2-2013 - Dansk Holstein

danskholstein.dk

2-2013 - Dansk Holstein

N R . 2 · J U N I 2 013

DANSK

HOLSTEIN

AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

Bestyrelsen i Dansk Holstein . . . . . . . . . . . . . 5

Racens tyre – maj 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Interbull – april 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

All-European Championship i Schweiz . 29

Ungskue og Landsskuet – før og nu . . . . 32

Aftenmøde med avl og stordrift . . . . . . . . 45

Agro Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52


Frugtbarhed

Sundhed

Funktionelt

eksteriør

Mælk

Viking – vi avler efter

DE INDRE VÆRDIER

l Viking avler vi efter sundhed, frugtbarhed, ydelse og

funktionelt eksteriør. Det giver de mest holdbare køer

og den bedste økonomi på din bundlinje.

Sunde og økonomiske køer

www.vikingdanmark.dk


DC Forord

Dansk Holstein

Udgiver:

Avlsforeningen Dansk Holstein

Agro Food Park 15, Skejby

8200 Aarhus N.

Tlf. 87 40 50 00. Fax 87 40 50 10

E-mail: danskholstein@vfl.dk

Homepage: www.danskholstein.dk

Redaktion:

Jørgen Schelde Pedersen

Flemming Petersen

Landskonsulent

Keld Christensen

Henning E. Andersen

(ansvarsh. og tekn. red.),

Tryk og teknisk redaktion:

Kannike Holding A/S

Henning E. Andersen

Digevænget 24

8330 Beder

Tlf. 42 79 88 03

Indhold:

Bestyrelsen i Dansk Holstein – 2 nye

fra de største områder . . . . . . . . . . . . . . 5

Racens tyre maj 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Interbull april 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Elektroniske øremærker, – anvendelse . . 19

Kvægbruget har betydning for

den globale udledning af klimagasser . 21

Selektion for nedsat metanproduktion

og forbedret fodereffektivitet hos

malkekvæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

På vej mod klimaneutral

mælkeproduktion i Holland . . . . . . . . . 27

All-European Championship Fribourg

i Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Ungskue og Landsskuet – før og nu . . . . . 32

EM 2013 Fribourg – flot – fascinerende . 42

Dansk Holsteins Årsmøde . . . . . . . . . . . . . 44

Aftenmøde med avl og stordrift . . . . . . . . 45

Mit liv samt syn på landbruget har

forandret sig efter 5 måneder

på New Zealand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Agro Nord auktion med godt resultat . . . 52

AGRO NORD 2013 – det 25. skue . . . . . . 54

Agro Nord afkomsgrupper –

i en tid med genomisk test . . . . . . . . . . 56

Landsskuet 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Dommerkurser og dyrskueaftener . . . . . . 58

Värmlandsgruppens besøg i Danmark . . 60

Tyrefædre i kvægavlsforeninger

maj 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Borderway UK Dairy Expo 2013 . . . . . . . . 64

Ungdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Landet rundt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Fotografer: Elly Geverink, Han Hopman,

Olav Vibild, Jens Tønnesen samt med -

arbejdere i Viking og Dansk Holstein m.fl.

Forsidebillede:

Mariella har været en god investering for

Per Høgh, Møldrup. Der er leveret mange

tyre til avl og der er solgt kvier på de

seneste 2 auktioner (Foto: Elly Geverink)

Når disse linjer læses står vi på kanten af sommeren. Det har været en lang

og kold vinter, som ikke kun har tæret på foderreserverne, der ikke var for

store, da vinteren begyndte, men også en kold tid for afkastet fra køerne

med de høje foderpriser og en alt for lav mælkepris. Foråret kom sent, men

arbejdet i marken er forløbet let. Lad os håbe, at der også er gode tider for

mælkeprisen, – der er tegn i verdensmarkedet på ret kraftige stigninger, og

Arla er også på vej med en prisstigning på 10 øre i maj, men den måtte gerne

følges op af flere.

NTM er ikke en statisk størrelse, og hele tiden overvåger vi nye signaler og

diskuterer forbedringer. Ikke kun justeringer af vægtninger som dem, der er

kommet med i majtallene fra NAV for yver og ydelse, men også nye egenskaber,

– det sidst tilføjede er klovsundhed og vel en af de egenskaber som

mange mælkeproducenter vægter højt. Andre ting kan med tiden komme

til, – her tænker jeg på udledning af metan og fodereffektivitet. Vi havde to

gode indlæg om emnet på sidste avlsforummøde, og det er nu blevet til to

artikler i bladet om emnet. Den genetiske variation er tilstede, så det drejer

sig om at få fat i de registreringer som gør, at vi kan bruge det i avlen. Vi skal

bare huske, at når vi tilføjer noget nyt, får vi måske ikke så stor fremgang på

andre ting. Brugen af GENVIK-plustyrene har givet stor fremgang for

NTM for den sæd der er brugt i 2012, – 4 enheder højere end året før. Det

bliver så spændende, når døtrene kælver, om GENVIK-plustyrene i gennemsnit

kan holde deres forspring til de brugstyre de er brugt samtidig

med.

Sommertid og dyrskuetid

Sommertid er lig med dyrskuetid, men årets dyrskuer for Holstein startede

med Europa-skuet i Schweiz den 1. marts. Et fantastisk flot skue med Hol -

stein- og Rød Holstein-køer fra det meste af Europa. Skuet blev afholdt i en

hal med plads til 5-6.000 tilskuere, og der var stopfyldt og en rigtig god

stemning. Hos Rød Holstein, hvor Niels Erik Haahr var dommer, vandt

Schweiz alt. Niels Erik får fortjent stor ros for sin indsats som dommer hos

Rød Holstein, men også som dommer for mønstringskonkurrencen. Jeg vil

her ønske Niels Erik tillykke med et veludført arbejde. Hos Holstein blev

fløjpladserne fordelt bedre mellem landene, og Schweitz fik kun en enkelt

fløjplads, men til gengæld blev hun Grand Champion. Landekonkurrencen

blev hos Holstein vundet klart af Spanien.

Også herhjemme startede dyrskuerne i marts måned med Agro Nord. Det

er et skue som passer godt ind med arbejdet på et kvægbrug, hvilket ses på

både antallet af udstillede dyr, som er ret konstant, samt de mange tilskuere,

der bruger en dag på Agro Nord. Skuets opbygning med afkomsgrupper

både fra VIKING og udenlandske avlsselskaber virker godt, og der er god

tid til kontakt med leverandører af genetik og udstyr til kvægbrug. Auktionen

er tradition på Agro Nord, og igen i år blev der solgt nogle gode kvier til

gode priser.

Når vi tager til dyrskue med vore dyr er det selvfølgelig for at vinde, men for

mange er det også for at være sammen med familie, venner og kollegaer om

vores interesse for køerne. Inde i bladet fortæller tre nuværende og tidligere

udstillere om deres oplevelser og indgang til Landskuet, og jeg tror det er

meget dækkende for alle, der udstiller ikke bare på Landskuet men også på

de mange lokale skuer, som giver udstillerne et afbræk i hverdagen og besøgende

fra byerne et godt billede af landbruget.

Vel mødt på sommerens dyrskuer og ikke mindst på gensyn på Landskuet.

GOD SOMMER.

Kristian Nielsen

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 3


Bestyrelsen i Dansk Holstein

2 nye fra de største områder

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

På årsmøderne i de seneste vintermåneder

var der nyvalg til

avlsforum og konstituering i de

lokale foreninger. Der kom naturligvis

en række nye avlsforummedlemmer

til lokalt, og i to af

foreningerne havde de siddende

formænd, – nemlig Peter Stephansen

og Carsten Port, meddelt,

at de ophørte eller ikke

mod tog genvalg som formand. I

Avlsforeningens bestyrelse blev

konstitueringen dog uforandret.

Efter 14 år som formand for Avlsforeningen

Ringkøbing Holstein

og med et veloverstået årsmøde

bag sig havde Peter Stephansen

valgt at slutte sit arbejde for Hol -

stein i organisationerne. Han har

her til stadighed arbejdet for den

sunde let omgængelige Holsteinko

med godt eksteriør. I samme

forbindelse er sekretær Anders

Christensen fratrådt efter vel 30-

35 års sekretærarbejde.

Carsten Port fandt, at 10 år som

formand i Sønderjysk Holstein var

nok og satte formandspladsen på

valg, men han finder stadigt arbejdet

spændende, så han sidder fortsat

som medlem i den lokale bestyrelse.

Carsten Port har støttet alle

facetter omkring avlsarbejdet med

Holstein-koen, men mange af os

forbinder dog især Carsten med

hans glæde ved dyrskuer og at vinde

her foran kollegerne.

Nye i bestyrelsen

Ole Trillingsgaard er således ny -

valgt formand for Ringkøbing

Bestyrelsen 2013. Fra venstre; Torben Rasmussen, Johnny Nielsen, Anton Hammershøj, Ole Trillingsgaard, Kristian

Nielsen, Bo Skovbjerg Nielsen, Jørgen Schelde Pedersen, Erik Hansen, Carsten Hedegaard, Søren Knudsen, Thomas

Andreasen og Flemming Petersen. Der var afbud fra Erik Jørgensen og Karoline Holst, så de er her indsat som portræt

4 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Thomas Andreasen, Sønderjysk Holstein, samt Ole Trillingsgaard, Ringkøbing

Holstein, er nye i bestyrelsen

Hol stein, og han har hjemme i Hygum

ved Lemvig en besætning på

75 køer i robotstald fra 2003. Ole

Trillingsgaard ser den største udfordring

for Holstein koen, at den

skal være en harmonisk ko med

”ro botyver”, gode lemmer og et roligt

temperament.

Thomas Andreasen, Lintrup, over -

tog taktstokken efter Carsten Port

i Sønderjysk Holstein. Sammen

med Kirsten og familien og deres

medhjælpere driver de Villemaj -

gaard med 220 Holstein køer,

hvoraf ca. 20 er rød Holstein. Der

er planer om i den nærmeste fremtid

at øge koantallet til 260 årskøer

for at matche udviklingen. Familien

på Villemajgaard går også stærkt

op i dyrskuer og udstiller i Åbenrå,

på Landsskuet og i Ribe. Thomas

vælger generelt tyre med høje avlsværdital

for eksteriør. Han vil ger-

ne have køer, han kan ”holde ud”

at kigge på, ikke kun til dyrskuer,

men også i det daglige arbejde

hjemme i stalden. Han stiller krav

til den fremtidige Hol stein-ko om,

at den skal kunne fungere optimalt

i det staldsystem, han har.

Løsdrift stiller store krav til køernes

funktionelle egenskaber og

kræ ver derfor at de har super lemmer,

roligt temperament og et

godt yver med rigtig patteplacering,

så malkningen bliver uproblematisk,

selv efter 50 ton mælk!

En af de store udfordringer han ser

fremadrettet, er køernes reproduktion

og han mener, det er et af de

fokuspunkter, det er vigtigt at have

for øje. Thomas er optaget af

fremtidens kvægavl og finder det

spændende med de muligheder,

der er indenfor genomisk selek -

tion. Han tester et udvalg af opdrættet

og skyller de bedste dyr.

Konstitueringen

og nyt fra kontor

Ved konstitueringen blev Kristian

Nielsen og Johnny Nielsen fortsat

valgt som henholdsvis formand og

næstformand med de opgaver disse

poster yderligere medfører. Avlsforeningen

har jo i h t vedtægterne

plads i VikingGenetics Holstein

bestyrelse, Viking Danmark samt i

Landsskuet og naturligvis Bovi-

Denmark A/S.

Mette Bech er efter afsluttet barsel

tilbage siden 1. januar med de fleste

af sine opgaver. Samtidig er

Mette Sandholm deltids, idet hun

er ansat i VFL Kvæg hos Avlssystemer,

men hun skal også arbejde

deltids hos Dansk Holstein med

primært genomiske test af Hol -

stein-dyr i udlandet samt tilknyttede

opgaver.

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 5


At left: Observer daughter: Triecta Observ Shavon-ET

At right: Dam of Offie: Clear-Echo Offroad 1607-ET VG-87

6 · Dansk Holstein Nr. 2-2013

Product of the U.S.A.


Racens tyre

maj 2013

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

De ændrede vægte i Y-indekset

og den øgede vægt på malkeorganer

i NTM er sat i værk. De laver

dog ikke store omrangeringer

på tyrene. Senere følger flere justeringer

i vægte på delegenskaber

i malkeorganer og krop.

Der er enkelte tyre med store afvigelser

fra sidste NTM, men gennemgående

kun meget begrænsede

ændringer. VH Mandel, VH

Mota og VH Miracle ligger alle 3

med minimum NTM +35 sammen

med Maximum, G-Force og

Uno. Der er denne gang ingen nypublicerede

tyre med NTM over

+30. Hos VikingGenetics kan

man dog tilbyde sæd af Dansk

Holstein-tyre af meget høj kvalitet,

og hvor alle egenskaber kan få

et stort ”skub” i den rigtige retning.

Avlsforeningen Dansk Holstein

har sammen med partnere i Norden

besluttet nogle ændringer, der

er trådt i kraft og nogle, som skal

testes i Interbull, inden de kan tages

i anvendelse. Nyheder i NAV

avlsværdivurdering er:

•Vægtningen af egenskaber i Y-

indekset er ændret for Holstein

og DRH

•Vægtningen af egenskaber i NTM

er blevet ændret for RDC, Jersey

og Holstein

•Metoden til beregning af GE-

BV’er for lemmer er blevet forbedret.

VH Mandel (Man-O-Man x RGK Didrik) fra Anderstrup Holstein er med

NTM +38 toppen af Vikings brugsplan

For Y-indekset har Holstein og

Rød Holstein besluttet af følge de

nyeste informationer fra mejerisektoren,

nemlig at øge vægten på

fedt i forhold til protein. Den tidligere

samt nye vægt for begge

Holstein-”farver” er fortsat ens og

er følgende (se tabellen).

Hvis de aktuelle afregningspriser

skulle være afgørende, kunne vi for

Danmark, Sveriges og en del af

Finlands mælkeafregning godt have

gået en smule længere, – men da

der i Finland også er andre mejerier

med en væsentligt anderledes

afregning end i ”Arla”-områder,

har vi i fællesskab truffet beslutningen

på det anførte grundlag.

Beregninger har imidlertid vist, at

ændringen, – om end den ville væ -

re endnu tættere på en ligevægt

mellem fedt og protein – ikke ville

flytte så meget rundt på tyrene,

idet vi gennem de senere år har taget

god højde for F-indeks på de

anvendte tyre.

Race Vægt M-ind F-ind P-ind

Begge Holstein Gammel -1 1 4

Ny -1 2 4

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 7


Større vægt på

malkeorganer

NTM vægte er opdateret 2. maj

2013. De nye vægte er drøftet på

en NAV workshop af racerepræ -

sentanter fra de 3 NAV-lande og

vedtaget af NAVs bestyrelse. Kolonner

markeret 2. maj 2013 i tabel

1 viser de nye vægte. Hos Hol -

stein var der i alle 3 lande stor opbakning

til en øget vægt på malkeorganer.

Effekten af den ændrede vægt i

NTM på korrelationer mellem

NTM og de enkelte egenskaber er

vist i tabel 2. Ændringerne er relative

små og bevirker kun mindre

ændringer i den genetiske fremgangs

sammensætning. Husk at

læ se tallene således: med den sammensætning

vi har sat i NTM mellem

de forskellige egenskaber, så

får vi nu 59 % af fremgangen på

ydelse modsat HVIS vi satte al

vægt ind på ydelse (100 % vægt

ale ne på denne egenskab): NTM

er således et meget velafbalanceret

indeks med vægte på de egenskaber,

der direkte kan måles på mælkeproducenternes

økonomi i dagligdagen.

Der er nu lidt øget avlsmæssig

fremgang på malkeorganer

Tabel 1. Vægtfaktorer i NTM for Holstein (DRH således uændret)

Egenskaber Holstein DRH

Gamle 2. maj 2013 2. maj 2013

Ydelse* 0,75/0,68 0,75/0,68 0,75/0,68

Vækst 0,06 0,06 0,11

Frugtbarhed 0,31 0,31 0,23

Fødsel 0,15 0,15 0,17

Kælvning 0,17 0,17 0,17

Yversundhed 0,35 0,35 0,35

Øvrige sygdomme 0,11 0,11 0,12

Krop 0,00 0,00 0,00

Lemmer 0,12 0,12 0,15

Malkeorganer 0,18 0,25 0,24

Malketid 0,08 0,08 0,08

Temperament 0,03 0,03 0,03

Holdbarhed 0,11 0,11 0,11

Klovsundhed 0,08 0,08 0,10

*Vægtfaktor for tyr/vægtfaktor for køer med egen ydelse

VH Maine med NTM +31 er fra Suvi Rajala i Ylöjärvi, Finland. Oprindelig er

afstamningen et embryon, der kom fra Katara Jari Ja Juha. Moren er en B

Goldwyn-datter (VG-87) og mormoren en Laudan-datter, som stammer fra

Ekeröd-gården i Sverige. Laudan-koen var Champion på det finske landsskue i

2006

og en balanceret fremgang på ydelse

samt sundheds- og repro-egenskaberne.

Som beskrevet i Dansk Holstein

2013-1 side 5 er der flere ændringer

undervejs for egenskaberne

malkeorganer og krop, samt præ -

sen tation af alle avlsværdital. Flere

af disse skal godkendes i Interbull-

beregningen og følger derfor senere

efter en sådan test.

Nye tyre

Som nævnt indledningsvis, – så er

nye tyre denne gang at finde fra

NTM +30 og lavere. Og husk, –

Tabel 2. Korrelationer mellem

NTM egenskaber og NTM.

Holstein-tyre født 2004-2006.

1112 tyre

Indekser Gamle

2. maj

2013

Ydelse 0,61 0,59

Vækst 0,10 0,09

Frugtbarhed 0,44 0,44

Fødsels indeks 0,32 0,31

Kælvnings indeks 0,25 0,25

Yversundhed 0,48 0,49

Øvrige sygdomme 0,47 0,47

Krop -0,03 -0,03

Lemmer 0,24 0,24

Malkeorganer 0,19 0,25

Malketid 0,03 0,03

Temperament 0,00 0,00

Holdbarhed 0,68 0,68

Klovsundhed 0,33 0,33

8 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


også været godt tilfreds med + 5

denne gang. Men flere af Vi king -

Gene tics tyrefædrene fra ”fortiden”,

– såsom D Banker, har sønner,

der vender tilbage med høje

NTM, – VH Bart, NTM +28

(+10), VH Bjarke og VH Bowie

med NTM +22. Flere af de gamle

tyre holder godt, men der kan

måske sættes en finger på ”kun”,

men stadig godt positiv, NTM

+22 på VH Bismark.

VH Salomon er en døtreafprøvet tyr og han har NTM +27. Her en VH Salomon

datter fra Karl Erik Knudsen, Kjellerup

det er stadig gode tyre. De har forskellige

fædre, og i avlsplanen fra

VikingGenetics tages også stort

hensyn til afstamninger og ”outcross”.

På hitlisten med nye tyre ses

også en række fra de udenlandske

kvægavlsforeninger.

Top-5 på NTM-listen har 4 sønner

efter Man-O-Man, og af de 5

tyre er 3 af Man-O-Man-sønnerne

udenlandske. Men Man-O-Mansønnerne

har alle høje genomiske

avlsværdital, – både i VikingGenetics

og andre kvægavlsforeningers

avlsprogram, idet de kommer

ud med høje tal overalt. Har i nogle

lande, hvor frugtbarhed ikke

vægtes så højt som vi gør det, nogle

udmærkede sønner, men i det danske

test-system får de en ”nedtur”.

Massey-sønner gør det godt i danske

beregninger, og først længe efter

nordisk brug af tyren kom han

med på tyrefædrelisterne i andre

lande, og vi har således leveret

Massey-embryoner til udenlandske

kvægavlsforeninger inden for

det seneste halve år. Men som en

god Massey-søn er VH Miracle

også anvendt af flere udenlandske

kvægavlsforeninger i deres avls -

pro grammer.

Døtreafprøvede tyre

Når tyre med døtreafprøvning nu

får avlsværdital, – så vil vi indtil videre

sammenligne til de genomiske

resultater for 3-4 år siden. Og

her er der overvejende god overensstemmelse.

Hvis vi tager tiden i

betragtning, så stemmer tyrenes

resultater dengang og nu godt

overens, – vel vidende at de fleste

af de genomiske avlsværdital har

sikkerheder omkring 60% og DER-

FOR VIL KUNNE ÆN DRE

SIG. Men ændringerne er for de

fleste tyre indenfor det forventede

eller det, der kan godkendes. Sidste

gang steg VH Basil med 11

NTM enheder til +37, medens

han denne gang falder 6 NTM enheder

til +31. Han er således stadig

5 enheder bedre end det seneste

genomiske avlsværdital, og

måske er det en god ide, når vi kender

det genomiske avlsværdital, at

vente de 3 måneder længere til vi

har en større sikkerhed på det døtreafprøvede

resultat. Vi havde jo

Variation

Variation kan udtrykke de ændringer

der er på avlsværditallene fra

genomiske til døtreafprøvede,

men det kan også bruges til at vise

den afstamningsmæssige varia tion,

som mange kvægavlsforeninger

sæt ter i højsædet. At kapløbet ikke

blot skal være på højeste genomiske

NTM, men også andre vigtige

faktorer, skal med i den afsluttende

vurdering. Der skal nemlig være

afstamningsmæssig variation for at

kontrollere indavl, og netop derfor

skal alle igangsatte tyre ikke blot

have Man-O-Man eller lignende

højt-testede tyre som fædre. Variation

skaber fremgang.

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 9


Racens tyre maj 2013

Stgb. Nr Navn Arvl. GS NTM P- Y- Sh Y- Føds.- Kælvn.- Døtre- Masti- Øvr. Klov- Holdsygd.

info ind. ind. ind. ind. ind. fbh tisres. sygd. sundh. barh.

255013 Maximum (TV G 40 124 124 115 109 114 114 112 107 129

254168 VH Mandel (TY G 38 119 125 102 104 99 119 112 109 114

254525 G-Force (TV G 37 133 134 100 108 104 108 104 108 115

254849 Uno (TY G 36 117 123 104 103 102 111 118 112 120

254182 VH Mota (TY G 35 122 127 108 102 96 109 111 111 108

253756 Freddie (TY 35 117 116 106 110 119 108 108 113 121

254418 VH Miracle (TY G 35 111 111 109 115 111 113 111 103 130

253548 VH Osmus (TY G 33 120 120 104 105 109 107 116 116 125

255653 Picanto G 32 121 122 111 99 107 113 101 99 122

255104 O Style (TY 32 124 119 108 114 114 107 119

254814 VH Jewel G 32 100 100 105 123 128 125 102 118 111

252935 VH Basil (TY 31 129 128 92 99 103 108 107 114 108 107

253962 VH Manson (TY G 31 128 127 100 98 97 113 110 102 113

254349 Guarini (TV 31 124 124 108 91 107 110 101 101 116

255201 VH Lincoln (TY G 31 117 123 105 93 109 110 105 113 121

255012 Maserati (TV G 31 121 122 109 103 103 113 105 103 113

255122 VH Maine G 31 116 120 110 99 106 108 103 109 119

255426 Offie G 31 119 114 104 109 108 113 103 98 128

254419 VH Meno (TY G 31 110 109 104 119 104 127 115 97 117

254877 Omanoman G 30 133 136 111 99 85 103 97 102 107

255544 EarnhardtP (TY G 30 134 133 108 114 94 102 108 101 105

253961 VH Gejser (TY G 30 125 125 104 106 100 116 112 109 108

255869 Key G 30 121 121 100 109 103 104 102 97 122

255897 VH Goblin G 30 113 116 100 112 106 115 113 103 118

254438 VH Bostrup (TY G 30 113 115 103 116 102 120 108 106 124

255190 VH Gregor (TY G 30 109 114 113 115 107 112 111 124 125

255867 Election G 30 114 112 102 104 110 115 102 107 131

254762 Manpower G 29 127 132 108 98 99 102 97 100 103

254510 O DakkerRC (TV G 29 124 128 109 98 103 103 104 99 108

254252 Levi (TV 29 122 124 106 104 114 109 99 96 113

254190 VH Lund (TY G 29 120 122 101 104 117 101 120 112 116

253856 Bookem (TY G 29 120 120 103 117 107 105 96 99 119

254198 VH Lumb (TY G 29 118 120 99 100 105 110 107 99 111

254934 VH Blume (TY G 29 123 119 101 105 107 105 100 92 126

254945 VH Leo (TY G 29 107 115 118 113 109 109 114 107 128

254414 VH Lyrik (TY G 29 116 114 92 96 120 114 109 104 114

255652 Shotglass G 28 126 126 104 91 95 111 103 101 117

253095 VH Bart (TY 28 132 125 87 93 118 100 109 101 102 109

254937 VH Ronaldo (TY G 28 120 124 98 108 97 103 104 99 110

255212 VH Sergio (TY G 28 119 124 105 106 105 103 103 101 119

253665 VH Okse (TY G 28 124 121 107 105 113 94 115 114 120

248199 D Onside (TY 28 123 119 99 98 92 111 109 115 115 125

254732 Denim (TV G 28 115 117 103 99 100 109 110 113 124

254401 VH Loop (TY G 28 117 116 112 102 108 106 96 115 117

254275 VH Opell G 28 116 115 105 104 115 102 116 115 134

255708 VH Lakrits G 28 109 115 99 105 106 109 108 103 134

254176 VH Bynke (TY G 28 115 113 104 113 109 111 106 104 130

255016 Lastyear (TY G 28 110 111 95 109 113 114 111 110 123

254955 VH Mito (TY G 28 99 100 103 114 118 114 121 109 131

255183 VH Gavin (TY G 27 127 123 89 103 107 107 100 102 115

249021 D Oscar (TY 27 121 123 96 104 103 106 112 105 103 110

255868 Bube G 27 124 122 109 106 105 101 102 102 124

251114 D Mason (TY 27 122 122 96 91 112 103 109 109 106 111

253743 Altaiota (TV 27 120 122 105 106 108 98 102 109 103

246705 Oman Justi (TY 27 121 121 99 111 93 108 106 117 114 117

254723 VH Omega G 27 125 120 107 88 108 110 106 111 122

254194 VH Marcus (TY G 27 121 120 105 106 102 111 107 93 110

255186 VH Orlando (TY G 27 120 120 112 97 112 103 114 119 121

254192 VH Oppidan (TY G 27 111 119 120 105 100 106 105 110 119

255705 VH Brilon G 27 120 118 96 104 112 102 115 101 116

253980 Award RF (* 27 115 116 105 109 103 109

253100 VH Salomon (TY 27 110 116 93 106 93 117 110 105 104 113

254430 VH Suarez (TY G 27 115 114 100 105 106 109 98 106 117

254422 VH Motto (TY G 27 113 114 106 101 116 107 112 99 114

253986 VH Rudolf (TY G 27 113 114 102 109 118 106 116 116 117

255216 VH Obama G 27 111 112 109 106 110 110 127 101 112

253724 VH Pop (TY G 27 113 109 113 107 114 108 112 106 122

254938 VH Bert (TY G 27 103 109 108 117 110 110 120 112 108

255892 VH Nimbus G 27 100 108 99 109 117 111 119 112 123

253940 VH Onzelot

10 · Dansk Holstein

(TY G 27 106 105 94 105 114 122 117 115 126

Nr. 2-2013


Krop Lem- Malke- Mal- Tempe- Eff Far Morfar Opdrætter

mer org. ketid rament døtre

105 117 110 101 92 Man-O-Man Laudan Sædimport Tyskland

117 106 132 101 107 Man-O-Man RGK Didrik Anderstrup Holstein I/S, Skørping

106 110 111 101 104 Man-O-Man S Jordan 3 Sædimport Holland

109 114 125 105 112 Man-O-Man P Shottle Sædimport Italien

95 106 122 122 101 Man-O-Man Ramos Erik H. W. F. Wiltink, Outrup

92 110 119 107 104 Oman Justi Die-Hard Sædimport USA

107 103 127 130 113 Massey Roumare Anderstrup Holstein I/S, Skørping

82 107 117 102 108 D Onside V Exces I/S Asmussen & Kaczmarek, Rødekro

104 98 124 90 102 Snowman Mac Sædimport Holland

108 105 116 Oman Justi Teamster Sædimport USA

96 123 121 87 98 Juwel Oman Justi Anna Lappalainen, Finland

99 89 99 117 101 162 RGK Bob CV Oman Justi Tirsvad Holstein, Brædstrup

107 102 121 97 99 Man-O-Man B Goldwyn Anton Hammershøj, Hobro

92 97 125 97 101 B Goldwyn Oman Justi Sædimport Tyskland

83 116 103 104 104 VH Lima Mascol Per Agergaard, Lemvig

103 110 118 88 104 Man-O-Man Pronto Sædimport Tyskland

106 110 124 103 104 Man-O-Man B Goldwyn Suvi Rajala, Finland

101 106 126 104 110 Observer Offroad Sædimport USA

100 108 116 99 118 Massey Oman Justi Jørgen Vindum Sand, Herning

107 117 107 104 105 Man-O-Man P Shottle Sædimport Tyskland

108 106 101 97 112 Man-O-Man Lawn Boy P Sædimport USA

101 113 107 72 96 VH Gotfred RGK Flak I/S Hahlgaard, Skive

113 105 125 105 107 Super Buckeye Sædimport Storbritannien

95 114 121 92 87 VH Grafit Fibrax Sanna ja Markku Hämäläinen, Finland

96 102 109 111 109 VH Bismark V Exces I/S Asmussen & Kaczmarek, Rødekro

109 117 106 101 89 VH Grafit V Exces Erling Kildal, Grenaa

96 111 123 98 103 Super Planet Sædimport USA

114 98 111 116 101 Man-O-Man B Goldwyn Sædimport Tyskland

101 108 108 103 108 Man-O-Man Mac Sædimport USA

108 105 98 106 105 Buckeye Oman Justi Sædimport USA

101 98 100 112 99 Legend Jet Stream Anderstrup Holstein I/S, Skørping

110 110 115 96 116 Planet Ramos Sædimport USA

96 114 118 104 105 Legend Ränneslöv Roland Oosterink, Skjern

99 101 120 117 107 Bowser B Goldwyn Anderstrup Holstein I/S, Skørping

87 106 101 111 102 VH Lima V Exces Fjordgården v/Anders Olsen, Svinninge

104 116 125 86 94 Legend P Shottle Vognsild Østergård I/S, Aars

108 110 113 92 99 Snowman P Shottle Sædimport USA

106 96 115 90 91 102 D Banker RGK Bob CV Ole Østergård, Spjald

100 116 110 130 110 VH Raage Rakuuna Hans Henrik Christensen, Kjellerup

103 115 100 109 119 VH Service Rakuuna Anders og Verner Pedersen, Kjellerup

87 115 99 115 90 D Onside V GroovyBL Jens Knudsen, Faaborg

66 111 101 114 98 8231 T Officer Ha Manfred Tirsvad – Anderstrup, Skørping

99 112 121 96 103 Freddie N Wizard Sædimport USA

94 107 116 110 105 D Limbo Stol Joc Tirsvad Holstein, Brædstrup

79 111 101 118 91 D Onside Mascol Nötcenter Viken AB, Sverige

90 111 115 119 112 VH Lima Rakuuna Hans O og Julie Skogs, Sverige

95 111 111 106 109 VH Bismark Ramos Finn og Johan Høyer, Viborg

104 104 121 99 101 Les Cri P Shottle Sædimport USA

91 113 127 107 98 McCormick Ramos Ari Hyttinen, Finland

96 118 112 94 95 VH Grafit D Onside Tronsmark Holstein, Bindslev

93 78 108 110 97 229 Oman Justi Juote I/S Aslundgård, Bevtoft

115 110 106 109 110 Beacon Jeeves Sædimport Tyskland

86 113 103 104 101 305 Mascol Oman Justi Gudmund Kristensen, Janderup Vestj

93 100 117 102 103 Oman Justi Ito Sædimport USA

95 90 104 98 112 6110 Ha Manfred Emp Elton Sædimport USA

82 105 105 100 107 D Onside Slättaröd BR Moberg Lantbruk, Sverige

113 106 116 104 97 Man-O-Man B Goldwyn Erik Kristensen, Bolderslev

82 114 92 104 114 D Onsild V Exces I/S Skelsgaard, Thisted

93 113 96 113 118 D Onsild V Exces Gammelbygaard, Højer

91 103 114 120 103 Bowser Rakuuna Henrik Johansson, Sverige

100 98 118 96 102 Ramos Oman Justi Sædimport Holland

93 108 117 89 99 231 D Sammy Oman Justi Over Tolstrupgaard I/S, Viborg

109 107 129 97 121 Super Toystory Anderstrup Holstein I/S, Skørping

97 101 113 109 101 Massey RGK Bob CV Jørgen Pedersen, Vildbjerg

96 102 105 100 112 Rakuuna Ramos Jukka ja Minna Määttä, Finland

98 106 110 101 104 D Orange Mascol Britt M och Anders Gunnarsson, Sverige

104 107 116 95 123 Planet Ramos Vagn Kristensen, Stoholm Jyll

102 105 120 106 112 Big Time Oman Justi Morten Hansen, Vrå

93 104 112 114 102 Nästgården Slättaröd Hvittorp Lantbruk HB, Sverige

80 107

Nr. 2-2013

118 105 88 D Onside RGK Bob CV Christian Schmidt Lund, Rødding

Dansk Holstein · 11


Revision, regnskab og

økonomisk rådgivning

Hvordan ser din landbrugsbedrifts økonomi ud?

Dansk Revision Randers hjælper dit landbrug med

at være på forkant med nye krav og ændrede forhold.

Vi er klar til at hjælpe med en bred vifte af ydelser. Ud over

vores basisydelser revision og regnskabsmæssige assistancer

yder vi rådgivning til landbrugsvirksomheder inden for:

• Regnskabsudarbejdelse

• Drifts -og finansierings rådgivning

• Skat og moms

• Erhvervsservice

Dansk Revision Randers er

med i udviklingen fra

traditionelt til moderne landbrug.

Dansk Revision, Randers | Tronholmen 5 | DK-8960 Randers SØ | 89 125 000 |

12 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Interbull

april 2013

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Interbull beregner stadig kun på

døtreafprøvede tyre, derfor er

nyhederne knap så hotte. Men

det ændres i løbet af 2013. Blandt

nyhederne i toppen af listen er

der henholdsvis 3 Ramos-, 2

Oman Justi- og 2 Planet-sønner,

så der er ikke megen forandring.

De mest optrædende tyre på

top-100 er Oman Justi (38 sønner),

Ramos (12 sønner), Mascol

(11 sønner) samt E Boliver (5 sønner).

Her kunne Out-cross gerne

omtales! Nyhederne er således

begrænsede, og de findes i de

måneds- eller kvartalsvis skiftende

tyre.

På top-100 listen findes i alt 43 tyre

fra USA samt 38 fra Norden

(Danmark 34 tyre, Sverige 3 og

Finland 1), og derefter er der et

spring ned til Holland med 9 og

Tyskland med 4 tyre. Som i andre

sammenligninger kan det tidligere

danske, – nu nordiske, avlsprogram

sagtens stå sin prøve i for-

hold til mange andre lande. Der

kan stilles mange spørgsmålstegn

til fakta, – men vigtigt er at konstatere,

at med NTM som base, –

Tabel 1.Avlsmæssigt niveau for ydelsesegenskaber.

Tyre født i 2007 eller senere.

Land Antal M-indeks F-indeks P-indeks Y-indeks

Canada 328 107,6 105,0 102,8 102,3

Tyskland 808 103,7 102,2 101,0 100,7

Danmark 370 104,4 104,6 105,7 105,9

Finland 70 104,6 103,4 104,2 104,1

Frankrig 513 109,0 103,6 106,8 105,6

England 91 106,0 104,2 102,0 101,6

Italien 404 104,8 100,3 100,1 99,1

Holland 518 104,8 103,3 105,4 105,1

Sverige 78 105,5 104,6 106,7 106,6

USA 1959 107,3 104,4 103,1 102,5

D Onside har mange fantastisk gode egenskaber, og selv om krop kun er 65

blev vist gode afkomsgrupper det seneste år. Denne D Onside-datter er fra I/S

Sommerbjerg, Ejstrupholm

så er der ikke mange lande med

moderne avlsprogrammer for

Holstein, der kan matche Norden

(og USA). Nogen vil også anføre

vigtige forskelle i programmerne,

– også nogle af synspunkterne til

fordel for andre avlsmål, men fakta

er, at et langtrækkende avlsmål

skal være økonomisk funderet.

Nordiske tyre på højt ni -

veau, – det kommenteres

også af andre lande efter -

hånden

I tabellerne opstilles de vigtigste

egen skaber i NTM og sammenlignes

mellem lande. Sammenligningerne

kan læserne selv foretage.

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 13


Tabel 2. Avlsmæssigt niveau for eksteriøregenskaber.

Tyre født i 2007 eller senere.

Land Antal Krop Lemmer Malkeorg.

Canada 322 109,2 102,2 108,5

Tyskland 771 104,5 100,6 104,0

Danmark 360 99,8 100,9 103,8

Finland 50 102,2 99,4 105,8

Frankrig 410 105,2 100,3 104,5

England 117 104,8 100,3 106,7

Italien 418 107,5 101,7 108,1

Holland 488 103,8 101,2 104,9

Sverige 67 99,8 99,9 101,3

USA 1306 106,2 101,7 110,7

Tabel 3. Avlsmæssigt niveau for

yversundhed.

Tyre født i 2007 eller senere.

Land Antal Gennemsnit

Canada 344 94,6

Tyskland 898 95,8

Danmark 374 100,2

Finland 71 99,5

Frankrig 390 96,0

England 94 97,2

Italien 411 95,3

Holland 550 96,4

Sverige 70 100,9

USA 2076 98,1

Tabel 4. Avlsmæssigt niveau for

holdbarhed.

Tyre født i 2005 eller senere.

Land Antal Gennemsnit

Canada 1111 91,9

Tyskland 2115 92,7

Danmark 512 97,1

Finland 69 94,8

Frankrig 1980 90,4

England 260 94,7

Italien 1236 94,9

Holland 1697 93,5

Sverige 112 99,9

USA 5253 96,3

Tabel 5. Avlsmæssigt niveau for fødsels- og kælvningsegenskaber.

Tyre født i 2007 eller senere.

Land Antal Fødselsindeks Antal Kælvningsindeks

Canada 358 93,9 327 93,7

Tyskland 980 95,2 924 96,9

Danmark 378 99,6 371 100,8

Finland 73 102,3 73 101,0

Frankrig 720 97,3 577 96,7

England 97 97,2 9 93,4

Italien 426 96,0 183 97,8

Holland 561 97,7 485 97,4

Sverige 71 101,7 71 103,1

USA 2198 96,6 1867 99,8

Men gennemgående har danske

tyre høje avlsværdital i forhold til

mange af de lande vi samarbejder

med på den ene og anden måde.

Når der er så store forskelle mellem

landene, – så skal det afslutningsvis

anføres, at der sagtens i

andre lande kan findes enkelttyre,

der fuldt og helt kan leve op til vores

nordiske avlsmål. Vi skal bare

søge lidt mere for at finde dem, –

det samme gælder jo i øvrigt hvis

man vil søge tyre med bedre type

eller tyre, som kan matche samme

kategori af tyre, der anvendes til

sæsonkælvning og afgræsningsprincipper

i New Zealand og Irland.

Fra et besøg fornylig af en gruppe

mælkeproducenter fra Sachsenområdet

i Tyskland kan et enkelt

udsagn være gældende for mælkeproducenter,

der har anvendt genetik

fra Dansk Holstein-tyre

med vores avlsprofil. Efter en kort

orientering samtidig med ”kartofler

og bøf med løg” kom en lidt ældre,

men interesseret og aktiv deltager

og fortalte: Jeg var med på en

lignende tur for 5-6 år siden til

Danmark, hvor du også viste os

rundt i besætninger og gav avlsmæssig

information. Hjemkommet

fra denne tur bestilte jeg hos

daværende geschäftsführer E. Brade

sæd af et par danske tyre, og jeg

er meget tilfreds med de malkende

døtre: middelstore til godt middelstore

og let omgængelige køer,

som jeg gerne vil have flere af. Han

opfordrede til at trække et par

punkter mere ind i informationen

samtidig med at deltagerne indtog

14 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


desserten og derpå skulle videre på

turen. Jo, – der er mælkeproducenter

ude i den store verden, der

godt ved hvad vi avler efter og gerne

vil have vores produkter.

Toplister og hitlister overlades til

selvstudium, – og yderligere information

med grafer kan ses på hjemmesiden

www.danskholstein.dk

Genomiske avlsværdital

Som anført indledningsvis bliver

de yngre genomisk testede tyre senere

på året (Interbull-kørsel 13.

august) indlemmet i beregningerne,

– og det bliver spændende.

For håbentlig skal det måske til føj -

es, for det er vort håb, at de genomiske

værdier med den kendte sikkerhed

kan give et bedre Interbull

avlsværdital end blot en i store

træk omregnet afstamningsværdi.

Det er vigtigt at kende de afvigelser

(Mendelske variation), som de

enkelte tyre udviser ved den genomiske

selektion i de enkelte lande.

Samtidig testes en række hundyr

og tyre på tværs af landegrænser i

salgs- og markedsføringsøjemed,

Tabel 6. Avlsmæssigt niveau

hunlig frugtbarhed.

Tyre født i 2007 eller senere.

Land Antal Gennemsnit

Canada 311 95,1

Tyskland 649 95,3

Danmark 339 99,1

Finland 62 100,9

Frankrig 318 95,4

England 83 97,0

Italien 315 95,6

Holland 472 95,2

Sverige 60 100,7

USA 1807 99,2

Tabel 7. Avlsmæssigt niveau for malketid og temperament.

Tyre født i 2007 eller senere.

Land Antal Malketid Antal Temperament

Canada 305 97,4 302 105,6

Tyskland 626 97,7 418 102,7

Danmark 342 101,0 295 100,9

Finland 72 101,2 72 102,3

Frankrig 321 97,1 313 106,2

England 111 98,0 108 104,5

Italien 22 96,9 14 102,5

Holland 386 99,3 357 102,7

Sverige 69 95,9 223 104,7

USA 232 98,2 141 102,8

og disse dyr må også kunne hjælpe

Interbull til at kunne præsentere

sikre genomiske avlsværdital for

brugerne. De udenlandske tyre,

der på basis af en dansk genomisk

test er medtaget i tabeller med Racens

tyre – NTM beregninger –

skulle jo gerne forblive stort set de

samme til den tid.

Har du på nuværende tidspunkt

interesse i at se de genomiske værdier

som en rettesnor på tyre testet

i deres hjemland, – så klik ind på

hjemmesiden og se disse tabeller

fra henholdsvis Tyskland, Holland,

USA og Canada. Det kan give

en sammenligning, men alligevel

ved vi fra test af samme tyre i

Danmark, at der kan komme væ -

sentlig anden rangering ud af det

på andre landes lister. Stadigvæk er

den bedste rangering på basis af

NTM i Norden, – når den mangler,

så kan de nationale tal kun give

et fingerpeg om mulige styrker og

svagheder ved tyrene.

Tabel 8. Avlsmæssigt niveau

for NTM.

Tyre født i 2007 eller senere.

Land Antal Gennemsnit

Canada 318 -4,3

Tyskland 792 -4,3

Danmark 364 5,6

Finland 70 4,1

Frankrig 328 -0,6

England 88 -0,6

Italien 404 -4,1

Holland 492 0,8

Sverige 78 2,9

USA 1502 2,0

Se også siderne 16-17-18

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 15


Interbull april 2013Holstein

(bemærk der kan være ændringer til danske tyre efter NTM beregninger i maj 2013)

Navn Nat Firma Far Morfar M- F- P- Y- Sh Y- Føds. Kælv. Hunlig Yver- Hold- Krop Lem- Malke- Malke- Temp NTM afv.

ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. frugt sundh. barh. mer org. tid NTM

VH Tirsvad Bob Basil DNK VIK Rgk Bob Cv Oman Justi 123 123 130 130 86 101 110 106 117 98 92 104 115 103 37 (11)

FREDDIE USA CRI Oman Justi Die-Hard 120 115 117 116 88 106 110 119 108 121 92 110 119 34 (0)

VH MANDO SWE VIK Mascol D Novalis 108 119 119 121 88 105 106 121 108 92 113 103 93 97 31 NY

CO-OP O-STYLE USA CRI Oman Justi De-Matt R Teamster133 111 124 119 84 108 114 114 107 119 108 105 116 31 (7)

Guarini DEU GGI B Goldwyn Oman Justi 113 112 124 124 81 108 91 107 110 116 92 97 125 97 29 (0)

MORNINGVIEW LEVI USA ABS Buckeye Oman Justi 114 120 122 124 81 107 104 114 109 113 108 105 98 29 (1)

Rosylane-Llc P Doctor USA CRI Oman Justi S Marathon 125 122 124 123 79 102 92 98 130 107 96 93 104 29 (0)

Dansire Officer Onside DNK VIK T Officer Ha Manfred 128 116 125 122 99 98 92 111 106 124 65 112 102 115 97 29 (-1)

Dansire Oman Oscar DNK VIK Oman Justi Juote 116 122 121 123 96 105 101 108 113 111 94 78 108 110 97 28 (-2)

Dansire Mascol Mason DNK VIK Mascol Oman Justi 118 120 121 122 96 92 110 102 113 111 86 113 104 102 102 28 (-1)

COASTAL-VIEW STAL USA CRI Oman Justi B-M Bombay 122 112 122 120 78 97 93 113 109 121 97 108 111 28 (0)

VIA THELO FRA Oman Justi Lorak 125 120 131 130 83 124 98 97 97 94 87 99 112 105 96 27 (6)

End-Road O-Man Bronco USA WWS Oman Justi BW Marshal 131 114 130 126 89 116 105 104 98 110 91 107 112 27 (6)

Dansire Exces Etoto DNK VIK V Exces VAR Calano 117 108 124 122 94 112 105 98 102 117 91 129 101 110 108 27 (0)

OMAN JUSTI USA WWS Ha ManfredEmp Elton 116 117 122 122 99 115 95 110 106 117 86 94 102 98 112 27 (-1)

Dansire Groovy Grove DNK VIK V GroovyBL D Novalis 116 113 117 117 96 109 114 122 106 108 99 109 101 77 112 27 (0)

MAGORIAN DEU GGI Mascol Oman Justi 120 123 130 131 80 110 104 98 99 102 110 84 26 (2)

Dansire Jordan Jul DNK VIK S Jordan 3 Riverland 114 121 128 129 93 106 99 91 104 113 92 99 112 101 109 26 (-1)

VH Bob Bismark DNK VIK RGK Bob CVS Jordan 3 108 111 119 120 97 100 109 92 117 91 97 106 122 96 26 (-2)

VH Oman Oxford DNK VIK Oman Justi V Exces 115 116 119 119 94 112 99 109 106 82 96 106 105 110 26 (-8)

WA-DEL SUREFIRE-ET USA CRI Ramos Oman Justi 120 104 120 116 82 101 109 108 107 115 103 105 116 26 (0)

BLOM FARM AWARD NLD CRV Ramos Oman Justi 114 117 115 116 68 102 109 103 109 100 98 118 96 102 26 NY

Dansire Ramos RøddingDNK VIK Ramos V Brando 116 117 122 122 99 105 102 112 105 111 119 90 107 102 97 25 (-2)

Regancrest Altaiota USA ALTA Oman Justi Barbee-M Juror Ito116 122 120 122 82 107 106 108 98 103 93 100 117 25 (0)

Dansire Lancelot Limbo DNK VIK Lancelot T Funkis 114 126 119 122 99 108 101 97 103 116 89 113 92 128 100 25 (-2)

VH Oman Oskar DNK VIK Oman Justi DR Chassee 113 116 119 120 95 92 79 123 105 88 92 113 101 119 25 (3)

Hendel Ramos Berland USA WWS Ramos Oman Justi 112 118 118 120 84 113 109 104 104 110 106 99 104 25 (3)

S Ross TV TL SWE VIK DR ChasseeT Funkis 105 113 116 118 99 105 94 126 99 105 83 100 110 103 108 25 (0)

DELTA ATLANTIC NLD CRV Ramos Oman Justi 104 110 115 117 74 113 107 109 102 104 114 109 87 104 25 NY

VH Oman Oyvind DNK VIK Oman Justi V Exces 103 117 112 116 92 100 93 104 112 92 110 107 102 112 25 NY

Dansire Shottle Sol DNK VIK P Shottle T Funkis 107 114 112 113 95 107 103 111 105 118 97 106 113 95 102 25 (-1)

Billard DEU GGI Billion Oman Justi 127 123 130 129 74 99 105 100 111 92 107 97 24 NY

DE-SU HISTORY-ET USA ABS Jardin P Shottle 125 129 127 128 79 94 102 94 108 99 102 111 24 (4)

MAVID DEU GGI Mascol Eminenz 104 116 122 125 82 107 101 96 104 98 101 121 105 107 99 24 (-2)

Muranda Role Justy JPN Oman Justi BW Marshal 116 122 121 123 73 107 101 100 110 24 (0)

Ensenada Boone Primo USA WWS Ricecrest BooneO-J C Amel 128 118 124 122 79 106 106 100 118 105 109 93 100 24 (1)

Kevrel Oman Memphis USA Oman Justi S Morty 122 118 123 122 66 102 114 108 105 101 107 24 (0)

TOMERTON DEW USA WWS Oman Justi P-C Duster 119 114 121 120 80 107 104 108 114 114 89 94 83 24 (-1)

VH Mascol Mugsy DNK VIK Mascol Jocko Besn 122 120 119 119 96 102 110 104 106 112 94 108 99 102 103 24 (3)

16 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Dansire Oman Opman DNK VIK Oman Justi KOL Nixon 115 112 118 118 98 97 96 110 103 124 86 98 112 105 94 24 (2)

Har-Dale-Acres O Herman USA CRI Oman Justi Fustead L Charm 104 115 114 117 79 112 109 119 100 115 82 95 93 24 (-2)

Coldsprings Garner USA CRI Oman Justi B Patron 113 119 114 116 81 106 98 111 111 108 81 102 105 24 (-1)

SCHILLVIEW GARRETT USA ABS Oman Justi C P Mtoto 121 112 117 115 90 110 110 110 109 108 101 103 110 24 (0)

VH Flak Frode DNK VIK RGK Flak VAR Elvis 108 104 116 115 94 103 98 113 116 114 116 109 98 89 111 24 (2)

Dansire Mascol Mile DNK VIK Mascol Jocko Besn 102 107 114 115 94 111 99 118 104 114 99 109 97 119 99 24 (0)

ALTAREVISOR USA ALTA Ramos Oman Justi 125 115 115 113 77 103 100 110 112 113 102 106 24 (-1)

Interbull april 2013 – Rød Holstein

Stgb.nr Navn Far Morfar M- F- P- Y- Sh Y- Føds. Kælvn. Hunlig Yver- Hold- Krop Lem- Malke- Malke-Temp NTM Afv.

ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. frugt sundh. barh. mer org. tid NTM

44844 Award RF Ramos Oman Justi126 123 128 127 68 106 109 99 108 111 101 122 97 100 28 NY

44720 Apple Red TALENT C Regiment 99 121 114 119 86 109 92 93 108 117 113 111 130 105 100 25 (-1)

44753 Fidelity Kian Lightning 111 122 131 133 86 102 96 81 98 97 111 116 111 109 116 25 (2)

44774 Tableau TALENT Faber 118 107 128 125 82 116 97 88 98 119 98 105 117 120 91 24 (3)

44676 Scottish Ferdi Delta Lava 95 105 111 113 85 116 107 100 109 112 99 89 126 100 97 23 (-1)

44842 Kodak Kevin Stadel 109 116 117 118 79 123 99 95 108 111 96 104 105 104 108 22 (3)

44689 Jerudo Jerom S Rudolf 113 116 123 123 94 107 84 104 110 105 112 109 99 102 108 22 (1)

44956 Scarlet Canvas RF Ramos 150 132 146 141 76 110 82 95 101 111 106 97 105 98 21 (0)

44865 Destry RC B Goldwyn R Durham 106 103 113 112 89 108 110 108 100 112 110 102 137 101 89 21 (-3)

44687 Deejay RedBeautiful Tulip 126 122 138 137 89 119 106 85 79 87 91 112 99 21 (5)

44779 Andy RF B Goldwyn Jocko Besn 123 112 129 126 70 107 99 90 89 113 101 134 103 96 21 NY

44724 Fiction RF Oman JustiNew Ronald122 115 124 122 87 99 98 108 102 107 112 102 104 91 111 21 (-1)

44727 Frontier Spencer ANDRIES 91 123 114 122 75 120 92 107 99 102 100 102 103 82 97 20 NY

430022Talentino TALENT Kian 112 112 128 128 80 112 78 82 96 110 116 110 118 111 97 20 (1)

44613 Spencer Lightning Spektrum 98 102 118 119 95 112 95 106 109 112 103 105 105 71 92 20 (0)

44826 Nearby Canvas RF Ramos 116 116 121 121 80 113 100 83 104 109 98 103 116 114 107 19 (-2)

44453 Kevin POWER Sunny Boy 121 103 123 118 81 118 109 110 101 108 77 99 93 88 103 19 (4)

44728 Sunflower Oman JustiLightning 103 116 121 124 86 98 89 94 97 117 123 98 119 117 111 19 (-2)

44833 Acme RC TALENT R Durham 109 113 115 116 91 100 103 93 89 114 117 111 136 115 90 18 (0)

44597 Ideal TALENT Lightning 107 116 121 123 80 107 89 87 97 104 119 107 126 98 94 18 (1)

44843 Klimmer Taco PABLO 105 120 119 122 80 110 90 93 102 115 109 100 105 90 104 18 (0)

44709 Arnold Lightning P RENS 97 108 108 110 89 112 105 108 103 114 88 111 109 101 107 18 (2)

44694 BoneFide RElayo Red Lentini RF 121 108 127 123 74 93 95 104 103 102 101 112 99 108 18 (3)

44800 Matrix Red Marmax RC S Rudolf 127 99 119 112 84 95 101 100 113 118 123 105 119 17 (-1)

44411 A Pericles Tulip D Jabot 113 123 117 119 96 114 110 107 102 98 95 90 97 94 116 17 (-1)

44456 DRH MalvoyMarmax RC E Celsius 127 108 125 120 96 92 100 109 93 112 110 112 92 87 100 17 (1)

44690 Rugny RUBENS LAUREL 99 114 113 116 93 99 98 101 109 100 111 100 107 109 105 17 (-4)

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 17


Hitliste Interbull april 2013

Navn Nat Far Ant eff NTM Y-ind Føds.Kælvn. Hunlig Yver- Hold- Krop Lem- Malke- Malke- Temp

døtre ind. ind. ind. frugtb sundh. barhed mer org. tid

NTM

VH Tirsvad Bob Basil DNK RGK Bob CV 30 37 130 101 110 106 117 98 92 104 115 103

Badger-Bluff Fanny Freddie USA Oman Justi 751 34 116 106 110 119 108 121 92 110 119

VH MANDO SWE Mascol 33 31 121 105 106 121 108 92 113 103 93 97

Co-Op O-Style Oman Just-EtUSA Oman Justi 190 31 119 108 114 114 107 119 108 105 116

MORNINGVIEW LEVI USA Buckeye 138 29 124 107 104 114 109 113 108 105 98

Y-indeks

LOWLANDS MAMBA NLD Canvas RF 126 6 137 105 84 75 87 101 99 89 65 93 106

Long-Langs Oman Oman-EtUSA Oman Justi 1188 18 134 112 99 91 92 103 107 106 111

ANAPOLIS FRA Lancelot 69 12 133 101 111 89 74 88 107 95 91 117 97

Idevra Mascol Zorro Et Tv Tl ITA Mascol 98 26 131 110 104 98 99 102 110 84

ACTION FRA Oman Justi 117 20 131 114 104 93 96 86 93 102 86 88 110

Fødselsindeks

VIA THELO FRA Oman Justi 379 27 130 124 98 97 97 94 87 99 112 105 96

ARTABAN FRA Oman Justi 104 19 126 124 101 94 101 94 90 102 82 89 98

Kings-Ransom Dover-Et USA Laudan 100 13 108 123 103 104 104 109 101 110 103

Dansire Oman Odder DNK Oman Justi 77 23 101 122 102 116 119 115 97 115 112 98 114

SIRAC BR FRA R Brett 411 16 126 122 106 92 95 86 98 100 98 97 103

Kælvningsindeks

Roylane Champion Champ-Et USA C Champion 607 9 104 104 123 106 99 105 115 99 106

Diamond Twin Altazeus NLD V Elo 45 18 118 104 120 97 105 101 100 102 100 87 96

BOMAZ BOULDER-ET USA O Finley 644 9 103 107 120 106 95 112 85 100 119 107

Janos DEU Jocko Besn 5684 6 107 102 120 100 87 100 106 103 95 121 112

ELAGAASTER STUART NLD Jardin 117 18 129 107 119 91 86 98 117 103 101 106 105

Hunlig Frugtbarhed

Slättaröd SWE G BEST 1315 21 104 109 109 128 112 117 92 87 103 96 110

Östenå SWE Oman Justi 79 18 111 101 97 128 97 114 100 86 99 99 104

S Ross TV TL SWE DR Chassee 882 25 118 105 94 126 99 105 83 100 110 103 108

Kings-Ransom Oman Derek-EtUSA Oman Justi 70 19 104 110 99 126 110 121 90 97 100

Rasputin DEU S Rudolf 674 18 105 102 104 124 109 112 104 112 102 109 94

Yversundhed

Dansire Dram Dandy DNK RGK Dram 69 19 111 103 99 94 127 108 91 101 104 89 97

Dansire Manager MorganDNK Manager 80 17 103 101 98 112 123 103 97 109 113 100 98

Dansire Etlar Estrup DNK VAR Etlar 76 19 104 111 99 109 120 109 105 113 106 115 97

Dansire Oman Odder DNK Oman Justi 77 23 101 122 102 116 119 115 97 115 112 98 114

Zenjo DEU O Zenith 826 13 103 102 108 104 119 109 107 101 118 109 101

Holdbarhed

Dansire Officer Onside DNK T Officer 3563 29 122 98 92 111 106 124 65 112 102 115 97

Dansire Oman Opman DNK Oman Justi 226 24 118 97 96 110 103 124 86 98 112 105 94

Glen-Toctin Hummer-EtUSA Ramos 66 21 108 105 109 103 114 124 112 104 113

Sully Altaoptimize-Et USA Ramos 76 18 109 104 104 105 111 124 106 90 103

CRACKHOLM FEVER CAN B Goldwyn 148 9 101 101 113 106 100 124 114 107 118 105 104

Krop

FAGERHULT SWE E Boliver 79 11 117 102 104 85 101 108 124 109 105 90 96

Go-Farm Artes Et Tv Tl ITA B Goldwyn 89 8 115 102 86 89 93 98 124 111 132

DUDOC RADIUS CAN P Shottle 178 11 106 91 111 112 101 107 122 95 107 111 115

Dansire Shottle Shark DNK P Shottle 85 6 116 100 92 99 93 100 122 98 106 81 112

Dream-Prairie Breaker-Et USA Mr Burns 42 2 117 102 88 94 93 122 105 95 73 104

Lemmer

Dansire Exces Etoto DNK V Exces 81 27 122 112 105 98 102 117 91 129 101 110 108

LAGON-ET SWE Lord Lily 68 1 102 89 85 97 107 94 94 126 109 95 98

MAVID DEU Mascol 83 24 125 107 101 96 104 98 101 121 105 107 99

CHRISTIANSBORG SWE B Goldwyn 93 17 111 109 101 102 112 112 112 121 113 86 77

B Rock SWE Ramos 114 16 108 100 110 102 100 112 108 120 114 88 100

Malkeorganer

EXPRESS BOLLY CAN S Bolton 94 7 112 84 80 94 98 110 112 100 133 114 90

Farnear-Tbr Altaavalon-Et USA Mac 147 14 106 85 100 118 101 110 112 108 132 93 97

Go-Farm Artes Et Tv Tl ITA B Goldwyn 89 8 115 102 86 89 93 98 124 111 132

DE-SU FORK-ET USA S Bolton 91 2 110 85 85 79 102 119 102 132

PINE-TREE SID-ET USA R Mr Sam 149 1 100 94 110 83 99 100 106 104 132 111 81

Malketid

Let-It-Ride Js Nevada-Et USA Jet Stream 127 14 119 95 95 92 102 99 101 105 107 134 110

Dansire Ford Freedom DNK A Ford 923 21 126 105 113 105 84 92 109 101 98 132 107

Ridge-Star Jammer-Et USA De-Ka-Acres Mount Earl-Et 6972 2 101 85 99 94 101 107 104 105 111 129 101

Dansire Chassee Claude DNK DR Chassee 148 13 117 106 110 114 77 103 108 104 90 128 92

Dansire Lancelot Limbo DNK Lancelot 678 25 122 108 101 97 103 116 89 113 92 128 100

Temperament

Dansire Oman Onsild DNK Oman Justi 2981 20 119 111 98 104 97 107 75 110 91 112 131

GALASTAR BLUESKY GBR P Shottle 75 2 108 71 87 91 105 116 103 122 105 125

Huntsdale Altatrump CAN Toystory 72 4 107 91 94 89 103 100 108 107 118 108 123

D Exces Exotic DNK V Exces 87 7 123 110 97 86 90 89 100 109 71 118 122

FITLIST NLD Lucky Leo 3130 7 103 102 88 117 90 91 96 109 96 126 121

18 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


REGISTRERING

Elektroniske øremærker,

– anvendelse

Uffe Lauritsen, Specialkonsulent, RYK

3 år med

elektroniske mærker (EID)

Her i foråret er det 3 år siden det

blev obligatorisk at bruge elektroniske

øremærker. I mange besætninger

bærer mere end halvdelen

af køerne nu EID, og en del

landmænd spekulerer lidt over

hvad de nu kan bruges til.

Formålet med EID var at gøre registreringerne

mere enkle og mere

sikre, og det opnår vi kun ved at

udnytte mulighederne. Der er en

række initiativer på vej fra forskellig

side. I denne artikel fokuseres

udelukkende på anvendelse i forbindelse

med ydelseskontrol samt

i forbindelse med managementsystemer

leveret af diverse malkemaskinfirmaer.

Ydelseskontrol

RYK har siden 2004 tilbudt tekniske

løsninger, hvor de elektroniske

øremærker anvendes sammen med

TruTest mælkemålere. Indtil starten

af dette år udelukkende en løs -

ning, hvor der bruges en håndholdt

antenne. Forudsætningen

for at bruge denne kombination

er, at der er fri adgang til køerne

forfra i malkestalden, fx fast exit.

Man skal kunne bevæge antennen

ind i området 30-40 cm fra øremærket.

Til overraskelse for mange reagerer

køerne stort set ikke på trafikken

oppe foran. Arbejdslettelsen

ved prøveudtagningen er stor. Ind-

læringen er let, og de fleste kan

med lidt instruktion og vejledning

let selv finde ud af det. Forudsætningen

er at samtlige køer er mærket

med EID.

RYK har håndholdte antenner,

der udlejes sammen med mælkemålerne.

Vi henviser også gerne til

landmænd, som har erfaring med

brug af de elektroniske mærker

sammen med mælkemålerne.

Der er løsninger på vej, hvor fast

installerede antenner sender konumrene

videre til TruTest mælkemålerne,

mere om det i et senere

nummer af dette blad. Vi har et

par anlæg kørende, hhv. en malke -

stald og en karrusel.

EID som erstatning for

transpondere i halsrem

For dem der har mælkemålere i

malkestald eller på karussellen, er

der efterhånden hos de fleste firmaer

mulighed for at bruge de

elektroniske mærker. Til forskel

fra de håndholdte antenner skal

der som oftest i hvert tilfælde

(stald), foretages individuelle tilpasninger

af antennens placering

og tekniske justering. Man må på -

reg ne at der skal nye antenner til,

da EID teknisk er forskellig fra

transponderne.

Når der investeres i nye anlæg eller

ældre opdateres med nyt isenkram

og software, kan vi kun anbefale at

I sørger for at det bliver til EID.

Der spares mange penge til transpondere,

og I slipper for konstant

at holde styr på sammenhængen

transponder og konummer. Med

de elektroniske øremærker sker det

helt automatisk, I skal bare huske

at oprette dyrene i managementsystemet.

Vi har set flere anlæg, hvor EID

har erstattet transpondere, og det

virker meget tilfredsstillende.

Hvis du er interesseret i at høre

mere og eventuelt få vejledning,

hører vi gerne fra dig. Kontakt din

kontrolassistent eller egen RYK

afdeling for brug af EID sammen

med TruTest målere.

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 19


Højeste Snowman søn

aAa 324156

333988 TL TV TY

SNOWMAN X MAC X SHOTTLE

Photo: Alex Arkink

NTM +30

Y-indeks 120

M-indeks 117

F-indeks 118

P-indeks 120

Yversundhed 113

Krop 105

Lemmer 97

Malkeorganer 124

Holdbarhed 122

Højeste Man-O-Man søn

aAa 234165

678170 TL TV

MAN-O-MAN X LAUDAN X JEFFERSON

Photo: KeLeKi

NTM +36

Y-indeks 122

M-indeks 118

F-indeks 115

P-indeks 122

Yversundhed 110

Krop 110

Lemmer 116

Malkeorganer 109

Holdbarhed 128

Available through

German Genetics

International GmbH

20 · Dansk Holstein www.ggi.de

Nr. 2-2013


Kvægbruget har betydning

for den globale udledning

af klimagasser

Af Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Der er en stigende opmærksomhed på, at den menneske skabte aktivitet

forøger udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og dermed bidrager

til den globale temperaturstigning. I et globalt perspektiv er det anslået,

at jordbruget er årsagen til 18 % af den samlede udledning af drivhusgasser,

og i de seneste opgørelser fra FAO henføres ca. 22 % heraf til at

stamme fra mælkeproduktionen. Også i Danmark er bidraget fra jordbruget

markant, 16 % ifølge den seneste nationale opgørelse. Ved en skøns -

mæssig opdeling på produktionsgrene udgør kvægbruget ca. 40 % heraf i

Danmark.

I den nationale opgørelse indgår

kun den udledning som sker i

Danmark i forbindelse med produktionen

af mælk og kød. Dette

er i overensstemmelse med de

principper, der ligger i forpligtelserne

som Danmark har tilsluttet

sig med Kyoto-aftalen. En hensigtsmæssig

tilpasning af produktio

nen på den enkelte bedrift, bør

derimod baseres på udledningen i

hele kæden, fra produktion af gødning

og foder til produktet leveres

til forbrugeren. I tidligere undersøgelser

er det vist at udledningen

af drivhusgasser i kæden, indtil

mæl ken forlader gården, udgør

80-90 % af det samlede bidrag

frem til forbrugeren. For at opnå

markante reduktioner i bidraget

fra produktionen af mælkeprodukter

er det dermed afgørende at

der sker en reduktion i udledningen

fra primærproduktionen.

oxid (CO 2

). Kuldioxid stammer

fra forbruget af energi i form af el

og diesel, mens metan primært

stammer fra dyrenes omsætning af

foder, og lattergas dannes i forbindelse

med anvendelse af handelsog

husdyrgødning i planteproduktionen.

Udledningen af drivhusgasser

opgøres i CO 2

ækvivalenter

(eq) som er en fællesregneenhed,

hvor udledningen af drivhusgasser

omregnes ud fra deres relative

driv huseffekt i forhold til effekten

af CO 2

i atmosfæren i et 100-årigt

perspektiv. Det betyder at 1 kg

metan svarer til 25 kg CO 2

eq,

mens 1 kg lattergas svarer til 298

kg CO 2

eq og 1 kg kuldioxid til 1

kg CO 2

eq.

Resultater

Beregninger af bedriftens udledning

er baseret på eksisterende generelle

registreringer, som er til

rådighed fra kvægbedriften i form

af økonomiregnskab, gødningsregnskab,

markplan, mælkeleverance

og opgørelser af foderforbrug

over et år. Resultaterne i tabel

1 er fra 29 typiske danske kvægbedrifter

i 2010. Det er karakteristisk

for kvægbedrifterne, at der

kun er et beskedent salg af afgrøder,

da langt det meste af afgrøde-

Udledningen af

klimagasser

Fra kvægbedriften udledes der tre

betydende drivhusgasser, metan

(CH 4

), lattergas (N 2

O) og kuldi-

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 21


Tabel 1. Kvægproduktionens udledning af klimagasser incl. import.

Enhed 29 bedrifter i 2010

Gns Min Maks

Samlet udledning CO 2

eq (ton) 2342 1211 7269

-Pr areal CO 2

eq (kg) 10682 6169 17530

-Pr DE CO 2

eq (kg) 6327 5583 7552

Fordeling på produkter

-mælk (EKM), kg leveret % 78 67 94

-kød (levende vægt), kg % 19 2 33

-afgrøde solgt, FE % 3 0 22

Udledning for produkterne

-mælk (EKM), kg leveret CO 2

eq. (kg) 0,94 0,74 1,25

-kød (levende vægt), kg CO 2

eq. (kg) 6,74 4,40 9,74

-afgrøde solgt, FE CO 2

eq. (kg) 0,53 0,53 0,53

produktionen opfodres på bedriften.

I klimaregnskabet foretages

fordelingen mellem produkterne

ved først at fratrække en standardemission

pr solgt FE salgsafgrøde,

som for korn svarer til 0,530 kg

CO 2

eq pr FE. Herefter er bedriftens

resterende udledning fordelt

på mælk og netto kødtilvækst ud

fra det teoretiske foderforbrug til

de to produkter. Mælk er på alle

bedrifterne det produkt som for -

år sager den største andel af udledningen,

i gennemsnit 78 %, mens

17 % kan henføres til tilvæksten.

På nogle af bedrifterne er opdrættet

helt eller delvist udliciteret,

hvorfor der her er en lav kødproduktion

og dermed kun en lille andel

af bedriftens emission knyttet

til kødproduktion. Den anvendte

metode til fordeling af bedriftens

udledningen mellem mælk og kød

vil påvirke den beregnede udledning

pr kg mælk, hvorfor variationen

mellem bedrifterne fra 0,74 til

1,25 kg CO 2

eq pr kg EKM kan

være påvirket heraf ud over den variation

der direkte skyldes produktionen.

af foderet. Derimod udgør forbruget

af elektricitet kun 6 % af den

samlede udledning.

Emission fra opbevaring af hus -

dyr gødning afhænger af gødningssystemet

– som på disse bedrifter

overvejende var gylle – og er nogenlunde

ligeligt fordelt på metan

og lattergas.

Den samlede emission fra markbruget

udgør 30% af hele bedriftens

emission, og som det ses af figur

1 er det typisk for denne del af

emissionen, at den er fordelt på en

række kilder. Det meste af emissionen

sker som lattergas i forbindelse

med håndtering af gødning eller

som en indirekte emission via

NH 3

.

Diskussion og potentiale

for reduktion

Der er lavet en del beregninger af

udledningen fra mælkeproduktionen

i forskellige lande og produktionssystemer

ud fra samme metode

som anvendt her, dog ofte med

forskellige afvigelser. En sammenligning

mellem EU lande fandt at

dansk mælkeproduktion var blandt

de lande med lavest udledning,

når der indgik de samme tre hovedkilder,

metan, lattergas og fos -

sil energi, som i ovenstående beregninger,

mens Danmark var relativt

dårligere, såfremt også bidraget

fra areal-ændringer blev indregnet.

Det skyldes, at DK i forhold

til mange andre EU lande har

en relativ høj import af proteinfoder

til mælkeproduktionen.

Ved analyser af udledningen af klimagasser

fra danske kvægbrug er

det fundet, at effektiviteten i stalden

er det område som giver størst

forskel mellem bedrifterne på udledningen

pr kg mælk. Såfremt foderforbruget

på besætningsniveau

kan reduceres med 25 % per kg

Udledningen fra besætningen udgør

over halvdelen af bedriftens

samlede udledning som det fremgår

af figur 1, og den overvejende

del heraf er fra dyrenes fordøjelse

Figur 1. Fordeling af udledningen af klimagasser fra kvægproduktionen.

22 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


produceret mælk, falder udledningen

med ca. 12 %. Det lavere foderforbrug

kan opnås ved en kombination

af flere forhold som f.eks.

højere fodereffektivitet blandt de

malkende køer og færre golddage

eller færre kvier pr kg mælk. De

bedrifter der har højest selvforsyning

med foder har også lavere udledning,

hvilket igen kan forklares

ud fra flere forhold. Høj selvforsyning

opnået ved et højt udbytte pr

ha betyder et lavere behov for indkøb

af foder og en lavere emission

pr hjemmeproduceret FE, mens

en høj selvforsyning pga. en lav belægning

betyder et lavere forbrug

af husdyrgødning pr ha og dermed

en reduktion i lattergas.

Årsagerne til variationen i udledningen

pr kg produkt er, som

ovenstående illustrerer, ofte vanskelig

at gennemskue, fordi reduktioner

et sted i produktionen kan

modsvares af forøgelser andre steder.

Det betyder, at effekten af partielt

erkendte reduktioner som

f.eks. reduktion af metan udledningen

via øget andel af kraftfoder

eller udskiftning af græsensilage

med majsensilage kan modsvares

at øget udledning af lattergas eller

forbrug af fossil energi. Før partielt

lovende tiltag kan anbefales, er

det derfor nødvendigt at foretage

en samlet vurdering for hele produktionen

i et LCA perspektiv.

Holstein Show 2013

Tyskland

12.-13. juni 2013 i Oldenburg

Weser Ems Halle

Onsdag 12. juni, 2013

Start kl. 15:00

Mønstringskonkurrence

Præsentation af døtreafkomsgruppe - NYT

Salg „DHV-Genetik 2013

“Breeders night”

Torsdag 13. juni, 2013

Start kl. 9:00

Bedømmelse af køer

Udpegning af Junior-Champion

Udpegning af Grand-Champion

Information om tilbudte „DHV-Genetik 2013“ samt

afkomsgruppe oplyses på: www.holstein-dhv.de

For yderligere information kan du kontakte:

Deutscher Holstein Verband e.V. (DHV)

Adenauerallee 174 · 53113 Bonn / Germany

Phone: +49-228-9144750 · Fax: +49-228-9144755

info@holstein-dhv.de · www.holstein-dhv.de


Selektion for nedsat metan -

produktion og forbedret

fodereffektivitet hos malkekvæg

Af Jan Lassen, institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet

Introduktion

Den største variable omkostning på besætningsniveau er udgiften til foder.

Koens evne til at udnytte foderet bliver dermed en særdeles vigtig

parameter for landmanden i jagten på et fornuftigt økonomisk resultat.

En stor del af bruttoenergien, som koen optager, ryger ud som metan, og

dermed forringes fodereffektiviteten. I gennemsnit udledes 6% af bruttoenergien

svarende til 10% af den omsættelige energi koen optager, som

metan. Der er dog en betydelig variation mellem køer på denne værdi. En

del af denne variation må formodes at være genetisk lige så vel som andre

kvantitative egenskaber som mælkeydelse, daglig tilvækst eller forskellige

kropsmål.

Der er flere mulige metoder til at

måle metanemission fra malke -

kvæg. De har hver især deres fordele

og ulemper og skal anvendes efter

hvilke faglige spørgsmål man

ønsker at belyse. I forhold til at lave

genetiske studier er det altafgø -

ren de at have registreringer for

mange dyr – gerne tusindvis. Samtidig

er det særdeles vigtigt at lave

registreringer som er præcise og

beskriver den egenskab man er interesseret

i at ændre. Er dette ikke

600

500

400

300

200

100

0

tilfældet, vil man ikke få den fremgang

man ønsker, og man risikerer

måske ligefrem at få tilbagegang

for egenskaben man ønsker at forbedre.

Der er ikke en State-of-theart

metode til at gennemføre me -

tan registreringer, som er anvendelige

til genetisk analyse. En mulig

metode kunne dog være at udnytte

individualiseringen af køer i

AMS-systemer og installere en

må le enhed i forbindelse med

malk ning.

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106

Tom

robot

Ko 1

Ko 2

Figur 1 Eksempel på måleprofil hvor tre køer besøger malkerobotten

for at blive malket.

I denne artikel beskrives en metode

til at udføre individuelle me -

tan registreringer. Metoden skal

være præcis og fleksibel, således at

den kan monteres i mange forskellige

staldtyper hvor der praktiseres

AMS malkning. Samtidig skal metoden

være i stand til at levere data

fra mange dyr på kort tid. Formålet

er ligeledes at udføre genetiske

studier af disse registreringer, så -

ledes at størrelsen af den genetiske

variation for egenskaben metan -

emission kan kvantificeres.

Materiale og metode

Målemetode

Der anvendes en metode, som er

anvendelig i produktionssystemer

med malkerobotter. Der placeres

en måler ved en malkerobot. Måleren

placeres således at der suges

luft ind i maskinen bag foderpladen,

som sidder i robotten. På den

måde suges der luft ind, når en ko

malkes, da koen ofte vil have hovedet

nede ved foderpladen for at

æde kraftfoder.

En ko er typisk i malkerobotten

mellem 4 og 10 minutter, og der

laves en måling hvert 5. sekund.

For hvert besøg afrapporteres en

enkelt måling, som i dette tilfælde

er gennemsnittet af alle målinger

for hvert besøg. En ko besøger en

robot cirka 2-5 gange pr døgn, og

derfor opnås der på blot få døgn et

væsentlig antal observationer pr

ko. En typisk måleprofil af en given

periode er vist i figur 1.

24 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


CH 4 /CO 2

0,1

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Kg Grovfoder

Figur 2. Metan/Kuldioxidforholdet plottet mod køernes gennemsnitlige

daglige grovfoderoptagelse i en tre ugers periode omkring dataopsamling.

Der er opsamlet data flere steder i

landet – blandt andet på Kvæg -

bru gets forsøgscenter (KFC). Resultaterne

af analysen af data fra

KFC viser en gentagelighed for

metanproduktionene mellem besøg

i robot på 0,36 for Holstein og

0,38 for Jersey. Analysen af data

fra over 600 Holsteinkøer viser en

arvbarhed for metanmålingerne

på 0,21.

Resultaterne er positive og giver

belæg for at sige, at metanproduktionene

fra malkekvæg er under en

form for genetisk kontrol. Arvbarheden

på 0,21 er på niveau med

forventningerne og dette tal skal

genberegnes, når der er mere data

til rådighed. Hvis denne arvbarhed

bekræftes i fremtidige studier,

er der bestemt mulighed for at selektere

mod køer som har lavere

metanproduktion.

Data fra KFC giver grund til at tro

at der er en raceforskel mellem Jersey

og Holstein (Figur 2). Dette

skyldes, Jerseykoens effektive natur

med høj koncentreret mælkeproduktion

og lavt vedligeholdelsesbehov

sammenlignet med den

større og tungere Holsteinko.

Metoden som anvendes i dette

Jersey

Holstein

forsøg er under udvikling og kan

formentlig forbedres yderligere.

Der er stadig mulighed for at forbedre

luftudtagningen således, at

der opnås en bedre beskrivelse af

den reelle biologi i koen. Dette vil

også give en bedre genetisk analyse

og dermed baggrund for at lave en

genetisk rangering af dyrene, som

giver mulighed for at selektere på

baggrund af dyrenes metanproduktion.

Perspektivering

Muligheden for at lave individuelle

metanregistreringer på et stort

antal dyr åbner for nye muligheder

og mange perspektiver. I første

omgang giver det muligheden for

at lave kvantitative genetiske analyser,

som kan beskrive den genetiske

kontrol af egenskaben. Samtidighed

er det særdeles vigtigt at få

Placering i avlsmål

>Uklart hvordan vi skal selektere.

>Økonomisk værdi?

•Sammenhæng til

fodereffektivitet

•Miljøbelastning i form af afgift?

>Genetiske korrelationer?

•Mere effektive og

mindre køer –> ydelse

kortlagt de genetiske sammenhænge

til andre egenskaber, så

konsekvenserne af at selektere for

lavere metanudskillelse på andre

egenskaber kortlægges. En anden

vigtig opgave er at bestemme den

økonomiske værdi af at sænke

metanudskillelsen. Det skal beregnes

med udgangspunkt i, hvordan

fremtidens produktionsforhold

ser ud. Kan man forvente en afgift

på køernes metanproduktion, som

giver en direkte økonomisk værdi,

eller er der sammenhænge til fodereffketivitet,

som giver egenskaben

en inddirekte økonomisk værdi?

Endelig er metanproduktionen

i bund og grund et spild af

energi, der som sådan også har en

økonomisk værdi.

Genomisk selektion er fremtidens

metode til at rangere dyr for deres

genetiske niveau. I forhold til dette

studium åbner de nye metoder

på DNA området op for at vi kan

kortlægge hvilke specifikke gener,

der påvirker koens metanproduktion

både positivt og negativt.

Denne information vil hjælpe til at

lave en endnu stærkere rangering

af dyrene og kan i høj grad hjælpe

til en rangering af alle dyr for egenskaben.

Konklusion

Arvbarheden for køers metanproduktion

er 0,21. Metoden vi bruger

er egnet til at udføre individuelle

metanmålinger i stor skala,

men metoden kan og skal forbedres

yderligere. Brugen af denne

metode åbner for nye muligheder

på en række faglige områder og giver

derfor anledning til samarbejde

mellem mange discipliner.

Tilkendegivelser

Projektet er finansieret af Det Frie

Forskningsråd | Teknologi og Produktion.

Projekt nummer 11-

105913.

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 25


TM

HORNLØS AVL

Førende genetik

Sunde køer koster mindre

SANDY-VALLEY CHIPPER-P RF

COLT P-RED X PLANET X SHOTTLE

TM

Ved at avle på hornløshed (Polled), vil det i fremtiden ikke

længere være nødvendigt at afhorne kalvene. Hornløshed

kommer af et dominant gen, som gør det nemt at avle på.

GTPI + 2.145

Mælk + 1.379

PTAT +2.60

Malkeorganer +2.52

Fødselsindeks 8%

Holdbarhed + 5.1

Agerkrogvej 15, 6862 Tistrup

Tlf: 40 49 08 28

26 · Dansk Holstein Nr. 2-2013

www.semex.net


På vej mod klimaneutral

mælkeproduktion i Holland

Veeteelt, april 1-2013. Oversat i uddrag af Anders Vestergaard

KLM (Luftfart), CRV (Kvægavl) og

Friesland Campina (Mejeri) gør

det – arbejder for klimaneutral

produktion. – Men hvad med

mæl keproducenterne ?

Med projektet ”Sobre og økonomiske

landbrugssektorer” er målet

at opnå en reduktion af drivhusgasser

fra hollandsk landbrug på

30 pct. i 2020 i forhold til 1990. Et

mål der næsten er nået på 16 bedrifter,

som har deltaget i en undersøgelse

af forholdet. Her er opnået

en reduktion på 28 pct. i

2011. For hele landet har reduk -

tio nen været 18 pct.

En malkekvægbedrift producerer

1,1-1,3 kg CO 2

-enheder pr. kg

mælk. Dette tal er sammensat af

metan, lattergas og kuldioxyd, og

heri er medregnet udledning fra

produktion af kunstgødning og

kraftfoder, incl. soja, og fra transport

af grundstoffer. Metan udgør

50-60 pct., lattergas 20-30 pct. og

kuldioxyd 20-25 pct. af udledningen

fra en malkekvægbedrift. Kun

en mindre del kommer fra den el,

gas eller diesel, der bruges.

Metan fra fordøjelse

Metan frigøres under koens fordøjelsesproces

fra vommen og ud -

ån des roligt og lydløst. Dermed er

mælkeproduktion udløseligt forbundet

med metanproduktion.

Det er dog muligt at nedsætte me -

tanudledningen, f.eks. med højere

mælkeydelse, mere majsensilage i

foderet eller lavere udskiftningsprocent

i besætningen.

Lattergas

I den foretagne undersøgelse er

den største forbedring sket i udledningen

af lattergas, som frigø -

res ved kvælstofomsætning, især i

jorden, hvor bakterier omsætter

organisk stof til nitrat eller kvæl -

stof. I malkekvægbedriften er lattergasudledningen

nedsat betydeligt

ved bedre udnyttelse af gødningsstoffer,

lavere kunstgødningsforbrug

og forbedrede udbringningsmetoder.

Kuldioxyd

Denne drivhusgas spiller en beskeden

rolle i mælkeproduktionen –

mindre end 5 pct. af landbrugets

samlede produktion. Den opstår

ved forbrænding og stammer så -

ledes fra diesel- eller gasforbruget

på en bedrift eller hos producenter

og leverandører af kunstgødning

og kraftfoder.

Tiltag mod udledning

Det primære landbrug tegner sig

for 12 pct. af Hollands samlede

udledning af drivhusgasser, men

ca. halvdelen af lattergas og metan

kommer fra landbruget. Vindmøller

eller solcellepaneler kunne vel i

nogen grad nedsætte dette forhold.

Kalender for dyrskuer 2013

Dato Aktivitet Sted

25. maj Fjerritslev Dyrskue Fjerritslev

25.-26. maj Landbrugsmessen Gl. Estrup Auning

31.maj-1. juni Det Sønderjyske Fællesdyrskue Aabenraa

1-2. juni Lemvig Marked og Dyrskue Lemvig

5. juni Nibe Dyrskue Nibe

7-9. juni Roskilde Dyrskue Roskilde

7-8. juni Dyrskuet Thy-Mors Thisted

14-15. juni LRØ Dyrskue Horsens

14-16. juni Det Fynske Dyrskue Odense

15. juni Løgstør Dyrskue Løgstør

15. juni MidtWest Farmshow Skive

21-22. juni Hjørring Dyrskue Hjørring

4-6.juli Landsskuet, The National Show Herning

26. juli Dyrskuet i Ribe Ribe

27. juli Hobro Dyrskue Hobro

10. august Dyrskuet i Aulum Aulum

4-5. oktober Kimbrerskuet Aars

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 27


Eksport af

dansk avlskvæg

Vi køber løbende – også fra status 2 besætninger:

•Gode 1. kalvs køer – maks. ca. 7 uger efter kælvning.

•Højdrægtige kvier – fra ca. 6 til ca. 7½ mdr. drægtige.

•Lavdrægtige kvier – fra ca. 2 til ca. 5 mdr. drægtige.

Tilmelding til kontoret eller sædvanlig kontaktperson.

Bovi-Denmark A/S

Sdr. Tingvej 6, DK-6630 Rødding

Telefon: +45 75 50 41 11 Fax: +45 75 53 88 78

E-mail: bovi@bovi-denmark.dk

www.bovi-denmark.dk

28 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


All-European Champion -

ship Fribourg i Schweiz

Af dommer Niels Erik Haahr, Anderstrup Holstein

Efter godt 2 års ventetid fra sidste

Europæiske skue i Cremona

2010 var tiden endelig kommet

til at de bedste køer fra Europa

skulle kæmpe om titler. Forventningerne

til skuet har været

enorme fra alle sider. Schweiz har

arbejdet benhårdt for at stable et

skue på benene, som ville imponere

alle og være en reklamesøjle

for deres land og genetik. Et budget

på 1,2 mio. Euro fortæller lidt

om, hvor stort der er blevet satset.

Lørdag den 2. marts kl. 9 stod jeg

klar i ringen til at bedømme Red

Holstein. Arenaen, som var lavet

til bedømmelsen, var imponerende.

De 5.000 siddepladser var mere

end besat, idet der var lukket

over 10.000 tilskuere ind i hallen.

Lysshowet og musikken var på niveau

med det, man ser ved de store

koncerter, så rammerne var perfekte

til et superskue.

Junior Champion blev Plattery Savard Renita

fantastisk hold, som satte en stor

fed streg under, at der er ingen som

kommer bare i nærheden af Schweiz,

når det gælder Red Holstein. Ud

af de første 5 køer havde Schweiz

de 4. Vinderen en super ung ko

Yerly Ralstorm Gemina (Ralstorm

X Stadel ).

Herefter blev det helt store lys- og

lydshow sat i gang under udpeg-

Bedømmelsen Red Holstein

Nu ventede alle bare i spænding på

køerne og ja så selvfølgelig på, om

ham ”knægten fra lille Danmark”

havde begreb om at få dem placeret

nogenlunde rigtigt.

Hold 1: Et super hold unge køer,

som blev vundet af Plattery Savard

Renita (Savard X Stadel) fra Schweiz.

En sikker vinder, som har alle de

kvaliteter, jeg ønsker ved en ung

ko.

Hold 2: Andenkalvs køerne. Et

Suard-red Jordan Irene blev udpeget som Grand Champion samt Senior Cham -

pion. ”Hun er min ønskeko” udtrykte dommer Niels Erik Haahr ved hædringen

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 29


ningen af Junior Champion. De 4

bedste unge køer på skuet skulle

kæmpe om titlen. Som Junior

Champion valgte jeg Ralstorm

Gemina foran Savard Renita, begge

2 super unge køer.

Magtdemonstration

Næste hold i ringen blev endnu en

magtdemonstration af Schweiz,

som tog sig af placeringerne 1.-4.

Specielt de 3 første køer i holdet

var fantastiske. Vinder blev Jowis

Incas Flavia, en typestærk ko med

super lemmer og malkeorganer.

Hun slog den kendte La Waebera

Acme Sublime, som lige havde

vundet Swiss Expo, måske en overraskelse

for nogen, men for mig

var Flavia en sikker vinder, blandt

andet via holdets klart bedste malkeorganer.

Som en stor elsker af ældre køer så

jeg frem til det sidste hold i ringen,

og hvilket super hold. Fra top til

bund var det køer af den helt rigtige

kaliber, men da Suard – Red

Jordan Irene kom i ringen var der

ingen tvivl, denne ekstremt harmoniske

5. kalvs Jordan med helt

fantastiske malkeorganer overskyggede

alt jeg endnu havde set

denne dag. På en lige så sikker andenplads

kom endnu en Jordan.

Doucette, som koen hedder, imponerede

mig ved at være i sådan

en form efter 7 kælvninger.

Efterfølgende skulle Senior Champion

kåres. Et let valg for mig, Jordan

Irene med Jordan Doucette

som Reserve.

Nu kom klimaks på skuet: Grand

Champion – og for mig ingen

tvivl: Suard-Red Jordan Irene!!

Schweiz vandt suverænt landekonkurrencen, idet de havde alle fløje

samt toppen i holdene

Hos Holstein blev schweiziske Decrausaz Iron O’Kalibra Senior og

Grand Champion

Intermediate Champion blev Huddlesford Duplex Medora fra Spanien

Som afslutning på Red Holsteinskuet

var der landekonkurrence,

og efter at folk havde set hvad

værts landet havde at byde på i de

individuelle hold, var det ingen

overraskelse, at Schweiz blev en

sikker vinder foran Tyskland, Italien

og Frankrig.

For mig var det en fantastisk oplevelse

at få lov at dømme dette skue,

at bedømme de bedste køer i Europa

under så professionelle forhold,

som der var i Fribourg, vil

være en oplevelse jeg aldrig glemmer.

Bedømmelse Holstein

Efterfølgende gik Holsteinbe-

30 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


dømmelsen i gang, og den blev

dømt af David Boyd fra Irland.

9 hold køer af absolut verdensklasse.

Fløjpladserne blev fordelt med

Tyskland 2, Spanien 2, Italien 2,

Schweiz 1, Frankrig 1, England 1,

så en mere jævn fordeling, sammenlignet

med Cremona i 2010,

hvor Schweiz tog 4 og Italien 3.

Junior Classes :

1. Hold: 1 Duplex FR, 2 Goldwyn

DE, 3 Goldwyn CH

2. Hold: 1 Bodrum DE, 2 Goldwyn

FR, 3 Goldwyn CH

3. Hold: 1 Goldwyn IT, 2 Alexander

NL, 3 Alexander DE

Junior Champion: C.M.E Goldwyn

Vanity fra Italien.

Res. Junior Champion: Southland

Alexander Carola 11 fra Holland.

Intermediate Classes :

4. Hold: 1 Jasper DE, 2 Lightning

DE, 3 Goldwyn FR

5. Hold: 1 Pagewire IT, 2 Goldwyn

IT, 3 Jasper CH

6. Hold: 1 Duplex ES, 2 Affirmed,

3 Baxter FR

Intermediate Champion: Huddlesford

Duplex Medora, Spanien

Res. Intermediate Champion: FG

Jasper Ise, Tyskland.

Senior Classes:

7. Hold: 1 Cento UK, 2 Atlas

ES,3 Negundo ES

8. Hold: 1 Goldwyn ES, 2 Bolton

CH, 3 Duplex FR

9. Hold: 1 Boss Iron CH, 2 Goldwyn

ES, Rubens AT.

Senior champion: Decrausaz Iron

o`Kalibra fra Schweiz

Res. Senior Champion: Ashlynvray

Goldwyn fra Spanien.

Grand Champion: Decrausaz

Iron O’Kalibra CH.

Land konkurrence:

1) Spanien 2) Schweiz 3) Tyskland

4) Italien 5) Frankrig

Junior Champion blev italienske C.M.E Goldwyn Vanity

Spanien og Schweiz var de stærkeste kandidater til at vinde lande -

konkurrencen. Spanien fik flest 1-taller og løb med sejren

Hvilket Holsteinskue. Aldrig har

kvaliteten været bedre, og de 3

Champions havde alle de kvaliteter,

vi ønsker i Holsteinpopulationen,

men uden tvivl, Decrausaz

Iron O’Kalibra var i en klasse for

sig selv og en sikker Grand Champion,

og dermed har Schweiz produceret

3 europæiske Holstein

grand champion på stribe – imponerende.

Den afsluttende landekonkurrence

var et imponerende syn. I løbet

af dagen var folk begyndt at ane, at

Spanien kunne presse de ellers

sejrsvante Schweizere – uden tvivl,

og de 2 grupper skilte sig ud, men

det var fortjent, at Spanien vandt

den prestigefyldte konkurrence.

Næste europæiske skue bliver i

Frankrig 2016, og man må sige, at

der er virkelig noget at leve op til

for franskmændene, og alle var

enige om at der skulle gives topkarakter

til Schweiz for dette års

skue.

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 31


Ungskue og Landsskue – 3 generationer fortæller om oplevelser og forventninger

Ungskue og Landsskuet –

før og nu

Landsskuet har eksisteret siden

1831, hvor det første gang blev

afholdt i Viborg og skiftede sted

hvert år. I 1993 ændredes navnet

fra Ungskuet til Landsskuet, og i

dag er det Nordeuropas største

dyreudstilling, der hvert år besøges

af mange gæster fra indog

udland. For Dansk Holstein

betyder Landsskuet, at racens

avlsmål bliver vist frem af de

mange udstillere, som hvert år

bruger tid, penge og kræfter på at

komme afsted.

I denne artikel fortæller repræsentanter

fra tre generationer af udstillere

på Landsskuet om, hvorfor

de kommer igen og om de oplevelser

skuet har givet dem. De tre er

tidligere landmand, udstiller og

dommer på Landsskuet Per Key

Kristiansen, landmand og udstiller

Thomas Andreasen og fremtidens

landmand og udstiller Jacob Therkildsen.

Inden Ungskue skulle der en grundig vask til med varmt vand fra gruekedlen

Tidligere udstiller

på Landsskuet

– Per Key Kristiansen

Tyrene læsses til Ungskue-transporten

60 år på Landsskuet:

Per Key er født og opvokset på

Key gården ved Skals. I 1969 købte

han en nabogård til barndomshjemmet,

men i 1973 flyttede han

og konen Lisbeth til en gård i Aars.

Her udvidede de bedriften fra 30

sortbrogede køer i bindestald til

80 i løsdrift. Per var selvstændig

landmand, indtil han skiftede spor

i 1987 og blev ansat som kåringsdommer

ved Landstilsynet og senere

i 1991 blev afkomsinspektør.

Lige siden Per Keys første besøg på

Ungskuet i Randers i 1952 har han

været fast deltager. Dengang havde

Pers far dyr med hjemme fra Keygården.

Når deres dyr skulle på

skue, blev der tændt op i gruekedlen,

og dyrene blev vasket i varmt

vand og brun sæbe. På dyrskuepladsen

var der ikke vaskeplads

som i dag, så dyrene måtte nøjes

med koldt vand og Valo, da det var

den sæbe, som var lettest at opløse

i koldt vand. Hjemmefra var dyrene

klippet i hovedet og på ryggen,

32 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


og derudover fik tyrene redt hårene

op på lårene. Man forsøgte,

præ cis som i dag, så vidt muligt at

skjule dyrets fejl. Ifølge Per er en af

de betydeligste forskelle fra dengang

til nu, at udstillerne er blevet

langt dygtigere til at klargøre.

Om transporten til Ungskue fortæller

Per: ”Der var altid spænding,

når vi skulle af sted til skue med tyrene.

De stod i forvognen, og kvier

og foder var i anhængeren. Og så var

der plads til et par trækkere bag i anhængeren.

Lastbilerne var ikke så

store og høje som i dag, så tyrene

stod med hovedet ud over siden og

var bundet ned, så de ikke kunne

springe op.” Også med overnatning

på skuet forholdt det sig anderledes.

”Det var først i 60’erne vi begyndte

at tage telt med. Det stod inde

under anhængeren, som dyrene

var kommet i. Ellers har jeg sovet i

hestebokse, og da jeg var allermindst,

sov jeg i en griseboks med

min fætter Peter hos nogle grisefolk

min far kendte fra Viborg. Der måtte

vi holde stanken ud.” Først sidst i

60’erne, da skuet kom til at ligge

fast i Herning, blev der anvist

plads til telte.

Sejre at mindes….

Per kan se tilbage på mange store

oplevelser fra Ungskuet. ”Der hvor

jeg selv var mest oversvømmet af

glæde, fordi det gik rigtig godt, var

ikke med mine egne dyr, men min

fars kviesamling, der fik ærespræmie

i 1967. Det var tre Skjern Foch-kvier,

så vidt jeg husker. Jeg havde fra

sidst i 50’erne stået bagest i konkurrencen,

og så kom vi endelig op og

stod først.”

En anden stor succes var Pers egen

Post-ko, der i 1988 blev kåret som

Danmarks smukkeste malkeko, eller

Miss Danmark som det hedder

i dag. ”Med Post-koen var jeg nervøs

for, om hun blev fløj i sit hold, for

Per Keys første store succes som udstiller med egne dyr ved Ungskuet var med

tyren Varde Bank, S 10884, som fik Taurus Legats ærespræmie i 1974. På

billedet ses en lidt yngre Per selv med tyren. Lisbeth har også været aktiv i

dyrskueforberedelserne og har f.eks. selv knyttet grimen, som tyren har på

P C Star viste sig at være bærer af defekten Muldyrfod, men sønnen VE Post

var fri for defekten. Datteren 33731-00040 fra Per Key Kristiansen, Dybvad

Mølle, Aars gik også godt på skuer gennem flere år og samlede meget sølvtøj

hjem. Miss Danmark titlen kom i hus i 1988

hun var jo ikke hundrede procent

ren i hasen. Men hun havde et godt

yver. Egentlig mener jeg, hun var

bedre året før”. Sådanne bemærkninger

om dyrenes mere eller mindre

rigtige placeringer gennem tiden

kommer hyppigt fra Per, når

han fortæller om sine oplevelser

som udstiller. Det er ikke kun konkurrencen

om at have de bedste

dyr, der har betydet noget for Per.

Det sociale har været medvirkende

til, at Per er blevet ved med at

komme igen, og han kan se tilbage

på mange gode minder fra snakke i

staldene og fester i teltene med

venner og bekendte.

Ændring af racen

Da Per var på Ungskue som dreng

og ung mand, var det primært tyrene,

det drejede sig om. Den fine-

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 33


Per Key har hentet mange præmier

hjem i tidens løb

ste præmie var ikke Miss Danmark,

men Taurus legats ærespræ -

mie, som gik til den bedste tyr. De

tyre, der klarede sig godt på Ung -

skue, fik indflydelse og blev brugt

til videre avl. På den måde var dyr -

skuerne direkte forbundet med avlen.

Det var udelukkende tyrens

eksteriør og flotte placeringer, der

bestemte tyrens brugbarhed i avlssammenhæng.

Per beskriver bedøm

melsen af tyre som ”et spil

uden lige”. De dengang langt flere

kvægavlsforeninger gik gerne

rundt dagen inden bedømmelse

og prøvede at få købt den tyr, de

troede ville gå hen og blive vinder

af Taurus Legats Ærespræmie, for

på den måde at få fat i den bedste

tyr, inden den blev alt for eftertragtet

og dyr. Først i begyndelsen

af 60’erne kom køerne for alvor

med på skuet. I de efterfølgende år

forsvandt tyrene langsomt fra skuet,

og Per mener, at med dem forsvandt

også en del tilskuere fra

pladsen. Mange kvægavlere brugte

skuet som en mulighed for at udse

sig gode tyre, der kunne være interessante

i forhold til deres avlsarbejde.

I takt med at man fik større fokus

på tyrenes afkom end tyrene

som individer, fik køerne mere

plads og betydning på dyrskuerne.

I de år skete der en betydelig ændring

i forhold til, hvilken type ko

der blev foretrukket. Man begyndte

at importere kvier og tyre fra

Holland og Tyskland i første halvdel

af 1900-tallet, og på den måde

blev det såkaldte jyske præg efterhånden

avlet ud. Per beskriver kø -

er ne fra den gamle jyske race som:

”knap så store, knap så stærke i overlinjen

men åbne og malkeprægede”.

Med typeændringen skiftede racen

i 1949 navn fra Jysk Kvæg til

Sortbroget Dansk Malkekvæg. I

1966 gik man videre og begyndte

at importere sæd fra USA. Den

udenlandske type blev efterhån -

den den foretrukne på dyrskuerne

og i avlen i det hele taget. Denne

ændring af racen var mere eller

mindre gennemført i 1970’erne,

hvor dyrskuerne stadig havde betydning

for avlsarbejdet til trods

for, at man på daværende tidspunkt

godt vidste, at godt ekste ri -

ør ikke var garanti for høj avlsværdi.

60 år, –

mest spændende er…..

Meget har ændret sig i de 60 år, Per

Minderne friskes op

har deltaget på Ungskuet og

Landsskuet. Han har været med til

ændring af point- og dommersystem

til bedømmelse af kvæg, forandring

af de fysiske omgivelser og

han har set dyrenes type ændre sig

betydeligt gennem tiden. Med de

genomiske tests store betydning

for avlsarbejdet har dyrskuerne

mistet deres betydning for avlens

udvikling. Alligevel tror Per fortsat,

der vil være udstillere på

Landsskuet i fremtiden. Han hå -

ber skuet kan beholde sin rolle

som udstillingsvindue for kvægavlen,

mælkeproducenterne og landbruget

i det hele taget. Per har deltaget

i skuet på flere måder, og han

er ikke i tvivl om, hvilken han

bedst synes om: ”Udstillere på

dyrskuerne har altid været glade og

optimistiske mennesker, som nyder

at vise deres dyr frem og være sammen

med andre ligesindede. Dyrene

bliver flottere, og udstillerne bliver

dygtigere til at klargøre og præsentere

dem. Jeg har prøvet 17 år som

trækker, 17 år som udstiller og 17 år

som dommer eller assistent. Der er

intet der kan sammenlignes med at

være udstiller og være med i det so -

cia le liv på pladsen.”

34 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Udstiller på Landsskuet

– Thomas Andreasen

Thomas Andreasen er landmand

og har på Villemajgaard ved Lintrup

200 køer, hvoraf de fleste er

Holstein. Resten er DRH, som

han ejer i fællesskab med Lars Bo

og Troels Kynde – de kalder sig

TLT. Han er gift med Kirsten, og

sammen har de børnene Anne,

Jeppe og Morten.

De skulle egentlig ikke

have været udstillere

Hele familien Andreasen er samlet

om spisebordet for at tale om deres

fælles interesse – at udstille på

Landsskuet. Thomas fortæller om

første gang de var afsted, at han ikke

var sikker på, de ville komme

igen. Dengang var Kirsten ikke involveret

i projektet, men i dag er

hun både med til forberedelserne

såvel som pasning og klargøring af

dyrene, når de er afsted. Hun er

endda med til at trække dyrene,

når de skal i ringen. ”Jeg har fundet

ud af, at jo mere man involverer sig,

jo sjovere er det”, siger Kirsten. De

kom igen, selvom Thomas havde

sin tvivl, og Landsskuet er nu blevet

en obligatorisk del af sommerferien,

efter de var med for første

gang i 2009. Dengang blev de af

kolleger opfordret til at tage af

sted, efter at de havde været med

på lokalskue i Åbenrå et par år.

”Først var det mig, der ville af sted,

og Kirsten som holdt lidt igen. Nu

er det omvendt, så jeg er den, der

stiller spørgsmål til, om vi skal af

sted, hvor Kirsten mener, at det skal

vi selvfølgelig. Hvis det ikke var blevet

en familiebegivenhed, var det

stoppet” siger Thomas og tilføjer, at

den helt store fornøjelse er, at hele

familien kan samles om det. De er

blevet taget rigtig godt imod af andre

udstillere, så det er efterhån -

For Kirsten og Thomas er sammenholdet omkring arbejdet med køerne vigtigt,

– ikke kun til dyrskuetid

Vi går naturligvis selv med i

fællesskabet og nyder samspillet

med hjælperne før og under

dyrskuerne

den det sociale, der bærer det.

Tho mas kalder det ”konkurrence

med et socialt pift” og fortæller

om venskabelige drillerier imellem

udstillerne. ”Det var jo egentlig ikke

meningen, at vi skulle med. Der

går jo noget tid med det, og det griber

om sig. Nu tager vi ikke bare en

enkelt ko med. Vi kan ikke lige drosle

ned for det igen. Enten er man

med, eller også er man ikke med.”

Forberedelserne

Familien begynder forberedelserne

en måned inden de skal til det

første dyrskue. De holder ”dyr skue -

forberedelsesweekender”, hvor alle

dem, der skal med til Landsskue,

kommer til Villemajgaard og hjælper

med at pudse grimer, træne

med dyrene, ordne praktiske ting,

hvorefter hele flokken griller sammen

om aftenen. Den flok inkluderer

udover deres egen familie

også Troels’ familie, Lars Bo samt

et par kusiner. I disse weekender

afholder de også mønstringskonkurrence

for børnene hjemme på

græsplænen, så formen bliver pudset

af, inden det for alvor gælder til

mønstringskonkurrencen på Landsskuet.

Kirsten understreger, at det

er vigtigt, at forberedelserne er

hyggelige, fordi det er en lige så

stor del af at udstille, som når man

er afsted. Thomas tilføjer: ”Det

bliver en ekstra opgave i hverdagen i

tiden inden, og man skal prioritere

den tid det tager, ligesom man skal

huske, at det ikke er helt gratis at

komme af sted”.

Fokus på enkeltdyr

Efter at Thomas er blevet udstiller,

For børnene er det ikke bare arbejde,

– ”vi skal møde vennerne fra andre

steder i landet”

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 35


Anne med Rustler kvien Jackie der blev bedste kvie i 2012

Far og jeg trækker ikke hver sin vej, men ved oplæring kan en hjælpende hånd

være nyttig

er der sket en ændring i forhold til,

hvordan han ser på sine dyr, ligesom

det har fået betydning for

avlsarbejdet. ”Vi bruger tyre, som

eksteriørmæssigt ligger i den gode

ende. Men ikke kun. Vi har nogle

dyr vi gør det på, og så har vi nogle

vi kører NTM på. Vi må nok erkende,

at det ikke er dem, der ligger

højest i NTM, vi tager med på

dyrskue”. Han tror på, at det nok

skal lykkes at avle nogle gode dyr i

begge retninger. I stalden er de gå -

et fra madrasser til at strø med fibre,

hvilket har betydet store forbedringer

i forhold til hasekvaliteten

i besætningen. Thomas er optimist

og tror, at i år bliver bedre

end de foregående år på Landsskuet.

I de kommende år tror Tho -

mas, at der vil være døtre efter

Alexander, Bowser, Suarez, Bookem

og Goldwynsønner på dyr -

skuerne. I besætningen har han

selv nogle kvier efter Grafit, som

han tror særligt på.

De dyr, som har været med til

dyrskue, kommer til at betyde noget

særligt. ”Dyrskuerne betyder i

det daglige, at køerne ikke bare er

produktionsmaskiner. De har en historie.

Vi bliver ekstra glade, hvis en

af vores gode køer kælver. En ko er

ikke bare en ko, og på den måde er

det ikke blevet industri. Selvom

man har 1.000 køer, skulle det gerne

være det, der drev værket”. Børnene

går også højt op i, om de kalve

der kommer er noget som kan

bruges til dyrskuer senere, ligesom

de godt kan huske, hvilke dyr der

har været noget særligt indtil nu.

Det er især Brit, en rød Wireredkvie,

som blev bedste DRH-kvie i

2011 og Jackie, en rød Rustlerkvie,

der blev bedste DRH-kvie i

2012. De skal begge med til

Landsskue som 1. kalvs køer til

sommer. At se på køerne som individer,

mener Thomas er vigtigt,

også når det ikke er i dyrskuesammenhæng.

”Jeg tror det er vigtigt at

vi husker at se på enkeltdyr, f.eks.

når vi er med avlsforeningen på besætningsbesøg.

Der skal vi huske ikke

bare at se på fine stalde med galvaniseret

inventar. Vi skal kigge på enkeltdyrene

og tale om dem. For det

er dem, avlen handler om.”

Thomas mener ikke, at Landsskuet

har nogen betydning for avlsarbejdet.

Til gengæld tror han, det

har stor værdi for landbrugets image,

hvorom han tilføjer: ”Det er vigtigt,

vi landmænd signalerer glæde

og stolthed over de dyr, vi arbejder

med til hverdag. Og så skal man huske,

at det kun er en lille procentdel

af de danske mælkeproducenter, der

er vilde med dyrskue. Det kunne

være fint, hvis det nåede bredere ud,

og man fik fat i nogle fra den gruppe,

der ikke er interesserede”.

Drømme for fremtiden

Børnene, Kirsten og Thomas er

36 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


enige, om at de bliver ved med at

udstille på Landsskuet. For Tho -

mas er der en drøm, som han vil

forsøge at få til at gå i opfyldelse.

”Jeg drømmer lidt om at slå igennem

ved de sortbrogede og få en god

placering der. Vi er ikke sådan helt

oppe og ringe ved de sortbrogede. På

et eller andet tidspunkt må vi få en

der klarer sig rigtig godt. Det er ikke

sikkert, det bliver i år, det er svært at

spå om. Men det er det, der gør det

spændende”.

Fremtidig udstiller

på Landsskuet –

Jacob Therkildsen

Jacob er 23 år og læser til agrarøkonom

på Bygholm Landbrugsskole.

Han skal sandsynligvis hjem og

væ re med i bedriften på Raunhøj

med sin far Per og storebror Christian.

De driver et økologisk landbrug

med 230 køer, hvoraf 70% er

Holstein og 30% DRH og RDM.

Det er endnu ikke fastlagt, om det

bliver lige med det samme, at Jacob

skal hjem og være med. ”Hvad

der sker efter sommer ved jeg ikke

helt. Nu må vi se. Først skal jeg lige

til Landsskue”.

Årets højdepunkt

Jacob fortæller om Landsskuet:

”Det er årets højdepunkt. Det er

konkurrence og socialt samvær. Det

er en fast tradition. Jeg kan rigtig

godt lide den stemning, der er i staldene

onsdag efter midnat, når folk

går rundt og snakker med bekendte

i staldene, og dyrene er kommet på

plads”. Jacob har været med familien

til Landsskue de sidste ti år. Et

af de første minder var den første

ærespræmie for en Solar-ko. ”Det

er den eneste ærespræmie, hvor jeg

kan huske, hvad vi fik. Det var en

speciel oplevelse,” fortæller Jacob og

peger på en lampe i stuen. Siden

Billede af familien Therkildsen

dengang siger Jacob, at der ligesom

”er gået mere ko i den”. Da de begyndte

med at udstille, var Jacob

rundt og se hele pladsen og opholdt

sig en del på campingpladsen.

Men i takt med at de har fået

flere og bedre køer med, er det de

seneste år køerne, det har drejet sig

om. Derfor er Jacob nu at finde i

stalden eller i Hal Q, når der er

Landsskue. I hvert fald indtil fredag

aften. ”Jeg er stor fortaler for at

vi går højt op i køerne indtil fredag

aften. Alt det sociale, der er med fest

og den slags, er et plus ved siden af

konkurrencen, som man selvfølgelig

ikke vil undvære”.

Inden Landsskuet

Til spørgsmålet om hvordan de

forbereder sig til Landsskue, svarer

Jacob: ”Vi begynder at holde øje

med de dyr, der kælver, og ser på

dem vi har lidt forventninger til. Vi

vælger ud, og så skulle vi gerne i

gang med at trække med dem 14 da-

Ja, – at vinde med besætningsgruppen på Landsskuet er næsten det største at

opnå…

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 37


Dog er en Danmarks smukkeste

malkeko ikke at kimse af, – heller ikke

selv om vi har prøvet det før med

Raunhøj Nixon Pretty. Her vinderen

2012 Marla Lichtblick Fabel

Første gang Nixon Pretty var på Landsskuet blev det ”kun” til 22 points...

…og hun har nu indtil videre været Miss Holstein med 24 points flere gange samt Danmarks smukkeste malkeko

ge før. Og så får vi dem klovbeskåret.

Det er noget af det, jeg tror er vigtigst

at få g jort inden dyrskue. Vi

vasker altid, før vi klipper, og klipningen

skal helst være så tæt på tidspunktet

for udstilling som muligt.”

Arbejdsfordelingen er klar. Jacob

står for klipning af køerne, og til

det får han ofte hjælp af gode venner.

Far Per står for at vaske, imens

Christian sørger for, at der er styr

på bedriften, hvilket Jacob understreger,

at man ikke må flytte fokus

fra. Derudover er det et fælles projekt

at få køerne til at gå. I dagene

på Landsskuet passer Per bedriften,

og så kommer han og mor

Hanne og følger bedømmelsen i

dagtimerne.

En helt særlig ko

I de ti år Jacob har været med på

Landsskue, er der særligt én ko,

som har betydet meget. ”Det er vores

Nixon-ko. Det når man nok ikke

rigtigt igen. Hun har været Miss

Holstein 4 gange og Miss Danmark

to gange. Det er vildt. Vi havde hende

med som 1. kalvs ko på Landsskuet

i 2003, hvor hun fik 22 point.

Men så fik hun tre kalve og kom

med til Herning i 2006 som 4. kalvs

ko og blev Miss Holstein. Året efter

blev hun både Miss Holstein og

Miss Danmark.” Hvis hun når at

finde formen til sommer, vil de

overveje at tage hende med til

Herning endnu engang. Selvom

Nixon-koens Landsskuehistorie er

intet mindre end imponerende, er

det ikke en af hendes titler, Jacob

ser som det største. Det er der -

imod oplevelsen, da Raunhøj

vandt besætningsgruppekonkurrencen

i 2009. ”Jeg havde egentlig

altid regnet at vinde med enkeltdyr

som det største, men når man står

derinde med sin gruppe, så er det

det største.”

38 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Vi kan ikke blive træt af sådanne laurbærkranse, – her overrakt af Peder V.

Laustsen

Dyrskuer og avlsarbejde

Nixon-koen går ikke længere på

Raunhøj, men er i ”pleje” hos Jørgen

Mikkelsen, hvor de har forsøgt

at skylle hende. ”Det har vi fået en

enkelt kvie ud af. Hun er ikke ligefrem

nogen super skylleko, så der

fandt vi noget, hun ikke er mester i.

Nixon-koen har fået sin 8. kalv i

marts, en kvie efter Acme”. Bortset

fra skylning har Nixon-koen været

god at have i stalden, siger Jacob. ”I

sin 8. laktation malkede hun

16.000 kg mælk, og hun har givet

114.000 kg i livsydelse. Så hun er

økonomisk, selvom hun er en

dyrskueko. Hun har fået 8 kalve på

12 insemineringer og har haft én

yverbetændelse. Det er vores ideal”.

De sidste ti år er der blevet lagt

vægt på eksteriør, type og lemmer i

avlsarbejdet. ”Vi kan godt lide at

arbejde med den type køer. Vi tror

på at hvis koen har et godt eksteriør

og bliver passet ordentligt, har den

et stort potentiale. Men det er ikke

kun rettet mod dyrskue. Vi tager ingen

køer med, som ikke kan klare sig

i systemet. De bliver trukket ud fra

sengebåsene”. På Raunhøj bruges

der tyre, der passer ind med den

rigtige eksteriørprofil, har høj produktion

og et højt total type index.

Ikke nødvendigvis NTM. De

ser ligeså meget på TPI og LPI,

hvilket er en strategi Jacob også

tror på fremadrettet. ”Jeg ønsker en

harmonisk ko, og jeg tror sundheden

kommer af godt management og ikke

fra avl. Ikke fordi vi overhovedet

ikke kigger på det. Vi kan heller ikke

tjene på at have en uøkonomisk ko.”

De næste par år tror Jacob, at døtre

efter tyre som Aftershock, Goldwyn,

Mandel og Fever vil være at se

på dyrskuerne herhjemme.

Landsskuets fremtid

Jacob er optimistisk, når talen falder

på Landsskuets fremtid. ”Jeg

håber og tror der bliver ved med at

komme lige så mange udstillere og

dyr i fremtiden, som der gør i dag.

De der gør det her er så tilpas nørdede,

at de ikke kan lade være med

komme. Men det er svært spå om,

for politisk er det måske ikke så meget

in at udstille og blande køerne”.

Jacob mener, Landsskuet skal bruges

som en mulighed for at vise vores

branche frem og garanterer, at

han i hvert fald er at finde på

Landsskuet som udstiller i fremtiden.

Interviewer og skribent:

Ditte Hammershøj

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 39


ABS LEVER


29HO16263 Larcrest

CASUAL

Super x Ramos x SHOTTLE

Mor: Larcrest Crimson EX-91

gTPI 2390

www.danskabs.dk

40 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


ER KVALITET


CANNON


Even-Par Shf Cannon


gTPI 2290
Mormor: Glen-Valley Bolt Cynthia VG-87

Spørg om vores ny Rød Holstein katalog!

VERDENSFØRER I KVÆGAVL

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 41


EM 2013

Fribourg – flot – fascinerende

Af dommer Lars Bo, Kjellerup

Spænding, koncentration og glæde går hånd i hånd når ungdommen konkurrerer

Forestil dig de bedste køer fra de

fleste Holstein-lande i Europa…. i

landet med de fleste europamestre,

både sort og rød Holstein…..

og en forventning om et show

,der klapper som et urværk. Mange

vil nok tænke …. et storslået

show i Schweiz. Landet med hjemmebanefordelen

svigtede ikke…

Et meget meget flot show fik arrangørerne

stillet på benene og

gennemført til UG.

I uge 9 var byen Fribourg vært for

det seneste EM-dyrskue og EMmønstring.

Her havde jeg den store

ære sammen med Niels Erik

Haahr at dømme en del af mønstringskonkurrencen.

Dyrene ankom

først på ugen og blev indlogeret

i den store Fribourg Arena, der

dannede rammen om EM. Forholdene

i staldene var perfekte og for

at nævne lidt følgende:

•filt overalt på gulve, hvor dyrene

skulle gå

•store skærme, hvor bedømmelsen

kunne følges

•rigtig temperatur

•helt nye malkeanlæg til hvert enkelt

land

Hele ugen henimod lørdag var der

en speciel ”forventningens glæde”-

stemning hos alle omkring køerne,

og mange køer blev udråbt som favoritter.

Indtil flere var aftenen før

sikker på, at Spanien og Schweiz

ville nå langt, og at Champion hos

Holstein skulle findes heriblandt.

Stande og stemning

Alle havde små stande, hvor der

blev serveret specialiteter fra de

enkelte lande. Hos de ”små” Hol -

stein lande, som f.eks. Polen, Slovenien,

Tjekkiet og Ungarn oplevede

jeg en særlig stolthed omkring

det at være med. Da f.eks. Ungarn

fik en meget flot 4.plads i et hold

og koen kom tilbage i stalden, – ja

så var de klar til fest. De vidste

godt, at det nok ikke blev til topplaceringer,

men det at kunne vise

og fortælle, hvad netop deres land

kunne bidrage med, var en glæde

for dem.

Det sidste døgn i staldene før

showet er spændende at studere.

Her er det at folkene helt tæt på

køerne alle når til ”point of no return”:

det rigtige malketidspunkt

og den rigtige mængde foder, og

selvom disse cowfittere har prøvet

det masser af gange, så er det stadig

levende køer de arbejder med. I de

forskellige landes team er der helt

klare fordelinger om, hvem der gør

hvad, således at de der fodrer har

fuldstændig tjek på om hver enkelt

ko æder, det den skal, de sidste 6 timer

før bedømmelsen! Her snakker

vi ikke om at en ko lige skal have

et par grebfulde ensilage til at

æde den næste time, men om den

ene håndfuld frisk hø nu og igen

om 5 minutter.

42 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


De fleste lande havde den sidste

måned samlet køerne i en forberedelsesstald,

så dyrene kunne omstille

sig til store mængder hø, specielt

lavet kraftfoder sammen med

hele tiden at følge hver ko’s dags -

ydelse. Absolut intet blev overladt

til tilfældighederne, og under hver

malkning på skuet blev samtlige

køers mælkemængde noteret, så

man hele tiden vidste hvor ydelsen

lå. Blandt andet også med henblik

på den sidste tilmalkning før bedømmelsen.

Bedømmelsesringen var også et

kapitel for sig, gummimåtter overalt

med spåner ovenpå og omkranset

af 5.000 siddepladser. Storskærme

så tilskuere længst væk fra

ringside samt i staldene kunne følge

dommer og køer. Fantastisk lydog

lysanlæg, der skabte en kulisse

og en stemning, som fik mange

nakkehår til at rejse sig. Et flot syn

at se alle de gode køer i perfekte

rammer blive mønstret meget professionelt.

Klippe- og

mønstringskonkurrencen

Mønstringskonkurrencen var delt

over to dage med deltagelse af en

junior og en senior fra hvert af 15

lande. 30 kvier fra 3 besætninger

var stillet til rådighed for de unge

piger og drenge. Også her skal arrangørerne

have megen ros, idet

alle kvier var vasket mange gange

og trænet en del med, inden de ankom

til showet. Dette forarbejde

Hvis der var landekonkurrence ville

de to engelske deltagere vinde, idet

de var med i toppen af begge

alderskategorier

gav deltagerne ro og rimeligt ensartede

vilkår.

Alle deltagere blev bedømt på deres

omgang med kvierne, renligheden

og orden på halmmadrassen,

hvor kvierne var opstaldet. Størst

vægt havde dog deres klipning,

klargøring og overlinie samt den

store finale med selve mønstringen

i den store ring. Der skulle kå -

res en junior og en senior i selve

det at mønstre, samt en hvor klipning,

orden og mønstring blev

sammenvejet.

På dag 1 var klippeområdet åbent i

8 timer, hvor skiftevis junior og

senior skulle klippe deres kvier.

Mange deltagere virkede meget

spændte over pludselig at være så

meget i rampelyset samt at de nu

havde en tidsramme at skulle forholde

sig til. Men alle var gode til

at tage hensyn til hinanden, og det

at deres landsmand måtte stå ved

kvien gjorde deltagerne rolige.

Un der klipningen kunne man virkelig

se at samtlige kvier var trænet

i at stå bundet. Resten af dagen var

det frit for de unge at træne med

deres kvier.

Dag 2 var finaledag, hvor deltagerne

havde 6 timer til rådighed på

klippeområdet til at færdiggøre

overlinien samt at finpudse resten

af klipningen, inden de kl. 16.00

skulle være klar til mønstring i ringen.

Livsbekræftende var det at se alle

deltagerne med koncentrationen

lysene ud af øjnene og nervøsiteten

gemt i baglommen, trække

rundt og mønstre deres kvie på

bedste vis. Alle med drømmen intakt

om at nå mellem de sidste 5 til

lineup og den endelige kåring af

Europas bedste mønstrer 2013!

Ved junior vandt i mønstring Belgien

over Spanien, og ved senior

vandt en ung pige fra Holland foran

Italien. I den sammenvejede del

vandt Belgien junior og Italien

senior. Bedste land blev England,

der havde begge deltagere i top 5.

Det var en stor oplevelse at dømme

alle disse unge deltagere, og se

hvilken ildhu de lægger for dagen.

Jeg er sikker på, at en del vil være at

finde, når næste EM finder sted i

Frankrig 2016.

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 43


KOLDING-BRØRUP HOLSTEIN BYDER VELKOMMEN TIL

DANSK HOLSTEINS ÅRSMØDE 2013

Fredag den 27. september i Vejen Idrætscenter

Ledsagerarrangement

Journalist og radiovært,

Søren Dahl vært på Cafe Hack

Aftenfest i

Vejen Idrætscenter

Overnatning i Vejen

Kolding-Brørup Holstein og

besøgsværterne glæder sig til

at give jer og vore sponsorer

en hyggelig dag.

BESÆTNINGSBESØG

Følgende besætninger åbner dørene:

•I/S Flintholm, Tirslund

•Wissingsminde v/Simon Simonsen, Skanderup

•Aage Schmidt Lund, Fårkrog

•I/S Rishøjgaard, Gjerndrup

44 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Aftenmøde med avl

og stordrift

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Aftenmødet blev igen en succes

med stor interesse og gode indlæg.

De praktiske kvægbrugeres

indlæg på basis af spændende

ideer og dygtig driftsledelse kan

altid trække tilhørere, – og det

samme gælder også nyhedsstof

fra den fagre nye verden. Derfor

så vi frem til et godt fremmøde

med Jørn Kjær Madsen, Rønhave,

samt Søren Ernst Madsen, Trans-

Embryo, som indledere.

De mange fremmødte blev da heller

ikke skuffet. Stordrift og avl

samt nye teknologier i fremtidens

avl var spændende titler, men de

blev også udfyldt på en informativ

og forståelig måde, – det meste af

det.

På Rønhave består ledelsen omkring mælkeproduktionen af bl.a. disse 3

medarbejdere sammen med Jørn Kjær Madsen (t.h)

Rønhave –

Jørn Kjær Madsen

Lego leverer klodser, –

vi leverer mælk

Foruden at have leveret en række

tyre til kvægavlsforeningen og

udført dygtig driftsledelse på

Rønhave, så kunne Jørn Kjær

Madsen uddybe dette så det fremstod

forståeligt for alle. På vej mod

2000 køer er der behov for store

linjer og strategier, – detaljer er

der også, men det er de overordnede

linjer, der skal sættes på plads.

Jørn Kjær Madsen fortalte om

arbejdets fordeling på de forskellige

ledere i de forskellige stalde,

samt deres arbejds- og ansvarsom-

Der er ta-selv-bord til køerne på en af gårdene

råde. Med de 1700 køer fordelt på

3 staldafsnit samt lige så mange

stykker opdræt i 5-6 stalde, – så er

der behov for systematik og aftaler

om hvem gør hvad og hvornår?

Takket være nogle dygtige driftsledere,

hvoraf flere har været på og

omkring Rønhave i flere år, – så

kan det lykkes rigtigt godt.

”Når jeg forlader kontoret er det

ofte for at sætte mig på en traktor

med kreaturvognen efterspændt,

for på den måde kommer jeg

rundt jævnligt og får lige et indtryk

af, at tingene er som de skal

være” fortalte Jørn Kjær Madsen.

”Det er vigtigt at vi holder en god

kontakt til de forskellige enheder,

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 45


for derigennem føler de ansatte

også at vi interesserer os for deres

gøremål, og vi kan aftale nogle

ændringer eller konstatere at tingene

kører godt.”

Avlsarbejde koster penge

På Rønhave køres avlsarbejdet i

overordnede linjer. Der vælges et

antal tyre til brug en periode, og

vores mål er at stable gode tyre

ovenpå gode tyre, og derved få et

solidt fundament. Avl er interessant

og spændende, og fra 2002-

2003 fik vi den lyst lidt mere

underbygget, da vi kom videre i et

embryokøb og fik lavet S Jordan

3-køer. Herfra tog det lidt fart, og

VH Bismark m.fl. blev senere en

realitet.

Arbejdet med ET og genomisk

selektion har rettet fokus på en

række spændende dyr, og der laves

årligt et antal ægtransplantationer.

Over de senere år har disse resulteret

i følgende tyre (NTM nævnt

gældende fra februar 2013):

VH Bismark(RGK Bob) +26

VH Sultan (VH Stuart) +26

VH Cadiz (D Cole) +25

VH Rojas (B Rock) +20

VH Bermuda (RGK Bob) +17

VH Rusken (B Rock) +16

VH Cream (D Cole) +15

Til insemineringsarbejdet på Røn -

have anvendes de bedste danske

samt udenlandske tyre. Der an -

ven des en del kønssorteret sæd, og

vi gør brug af insemineringsplanprogrammet

til at sikre mindst

mulig indavl. Der kom en kommentar

på programmet, at det

gerne måtte kunne tage bedre

højde for parringskombinationer,

således at store køer på store køer

eller tynde patter på tynde patter

ikke var ønskeligt. Der gøres heller

ikke brug af kåring i særlig

udstrækning, idet de unge køer

oftest er insemineret inden kåring

har fundet sted, – og derved fødes

VH Bismark var en af de første avlsmæssige succes’er fra Rønhave. Gennem et

genomisk testprogram og efterfølgende ET-program på de bedste hundyr

følger flere succes’er

der sammen med kvieinsemineringer

en meget stor del af kalvene

”lavet” uden at vide noget om eksteriør

på dyret selv. De bedste dyr

(med højeste NTM) genomtestes,

men det er resten, der er vigtige,

idet det store antal skal være gode

dyr funderet på en række af gode

tyre i afstamningen.

I tilknytning hertil blev vist, at

omkostninger ved ET og salg af

tyre er noget, der skal følges nøje.

Der er ikke store penge i avlsarbejdet

efter genomisk test af hundyr

for at finde de bedste, ET og den

tilhørende recipient-del samt

endeligt test og salg af tyre. – Der

skal helst en vis succes-rate til for

at fortjenesten er hjemme.

Trans Embryo Genetics

– Søren Ernst Madsen

Fagre nye verden –

det kan vi fortsat sige….

Hjælpemidlerne i kvægavlen forandrer

sig løbende. Efter at ægtransplantation

nu har været rutinemæssigt

anvendt i mere end 35

år, er der de seneste år introduceret

nye bioteknologier så som

Ovum-Pick-Up og IVF i avlsarbejdet.

Søren Ernst Madsen fortalte

kort om udviklingen i antallet

af ægtransplantationer, antal

producerede embryoner og ETkalve

over årene. Han kom ind på

vigtigheden af genomisk selektion

og dermed udnyttelsen af de bedste

dyr endnu mere intensivt.

Udpegningen af de bedste dyr i en

helsøskende flok ved hjælp af ge -

no misk selektion har betydet, at

nu skylles typisk kun den bedste

eller de to bedste ud af en helsøskende-flok.

Derfor er antallet

af dyr, hvorpå der skylles, væsentligt

indskrænket i forhold til tidligere.

Derimod skylles de bedste

langt mere intensivt og med flere

forskellige tyrefædre. Tyrefædrene

er som oftest unge genomiske

ungtyre. Stadig gælder de genetiske

basisregler om avlsfremgangen

pr år i en given population som

vist i figuren.

Med genomisk selektion er der

mulighed for at øge selektions-

46 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Selektionsstyrken x Sikkerheden x Avlsmæssig spredning

___________________________________________________________

Generationsinterval

styrken og til dels også sikkerheden

samt spredningen. Hvis man

samtidig kan sænke generationsintervallet,

vil der være en stor

gevinst i avlsfremgangen. Det er

her de nye bioteknologier kommer

ind i billedet. Ved at tage

umodne æg ud af æggestokkene på

meget unge individer (OPU) og

derefter modne æggene i laboratoriet

(IVF) vil man kunne sænke

generationsintervallet betydeligt

samt have mulighed for at anvende

sæd fra mange forskellige tyrefædre

til æggene.

OPU / IVF

Ovum Pick Up og IVF (reagensglas-befrugtning)

er nogle af de

teknologier som er taget i anvendelse

over det meste af verden i de

sidste 2-3 år. I Holland og Tysk -

land samt USA og Syd ame rika er

det efterhånden helt rutinemæssige

teknikker som har været an -

vendt i mere end 10 år. Fordelen

er som sagt at der kan udtages æg

af helt unge individer (helt ned til

6-8 mdr alderen). I laboratoriet

modnes æggene og der tilsættes

sæd. Herefter dyrkes æggene til

embryoner i løbet af en uge. Der

kan både opsamles æg fra unge

kvier og fra nykælvede køer. Som

en anden stor fordel kan der

opsamles æg fra drægtige dyr, og

det kan ske op til flere gange

ugentligt pr dyr.

En anden ny teknologi er den

såkaldte embryo-biopsi. Her

udtages en lille celleprøve af det

modne embryon. Denne celleprøve

kan anvendes til genomisk

test og herved kan der vælges de

bedste genomiske embryoner til

transplantation. På denne måde

kender man allerede den avlsmæssige

værdi på de ufødte kalve.

Men det er ikke enden på udviklingen.

Rent faktisk kan der være

endnu mere fagre nye verden på

vej. Ved hjælp af stamcelle-teknologi

er der en teoretisk mulighed

for at fremtidens avlsarbejde kan

begrænses til laboratorie-arbejde.

Faktisk kan en hel generation af

dyr holdes på embryoniveau og

efter genotypning kun de bedste

anvendes via deres stamceller til

en ny generation i samme runde.

Flere af de nævnte processer er

allerede taget i brug og der sker

hurtig udvikling på de forskellige

felter. Det ligger nok stadig nogle

år ud i fremtiden at undgå at skulle

bruge recipienter til embryonerne,

– men som andre steder kan

virkeligheden hurtigt overgå både

fantasi og teori.

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 47


Mit liv samt syn på landbruget

har forandret sig efter

5 må ne der på New Zealand

Af Annegrete Hedegaard, Ørbæk, Fyn – 5 måneder på New Zealand

5 måneder – eller kortere tid –

med ophold på New Zealand kan

forandre mange ting. Jeg har fundet

ud af, hvad jeg gerne vil uddanne

mig videre til, og jeg har

lært andre landbrugsmæssige

forhold og betingelser at forstå

og kende.

Foruden en fantastisk natur på

New Zealand og med udfordrende

klima har jeg lært mange ting

om mælkeproduktionens mangfoldige

udfordringer. Et udenlandsophold

kan også give lærdom

om mig selv, og det har udviklet

mig på mange måder. En meget

spændende tur og et godt ophold

hos en dejlig værtsfamilie fik jeg

med i opholdet.

Jeg er en pige på 21 år, der lige har

været 5 måneder på New Zealand

for at malke køer. Jeg opholdt mig

på Nordøen mellem Rotorua og

Taupo. Der boede jeg hos en familie

med 380 Holstein-køer, 350

ungdyr og som drev 400 ha jord. I

bjergene gik der omkring 100 fedetyre.

På gården havde vi også 15

heste, som blev brugt til jagt om

vinteren.

100 folde – 2 km gåtur

for køerne

Køerne blev malket i en forholdsvis

åben side-by-side malkegrav

med 25 sving-over malkemaskiner.

De 380 køer var delt op i to

hold. Det første hold var de ældste

køer, der blev malket først, og der-

Mine værtsforældre og mig

efter 1. kalvs køerne. Køerne gik

på græs hver dag, og de blev flyttet

til nye folde med frisk græs efter

hver malkning.

Malkestalden ligger ret godt placeret,

da der er græsmarker 2 km til

begge sider, og derved skal de to

hold gå lige langt til og fra malkning.

Alt i alt er der 100 forskellige

folde til malkekøerne. Endvidere

er der græsarealer til kalve, ungdyr

samt tyre et stykke fra gården.

Fodringen af køerne var noget mere

enkel end den vi ser herhjemme.

Udover det græs køerne fik på

markerne, kom de også på cropsmarker.

Crops er en slags rapsplante,

som køerne gnaver af helt nede

ved jorden. Planten ligner store

kål hoveder, og det er en plante

med et meget højt proteinindhold.

Derudover fik de kraftfoder

under malkningen. Hvis der ikke

var græs nok til dem på markerne,

på grund af manglende regn, blev

der kørt græsensilage ud til dem.

48 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Interessant og

udfordrende dag

Da jeg ankom til New Zealand i

november 2012 skulle jeg i gang

med en meget anderledes hverdag.

Det var meget spændende, interessant

og ikke mindst særdeles udfordrende.

I begyndelsen var jeg

helt rundt på gulvet, ikke bare fordi

der var vendt op og ned på dag

og nat, eller fordi det pludselig var

blevet forår. Nej, også fordi der var

så utrolige mange nye indtryk og

ikke mindst nye ting at sætte sig

ind i.

Min arbejdsdag på gården forløb

således:

•Det første hold køer blev drevet

ind fra marken med crosser til

malk ning kl. 5.00. Jeg startede

malkningen op imens den anden

medarbejder fik alle køerne

drevet ind på opsamlingspladsen.

Vi var altid to til at malke

køerne

•Kl. 6.30 hentede jeg det andet

hold køer. Vi var færdige med at

malke og vaske malkestalden kl.

8.15

•Formiddagen gik med at fodre,

passe samt flytte kalve og andre

ungdyr. Derudover skulle jeg

sprøj te græsmarkerne for tidsler

og andet ukrudt. Nogle marker

kunne sprøjtes med 4-hjulet

cros ser, men på de stejle marker

måtte rygsprøjten i brug. Endvidere

gik der en del tid med at reparere

og vedligeholde alle hegnene

til græsmarkerne.

•Efter middagspausen var der ofte

andre småopgaver der meldte

sig, såsom rengøring af vandtrug

og flytning af vandingsanlæg.

Jeg drev køerne op til eftermiddagsmalkningen

kl. 15.00, og kl.

18.00 var vi som regel færdige

med at malke.

Jeg fik også lov til at hjælpe med at

ride hestene i form til jagtsæsonen,

Køerne drives denne vej to gange om dagen

Malkestald og opsamlingsplads

det var jo lige sagen. Jeg kunne

simpelthen ikke få nok af at ride

rundt i den frie natur i et så fantastisk

bjergrigt landskab, hvor jeg

kunne nyde den dejlige sol, for ikke

at tale om de enestående omgivelser.

Fra regnskov til ørken

– på New Zealand

Da jeg ankom til gården i november

var landskabet meget grønt

samt frodigt, og der var masser af

græs til køerne. I december fik vi

ikke så meget regn, men markerne

var stadig grønne. Midt i januar

begyndte vi at vande de marker,

som lå ned til en flod, og vi kunne

derved pumpe vand op fra floden

til at vande markerne med. I februar

meldte tørken sig mere og mere,

og så gik landskabet fra at være rigtig

smukt, grønt og frodigt til at

væ re brunt, tørt og mange ville sige

kedeligt, men jeg var nu stadig

meget fascineret af landskabet

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 49


Malkegraven

trods tørkens fremtræden. I marts

faldt køerne mere og mere i mælkeydelse,

og landmændene begyndte

at golde køerne af før tid.

Mange landmænd på New Zea -

land golder alle køerne af i maj

måned, hvor vinteren begynder så

småt, og derved skal de ikke malke

vinteren over. Når kælvningen begynder

i juli-august måned kommer

alle kalvene i denne periode.

Min værts-far er en ud af få landmænd

på New Zealand, som malker

hele året rundt. Grunden til

dette er, at han mener, en jævn

kælv ning over hele året skaber stabilitet

i mælkeproduktionen. Samtidig

får han ekstra for mælken i

den periode, hvor andre landmænd

har goldet køerne.

Jersey-krydsning

med Holstein

Mange landmænd på New Zea -

land krydser fra Jersey til Holstein.

Det undrede jeg mig meget over

og spurgte min værts-far, hvad årsagen

var. Han forklarede mig, at

der er jerseyavlere, som synes, at

jersey-koen er blevet en for lille og

skrøbelig ko til at begå sig i bjergene.

Samtidig er jersey-koen ikke

rummelig nok til at indtage den

mængde grovfoder, der skal til for

at give en høj ydelse. Min værts-far

er Holsteinavler og fokuserer meget

på holdbarhed og yversundhed,

da han mener, at det er to væ -

sentlige elementer i at have en robust

og højtydende besætning.

Ydel sen på gården svinger meget

fra år til år, da min værts-far stort

set kun bruger med hjemmeavlet

foder, og i et år som dette, hvor alt

tørrer væk og områder bliver er -

klæ ret tørkeramt, falder produk -

tio nen markant. I denne situation

går staten ind og giver landmæn -

de ne et tilskud, – ellers kan de ikke

overleve som mælkeproducenter.

Derimod var sidste år et rigtig

godt samt frodigt år, hvor min

værts-far havde rigeligt hjemmeavlet

foder, og ydelsen lå på 10.500

kg mælk pr. ko.

Også ferie – fantastisk land

De sidste 14 dage af mit ophold på

New Zealand havde jeg ferie, hvor

min kæreste kom til New Zealand

for at vi kunne holde ferie sammen.

Vi kørte lidt rundt på Nord -

øen og tog derefter til Sydøen. Vi

50 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


De ældste køer

kørte ned langs vestkysten på Syd -

øen, og var blandt andet på Milford

Sound – en enestående oplevelse.

Queenstown samt Christ -

church var også to meget fantastiske

byer at opleve.

Vi blev meget forbavsede, da vi så

forskellen mellem Nord- og Syd -

øen. Nordøen er ikke så frodig,

hvorimod Sydøen er betydelig mere

frodig, hvilket skyldes, at der

kommer mere regn, og der er områder,

hvor det regner 200 dage

om året.

New Zealand er et utrolig fascinerende

land, da det har alle slags

landskaber, lige fra bjerge med is

til frodige dale og områder med

ørken. Ja min værts-far sagde faktisk,

at alt hvad Australien har,

landskabsmæssigt, har New Zea -

land egentlig også, trods det Australien

er ca. 28 gange større end

New Zealand.

Inden jeg rejste til New Zealand,

var jeg meget i tvivl, om det var

landbrug/kvægbrug, jeg skulle arbejde

videre med. Men efter mit

ophold her er min interesse for

landbruget steget, og i dag er jeg

ikke tvivl om, at det er landmandsuddannelsen,

jeg skal i gang med.

Dette er udsigten fra en af markerne

Østkysten til Gisborne på Nordøen

Mit udenlandske ophold har lært

mig rigtig meget ikke kun om

landbruget, men også om mig selv.

Derudover har jeg fået mere selv -

stændighed og ansvar. Nu føler jeg

mig meget mere klar og rustet til at

igangsætte min uddannelse.

Svært, – men spændende

Det er ikke nogen hemmelighed,

at jeg havde det lidt svært i starten.

Det var hårdt at være væk fra alle

herhjemme og de trygge rammer.

Og – jeg havde aldrig drømt om, at

jeg skulle blive så glad for at være

på New Zealand, at jeg faktisk slet

ikke ville hjem da afrejsedatoen

nærmede sig. At bryde en så stor

grænse er ikke let, men jeg har lært,

at det kan betale sig i sidste ende.

På New Zealand fik jeg et utrolig

dejligt netværk med de andre unge

Tranies, der arbejdede i samme

område, og som rejste med samme

bureau som jeg. Det udmundede i

et fællesskab, jeg heller aldrig havde

troet, at jeg kunne få på så kort

tid. I vores friweekender tog vi på

ture rundt i landet, og vi fik nogle

helt fantastiske og ikke mindst

uforglemmelige oplevelser sammen.

I dag har jeg stadig kontakt

til nogle af de unge mennesker, jeg

mødte dernede, og som kommer

fra hele verden.

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 51


Agro Nord auktion med

godt resultat

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Det er naturligvis med en vis

spænding vi de seneste år har arrangeret

auktioner på Agro Nord

og Agromek, idet de økonomiske

”tider” ikke har været gunstige.

Alligevel lykkedes det igen på

Agro Nord at skabe en succes

med samme gennemsnitspris

som på Agromek godt 3 måneder

tidligere. Der var udenlandsk interesse

på flere måder, både med

kontrakter på dyrene og med telefonen

for at byde på dyr.

Udpegning af de udvalgte dyr var

sket efter en tilmelding af en række

særdeles gode emner fra besætninger

med interesse i avlsarbejdet.

Der var forskellige steder flere

kombinationer at vælge iblandt eller

der var ”kuld” af helsøskende at

kigge på. Vi var godt tilfredse med

de udbudte kalve med varierende

afstamninger. Og da kataloget

kom på hjemmesiden samt udsendt

til interesserede, var der også

tilbagemeldinger om interesse.

Det lykkedes også til udlandet at

skabe interesse for et par kalve, og

på en af kalvene var der to udlæn -

dinge med på telefonen, – men de

fik ikke det sidste bud.

Interesse var der

Udlandet, – her de 3 tyske kvæg -

avls foreninger samt vores egen VikingGenetics

støttede med kontrakter

på de dyr, som de mente

ville være interessante i deres avls -

program. Alle udbudte dyr havde

XY-Ting solgte dyreste kalv på Agro Nord-auktionen til Johan Ejsing, –

budsum 68.000 kr

minimum en kontrakt, men enkelte

var pyntet med adskillige, og det

trækker især, når der er embryokontrakter

iblandt.

Opvarmningen var lidt træg, men

da der kom gang i auktionen, var

det muligt at sælge alle kalve på

nær en enkelt. Gennemsnitsprisen

blev på 30.000 kr, – og kalvene

skiftede til nye, men kendte ejere.

Flere af dyrene skiftede til ejere,

som tidligere har købt og fået gode

resultater af investeringerne. Alle

dyrene havde en genomisk test i

enten Danmark, Tyskland, USA

eller i alle tre lande.

54159-02544, Bookem x Man-O-

Man Candy, fra XY-Ting, Skjern,

havde netop genomiske værdier i

de tre lande, og med høje værdier,

– flere af dem de højeste på auktionen.

Der var tilmed kontrakter til

VikingGenetics samt de 3 tyske

kvægavlsforeninger, og bare til

Tyskland var der foruden tyrekontrakter

også embryo-kontrakter

for samlet ca. 90.000 kr. samt skyllekontrakten

til Viking. Derfor

påkaldte denne kvie sig også stor

opmærksomhed, og to tyske interesserede

var på telefonen med deres

bud. Men ved 68.000 kr. gav de

slip, og Johan Ejsing, Nørager stod

52 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Agro Nord auktionen 2013

Sælger CHR Far Mor morfar Køber Pris kr. bemærkninger i øvrigt

Kalve

Auktionskälbern

Jan Nielsen 62577-04281 Explode 62577-02031 B Goldwyn I/S Solbakken 16.000 NTM 12

XY-ting 54159-02544 Bookem 54159-02319 Man-O-Man Johan Ejsing 68.000 NTM 26, RZG 149, GTPI 2189

Per Høgh 41815-02946 Falster 116926-00008 Destry RC Anton Hammershøj 29.000 GNTM 18, GRZG 136

XY-ting 54159-02570 Emerald 54159-02319 Man-O-Man I/S Bjørnholm 25.000 NTM 17, RZG 141,GTPI 2136

Morten Hansen 38000-04792 VH Osmus 38000-04048 D Dundee Thomas Andreasen 29.000 GNTM 30

Hood Holstein 27898-02692 Braxton 40782-06471 Super Kristian Skov 24.000

Allan Kjær Simonsen 32338-01400 Epic 31391-02159 Juwel Henrik Haugaard 24.000 NTM 25, RZG 137

Jens Oluf Madsen 41996-01451 Sunday 41996-01321 Planet Jan Nielsen 24.000 RZG 144

tilbage med et værdifuldt dyr fra

en meget spændende kofamilie.

Kalvens mor har i skrivende stund

3 tyre til test i Tyskland samt godkendt

tyr, Bookem-helbroder, i

VikingGenetics. Mormor er en ko,

Viking har importeret som embryon

og solgt på Agro Nord 2008, og

hun er bl.a. moder til VH Lyrik.

at prøve denne indkøbsform. Det

er i hvert fald embryoner, der hvis

de snarest ilægges kan have interesse

for test til kvægavlsforeninger.

Stilleauktion

Når vi har samlet en række kalve,

sætter vi stor indsats ind på at få

dem godt solgt. Stille-auktionen

får også vores indsats, men her er

der ikke så store forberedende og

omkostningskrævende aktiviteter

forud. Her blev denne gang solgt 3

pakker ud af 10 udbudte, og modsat

tidligere lykkedes det ikke at

sælge nogle pakker de følgende dage

til købere med udvist interesse.

De solgte embryoner gik for op til

kr. 5350 pr embryon, og en ny kø -

ber lagde billet ind på 2 pakker af

meget eftertragtet afstamning hos

Per Høgh. Køber er Gert Jørgen sen,

Skærbæk, og han var af sin rådgiver

blevet vejledt og ”opildnet” til

Nyt gårdskilt

Mål: 70 x 100 x 0,5 cm

Plade: Opskummet PVC

Billed: Printet med serigrafifarve på

UV bestandig folie

Laminat: Smudsafvisende UV silkematlaminat

Produktionspris: Kr. 1.350,- exkl. moms

Bestilling hos Avlsforeningen Dansk Holstein

Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N

Tlf. 8740 5249

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 53


AGRO NORD 2013

det 25. skue

Af Jens Holm Danielsen, Koordinator Agro Nord

Agro Nord blev igen en udstilling,

som man kunne glædes over.

Såvel tilmeldingen af dyr som af

maskiner og teknisk udstyr overgik

forventningerne, og alle kvadratmeter

i Messecenter Vest -

himmerland var solgt, da efter -

spørgslen var stor. Selv på dagen

før Agro Nord løb af stablen havde

man henvendelser fra firmaer,

der ville med. Efter udstillingen

kan man så glædes over, at en

meget lang række udstillere allerede

har bestilt stand til næste

år.

Damion-datter fra Ewald Kusk Kristensen, Sønderholm, blev Miss Agro Nord

Mange dyr, mange gæster…

Før skuet havde man frygtet om

tilmeldingen af dyr ville blive mindre

end normalt, men det skete ikke.

Sædfirmaerne havde alle gjort

et stort forarbejde, hvilket betød 5

afkomsgrupper og adskillige døtre

efter firmaernes øvrige tyre. Men

også fra kvægbrugerne var interessen

stor, hvilket betød at Agrocentrets

stald var godt belagt. Det betød

at der fra søndag, hvor de før -

ste køer ankom, og til torsdag eftermiddag,

hvor dommerkurset

var forbi, var der stor aktivitet.

Besøgstallet var så tæt på 6.000

som overhovedet muligt, idet optællingen

viste et antal på 5.898, et

særdeles tilfredsstillende resultat.

Agro Nord blev i år afholdt for 25.

gang i Aars. Det blev fejret med en

god reception inde i bedømmelsesringen,

hvor der blev serveret

vin og nogle små godbidder. Mon

ikke det faldt i publikums smag, og

derfor er det et spørgsmål om ikke

det skal gentages næste år.

Kvaliteten af såvel grupper som af

elitekøer var høj. Det kan bedst

udtrykkes ved at gengive dommeren,

Tjebbe Huybrechts sidste

ord: ”Hvor var Danmark henne,

da jeg i sidste weekend overværede

det europæiske skue i Schweiz”?

Det skue er sikkert omtalt på anden

plads i bladet, men om Danmark

havde haft de helt store

chancer er et åbent spørgsmål.

Men ordene varmede og gav sikkert

et helt reelt udtryk for den

meget høje kvalitet som dyrene

havde. Dommeren udførte et godt

og solidt arbejde dagen igennem,

hvor han i ringen fik god hjælp af

Kristian Bøgh, der sikkert også sugede

nyttig erfaring til sig.

Aftenens traditionsrige finale betød

et større opbud af køer af alle

tre racer i ringen. I år havde firmaerne

bedt om at deres fløjkøer

måtte være med i en præsenta -

tions runde, hvilket naturligvis

blev imødekommet.

Miss Agro Nord 2013 fra

Sønderholm

Miss Agro Nord 2013 blev i sikker

stil vundet af koen 1736 fra Ewald

Kusk Kristensen, Sønderholm, en

meget stor, lang og harmonisk

Damion-datter. Som reservechampion

udpegede dommeren

Ashlar-datteren 2929 fra Per War-

54 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


GAVE

IDÉ

UR

Reserve Champion blev Ashlar-datter fra Per Warming, Blære. Hun blev også

bedste afkomsgruppeko, så også Semex kunne have glæde af hæderen

ming, Blære, en ko som dagen

igennem flere gange gjorde det

særdeles overbevisende i ringen,

idet hun først på dagen også vandt

titlen som bedste afkomsgruppeko.

Foruden et rigtigt godt ekste ri -

ør havde koen fremragende malkeorganer.

Som et nyt tiltag havde man i år

valgt også at markedsføre Agro

Nord på Facebook. Det var meget

spændende at følge de mange

kommentarer både før og efter

skuet. Facebook er ikke mindst et

godt middel for de unge, hvilket

også tydeligt fremgik af de mange

henvendelser, så også dette initiativ

vil blive videreført. Allerede nu

glæder vi os til 2014, hvor vi kan

mødes med mange af de danske

kvægbrugere, som til den tid forhåbentlig

har haft et bedre økonomisk

år end tilfældet var i år. Så på

glædeligt gensyn i 2014.

Dansk Holstein tilbyder et flot

ur – en oplagt gaveidé. Uret er i

meget solid helstålskasse med

tyde lige tal og visere. Vandtæt

til 3 atm. Schweizisk quartz -

værk med dato. Gedigen stållænke.

Diskret Dansk Holstein-ko

trykt på skiven. Et flot og præ -

sentabelt ur, der tåler at blive

brugt! Uret har ridsefrit safirglas.

Fås både som dame- og

herreur.

Normalpris 498,- kr.

Dansk Holstein tilbyder

uret til 350,- incl. moms

og levering.

1 års garanti.

Bestilling hos:

Urmager/Guldsmed Hartmann

Adelgade 14, 7800 Skive

Tlf: 97 52 04 32

Fax: 97 51 00 88

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 55


Agro Nord afkomsgrupper

- i en tid med genomisk test

Af afkomsinspektør Jørgen Knudsen, VFL Kvæg

De bedste 1. kalvs køer på Agro Nord 2013

At komme til Agro Nord og se afkomsgrupper

har altid været

spændene. Nogle få år tilbage var

det nye brugstyre, der kunne besigtiges,

og en god gruppe betød

en øget efterspørgsel efter en ny

brugstyr. I dag er det stadig afprøvede

tyre, der udstilles døtre

efter, som trods gode avlsværdital

ikke er aktuelle som tidligere.

Nu er der en sværm af højt testede

ungtyre, som fylder brugsplanen

hos de fleste kvægavlsforeninger.

Hvad skal vi så bruge

afkomsgrupper til?

Ja, – de supergode afprøvede tyre

vil stadig være aktuelle, og en god

gruppe vil betyde efterspørgsel efter

en given tyr. Samtidig vil grup-

per udstillet på Agro Nord af de

enkelte selskaber vise, hvad man

formår og hvilken type ko man ønsker

at fremavle.

De gode grupper præsenterer også

fint de enkelte selskaber og giver

en flot ramme om standene, som

også i år var rigtig godt besøgt. At

holde en messe omkring kvægavl

uden køer vil jo også være lidt kedeligt.

Der var i år udstillet 5 grupper:

BREEDnCARE med R Cricket,

ABS med Jeeves, Semex viste Ash -

lar, og VikingGenetics kom med

VH Bismark og D Onside. Grupperne

har vel sjældent været bedre,

meget flot præsenteret og med gode

køer grupperne igennem.

Fløjkøerne i de enkelte hold var

følgende:

Semex: Ashlar-koen fra Per Warming,

hun blev også bedste afkomsgruppeko

samlet:

ABS: I Jeeves-gruppen kom bedste

ko fra I/S Hedelund.

BREEDnCARE: Bedste R Crick -

et-ko kom fra Anna og Jens V.

Poulsen.

VikingGenetics: VH Bismark-ko

var fra Højager Holstein samt D

Onside-ko fra I/S Myrhøjgård.

Det var en meget fin udstilling af

afkomsgrupper og en god konkurrence

mellem de forskellige udbydere

af genetik, og sammen med

udstillere og gæster håber jeg, at

der også i fremtiden vil være opbakning

til at vise afkomsgrupper

og dermed skabe en festlig dag omkring

kvægavlen med masse af værdifuld

information.

56 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Landsskuet

2013

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Landsskuet finder sted i dagene

4.-6. juli, og programmet er i store

træk som gennem de seneste

mange år. De roste ændringer foretaget

hen over årene bibeholdes

og små ting ændres. Landsskuet

er som de lokale skuer en

oplevelse for familie og medhjælpere

på de enkelte bedrifter

sammen med naturligvis et stort

arbejde forud og på selve dagen.

På trods af opfordringer til ændring

til 2-dommersystem og udpegning

af bedste ko/køer, – så er

der bredt ønske om at bibeholde

åben votering, og dermed er der

brug for 4 aktive dommere. Her er

den ene dommer hos Rød Hol -

stein og de 3 ansvarlige hos Dansk

Holstein. Ved kviebedømmelsen

hos Dansk Holstein er der en assisterende

ungdommer udpeget for

at ”lugte til savsmuldet i manegen”.

Dommerne er:

Rød Holstein:

Bert Groen

Dansk Holstein:

Markus Mock (Tyskland)

Søren Knudsen

Niels Erik Haahr

Hos kvierne:

Jørgen Knudsen

Christian Bøgh

Derby-finalen

Da bedømmelsen af Derby-årgangen

er blevet afsluttet inden be-

dømmelsen af 1. kalvs-kalvskøerne

er påbegyndt, er dette allerede sket

som det første programpunkt. Da

Derbypræmien er langt den

største på Landsskuet har vi fundet

det på sin plads at lægge den en

smule senere med deraf større

publikumsbevågenhed, og derfor

startes bedømmelsen med gruppen

af 2. kalvs køer.

Torsdagens program på Landsskuet

bliver således fra kl. 09.00:

•Bedømmelse 2.-3. kalvs køer

med ærespræmie

•Derby-ko konkurrence, sidste 6

med åben votering

•Bedømmelse 1. kalvs køer med

ærespræmie

•Bedømmelse 4. kalvs og ældre

køer med ærespræmie

•Åben Votering – bedste køer,

blandt ærespræmiekøer

•Miss Holstein ved Åben votering

Højager Holstein får her præmie for

bedste VH Bismark-datter på Agro

Nord. På Landsskuet er de normalt

også med i kampen om præmierne

Der bliver hos Dansk Holstein ingen

klasser opdelt efter livsydelse,

men udelukkende efter kælvning.

Rød Holstein har dog valgt at bibeholde

holdinddeling med livs -

ydelseskøer. Rød Holstein afslutter

fortsat ærespræmiekonkurrencen

med åben votering om bedste

ko.

De etiske regler

Modsat tidligere, – så var det en

fornøjelse at være med i arbejdet

omkring det europæiske skue i

Schweiz og se den ildhu, som de

schweiziske veterinærer gik op i et

”rent” skue med fair konkurrence.

Nyere regler vil blive diskuteret, og

hovedessensen er: Raske dyr skal

ej behandles på et dyrskue, og syge

dyr kan ikke udstilles. Dette skulle

være et klart og letforståeligt signal,

og vi vil også tage et kig på disse

regler og eventuelt senere tilpasse

vore hertil.

På Landsskuet har alle malkeracer

også støttet de udarbejdede etiske

regler, hvor der tages hensyn til

velfærd og pres på dyrene. Og her

fremgår klart betingelserne for at

udstille dyr og hvad der er lovligt.

Den enkelte udstiller har med sin

tilmelding og ”elektroniske” accept

af tilmeldingen samtidigt lovet

at overholde de etiske regler.

Disse kan ses i ”Værd at vide” eller

på www.danskholstein.dk

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 57


Dommerkurser

og dyrskueaftener

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Dommerkurser og interesse for

udstilling er temaer af stor vigtighed

og de er bundet sammen.

Har vi ingen dyrskuer, – er der ej

brug for dyrskueaftener og hvad

der gælder at forberede, så er der

ej brug for ret mange dommere.

Omvendt er dygtige dommere

nødvendige for at udstillere har

lyst til at møde frem. Dommerlisten

er opdateret i foråret og anvendes,

– især ungdommer-as pi -

ran terne er et efterspurgt tema

på flere skuer.

Dygtige dommere for at få en god

tilslutning til dyrskuer generelt og

visa versa. Tingene hænger heldigvis

sammen, og vi ser en stor interesse

for både at udstille og at være

dommer.

Dommere 2013

Vinterens kurser for ungdoms medlemmer

måtte i januar 2013 desværre

aflyses, men vi tager fat igen

for 2014-sæsonen, men vurderer

lige hvad der ”gik galt”. De tidligere

unge aspiranter var dog inviteret

med til dommerkurset i Messecenter

Vesthimmerland dagen efter

Agro Nord, så vi havde realistiske

omgivelser, – og ikke mindst et

passende antal køer af dyrskuekvalitet.

Som vanligt et godt kursus

med megen snak, men dog stor

enighed om opstilling og begrundelse.

Netop begrundelse for en

dommers opstilling er meget vigtig,

– for hvis opstillingen er en

smule anderledes end andre måtte

lave den, – så kan dommerens

kommentarer jo give ham kredit

for denne. Men dommeren kan

dog ikke køre en helt ”egen” linie

og så bare argumentere for denne.

Dommerkurser for ungdom

Kurserne for ungdommen har haft

høj prioritet gennem de seneste år,

– derfor også ærgerligt at måtte aflyse.

De seneste år er antal endda

steget til i nærheden af 40, – så

dem må vi have fat i igen. De lokale

ungdomsforeninger eller lokale

avlsforeninger kan også lave kurser,

– her er det så vigtigt, at de

Dommerlisten er følgende:

Navn

By

Dommere

Jens Bo

Otterup

Christian Bøgh Hobro

Søren Christensen Fårup

Jacob Edstrand Aarhus N

Bert Groen Nørager

Erik Hansen Rødding

Morten Hollensen Brønderslev

Niels Erik Haahr Skørping

Jørgen Knudsen Aarhus N

Mogens Madsen Aarhus N

Ole Nielsen Branderup

Erik Haahr Pallesen Skørping

Casper Pedersen Bindslev

Jørgen Buur Pedersen Viborg

Flemming Petersen Ribe

Aspiranter – Ungdom

Andreas Døssing Gram

Anders Hansen Rødding

Martin van Ittersum Skærbæk

Michael Jørgensen Tjele

Martin Mouridsen Skjern

Karsten Dahl Schmidt Grindsted

Jacob Therkildsen Hjortshøj

bedste bliver meddelt til Avlsforeningen

Dansk Holstein, således at

vi kan få disse kandidater med på

de kommende kurser.

På et sådant dommerkursus, som

vi sammen med Jersey repræsentanter

arrangerer for ungdommen,

er der tid til at give kommentarer

til hver enkelt deltager, – det er

især vigtigt i forhold til de nyeste

kandidater, således at de lærer noget

mere og lærer af deres fejl. Alle

uanset race er velkomne som deltagere,

og det fundamentale i at

bedømme køer er jo underordnet

om det er den mindre Jersey-ko eller

de større Holsteinere og RDMkøer.

På mange skuer er der god efter -

spørg sel efter kandidaterne noteret

som Ungdommer-aspiranter.

De inviteres som ”meddommere”

sammen med enedommerne, og

de får sammen med denne mere

erfaring og lærdom. De seneste år

er endda nogle af disse aspiranter

inviteret ud til de mindre skuer

som enedommer eller to sådanne

ungdommer-aspiranter sammen

for at støtte hinanden, – en rigtig

god ide. Samtidig kunne opfordres

til, at alle skuer, som det foregår på

mange skuer, har et rotationsprincip,

således at nye dommere kommer

til hvert andet eller tredje år.

Det har mange fordele, – dommerne

kender ikke køerne så godt,

nye får chancen for øvelse (og dermed

mulighed for træning til

58 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Dommerkursus for den endelige dommerliste

Landsskuedommer) og udstillerne

en glædelig overraskelse, når de ser

dommerlisten.

International kvalitet

Over de seneste 7-8 år har vi nu

haft Erik Hansen og Niels Erik

Haahr på dommerlisten på

EHRC-skuer. Erik Hansen startede

med Holstein og senere Rød

Holstein. Niels Erik Haahr startede

i år med Rød Holstein

EHRC-skuet i Schweiz, – se hans

fortælling fra skuet andetsteds. Og

så er det endda nok et minefelt at

skulle bedømme rødbroget i

Schweiz på et EHRC-skue, idet de

er så skrappe og forventer meget, –

men dommerens optræden er senere

rost fra flere sider. Derfor skal

der også i vores dommerudvikling

være plads til uddannelse og træ -

ning, så næste mand kan udføre

denne opgave i Europa eller måske

Nordamerika senere hen. Foruden

de to nævnte er også Søren Christensen

på den Europæiske dommerliste,

og vi tager til de næste

dommerkurser i Europa også Bert

Groen ind som kandidat til næste

mand på listen.

Dygtige dommere er der brug for,

– nye dommere er der i allerhøjeste

grad også brug for, – vi støtter

arbejdet med at finde dem og

træne dem, – for nogle bliver det

kun til at lære og forstå hvad en

dommer tænker og gør, medens

andre gerne tager udfordringen

som dommer op.

HUSK

ÅRSMØDET

27. september

*

Se side 44

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 59


Värmlandsgruppens

besøg i Danmark

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Gennem 10 år eller måske endda

mere end 10 år har vi arrangeret

besøgture for interesserede

mæl keproducenter fra Värmland

i Sverige. Deltagerne er meget interesseret

i mælkeproduktion på

stærke og sunde køer, men staldbyggeri

og -indretning har over

årene fået større plads i gruppens

program, som vi har planlagt. I år

gik turen ned gennem Sverige

med besøg bl.a. på Gjorslev, og

på 4.-dagen sluttede turen på

Kabbeltved ved Hjørring.

Tidligere landskonsulent for

Svensk Holstein, Waldemar Andersson,

har været drivkraften bag

gruppens ture, – men efterhånden

er der så mange, der gerne vil give

en ide og hjælpende hånd til en ny

tur. Vi fejrede i år minimum 10 års

besøget ved vores traditionelle aftensammenkomst

undervejs på turen,

og vi har udvekslet mange

synspunkter og informationer. Vi

har også indlagt mange besætninger,

ikke blot med gode køer, men

også i højere grad de senere år med

særlige staldsystemer.

Ved besøget i marts har Agro

Nord været trækplasteret i en år -

række, men med besætningsbesøg

før og efter udstillingen samt besøg

på staldinventarfirmaernes

stande har forskellige firmaer fået

mulighed for at præsentere deres

teknik til moderne malkestalde eller

til produktion af grovfoder til

en stor mælkeproduktion. Gruppens

deltagere har over årene været

Besøget hos I/S Kabbeltved,

Hjørring, var sidste impulser på den

4-dage lange tur

ret trofaste, og flere af dem har enten

brugt besøgene til basis for

eget nybyggeri eller moderniseringer

af stalde. Et par af de seneste

års faste deltagere er for øjeblikket

ved at bruge 23-24 millioner sv. kr

på nybyggeri til 240 malkekøer.

Danske ideer og firmaer har stor

indflydelse på byggeriet.

Turen 2013 var planlagt som følger:

•Lars-Inge Gunnarsson, i Halland

i Sverige, Formand i Viking

Genetics

•Salsbjerggaard ved Lundby på

Sjælland, Jerseybesætning på

NZ basis

•Tvingbro Jersey, – Mette og Preben

Tving Andersen, kendt som

tidligere Dansk Jersey-formand

og som Repro-mester

•Gjorslev Gods, engageret fremvisning

af managementsystemer

og gode køer

•Agro Nord-udstillingen, – turens

”påskud”

•Maskinfirmaet Agrotek i Hobro

•Holmegården ved Laust Krej -

bjerg, Nørager, – økologisk

mæl keproduktion

•Palle Trads, Hobro, – et ekstra

besøg til ny stald fremvist af Dan

Egtved

•I/S Kabbeltved, Hjørring, – sidste

indtryk af dansk mælkeproduktion

på den 4-dages lange

tur

Vil du gerne se lidt om oplevel -

serne på turen, – klik ind på

http://www.danskholstein.dk og

læs en spændende rapport fra turen.

Køer og

information på

Gjorslev Gods

imponerede

gæsterne

60 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


305 dages ydelser

Oversigten med afsluttede 305 dages ydelser det seneste kvartal fortsætter. Her bringes et udpluk af ydelserne i de respektive

laktationer. For publicering skal far og morfar være stambogsførte tyre. Vi tager forbehold for en manglende ko

grundet kun 6 årlige kontrolleringer og laktationsydelser dermed ikke afsluttet.

305 dages ydelser – alle afsluttet i januar kvartal 2013

Dyr nr Far Morfar Lakt. Kg % Kg % Kg Kg Ejer By

mælk fedt fedt prot. prot. F+P

1. Laktation

8804203659 D Ole Billion 1 17637 4,19 738 3,40 599 1337 Kalstrup Mølle I/S Nibe

4209702704 B Goldwyn Oman Justi 1 16317 3,74 611 3,30 539 1150 Anderstrup Holstein I/S Skørping

3001001689 P Shottle E Boliver 1 16227 3,75 608 3,26 529 1137 Anderstrup Holstein I/S Skørping

1867402442 D Costa VAR Camaro 1 16588 3,25 539 3,37 560 1099 Niels Erik Maegaard Ringe

2371402002 T-Baxter Oman Justi 1 14246 3,94 561 3,63 518 1079 Anderstrup Holstein I/S Skørping

10419901517 HMT Olympo S Drake 1 17060 3,11 530 3,14 535 1065 Cornelis Van Der Meer Toftlund

5660102084 Planet VAR Etlar 1 14818 3,97 589 3,19 472 1061 Bjarne Vestergård Hansen Spjald

1777100628 L Talent VAR Calano 1 13497 4,31 582 3,52 476 1057 Torben Kragh Henne

4488405101 D Dundee V Gottorp 1 15131 3,89 589 3,07 464 1053 I/S Søvig Janderup Vestj

3424502172 D Banker Mars 2728 1 14556 4,25 618 2,95 430 1049 Johnny Jørgensen Bindslev

2. Laktation

4199601287 Rakuuna A Ford 2 16116 4,84 780 3,20 516 1296 Jens Oluf Madsen Rødkærsbro

6590402672 V Haslund T Claus 2 15344 4,52 694 3,58 549 1243 Gunnar Forum Skals

5074302573 Lancelot DR Chassee 2 14702 5,04 741 3,40 500 1241 Marcel Van Den Hengel Skærbæk

4625902746 V Exces TVM Holo 2 15902 4,36 694 3,32 528 1222 Vagn Reppien Thomsen Bramming

4802502505 Rakuuna D Obert 2 15036 4,57 688 3,53 530 1218 Sofiegaard I/S Rødekro

4015302543 D Mason D Carup 2 15357 4,68 718 3,24 497 1215 Thomas Jung Johansen Karup J

2908401820 V Haslund Oman Justi 2 15561 4,18 650 3,55 553 1203 Lisbeth Klinge Knebel

2957701867 D Ernie V Eaton 2 13675 4,89 668 3,87 529 1198 Lykkegården I/S Ørsted

6590402713 V Haslund D Sammy 2 13773 5,20 717 3,45 475 1192 Gunnar Forum Skals

5919203453 D Sommer V Erry 2 15618 4,28 668 3,30 515 1183 Voldsted V/Mogens Larsen Holstebro

1499610492 Sep Storm C Outside 2 18202 3,47 631 3,02 549 1180 Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge

1499610270 P Shottle G Tribute 2 16256 3,94 641 3,28 534 1175 Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge

4040303023 RGK Fombay A Win 395 2 15057 4,45 670 3,35 504 1174 Poul Just Mikkelsen Kjellerup

3075203236 D Demeter Titan 1875 2 15383 4,22 650 3,38 520 1170 Hans Peder Hornbjerg Aars

4240502894 Emil II V Raul 2 15522 4,31 669 3,22 500 1169 I/S Hedelund Aalestrup

4534302554 F Accoord VAR Camaro 2 14997 4,51 676 3,25 488 1164 I/S Søvig Janderup Vestj

3372303631 Billion P Shottle 2 16684 3,79 632 3,19 532 1164 Anderstrup Holstein I/S Skørping

5418903031 D Lipton SDJ Ribus 2 13751 5,08 698 3,38 465 1164 Ronny & Hanne Van Vliet Skjern

4488403956 V Gottorp Var Hamer 2 14949 4,55 681 3,23 483 1163 I/S Søvig Janderup Vestj

5660101905 D OBS VAR Elvis 2 16905 3,66 618 3,16 534 1152 Bjarne Vestergård Hansen Spjald

1779503171 V GroovyBL T Ulster 2 16807 3,74 628 3,11 523 1151 Nygård Hansen Mælk Haarby

3. Laktation og senere

5078101880 W Superior V Bojer 4 18213 4,70 857 3,71 676 1533 Breeuwsma I/S Skærbæk

3509400703 D Cap T 2001-293 3 17349 4,23 733 3,47 602 1335 Nørmølle I/S Fjerritslev

4433402989 B Goldwyn RGK Bob CV 3 15603 4,60 717 3,90 609 1326 Torben Kragh Henne

3019101135 C Stormati T Funkis 6 17894 4,10 735 3,27 585 1320 Anderstrup Holstein I/S Skørping

3344902338 Just-Hux T Funkis 8 17151 4,70 806 2,83 485 1292 Langbakgaard I/S Hobro

3535402251 G Tribute D Design 3 17385 4,02 699 3,39 589 1288 I/S Lieuwes Hirtshals

5660101949 V Exces VAR Calano 3 16998 4,21 716 3,31 563 1279 Bjarne Vestergård Hansen Spjald

4433402961 C Stormati Bo Charles 3 17096 4,17 713 3,30 565 1278 Torben Kragh Henne

4240502565 V Raul T-B Steven 4 16802 4,15 698 3,37 566 1264 I/S Hedelund Aalestrup

1805303642 RGK Flak VAR Etlar 3 19831 3,07 610 3,27 649 1258 Jesper Navne Rudkøbing

4433402962 Buckeye H Titanic 3 18241 3,87 706 3,02 551 1258 Torben Kragh Henne

4093601621 VAR Elvis T Uniway 5 16542 4,46 738 3,13 517 1255 Knud Sehested og Lene Skiffard Kjellerup

5660101800 V Exces VAR Camaro 4 17564 3,92 689 3,18 559 1248 Bjarne Vestergård Hansen Spjald

4433402464 Alves C Courier 4 17660 3,71 655 3,34 590 1245 Torben Kragh Henne

1499610010 Laudan HV Huxley 3 19474 3,37 656 3,01 587 1243 Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge

4109203250 C Champion V Bojer 5 15690 4,25 668 3,65 573 1241 Niels Henrik Nørgaard Fårup

4331901769 E Impuls Luxemburg 7 17023 3,83 652 3,44 586 1238 Marc De Baan Ribe

5660101725 HMT Lasard R Capri 5 15427 4,67 720 3,33 514 1234 Bjarne Vestergård Hansen Spjald

4725902210 VAR Calano VAR Calvin 5 18223 3,83 698 2,93 535 1233 Mogens Bakkensen Årre

4162301113 V Exces Lord Lily 4 19487 3,29 640 3,04 592 1232 Gunnar Forum Skals

4109203354 Oman Justi S Inquirer 4 13803 5,44 751 3,48 480 1231 Niels Henrik Nørgaard Fårup

4534801582 DRH Malvoy R Marty 5 17449 3,95 690 3,08 538 1228 Erik H. W. F. Wiltink Outrup

5753602660 D Contra V Curtis 4 15916 4,44 707 3,23 515 1222 Jouwstra I/S Kibæk

4433403057 L Talent DRK Lund 3 14759 4,62 683 3,65 538 1221 Torben Kragh Henne

3147203575 V Globus VAR Etlar 3 16712 4,00 669 3,30 551 1220 Gaardsted Højgaard I/S Løgstør

3804102235 V Bojer T Funkis 6 17151 3,99 685 3,12 534 1219 Kærgård I/S Løkken

3424201952 S Jordan 3 T Funkis 4 17169 4,00 686 3,10 532 1219 Tronsmark Holstein Bindslev

4093602028 V Exces V Bojer 3 15590 4,40 685 3,42 533 1218 Knud Sehested og Lene Skiffard Kjellerup

5078101784 D Luton V Frihed 3 15712 4,47 703 3,28 515 1218 Breeuwsma I/S Skærbæk

2664901759 Oman Justi T Fænrik 5 16288 4,20 685 3,27 533 1217 Gunnar Forum Skals

4623302184 RGK Fombay RGK Didrik 3 17492 4,10 717 2,86 500 1217 I/S Toftgård Bramming

3147203698 V Exces Oman Justi 3 15517 4,34 673 3,47 538 1211 Gaardsted Højgaard I/S Løgstør

1499609353 C Stormati V Chrysler 5 18599 3,38 629 3,11 578 1207 Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge

4110302048 F Engard F Zade 4 15579 4,24 660 3,50 545 1205 Andries Johan Katers Randers NV

4093601711 VAR Elvis T Rambo 5 13695 5,13 702 3,67 502 1204 Knud Sehested og Lene Skiffard Kjellerup

4725902804 Mascol Lancelot 3 15562 4,60 716 3,13 487 1202 Mogens Bakkensen Årre

4959901856 D Sacho V County 4 13072 5,64 738 3,55 464 1201 Helge Jensen Skærbæk

6590402472 RGK Bjørn V Bojer 3 16278 3,92 638 3,46 563 1201 Gunnar Forum Skals

1528302878 V Exces V Dahl 3 13552 5,05 684 3,81 516 1200 Gildesgård V/Jens Folkmann Aakirkeby

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 61


Tyrefædre i kvægavlsforeninger maj 2013

Tyrefædre i kvægavlsforeninger Maj 2013

Kvf Norden Tyskland Holland Italien Europa

i

øvrigt

Viking

VH Basil

USA

Canada

Vikig

Genomtestet

RSH, RMV,

Masterrind

Tyskland

Genomtestet

TopQ

Tyskland

Genomtestet

OHG

Tyskland

Genomtestet

Vost

Tyskland

Vost

Tyskland

Genomtestet

CRV

Holland

CRV Holland

Genomtestet

VH Lincoln, VH

Gregor, VH

Blume, VH Leo,

VH Lyrik, VH

Ronaldo, VH

Sergio, VH

Brilon, VH Motto,

VH Obama, VH

Bert, VH Clark,

VH Mando, VH

OnealP

Picanto, Bude

Boss, Big Point,

Originator, Banesto,

Omero, Giant, Robo,

Snowplan, Beasley,

Dastin

Boss, Big Point,

Sundance, Beauty,

Fanatic, Sunkiss,

Picanto, Bedford,

Banesto, Originator,

Giant

Boss, Boom, Platin,

Goal, Select, Big

Point, Originator,

Dastin, Go NowRC,

Juno, Baxtino,

Elsass

Bube, Banesto,

Boss, Fanatic,

Snowmaster

Chevrolet,

Frederick,

Snowrush,

Atlantic

Gofast

Award RC

Snowrush,

Snowfever,

Chevrolet,

Alonso,

Eusebio, El

Salvador, Fast

Illusion,

Skyfall,

Cupido,

Monopoly

Mascaleses

, Mincio

Key

(UK)

ABS Europa Guarini Tiergan

(UK),

Pello

(UK)

ABS Europa

Genomtestet

Offie, Shotglass, Last year, Parker P

Balisto, Sargeant, Shotglass,

Galaxy, Flyn, Eloquent, Platinum,

Loren, Model, Shaw, Cooper,

Shandro, Smurf, Cashcoin, Perfect

Aiko, Doorman, Cashmoney

Balisto, Sargeant, Shotglass,

Eloquent, Flyn, Platinum, Loren,

Model, Jeopardy, Brock, Bob 5170,

Shaw, Frisco, Cooper, Shandro,

Smurf, Enforcer, Shan, PerfectAik

RF, Krunch, Jetset, Distinctio,

Eldorado

Krunch, Sargeant, Shotglas, Galaxy,

Flyn, Loren, PerfectAikoRC, OhareP,

AcceptPRC, ParkerP

Abram, Gillespy

Cashcoin, Galaxy, Krunch, Model,

Pedro, Platinum, Shaw, Shotglass,

Supersire, Tanix

Observer

Levi, Observer, History, Massey

AltaBarney, Cashcoin, Diamond,

Platinum, Flyn, Galaxy, Pesky,

Balisto, Krunch, Ardie, Turvy, La-

Bron, AltaJackman, Distinction,

Chet, Predestine, Jacey,

AltaEmbassy, Windsor, Melito,

AltaWiseman, AltaPlano, Lamar,

Jabir, Jerod, Judah, Brono, Beluga,

Gilmore, AltaSecure, Rainier,

AltaOtis, Certify, Santor, Mack,

Charlie, AltaOak, Anderson, Tango,

Marland

Alpine,

Aikman RC,

Brekom RC

Alpine,

BrekemRC,

Sympatico

RC

Alpine,

Chipper RCP

Alpine

Aikman

Select Sires

WWS USA

Select Sires

WWS USA

Genomtestet

AltaEmbassy

Massey, Jett Air, AltaAvalon,

McNuggets, Genomics, Watson,

Chase, Latham, Imression, Billings,

ltaExacter, Abram

Jabir, Cashcoin, Jecey, Predestine,

Mack, AltaOak, Distinction, Tango,

Windsor, Beluga, Jerod, Galaxy,

AltaJackman, Brono, Diamond,

Gold,

Willpower

Accelerated

Genetics

Topo, Frankinstein, AladdinCV,

ReliefP, ShanosberPRC

62 Accelerated · Dansk Holstein AltaEmbassy

Latimer, Nr. 2-2013

Genetics

WWS USA

Genomtestet

669, Jacey, Mack, AltaOak,

Distinction, Tango, Windsor, Jerod

1223, Beluga, Headliner, Galaxy,

Brono, AltaJackman, Platinum,

Willpower,

Gold, Jabir,

Fuzion,


Tyrefædre i kvægavlsforeninger maj 2013

Tyrefædre i kvægavlsforeninger Maj 2013

Select Sires

Kvf WWS USA Norden Tyskland Holland Italien Europa

i

øvrigt

Massey, Jett Air, AltaAvalon,

McNuggets, Genomics, USA Watson,

Chase, Latham, Imression, Billings,

ltaExacter, Abram

Viking Select Sires

WWS USA

Vikig Genomtestet

Genomtestet

VH Basil

Picanto, Bude

AltaEmbassy

Key

(UK)

Jabir, Cashcoin, Jecey, Predestine,

Mack, AltaOak, Distinction, Tango,

Offie, Windsor, Shotglass, Beluga, Last Jerod, year, Galaxy, Parker P

AltaJackman, Brono, Diamond,

Platinum

Accelerated

Shakespeare, Dollars, Observer,

Genetics

Topo, Frankinstein, AladdinCV,

WWS USA

ReliefP, ShanosberPRC

Accelerated

Genetics

WWS USA

Genomtestet

RSH, RMV,

Masterrind

Tyskland

Genomtestet

TopQ

Tyskland

Genomtestet

Semex

Canada

Semex

Canada

OHG Genomtestet

Tyskland

Genomtestet

VH Lincoln, VH

Gregor, VH

Blume, VH Leo,

VH Lyrik, VH

Ronaldo, VH

Sergio, VH

Brilon, VH Motto,

VH Obama, VH

Bert, VH Clark,

VH Mando, VH

OnealP

Boss, Big Point,

Originator, Banesto,

Omero, Giant, Robo,

Snowplan, Beasley,

Dastin

Boss, Big Point,

Sundance, Beauty,

Fanatic, Sunkiss,

Picanto, Bedford,

Banesto, Originator,

Giant

Boss, Boom, Platin,

Goal, Select, Big

Point, Originator,

Dastin, Go NowRC,

AltaEmbassy

Chevrolet,

Frederick,

Snowrush,

Vost Juno, Baxtino, Mascaleses

Supersire, Cashcoin, Predestine

669, Jacey, Mack, AltaOak,

Distinction, Tango, Windsor, Jerod

1223, Beluga, Headliner, Galaxy,

Brono, AltaJackman, Platinum,

Diamond, Table 757, Cashmoney,

Balisto, Sargeant, Shotglass,

Skyline, Miles, Flyn, Casual, Bob

Galaxy,

5170, AltaPlano,

Flyn, Eloquent,

Pride, AltaOtis,

Platinum,

Loren, Amigo, Model, Orbit, AltaHydro, Shaw, Cooper, Alta5G,

Shandro, AltaPonder, Smurf, Triton, Cashcoin, Ducati, Perfect

Aiko, DakkerRC, Doorman, ShineP, Cashmoney OhareP,

Balisto, EarnhardtP, Sargeant, DiscountP, Shotglass, DoloP,

Eloquent, Flyn, Platinum, Loren,

Model, Jeopardy, Brock, Bob 5170,

Shaw, Explode, Frisco, Observer Cooper, Shandro,

Smurf, Enforcer, Shan, PerfectAik

RF, Krunch, Jetset, Distinctio,

Canada

Gold,

Willpower

Latimer,

Willpower,

Gold, Jabir,

Fuzion,

Gizmo,

Alpine, Loberry,

Aikman Destined RC, RC,

Brekom SympaticoR RC

C,

AikmanRC,

Alpine, Lucid RC,

BrekemRC,

SenecaRC,

Sympatico ClipperP RC,

RC Impression,

Diplomat

Chevrolet Jacey

Krunch, Sargeant, Shotglas, Galaxy,

Flyn, Loren, PerfectAikoRC, OhareP,

AcceptPRC, ParkerP

Jabir,

Nominee,

Alpine, Hunger,

Chipper Tango, RCP

Ahead

Tyrefædre i kvægavlsforeninger DRH maj 2013

Tyrefædre i kvægavlsforeninger DRH Maj 2013

Kvf Norden Tyskland Holland Italien Europa

i øvrigt

Viking

Genomtestet

RSH

Tyskland

Genomtestet

TopQ

Tyskland

Genomtestet

VOST

Tyskland

Genomtestet

CRV

Holland

DRH Can

Be, VH

LawRC

Elspe

Fageno, GoNowRC, BookmanRC,

Eragon, Red Mist, AdonisMR Rc, KanuP,

Lanzarote, AiryP, Lacoste, ColourP,

Colani, KuytRed, LamatP

Go NowRC, BookmarkRC, Adonis MR

RC, RevivalRCPO, MantoRC, GigantRC,

Fageno, Red Mist, Eragon, KanoPÅ,

Elspe, Tabit, Milkyway, Lanzarote,

Ellmau, Can Be, AiryP-Red, Target,

Lacoste, PaschaRed, Ladys Son, Colour

P, Largo P, AndroidP

Jorck, KanuP, RudolphRed,

Desmond

Dario,

Direct,

Desmond

Redman,

AwardRC

USA

O DakkerRC, ApplejaxRC,

Bama-Red

PerfektAiko, FraikoRC,

AcceptP, Moses-Red

FontoyRC PerfectAikRC, OhareP,

FraikoRC, DaveRCP,

PaigeRC, Advance, Bama-

Red, Ducati

PerfectAikRC

Canada

AikmanRC,

BrekemRC,

Sympatico,

ChipperRCP,

ClipperRCP,

AikmanRC,

BrekemRC,

SympaticoRC,

LancityRC,

OHG

Tyskland

Genomtestet

CRV Holland

Genomtestet

Fageno, Red Mist, KanuP, ColourP

Trophy,

Accolade,

Aram,

Ricardo,

MaddockP,

IronicRC,

TropicalRC,

ElliotRC

FraikoRC

(IRL)

AikoRC

(CZE)

AikmanRC

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 63


Borderway UK

Dairy Expo 2013

Af Niels van Veldhuisen & Theis Kroot

Danskere med i konkurrencen

Til dette års UK Dairy Expo var

Niels og jeg så heldige at komme

med som repræsentanter for

Danmark og Dansk Holstein. Vi

ankom til England torsdag den 7.

marts, så vi kunne få set os lidt

omkring før det for alvor gik i

gang.

Vi blev modtaget af en helt fantastisk

mand ved navn Glyn Lucas, –

Glyn er manden bag UK Dairy

Expo og hjalp os med alt, hvad vi

havde brug for! UK Dairy Expo

ville dette år 2013, blive afholdt

for anden gang nogensinde, og

p.g.a den store succes i 2012 havde

de besluttet, at de gerne ville have

nogen internationale deltagere.

Vi blev kontaktet af cowfitteren

Erica Rijneveld fra Holland, som

de seneste år også har været med til

Landsskuet i Herning. Det var ikke

kun os, der deltog som internationale

gæster, to piger fra Holland

var også med til dette års UK

Dairy Expo, det var også meningen

at en Italiener skulle havde

deltaget, men han blev desværre

forhindret.

Der var omkring 300 køer til udstilling

samt mange maskiner og

landbrugs produkter.

Grunden til at vi var taget den lange

vej til England, var at vi ville deltage

i klippe- og mønstringskon-

To glade deltagere fik mange oplevelser med hjem fra UK Dairy Expo

kurrencen, og begge konkurrencer

blev afholdt fredag den 8. marts.

Fredag morgen var vi så klar til

klippekonkurrencen, og der var

omkring 10 deltagere.

Først fik vi halvanden time til at

klippe alt på kvien på nær toplinjen.

Da tiden var gået, fik vi så 20

minutter til at vaske kvien, hvorefter

vi så fik 40 minutter til at gøre

kvien helt færdig, med toplinje og

de sidste små kneb. Vi blev bedømt

for klipning af hele kvien,

samtidig med at vi også blev bedømt

for måden vi vaskede kvien

på. Vinderen var en utrolig dygtig

dreng fra England, som scorede 99

ud af de 100 mulige points. 2 timer

efter at vi var færdige med

klippe konkurrencen, var det så tid

til mønstringskonkurrencen. Her

var der omkring 20 deltagere. Niveauet

var utroligt højt, og her var

det en dygtig pige, som løb med

førstepladsen.

Niels og jeg måtte desværre se os

slået i både klippe- og mønstringskonkurrence

og finde os selv i den

bagerste halvdel i begge konkurrencer.

På trods af dette har det

været en rigtig hyggelig tur og vi

har lært utrolig meget af englænderne!

Vi klar til mønstringskonkurrencen

i Herning, og vi har da

allerede snakket om deltagelse til

UK Dairy Expo 2014.

64 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


UNGDOM

Heldags bustur

til Sjælland 2013

Onsdag den 14 marts havde West

Breeders arrangeret en bustur til

Sjælland, hvor der var besøg på

Gjorslev gods, Tøvestensgården og

Salsbjerggård. Efterhånden som

tilmeldingerne kom ind, blev vi

klar over at det var nogle spændende

steder vi skulle besøge. Vi havde

håbet på, at der ville komme ca 30

tilmeldinger, da det var hvad der

skulle til for at turen kunne løbe

rundt, men da vi kom til dagen for

sidste tilmelding, var 110 personer

tilmeldt. Det gav nogle andre udfordringer,

da vi var nødt til at leje

en ekstra bus og få folk fordelt i de

to busser. Men det hele gik op i en

højere enhed, og på dagen startede

de to busser ud fra henholdsvis

Kjærgård Landbrugsskole og Aalborg

busterminal, og begge busser

havde opsamling undervejs. Grundet

det store deltagerantal havde

besøgsværterne bedt om, at vi kom

i to hold, da det var en lidt stor

mundfuld at skulle have besøg af

over 100 mand ad gangen.

Gjorslev og management

Gjorslev Gods er nok kendt af de

fleste, både pga. deres resultater på

dyrskuerne i Roskilde og Herning,

men også for deres høje ydelse, –

godt 13.000 kg EKM/ko og deres

høje dækningsbidrag. Her blev vi

vist rundt af kvægbrugsleder Christian

Petersen, der fortalte om de

ting, der ligger til grund for den

”Skåneholdet” på Gjorslev, der har en stor del af æren for den høje ydelse

høje ydelse og DB. Noget af det

man lægger meget vægt på er at arbejdsgangene

er de samme uanset

hvem der udfører opgaverne. Der

er således helt faste rutiner omkring

kælvning, der sikrer at alle

kalve får den bedste start, uanset

hvilken tid på døgnet de bliver

født og hvem der tager imod

kalven.

Man har desuden en politik om at

alle skal kunne alt, det betyder at

der ved sygdom ikke er tvivl om

hvordan f.eks. fodret læsses og

blandes. Man har desuden en lang

tradition for at have elever i kostalden

og gør noget for at de bliver

oplært i, hvorfor og hvordan tingene

fungerer. Der bliver eksempelvis

en gang hvert år hentet en sæk

med forplantningsorganer på et

nærliggende slagteri, for at eleverne

kan få et indblik i hvad der foregår,

når man inseminerer osv.

Klovbeskæringsboks

og skåneboks

Blandt andre ting man lægger vægt

på for at opnå de fine resultater

kan nævnes faste rutiner omkring

klovbeskæring. Man har valgt at

sende en mand på klovbeskæringskursus

og investeret i en professionel

klovbeskæringsboks for at sikre

at arbejdet bliver gjort ordentligt

og til tiden.

Og der er skåneboks til nykælvere.

Man har fjernet sengene i et afsnit

tæt på malkekarrusellen og lavet

en dybstrøelsesboks i stedet for.

Her går alle nykælvere i den første

tid efter kælvning, her er god plads

og de får tid til at restituere sig inden

de bliver lukket ud i sengebåse

stalden til de øvrige køer. I øvrigt

er der sand i sengebåsene ude i sengebåseafsnittet.

Og sidst men ikke mindst er der

meget faste rutiner omkring goldning

og fodring af goldkøer for at

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 65


Sådan skal køerne se ud på Tøvestensgaarden – som brugskøer og dyrskuekøer

sikre en optimal goldperiode med

en god laktation til følge.

Et meget interessant besøg og en

vært med helt klare holdninger til,

hvordan køer skal passes.

Familiebedriften

Tøvestensgården

Tøvestensgården er et familie foretagende

med ca 240 holsteinkøer,

der passes af faderen og de tre sønner

og uden øvrige ansatte. Ydelsen

i besætningen er på knap

10.000 kg EKM/ko. Køerne malkes

i robotter og fodres med et

hængebaneanlæg, så alt i alt en

stald med fokus på at nedsætte det

hårde fysiske arbejde. På Tøvestensgården

gå man meget op i

dyr skuer, og der var også taget en

flok køer fra, så vi kunne se de dyr

der havde gjort sig godt på skue,

samt køer som ikke ville kunne

vinde noget på et dyrskue, men

fungerede godt i besætningen.

Lars Andersen fortalte om, hvilken

type køer de går efter, og hvordan

de udvælger de tyre, som de

forventer kan give de bedste dyr.

Et spændende sted, hvor folk fik

en god diskussion om hvordan en

ko skal se ud.

for at passe køer på ”New Zealand

måden”. Her er der sæsonkælvning,

og græs er grundstenen i foderrationen.

På Salsbjerggård er der godt 500

køer med en ydelse på lidt over

10.000 kg EKM/ko. Køerne går i

to åbne stalde med udvendigt foderbord.

Opsamlingspladsen er

udendørs og malkestalden en 32

pladsers swingover lavet efter new

zealandske principper. Malkestalden

er desuden indrettet med en

ekstra gang ved siden af malkepladserne,

som bruges når der in -

se mineres, drægtighedsundersø -

ges osv.

Sæsonkælvning

Vi fik en grundig gennemgang af

forholdene omkring sæsonkælvning.

Topprioriteten ved sæsonkælvninger

at alle dyr bliver løbet

rettidigt, det betyder at alle køer

løbes tre gange og kvierne to gange

inden de lukkes ind til foldtyren.

Det giver i sagens natur meget arbejde

med kælvninger og pasning

af kalve i en periode, men det ser

man som en fordel, da man så kan

sætte fokus på det og koncentrere

arbejdsindsatsen omkring disse

op gaver. I den periode er der selvfølgelig

også fokus på at køerne ikke

får mælkefeber, det håndterer

man i forbindelse med malkningen,

hvor de køer der har kolde

ører behandles omgående.

Der er som sagt meget arbejde

med kalvene i en periode, men det

har til gengæld den fordel at der

kun er to hold kvier, som indenfor

de to hold er lige store. Det har

desuden også den fordel at den

samme bygning kan bruges til både

småkalve og drægtige kvier, der

bliver blot ændret på indretningen

i takt med at dyrene bliver ældre.

Kvierne opstaldes på dybstrøelse.

Det giver selvfølgelig udfordringer

at have sæsonkælvning, og i pe-

Se New Zealand på

Salsbjerggård

Salsbjerggård er af mange kendt

På Salsbjerggård er der udendørs løbegårde i begge ender af staldene

66 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


ioder er der et stort arbejdspres.

Til gengæld koncentrerer de forskellige

opgaver sig, og man kan

sætte fokus på dem efterhånden

som de kommer. Som nævnt med

kælvning, men løbning og drægtighedsundersøgelser

ligger også

inden for korte perioder, men tager

til gengæld ikke tid i den periode

hvor kælvningerne står på.

En af fordelene er også at køerne er

på samme sted i laktationen, hvilket

betyder at i den periode hvor

ydelsen er højest, malkes der tre

gange i døgnet. Det ændres så til to

gange, når man kommer længere

hen i laktationen.

Et interessant besøg og spændende

at se en bedrift, hvor man gør det

meget anderledes end hovedparten

af de danske mælkeproducenter.

Dagens sidste programpunkt var

spisning på Hotel Frederik d. II i

Slagelse, her mødtes de to busser,

og vi fik, sammen med værterne

for dagens besøg, en buffet. Efterfølgende

gik turen hjemad.

Vi vil gerne fra West Breeders sige

en meget stor tak til besøgsværterne

for at åbne stalddøren for os og

for at fortælle om jeres bedrifter.

Det var nogle meget spændende

ejendomme at se, og vi er sikre på

at alle deltagere har haft noget

med hjem fra turen. Og tak fordi I

var så fleksible at ville have os ad to

omgange.

Der skal også lyde en stor tak til

vores sponsorer, uden jeres hjælp

ville det ikke have været muligt at

lave turen for en deltagerbetaling

på kun 250 kr. Især tak til jer der

trådte til i sidste øjeblik da vi fandt

ud af at vi skulle have en bus mere.

Sidst, men ikke mindst, en meget

stor tak til alle deltagere. Det er altid

rart at der kommer nogen, når

vi laver et arrangement, og det har

været en fornøjelse at være på tur

Madison tur – tilmeld dig!

Den første uge i oktober, nærmere bestemt 29.9.13 til den

6.10.13, arrangerer ungdomsforeningen vores årlige uden -

landstur. Turen går til USA, til staten Wisconsin, der er et af

verdens største mælkeproducerende områder.

Her skal vi opleve den amerikanske kultur, på malkekvægsbesøg,

samt se verdens største dyrskue i Madison. Vi er allerede

begyndt at planlægge besætningsbesøg, hvor vi b.la. vil få

Ocean View Valley (Opdrætter af O. Zenith) og Mystic Valley

(Opdrætter af Toystory og J Lou) at se. Vi regner også med at

finde nogle store besætninger på over 1.000 køer, så man kan

opleve stordrift i USA.

Efter at have set en masse gode besætninger skal der bruges to

dage på verdens største dyrskue, World Dairy Expo, hvor der er

nogle exceptionelt gode dyr, samt en masse stande, der fremviser

det nyeste inden for genetik og merchandise omkring

dyrskue samt til den daglige kvægproduktion.

Turen regner vi med vil komme til at koste omkring 9.500 kr.,

og det inkluderer fly, hotel, samt transport og nogle måltider.

Vi regner også med at søge nogle sponsorer så det kan blive

billigere.

Lyder det som noget for dig? Så kan du kontakte Rasmus Stephansen

på 6176 4959 og tilmelde dig, der er først bindende

tilmelding til Landsskuet, men vi vil meget gerne have for -

hånds tilmelding.

med så mange glade og spørgelystne

mennesker.

På West Breeders vegne,

Jens Thellesen

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 67


KORT NYT

Fusion mellem

franske kvæg -

avls foreninger

Fra januar 2013 er de to franske seminforeninger

Creavia og Amelis

sammensluttet til organisationen

Evolution med 33.000 medlemmer.

Som direktør er ansat Thierry

Simon, der har virket i Fransk

Holstein siden 1987.

I et interview med Holstein International

udtaler Simon bl.a., at

Evolution foreløbig satser på at

igangsætte 120 genomisk testede

tyre årligt. 2013 vil være sidste år

med traditionelt afprøvede tyre.

For tiden er 70 pct. af de benyttede

tyre genomisk testede. Denne

andel vokser og forventes at stige

op mod 90 pct.

Evolutions hovedmål er øget ser -

vice for medlemmerne til bedst

mulig pris og forbedret position

på det internationale marked.

Et fremtidigt spørgsmål er, hvor

gamle vi skal lade tyrene blive, og

hvor stort et sædlager vi skal have

pr. tyr. Når døtrene af den nuvæ -

rende generation genomisk testede

tyre begynder at kælve, vil disse

tyres sønner og sønnesønner allerede

være taget i brug. Som tyremødre

bruger vi aktuelt kun kvier

med topgenetik og især som tyrefædre

kun toptyre fra vores eget

program.

(Uddrag fra

Holstein International)

Avl efter

immunitet

Efter 10 års undersøgelser ved

Guelph universitet i Canada er immunitet

introduceret som ny avlsværdiegenskab.

Semex har retten

til afprøvning af tyre, og testning

af afkom efter ”Immunity+tyre”

står på den kommende tids program.

Udover management er der således

også avlsmæssige tiltag, som

kan medvirke til bedre dyresundhed

og -velfærd. I Holland er i

2010 påbegyndt et projekt på dette

område, men den første praktiske

mulighed for avl efter immunitet

kommer fra Canada. Efter 10

års undersøgelser er denne foranstaltning

moden for praksis.

Harry Schilling, direktør for Semex

i Holland og Belgien: ”Semex

har omkring 30 tyre til rådighed,

som giver afkom med lavere føl -

somhed overfor bl.a. mastitis og

børbetændelse.”

Praktisk betydning af høj

immunitet

Et eksempel er fra en besætning i

Florida med 3.000 køer, hvor 700

tilfældigt udvalgte blev undersøgt

for immunitet. 16 procent noteredes

som dyr med høj immunitet,

og disse havde i forhold til besætningens

gennemsnit 27 procent

mindre mastitis, 38 procent mindre

børbetændelse og 15 procent

mindre acetonæmi (husmandssyge).

Høj arvelighed

Af de undersøgte tyre er de 10

procent, der var bedst m.h.t. total

immunitet, udvalgt og betegnes

som Immunity+tyre. Der er indført

tærskelværdier, som disse tyre

skal opfylde. Efter undersøgelsen i

Florida er de rå tal korrigeret, og

på basis heraf forventes det, at døtre

af Immunity+tyrene vil have 4-

8 procent mindre mastitis.

Medens f.eks. yversundhed og

frugtbarhed har en arvelighedsgrad

mellem 4 og 10 procent, er

denne for immunitet 25 procent

og kan dermed sammenlignes med

arvbarhed for ydelse.

Konsekvenser

Kvægavlerne bør – ligesom med

”genomiske” tyre – ikke satse på en

enkelt Immunity+tyr. Det er et

koncept, som vil tage flere generationer,

før der opnås en tydelig effekt.

Der arbejdes med et studium af,

om der er en sammenhæng mellem

genmarkører og immunrespons.

Tilsyneladende er der fundet markører

på kromosom 23, som bestemmer

immunitet, men ifølge

Semex kan det vare et par år, før en

genomtest er mulig.

(Kilde: VEETEELT,

februar 1, 2013)

68 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Ydelsen for tyske

stambogskøer

2012

Også i Tyskland daler antallet af

malkekvægsbedrifter. I sidst afsluttede

regnskabsår var der 3,4

procent færre stambogsbedrifter

end året forud, men samtidig er

ko-antallet steget med knap 43.000

eller 2,5 procent.

Den gennemsnitlige besætnings -

størrelse er steget med 15 køer til

99,3.

Som sædvanlig ligger Osnabrückområdet

i spidsen m.h.t. ydelse.

666 besætninger med 36.332 køer

præsterede 9.844 kg mælk, 4,05

procent fedt, 399 kg fedt, 3,38

procent protein og 333 kg protein.

Af de bedst kendte avlsbesætninger

er der ingen i tabellerne over de

højestydende. Et bemærkelsesværdigt

resultat er nået af Griepentrog

KG i Mecklenburg-Vorpommern:

1.507 årskøer med 12.004 kg

mælk, 3,93 procent fedt, 472 kg

fedt, 3,46 procent protein og 415

kg protein.

Derimod er der flere kendte navne

blandt ejerne af de højestydende

køer. Achim Groemeier, Stemwede,

har fløjen blandt ”ældre” køer

og nr. 1 og 3 af førstekalvskøerne –

begge efter Juwel, og da alle tre

køers navne har forbogstavet S, er

de formentlig af samme kofamilie

og nok også i familie med den positivt

afprøvede tyr Short Cut, der

har T Lambada som morfar.

5 sortbrogede Holsteinkøer har

mellem 171.000 g 181.000 kg

mælk i livsydelse. På femtepladsen

en 20 år gammel ko med 16 kælvninger!

Også Rød Holstein har en ældre

dame med – født i 1993 – livsydelse

135.196 kg mælk, men ikke længere

i live.

(Kilde:Milchrind nr. 1, 2013)

Ydelsen for tyske stambogskøer

Antal køer Ændring Mælk Fedt Protein

2012 fra 2011 kg pct. kg pct. kg

Sortbrogede Holstein 1.613.909 39.729 9.097 4,05 369 3,38 307

Rødbrogede Holstein 142.721 3.252 8.314 4,20 349 3,41 283

Øvrige sortbrogede 2.363 6.820 4,21 287 3,48 237

Øvrige rødbrogede 4.947 7.195 4,36 314 3,50 252

Helmut Knell,

Tyskland

Efter en vellykket lørdag i Schweiz

med succes til tyske Holstein-udstillere

på Europa-skuet tog den

tidligere formand for Verband

Deutscher Holstein glad hjem, –

hans mangeårige arbejdet viste

succes. Søndag morgen havde han

taget arbejdstøjet på hjemme, men

han døde i køkkenet, inden han

nåede ud til egne køer til malketid.

Stadig i fuld sving og 62 år gammel

døde Helmut Knell. Godt nok

havde han efter 15 år som formand

for Tysk Holstein fratrådt,

og også i andre stillinger trak han

sig. Han var stadig ved sin død formand

for ZBH (kvægavlsforeningen

lokalt) samt næstformand i

den lokale ydelseskontrolforening.

Listen over hans jobs til gavn

i andre organisationer er lang, og

hans indsats har været mærkbar.

Helmut Knell var en person med

en fantastisk evne til at binde tingene

sammen, og han var en ”problemknuser”

eller snarere ”oplukker”

med sit meget åbne sind til

opgavernes løsen men også en meget

klar vision for fremtiden. En

samtale med Helmut Knell var berigende

og munter.

Og at slutte 14 timer før hans død

med at fejre Holstein racens succes

i en lille tår champagne i Fribourg

er et minde for mig om en livsglad

og foretagsom mand lige til det

sidste.

Keld Christensen

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 69


Farvel til Leif

Efter at have leveret over 400.000

portioner sæd er den tyske Lukassøn

Leif afgået knap 13½ år gammel.

Ud af Illinda-kofamilien med

de usædvanlige høje fedtprocenter

gav Leif også stor fremgang for

denne egenskab samtidig med gode

malkeorganer og klove, men

især høje karakterer for yversundhed

og holdbarhed. Som tyrefar

har Leif ikke gjort sig stærkt gældende,

men med afkomsundersøgelsens

over 20.000 døtre i

4.800 besætninger er hans indflydelse

ikke uden betydning.

Det temperament, som Lukas og

adskillige af hans sønner var belemret

med, var Leif også fri for, så

bortset fra hasekvalitet og kælvningsevne

var han måske mere

moderne end visse samtidige ”kendisser”.

Den ”anden”

snemand

Længe før han blev verdensberømt,

var Holsteintyren Snowman

stedt til hvile – i modsætning til

den ”anden” Snowman, som havde

øgenavnet 80 dollar-champion.

Historien om ham begynder i

1956, da den gråhvide (skimlede)

hest Snowman bragtes på en auktion

i Pennsylvania som udtjent

arbejdshest. Ingen ønskede at kø -

be den ubrugelige otteårige, så han

endte på en slagters lastvogn, men

så dukkede en hollandsk emigrant

op. På grund af et motorstop kom

han så sent til auktionen, at kun

slagtehestene var tilbage. Han var

ude efter en elevhest til sin rideskole

og fik øje på Snowman, som

han købte for 80 dollar og fik optrænet

fra arbejds- til ridehest,

men senere solgte ham til en nabo.

Der brød Snowman sig ikke om at

være og vendte selv hjem til rideskolen.

Da rideskolens ejer var klar over, at

dette kun lod sig gøre ved at hesten

havde forceret et temmelig højt

hegn, købte han den tilbage og fik

den lært at springe så godt, at den

vandt konkurrencer over eliteheste

og blev meget populær.

Er der indenfor Holstein en parallel

til dette? – Ja, det kan en ny bestemmelse

nok bidrage til. Hidtil

har de store seminforeninger i

USA haft eneret til at få tyre

DNA-testet, men fra 1. april 2013

kan alle avlere, som har en tyr, de

ser muligheder i, få denne testet.

Pris for testen er ikke oplyst, men

canadiske kvægbrugere får samme

mulighed, og vil de slippe 7.500

dollars, kan de få resultatet publiceret

på CBN’s hjemmeside.

Således har den almindelige kvæg -

bruger i Nordamerika måske en

chance for at levere morgendagens

champion.

(Kilde: Holstein International)

De 10 mest

benyttede

Holsteintyre

i Tyskland 2012

10 mest benyttede i Tyskland

antal 1. ins.

Gumar 58.024

Guarini 36.032

Lonar 35.013

Samburu 31.111

Schaffner 29.393

Goldday 24.262

Monreal 21.243

Goldboy 19.387

Pioneer 15.042

Beagle 15.032

Goldday er stærkt efterspurgt

grundet flere fantastiske afkoms -

grupper på skuerne i Tyskland

4 Goldwyn-sønner (med forbogstav

G), som har dansk stambogsnummer,

optræder i tabellen. Også

Lonar og Schaffner – begge

med fremragende mødre – er

brugt her i landet.

Tableau beholder med 24.995

førsteinesmineringer sin topplacering

blandt RH-tyrene.

De 10 mest

benyttede

Holsteintyre

i Holland 2012

10 mest benyttede i Holland

antal 1. ins.

Impover 37.657

Cricket 37.254

Impuls 29.763

Paramount 18.338

Big Winner 15.889

Delta Emerald 14.828

Atlantic 14.218

Navarro 12.614

Heuvel Suarez 12.489

G-Force 11.657

Pånær Delta Emerald og Heuvel

Suarez har de 10 tyre i tabellen

dansk stambogsnummer.

Blandt RH-tyre er Fidelity og

Topspeed Kodak klart overlegne

med henholdsvis næsten 40.000

og godt 32.000 førsteinsemineringer.

70 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


LANDET

RUNDT

Vendsyssel

Holstein

Årsmøde

Onsdag den 13. februar 2013 blev

der afholdt lokalt årsmøde.

Dagen begyndte med et besætningsbesøg

hos Kabbeltved I/S,

Mygdal, Hjørring, der har en besætning

på 300 årskøer med 4 malkerobotter,

og hvor der er bygget

ny ungdyrstald i 2012.

Efterfølgende var der middag og

møde i Mygdal Forsamlingshus.

En god dag med et spændende besætningsbesøg

og velbesøgt årsmøde

med 90 deltagere.

Jørgen Buur Pedersen

Fra venstre:

Ejer af højestydende 1. kalvs DH-ko

i Vendsyssel – Johnny Jørgensen

Ejer af højestydende DH-besætning

i Vendsyssel – Casper Pedersen

(Tronsmark Holstein)

Ejer af højestydende DH-ko

i Vendsyssel – Ole Christensen

Dansk Holstein

– Himmerland

Afholdte arrangementer

Årsmøde: Tirsdag den 5. februar

2013 blev der afholdt lokalt årsmøde.

Dagen begyndte med besætningsbesøg

hos Jens Hostrup,

Hobro. Et interessant besætningsbesøg,

hvor der er fokus på at optimere

i det eksisterende produk -

tions anlæg.

Efterfølgende var der middag og

møde på Nørager Kro.

Et godt årsmøde med ca. 100 deltagere.

Fra venstre: Marcel Jacobs, hædret

for en ko, der har produceret

150.000 kg mælk. Per Warming,

hædret for en ko med 10.000 kg

værdistof. Jørgen Sørensen, I/S

Vognsild Østergaard, hædret for en

ko med 10.000 kg værdistof.

Leif Jensen, Gaardsted Højgaard I/S,

hædret for en ko med 150.000 kg

mælk

Alle der modtog hæder for 100.000 kgs køer

Grillaften: Onsdag den 12. juni

2013 afholdes grillaften hos Torben

Bæk, Holme, Aars.

Nærmere information vil kunne

ses på Dansk Holsteins hjemmeside.

Jørgen Buur Pedersen

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 71


Nordvestjylland

Årsmøde i Han Herred

I år startede vi hos Petra og Matthijs

Westra, Tranum Enge ved

Brovst. Her har de 180 køer i sengebåsestald

med malkestald. Da

de kom for 15 år siden, var det

uden den store erfaring, men de

har gjort det godt. De har været

flittige udstillere på vort lokale

dyrskue i Fjerritslev – også med

succes. Der har været ren Holstein

på gården i mange år, men i forbindelse

med udvidelse for et par år siden

kom der nogle krydsninger

ind. Med jersey-generne inde kom

der nogle mere nysgerrige køer

ind, som skulle ”pille” alt ned, som

sad løst ved malkegraven. Så raceforskel

kan de snakke med om.

Efter besøget var der samling på

Skovsgaard Hotel, hvor Kristian

Nielsen berettede om årets aktiviteter,

og der blev orienteret om de

nye tiltag der sker på avlssiden i

såvel Viking som i andre lande.

Palle Larsen

På årsmødet i Viborg-Skive blev en del ejere hædret for deres køer med

100.000 kg mælk i livstidsproduktion

Viborg-Skive

Holstein

Årsmøde

Foreningen har afholdt årsmøde i

Stoholm med indledende besætningsbesøg

hos Vagn Kristensen,

Gammelstrup. Her var der blandt

andet en interessant fremvisning

af flere køer i VH Zac-familien.

De 90 fremmødte deltagere ny -

valg te Bo Madsen, Rødkærsbro, til

bestyrelsen. Jens Pedersen, Kok -

holm, valgte efter 20 års arbejde i

bestyrelsen ikke at genopstille.

Udover anerkendelser til 100.000

kg køer var der anerkendelser til:

Højestkårede enkeltko: 41966-

01183, P Shottle, 86 – 93 – 93 –

93 fra Jens Oluf Madsen, Faarup,

Rødkærsbro

Højestydende besætning: Gunnar

Forum, Nr. Rind, 434,2 køer med

11956 4.02 481 3,45 413 894

Gunnar Forum og Jens Oluf Madsen

modtager hæder for højstydende

besætning og højstkårede ko

Medens deltagerne nyder den medbragte kaffe fortæller Matthijs Westra de

interesserede om bedriften. Trods kulde fik alle et godt indtryk af deres

kvægbrug, som har udviklet sig en del på de 15 år de har haft ansvaret på det

lave område i Tranum Enge

Dyrskue

Foreningen ser frem til et godt

dyrskue i Skive den 15. juni. Traditionen

tro forventer vi 150 dyr, og

der meldes allerede om god tilmelding

af maskinstande.

72 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Grillaften

Foreningens grillaftener har siden

opstarten i 1986 været en stor

publikumssucces.

Det afholdes i år helt tæt på Viborg

hos Lisbeth og Henning

Jensen, Bjerringholmvej, samt Vivi

og Bjarne Moustsen, Dorthea -

lund. Bespisningen vil i år være på

Asmildkloster Landbrugsskole.

Anders Dahlgaard

Midt / Øst

Holstein

Julearrangement

Tirsdag den 4. december 2012 afholdt

foreningen det traditionelle

”Julearrangement” hos VikingGenetics

i Assentoft. En vellykket aften

med gode indlæg af:

•Bart Kooij & Henrik Schøler

Niel sen – som havde været på

med på studietur til Californien

arrangeret af VikingDanmark.

Turen havde fokus på management

og reproduktion i store besætninger.

•Henrik Schøler Nielsen og Bjarke

Kudahl Kristensen orienterede

om sidste nyt fra Holstein i indog

udland.

Derefter var der hygge med æbleskiver

og gløgg – en rigtig god aften,

som havde samlet ca. 65 af foreningens

medlemmer.

Vinterudflugt

Onsdag den 9. januar 2013 afholdt

foreningen i samarbejde

med Viborg/Skive Holstein ”Vinterudflugt”

til det vestlige Midtjylland.

Der var spændende besætningsbesøg

hos

•Brian Brodersen, Strellev, Ølgod

•Hedegård I/S v/Solveig Nielsen

& Kirsten Jørgensen, Ansager

•Midtgård v/Tage Schmidt, Grindsted

Vi vil gerne fra Midt/Øst Holstein

takke besætningsejerne for et rigtig

godt og informativt besøg.

Turen sluttede af med spisning.

Den havde i alt samlet ca. 70 deltagere.

Generalforsamling/

Årsmøde

Onsdag den 6. februar 2013 blev

der afholdt generalforsamling/års -

møde. Dagen begyndte med et besætningsbesøg

hos Haurbak Ve -

ster gård I/S ved Kjellerup, hvor

stalden var åben om formiddagen.

Et spændende besøg, hvor vi

blandt andet så 5 malkerobotter.

Herefter generalforsamling på

Ans Kro. Formanden aflagde en

god og positiv beretning efterfulgt

af indlæg ved avlsrådgiver Henrik

Schøler.

Sædvanen tro var der mange hæd -

rin ger i Midt/Øst-området.

•Livsydelse: I alt havde 24 køer

rundet 100.000 kg mælk, 1 ko

havde rundet 150.000 kg mælk

og 2 køer opnået over 10.000 kg

værdistof. Et imponerende resultat

for området.

•Årets højestydende besætning

blev – ikke overraskende – Lisbeth

Klinge med 76,1 køer –

12.399 kg mælk, 522 kg fedt,

420 kg Protein.

•Årets højestydende ko – 40936-

02028 (V Exces/V Bojer) fra

Knud Sehested & Lene Skiffard

havde ydet 17.736 kg mælk, 784

kg fedt og 612 kg protein.

Der blev afholdt valg til bestyrelsen,

hvor der indtrådte 3 nye medlemmer.

Årsmødet havde samlet ca. 100 af

foreningens medlemmer.

Kommende arrangementer:

Tirsdag den 18. juni afholder for -

eningen det årlige Grill – arrangement

hos

Hans Jakob Fenger, Vejlgård, Favrgaardsvej

265, 8300 Odder

Hans Jacob Fenger driver et topmoderne

kvægbrug ved Odder,

hvor funktionalitet er kombineret

med et arkitektonisk gennemført

byggeri. Det flotte nybyggede

stald anlæg blev taget i brug i 2012.

Projektet er blevet hædret som

Vinderprojekt ”Realdania’s

idékonkurrence”

Desuden er der etableret salg af mælk

til private direkte fra stalddøren.

Ydelse sidste 12 måneder:

* 270 årskøer

* 11.158 kg mælk

* 4.08 % fedt

* 455 kg fedt

* 3.36% protein

* 375 kg protein

* 830 kg værdistof

Tilmelding: Senest fredag den 14.

juni – tlf. 87282000.

Henrik Schøler Nielsen

Hærvej

Holstein

Generalforsamling

Anerkendelser

Højestydende besætning 2011-12:

Graversen I/S, Glud, 826 kg f+p

Højestydende ko 2011-12 Henry

Nielsen, Træden, 25227-4902, D

Sammy 1274 kg f+p

Højest kårede 1.kalvs ko: Ckr.nr

22014-03179 D Onside fra Ploug -

strupgård, Nørup

Desuden hædres 12 køer for en

livs ydelse på 100.000 kg mælk.

Valg til bestyrelsen

Mads Nielsen og Henrik Graversen

afløser Peter Mortensen og

Karen Henriksen. En stor tak til

Peter og Karen for jeres indsats.

Konstituering: Formand Søren

Knudsen og næstformand Henrik

Graversen.

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 73


Efterfølgende indlæg af afkomsinspektør

Jørgen Knudsen over emnet:

Oplevelser og indtryk fra Canadisk

mælkeproduktion og Hol -

steins Verdenskonference i november

2012.

Et yderst inspirerende og spæn -

dende indlæg. Altid rart med lidt

impulser og input udefra til en til

tider triviel hverdag.

Tillykke til de hædrede besætningsejere

med de flotte resultater

og til tak Jørgen for et spændende

og velforberedt indlæg.

Vinterudflugt

Traditionen tro var der en flot opbakning

til foreningernes udflugt,

der i år gik til Midtjylland. I år besøgte

vi Haurbak Vestergård, Kjellerup,

med 329 årskøer og aktuel

ydelse på 10.153 kg mælk. Der

malkes med 5 robotter, og kvierne

er udliciteret.

Hereftergik turen til Martin By -

skov Jeppesen, Karup, med 657

års køer og aktuel ydelse 10.376 kg

mælk. Der malkes i 2 x 28 Bou ma -

tic malkestald. Kvier er opstaldet

på anden ejendom.

To meget inspirerende og veldrevne

kvægbrug. Tak til begge bedrifter

og medarbejdere for et flot forarbejde

og jeres store gæstfrihed.

En dag, hvor alle fik lidt impulser

med hjem.

Klaus Elmelund

Kolding-Brørup

Holstein

Årsmøde

Aftenen indledtes med bedrifts -

be søg hos Thomas Johansen,

Hjelm drup. Der er en besætning

på 197 køer med aktuel ydelse på

9.513 kg mælk. Fakta er følgende:

3 Lely robotter, reduceret foderbord,

kvier op til 6 mdr. på dybstrøelse,

ældre kvier i kostalden og

driver 170 ha.

Herefter var der beretning ved formanden

og uddeling af anerkendelser.

Højestkårede 1.kalvs ko 2012:

Chr.nr. 44553-03911, S Ross,

Klaus Schellerup, Holsted.

Højestydende besætning 2011-

2012: Virkelyst Landbrug v/Gregers

Kristensen, Gamst, med 868

kg fedt & protein

Højestydende ko 2011-2012:

Chr.nr. 43668-01689, V Exces.

1250 kg fedt & protein, Virkelyst

Landbrug v/Gregers Kristensen,

Gamst.

Der blev yderligere hædret ti

100.000 kgs køer og en 10.000 kg

værdistofs ko.

Tak til Thomas og teamet bag St.

Ballegård for jeres gæstfrihed og

tillykke til de hædrede besæt nings -

ejere for jeres flotte resultater.

Vinterudflugt

Knap en busfuld drog nordpå,

hvor vi indledte med besætningsbesøg

hos Sommerbjerg DF

v/Mads Helms og Ingeborg

Brandt, Gludsted. Det er en økologisk

bedrift godt på vej mod de

700 køer med aktuel ydelse 9830

kg mælk, 769 kg værdistof. Halvdelen

af kvierne udliciteret. På bedriften

blev i december indviet en

ny stald til 330 køer med flis og andet

komposterbart materiale som

underlag, og køerne i den anden

stald ligger i sand. Kokomforten er

absolut i højsædet.

Herefter gik turen til Joan & Hans

Skovgård, Them. Bedrift på 347

årskøer og en aktuel ydelse 11.053

kg mælk, 822 kg værdistof. Her er

5 Lely robotter, kvier udliciteret,

40 ammekøer og 400 kødkvægs -

krydsningskvier. På I/S Skovgård

er over en årrække opbygget en

yderst velrenommeret og veldrevet

gårdbutik.

Tusind tak til besøgsværter og ansatte

for jeres gæstfrihed og anderledes

måde at se tingene på. Dette

gav alle deltagere inspiration og

noget at gruble over.

Klaus Elmelund

Vestjydens

Holstein

Arrangementer

Torsdag den 21. februar afholdte

foreningen vinterudflugt, og i år

gik turen til Kronjylland, hvor vi

besøge to af områdets mange gode

Holsteinbesætninger.

Første besøg var hos Niels Nør -

gaard, Nørbæk. Her så de 44 tilmeldte

et særdeles godt og veldrevet

kvægbrug på 200 køer i ny løsdriftsstald

fra 2012 med spaltegulv

og sand i sengebåsene. Besætningen

malkes med 3 Lely A2 malkerobotter,

og ydelsen i kontrol -

året 2011/2012 var på 12.729 kg

mælk 482 kg fedt og 425 kg protein.

Turens andet besøg var hos I/S

Lundbjerggård, Handest. Også

her så deltagerne et godt og veldrevet

kvægbrug, denne gang på 440

køer i en nyere løsdriftsstald fra

2004. Stalden var efterfølgende

udvidet i 2008, og besætningen

malkedes i karrusel. Stalden var

udført som en kombination af fast

gulv og spaltegulv, og der var også

her sand i sengebåsene. Ydelse

2011/2012: 10.362 kg mælk 412

kg fedt og 346 kg protein.

Ved begge besøgene blev deltagerne

grundigt orienteret om avlsarbejdet

i den pågældende besætning,

samt præsenteret for nogle af

ejendommenes allerbedste køer.

Der skal lyde en stor tak til besøgsværterne

for så gæstfrit at åbne

stalddørene for os, samt for det

store arbejde der altid er forbundet

med sådanne besøg.

74 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Kommende arrangementer

Den årlige grillaften afholdes torsdag

den 18. juli kl. 19.00 hos I/S

Gammelgård v/Jens & Johan Johannessen,

Vejrupvej 5, Sdr. Vejrup,

6740 Bramming. Besætningen

består af 450 køer, som går i en

nyere løsdriftsstald, og der malkes

i traditionel malkestald.

Efter at have set besætningen og

staldene serveres der, sædvanen

tro, grillmad med diverse tilbehør.

Flere detaljer og fuldt program

kan ses på henholdsvis Dansk

Holsteins hjemmeside

http://www.danskholstein.dk/lokaleavlsforening/vestjyden/vestjyden.htm

og på Vikings hjemmeside

http://www.vikinggenetics.dk.

Tilmelding absolut nødvendig senest

fredag den 12. juli til kontoret i

Rødding, tlf. 75 38 45 00.

Jens Erik Nielsen

Sønderjyllands

Holstein

Asmus Petersen rettede en varm tak

til den afgående formand

Årsmøde

På årsmødet valgte formanden

igennem 10 år at trække sig tilbage.

Der er kun ganske få, som ikke

kender navnet og personen Car -

sten Port, i hvert fald i Sønderjylland.

Carsten Port har været omdrejningspunkt

for mange foretagender

for den sortbrogede ko.

Næstformanden, Asmus Petersen,

holdt en flot takketale, som gav

anlæg til en lidt følelsesladet grimasse

på den afgående formand.

Bestyrelsen vil endnu engang sige

en gang kæmpe tak til ”POR-

TEN”.

På generalforsamling valgte Peter

Jacobsen og Jos Kroot at udtræde

af bestyrelsen. Her skal der lyde en

stor tak for indsatsen til begge. På

”Porten” havde svært ved at kapere

roserne og forlade formandsposten

samme tid kan vi byde velkommen

til Ole Nielsen og Bertus van Veldhuisen.

Fremmødet til generalforsamling

var acceptabelt, og der var

32 100.000 kg køer fordelt på 28

ejere, som skulle hædres.

Efter mødet fortalte Erik Hansen

om sine oplevelser på turen til

World Holstein kongressen i Canada

i efteråret 2012. Interessant

indlæg, hvor man som lytter virkelig

blev klar over forskellen på

mælkeproduktion i Danmark og

Canada.

Bestyrelsen har konstitueret sig,

og den nye formand hedder

Thomas Andreasen, Villemajgård,

Lintrup, og Asmus Petersen blev

genvalgt som næstformand.

Genomisk aften

Gårdejer Morten Hansen havde

taget turen til Sønderjylland for at

fortælle om sine erfaringer med

DNA test i sin besætning. Morten

har stor succes med mange højt

testede dyr i besætningen. Avlsrådgiver

Torben Nørremark, Viking,

havde et indlæg vedrørende

økonomi og genomtest på besætningsniveau.

Begge indlæg gav stof

til eftertanke for de interesserede

fremmødte.

Erik H. Pallesen

På årsmødet i Sønderjyllands Holstein blev 28 fremmødte ejere hædret for 32

køer med mere end 100.000 kg mælk

Østlige Øer

Holstein

Årsmøde

Den 13. februar afholdt foreningen

årsmøde, som begyndte med

et besøg på Højlandsgården hos

Robert og Richard Hansen. Her er

der 127 årskøer i en blandet besætning

med Holstein og RDM, –

primær vægt på Holstein og en

ydelse på 9531 kg mælk med

3,89% fedt og 3,32% protein. Vi så

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 75


Når Holstein-avlere på Østlige Øer

har årsmøde er det lagkage på

bordet

en meget flot kostald, hvor det

kunne ses, at der var tænkt på kommende

udvidelse i byggeriet. Vi er

meget glade for, at de åbnede dørene

for os.

Herefter var der frokost i Hår lev -

hallen og efterfølgende generalforsamling

med beretning fra årets

gang, gennemgang af regnskab

samt valg til den lokale bestyrelse

og Dansk Holsteins avlsforum.

Slutteligt hædredes to 100.000

kg’s køer fra henholdsvis Hedvig

Boserup og Jan Duchwaider, Nakkedamsgård,

samt Jan Larsen,

Kur regård.

På Favrskovgaard fortalte en

veloplagt Hans Jacob Fenger om

bedrift og byggeri

Jyllandstur

Den 31. januar var det endnu en

gang lykkedes at fylde en bus med

sjællandske kvægentusiaster, en tur

til det østlige Jylland arrangeret

for RDM og Holstein Østlige

Øer.

Første stop var en Holsteinbesætning,

– Real Dania-stalden hos familien

Fenger ved Odder. Et spæn -

den de, stort og meget specielt byggeri

med et supergodt indeklima,

og Hans Jacob Fenger fortalte begejstret

og detaljeret om tankerne

og hele processen op til og under

byggeriet.

Herefter gik turen til Hornsyld

Købmandsgård, hvor Claus Bæ -

lum bød os indenfor til en spæn -

dende fortælling om virksomheden

og en dejlig frokostbuffet! Vi

fik et indblik i virksomhedens historie

og lidt om deres varesortiment,

der også udbydes på Sjælland.

Vi kørte videre til Bendt Jensen,

Barrit, for at se RDM- besætningen

på 120 køer i en ca. 15 år gammel

stald. Bendt Jensen havde

gjort fint klar til vores besøg, bundet

10 køer op og fortalte om sit

avlsarbejde. Her kom han ind på

RDM-turen over amerikansk brunkvæg

til i dag Viking Red. På kaffebordet

stod der smagsprøver på

produkterne fra Barrit andelsmejeri,

hvortil Bendt Jensen leverer

sin mælk.

Barritskov Gods var vores sidste

stop på turen, – her er hjem- og arnested

for ”Årstiderne”, – direkte

levering af økologiske fødevarer.

Det er en spændende historie om

en god idé, der nu er en stor forretning.

Aftensmaden blev indtaget

på Barritskov, inden hjemturen

påbegyndtes.

Dyrskue-forberedelsesdag

Den 23. marts – i det meget kolde

forårsvejr, mødtes omkring 30

personer, – glade nye ansigter med

hang til køer, til dyrskue-forberedelsesdag

på Lynggården. Familien

Bülow havde åbnet dørene for

os til deres flotte stald, og der var

dækket op til kaffe, brød og kage.

Formålet med dagen var at få vist

nye dyrskue-udstillere, hvordan

man gør sine dyr klar til skue, samt

Dyrskueforberedelse er vigtigt, og

det kan ingen bedre undervise i end

Christian Pedersen og Lars Bo

få afmystificeret lidt af alt det man

ser folk gøre på dyrskuepladsen.

Christian Pedersen, Gjorslev, fortalte

om hvordan man klipper

henholdsvis en ko og en kvie før et

dyrskue, hvor meget og hvor lidt

man skal/kan nøjes med at gøre

for at kunne vise sit dyr frem.

Christian er meget rutineret i at

klippe køer, og han fortalte både

om, hvad man som minimum bør

klippe og på hvilken måde. Herefter

gik han lidt mere i dybden

med, hvilke skær han ville bruge

hvornår, og hvordan han sætter

overlinje for dem, der ville gå

skridtet videre.

Herefter forklarede og fremviste

Lars Bo, hvordan man lærer en ko,

som man tager direkte fra kostalden,

at blive trukket med på en rolig

og fornuftig måde. Samtidig

gav han tips til, hvordan man fik

dyrene til at fremvise sig bedst muligt,

når man viser dem frem i

dyrskueringen.

På en let forståelig måde, kom vi

således hele vejen rundt fra forberedelse

til man trækker koen i ringen.

Både Christian og Lars gjorde

meget ud af at få afmystificeret,

hvad man skal kunne for at tage sine

dyr med på dyrskue og at det ikke

behøver at blive mere omfattende

end man selv ønsker det. Humøret

var højt hos begge undervisere,

og vi er sikre på, at alle fik

nogle guldkorn med hjem.

Vi afsluttede med store mængder

76 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


pizza i Lynggårdens dejlige kontor/balsal,

med udsigt ud over

kostalden, og der var en super

stemning. Vi håber, at der var

mange af de unge deltagere, som

fik blod på tanden i forhold til at

deltage på dyrskue, og vi satser på

et gensyn.

Grillaften i juli

Sæt kryds i kalenderen for sommerens

hyggelige komsammen i uge

29, – mere præcist onsdag den 17.

juli og mød op hos I/S Jeppesen i

Svinninge.

De fleste kender nok familien Jeppesen

– vi har før besøgt dem –

men siden sidst er der sket mange

spændende tiltag på ”Æblehøj”,

blandt andet endnu en ny stald!

Og dertil også! Vær sikker på god

mad – håb på godt vejr – kom og

vær med til en hyggelig aften med

Dansk Holstein Østlige Øer.

Johnny Nielsen og

Marie-Louise Cecilie Jacobsen

DC

Dansk Holstein

Formand

Kristian Nielsen, 9793 6781

Besøg Dansk Holsteins hjemmeside

På siden kan du læse om:

O Dansk Holsteins organisation med præsentation af

bestyrelsen og medarbejdere

O Dansk Holsteins historie

O Eksteriørbedømmelse – besætninger og køer

O Udstillinger

O Højtydende Dansk Holstein-køer og –besætninger

O Dansk Holsteins toptyre-liste – aktuelle avlsværdital

O Blå Bog – udenlandske tyre – opdateres 3 gange årligt

O Aktuelle nyheder

O Spændende Holstein-links overalt i verden

O Arrangementskalender – ungdomsforeninger og lokale

avlsforeninger

O PR-materiale

Næstformand

Johnny Nielsen, 5826 7807

Bo S. Nielsen, 9899 4566

Anton Hammershøj, 9854 8549

Erik Jørgensen, 8666 7070

Torben Rasmussen, 9754 7473

Ole Trillingsgaard, 2019 3631

Søren Knudsen, 7586 7089

Jørgen Schelde Pedersen,

2463 9308

Flemming Petersen, 5176 9510

Thomas Andreasen, 7485 5700

Carsten Hedegaard, 6533 2624

Erik Hansen, 7484 1160

Karoline Holst, 9895 1994

Dansk Holstein

Kontorets adresse:

Agro Food Park 15, Skejby

8200 Aarhus N

Tlf. 8740 5000

Fax 8740 5010

E-mail: danskholstein@vfl.dk

Homepage:

www.danskholstein.dk

Dansk Holstein medarbejdere

Landskonsulent Keld Christensen, tlf. 8740 5281

(Privat tlf. 8647 9172 – Mobil 4034 2222), e-mail: kec@vfl.dk

Konsulent Mette Bech (Mobil 4034 2252), e-mail: meb@vfl.dk

Assistent Mette Sandholm (Mobil 3051 6988), e-mail msa@vfl.dk

Sekretær Elisabeth Damgaard Deding, tlf. 8740 5249, e-mail: edd@vfl.dk

Dansk Kvægs medarbejdere beskæftiget ved kåring

og døtregruppebedømmelse

Afkomsinsp. Villy Nicolaisen (Mobil 2171 7718)

Afkomsinsp. Jørgen Knudsen (Mobil 4030 0251)

Afkomsinsp. Mogens Madsen (Mobil 2171 7700)

Afkomsinsp. Jacob Edstrand (Mobil 2171 7724)

Afkomsinsp. Torben Andersen (Mobil 2177 0728)

Afkomsinsp. Carsten Dahl (Mobil 2460 3449)

Afkomsinsp. Søren Christensen (Mobil 4030 0252)

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 77


Vendsyssel Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Stubben Sindal 35973-01022 T Lambada T Burma 7,8 13.338 3,79 506 3,04 306 812

Mogens Barkholt Bindslev 34193-02307 V Bojer T Daimi 9,6 10.576 3,93 416 3,26 345 761

Lars Chr. Ottosen Brønderslev 36856-01797 V Bojer T Funkis 8,4 11.906 3,40 405 3,27 390 795

Michael Mølvang OlesenTylstrup 32520-01424 V Bojer T Funkis 9,2 10.896 3,82 416 3,25 354 770

Dansk Holstein – Himmerland – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Preben Gundersen Aars 30618-03018 VAR Calano T Funkis 8,6 12.081 4,23 511 3,55 429 940

Per Warming Aars 30136-01260 Lord Lily VE Otto 9,7 10.577 4,24 448 3,38 358 806

Ladefoged I/S Nørager 31741-02821 T Najade T Tesk 7,4 13.894 4,19 582 3,50 486 1068

Per Selvejer Åbybro 33616-00960 T Funkis CEN Erri 11,3 9.038 4,06 367 3,51 317 684

Ladefoged I/S Nørager 54738-02327 VAR Camaro Lasso 8,2 12.369 3,38 418 3,26 403 821

Tage Aagaard Winther Hobro 33480-01976 VAR Camaro East Cash 7,8 12.853 4,27 549 3,21 412 961

Ringkøbing Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Preben Madsen Vildbjerg 59079-01185 KOL Nixon RGK Sulky 10,9 9.377 4,38 411 3,41 320 731

Volsgård I/S Vinderup 39250-01184 V Bojer TVM Hard 8,3 12.163 3,84 467 3,22 392 859

Preben Madsen Vildbjerg 59079-01184 T Burma NJY Hubert 10,8 9.354 4,08 382 3,36 315 697

Jørn Hjortkjær Lemvig 54522-01343 RGK Pust RGK Post 9,6 10.466 4,03 422 3,26 341 763

Jørgen Hummelmose Vinderup 23723-02518 Lord Lily HV Hoover 9,7 10.414 3,93 409 3,25 338 747

Midt-Øst Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Knud Sehested &

Lene Skiffard Kjellerup 40936-01557 T Najade T Funkis 6,6 15.391 3,11 478 2,90 446 924

Evald Vestergard Kjellerup 40400-01438 T Funkis Øko 10,3 9.859 3,57 352 3,24 319 671

Skovgård Them 25184-01628 V Bojer E Knockout 7,4 13.721 4,12 565 3,56 488 1053

Erling Gert Nielsen Mørke 27847-01194 T Ultimo T Funkis 8,6 12.004 3,96 475 3,06 368 843

Jens Jørgen Jensen Randers NV 42341-01338 T Funkis T Burma 9,6 10.416 4,01 417 3,36 350 767

Erling Kildal Grenå 27108-01261 V Bojer T Ufo 7,3 13.977 3,74 523 3,13 437 960

Lisbeth Klinge Knebel 29084-01300 T Lambada T Funkis 9,6 10.447 4,72 493 3,63 379 872

Jens Møller Randers NØ 27519-01548 T Funkis ØJU Lerche 11,3 8.967 4,45 399 3,43 308 707

Niels Henrik Nørgaard Fårup 41092-03114 Merdrignac R Stoneham 7,1 14.087 3,65 514 3,29 463 977

Hærvejens Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Peter Kragsig Kristensen Brande 20329-01317 VAR Calano T Funkis 9,0 11.198 4,26 478 3,42 383 861

Søndergård Løsning 21171-01517 V Bojer T Funkis 8,0 12.424 3,64 452 3,33 413 865

Erik Jensen Skanderborg 23497-01329 HV Huxley HV Farmer 9,6 10.405 4,13 429 3,48 362 791

78 · Dansk Holstein Nr. 2-2013


Kolding-Brørup Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Jasper Oudijk Vorbasse 46780-01209 V Bojer H Apollo 8,1 12.580 3,48 438 3,15 397 835

Boe Lundgaard Thomsen Brørup 42499-02637 TVM Hesne VAR Virgil 10,1 10.131 4,00 406 3,11 315 721

Vestjydens Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Simon van Vulpen Ribe 50688-01239 S Igniter VE Thor 8,5 12.159 3,40 413 2,92 355 768

Mads Pedersen Ribe 50675-06893 V Carry VAR Dag 7,4 13.566 3,82 518 3,54 481 999

Alex Thomsen Janderup Vestj44799-02462 HV Hyatt VE Thor 10,6 9.514 3,71 353 3,19 304 657

I/S Sønderfenner Ribe 47197-01415 VAR CamaroS Rudolf 8,5 11.940 4,19 501 3,21 383 884

Flemming Jørgensen Gredstedbro 44907-01015 T Funkis JY Jura 10,4 9.696 4,67 453 3,40 330 783

Sønderjyllands Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Trienke Zijlstra Vojens 52254-01395 VAR CamaroBasar 8,8 12.025 4,10 493 3,21 386 879

Flemming Skovsende Agerskov 51138-01395 V Bojer KOL Kilda 9,1 11.054 4,37 483 3,47 383 866

Klaus Møbjerg Hansen Rødding 52770-01628 Vista 1570 Kekel 10,2 10.253 4,28 439 3,32 340 779

Ny Østerholm I/S Tinglev 62490-01099 V Bojer HV Farmer 8,6 11.676 3,58 418 3,36 392 810

Jens Ingvart Winther Bredebro 49495-00106 Aero 521 Hub 1566 9,6 10.593 4,07 432 3,04 323 755

Breeuwsma I/S Skærbæk 50781-01230 V Fresco HV Farmer 9,4 10.970 4,11 451 3,40 373 824

Gert Jens Chr. Beuschau Tinglev 48271-01151 HV Huxley HV Topas 9,4 10.973 4,45 488 3,47 381 869

Johannes Hjort Nielsen Gråsten 48113-01258 F Tveråd HMT Tegl 9,8 10.219 3,54 361 2,93 299 660

Højager Holstein Rødding 51814-02331 T Laluffe Basar 8,4 12.361 4,32 534 3,41 421 955

Johannes Sytse de Jong Agerskov 48005-01598 V Bojer Zacklude 9,0 11.325 4,09 463 3,46 392 855

Asmus Petersen Christiansfeld 53360-02005 V Johnson T Funkis 7,5 14.271 3,78 539 2,99 427 966

Flemming Mink Haderslev 53288-00824 V Boye V Crone 9,4 10.730 3,75 403 3,24 348 751

Christian Schmidt Lund Rødding 52435-02326 V Curtis TVM Hesne 6,6 15.264 3,45 526 3,04 464 990

Søren Wollesen Rødekro 47815-01617 V Bojer KOL Nixon 7,5 14.154 3,39 480 3,08 436 916

Helmuth Carstensen Tinglev 47743-01469 V Bojer HV Farmer 8,2 12.270 3,55 435 3,03 372 807

Fyns Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Palle M G Jørgensen Blommenslyst60752-02221 SDJ Ribus KOL Hobro 9,3 11.426 3,27 374 3,07 350 724

Søfælde I/S Ringe 17839-01829 V Bojer T Funkis 7,4 13.817 3,54 490 3,21 444 934

Rudbjerggaard Ringe 17571-01412 V Ferry HMT Tegl 9,3 10.819 3,88 420 3,13 339 759

Per Villebro Frørup 17159-01725 TVM Hesne V Ceylon 9,3 11.376 3,82 435 3,22 367 802

Østlige Øers Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Peter Thomasen Kirke Hylling 100609-00403 V Bojer T Burma 7,9 12.746 3,47 442 3,20 408 850

Lars Andersen Slagelse 12077-00346 T Funkis SK Flex 11,3 8960 4,73 424 3,49 313 737

Nr. 2-2013 Dansk Holstein · 79


Magasinpost SMP

Id 46413

NU ER SNOWMAN

SØNNERNE

KOMMET

Glen-Toctin Snow Light (mf. Bolton)

Jhs Snowrush

(mf. Shottle)

Men ikke nok med at være

først, de er også på topniveau!

Bouw Snowfever

(mf. Goldwyn)

WWW.BREEDNCARE.DK INFO@BREEDNCARE.DK TLF. 86 88 63 75

BETTER COWS | BETTER LIFE

More magazines by this user
Similar magazines