgt meget til malkestalden,

da der var få, der havde set en

malkehøj, og mange synes at det

må være dejligt at kunne gå direkte

ind fra gårdspladsen. Der blev og-

Ungdomsforeningernes

årsmøde

Den 6. februar var vi, De unge vendelboers

ungdomsforening, vært

ved det fælles årsmøde for ungdomsforeningerne.

Vi mødtes i

det sneklædte Vendsyssel hos

Morten Hansen, Højgård ved Vrå,

og her varmede vi os med kaffe og

rundstykker, imens Morten fortalte,

at han ikke havde valgt den traditionelle

vej for at blive landmand,

for han har været på landbohøjskole

for at uddanne sig som

agronom, og dernæst har han en

ph.d. uddannelse i kalvedødelighed

og været ansat ved Dansk

Kvæg for derefter at indgå et I/S

med sin far, og efter 3 år overtog

han gården (2007). På Højgård er

der 200 årskøer af racerne Hol -

stein og RDM, der malkes i en

2x10 malkestald med kraftfoder,

og der malkes 3 gange om dagen.

Måske derfor ligger besætningen

blandt de højestydende besætninger

i Danmark. Morten fortalte ligeledes

om besætningens kommende

krydsningsstrategi.

Nordjysk andel som Morten bruger,

var der også for at holde et

indlæg om ”Hvor meget mælk kan

du producere pr. ha”. Det var et

meget interessant indlæg.

Ungdomsforeningernes årsmødedeltagere var på besøg hos Morten Hansen,

Vrå

så flittigt spurgt til vores indgang

til købet af gården, og vores ene leverandør

af foder, DLG, var der

også til at svare på spørgsmål, der

var også lidt han blev spurgt om.

Det er jo dejligt at afholde et årsmøde,

hvor der er interesse og

gæsterne er gode til at spørge ind.

Herefter gik turen imod bondegårdsferie-stedet,

hvor vi afholdt

den årlige fest med spisning og

dans indtil den lyse morgen. Under

festen blev ”årets ungdom”

hædret. I år var det Bendt Dissing,

for det kæmpearbejde han har

gjort igennem en årrække. Dette

vil vi gerne sige en stor tak for.

Til sidst vil vi gerne i U.V.K. sige

en stor tak til alle de sponsorer, der

har været med til at sponsorere

årets årsmøde.

Henriette K. Jensen

Foråret i Team

Future Breeders

Det første arrangement i 2010

blev afholdt på Viking i Assentoft,

hvor Keld Christensen fra Avlsforeningen

Dansk Holstein var tilstede

for at fortælle om det arbejde

Dansk Holstein gør for dansk

kvæg avl både herhjemme og i udlandet.

Derudover var der også fokus

på det nye klovregistreringsprogram.

Der var en god dialog aftenen

igennem og mange emner

blev vendt. Desværre var fremmødet

ikke så stort denne aften, der

66 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


var EM i håndbold og landbrugsskoleeleverne

skulle aflevere hovedopgave

dagen efter, så det var

hårde odds vi var oppe imod.

Sidst i februar besøgte vi Andries

Katers i Læsten, der anvender aAa

i sin besætning. Vi gik først en tur

rundt i den nybyggede stald inden

vi kørte til det lokale forsamlingshus,

hvor Joost van der Horst

holdt et godt og spændende foredrag

om aAa. Der var et flot fremmøde,

og med over 40 deltagere

var der godt fyldt.

Ungdomsforeningerne

i Danmark

Inden markarbejdet for alvor gik i

gang nåede vi at besøge Lene og

Michael Jensen ved Hammel. De

driver en nyere gård med nogle

meget højtydende RDM-køer. Vi

havde denne aften også besøg af

avlsrådgiver Bjarke Kristensen fra

Viking, der samme med Michael

var med til at skabe en god dialog

og debat om bl.a. RDMs fremtid

og mange andre aktuelle emner.

Godt 30 unge mennesker havde

valgt at bruge en tirsdag aften i

RDMs tegn.

Vi vil igen gerne sige tak for den

store opbakning til vores arrangementer

i foråret. Efterårets program

er lige nu på tegnebrættet.

Det eneste der på nuværende tidspunkt

er fastsat er sommerfesten i

Team Future Breeders, der i år foregår

ved Hadsund fredag den 4.

juni 2010, så gå ikke glip af denne

fest, mere om denne følger senere.

Jacob Therkildsen

Se aktiviteter

på hjemmesiden

www.danskholstein.dk

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 67


Team Ringkøbing

Hos Kristian Sloth,

Lomborg i februar 2010

Denne aften tog vi til det snebe -

klæd te Lemvig for at besøge Kristian

Sloth, Lomborg, som har en

særdeles god besætning – det kunne

alle deltagere ved arrangementet

se med deres egne øjne, da det

ikke kun var de køer, som var sorteret

fra i dagens anledning, der så

godt ud. Dette viste de blandt andet

også på Lemvig Dyrskue i det

forgangne år, hvor det gik rigtig

godt for familien Sloth. Der er

desuden også solgt tyre til udlandet

og blandt andet Strobel, som

står i Tyskland og klarer sig rigtig

godt. Så det er ikke kun i Danmark,

man kan se den gode genetik

fra Lomborg.

Efter vi havde inspiceret besætningen

kørte vi videre til Tangsø Fritidscenter,

hvor Keld Christensen

fra Avlsforeningen Dansk Hol stein

holdt indlæg omkring: Udenlandske

kontrakter, og hvordan Dansk

Holstein får deres kontakter.

Vi havde en rigtig spændende og

god aften i det vestjyske og vil gerne

fra Team Ringkøbings side sige

en stor TAK til familien Sloth, fordi

vi måtte komme op og se det veldrevne

landbrug hos jer, samt en

stor TAK til Keld for det gode indlæg

og for kaffen, som Avlsfor -

eningen Dansk Holstein sponserede.

Hos I/S Volsgaard

i marts 2010

Denne aften besøgte vi Volsgaard

I/S ved Torben Thorsen og Vagn

Ras mussen. Her så vi 230 særdeles

velpassede højtydende Holstein

er. Torben fortalte rigtig godt

om nogle af de bedste kofamilier

fra Volsgaard, der har været kontrakter

på.

For et år siden blev der bygget til

den eksisterende stald. Nybyggeriet

er med sand i sengebåsene, og

desuden blev der lavet om til malkning

med 4 Lely-robotter. Efter vi

havde set den imponerende flotte

stald var der også mulighed for at

se de tyrekalve, som Volsgård opfeder

og slagter under Dansk Kalvkonceptet.

Mads Fjordside holdt

denne aften et indlæg om reproduktion

– og om hvordan man opnår

god reproduktion. Desuden

fortalte han også om de nye reproduktionsudskrifter.

Vi havde en rigtig spændende og

god aften i det vestjyske og vil gerne

fra Team Ringkøbings side sige

en stor TAK til Vagn Rasmussen

og familien Thorsen fordi vi måtte

komme og se jeres veldrevne landbrug,

samt en stor TAK til Mads

Fjordside for det gode indlæg,

samt en sidste TAK til Viking

Danmark som sponsorerede kaffen.

Jens Rasmussen

Team Ringkøbing var på besøg hos Kr. Sloth, Lomborg

68 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


LANDET

RUNDT

Vendsyssel Holstein

Årsmøde

Onsdag den 17. februar afholdt

foreningen årsmøde med ca. 70

deltagere.

Dagen startede med et interessant

besætningsbesøg hos I/S Gårestrupgaard

og fortsatte med mid-

dag og årsmøde på Hjørring Kro.

Der blev uddelt anerkendelser til

besætningsejere med køer, der havde

rundet 100.000 og 150.000 kg

mælk, 10.000 kg værdistof samt

højestydende besætninger og høj -

est ydende ko.

Herefter fagligt indlæg ved Jørgen

Buur Pedersen.

En meget vellykket dag!

Fremtidige arrangementer

Vi ser frem til Hjørring Dyrskue

den 18. og 19. juni, hvor der fredag

Besætningsejere i Vendsyssel hædres for livsydelseskøer

Tronsmark Holsteins og Stubben I/S nåede samme høje

besætningsydelse og derfor blev begge besætningsejere

hædret

Per Østergaard, Lørslev, hædres for højstydende ko efter

T Klassy i Vendsyssel 2008-2009

Hele familien på Stubben I/S var samlet ved hædringen af

koen med 10.000 kg værdistof

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 69


aften er en lille sammenkomst på

pladsen for DH-udstillere.

Foreningens grill-arrangement lø -

ber af stablen tirsdag den 22. juni

hos Kærgaard I/S, Vrenstedvej 380,

9480 Løkken.

Besætningen har 269 årskøer med

følgende gennemsnit:

11738 kg mælk, 4,04% fedt, 474

kg fedt, 3,28% prot., 385 kg prot.

I besætningen har 4 køer rundet

100.000 kg mælk og 1 ko har rundet

10.000 kg værdistof. Mere information

følger senere.

Jørgen Buur Pedersen

Dansk Holstein

Himmerland

På årsmøderne i henholdsvis

SDM Vesthimmerland og Nordjylland

først på året blev det vedtaget,

at de 2 foreninger fusionerer.

De to tidligere bestyrelser fungerer

til årsmødet i 2011, hvor der

væl ges en ny bestyrelse. Jørgen Buur

Pedersen fungerer som sekretær

for foreningen, og alle arrangementer

afholdes fremover i fællesskab.

Hædring af 100.000 kgs

køer i fremtiden

Tidligere har foreningerne hædret

de køer, der har rundet 100.000 kg

mælk med en krans. Fremover vil

det kun være køer fra besætninger,

som ikke tidligere har haft en

100.000 kgs ko, der vil blive kranset.

Alle køer vil dog stadig blive

hædret på det lokale årsmøde.

På årsmødet i Nordjylland blev besætningsejere med livsydelseskøer på

100.000 og 150.000 kg mælk hædret

Arrangementer

Det årlige grill-arrangement afholdes

i begyndelsen af august.

Der udsendes brev med nærmere

information. Se også Dansk Hol -

stein’s og Vikings hjemmesider.

Derudover er der de lokale dyrskuer

i Nibe den 5. juni, Løgstør den

19. juni og Hobro den 31. juli at se

frem til.

Jørgen Buur Pedersen

Nordvestjylland

Holstein

Kursus om Yversundhed

Vi havde sammen med det lokale

Kvægbrugsudvalg i Thy arrangeret

en kursusdag, hvor yversundhed

var hovedtemaet. Det var både det

praktiske i det daglige, nye muligheder

for prøver via RYK og vaccination

for nogle af de besværlige

bakterier. Fodring og pasning har

stor betydning, og avlsarbejdet tager

det lange seje træk. Et godt

kursus som gav gode tips til deltagerne.

Årsmøde den 10. februar

Foreningens årsmøde startede

med et besætningsbesøg hos Lone

og Allan Bendtsen, Hunskjær ved

Bedsted i Thy. Gården, som er naboejendom

til Allans hjem, blev

købt i 2003. Stalden er renoveret

siden, og vi så den veldrevene

kvægbesætning på 125 køer. Gen-

VikPlus-tyren D Elan er tillagt

her. Vi var så heldige, at der var 2

køer, som primo februar havde

rundet de 100.000 kg mælk, så det

var helt naturlig, at de blev fejret

på dagen. Den ene ko 965 har

været en interessant avlsko, så tyren

D ZigZag på hende, kom med

fornuftige tal i 2009. Begge køer

kælvede 1. gang med 1 måneds

70 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Kommende arrangement –

grillaften

Vi vil holde vores traditionelle

grill-aften den 26. juli, hvor vi besøger

familien Bojesen, Sårup ved

Hanstholm. Vi skal se deres besætning

med 145 køer og høre om deres

muligheder som tætte naboer

til vor nationalpark i Thy. Der bliver

underholdning for børnene og

god grill-mad til afslutning. Vel

mødt.

Palle J. Larsen

De to 100.000 køer, som rundede de mange kg med 1 ½ dags mellemrum.

F.v. er det ko 863 (VE Drabant x HMT Mascot) med Allan Bendtsen selv og th.

965 ( Luxemburg x VAR Platin) , hvor medhjælper Anders Nielsen står ved rebenden.

Bagved de 55 del tagere ved vort årsmøde, som kunne gratulere ejeren

med det flotte resultat. Det er første gang i for eningens historie, at

2 køer i samme besætning når det samtidig.

mellemrum – og rundede altså

med 1½ dag imellem 11.300 kg i

8,9 år. Meget sjovt at prøve som

yngre mælkeproducent.

Vinterudflugten til det

sønderjyske den 23. marts

Turen blev først afviklet her først

på foråret, da sneen kom i vejen.

Vi startede hos Irene og Kurt Juel,

Brørup. Her så vi deres gode køer,

som bliver passet på bedste vis. De

havde spændende udvidelsesplaner

med deres økologiske bedrift

sammen med deres sønner, hvilket

kræver en hel del forberedelse.

Herefter kørte vi ned til I/S Høj -

ager-Holsteins, Hjerting. Her fortalte

Troels Kynde og Erik Hansen

meget engageret om bedriften og

deres gode køer. Avlsarbejdet har

en stor plads på gården, men også

her blev arbejdsplanerne hurtigt

ændret, da de fik nogle af staldene

nedbrændt.

Herefter beøgte vi Rørbæk Hovedgaard

ved Give. Her viste forvalter

Lars Poulsen rundt blandt

deres Galloway-køer, som har deres

særlige plads på bedriften. De

er tænkt ind i en helhed, hvor

skov- og naturpleje samt turisme

er en del af bedriften. De flotte dyr

er en del af reklamesøjlen for deres

tilknyttede restaurant Rørbæk Sø,

hvor vi havde glæden af at få en

god smagsoplevelse som afslutning

på en meget spændende dag

fuld af nye indtryk.

Midt/Øst

Holstein

Generalforsamling/Årsmøde

Onsdag den 17. februar 2010 afholdt

foreningen generalforsamling/årsmøde.

Vi startede med et meget interessant

besætningsbesøg hos I/S

Skovgaard i Them, hvor der malkes

med 5 Lely-robotter. Desuden

var der mulighed for at besøge deres

store gårdbutik med meget

spændende varer.

Derefter var der middag i Gjessø

Forsamlingshus og efterfølgende

generalforsamling og uddeling af

anerkendelser samt indlæg ved

Keld Christensen omkring klov -

sundhed.

Lisbeth Klinge, Landborup, blev

hædret for højestydende besætning:

•73.9 køer: 12580 kg mælk –

4.17 % fedt – 524 kg fedt –

3.43 % protein – 431 kg protein

– 955 kg værdistof

Mogens Hjort Jensen, Dolmer

havde højestydende ko:

•Nr. 63650–03436. Far: V Ersgard.

17715 kg mælk – 4.30 %

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 71


fedt – 762 kg fedt – 3.56 % protein

– 631 kg protein – 1393 kg

værdistof

Foreningen vil gerne sig tak til folkene

på I/S Skovgaard for den særdeles

flotte fremvisning af bedriften.

Mødet havde samlet 100 deltagere.

”Hvordan ser Holstein koen

ud i dag?

Den 23., 24. og 25. marts blev der i

3 besætninger:

Lisbeth Klinge, Knebel

I/S Lundbjerggård, Fårup

Carl Ejnar Sørensen, Kjellerup

afholdt 3 regionale møder for besætningsejere/fodermestre

med følgende

indhold:

Hvordan mener besætningsejeren/

fodermesteren deres favoritko skal

se ud og fungere i hverdagen.

Besætningernes dyrlæge holdt et

indlæg om, hvordan han ser på

Holstein-koen’s stærke og svage sider

i 2010.

Avlsrådgiver Henrik Schøler Nielsen

fortalte om, hvor mange kr. der

er i samtlige del-indekser på NTMindekset.

Møderne startede kl. 10.00, og sluttede

kl. 12.00.

Disse møder havde i alt samlet ca.

100 medlemmer og medhjælpere.

Avlsforeningen vil gerne sige tak

til alle besøgsværter og indledere

for nogle gode besøg og indlæg.

vi starter hos ”Frøholm” i Ørsted

med ”Åben stald”.

Derefter vil der være besætningsbesøg

og grill hos Lykkegården

I/S, Ørsted.

Der vil blive udsendt indbydelse

til medlemmerne i maj måned.

Henrik Schøler Nielsen

Viborg/Skive

Holstein

Årsmøde

Tirsdag den 23. februar 2010 afholdt

Viborg/Skive Holstein sit

årlige årsmøde.

Denne gang med besætningsbesøg

hos Anne Marie og Egon Bojer

Thomsen, Spøttrup. Vi så en meget

veldrevet besætning med mange

gode køer. Køerne er opstaldet

under super kokomfort, dvs. sand i

båsene, brede og gode drænede

gangarealer og masser af luft. Ved

samme lejlighed hædrede vi fire af

bedriftens køer, der fornylig har

rundet 100.000 kg mælk. Tak til

Anne Marie og Egon for en god

dag.

Efterfølgende var der generalforsamling

på Spøttrup Kro, hvor

formanden Torben Rasmussen

fremlagde sin beretning. Efter afsluttet

generalforsamling blev kø -

er der har rundet 100.000 kg mælk

hædret, og Thomas Lind fortalte

om seneste nyt inden for avlsverdenen.

Grill-festen

Årets grillfest vil blive afholdt i uge

25. Nærmere information kommer

i særskilt indbydelse.

Thomas Lind

Kommende arrangementer:

Tirsdag den 15. juni kl. 19.00 har

vi årets ”Grill-arrangement”, hvor

Ved årsmødebesøget hos Egon Bojer Thomsen, Spøttrup, kunne deltagerne

sikkert se denne gode Agro Nord-vinder i gruppen efter D Export

72 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Vestjydens

Holstein

Arrangementer

Torsdag den 25. februar afholdtes

besætningsbesøg hos Tina & Karl

Rankenberg Kjær, Bramming. Her

så de 100 fremmødte et godt og

særdeles veldrevet kvægbrug på 400

køer, som går i en kombina tion af

nye og ældre stalde. Der malkes

med Lely-robotter, og fodringen

foretages af et fuldautomatisk

Mullerup fodringsanlæg. Efterfølgende

var der kaffe/møde på Kjær -

gård Landbrugsskole, hvor der præsenteredes

to spændende indlæg –

det ene ved Ida Ringgaard, chefrådgiver

hos Vestjysk Landboforening,

over emnet ӯg indtjeningen

ved at forbedre dine køers holdbar -

hed” – det andet ved Jan Sø gaard,

konsulent hos SmarterFarming

AS, som fortalte om CowDetect –

en hel ny måde til at opfange adfærdssignaler.

Køernes bevægelse

og position i stalden observeres

ved hjælp af en GPS-lignende teknologi.

Et super inspirerende og

lærerigt arrangement – en stor tak

til Tina & Karl Rankenberg Kjær

samt aftenens indledere.

Kommende arrangementer

Den årlige grill-aften afholdes torsdag

den 15. juli hos Gitte og Bjarne

Hvelplund, Bolhedevej 2, Vrenderup,

Agerbæk. Besætningen består

af ca. 300 Holstein-køer i ny

løsdriftsstald, hvor der malkes med

4 DeLaval-malkerobotter. Efter at

have set besætningen og staldene

serveres der grillmad med diverse

tilbehør. Læs mere om dette arrangement

og tilmelding i Viking

Avls nyt eller på enten Vikings eller

Dansk Holsteins hjemmeside.

Jens Erik Nielsen

Hærvej Holstein

Kalender for dyrskuer og andre aktiviteter 2010

Vinterudflugt til

Midtjylland

Traditionen tro var der stor opbakning

til foreningens udflugter,

der i år gik nordpå. 57 deltagere!!

Første stop var Kvægbrugets Forsøgscenter,

Foulum, hvor centerleder

Christian Børsting guidede os

rundt og informerede kort om aktuelle

forsøg. Herefter gik turen

Niels Nørgaard, Nørbæk. Naturligvis

var der linet en perlerække af

gode køer op, som vi kender det

fra diverse dyrskuer. En fryd for

øjet.

En stor tak til alle implicerede hos

de to udflugtsmål for deres store

gæstfrihed og medvirken til en

lærerig og inspirerende vinterudflugt.

Klaus Elmelund

Måned Dato Aktivitet Sted

maj 21.-22. Varde Dyrskue Varde

maj 29. Fjerritslev Dyrskue Fjerritslev

maj 28.-29. Det Sønderjyske Fællesdyrskue Aabenraa

maj 29.-30. Landbrugsmessen Gl. Estrup Auning

juni 4.-6. Roskilde Dyrskue Roskilde

juni 5.-6. Lemvig Marked og Dyrskue Lemvig

juni 5. Nibe Dyrskue Nibe

juni 11.-12. LRØ Dyrskue Horsens

juni 11.-13. Det Fynske Dyrskue Odense

juni 12. Dyrskuet Thy 2010 i Hurup Thy

juni 18.-19. Hjørring Dyrskue Hjørring

juni 19. Løgstør Dyrskue Løgstør

juni 19. MidtWest Farmshow Skive

juni 20. Det historiske Dyrskue Ringkøbing/Skjern

juli 1. - 3. Landsskuet, The national Show Herning

juli 2.-4. Dyrskuet på Bornholm Almindingen

juli 30. Dyrskuet i Ribe Ribe

juli 31. Hobro Dyrskue Hobro

aug. 14. Dyrskuet i Aulum Aulum

okt. 8.-9. Kimbrerskuet Aars

nov. 30.-4. dec. Elitedyrudstilling på Agromek Herning

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 73


Kolding-Brørup

Holstein

Vinterudflugt

Årets udflugt gik vestpå, hvor

første stop var Erik Wiltink, Ou -

trup En imponerende besætning

med utrolig mange gode og højt -

ydende køer. Herefter gik turen til

Klaus M. Jepsen, Varde, en imponerende

ny stald med robotter.

En stor tak til folkene bag de to bedrifter

for deres store gæstfrihed

og medvirken til en herlig og inspirerende

vinterudflugt.

Klaus Elmelund

Sønderjylland

Holstein

NTM aften

med Morten Kargo

I midten af januar på en af de utallige

kolde vinteraftner havde Sønderjyllands

Avlsforening en infoaften

omkring NTM. Oplægget

til forsker Morten Kargo var:

”NTM – Nordisk Total mareridt

eller Nordisk Total Merværdi”. De

ca. 30 deltagende kunne bevidne

et godt indlæg fra Morten Kargo.

Herefter var der en livlig debat

omkring forskellige delegenskaber

i NTM- indekset. En god aften,

hvor mange gik hjem med mere eller

mindre opklarede spørgsmål

omkring NTM.

Generalforsamling

i Agerskov

Som sædvanlig afholdtes der generalforsamling

på Agerskov Kro, i

Hædring for 100.000 kg mælk

Besætningsbesøg hos Thomas Andresen, Lintrup

år sidst i februar. Glædeligt var det

at se, at mange lagde vejen forbi.

Efter den obligatoriske formandsberetning

samt gennemgang af

regnskabet var der et nyt punkt på

dagsordenen. For første gang blev

besætningsejere af de køer, der

havde rundet 100.000 kg mælk i

det forgangne år, hædret på generalforsamlingen.

Udover de mange

100.000 kg’s køer var der en

Rocket F16-datter fra Vagn Møller

der havde rundet 150.000 kg

mælk samt en Spipper-datter fra

I/S Asmussen & Kaczmarek, der

havde rundet 10.000 kg værdistof i

2009. Tillykke til alle besætningsejere.

Efter kaffen havde Torben Nørremark,

VikingDanmark, et indlæg

om det nye ”ReproManagement”,

og Jac Broeders, Rødekro, fortalte

74 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


om ”Holdbare køer – hvordan og

hvorfor?”. Tak til indlægsholdere

og besøgende for en god aften.

Besætningsbesøg hos

Thomas Andresen

Efter at besætningsbesøget i første

omgang blev aflyst på grund af det

kolde vintervejr, blev dørene alligevel

åbnet hos Thomas Andresen,

Lintrup, lørdag den 13. marts.

Med god kaffe og et rundstykke

manglede der ikke noget. 12 køer

var i dagens anledning gjort klar

som om de stod i staldene på

Landsskuet. En veldrevet besætning,

hvor mange familier lagde

vejen forbi, og hvor alle hyggede

sig med noget klog snak, inden

forårsarbejdet skulle påbegyndes.

På Sønderjyllands Avlsforenings

vegne vil vi gerne sige mange tak til

familien Andresen for at gøre denne

lørdag formiddag til en succes.

Kommende arrangementer

Dommerkursus

Den 9. juni 2010 kl. 19.00. Vi arrangerer

dommerkursus hos Statsfængslet

Renbæk, Renbækvej 12,

Skærbæk, hvor der skal bedømmes

et hold ældre og yngre køer. De

dygtigste går videre til dommerkursus

på landsplan. Internationalt

anerkendt dyrskuedommer

Erik Hansen er overdommer ved

kurset. Young Breeders serverer

pøl ser og brød. Ingen tilmelding.

Vel mødt for tilskuere og

kommende dyrskuedommere –

nærmere information i annonce i

Landbrug Syd.

Ungdommen starter en tidlig Erfa-gruppe på staldgangen

I/S Asmussen & Kaczmarek og Vagn

Møller blev hædret på årsmødet

Det Sønderjyske

Fællesskue

Den 28. og 29. maj afholdes Det

Sønderjyske Fællesskue. Vi håber

og opfordrer til at mange kvæg -

brugere igen i år bakker op omkring

dyrskuet med mange ”Hol -

stein-tilmeldinger”. Lad os sammen

gøre dyrskuet til en stor succes,

enten som udstiller eller som

publikum. Læs mere/tilmelding af

dyr på www.dyrskuet.dk.

Hielke Wiersma

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 75


Fyn

Generalforsamling

Endnu et år er gået, og traditionen

tro holdt SDM-Fyn generalforsamling

i slutningen af vinteren.

Mere præcis forgik det torsdag

den 18. februar, og selv om der i år

var rigtig vinter, og det var en kold

dag, var der ca. 45 deltagere. Vi

startede med besætningsbesøg hos

I/S Stougården i Snave. Bedriften

er på 195 årskøer med tre robotter,

hvoraf den sidste er indsat for nylig

samtidig med ny kalve- og kælvningsafdeling.

Derefter var der

fremvisning af splinterny ungdyr -

stald. Efterfølgende var der generalforsamlingen

i Jordløse forsamlingshus.

Formand Carsten Hedegård

aflagde en udførlig beretning,

som var efterfulgt af god debat.

Endvidere blev 100.000 kgs køer

samt højestkårede ungtyrdatter

hæd ret. Dette var i år 17159-

02444 (D Omar x V Hahn) fra Per

Villebro. Koen er kåret 89 i helhed

og har +24 i NTM. Efter frokost

var der oplæg om klovregistrering

samt om avl og reproduktion.

SDM-Fyn vil gerne takke for et

godt år, og især besøgsværterne

gennem året skal have en stor tak.

Vi håber at 2010 vil byde på mange

gode arrangementer og glæder

os til at se en masse deltagere.

Sommerudflugt

Successen fra sidste år forsættes, og

sommerudflugten bliver afholdt i

samarbejde med RDM Fyn. Turen

foregår tirsdag den 6. juli med afgang

fra Vissenbjerg og går til Randers,

hvor vi skal på besætningsbesøg

hos Niels Erik Christensen,

som har en bedrift på 135 RDMkøer.

Stalden er fra 2005 og der er

indsat robotter. Niels Erik har udstillet

i flere år, og sidste år vandt

han Grand Champion i Herning

samt besætningskonkurrencen.

Endvidere blev han hædret med

årets RDM’er. Efter besætningsbesøget

er der frokost i det fri efterfulgt

af tur i Randers regnskov

samt aftensmad. Prisen er ca. 300

kr. pr person. Tilmelding sker på

7538 4500 og senest mandag den

28. juni kl. 12.00.

Jacob V. Andersen

Kvægbrugerne der blev hædret ved årets generalforsamling for højestkårede ungtyrdatter samt 100.000 kgs køer. Fra

venstre: Per Villebro, Palle Jørgensen, Henrik og Bente Høj, Flemming Pedersen, Torben Bebe fra Søfælde I/S og

formanden for SDM-Fyn Carsten Hedegaard.

76 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


Vendsyssel Holstein – Køer med 150.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Jan Nygaard Larsen,

Frederikshavn 35948-00570 JY Wilow x NJY Hubert 15,3 9.888 4,39 434 3,28 324 758

Første ko fra Vendsyssel, som har givet 150000 kg mælk

Dansk Holstein – Himmerland – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Niels og Peter Tolbod, Aars 63693-01228 T Funkis x TVM Hindo 8,2 12.490 4,26 532 3,31 413 945

William R. Van Der Wier,

Gedsted 31958-01199 T Funkis x CEN Erri 9,2 11.057 4,02 445 3,15 348 793

I/S Hedelund, Aalestrup 42405-01876 Basar x E Celsius 8,5 11.935 4,40 525 3,53 421 946

Helge Jørgensen, Hobro 33404-00522 T Burma 9,1 11.163 3,98 445 3,17 354 799

Vognsild Østergaard, Aars 38064-00866 T Funkis x HMT Tegl 8,4 12.066 4,01 484 3,22 389 873

Leif Jensen, Løgstør 31472-01949 VE Copp x VE Thor 10,1 9.992 3,95 395 3,09 309 704

Jacob Warner Bulder, Aalestrup 41381-01111 Lord Lily x T Burma 8,0 12.587 3,87 488 3,23 407 895

I/S Thorupgaard, Farsø 32387-01608 T Burma x VE Brutali 9,3 11.000 4,06 446 3,12 343 789

Nordvestjyllands Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Allan Bendtsen, Bedsted Thy 38549-00965 Luxemburg x VAR Platin 8,9 11.305 3,77 427 3,35 378 805

Allan Bendtsen, Bedsted Thy 38551-00863 VE Drabant x HMT Bascot 8,9 11.195 3,22 360 2,99 335 695

Mette & Klaus Iversen, Erslev 38587-01284 JY Jura x VAR Platin 10,4 9.584 4,30 413 3,24 311 724

Herman Iversen, Karby 25081-01058 T Eberhard x T Blaki 7,9 12.349 4,00 494 3,28 405 899

Herman Iversen, Karby 38911-01693 Masstar x VG Mandi 9,1 10.888 4,00 435 3,36 365 800

Ringkøbing Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Jørn Bak, Kodal, Spjald 56649-00943 RGK Smil x RGK Meyn 10,5 9.551 3,90 373 3,00 286 659

Bente Tang og Jens Tylvad,

Hanning 57625-01192 T Funkis x VAR Troy 8,2 12.242 4,11 504 3,27 400 904

Bjarne Vestergård Hansen,

Grønbjerg 56601-01510 V Bojer x Lord Lily 6,3 16.162 3,67 594 3,14 508 1.102

Viborg-Skive Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Egon Bojer Thomsen, Spøttrup41145-01513 T Burma x Ferdinand 9,4 10.644 3,70 394 3,07 326 720

Fortsættes

0

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 77


Midt-Øst Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Niels Henrik Nørgaard, Fårup 41092-02677 Jocko Besn x R Terry 7,4 13.641 3,38 461 3,03 413 874

I/S Lundbjerggård, Fårup 28879-00683 SK Flex x NJY Hubert 10,7 9.366 3,96 371 3,13 293 664

Knud Sehested & Lene

Skiffard, Kjellerup 30122-01174 T Funkis x T Eberhard 6,0 16.430 3,07 504 2,89 475 979

Erling Gert Nielsen, Mørke 27847-00993 T Funkis x RGK Lotus 8,6 11.897 3,67 437 3,20 381 818

Lone & Bent Bertelsen, Ørsted 27698-00673 T Svane x T Burma 6,6 15.190 3,23 490 2,91 442 932

Vestjydens Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Lars Peder Jessen, Rousthøje 43822-02002 R Marty x E Labelle 8,0 12.903 3,86 498 3,09 399 898

Leo van Tuil, Gørding 58730-01110 T Funkis x HMT Tegl 8,1 12.592 4,24 534 3,39 427 961

Arno van Beest, Orten 42607-01432 VAR Adidas x Ukendt 11,6 8.807 3,91 345 3,05 268 613

Erik Wiltink, Outrup 45348-00803 T Burma x JY Jura 9,4 11.021 3,80 419 3,19 352 771

Bjarne Andreasen, Varde 43953-01477 VAR Tenor x VAR Ras 8,6 11.766 3,98 468 3,10 364 832

I/S Sønderskov, Ribe 21675-01227 FYN Lind x SDJ Nepa 8,8 11.608 4,06 471 3,27 379 850

A Peereboom & M van

Rijswijk, Agerbæk 43551-00790 RGK Nalk x RGK Is 10,8 9.310 4,17 388 3,42 318 706

Bjørn Kuilboer, Ølgod 32202-01079 T Burma x JY Wilow 10,7 9.507 4,03 383 3,29 312 695

Hedeagergaard I/S, Ansager 46031-00884 VAR Dalton x VAR Abel 9,0 11.203 3,50 392 3,03 339 731

Douwe Veltman, Høgsbro 42510-01160 VAR Troy x Molb Cæsar 8,8 11.511 3,66 421 3,01 347 768

Bjørn Kuilboer, Ølgod 57871-02995 L Winchest x VAR Omo 8,8 11.457 4,34 497 3,25 372 869

Lars Nielsen, Grimstrup 43747-01109 VAR Danilo x VAR Ascona 8,6 11.660 3,78 441 3,08 359 800

Sønderjyllands Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

I/S Højager Holsteins, Hjerting 51814-02162 V Boye x L Winchest 6,8 15.670 3,85 604 3,18 498 1.102

Wilko Mulder, Tirslund 52871-02008 FYN Lind x SDJ Porto 8,8 11.497 4,07 468 3,20 368 836

Hans Kristian Renbo Olsen,

Toftlund 52914- 01331 V County x V Alfonso 8,5 11.935 3,57 427 3,24 386 813

Hans Hinrichsen, Bolderslev 47541-01350 V Botate 9,4 10.927 3,70 404 3,19 349 753

Bo Kongsted Eriksen, Haderslev 41455-00979 SDJ Maxi x Røgild 10,2 9.817 4,09 402 3,15 309 711

I/S Kvindlund, Kvindlund 51194-00963 HMT Tegl x VE Thor 9,4 10.955 4,32 473 3,43 376 849

Flemming Skovsende, Agerskov 48962-00554 T Funkis x SDJ Nepa 8,8 11.559 3,98 460 3,11 358 818

I/S Rasmussen, Søvang 50271-01450 Prelu 1038 x Søvg Kika 11,4 8.828 4,10 362 3,28 290 652

Fyns Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Palle Jørgensen, Husemose 60752-01764 SK Flex x NJY Ingolf 10,2 10.071 3,81 384 3,24 326 710

Bente og Henrik Høj, Holsmose 19044-01528 VE Thor x FYN Kilroy 10,5 9.736 3,86 376 3,11 303 679

Gerstrøm I/S, Gestelev 17115-01079 T Eberhard x VE Otto 9,3 10.832 3,64 394 3,29 356 750

78 · Dansk Holstein Nr. 2-2010


DC

Dansk Holstein

Formand

Peder V. Laustsen, 7542 0804

Næstformand

Torben Rasmussen, 9754 7473

Søren Knudsen, 7586 7089

Bo Skovbjerg Nielsen,

9899 4566

Anders Bodilsen, 9858 1740

Bert Groen, 9855 1910

Erik Jørgensen, 8666 7070

Kristian Nielsen, 9793 6781

Peter Stephansen, 9783 6252

Peter Jørgensen, 7555 9061

Carsten Port, 7483 4236

Carsten Hedegaard, 6533 2624

Johnny Nielsen, 5826 7807

Erik Hansen, 7484 1160

Aksel Kristensen, 7587 3039

Besøg Dansk Holsteins hjemmeside

Har du besøgt Dansk Holsteins hjemmeside for nylig?

Hvis ikke, så har du noget at glæde dig til. Vi kan nu

tilbyde en opdateret Dansk Holstein-hjemmeside

på adressen www.danskholstein.dk.

På siden kan du læse om:

O Dansk Holsteins organisation med præsentation af

bestyrelsen og medarbejdere

O Dansk Holsteins historie

O Højtydende Dansk Holstein-køer og -besætninger

O Dansk Holstins toptyre-liste – aktuelle avlsværdital

O Blå Bog – udenlandske tyre – opdateres 3 gange årligt

O Aktuelle nyheder

O Spændende Holstein-links overalt i verden

O Arrangementskalender

Dansk Holstein

Kontorets adresse:

Agro Food Park 15, Skejby

8200 Århus N

Tlf. 8740 5000

Fax 8740 5092

E-mail: sdm@vfl.dk

Homepage:

www.danskholstein.dk

Dansk Holstein medarbejdere

Landskonsulent Keld Christensen

(Privat tlf. 8647 9172 – Bil 4034 2222), e-mail: kec@vfl.dk

Konsulent Mette Bech (Bil 4034 2252), e-mail: meb@vfl.dk

Sekretær Elisabeth Damgaard Deding, e-mail: edd@vfl.dk

Dansk Kvægs medarbejdere beskæftiget ved kåring

og døtregruppebedømmelse

Afkomsinsp. Jørgen Knudsen (Priv.tlf. 7586 7789 – Bil 4030 0251)

Afkomsinsp. Rolf Bros Andersen (Priv.tlf. 8645 2456 – Bil 4030 0252)

Afkomsinsp. Villy Nicolaisen (Priv.tlf. 7586 3416 – Bil 2171 7718)

Afkomsinsp. Jacob Edstrand (Priv.tlf. 8653 1404 – Bil 2171 7724)

Afkomsinsp. Torben Andersen (2177 0728)

Afkomsinsp. Carsten Dahl (2460 3449)

Nr. 2-2010 Dansk Holstein · 79


UMMU

Id-nr. 46.413

Dit valg for profit

Kvægavl og kvægpleje...

Vi er dit valg for profit!

REPRODUKTION

Nedap Velos er et unikt netbaseret brunstregisteringssy-

stem. Som stand alone eller i kombination med et

managementsystem.

Nyeste generation aktivitetsmålere – ved halsrem eller

patenteret e benstrop.

STAND

ALONE

AVL

MASTITIS T PRÆVENTION

KÆLVNING

FODRING

HYGIEJNE & KLOVPLEJE

Kystvejen 11, ST. Anslet

6100 Haderslev

Tlf. 86 88 63 75

Fax 86 88 63 76

info@breedncare.dk

www.breedncare.dk

HESTE / DIVERSE

Besøg os på www. breedncare.dk

Arie Rombouts m. 24 45 77 45 Sjef van Overbeek - Syd / Sjæll. m. 24 63 65 15

Lars Juellund - Nord m. 30 66 43 38 Niels H. Kristiansen- SireMatch m. 24 63 65 72

More magazines by this user
Similar magazines