4-2008 - Dansk Holstein

danskholstein.dk

4-2008 - Dansk Holstein

NR. 4 · DECEMBER 2008

AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN

NTM.....giver økonomiske og sunde køer 4

Racens tyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Årsmøde 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Årets SDM’er 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Ydelsesresultater 2007-2008. . . . . . . . . . . . . 32

Verdenskongres i Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40


Dansk Holstein-Aftenmøde

Mandag 23. februar 2009

Teatersalen, Herning Kongrescenter

Tema:

»Hvorledes bruges teknologien i avlsarbejdet«

19.00 Velkomst ved Peder V. Laustsen

Genomisk selektion

•Skal der være en udviklingsafdeling i avlen?

•Kan avlen klares alene med tal?

Oplæg og debat ved

•Niels Erik Haahr, Anderstrup Holstein

•Lars Nielsen, VikingGenetics

Klovsundhed – hvad er næste skridt?

Kaffe SDM-Dansk Holstein er vært for Holstein-brugere

Sidste nyt om Holstein-koen

Peder V. Laustsen og Keld Christensen, SDM-Dansk Holstein

21.30 Natmad i koncertsalen, Dansk Kvæg er vært

Invitation til

vintermøder

Du inviteres hermed til informationsmøde om mælkeproduktion og Holsteinavl i USA ved

Dan Carroll, racesekretær i den store kvægavlsforening Select Sires, og Tony Evangelo, marketing

area manager for WWS (World Wide Sires) i Skandinavien.

Onsdag 4. februar 2009 har vi arrangeret følgende 2 møder

Kl. 10,00 – Messecenter Års, Messevej 1, Aars

Kl. 19,30 – Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, Horsens

Emner at forvente orientering om:

•Mælkeproduktionen og betingelser herfor i USAKvægavl og ny teknologi i USA

•Avlsmål for Holstein i USA, - er der forskelle fra øst til vest

•Information om tyre i Select Sires og WWS markedsføringsprogram

Mød op og lyt på dine amerikanske kollegers eller konkurrenters produktionsmuligheder og

betingelser, samt hør om udbud på Holstein-tyre gennem WWS.

Tilmelding nødvendig af hensyn til plads og servering senest mandag 2. februar 2009. på 87

40 52 49.

VikingGenetics og

Avlsforeningen Dansk Holstein

WORLD WIDE SIRES, LTD.

2 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


DC

Dansk Holstein

Udgiver:

Dansk Holstein,

Udkærs vej 15, Skejby

8200 Århus N.

Tlf. 87 40 50 00. Fax 87 40 50 89

E-mail: sdm@landscentret.dk

Homepage: www.danskholstein.dk

Redaktion:

Pieter Oosterhof

Bo Skovbjerg Nielsen

Landskonsulent

Keld Christensen

Henning E. Andersen

(ansvarsh. og tekn. red.),

Tryk og teknisk redaktion:

Kannike Holding A/S

Henning E. Andersen

Digevænget 24

8330 Beder

Tlf. 42 79 88 03

Indhold:

NTM.....giver økonomiske og sunde køer 4

Racens tyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tyre med høje indekser giver bedre

resultater! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Genomisk selektion på Anderstrup. . . . . 14

Et år med forandringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Årets SDM’er 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Robotter igen –

Gode besætningsbesøg på årsmødet. . 24

Banker – Årets tyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Nye tyremødre hædret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Flere livsydelseskøer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Ydelsesresultater 2007-2008 . . . . . . . . . . . . 32

Registrering af klovlidelser –

hvorfor og hvordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Dansk Holstein er med ved bordet. . . . . 40

Verdenskongres i Irland –

From grass to glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Spændende oplevelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Dyrskue i Irland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

EAAP – Europas største kongres

for husdyrvidenskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Dyrevenligt gulv er en god investering 53

Ny opgørelse over sygdomsbehandlinger

i malkekvægsbesætninger. . . . . . . . 55

Kort Nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Ungdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Landet rundt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Fotografer: Elly Geverink, Olav Vibild,

Jens Tønnesen samt medarbejdere

i Viking og Dansk Holstein

Forsidebillede:

Ko på græs. Foto: Elly Geverink

Forord

Udfordringer til os alle

Kvægbrugerne er netop nu inde i en periode med nye og store udfordringer.

Kan økonomien bære os igennem de nærmeste år, – kan genomisk

testede tyre bidrage med større fremskridt end hidtil, kan

det fælles nordiske avlsmål bidrage til sundere, stærkere og bedre

køer og kan vores førerstilling bevares inden for mælkeproduktionen

sammenlignet med omverdenen? Mit svar er ja, – med instinktet

for det at kæmpe og parret med visioner vil det lykkes for mange.

Dansk svineproduktion er helt i front – bedst i Europa – det vil vi

også være i mælkeproduktionen.

For et år siden var mælk en mangelvare og prisen steg med 80 øre, –

de er på vej til at forsvinde igen. Men forhåbentligt tog man også bestik

af det dengang, så den kortvarige prisstigning var et boost til at

gøre det endnu bedre. I dag bliver ikke alle projekter om køb af jord

eller udvidelse af produktionen godkendt. Mælkeproducenter med

en dynamisk udviklingsstrategi giver dog ikke op, og ordet finans -

kri se findes ikke i deres sprogbrug, – derimod ”så må vi prøve på en

anden måde”. Hans evner og målrettethed kommer på prøve. Arladirektøren

udtaler: ”Vi kan ikke fjerne udviklingen, men vi kan kan

gøre hvad vi kan for at afbøde effekterne.”

Genomisk testede avlstyre er et lige så stort fremskridt som inseminering

og kan forventes at øge den avlsmæssige fremgang betydeligt,

– størrelsen heraf afhænger af antal testede dyr og økonomiens rammer

heri. Men under alle omstændigheder er der kæmpemæssige

muligheder. Men som med nye og større maskiner eller væsentligt

mere kompliceret teknik i maskiner og stalde kræver dygtig ledelse

og management, så kræver den nye teknologi i sin udførelse stor indsigt

og forståelse for at opnå den fulde succes. Og vi vil være til stede

ved evaluering af implementeringen set fra både brugernes og avlernes

synsvinkel.

Nordisk har vi nu en kvægavlsforening – Finland kommer helt sikkert

med snarest, vi har et avlsmål og vi har derfor også et fælles samlet

indeks – NTM, der har klar fokus på optimering på egenskaber

som i første række reproduktion og sundhed. Holstein-koen er gearet

til fremtiden, men der er forhold omkring lemme- og klovsundhed

vi kan forbedre, og her glædes vi over, at vores støtte og tryk på

forberedelserne til bedre klovregistrering snarest er klar til brug.

2009 vil således fortsat stille krav til og være udfordrende for mælkeproducenterne.

For bedste resultat skal der være optimalt samspil

mellem avl, produktionsstyring og driftsledelse. Vi stiller med

dansk holstein gerne op som medspiller til disse udfordringer.

Glædelig jul og godt nytår.

Keld Christensen

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 3


NTM

…..giver økonomiske og sunde køer

Af Anders Fogh og Morten Kargo, Dansk Kvæg

NTM – Nordisk Total Merit er navnet på det nye totaløkonomiske indeks

i Danmark, Sverige og Finland. NTM erstatter dermed S-indekset på eksempelvis

stamtavler og brugsplaner. Indførelsen af NTM betyder, at tyre,

kvier og køer har samme NTM i alle landene. Indekset er nyt, men målsætningen

med avlsarbejdets er stadig at fremavle funktionelle og produktive

køer. Da målsætningen er den samme som tidligere, har køer og

tyre som tidligere havde høje S- indekser også høje NTM-indekser idag.

NTM blev offentliggjort for første gang d. 15. oktober 2008. NTM har et

gennemsnit på nul, lige som det er tilfældet i Finland og Sverige i dag. I

Danmark var gennemsnittet tidligere 100.

I oktober 2008 blev et nyt fælles

total indeks (NTM) offentliggjort

for første gang for Holstein,

de røde racer og Jersey i Finland,

Sverige og Danmark. Udviklingen

af et fælles total indeks for malke -

ra cerne er en naturlig forlængelse

af, at de fleste af de vigtige delindek -

ser, eksempelvis ydelse og yversundhed,

bliver beregnet fælles

nordisk i dag. Desuden betyder

dannelsen af VikingGenetics, at

avlsarbejdet drives på tværs af landegrænser,

og der er derfor brug

for fælles avlsmål. NTM-indekset

afløser S-indekset, som har tjent

kvægavlen gennem mere end 25 år.

Da grundlaget for S-indekset og

NTM-indekset er det samme, er

de ændringer, som er foretaget i

forbindelse med overgangen til

NTM-indekset at betragte som

justeringer af avlsmålet.

Indførelse af NTM betyder, at tyre

og køer i Finland, Sverige og

Danmark har samme indeks i alle

tre lande. På den måde er det muligt

mere præcist at udvælge de

avlsmæssigt bedste nordiske tyre

og køer ud fra en total økonomisk

betragtning.

Kun små justeringer i for -

hold til tidligere S-indeks

Det overordnede mål for alle racer

i Finland, Sverige og Danmark er

stadig køer med et højt avlsmæssigt

niveau for produktion og

funk tionelle egenskaber. Undersøgelser

har vist, at avlsarbejdets

retning med de tidligere nationale

total indekser i Danmark, Sverige

og Finland var mere eller mindre

ens. Ændringen fra S-indeks til

NTM-indeks har derfor kun givet

moderate ændringer i køernes og

tyrenes rangering.

NTM er derfor ikke en revolution

i forhold til det tidligere S-indeks,

men en særdeles velbearbejdet opdatering,

der er baseret på for vent -

ningen til fremtidens produk -

tions forhold.

I nedenstående tabel ses sammenhængen

mellem NTM-indeks og

delindekserne, samt mellem S-indeks

og de samme delindekser for

afprøvede tyre født i 1999, 2000

og 2001. Det ses, at sammenhængene

er på nogenlunde samme niveau

for S-indeks og NTM-indeks.

Dette indikererviser, at den

Ændringer for danske Holstein tyre ved at gå fra S-

indekset til NTM -indekset for produktionsegenskaber

99-01

Egenskab S-indeks NTM-indeks

Y- indeks 0,54 0,42

Vækst -indeks 0,07 0,01

Hunlig frugtbarhed 0,31 0,46

Fødselsindeks 0,30 0,33

Kælvningsindeks 0,39 0,45

Yversundhed 0,42 0,48

Øvrige sygdomme 0,38 0,49

Holdbarhed 0,49 0,55

Krop 0,04 -0,02

Lemmer 0,12 0,17

Malkeorganer 0,47 0,47

Malkbarhed 0,22 0,15

Temperament 0,08 0,02

Nordisk Avlsværdi Vurdering • Nordic Cattle Genetic Evaluation

4 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Rakuuna steg 5 enheder i NTM. Han er middel i ydelse men meget stærk i alle reproduktionsegenskaber,

– derfor får han det store tillæg

avlsmæssige fremgang for de enkelte

egenskaber vil være på samme

niveau som tidligere. Der er

dog en tendens til, at der med

NTM vil være øget fremgang for

frugtbarhed, sundhed i øvrigt, ligesom

fremgangen for lemmer

formodes at blive svagt øget. Der

vil stadig opnås stor avlsmæssig

fremgang for ydelse, men fremgangen

vil være mindre end tidligere.

Avlsmæssige sammenhænge mellem

de enkelte indekser og henholdsvis

NTM-indeks og S-indeks

for kvægavlsforeningstyre født i

1999, 2000, og 2001

Forskellige gennemsnit,

men samme anvendelse

Gennemsnittet er ændret ved

overgangen til NTM. Det gen-

nemsnitlige NTM er således 0 for

3-5 år gamle køer. Det er den praksis,

der tidligere blev brugt for de

finske og svenske totalindekser i

Finland og Sverige, mens gennemsnittet

tidligere var 100 i Danmark.

Denne ændring påvirker ikke

køernes og tyrenes indbyrdes

rangering, og NTM kan derfor

bruges på samme måde, som man

tidligere anvendte S-indekset.

Solidt grundlag for NTM

De økonomiske vægte, som ligger

bag NTM, er baseret på den økonomiske

værdi af hver enkelt egenskab

i avlsarbejdet. Som et eksempel

er vægtfaktoren for protein -

ydelse beregnet som den økonomiske

gevinst af at forbedre ydelsen

med et kg protein fra det nuværende

niveau. De vigtigste faktorer

er naturligvis foderpriser, prisen

på mælk og den marginale foderudnyttelse.

Samme beregning

foretages for alle de andre vigtige

egenskaber, f.eks. yversundhed,

frugtbarhed, kødproduktion og

holdbarhed.

6 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Photo: Wolfhard Schulze

Jamila

S-indeks 131

Y-indeks 118

Yversundhed 122

Holdbarhed 102

Krop 118

Lemmer 105

Malkeorganer 117

Photo: Wolfhard Schulze

Labella

S-indeks 129

Y-indeks 121

Yversundhed 100

Holdbarhed 113

Krop 115

Lemmer 114

Malkeorganer 113

Photo: Wolfhard Schulze

Larina

S-indeks 136

Y-indeks 115

Yversundhed 128

Holdbarhed 128

Krop 82

Lemmer 111

Malkeorganer 113

VIKING DANMARK

Ebeltoftvej 16, Assentoft, 8900 Randers

8795 9400 / dir. 8795 9419

E-mail: job@vikinggenetics.com

German Genetics

International GmbH

www.ggi.de


Racens tyre

Af afkomsinspektør Jacob Edstrand, Dansk Kvæg

Siden sidste blad i september er

der beregnet avlsværdital to gange.

I den mellemliggende periode

er der sket ændringer, idet det er

blevet et NTM i stedet for S-indeks.

Med nye vægtninger i

NTM, betyder det for nogle tyre

ændringer, når der er høj ydelse

og gode funktionelle egenskaber.

Flere helt nye tyre rangerer godt i

tabellen.

Nyt samlet indeks

Det kendte S-indeks er fra 15. oktober

2008 ændret til NTM, og

gennemsnittet er nu 0. Det betyder

at vi fremover umiddelbart kan

sammenligne avlsværdital NAVlandene

i mellem. Gennem arbejdet

og gennemførelsen har man

sænket vægtningen på Y-indeks

lidt, mens der er lagt mere vægt på

fødsel og kælvningsegenskaber,

sundhed og lemmer. Kort sagt: der

er ikke tale om en omlægning af S-

indekset men en tilpasning. Generelt

er rangeringen blandt tyrene

for NTM som vi hidtil har kendt

den, dog er der enkelte tyre, der

udviser store stigninger og fald.

Mange udenlandske tyre

med godt NTM

Toppen af tabellen domineres af

udenlandske tyre, som vi kender

godt, men flere af deres tal for de

funktionelle egenskaber har æn -

dret sig en del. S Jordan 3 falder 5

enheder i frugtbarhed og stiger 10

enheder i sundhed i øvrigt, og får

D Onside-datter fra Jens Nicolajsen, Snedsted

indeks for holdbarhed på 118.

Ramos falder ligeledes 5 i frugtbarhed

men stiger ikke mindre

end henholdsvis 14 i sundhed og

11 i holdbarhed. P Shottle stiger

fra 102 til 110 i sundhed, mens

Oman Justi stort set fastholder sine

indekser. På trods af så store

ændringer, er deres indbyrdes rangering

den samme med kun 1 til 3

enheder i NTM. Rakuuna blev

første gang omtalt i bladet december

2007 og han udvikler sig stadig

positivt. Han har nu fået indekser

for sundhed på 113 og holdbarhed

på 129, og samlet stiger han 6 enheder

til 35 i NTM. Rakuuna’s far

T Lambada er nu far til 27 afprø -

ve de tyre med NTM, der i gennemsnit

har 9 i NTM. De danske

tyre rangerer ligeledes næsten som

vi kender dem, dog er D Cresten

faldet 6 enheder i NTM til 27,

men steget med 7 til 103 i frugtbarhed.

V Exces har også tabt terræn

og falder lidt i både frugtbarhed,

kælvningsevne, sundhed og

-9 i holdbarhed. Han har dog meget

at give af, og er stadig den

højest rangerende danske tyr med

136 i NTM. Lige efter følger D

Sammy nu med NTM 134, – han

er steget med 10 enheder til 128 i

sundhed.

Nye tyre

Flere nye danske tyre banker på

med NTM fra 32 til 24. Øverst

kommer D Dundee (V Dahl x T

Funkis) med 32 i NTM og med

lovende Y-indeks 126. Få egenskaber

omkring gennemsnit, mens

frugtbarhed 109, malkeorganer

111 og yversundhed 116 er positi-

8 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Arne Kaspersen, Frøstrup har en af døtrene efter D Mesne

ve. Lige efter følger D Freedom

(Ford x H Boudewin) med 31 i

NTM. Han er lige nu den nye tyr

med det højeste Y-indeks på 133.

Fødselsindeks og kælvningsevne

på henholdsvis 111 og 117 i kombination

med et fornuftigt ekste ri -

ør ser lovende ud, dog har han kun

91 i yversundhed. De nu 18 afprø -

vede sønner efter Ford har et gennemsnit

på 18 i NTM. D Dalby

(V Dahl x T Funkis) med NTM

128 er 5. afprøvede V Dahl-søn. V

Dahl-sønnerne har et gennemsnit

på ikke mindre end 26 i NTM. D

Dalby har Y-indeks 111, gode tal

for de funktionelle egenskaber og

et fornuftigt eksteriør. Herefter

følger D Jesper (Jurassic x Luxemburg)

med NTM 27, gode funk -

tio nelle egenskaber og godt ekste -

riør. Temperament 93. Jurassic er

en Ked Juror x Aerostar. D Elegance

(V Eaton x T Ulv) med hele

128 i yversundhed, 119 i malkeorganer

og 117 i Y-indeks giver

NTM 26 på trods af kun 87 i

frugtbarhed. Andre egenskaber

ligger på gennemsnittet. D Elegance

er indtil nu den eneste tyr

efter V Eaton med NTM. Til slut

følger D Rangers (Riverland x Lukas)

og D Fortune (Finley x Lukas)

med henholdsvis NTM 125

og 124. Generelt fornuftige tyre

med stærke og lidt svagere sider. D

Rangers har kun 76 i temperament.

Afslutning

I tabellen er der mange gode tyre,

der fortjener at blive brugt, og for

enkeltegenskaberne kan hitlisten

studeres så man kan finde de allerbedste

tyre indenfor de områder

du vil satse på. Alle de informationer,

der findes gennem jeres registreringer,

og som danner grundlag

for avlsarbejdet, har I alle muligheder

for at få tilbage. Se bare mulighederne

i genomisk selektion.

Vi skal stadig have en facitliste, så

afkomsinspektørerne håber på fortsat

godt samarbejde i forbindelse

med kåringsbesøg. Sammen skal vi

arbejde på at bedømmelsesarbejdet

kan forsætte og med rigtigt resultat.

Fra inspektørgruppen ønskes I alle

en god jul.

Udflugt til

Tyskland

Se side 75

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 9


Racens Toptyre – december 2008

Stgb. Navn Arvl S- P- Y- Sh Y- Døtre- Kælvn. Føds.- Ind. ma- Indeks Hold- Krop Lemnr.

sygd ind. ind. ind. ind. fbh ind. ind. stitisres øvrige barh. mer

246705 Oman Justi (TV 44 130 131 99 118 100 115 112 116 129 96 96

247920 S Jordan 3 (TV 43 140 138 94 99 121 112 101 117 118 88 109

245785 Ramos (TV 39 111 112 99 114 113 110 124 126 138 106 117

242598 V Exces (TV 36 128 129 99 108 117 112 108 120 119 101 121

247815 P Shottle (TV 36 124 122 97 107 110 96 119 110 118 114 111

251065 Rakuuna (TV 35 107 108 94 118 111 112 116 113 129 89 124

247385 D Sammy (TV 34 122 121 94 117 101 93 107 128 106 123

241920 RGK Bob CV (CV 33 104 110 99 113 117 83 129 115 116 92 101

248526 D Dundee 32 125 126 83 109 98 99 116 98 106

248612 B Goldwyn (TV 32 117 119 92 101 104 115 122 112 114 115

248402 D Freedom (TV 31 129 133 85 105 117 111 91 107 105

248825 Mascol (TV 31 125 126 86 110 107 109 115 112 111 107

247374 D Cole (TV 31 126 122 93 114 93 112 112 113 109 104

246716 DR Chassee (TV 31 117 118 99 123 102 109 106 122 117 84 97

248817 O Zenith (TV 31 112 112 95 116 98 106 121 116 111 111

246715 M Chuck CV (CV 30 135 137 80 93 109 99 99 104 85 97

248199 D Onside (TV 30 127 126 93 111 87 102 105 86 117

241793 V Erik (TV 30 104 103 99 125 93 110 124 119 133 78 97

249472 Ränneslöv (TV 29 139 135 97 81 112 115 108 102 100 101 87

239267 D Novalis (TV 29 123 123 97 105 110 106 107 126 118 84 94

239280 Lukas (TL 29 110 114 98 112 118 99 114 116 114 99 104

241925 V Excel (TV 29 99 106 94 115 114 95 128 117 120 80 110

247243 Flagello (* 28 126 132 84 119 102 92 99 97 102

244858 V GroovyBL (BL 28 126 123 99 113 120 112 95 101 105 116 105

251554 Bissjön (TV 28 117 119 94 101 114 100 113 112 98 106

242596 V Elo (TV 28 119 118 99 124 118 96 111 103 107 100 102

243379 T Ulster (TV 28 114 114 99 108 111 118 121 92 104 101 110

248221 D Dalby 28 109 111 93 115 113 97 126 97 103 94

225303 VAR Platin (TV 28 88 96 99 133 108 104 121 127 130 68 112

248270 Brandus 27 123 129 91 109 105 95 103 115 103 101 93

248048 D Cresten 27 126 128 93 96 115 107 98 106 107 104

250382 Ligö (TV 27 119 123 95 99 102 104 114 100 110 77 112

248099 Alves (TV 27 124 121 97 118 94 113 104 105 116 110 104

247111 D Banker (TV 27 121 120 95 112 109 107 107 104 111 113 97

248649 D Jesper (TV 27 119 118 82 97 114 109 112 114 115

248251 D Citation 27 116 118 92 108 111 109 105 116 91 90

246624 Gibor 27 113 110 98 115 103 113 110 117 130 95 107

247557 A Win 395 (TV 26 134 131 93 111 105 110 85 110 106 107 112

248067 D Mesne 26 125 126 92 101 107 96 110 109 108 96

248528 D Elegance (TV 26 111 117 84 87 102 102 128 98 105

242586 RGK Dram 26 113 114 93 107 111 98 111 118 107 84 108

251433 J Lots (TV 26 114 111 96 104 97 102 123 105 115 81 111

248247 D Costa 26 111 111 90 113 109 111 113 114 116 96

249007 J Loby (* 26 108 111 96 131 114 105 94 119 115 110 116

251175 Slättaröd (TV 26 112 110 95 125 109 112 114 105 118 85 97

248615 Burt (TV 25 116 120 81 104 88 112 114 104 94 115

241926 V Ersgard (TV 25 120 119 99 115 109 106 101 100 114 92 98

247940 D Palm 25 118 119 93 111 109 108 106 104 106 101

248570 D Rangers 25 114 118 85 113 99 111 104 100 109

248066 D Corinth (TV 25 118 115 94 120 116 107 97 113 111 106

243926 Marshal 25 115 112 95 124 102 113 103 116 123 95 115

241941 VAR Elvis (TV 25 112 112 99 113 104 110 114 124 119 99 97

243967 A Tucano (* 25 106 112 92 122 113 105 105 118 117 99 118

251172 Stäme-ET (TV 25 104 106 95 119 118 111 111 116 95 102

242764 V Epos (TV 25 100 104 93 122 117 99 117 118 117 80 102

245923 S Jorryn (TV 24 138 138 96 109 102 111 76 98 105 101 110

246412 H Harry (TV 24 126 130 94 99 99 104 100 107 102 96 99

245900 L Abrian (CV 24 125 126 79 97 110 100 104 103 105 108 101

248529 D Fortune 24 125 124 87 105 96 121 99 96 91

248544 D Stilist (TV 24 120 124 92 103 104 117 98 117 113 96 91

248073 D Cooper (TV 24 118 120 93 106 100 96 110 114 101 88

242468 V Erry (TV 24 117 120 99 118 102 105 95 114 109 108 115

247488 E Boliver (TV 24 120 119 99 93 111 107 108 104 123 102 101

244659 V Globus (TV 24 117 117 99 109 124 105 102 105 109 77 104

251174 P Lund (TV 24 112 111 97 112 115 107 108 114 125 107 108


Malke- Malke- Tempe- Ant eff Far Morfar Opdrætter

org. tid rament døtre navn navn

112 102 117 1060 Ha Manfred Emp Elton USA sædimport

103 135 125 146 D Novalis D Jabot Holland sædimport

122 102 105 1358 S Rudolf L Ambition Tyskland sædimport

85 102 104 5052 Luxemburg R Leadman Verner Pedersen, Hauge, Kjellerup

125 97 140 248 C P Mtoto M Aerostar England sædimport

125 116 122 115 T Lambada Goldfinger Finland

120 104 95 108 B Sabre New Ronald Dansire -Holland, Randers

127 115 97 480 Lukas H Marconi Torben Kragh, Over Fidde, Henne

111 101 115 39 V Dahl T Funkis Thorkild Sørensen, Vinding, Sørvad

125 114 108 79 S James M Storm Canada sædimport

101 112 105 35 A Ford H Boudewin Torben Andersen, Ll Torup, Skals

90 99 114 40 C P Mtoto S Rudolf Tyskland sædimport

105 106 98 97 V Curtis Lord Lily Ole Østergaard, Thorsted, Spjald

115 96 93 587 D Novalis D Jabot Holland sædimport

122 117 113 84 R Durham L Mandel USA sædimport

104 102 102 26 D Novalis Eta Lutz Holland sædimport

107 109 92 83 T Officer Ha Manfred Tirsvad – Anderstrup, Skørping

118 117 87 3346 Luxemburg S-B Mascot Anderstrup Holstein, Skørping

109 106 109 121 E Addison Fatal Lars-Inge Gunnarsson, Laholm,

104 96 101 122 C Target B Cleitus Holland sædimport

110 118 80 79 R Leadman Inspirat Tyskland sædimport

113 101 74 79 Lukas M Aerostar Klaus Niermann, OHG, Tyskland

85 92 91 36 Ha Manfred Fatal Carlo Vanzetti, Candiolo

110 110 107 345 Jocko Besn T Fløs J. & D. Langedijk, Bylderup-Bov

118 110 104 76 Spånstad Hæradskøp Bissjöns Lantbruk AB, Lövänger,

102 92 76 9763 Lukas N Luke Peder V Laustsen, Ø Vedsted, Ribe

106 109 87 873 Lukas M Aerostar Sv Ove Lykke Andersen, Grenå

112 111 115 95 V Dahl T Funkis Svend Aage Stokkeby, Frørup

104 116 123 1155 Mandingo Kingway Ev Hans Brodersen, Strellev, Ølgod

100 103 78 52 Rembrandt D Novalis Holland sædimport

110 103 104 105 C Courier Manat Kr O Dahlgaard, Snedsted

107 105 95 72 Gubbilt HJ Vogd Ligö Lantbruk AB, Rimforsa

107 73 106 228 O-J C Amel CMV Mica USA sædimport

110 104 111 100 V Bojer B Patron A. & Chr. Schmidt Lund, Rødding

109 121 93 30 Jurassic Luxemburg Svejsagergaard I/S, Redsted M

111 113 91 88 V Curtis T Lambada Jan Nielsen, Overlade, Løgstør

116 81 92 349 Gibbon Sunny Boy Tyskland sædimport

87 99 111 97 L Winchest B Patron Holland sædimport

108 94 98 83 Merdrignac Jocko Besn Kristian Nielsen, Hørdum, Snedsted

119 111 101 29 V Eaton T Ulv Henning Fruerg-Pedersen, Tjele

112 108 104 70 Lukas S-B Mascot Viggo Jensen, Østerild, Thisted

128 99 92 116 Gubbilt Atong Juby Gård, Linghem

124 103 110 65 VAR Calano TVM Hesne Tirsvad – Anderstrup, Skørping

99 104 112 81 O Tugolo Esquimau Sverige

105 96 97 83 G Best L Winchest Erik Martinsson, Båstad

104 112 108 35 D L Aaron K Prescott USA sædimport

112 100 92 2170 Lukas S-B Mascot Tirsvad Holstein, Brædstrup

104 97 112 111 H Palmer VAR Edvard I/S Alfred & Kjeld Andersen, Varde

109 108 76 37 Riverland Lukas Tirsvad Holstein, Brædstrup

101 105 105 111 V Curtis TVM Hesne Jørgen Peter Johansen, Åst, Vandel

90 104 102 37 Ha Manfred S Rudolf Samen Opfokstal, Tyskland

105 86 100 9516 Luxemburg Dannix Christian Christensen, Hobro

90 91 108 59 O Tugolo Esquimau T+d Marinus-Visser, Holland,

110 94 96 91 V Bojer C P Mtoto Bröderna Bengtsson, Laholm

113 102 93 68 Lukas S-B Mascot Viggo Jensen, Østerild, Thisted

88 87 121 72 Jocko Besn E Celsius Holland sædimport

102 87 82 86 New Ronald D Jabot Holland sædimport

107 105 98 E Labelle Sunny Boy Holland sædimport

107 107 102 41 O Finley Lukas Tirsvad – Anderstrup, Skørping

95 94 108 59 D Novalis East Cash Holland sædimport

110 102 86 90 V Curtis T Funkis Erling Lind, Vinderup

98 105 112 1551 L Winchest Lasso Tirsvad Holstein, Brædstrup

116 98 104 640 O-J C Amel P Mathie USA sædimport

104 98 103 305 Jocko Besn Ne Maurice J. & D. Langedijk, Bylderup-Bov

104 75 102 109 C P Mtoto P-C Duster Sverige


Tak for

en spændende tid

GAVE

IDÉ

SDM-UR

Waldemar Anderson takkede fra Svensk Holstein for et mangeårigt godt

samarbejde

Den 1. september valgte jeg at fratræde stillingen som afkomsinspektør

ved Dansk Kvæg for gå på efterløn. Det blev til knap 18 år,

som har været en meget spændende periode i mit liv.

Det at være afkomsinspektør er jo et meget udadvendt job, og jeg

har i de år haft fornøjelsen af at besøge rigtig mange interesserede

kvægbrugere. Desuden har jeg haft samarbejde og kontakt med

mange organisationer og mennesker, både inden og udenfor landets

grænser. Det var jo ikke alene en stor udfordring, men også en

stor berigelse. Kvægbruget og kravene til malkekoen har ændret

sig meget og det har været spændende at være med til at forme

Holstein-koen og effektivisere og tilrettelægge bedømmelsesarbejdet.

Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at sige Holstein og DRH

samt alle personer, jeg har haft kontakt med, tak for det gode samarbejde

og den tillid, der er vist mig gennem årene.

Når jeg nu ser tilbage på min aktive tid i kvægavlens tjeneste, er det

med erindring om utrolig mange gode og positive oplevelser. Udpegning

som ” Årets SDM`er” i selskab med 500 glade Holsteinfolk

var en fantastisk oplevelse. Tusind tak for det.

Per Key Kristiansen

SDM tilbyder et flot ur – en

oplagt gaveidé. Uret er i meget

solid helstålskasse med tyde -

lige tal og visere. Vandtæt til 3

atm. Schweizisk quartzværk

med dato. Gedigen stållænke.

Diskret SDM-ko trykt på skiven.

Et flot og præsentabelt ur,

der tåler at blive brugt! Uret

har ridsefrit safirglas.

Fås både som dame- og

herreur.

Normalpris 498,- kr.

SDM tilbyder uret til

350,- incl. moms og levering.

1 års garanti.

Bestilling hos:

Urmager/Guldsmed Hartmann

Adelgade 14, 7800 Skive

Tlf: 97 52 04 32

Fax: 97 51 00 88

12 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Tyre med høje indekser

giver bedre resultater!

Af Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen, Dansk Kvæg

I 2008 har der været en serie af

artikler i ”Dansk Holstein” om effekten

af at bruge tyre med høje

indekser. I artiklerne er vist sammenhængen

mellem indekser og

hvad der egentlig ligger bag indekserne.

Eksempelvis hvad får

du ud af at bruge tyre med høje

indekser for ydelse, frugtbarhed,

kælvning osv.

Vedstående tabel er et sammendrag

af disse artikler, og budskabet

er, at det helt klart betaler sig at gå

efter tyre med høje indekser, da

det giver resultater som kan ses i

stalden og på bundlinien.

Hvad betyder en forskel på 20 indeks -

enheder hos en Dansk Holstein tyr

på afkommets præstation

Avlsværdital Egenskab Effekt Hvad betyder det:

Mælk, kg 350 Mere mælk

Ydelse Fedt, kg 14 Mere fedt

Protein, kg 14 Mere protein

Kælvning til første inseminering, dage -4 Kortere interval

Frugtbarhed Første til sidste inseminering, dage -10 Kortere interval

Insemineringer, antal -0,08 Færre insemineringer

Livskraft (1. kælvning), % -4,2 Færre dødfødte kalve

Fødsel

Livskraft (senere kælvninger), % -1,1 Færre dødfødte kalve

Forløb (1. kælvning), Koder -0,17 Lettere kælvninger

Forløb (senere kælvninger), Koder -0,08 Lettere kælvninger

Livskraft (1. kælvning), % -3,5 Færre dødfødte kalve

Kælvning

Livskraft (senere kælvninger), % -0,7 Færre dødfødte kalve

Forløb (1. kælvning), Koder -0,1 Lettere kælvninger

Forløb (senere kælvninger), Koder -0,03 Lettere kælvninger

Behandlinger i 1. laktation, % -7 Færre behandlinger

Yversundhed Behandlinger i 2. laktation, % -7 Færre behandlinger

Behandlinger i 3. laktation, % -7 Færre behandlinger

Øvrige

sygdomme

Frugtbarhedssygdomme, % -2,0 Færre behandlinger

Lemmesygdomme, % -0,5 Færre behandlinger

Stofskiftesygdomme, % -0,5 Færre behandlinger

Kød- Slagtevægt, kg 6 Større slagtevægt

produktion Klassificering, Europ 0,3 Højere klassificering

Krydshøjde, cm 2,5 Større

Kropsdybde, point 0,5 Dybere

Brystbredde, point 0,4 Bredere

Malkepræg, point 0,5 Mere åben

Overlinie, point 0,3 Strammere

Krydsbredde, point 0,5 Bredere

Krydsretning, point 0,6 Mere hældende

Hasevinkel, point 0,4 Mere kroget

Hasestilling, point 0,4 Mere parallelle

Hasekvalitet, point 0,4 Renere

Knoglebygning, point 0,4 Finere

Klovhældning, point 0,3 Mere stejl

Foryvertilhæftning, point 0,5 Fastere

Bagyverbredde, point 0,5 Bredere

Bagyverhøjde, point 0,6 Højere

Yverbånd, point 0,5 Stærkere

Yverdybde, point 0,8 Højere

Yverbalance, point 0,5 Fortungt

Pattelængde, point 0,9 Længere

Pattetykkelse, point 0,5 Tykke

Forpatteafstand, point 0,8 Tætstillet

Bagpatteafstand, point 0,8 Tætstillet

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 13


Forbedret avlsprogram

Genomisk selektion

på Anderstrup

Af Niels Erik Haahr, Anderstrup Holstein

De første meldinger omkring det

nye avlsredskab genomisk selektion,

blev modtaget med blandede

følelser på Anderstrup. Grundtanken

omkring at man nu kan

sortere dyrene via DNA, syntes vi

uden tvivl er interessant, men

tanken om at vores hidtidige selektion

af potentielle donorer,

som er blevet udvalgt udfra en

samlet vurdering af ydelse, eksteriør,

brugsegenskaber samt tyrelinie

nu lige pludselig var mere

eller mindre reduceret til en

blodprøve, – det tog i vore øjne

en del af charmen ved at være

kvægavler. Efterfølgende har resultaterne

jo vist, at der ligger

store muligheder for det fremtidige

avlsarbejde, og disse muligheder

har vi på Anderstrup tænkt

os at udnytte 100 %.

Avlsstrategi via Genomisk

selektion på Anderstrup

Vores hidtidige store brug af ET i

besætningen vil fortsætte, men nu

med fokus på færre dyr. I vores

program hidtil har de ca. 100 ET

kalve pr. år været fordelt på ca. 14-

16 donorer. Det antal ET kalve

forventer vi fremover at lave på ca.

de halve donorer. Donorerne vil

være fordelt mellem køer og kvier,

– med en overvægt af kvier, da vi

forventer at kvierne vil vise sig at

have mere positive genomiske test.

Dette skyldes det hurtigere generationsskifte

og dermed også bedre

tyrelinier.

Via det store antal ET kalve for-

venter/håber vi, at vi hvert år vil

være i stand til at selektere 4-5 toptestede

kvier, som vil blive skyllet

2-3 gange med genomtestede ungtyre/brugstyre.

De højt testede

køer vil ligeledes blive skyllet intensivt

for at lave potentielle toptyre

samt den næste generation

donordyr.

Programmet har hidtil været suppleret

med indkøbt avlsmateriale,

som har resulteret i 40-60 ET-kalve.

Dette program vil blive reduceret

til ca. det halve antal kalve, som

vi vil selektere fra nogle af de højst

testede dyr i udlandet.

Der har de seneste år været store

diskussioner og undersøgelser om,

hvor brugstyrene kommer fra. Vi

har altid været af den mening/tro,

at hvis du arbejder intensivt og se r-

i øst med en given opgave så vil resultaterne

komme før eller siden.

Med genomisk selektion ser jeg

store muligheder for at den driftige

kvægavler vil have mulighed for

at distancere sig betydeligt i muligheden

for at levere den fremtidige

brugstyr. Dette skyldes at der

nu er mulighed for at samle og intensivere

arbejdet omkring den

rigtige genetik.

Økonomi

Der er ligeledes hele tiden store

diskussioner omkring økonomien

i avlsarbejdet. Mange gør sig kloge

på området uden at have den fornødne

indsigt i økonomien i avls -

ar bejdet. Der er stor forskel på

omkostningerne, alt afhængig af

hvilket niveau der drives avl på. Lige

fra tyrekalven, der er født via

inseminering, til avleren der giver

14 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Anderstrup Didrik Carine er hidtil

brugt meget som tyremoder, – også

til udlandet, og efter genomisk test

er VikingGenetics godt tilfredse

kvægavlsforeningen mulighed for

at teste fire helbrødre og indsætte

den bedste, og som samtidig laver et

stort antal hunligt afkom, som kvægavlsforeningen

kan selektere i som

fremtidige tyremødre og dermed

er med til at øge avlsfremgangen.

Vores holdning er at alle tyre i

bund og grund repræsenterer den

samme værdi uanset hvordan de er

fremstillet, mens der skal være en

betydelig bonus via vilkårspenge

for de tyre som viser sig som toptyre.

Vilkårspengene skal dække de

økonomiske huller som den genomiske

selektion medfører via omkostningskrævende

ET-tyre kalve,

der ikke bliver taget ind. Her vil

jeg gerne anføre, at jeg har forståelse

for at kvægavlsforeningen forsø -

ger at købe deres avlsmateriale til

den billigst mulige pris, for de driver

en forretning. Når man kigger

på det som en forretning må man

forvente at stationsafprøvning af

tyremødre, som har været en dødssejler

i mange år, nu har fået det

endelige dødsstød, – også her i

Norden. På samme måde må avleren

se på salg af tyre som en forretning

og genomisk selektion har nu

medført, at begge parter ved hvad

de sælger og hvad de køber, hvilket

jo er en optimal situation for alle.

Udviklingsarbejdet

Kvægavlsforeningen skal gøre op

med sig selv om der er brug for disse

driftige avlere, der laver et stort

stykke arbejde for at frembringe

noget godt avlsmateriale. Konklusionen

kan også være at der med

genomisk selektion rent faktisk ikke

er brug for dette udviklings arbejde

mere, men hvis arbejdet skal

fortsætte er det nødvendig med en

økonomisk gulerod. Hvis den gulerod

ligger i vilkårspengene er der

kun ekstra betaling for et avlsprodukt

hvis det har givet kvægavlsforeningen

en stor indtjening. For

mig at se en optimal situation for

en virksomhed, hvis man kan få sine

leverandører til at sælge produktet

til under kost pris og først

betale leverandøren en bonus, når

virksomheden har tjent penge på

produktet.

Anderstrup Oman Gisa er

genomisk testet med godt resultat

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 15


Juror Ford x Rudolph x Tesk

Vil du bruge Sandy eller andre ABS-tyre,

så kontakt Dansk ABS

Glædelig jul og godt nytår

dtr: Pattison Sandy 1145-Grade GP-80

Lee Pattison, Garnavillo, IA

Dansk ABS • v/Robert Bruinsma

Tlf.: 22 63 62 32 • e-mail: danskabs@email.dk • www.danskabs.dk


Årsmødet 2008

Et år med forandringer

Uddrag fra beretningen ved årsmødet

Ved Peder V. Laustsen og Keld Christensen, Dansk Holstein

Knap 600 deltagere blev budt

velkommen til morgenkaffe i Silkeborghallerne

af Midt-Øst Holstein.

Ledsagerne var indstillet på

en tur til Designa Køkkens udstillingslokaler,

medens øvrige årsmødedeltagere

hørte om bluetongue,

nyt NTM-indeks, genomisk

selektions revolutionerende

muligheder samt om snarlig registrering

af klovproblemer.

Beretningen indledtes med det

faktum, at mælkeprisen det seneste

år har været på det højeste niveau

for de seneste 18-19 år, men

at prisen efter en stigning på 80

øre har tabt pusten og er halveret.

Foderomkostninger samt andre

udgifter har taget et ryk opad, og

der er de forblevet.

Oveni disse ændringer kan vi imødese

omkostninger og ikke mindst

arbejde med bluetongue og vaccinationen

herfor. Sygdommen er

tabsvoldende, hvis vi lader stå til,

og mange besætningsejere efter -

spør ger vaccine for igangsætning

af vaccinationen.

Nordisk samarbejde

VikingGenetics er i sit første år, og

mange ting er stadig under tilpasning

over grænser og Kattegat. Senere

forventer vi Finlands deltagelse

i VikingGenetics, og gennem

en del år er der lagt op til denne

udvikling. Med dannelse af en ”international”

kvægavlsforening vur-

derer bestyrelsen i Avlsforeningen

Dansk Holstein, at vores gode netværk

med 13 lokale avlsforeninger

for alvor kan vise sig at være et nyttigt

fundament for en race af vores

størrelse. Og så længe aktiviteten

lokalt kører på fuld skrue, så er det

uklogt at ændre på det. Kontakten

til landmanden er af stor betydning,

– møder på staldgangen og i

det lokale forsamlingshus er med

til at sende budskaber begge veje.

Nordisk AvlsværdiVurdering –

kaldet NAV – har over en årrække

lavet fælles indekser for flere egenskaber,

og i løbet af det seneste år

har vi arbejdet sammen om at sætte

et fælles avlsmål for de tre Hol s-

teinpopulationer i Finland, Sverige

og Danmark. Det har betydet,

at vi er nået i mål med det nye fælles

S-indeks, – fra den 15. oktober

Historien indtil nu om NAV

2008 omdøbt til NTM (Nordic

Total Merit). Processen har været

gennemført i et meget godt samarbejde

med de to øvrige Holsteinorganisationer,

og de senere mange

års arbejde og samarbejde har

bibragt os alle stor forståelse for at

give og tage til fælles gavn.

Resultatet af ændringerne eller tilpasningerne

i det nye avlsmål vil

betyde markante forbedringer på

frugtbarhed og sundhed, og der

henvises til artikel andetsteds i

Dansk Holstein” om NTM og

dets sammensætning.

Genomisk selektion

Fremtiden er altid spændende,

”hvor er vi på vej hen? – hvor omfattende

og hvor hurtigt vil udviklingen

gå?” Kigger vi i bakspejlet,

og går nogle årtier tilbage, så er det

• 2002 Danmark, Sverige, Finland og Norge etablerede

Nordisk AvlsværdiVurdering (NAV)

• 2002 Første R&D project for beregning af fælles EBVs

startede

• 2004 Norge trådte ud af NAV

• 2005 Første fælles EBVs publiseret - type, malkbarhed,

temperament og hunlig frugtbarhed

• 2006 Ydelse og mastitis

• 2007 Kælvningindeks

2008 Oktober – TMI – S-indeks / NTM

• 2009 Holdbarhed og kødproduktion

Nordisk Avlsværdi Vurdering • Nordic Cattle Genetic Evaluation

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 17


Årsmødet 2008

Produktiv levetid

fra første kælvning til afgang slagt/død

ufatteligt hvor hurtigt udviklingen

er gået. Vi kan faktisk konstatere

at der har været to store tiltag,

som virkelig har rykket noget i

avlsarbejdet.

Omkring 1945, blev de første afkomsprøve-stationer

etableret, og

det endte med at flere kvægavlsforeninger

havde sin egen station, hvor

man så kunne indsætte døtre efter

egne tyre, 20 stk. pr. tyr. Og ret

hurtigt kunne man lave målinger

på malketid og eksteriørbedømme

gruppen. Omkring midten af

70’er ne afløstes denne stationsafprøvning

af feltdata, hvorudfra

blev beregnet P-/R-tal og ekste ri -

ør tal. Fra 1982 havde vi så mange

enkeltegenskaber under avlsværdivurdering

at en samling og sammenvejning

i S-indekset blev et

vigtigt arbejdsredskab.

I 1996 annoncerede daværende

formand for Avlsforeningen, Kaj

Ole Pedersen, at DNA-test var noget,

som han troede på kunne blive

et stort skridt fremad. I 2008 kom

”vidunderet”, – større end måske

opfindelsen af inseminering. Et

stort forskningsprojekt har bragt

os så tæt på sandheden – blot gennem

en DNA-prøve (blod eller

væv) – at vi ikke behøver at teste

ungtyre for at kende sandheden

om deres avlemåde. Vi kan få svaret

i gennem denne DNA-prøve,

og Lars Nielsen, VikingGenetics,

illustrerede de mange muligheder

for ændringer ved anvendelse af

dette hjælpemiddel i udvælgelse af

avlsdyr.

Der ligger et stykke arbejde med at

finde en kontrakt- eller salgs-model,

som kan anvendes ved salg af

tyre til VikingGenetics, og Peder

V. Laustsen fortsatte, at han set

gennem avlernes briller ville vide

mere om mulighederne for at teste

egne hundyr.

Frokosten indtog mødedeltagerne som stående buffet ude ved

besætningsbesøgene, her foran den nye stald på Risbak

Holdbarhed

Alle avlstekniske og avlsmæssige

forbedringer har til formål at forbedre

holdbarheden og skabe bedre

og stærkere køer. Holdbarhed er

ikke kun et antal køer der når

18 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Årsmødet 2008

Hos Anders & Verner Pedersen, Hauge, blev der vist en gruppe efter V Exces, –

dejligt at kunne vise resultater på den måde af besætningens avlsarbejde

100.000 kg mælk, 150.000 kg

mælk eller 10.000 kg fedt og protein.

Holdbarhed måles på de produktive

dage køerne opholder sig i besætningerne

fra 1. kælvning til afgang

til slagt eller død. Her sker

der forbedringer hele tiden, og

Hol stein-køerne klarer ca. 960 dage.

Forskellige beregninger viser,

at Dansk Holstein avlsmæssigt

klarer sig ganske tilfredsstillende,

og at af to årgange afprøvede ungtyre

har afprøvede tyre med danske

fædre et gennemsnitligt indeks

for holdbarhed på 106 mod de internationale

på 98. Sidstnævnte

gruppe udviser store forskelle fra

land til land, og afprøvede tyre

med canadiske fædre har indeks

for holdbarhed på 107.

Dyrskuerne

Omkring vore dyrskuer, så var det

Landsskuet, som blev hårdest

ramt af Bluetongue zoneopdelingerne.

Med den mindre tilslutning

fik Landsskuet ikke helt samme

festlige afvikling som sædvanligt,

men lokalt gjorde mange skuer en

stor indsats for at imødegå en

stemning påvirket for meget af

zoneopdelingen. På et af årets sidste

skuer samlede vi op på nogle af

konkurrencerne fra Landsskuet,

og på Hobro Dyrskue fik vi således

afviklet anden afdeling af Derbykonkurrencen.

Samtidig fik nogle

udstillere lejlighed til at vise kvaliteten

her i stedet for på Landsskuet.

Dansk Holstein har stort

potentiale

Det avlsarbejde, der er gjort de seneste

10-15-20 år, har de seneste år

båret frugt i form af nogle fremragende

brugstyre og derpå følgende

også gode køer. Avlsarbejdet har

været kørt efter lidt forskellige

principper i de tidligere kvægavlsforeninger,

men dog naturligvis

med det samme mål, – stærke og

sunde køer. Og tyre som V Bojer,

V Dahl, VAR Calano og VAR

Camaro, KOL Nixon, RGK Pust,

samt T Funkis og T Lambada har

givet så stor fremgang på mange

egenskaber, at der står og har stået

mange fremragende køer i mange

stalde.

Udenlandske kvægavlsforeninger

har nu siden omkring år 2000 søgt

efter de bedste tyremødre i Danmark,

og i dag eksporterer vi nok

lige så mange tyre til især Tyskland,

som vi hentede tilbage i tiden

til Danmark. Resultaterne taler

for sig selv med tyske tyrefædre

som Juwel, Folleto og Vachim, og

flere vil følge efter. Når de udenlandske

kvægavlsforeninger kommer

på indkøbstur er det også for

at finde tyremødre af høj kvalitet.

De søger de samme egenskaber,

der er lettere at registrere og finde i

Danmark. Så helt forkert har vores

arbejde nok ikke været gennem

årene, og vi kan godt med stolthed

rette ryggen, – men vi skal dog

fortsat være vågne for nye udfordringer

til at bringe os videre.

0

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 19


Årsmødet 2008

Indberet afgangsårsager

Besætnings -

race

Antal

besætninger

Besætnings -

størrelse

Køer % med

afgangsårsag

Gennemsnit 4129 125,8 24,4

Dansk Jersey 351 126,9 34,4

DRH 11 73,5 33,9

RDM 191 89,7 33,7

Dansk

1880 124,8 26,9

Holstein

Øvrige/BLA 1696 131,1 19,4

Hvorfor er indberetningsgraden så dårlig?

Registrer noget bedre

Et område hvor vi helt klart kan

blive meget bedre, er registreringer

af de ting, som kan være med

til at øge dyrenes velfærd og sikkerheden

i avlsarbejdet.

Over for Dansk Kvæg har vi presset

gevaldigt på for at komme i

gang med registreringer af klov -

sund hed, og der sker en hel masse.

Dyrlæge Pia Nielsen, Dansk Kvæg,

orienterede om kvægbrugernes

mu ligheder for indberetninger i

frem tiden. For yderligere henvises

til artikel andetsteds i dette blad.

Vi imødeser, at vi med gode registreringer

kan beregne avlsværdital

for klovsundhed, og de svenske

resultater viser:

•Klovsygdomme registreret af

klov beskærere er velegnede til at

skabe genetisk fremgang

•Klovsygdomme ser ud til at være

en lovende egenskab for genetiske

forbedringer på Lemmer og

klove

•Der er en lovende korrelation

mellem klovsygdomme og overlevelse

•Registrering af klovsygdomme

er praktisk muligt som vist i Sverige

Klovbeskærerregistreringer er ubetin

get nødvendige for effektiv

klov sundhedspleje på bedrifterne

Det skal anføres, at med den udvikling

klovproblemer har i mange

besætninger, kan resultaterne også

anvendes i den daglige driftsledelse

såvel som ved vurdering af den

enkelte besætnings status.

Dansk Holstein har mange sejre!!!

20 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Ny hjemmeside

OBS!

www.danskholstein.dk

www.sdm-dh.dk

er lukket

Se den nye hjemmeside, der løbende bringer nyheder om Holstein

i ind- og udland. Har du ideer til informationer, du gerne vil finde

på siden, så skriv til os på mail sdm@lr.dk

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 21


Årsmødet 2008

Årets SDM’er 2008

Af Peder V. Laustsen og Keld Christensen, Dansk Holstein

Initiativrig og klar til nytænkning,

kreativ tankegang og gode samarbejdsevner,

tålmodig, lyttende,

afbalanceret, meget vidende, også

om hvordan butikken ”Dansk

Kvæg og Kvægavl” hænger sammen.

Fratrådt afkomsinspektør

Per Key Kristiansen lyttede sammen

med sin kone Lisbeth til de

fine anerkendelser, som både han

alene men også sammen med

Lisbeth har høstet gennem en

lang årrække.

Bag bestyrelsen nominering til

”Årets SDM’er” ligger en lang række

facts og resultater fra et stort arbejde

for avlen og i alle dets organisationer.

Født på Keygården i

Skals med en familie dybt involveret

i avl har Per både det ko-mæssige

såvel som det organisatoriske

med fra barnsben. Han har fulgt

det nøje og taget grundigt ved læ -

re, så han er utroligt vidende, hurtigere

end computeren til at regne

tingene ud, ikke kun kåringspoin-

tene, og sammen med en umådelig

taktisk forståelse med tilgang til

opgaverne fra den positive vinkel

for alles gavn, er der sat mange aftryk

fra hans indsats:

O I Vesthimmerland i både avlsforening

og kvægavlsforening

og som en af arkitekterne bag

Messecenteret med mange

medspillere

O Som udstillerkollega i mange

år fra Skals og Dybvad Mølle

Lisbeth og

Per Key Kristiansen

ved hædringen

22 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


O Havde den første Miss Danmark

på Ungskuet 1988

O Som dommer på utallige dyr -

skuer efterhånden

O Landsskuet! – har styret afmeldinger,

holdinddelinger og

ikke mindst stået i porten og

sørget for at alle når frem til

bedømmelsestidspunktet

O Som en meget afholdt organisator

blandt ikke mindst nordiske

kolleger som leder og

chef for harmoniseringen af

bedømmelser under NAV-regi

O Ved dyrskuedommerkurser har

din ro kunnet gyde olie på

urolige gemytter, når flammende

entusiasme fra en række

deltagere skulle tøjles

O Du nyder stor respekt hos dine

afkomsinspektørkolleger og

mange personer i Dansk Kvæg

for din altid store evne og vilje

til at løse opgaver.

I de afsluttende bemærkninger

til hæderen lød det:

Du og Lisbeth hædres primært

for det store og uegen

nyttige arbejde du, Per,

men også I begge sammen

har gjort i det daglige arbejde

og ved festlige lejligheder

som Landsskuet og andre

aktiviteter. Jeres altid

positive, venlige og imødekommende

attitude til alle

personer og alle op ga ver i

Holstein- og kvæg avlsverdenen

er et særkende for jer.

Vi har en klar fornemmelse

af, at for mange kvægbrugere,

– og især hos de yngre og

unge, – er du en person,

som de ser meget op til og

har respekt for. Der er også

udtrykt af en af dine ”kunder”:

Jamen, hvem skal nu

komme og forklare det du

plejer at forklare mig, –

Hvem?

Fra Sverige udtrykte både tidligere landskonsulent og mangeårig ven af

Dansk Holstein Waldemar Andersson samt avlsleder og afkomsbedømmer

Tommie Eriksson en varm tak for de mange dage Per Key har tilbragt

i Sverige i bestræbelserne på at nå en meget høj grad af ensartet bedømmelse,

således at nordiske bedømmere har et af de bedste og mest stabile

niveauer i verden.

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 23


Årsmødet 2008

Robotter igen –

Gode besætningsbesøg på årsmødet

Af Keld Christensen, Dansk Holstein

Igen robotter, – ja, for også sidste

år havde besøgsværterne på Fyn

malkerobotter. Og det bliver der

jo flere og flere der har. Et årsmøde

er intet uden gode besøg om

eftermiddagen, og i år var der

dertil kaffe og fortæringer ud

over alle grænser på gårdene. Og

alt sammen i strålende solskin.

Godt to uger før årsmødet måtte

den ene af 4 besætninger melde fra

til åbent hus af veterinære årsager.

En salmonella-bakterie havde indfundet

sig hos I/S Skovgaard,

Them, og derfor var besætningen

lukket. Alligevel var der åbent hus

i den meget flotte og spændende

gårdbutik, – og vi, der besøgte I/S

Skovgård, fik indtrykket af en meget

travl fredag eftermiddag i butikken.

Et årsmøde kan ikke være uden besætningsbesøg,

– både for at have

en fælles social oplevelse i staldene

og en snak med sponsorer, men ikke

mindst for at se resultaterne hos

de enkelte besøgsværter, – hvordan

er der ombygget til robotstald,

hvordan er den nye stald med forskellige

eller alskens tekniske hjælpemidler

og ikke mindst hvordan

ser de mest spændende køer ud.

Hos årets ”åbent-hus” værter

•Erik Andersen

•Anders & Verner Pedersen

•I/S Jørgensen

var der linet op til fest. Masser af

sponsorer var på plads i og udenfor

staldene, køer var klargjort og opstillet

i sengebåsene, afkomsgruppe

efter Exces vist af besætningens

egne døtre hos Verner Pedersen,

hyggearrangementer og anden

fremvisning såsom heste m.v. Så

der var rigtig meget at nyde på

denne dejlige eftermiddag.

Dansk Holstein og alle årsmødedeltagere

sender derfor en stor tak

Besætningsbesøgene er en vigtig del af årsmødedagen

24 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Ledelsen for Midt-Øst Holstein modtog på vegne af alle involverede en store tak for indsatsen til et godt årsmøde

Dyrene blev flittigt studeret ude i besætningen hos Erik Andersen, Pederstrup

Tak til Midt-Øst Holstein

Bestyrelsen i Midt-Øst Holstein

har haft gang i mange nye ideer for

årsmødets afvikling, – støtte til

ungdomsmedlemmer, hovedsponsorer

og fokusering på andre detaljer

ved besætningsbesøg, – så der

var nyt undervejs. Fra Dansk Holstein

rettes en stor tak til bestyrelsen

og deres mange hjælpere både

før og under årsmødet. At I også

havde fået flere af Viborg HK’s

kendte piger ud at servere drikkevarer

til burgerfesten på gårdene

var en oplevelse for mange autografjægere.

Behøver vi at takke for

det gode vejr, – det er jo en tradi -

tion efterhånden.

for oplevelserne i de fire besætninger,

der så velvilligt og velforberedt

havde åbnet alle døre for os. Uden

jeres velvillighed og gæstfrihed vil

årsmøder ikke være den samme attraktion

for deltagerne.

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 25


Årsmødet 2008

Banker – Årets tyr

Af Keld Christensen, Dansk Holstein

Traditionen tro vælger årsmødedeltagerne

”Årets tyr”, og det

blev i år en suveræn vinder med

80 % af afgivne stemmer. I/S

Sønderbygaard, Skodborg, kunne

glæde sig over den fornemme

succes for D Banker, som er lavet

på en af bedriftens meget spæn -

dende kofamilier.

Sjældent er en Årets tyr valgt med

så stor en opbakning, men med 80

% af de afgivne stemmer var der ingen

slinger i valsen hos årsmødedeltagerne.

I/S Sønderbygaard,

Skodborg, er opdrætter af tyren,

og sammen kunne far og søn glæde

sig over denne succes for avlsarbejdet

på bedriften. Avlsarbejde og

dets organisationer har gennem en

længere årrække haft stort tag i

begge generationer på Sønderbygaard.

Christian Lund har tidligere indkøbt

Patron-embryoner fra en meget

velkendt hollandsk kofamilie,

der i en anden ”gren” er ophav til

bl.a. V Eaton. Patron-koen, der

kom ud af købet, blev skyllet en

række gang til ind- og udland, og

et af resultaterne blev således særdeles

positivt. Det kan også her

tilføjes, at der ligeledes er sendt V

Bojer-embryoner til Viken i Sverige,

og at et par af de heraf resulterende

heldsøstre til D Banker har

været blandt de bedste og meget

efterspurgte for embryoner.

Årets tyr – D Banker – er samtidig

årets mest benyttede tyr i Danmark

med 77.000 sæddoser, og

Afstamningsfakta på D Banker

Walkup Astronaut Lou Ann

|

Walkup Bell Lou Etta

|

High-Sights Cleitus Leilani

|

Den Dogge S Leileni (Southwind)

|

Den Dogge Bel Letta (Belt)

|

52435-01697 (B Patron)

|

D BANKER

derudover er der eksporteret en

del til en række lande. D Banker er

positiv for alle sundheds-, frugtbarheds

og brugsegenskaber og

dertil er der god ydelse og ekste ri -

ør. Han er hele vejen igennem en

all-round tyr.

Tillykke til I/S Sønderbygaard med

hæderen.

Familien Lund fra Sønderbygård,

Skodborg, var de glade modtagere af

hæderen som opdrætter af Årets tyr

26 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Vi forebygger sygdomme og øger produktionen

Polled Holstein

- sæd tilbydes

Felix -P datter

DANISH GENETICS A/S

Tlf. 97132382, www.danish-genetics.dk, info@danish-genetics.dk

Se opdateret hjemmeside med nyheder eller ring til Henrik Jørgensen på +4521756735

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 27


Årsmødet 2008

Nye tyremødre hædret

Af Keld Christensen, Dansk Holstein

Hidtil har det at lave en brugstyr

været et stort stykke arbejde –

samt parret også med lidt held.

Det er noget med at kigge afstamningen

lidt ud for styrker og

mangler, få anvendt de rigtige tyrefædre

og så være heldig, at der

kommer en god kalv. Så kan man

vente på godkendelse som ungtyr,

afprøvning og igen en venteperiode

for både tyr og opdrætter,

– bliver forventningerne til

virkelighed? Jeres produkt har

været på brugsplanen i Dansire

og Viking og anvendt til minimum

2000 insemineringer.

Sådan har det været i mange år, –

og siden midten af 70’erne har vi

brugt ideerne i professor Neimann-Sørensen

i avlsplanerne for

malkeracer. I løbet af sommeren er

et meget banebrydende værktøj

blevet til realitet, – nemlig genomisk

selektion og herfra også et genomisk

avlsværdital for det nyfødte

dyr. Det vil ændre processen radikalt

med at finde de næste tyre.

På årsmødet blev ejerne af de anførte

tyremødre hædret for frem-

Tyremødre (sønner med min. 2.000 insemineringer)

Tyr Afstamning Tyremoder Opdrætter

bringelsen af en brugstyr med

anvendelse til minimum 2000 in s-

emineringer de seneste 2 år.

Et par af de hædrede køer havde

været omkring Future Genetics og

her klaret sig så godt, at de blev

skyllet yderligere nogle gange, og

dette resulterede i tyre som F Tolstrup

og F Jucamp. Fra Lykke Andersens

fremragende kofamilie med

den velkendte Aerostar Lady som

stammoder er kommet flere brugstyre,

og fra Lukas-datteren 1250

også F Tolstrup.

Lars Søndergård havde sendt V

Curtis-søsteren Fecamp 1344 til

Skølvad, også hun var succesfuld

og det gav således F Jucamp. Lars

Søndergård kunne foruden egen

succes også glæde sig over andres,

idet netop V Curtis var fader til en

af de andre tyre, hvis moder blev

hædret. I øvrigt har ca. 30 sønner

været igennem afprøvningen, og V

Curtis-sønnegruppen overrasker

nok mange i forhold til forventningerne.

Jørgen P. Johansen fra Sandager -

D Day Dutchboy x VAR Zanuck 24412-01214 Tir-An Holstein Tirsvad

V Haydn Jocko Besne x VE Otto 51839-00638 Andreas Gregersen Augustenborg

D Corinth V Curtis x TVM Hesne 21835-02755 Jørgen P. Johansen Vandel

F Tolstrup V Bojer x Lukas 29814-01250 Sv. O. Lykke Andersen Grenå

F Jucamp Juote x Fecamp 33407-01344 Lars Søndergård Hobro

gård kunne netop glædes ved anvendelsen

af V Curtis som tyrefader.

Hans ko 2755 – TVM Hesne

x VAR Varan x VAR Platin – blev

hædret som en succesfuld tyremoder,

– og med de nævnte tyre i afstamningen

er det heller ikke overraskende,

at D Corinth kunne blive

meget god for alle egenskaber, –

ikke mindst frugtbarheden og

sundheden.

Jocko Besne er nok den tyrefader,

der de seneste 2-3 år har leveret

flest sønner i Holstein-verdenen.

Andreas Gregersen har anvendt

denne tyrefader til sin ko 638 (VE

Otto x NJY Hubert x SDJ Import),

og med mange gode avlsværdital

i sit NTM blev V Haydn

en god brugstyr.

Mascot Jeanette og hendes amerikanske

moder Cleitus Jean er mød -

re til og stamtræ til mange positivt

afprøvede sønner rundt i Nord -

amerika og Europa. D Day er en

Dutchboy-søn tillagt på Tirsvad

Zanuch Judith. Af samme kofamilie

er på tidligere årsmøder hædret

mødre til brugstyre som V Ersgard,

V Erry og RGK Toppe.

Mest benyttede brugstyre

Hos Dansk Holstein anvendes

knap 1 mio. sæddoser årligt. Her

er godt 30 % ungtyre og resten afprøvede

tyre. Det er vigtigt, at de

bedste tyre anvendes intensivt, og

det synes at være lykkedes.

28 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Tyreopdrættere modtager anerkendelser for en god tyremoder

Mest anvendte

Dansk Holstein-tyre

Sidste 12 Insemine- S-

måneder ringer indeks

D Banker 77.335 130

RGK Flak 60.170 125

V GroovyBL 50.051 127

V Exces 49.025 138

V Haslund 40.362 124

D Sammy 30.268 132

VAR Hector 28.979 122

Rakuuna 23.464 129

Var Etlar 21.330 123

I samme periode er anvendt en

række importtyre, og de mest benyttede

er vist efterfølgende:

En vurdering af avlsværditallene

giver det glædelige billede, at dan-

Mest benyttede Holstein-importtyre

Navn S-indeks Eksportør Fader Antal doser

Amador 125 GGI DL Aaron 4538

Oman Justi 147 WWS Ha Manfred 3682

Sep Storm 102 Semex M Storm 2349

G Tribute 118 Semex M Storm 2040

O Zenith 132 WWS R Durham 1797

Billion 124 WWS BW Marshall 1768

Buckeye 125 Semex BW Marshall 1597

L Talent 122 Semex M Storm 1580

ske Holstein-brugere i meget stor

udstrækning vælger insemineringstyre,

der i bred forstand lever

op til avlsmålet. Det kan der kun

være stor tilfredshed med, – men

naturligvis er der plads til alle, blot

de har viden om, at de få, der vælger

anderledes, er i en anden retning

end det avlsmål, som Dansk

Holstein har udstukket med de

økonomiske betingelser vi har og

forventes at måtte producere under

om 5-10 år.

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 29


Årsmødet 2008

Flere livsydelseskøer

Af Keld Christensen, Dansk Holstein

Trods større besætninger og kortere

tid til opsyn med den en kelte

ko stiger antallet af køer med

livsydelser over 100.000 og

150.000 kg mælk samt over

10.000 kg værdistof. Mange forhold

forbedres i både avl, staldbyggeri

og managementsystemer,

således at køerne har gode

muligheder for at producere mere

og holde længere.

100.000 kg

Hvert år stiger antallet af køer, der

hædres for at have produceret mere

end 100.000 kg mælk. Det avls -

arbejde, der har været udført de

seneste 25-30 år, har understøttet

disse mål mod ydelse og holdbar -

hed. I 1984 hædrede Dansk Hol s-

tein 1 ko for 100.000 kg mælk. I

1990 var det steget til 4 køer og i

1995 til 14 køer. Derefter er det

”eksploderet” i antal med denne

præstation.

2008 135

2007 126

2006 104

2004 119

2000 41

Årsmødedeltagerne har gennem

de seneste 10-12 år hørt om NJY

Hubert som den helt store trendsætter

for livsydelse på 100.000 kg

mælk, og nu markerer han sig også

blandt køerne med 150.000 kg

mælk.

150.000 kg mælk

150.000 kg mælk er det næste store

mål for sportsfolk med hang til

udholdenhed, – her køer med ekstrem

lang livstidsproduktion. Også

her når vi langt, og den til alle tider

højestydende Holsteinko er på

168.000 kg mælk.

10.000 kg værdistof

Sammen med 150.000 kg mælk vil

Avlsforeningen Dansk Holstein

fortsætte med at hædre køerne

med 10.000 kg værdistof på årsmødet.

Det er en lige så fantastisk

præstation, og faktisk gælder, at de

to milepæle nås inden for kort

tidsafstand for en del køer.

Hæder for 150.000 kg mælk

I de to nedenstående tabeller over

hædrede køer og ejere ses, at som

fædre til køerne har NJY Hubert

fortsat en dominerende rolle som

fader til 6 af de 12 køer.

Et stort tillykke til alle ejere af disse

flotte præstationer uanset hvilken

grænse, der er nået. Det er

meget flotte præstationer, der af t-

vinger stor respekt for ejernes dygtige

arbejde i stalden sammen med

køernes evne til et langt liv med

god produktion.

Livs-

Navn By Chr. Fader Gns. ydelse

Per Skarregaard Ringkøbing 55377-00529 NJY Hubert 15 153.199

Jørgen Ejler Miang Rødding 52465-00639 M Aerostar 13 155.405

Per Høgh Møldrup 41815-00666 NJY Hubert 15 152.800

I/S Fruergaard Højslev 42228-00748 T Escort 12 158.132

Ulrik Langballe Snedsted 39285-01242 NJY Hubert 14 151.335

Livsydelse minimum 10.000 kg værdistof

Livs-

Navn By Chr. Fader Gns. ydelse

Flemming Skovsende Agerskov 51138-00746 NJY Hubert 13,7 10.179

Justenborg I/S Hadsund 30974-01058 Ked Juror 10,6 10.081

N. C. Nielsen Bindslev 34220-00479 NJY Hubert 14,1 10.646

Jan Nygaard Larsen Frederikshavn 35948-00570 JY Wilow 13,7 10.576

I/S Fruergaard Højslev 42228-00748 T Escort 11,8 10.620

Johannes Kuilboer Ølgod 57871-02557 VE Otto 12,6 10.030

Bjarne German Skals 41021-00763 NJY Hubert 15,6 10.202

30 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


150.000 kg mælk er en meget fornem grænse at krydse, – der bliver flere og flere stolte ejere

10.000 kg værdistof er forposten til de 150.000 kg mælk, – derfor er det forventningsfulde modtagere af

hæder på årsmødet

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 31


Ydelsesresultater

2007-2008

Af Keld Christensen, Dansk Holstein

Hvert år imødeses ydelsesresultaterne med spænding, – i dag måske

knap så udbredt som tidligere, – men alligevel… Forsætter udviklingen i

ydelsesstigningen, reduktionen i antal besætninger og dermed fortsat

stigning i besætningsstørrelsen. Fremgangen i ydelsen er blevet til et lille

fald på samlet 2 kg værdistof, der er der er knap 7500 flere køer med i

ydelseskontrollen og besætningsstørrelsen er øget far 116,5 til 124,9 pr.

besætning. Holstein-køerne klarer tidens effektivisering, og når ydelsen

er stabiliseret og koantal øget er det vel et udtryk for ønsket om øge den

samlede produktion frem for hæve gennemsnitsydelsen tilsvarende.

Samtidig kan det også være et udtryk for besætningsejernes ønske om at

opprioritere andre egenskaber. Den genetiske trend viser til stadighed

fremgang.

Alle ydelsesresultater og lister kan ses på hjemmesiden www.danskholstein.dk

I ydelsesresultaterne pr. race ses for

alle racer en mindre tilbagegang

for de 3 af malkeracerne med -2 kg

værdistof. Men der er i alt godt

11.000 flere køer i ydelseskontrollen,

og det tyder derfor på, at strategien

i mange besætninger har

været at øge koantal for at kunne

fylde den nationale mælkekvote.

Det underbygges af en øgning i

insemineringsarbejdet på godt 3

% insemineringer med tyre fra

malkeracerne.

Besætningsstrukturen fortsætter

ikke uventet stigningen, og det

gennemsnitlige koantal pr. besætning

er i ydelseskontrollen opgjort

til 127 mod sidste års 116, – for

Dansk Holstein 125 køer på nuværende

tidspunkt. Antal køer pr.

besætning var i 2004-05 på 98, og

der er således sket en voldsom stig-

Ydelseskontrollen 2007-2008

Gennemsnit for alle køer og besætninger med 365 dage i ydelseskontrollen

% I alt køer Kg mælk Kg fedt % fedt Kg protein % protein Kg værdistof Kg Dif.

RDM-køer 7,9% 40.167 8.644 364 4,21 299 3,46 663 -2

SDM-køer 72,6% 368.951 9.354 381 4,07 311 3,32 692 -2

JER-køer 12,0% 60.816 6.584 385 5,85 265 4,02 650 -2

DRH-køer 1,1% 5.677 8.335 357 4,28 285 3,42 642 -8

FAY-køer 0,0% 231 7.877 329 4,18 265 3,36 594 -55

KRY-køer 6,3% 32.155 8.482 363 4,28 291 3,43 654 -6

Gns af alle køer 100,0% 507.997 8.899 379 4,26 303 3,40 682 -2

Ændringer fra 06/07 til 07/08

Antal køer

Procent køer pr race

Ktr. år 06/07 Ktr. år 07/08 Forskel Ktr. år 06/07 Ktr. år 07/08 Forskel

RDM-køer 40.333 40.167 -166 8,1% 7,9% -0,2%

SDM-køer 361.517 368.951 7.434 72,8% 72,6% -0,2%

JER-køer 58.448 60.816 2.368 11,8% 12,0% 0,2%

DRH-køer 5.059 5.677 618 1,0% 1,1% 0,1%

FAY-køer 217 231 14 0,0% 0,0% 0,0%

KRY-køer 31.196 32.155 959 6,3% 6,3% 0,0%

Danmark 496.770 507.997 11.227 100,0% 100,0%

32 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


ning. Andre ændringer ses af tabellen.

6 besætninger over

13.000 kg mælk

I toppen af listen over højtydende

besætninger findes en række besætninger,

som er kendetegnet ved

konstant høj besætningsydelse.

Her er ikke alene tale om god genetik,

men i lige så høj grad om

dygtigt management. 6 besætninger

har i år mere end 13.000 kg

mælk i gennemsnit, – heraf dog en

med mere end 14.000 kg mælk.

Blandt top-10 er der 8 gengangere

fra sidste år, – et udtryk for stabiliteten.

Listen over højestydende

besætninger toppes af Søren Bojer,

I/S Stubben, Allan Kjær Simonsen,

Bjarne Vestergård Hansen og

I/S Hedelund.

100.000 kg mælk i Vendsyssel fremover

I de senere år er antallet af køer, der runder 100.000 kg mælk i Vendsyssel,

steget markant. Vi er nu kommet over tyve om året. Dette er

et resultat af det store avlsarbejde, der altid er foregået i Vendsyssel,

og de mange dygtige kvægavlere, der bliver bedre og bedre til at

passe deres køer. Derfor har vi i bestyrelsen drøftet, hvordan vi fremover

skal hædre livsydelseskøerne.

Vi har derfor besluttet, at vi fremover vil hædre 100.000 kg køer på

vores lokale årsmøde i februar med diplom og gave. Derudover vil vi

løbende offentliggøre en liste med 100.000 kg køer i Dansk Hol stein

bladet uden billeder.

Køer med 10.000 kg værdistof og 150.000 kg mælk vil vi stadig

hædre med laurbærkrans ude i staldene og med billeder i Dansk

Holstein.

Bestyrelsen Vendsyssel Holstein

Højtydende køer

55 køer med bekendt afstamning

har produceret 1.250 kg fedt +

protein eller mere. Den højest -

ydende ko har præsteret knap

20.000 kg mælk og 1.596 kg værdistof,

og koen er efter S Forbiden

og ejet af Jan C Langedijk, Bylde -

rup-Bov. På de to efterfølgende

pladser følger yderligere et par kø -

er over 1.500 kg værdistof fra Sø -

ren Bojer, Aars og Torben Kragh,

Henne. I alt har Torben Kragh 5

køer med på listen efterfulgt af

Anderstrup Holstein, I/S Hede -

lund og Søren Bojer med hver tre

køer.

Blandt fædrene til køerne er T

Funkis fader til seks af de 55 køer. I

alt har 30 af køerne danske fædre

og den anden lille halvdel en række

udenlandske fædre. Hvis læserne

kan huske niveauet for Y-indeks

for fædrene til køerne, – så er der

rigtig mange af dem med middelmådige

Y-indekser omkring

100-105. Så de kan altså godt malke

– endda også meget – selv med

fædre, der er på et jævnt niveau, –

det vigtige er at de gør det længere

og problemfrit.

Søren Bojer, Aars, er ofte

hædret og omtalt for

rekordydelser, – igen i år

har han højeste besæt -

ningsydelse og flere

Bredere avlsmål

Når ydelsesfremgangen det seneste

år er knap så stor som tidligere

har skeptikere allerede taget ordet,

men med så høj en ydelse er det

vanskeligere at fortsætte i samme

tempo, besætningsstrukturen er væsentligt

forandret over de senere år

med større besætninger, og her er

vægten på sundhed og reproduk -

tion måske større end i tidligere tiders

staldsystemer. Mandskabssituationen

kan også til tider være

en begrænsende faktor for fuld effektivitet

sammen med måske fodringsmæssigt

anderledes systemer.

højtydende køer 0

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 33


Højestydende besætninger 2007-2008

Navn By års- Kg % kg % pro- kg pro- Kg værdi- % Forskel

køer mælk fedt fedt tein tein stof leveret % fedt

Søren Bojer Aars 32.7 14260 3.79 541 3.20 457 998 89 3.5

I/S Stubben Sindal 177.4 13111 4.03 529 3.21 421 950 97 -2.3

Allan Kjær Simonsen Storvorde 52.8 12548 4.13 518 3.43 431 949 96 0.0

Bjarne Vestergård Hansen Spjald 82.1 13414 3.87 519 3.21 430 949 91 1.0

I/S Hedelund Aalestrup 157.8 13326 3.80 506 3.26 434 940 92 0.2

Torben Kragh Henne 212.4 13059 3.86 504 3.25 425 929 90 -1,0

Knud E. Dalsgaard Aalestrup 141.7 13200 3.79 500 3.23 427 927 90 -2.5

Justenborg I/S Hadsund 108.8 12484 4.07 508 3.33 416 924 89 -2,0

Jens Klinge Knebel 77.1 12548 4.02 505 3.33 418 923 96 -3.1

Helmer Jensen Sørvad 115.5 12398 4.01 497 3.24 402 899 93 -2.3

Ole Pedersen Hjørring 128.5 12222 4.02 491 3.33 407 898 92 0.5

Per Skarregaard Ringkøbing 106.4 11888 4.18 497 3.34 397 894 95 -1.8

I/S Gunnar og Kent Andersen Tårs 125.8 11774 4.25 500 3.34 393 893 95 1.1

Anders Rasmussen Andersen Havndal 150.1 12229 3.93 480 3.31 405 885 90 -5.8

Kristian Sloth Lemvig 85.7 12120 3.98 483 3.24 393 876 94 0.5

Bygholm Landbrugsskole Horsens 95.7 12143 4.03 489 3.18 386 875 91 -2.1

Tronsmark Holstein Bindslev 166.2 12336 3.79 467 3.30 407 874 96 -0.9

Anders Hvid Pedersen Them 48.8 11884 3.99 474 3.35 398 872 94 0.1

Bertel Winther Fjerritslev 150.7 11761 4.09 481 3.32 390 871 93 3.8

Røde Mølle V/Martin Pedersen Hjørring 123.6 12074 3.95 477 3.25 393 870 90 0,0

Christen Christensen Tjele 57.3 11848 4.01 475 3.33 394 869 92 1.1

Erling Kildal Grenaa 85.2 12061 3.96 478 3.23 390 868 90 -0.9

Hedeagergaard I/S Ansager 112.9 11650 4.08 475 3.36 392 867 94 -0.3

Christian Schmidt Lund Rødding 225.1 11799 4.04 477 3.29 388 865 90 -1.7

Anderstrup Holstein I/S Skørping 290.3 12232 3.84 470 3.22 394 864 93 3.1

Flemming Knudsen Sindal 125.8 12003 3.95 474 3.24 389 863 90 -2.3

Cornelis Jan Barsingerhorn Tønder 179.3 11633 4.07 473 3.34 388 861 95 -0.9

I/S Myrhøjgård Tjele 122.9 11805 4.07 480 3.20 378 858 91 0,0

Tage Aagaard Winther Hobro 97.0 11346 4.18 474 3.37 382 856 93 1.9

Peter Kristensen Agerskov 167.1 11545 4.08 471 3.31 382 853 92 -1.8

Aage Schmidt Lund Rødding 270.5 11809 3.95 467 3.27 386 853 92 -0.9

John Jensen Karin Knudsen Jensen Føvling 142.8 11679 3.93 459 3.36 392 851 96 -2,0

I/S Højager-Holsteins Rødding 179.9 11704 4.00 468 3.26 381 849 91 -3.1

Hans Thysen Skærbæk 117.3 11821 3.88 459 3.28 388 847 97 0.7

Oluf Bøgh Hobro 200.8 11423 4.05 463 3.35 383 846 89 -3,0

I/S Sanko Mørke 168.4 11962 3.90 467 3.15 377 844 96 0.1

Flemming Petersen Ribe 116.8 11390 4.08 465 3.33 379 844 93 -3.2

Jan Chr Haslund Tjele 94.2 11578 4.05 469 3.23 374 843 88 -1.7

Mads Stokholm Pedersen Ribe 229.3 11640 3.93 458 3.31 385 843 93 -0.8

Tom Scholtens Skærbæk 148.2 11511 4.00 461 3.30 380 841 92 -4.3

Krogelund V/Jørgen Bundgaard Højslev 121.0 11525 3.97 458 3.31 382 840 88 -1,0

Aslundgård v/Svend Nørgaard Bevtoft 95.4 11762 3.83 451 3.29 387 838 94 0.2

Paulus Jacobus De Graaf Vemb 95.9 10956 4.26 467 3.38 370 837 93 -0.1

Henrik Vandborg Hobro 150.6 10974 4.32 474 3.30 362 836 92 0.6

Gunnar Forum Skals 214.8 11626 3.91 455 3.28 381 836 89 -1.7

Lars Regnar Fink Aabenraa 38.1 10674 4.29 458 3.53 377 835 90 -4.4

Mogens Kudahl Højslev 89.3 11271 4.05 456 3.36 379 835 87 -2.2

Niels Henrik Nørgaard Fårup 150.9 11601 3.89 451 3.31 384 835 94 -0.1

I/S Søvig Janderup Vestj 367.3 12012 3.64 437 3.31 398 835 90 5,0

Ulla Hansen og Lars Erik Jensen Rødekro 98.6 11190 4.15 464 3.29 368 832 91 -1.2

Kurt Larsen Tylstrup 162.5 10872 4.27 464 3.38 367 831 94 -0.1

Gammelbygaard Bent H. Lund Højer 413.9 11541 3.86 445 3.34 385 830 95 -2,0

Verner Villadsen Ribe 65.5 11251 3.98 448 3.39 381 829 94 0.3

Lars Rasmussen Spøttrup 135.3 11178 4.09 457 3.33 372 829 90 0.1

I/S Tinggaard v/Jan & Lars O. Olsen Ringsted 132.8 11275 3.92 442 3.42 386 828 91 -3.6

Preben Gundersen Aars 114.5 11023 4.06 448 3.45 380 828 97 0.6

Knud Amstrup Pedersen Kongerslev 138.5 11629 3.90 453 3.22 375 828 88 -1.4

Bjarne Madsen Branderup J 119.6 11195 4.14 464 3.25 364 828 98 -3.7

Kærgård I/S Mogens & Mads Sørensen Løkken 255.1 10981 4.28 470 3.25 357 827 94 1.1

I/S Vestergaard v/ R & J.Jensen Løkken 490.2 11253 4.00 450 3.35 377 827 95 0.9

Kurt Hesselberg Juel Brørup 116.4 11777 3.88 457 3.14 370 827 89 -3,0

Henning Fruergård-Pedersen Tjele 93.0 11029 4.14 457 3.35 369 826 89 -0.5

Karsten Holm Kolind 35.0 11065 4.02 445 3.43 380 825 92 1.4

I/S Tømmerbyfjord Frøstrup 129.6 11462 3.90 447 3.30 378 825 94 -1.1

Torben Andersen Skals 123.6 11549 3.91 451 3.24 374 825 91 -0.1

34 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Højestydende køer 2007-2008

Navn By Ko nr. S- Y- Far Kg Fedt Kg Prot. Kg Kg værdiind

ind mælk % fedt % prot. stof

Jan C Langedijk Bylderup-Bov 4973801613 13 123 S FORBIDEN 19742 4,63 914 3,45 682 1596

Søren Bojer Aars 3110601114 -6 103 D HERALD 22039 3,86 851 3,01 664 1515

Torben Kragh Henne 4433401512 20 140 V ALLEZ 17577 4,94 868 3,67 645 1514

Jan C Langedijk Bylderup-Bov 4973801614 6 114 S FORBIDEN 16262 4,99 811 3,88 631 1443

Søren Bojer Aars 3110601159 16 127 W GARTER 20988 3,64 764 3,13 657 1422

Gerard Niewöhner Frederikshavn 3677801858 18 103 T FUNKIS 16549 4,95 819 3,52 582 1402

Anderstrup Holstein I/S Skørping 3372302152 26 132 V CURTIS 17445 4,29 748 3,66 639 1388

Niels Hansen Brovst 3711501593 23 139 E ADDISON 19723 3,69 728 3,27 644 1371

Leander N. Thyrrestrup Aars 4167401853 15 105 VAR CALANO 17044 4,63 789 3,38 576 1365

Johanna & Gijsbertus Mourik Hovborg 4519102305 13 109 TIGRIS 15203 5,56 845 3,32 505 1350

Johan Schmidt Sommersted 5256201721 19 98 VAR CALANO 18363 4,37 802 2,98 547 1349

Jens Klinge Knebel 2908401208 23 114 T FUNKIS 18967 3,89 738 3,21 609 1346

Torben Kragh Henne 2075202201 29 130 VAR CAMARO 15193 4,95 752 3,86 587 1339

Torben Kragh Henne 4433402130 36 127 RGK BOB CV 15706 4,56 716 3,84 603 1319

Haugård Iller I/S Ans By 3993401508 17 106 T FUNKIS 18381 4,11 755 3,06 563 1319

Justenborg I/S Hadsund 3398500891 14 110 B FREEMAN 15534 4,81 747 3,67 570 1317

Bertel Winther Fjerritslev 3940902567 22 122 T NAJADE 15617 4,92 768 3,52 549 1317

I/S Hedelund Aalestrup 4240502270 8 111 T 2001-222 17969 4,02 722 3,28 589 1311

Knud Sehested og Lene Skiffard Kjellerup 3012201195 20 106 V BOJER 20074 3,51 705 3,02 606 1310

Anderstrup Holstein I/S Skørping 3372302473 35 140 OMAN JUSTI 16578 4,37 724 3,51 582 1306

Søren Bojer Aars 3110601138 10 105 R CAPRI 18294 4,00 732 3,10 568 1300

Anton Hammershøj Hobro 3200301649 22 119 JURASSIC 15751 4,71 742 3,53 556 1298

Bertel Winther Fjerritslev 3940902234 19 108 V BOJER 15875 4,68 743 3,48 552 1295

Lars Bo Heltzen Tjele 4227302952 11 111 T MYLLE 18402 3,78 696 3,25 598 1293

I/S Vestergaard v/ R & J.Jensen Løkken 3817701352 30 117 T FUNKIS 16043 4,43 711 3,61 579 1290

Bjarne Vestergård Hansen Spjald 5660101568 15 115 VAR CAMARO 18117 4,04 732 3,03 549 1281

Jan C Langedijk Bylderup-Bov 4973801827 29 128 OMAN JUSTI 15078 4,86 733 3,62 546 1279

I/S Gårestrupgård Hjørring 3657002578 27 136 C BORMIO 16091 4,35 700 3,60 579 1279

Kim Løvig Nielsen Højslev 4220501382 18 112 T LAMBADA 17242 4,23 729 3,18 549 1278

Anderstrup Holstein I/S Skørping 2371401473 19 121 S SINATRA 16740 4,38 733 3,24 543 1277

Henrik Vestergaard Holstebro 5402802439 10 117 RGK ELIAS 16513 4,26 703 3,46 572 1276

Bjarne Vestergård Hansen Spjald 5660101510 18 112 V BOJER 18629 3,73 695 3,11 580 1275

Melle Jan Kloosterman Tistrup 4595302432 18 116 TIGRIS 15662 4,88 764 3,25 509 1274

I/S Hedelund Aalestrup 4240502227 5 108 S MAGNA 19172 3,57 684 3,07 589 1273

Holme Østergård Fjerritslev 3937502182 18 110 T 2000-46 16959 3,97 673 3,52 597 1270

Niels Bondesen Rasmussen Varde 4258500845 14 111 H PALMER 14673 5,17 759 3,48 511 1269

John Jensen Karin Knudsen Jensen Føvling 4339101000 35 125 T FUNKIS 16870 4,08 688 3,44 580 1269

Torben Kragh Henne 4433401850 24 144 C COURIER 14023 4,69 658 4,34 608 1266

Hornbjerg Holstein I/S Aars 3075201837 2 115 V BRANDO 17695 3,98 704 3,18 562 1266

I/S Hedelund Aalestrup 4240502130 10 115 R MARSHALL 18264 3,73 681 3,19 582 1264

Poul Just Mikkelsen Kjellerup 4040302018 15 119 L MAJOR 16471 4,26 702 3,40 560 1262

Torben Kragh Henne 4433402064 29 126 VAR ETLAR 16504 4,24 700 3,40 561 1260

Rainer Christiansen Løgumkloster 5026502053 10 111 DH-98A 15363 5,05 776 3,15 484 1260

I/S Hedelund Aalestrup 4240502165 10 127 R MARSHALL 17088 3,98 680 3,38 578 1258

Frank W M Miezenbeek Hjørring 3694102571 3 102 KED JUROR 16754 4,27 715 3,24 543 1258

Mads Stokholm Pedersen Ribe 5067506276 19 104 T FUNKIS 17299 4,07 704 3,20 554 1258

Henning Fruergård-Pedersen Tjele 8155700531 13 113 BASAR 15286 4,78 731 3,45 527 1257

Mogens Tobiasen Ribe 4441702340 23 125 V CURTIS 15204 4,46 678 3,80 578 1256

Henrik Høeg Mikkelsen Trustrup 2983501614 11 111 V CARRY 16709 4,11 687 3,41 570 1256

Lars Lauridsen Bramming 4305903539 115 HILL BESNE 16587 4,29 712 3,28 544 1256

Baunehøjgaard v/Søren Andersen Tjele 4042700382 13 114 T NANKING 15361 4,60 707 3,57 548 1255

Finn Bartholomæussen Hobro 3344501607 11 119 D WEBSTER 17011 4,16 708 3,21 546 1253

I/S Torrupvej Varde 4264101652 24 128 RGK FRANS 16205 4,21 682 3,51 569 1251

Ronald H Niewøhner Brovst 3442601615 114 ROMEO 15610 4,68 731 3,33 520 1251

Marc De Baan Ribe 4331901655 8 101 VAR GARBO 16563 4,26 706 3,28 544 1250

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 35


Agromek

– udsolgt

Jan Nielsens V Excesdatter

er god og

eftertragtet af de

udenlandske kvæg -

avlsforeninger.

Hun så godt ud

i rækken på Agromek

Af Keld Christensen, Dansk Holstein

Ja, det er ikke på indgangsbilletterne,

for antal besøgende til

Agromek var lidt under normalt

antal. Det er derimod i Dansk

Holsteins stilleauktion, der meldes

udsolgt på 6 embryo-pakker.

Selv om der ikke var elitekøer var

det vel en ganske spændende lille

udstilling for Holstein med 3 afkomsgrupper

fra VikingGenetics.

Der har i år allerede været en udstilling

i januar for Agromek, for

14 dage siden drog maskinudstillere

hjem fra LIB-messen i Fredericia,

så måske er pengene til indkøb

lidt begrænsede og derfor også lysten

til at tage til Agromek. Men

som nogle maskinudstillere siger:

kvaliteten for en udstilling er ikke

mange gæster, – det er kunder, der

vil købe nu eller senere.

Stilleauktionen

Og det må så siges, at det var af de

rigtige kunder vi havde forbi Stilleauktionen,

idet vi fik udsolgt på

6 embryo-pakker. Priserne var nok

ikke helt på ønsket niveau for alle,

men dog har alle sælgere godkendt

en realistisk mindstepris på embryonerne,

– og den blev nået.

Den varierer mellem 3.700 og

6.500 kr. pr. embryon. Embryonerne

var af meget høj kvalitet,

idet mødrene er stærkt efterspurgte

internationalt såvel som nationalt.

Afkomsgrupperne

fra Viking

Viking stillede med en stor og god

gruppe efter V Exces sammen med

2 mindre efter de nye brugstyre D

Onside og D Cresten. De to sidstnævnte

er det for lidt at kommentere

på, men der er ikke ret mange

malkende døtre i første laktation

efter de to tyre, – mange er i slutning

af laktation eller golde. På papiret

dog et par anderledes afstamninger

og gode tyre.

Gruppen efter V Exces viste der -

imod mere om tyrens avlemåde.

Det var rigtigt gode køer med god

funktionel type med rigtig gode

lemmer og tilfredsstillende til ret

gode malkeorganer. Malkeorganerne

er tyrens svage punkt, men

når vi får en snak med mange besætningsejere

er de overvejende

godt tilfredse med deres V Exceskøer.

Det er sunde og gode køer at

arbejde med .

Agromek 2009

Om et år forventer vi klart at være

tilbage med en bredere udstilling.

Vi håber der er nye og bedre faciliteter

i form af en ny Hal Q2 lige

uden for, og her har Dansk Hol -

stein lovet at stille op til vinterskue

med 100 og gerne 125 køer.

Stilleauktion på Agromek 2008

Antal Far Mor S-ind Kåring Morfar Opdr. / Sælger Køber

3 Planet Brittany - 90-EX C Outside Dansk Holstein Justenborg I/S

4 Goldwyn True Type - 87-VG C Stormatic Torben Kragh Vagn Kristensen

4 Juwel 31391-01742 41 87 80 91 89 Oman Justi Jens Nørgaard Bentzen Allan Kjær Simonsen

4 D Sammy 33723-02894 34 85 85 86 87 P Shottle Tirsvad Holstein Johannes Lauridsen

Planet+

4 Sokrates 33723-02819 30 85 91 86 89 Laudan Anderstrup Holstein Ole Larsen

Planet+

4 Roumare 68803-01740 37 83 86 86 86 Oman Justi Vagn Kristensen Erik Andersen

36 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Registrering af klov lidel ser

– hvorfor og hvordan

Af dyrlæge Pia Nielsen, Dansk Kvæg

Malkekøernes klovsundhed i dagens

kvægbesætninger er for

mange en udfordring, ikke kun

økonomisk, men også når det

drejer sig om arbejdsmængde.

Der har været et ønske om registreringer

af klovlidelser, dels for

at avle efter bedre klovsundhed,

dels for at gøre indsatsen mod

problemerne mere målrettet og

effektiv. Nu er løsningen på vej,

den kommer til foråret.

Baggrund

Den 8. januar 2008 tog Nordisk

AvlsVærdivurdering, NAV, initiativ

til et møde mellem ledende

kloveksperter fra Finland, Sverige

og Danmark. På mødet blev der

besluttet, hvilke fælles nordiske

klovregistreringer man ville arbejde

efter. Inden for avlen er det især

sålesår, såleblødning, balleerosion

og digital dermatitis, DD, der er

interessante, idet disse klovlidelser

har en arvbarhed på 4-8 %. Man

har indenfor NAV i Finland, Sverige

og Danmark ønsket, at selv de

mest basale registreringer skal indeholde

data om tilstedeværelsen

af disse fire klovlidelser. For at

kunne bruge sådanne registreringer

til avl vil det være nødvendigt

at registrere alle tilfælde af disse fire

lidelser, de svære tilfælde såvel

som de milde.

Der er imidlertid også andre, der

kan se værdien i at registrere klovlidelser

i en fælles database som

Dyreregistrering. Således har der

fra politisk side været ytret ønske

om – på sigt – at kunne lave et

velfærdsindeks som også inkluderer

klovsundhedstilstanden i de

enkelte besætninger. For at kunne

lave et sådant indeks vil det være

nødvendigt at registrere alle de

for skellige klovlidelser. Til gen -

gæld vil det kun være interessant at

registrere de svære tilfælde, som er

smertevoldende for dyrene, og ikke

de milde klovlidelser, der ikke

generer dyrene.

I den forbindelse skal det nævnes,

at der i 2009 kommer en lov, Lov

om Hold af Kvæg. Hvad loven helt

præcist vil komme til at indeholde

er endnu uvist. Det er dog sandsynligt,

at den vil komme til at indeholde

ét eller andet krav til registreringer

af klovlidelser.

Sidst men ikke mindst har det væ -

ret et ønske fra landmænd, rådgivere

og dyrlæger at få et overblik

over, hvilke lidelser der især giver

problemer i en specifik besætning.

Med mere præcise oplysninger om

årsagen til dyrenes haltheder vil

tiltagene mod klovproblemerne

kunne målrettes meget mere end

de kan i dag med hurtigere løsning

af problemerne til følge.

De forskellige gruppers ønske til

klovregistreringer er samlet nedenfor.

Se tabel.

Hvem Formål Hvad skal registreres

Avl Avle efter bedre klovsundhed • DD

• Balleråd

• Såleblødning

• Sålesår

Alle sværhedsgrader

Dyrevelfærd/ Lave Index/score for dyrevelfærd Kun svære grader, men

Velfærdsindeks

af alle lidelser

Landmænd Følge op på tidligere behandling Ben og behandling

Klovbeskærere

Alle klovlidelser

Rådgivere Overblik og rådgivning ALT!

Dyrlæger

Registreringsløsningen

kommer til foråret

Løsningen er et program, der kø -

rer online med Dyreregistrering.

Indtastes gårdens CHR-nummer

af klovbeskæreren inden han går

ind i stalden, vil programmet trække

besætningsdata ned, og fordi registreringsløsningen

er udstyret

med et kø-system, så vil det kunne

køre uden ventetid også når forbindelsen

i stalden ikke er optimal.

Så længe dyrene kun er udstyret

med de traditionelle øremærker,

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 37


Antal beskårne: 102 CHR-nr.12345-6789 A

Balleråd

Mild

Balleråd

Svær

Skærmbillede

Såleblødn

Mild

Såleblødn

Svær

Sålesår

Mild

Sålesår

Svær

Spaltebet

Mild

Spaltebet

Svær

Nydann.

Mild

Nydann.

Svær

DD

Mild

DD

Svær

(HB)

VF HF Sygdomskoder Sygdomskoder C

VB HB Forbinding (1) Sko (0)

Menu Opfølgning Næste ko

Det er touch skærme med henholdsvis

8,4 og 10,4 tommers

skærme. De er begge udviklet efter

militære standarder og ryger ikke

ud af programmet, når de falder en

meter ned på betongulv, så de må

formodes også at kunne holde til

klovbeskærerboksens rystelser. Det

er en let og hurtig måde at registrere

på, men det er op til jer landmænd

at bede klovbeskærerne om

registreringerne.

Nye muligheder

i Dyreregistrering

Disse muligheder udvikles sidelø -

bende med registreringsværktøjet

og forventes klar til brug samtidig

med at registreringsløsningen bliver

færdig, det vil sige til foråret.

Der arbejdes med forskellige former

for output, også kaldet landmandsværktøjer

eller rådgivningsværktøjer.

Udviklingen af denne

output er i gang, og her beskrives

nogle af de muligheder, som der

arbejdes med.

vil dyrets CHR-nummer skulle

indtastes manuelt. På sigt vil løs -

nin gen dog være at forsyne dyrene

med elektroniske øremærker. En

antenne placeret ovenpå beskærerboksen

vil kunne aflæse dyrets individnummer

og sende det til programmet

via en bluetouth forbindelse.

Programmet, som Dansk Kvæg

har beskrevet i samarbejde med

medlemmer af klovbeskærernes

bestyrelse, vil med bare ét taste -

tryk kunne registrere en klovlidelse

og sværhedsgraden af denne.

Når ”Næste ko”-tasten aktiveres,

gemmes alle registreringerne på

den pågældende ko. Er der god online

forbindelse i stalden, sendes

registreringerne straks til Dyreregistreringsdatabasen.

Er forbindelsen

dårlig gemmes registreringerne

i et kø-system, indtil der

igen er online forbindelse.

Med elektroniske øremærker vil

det første skærmbillede kunne se

således ud:

Det vil dog også være muligt først

at se tidligere registreringer på det

pågældende dyr

Programmet vil kunne sættes i en

hvilken som helst computer med

Windows installeret. Sætter du

det i din personlige computer på

staldkontoret vil du med musen

kunne klikke på de enkelte felter

på skærmen.

Til klovbeskærerne anbefaler Dansk

Kvæg en touch skærm som kan

holde til slag, rystelser og vand.

Skærmen skal være så stor, at en

stor behandsket tommelfinger kan

blive indenfor én tast. Det kunne

f.eks. være en Algiz 8 eller 10:

Styringslister: Der har været ytret

ønske om at kunne udskrive styringslister

til udvælgelse af dyr til

ekstra klovbeskæringer. Derfor arbejdes

der på at muliggøre udskrift

af lister over

•Køer med mere end x antal dage

siden beskæring.

•Køer med mælkeydelse over x

antal kg mælk

•Kvier efter alder i måneder (12-

16 mdr., 16-20 mdr. og 20 mdr.

til kælvning)

•Dyr med bestemte klovlidelser

ved sidste beskæring (sålesår, hul

væg, dobbeltsål, proptrækkerklove)

Andre lister:

•Liste over alle dyr beskåret ved

sidste klovbeskæring med klovregistreringer

ud for hvert dyr

38 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


landmandsværktøjer allerede til

foråret - det vil sige så snart de er

færdigudviklede – må der i Dyreregistreringsdatabasen

ligge registreringer

fra mindst én tidligere

klovbeskæring.

Oversigt over registrerede klovlidelser i procent

•Opfølgningsliste: Lister over dyr

der har fået lagt forbinding/sko,

har sålesår, hul væg eller anden

anmærkning (ex. Klov brand -

byld)

•Oversigt over registrerede klovlidelser

i procent

Et hurtigt overblik er målet –

derfor arbejdes der med udskrifter

i histogramform. Se ovenfor.

Antallet af dyr vil kunne ses i en tabel

nedenfor:

Antallet af dyr:

Udvikling over tid er en vigtig parameter,

idet et sådant histogram

hurtigt vil afsløre en eventuel forværring

af sundhedstilstanden i

besætningen. Har man iværksat

tiltag for at nedbringe frekvensen

af en klovlidelse – det kunne være

vask af klove for at nedbringe forekomsten

af digital dermatitis – vil

et histogram over ”Udvikling over

tid” hurtigt kunne sige noget om,

hvorvidt dette tiltag faktisk har

virket.

For at kunne anvende vedstående

Balle- Sålebl. Såle- Spalte- DD Nydan. Hul Dobbeltråd

sår bet. væg sål

Svær 11 8 17 27 24 13 5 5

Mild 104 33 10 34 10 9 9 2

Ingen 5 79 93 59 86 98 106 113

Indtastning i Dyreregistrering vil

blive gjort lettere således at man

vil kunne indtaste alt, der vedrører

klovlidelser, under fanerne ”Stald -

registrering” og ”Klovbeskæring”.

Indtil videre må man dog i Dyre -

registrering anvende fanerne ”Sundhed”

og ”Sygdom” og derefter følgende

faner og koder:

•“Sygdom” til selve lidelsen (koderne

32-36, 39, 48, 135-139,

144 og 156)

•“Behandlingsmetode” til udskæring/forbinding/lokalbehandling/sko

(koderne 60-74)

•“Lokalitet” til at vælge hvilke(t)

ben, det drejer sig om (kode 1-

15)

•“Sværhedsgrad” til mild/svær og

til vorteudgaven af digital dermatitis

(kode 51-53)

Står du ude blandt køerne med

KvikKoen i hånden, så brug den!

KvikKoen kan nemlig fint registrere

selve klovlidelsen. Vil du også

have registreret klovlidelsens

sværhedsgrad eller hvilke ben, der

er involveret, må du dog vente lidt

endnu – det kan KvikKoen endnu

ikke.

Ved at indtaste klovlidelser i Dyreregistreringsdatabasen

allerede før

klovbeskærernes registreringsværk -

tøj og output-delen er færdigudviklede,

vil man kunne få optimal

udbytte af landmandsværktøjerne

lige fra starten. Så vent ikke – start

nu!

Histogram, alle køer, alle klovlidelser i procent stablet og parret med sidste

beskærings resultater. (Udvikling over tid)

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 39


Verdenskongres i Irland

Dansk Holstein er med

ved bordet

Af Keld Christensen, Dansk Holstein.

World Holstein Friesian Federation (WHFF) holdt i begyndelsen af oktober

sin kongres i Irland. WHFF har til opgave at harmonisere en række forhold

mellem landene og være ledende i forslag til udvikling på forskellige

fronter. Det gælder f.eks. harmonisering af afkomsbedømmelses- eller

kåringsarbejdet eller enighed om koder for navngivning af arvelige defekter

m.v. Arbejdet har ikke til enhver tid været effektivt og fremskridtssøgende,

og derfor havde repræsenter fra europæisk Holstein arbejdet på

en vedtægtsændring, som kunne indebære en effektivisering af det nødvendige

arbejde. Vedtægtsændringen blev godkendt.

En række arbejdsgrupper aflagde

på kongressen rapport fra de seneste

4 års arbejde, som er den tid,

der er mellem to verdenskongresser.

For nogle af arbejdsgrupperne

var der ikke store fremskridt, –

men hvis der ikke er kommet nye

forhold omkring arvelige defekter,

– ja så skal de jo heller ikke behandles.

Men f. eks har det været

et ønske at alle informationer om

arvelige defekter naturligt kunne

samles under Interbull, men her

har især USA sat sig imod, og med

deres ”tro venner” har de kunnet

styre mange forhold.

På en række felter såsom afkomsinspektørernes

ensartethed med

bedømmelse kloden rundt gøres

fremskridt, men når nogle af egenskaberne

skal beskrives, kniber det

med enigheden. Arbejdsgruppen

omkring frugtbarheden er med en

amerikaner som formand, en deltager

fra Mexico og Anders Chr.

Sørensen fra Foulum, kun kommet

med begrænset output indtil

mexicaneren blev sat på som leder

af gruppen. Det betød mere drift i

arbejdet, men alligevel påstår ame-

rikaneren, at frugtbarheden er god

og at problemerne er besætningsrelaterede.

Ændringer på vej

Da disse forhold har irriteret især

europæerne, besluttede vi fra Euro

pean Holstein and Red Hol stein

Federation (EHRC) at se på

vedtægterne. Europa betaler med

antal registrerede besætninger 2/3

af budgettet i WHFF, men har

kun 1/3 af bestyrelsesposterne.

Foruden en række forhold, der

trængte til opdatering i vedtægterne,

var der også forslag om en fordeling

af pladserne i bestyrelsen,

således at Europa (selv om vi stadig

betaler samme del af budgettet)

skulle have halvdelen af bestyrelsespladserne

i den nye 10-mands

bestyrelse. Forslaget til nye vedtægter

blev godkendt, – efter lidt

taktisk spil fra den øvrige verden

mod de 2/3 af stemmerne fra Europa

– med alle delegeredes stemmer.

Et godt team

Ved valg af de 5 nominerede fra

Den nye daglige ledelse i WHFF er David Hewitt, UK, som sekretær og Egbert

Feddersen, Tyskland, som præsident

40 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Europa var der 5 forslag, og de blev

enstemmigt godkendt af de delege

rede fra Europa. Det var Hol stein-repræsentanter

fra Tyskland,

Holland, Frankrig, Italien og Danmark.

De øvrige repræsentanter i

WHFF er Canada, USA, Argentina,

Japan og Australien.

Ved den efterfølgende konstituering

var der enstemmigt følgende

valg:

Præsident: Egbert Feddersen fra

Tyskland

Vicepræsident: Matthew Shaffer

fra Australien

Sekretær: David Hewitt fra UK




ganisationer grundet mangel på

beslutning. Således er det ved de

seneste par vedtagelser om nye

standardegenskaber ved bedømmelse

af køer ICAR der har godkendt

og besluttet, hvor det klart

bør være efter indstilling fra

WHFF og EHRC i fællesskab.

Hvis WHFF får den nødvendige

styrke, så vil EHRC afgive nogen

kompetence, men vi er afventende.

Dansk Holstein har

bestyrelsespost

Med endnu en post i det interna -

tio nale selskab til Danmark er ikke

bare Dansk Holstein og nordiske

Holstein-populationer repræsenteret,

men med vores arbejde baseret

på flere og bedre registreringer

samt effektivitet på mange fronter

i avlsarbejdet er der tydeligt tegn

på respekt for det arbejde vi har

gjort og stadig udfører i vores del

af verden. F.eks. blev Danmark el-












Det er med stor fornøjelse vi alle

fra primært Europa ser frem til at

sætte lidt mere skub i arbejdet.

Med de tre nævnte er der klart basis

for mere fremskridt, og vi vil

forsøge at få WHFF ind på den

mere centrale plads, hvor de er

skubbet væk af ICAR og andre orler

Norden også nævnt som eksempler

eller sammenligning i de

fleste af de indlæg, der blev givet

om avlsarbejdet, – langt oftere end

noget andet land eller område.

Det var ligeledes påfaldende, at

Niels Bo, der jo også fra sin fortid

er meget velkendt i holsteinkredse

verden over, fik mange henvendelser

på mange forhold i det nordiske

avlsarbejde, og fra flere seriøse

parter også om både tæt samarbejde,

– som partnere med knowhow

og ekspertise.

Vi har siden starten på EHRC

haft sæde i dennes ledelse, og sammen

med sine samtidige startede

Folmer Lund et tæt samarbejde i

Europa mellem holsteinpopula -

tio nerne. Der er naturligvis kommet

flere til, men der er et fortsat

tæt og godt samarbejde med fremgang

i arbejdet for harmonisering.

Samme effekt håber vi at se i

WHFF.













Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 41


Verdenskongres i Irland

From grass

to glass

World Holstein-kongressen i Irland

Irland er en spændende ø, ”den

grønne ø”, som vi på mange måder

måske ikke har tænkt så meget

på i Holstein-regi tidligere.

Forskelligheden er stor med avl

forskellige typer Holstein. Des u-

den er Irland en ø med mange

spændende aktiviteter for turisme

– når det ikke lige regner, og

hvis nogen tænker på religionskrigene,

så var det i Nordirland –

nærmere centreret omkring Belfast.

Irland er veklkendt for sin

anderledes angræsningssystem i

Europa samt for Historien om Irland

samt de 5 faglige sessioner

på kongressen refereres efterfølgende

af danske og svenske referenter.

Landbrug og

mælkeproduktion

i Irland

Redigeret af

Anders Vestergaard, Tilst

Ved Irland skal her forstås Den irske

fristad (Republikken Eire). Irlands

samlede areal er 9 mio. hek t-

ar = 69.000 kvadratkilometer. Til

sammenligning er Danmarks stør -

relse 44.000 kvadratkilometer.

Der er ca. 125.000 landbrugsejendomme

i Irland med en gennemsnitsstørrelse

på 32 ha i 2007 mod

28 ha i 1995, og ca. halvdelen af

bedrifterne er under 20 ha. I 1995

var 12 pct. af arbejdsstyrken beskæftiget

ved landbrug, men nu

kun 5,5 pct. adskillige har hel – eller

deltidsarbejde udenfor landbruget.

Kvægavlen

95 pct. af malkekøerne i Irland er

Holstein, 42 pct. deltager i ydelseskontrollen.

Der findes utvivlsomt to kategorier

af Holsteinavlere – den ene går

stærkt ind for økonomisk produktion,

har køerne på græs op til 10

Fordelingen på afgrøder

er følgende:

Afgræsningsarealer 1,9 mio kr.

Ensilage og hø 1,5 mio kr.

Græs udenfor driften 0,5 mio kr.

Kornprodukter 0,3 mio kr.

Kartofler og grønsager 0,1 mio kr.

måneder om året og praktiserer hovedsagelig

forårskælvninger. Den

anden gruppe prioriterer nok i

første række eksteriør og har tilsy-

Produkternes fordeling:

Mælk

29 pct.

Oksekød

26 pct.

Andre husdyr 16 pct.

Foderplanter 16 pct.

Kornprodukter 5 pct.

Andre afgrøder 8 pct.

Husdyrbestandens fordeling:

(Tal i mio. stk.) 1995 2007

Kvæg ialt 6,4 5,9

Deraf malkekøer 1,2 1,1

Kødkvæg 1,0 1,1

Får 5,5 3,5

Svin 1,5 1,6

42 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Verdenskongres i Irland

neladende ingen problemer med

at udstille køer med lav mælke -

ydel se eller fedtprocent. Således

kom både bedste ko og bedste

gruppe ved Europaskuet i Bruxelles

2004 – nok til manges overraskelse

– fra Irland.

I 2001 iværksattes et krydsningsforsøg

med 3 grupper sortbrogede

køer: højtydende Holsteins, Hol s-

teins med gode holdbarheds- og

frugtbarhedsegenskaber samt en

gruppe med newzealandske fædre,

idet Irlands klima og produktionsforhold

jo har meget tilfælles med

New Zealands. Senere er også

Mont beliard- og Normannerracerne

fra Frankrig samt Norsk

Rødt Kvæg inddraget i forsøget.

Det minder jo om vores berømte

(eller berygtede) Næsgård-forsøg,

men i modsætning til dette har

man i Irland publiceret nogle konkrete

resultater.

Hvordan disse i fremtiden vil indvirke

på renavl og racefordeling er

nok et åbent spørgsmål. En graf i

et af indlæggene på verdenskonferencen

viser, at halvdelen af de irske

Holstein-køer i 2006 blev insemineret

med sæd fra tyre af andre

racer.

Holsteins historie i Irland

De første sortbrogede (British Frie -

sians) kom til Irland efter 1. Verdenskrig

fra England og Skotland.

Den irske kvægbestand bestod

dengang hovedsagelig af Korthorn,

som blev udkonkurreret i lø -

bet af få år.

I 1974 blev 8 tyre og 30 hundyr

importeret fra Canada. På dette

tidspunkt havde de sortbrogede irske

køer for ringe ydelse, da regeringens

avlspolitik favoriserede

kødkvalitet. Men da afkommet efter

de canadiske tyre viste sig overlegent

m.h.t. ydelse blev overgangen

til Holstein lige så hurtig som

den der skete fra Korthorn til Frie -

sian.

Indtil år 2000 var irerne medlem

af den engelske British Friesianorganisation,

men dette år blev en

national kvægdatabase etableret af

den irske kvægavlsorganisation,

som Holsteinforeningen samarbejder

med. Foreningen har ca.

3.750 medlemmer og registrerer

årligt over 70.000 hundyr. Dens

vigtigste opgaver i øjeblikket er at

forbedre frugtbarhed og proteinprocent

og samtidig bevare den effektivitet

og eksteriørkvalitet, der

er opbygget gennem årene.

Datakvalitet

til god

management

Refereret af Lars Nielsen,

VikingGenetics

Indlæggene i denne session indeholdt

som titlen antyder information

om vigtigheden af kvalitets

data for at opnå optimalt management.

• Across breed evaluations are needed

• Genetic evaluations are across breeds

Første indlæg kom fra dr. Leonico

Diz fra den argentinske Holstein

Association. Indlægget handlede

om hvilke forhold der er gældende

i et system, der mest af alt minder

om Danmark for 20 år siden. Alt

omkring registrering er på begynderstadiet,

og der er store udfor-

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 43


Verdenskongres i Irland

dringer, før de når et niveau, som

vi kender fra vores verden

Andet indlæg kom fra Brian

Wickmann fra den irske kvægavlsorganisation

og omhandlede temaet

”Data til at avle økonomiske

Holsteinkøer”, hvor han havde fokus

på registreringer i det irske

kvægbrug. Registreringsarbejdet

begyndte først i Irland i 1998 og

har siden udviklet sig meget. 42 %

af de irske malkekøer er i dag i

ydelseskontrol og omtrent samme

andel bidrager med information

om kælvningsegenskaberne. Man

har endnu ikke samme registreringer

på sundhedsegenskaber, som vi

kender i Danmark og Sverige, men

vi må tage hatten af for de fremskridt,

der er sket i Irland i de senere

år.

Sidste indlæg i sessionen kom fra

Stefan Rensing fra VIT i Verden i

Tyskland. Endnu en gang et særdeles

velforberedt og interessant indlæg

fra Stefan Rensing, der denne

gang omhandlede ”integrerede ITløsninger”

mellem Farm Management

Systemer og Global Holstein -

avl. Han påpegede vigtigheden af

integrerede nationale kvægdatabaser,

som vi kender det fra de nordiske

lande og fremhævede også den

danske kvægdatabase. Men det

står helt klart, at andre lande har

stor fokus på implementering af ny

information i de nationale databaser

og intensivt benytter den information

der automatisk kan overføres

fra bl.a. robotter og andre

malkeanlæg.

Stefan Rensing tog udgangspunkt

i den tyske kvægdatabase der er

under stor udvikling og i dag har et

registreringsprogram der minder

meget om vores dyreregistrering.

De har også registreringsenheder

svarende til vores KvikKoen. Som

en ekstra finesse kan man i det tyske

program angive hvilke personer

der har adgang til hvilken information

i den enkelte besætning.

Eksempelvis kan dyrlægen have

adgang til dyrlægedata mens avlsrådgiveren

kan have adgang til afstamninger,

insemineringer mm.

Tyskerne har ligeledes et web-baseret

insemineringsplansprogram

der indeholder stort set samme

muligheder som det danske insemineringsplansprogram.

Så vi skal

uden tvivl stadig være meget fokuseret

for at være i førertrøjen på

dette felt. Ellers vil andre stå klar

til at komme op på siden af os.

Verden vender

på hovedet –

også down

under

Refereret af Niels Bo,

VikingGenetics

Kvægavlens nye eller næsten nye

teknikker blev vendt på hovedet.

Det var teknikker som nannoteknologi

til aktivitetsmåling, kønssortering

af sæd samt genomisk selektion,

– især et superindlæg fra

Richard Spelman fra Livestock

Improvement om genomisk selektion

var interessant.

God brunst – flere

drægtigheder

Med inspiration fra Hamlet rejstes

spørgsmålet ”to sex or not to sex”.

Dr. Baison fra Cogent præsenterede

kønssorteret sæd set fra stalddøren

hos Cogent. Der var ikke

nyheder i meldingerne fra Cogent,

men fakta er fortsat: Ikke alle tyre

kan kønssorteres, kønsraten er sikker

med ca. 90%, og drægtighederne

er lavere end med den konven -

tionelle sæd. Hovedbudskabet er,

at hvis management og brunstkontrollen

ikke er i top, så går det ikke.

Brunstobservation var nøgleordet

fra Dairymaster, som var en af de

irske hovedsponsorer. De præsenterede

en ny aktivitetsmåler, der

minder meget om Heatime, som

vi sælger i Danmark. Også her er

ny teknik i højsædet. I små transpondere

findes en meget lille sensor,

som registrerer den mindste

bevægelse eller aktivitet.

Nanno er målet for noget meget

småt, og således er det også med alle

de små sensorer, der er samlet i

en ”boks” i aktivitetsmålerne. Hele

boksen med alle sensorer måler

under 0,5 cm, så den ny teknik gør

at det bliver småt og handy.

Genomisk selektion

down under

Livestock Improvement er langt

fremme med genomisk selektion.

De har opbygget en DNA-bank

44 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Verdenskongres i Irland

Forandring i avlsplanen

med genomisk selektion

• I de seneste 5 år er 300 tyre afprøvet

2008 - 115 tyre forventes afprøvet

• Ungtyre udvælges på deres DNA profil

– Udvælge på en mindre gruppe af 350 markører til at

forudsige overlegenhed

– Screene over 1000 tyrekalve i 2008

– Muligvis 5000 i 2009

• Bedste 500 tyrekalve med næste test på 50K

markører

• Top 115 igangsættes til afkomsundersøgelser 1 år

gamle

Mindre sæt af genmarkører

I New Zealand vil man teste mange

tyre med et mindre sæt af genmarkører.

Målet er at undersøge

5.000 kalve i 2009 med et markørsæt

på kun 350 markører, og her

sorteres de bedste 500 tyre fra og

undersøges mere detaljeret med

gen markørsættet på 60.000 markører.

På den måde kan man med

stor sikkerhed finde de ca. 120 nye

ungtyre, som stadigvæk skal afkomsundersøges

for at få sikkerheden

helt op på 80-90%. 120 ungtyre

er kun ca. en tredjedel af det antal

ungtyre, som New Zealand plejer

at afkomsundersøge hvert år.

ud fra sæd af alle tyre der er afprø -

vet på New Zealand siden 1980. I

alt er der DNA og senere genomiske

avlsværdier på næsten 4.000 tyre.

For ydelse er der en stor sammenhæng

mellem de avlsværdital

der beregnes ud fra DNA-analyserne

og tyrenes avlsværdier efter

afkomsundersøgelserne. De genomiske

avlsværdier for ydelse har en

sikkerhed på 50-60%, og det svarer

til at tyren var afkomsundersøgt

med ca. 30 døtre. Men vi har den

genomiske avlsværdi ca. 4 år før

end avlsværdien ved afkomsundersøgelse

– et kvantespring ind i

fremtiden. Sikkerheden i de nye

genomiske avlsværdier for yver- og

eksteriøregenskaberne er lavere

end sikkerheden på ydelse.

Ingen sammenhæng

mellem racer

Undersøgelser i New Zealand er

gjort med de samme 60.000 genmarkører

som vi bruger, og un dersøgelserne

har vist at der er forskellige

genmarkører (SNP) for forskellige

racer, og derfor er man

nødt til at have mange tyre i den

base, der skal danne grundlag for

sammenligning af nye tyre for hver

race. Sammenhængen mellem racer

er simpelthen for lille eller ikke

eksisterende. I New Zealand arbejder

man også med genmarkører

på krydsningsdyr – de såkaldte

Kiwi’er. Her vil man undersøge

sammenhænge mellem racer yderligere.

Det er fagre nye verden, og New

Zealand er langt fremme. Det er vi

også i Norden. Vi har genomiske

avlsværdier for langt flere egenskaber

og med stor sikkerhed på bl.a.

frugtbarhed, kælvning samt yversundhed

og sundhedsegenskaber

iøvrigt.

Verden er af lave – ja, men på den

gode måde. En spændende udvikling,

hvor teknikken kan hjælpe os

med at finde brunst, inseminere

med kønssorteret sæd efter tyre med

de allerbedste gener.

Fortsættes 0

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 45


Verdenskongres i Irland

Sammenspillet

mellem avlerne

og teoretikerne

Refereret af Claus Langdahl, VikingGenetics

I denne session var der tre små indlæg,

hvor af kun det ene må siges at

referere til sessionens titel. Dette

indlæg blev givet af dr. Doreen

Corridan fra Irland. Hendes meget

klare budskab var at det fortsat

er vigtigt, at der er et godt samarbejde

mellem avlerne og teoretikerne.

Hun så her dyrskuerne som

et meget vigtigt sted at mødes.

Her har avlerne en chance for at

træffe teoretikerne, og teoretikerne

får mulighed for at opleve avl

som andet end statistik og avlsværdier.

Dyrskuerne har altid været og

skal fortsat være samlingsstedet

ifølge dr. Doreen Corridan.

sluttede da også af med en lille

smagsprøve.

Fertilitet-

Genetik och

Metabolisk

status

Refereret af Camilla Rosman,

VikingGenetics, Sverige

Under konferensen framfördes

presentationer från tre olika talare

i ämnet fertilitet och det är deras

slutsatser och synpunkter som

återges nedan.

Bland lantbrukare världen över är

fertilitetsproblem det, som påverkar

ekonomin allra mest. Interbull

presenterar idag 4 olika delegen -

skaper, men det är bara en hand-

full länder, däribland Norden,

som kan leverera alla värden. Det

är viktigt att skilja på honlig och

hanlig fertilitet. Det är också olika

egenskaper, om man pratar honlig

fertilitet på kvigor eller på kor, där

de senare påverkas av en annan

metabolisk status. Dessutom är

det en komplex egenskap, som

man kan dela in i tre olika element;

förmågan att komma i

brunst efter kalvning, förmågan

att bli befruktad samt förmågan

att få fostret att fästa.

Det är sedan länge känt, att det är

ett negativt samband mellan produktion

och fertilitet, men det är

egentligen inte den höga produktionen

som är boven, utan den metaboliska

stressen. Body Con di -

tion Score – hullbedömning, är

idag den egenskap med starkast

samband till fertilitet.

De to øvrige indlæg blev givet af

henholdsvis professor David Beever,

Keenan, og Peter O’Connor

fra Bailey, chef for PR. Både Keenan

og Bailey var hovedsponsorer

på konferencen. Indlægget fra David

Beever var interessant, men

havde intet avlsmæssigt aspekt og

var mest en reklame for Keenan.

Indlægget fra Peter O’Connor var

ganske interessant, og her blev der

ikke lagt skjul på at indlægget var

en reklame for Baileys. På en morsom

og teknisk flot måde blev vi

ledt gennem Baileys historie og

Frugtbarhedsegenskaber

Hunlig frugtbarhed

• Brunstcyklus

• Befrugtningen

• Forblive drægtig

• Andre egenskaber

(Reproduftions unormaliteter,

brunststyrke, osv.)

Tyrens frugtbarhed

• Sædens kvalitet

• Libido

Meget lav sikkerhed

og arvbarhed

46 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Verdenskongres i Irland

Viktigt framöver blir att finna mer

exakta mätmetoder än vi har idag.

Progesteron kan till exempel vara

en sådan mätegenskap.

I sydöstra USA har man undersökt

skillnaden i fertilitet idag och

30 år tillbaka. Man kan konstatera

att man idag seminerar fler hon d-

jur, man seminerar kor oberoende

av produktion, och man startar att

seminera tidigare, allt för att dölja

en försämrad fruktsamhet. Det

finns dock en tydlig positiv genetisk

trend vad gäller fertilitet i

USA sedan införandet av DPR

(doughter pregnancy rate).

Det finns många anledningar till,

att arvbarheten för fertilitet är låg.

Dels är det en komplex egenskap

och dels är det en brist i registrering

av data. I framtiden kommer

Genomisk Selektion ha en stor betydelse

för det genetiska framsteget,

då det är lågarvbarhetsegen -

skaper som gynnas mest av denna

teknik.

Holsteinkon –

Maximera

hennes

potential!

Redigeret af Gill Zeilon, Svensk

Holstein-foreningen

Keenan och utfodring

Martin Kavanaugh från Keenan

skulle tala om, hur man levererar

bra lösningar för att undgå stör n-

ingar i sin besättning, när det gäller

utfodring. Han började utsöka

vad det var, som var fel och se samband.

24,5% av de kor som dör på

en gård på Irland gör det inom 1

månad efter kalvning. Hennes genetiska

potential skapar krav på,

att vi skall ha ett gott management

i denna fråga. De flesta problem

som uppstår efter kalvning beror

på en negativ balans och kroppsfetts

mobilisering i kon runt kalvning.

Vi bör kontrollera energi intaget

under sinperioden hos kon.

Konventionella, sinko utfodrande

system skapar feta kor eller kor

som ¨uppför¨ sig som feta. Ex, föl -

jan de kor kan vara feta eller uppträda

som det:

•Tunna kor som överutfodras under

sinperioden

•Feta kor under slutet av laktationen

Funktionelle kor

Næsta talare var professor Gordon

Atkins från Canada: Avla för

funktionella kor. Hur mäter vi

funktionalitet? Betyder bra exte -

riör större överlevnad? Alla lantbrukare

har inte intresset att visa/döma/få

sina kor bedömda i utställningsringen!

Men ¨ALLA¨

har dock ändå samma förebild när

det gäller hur den perfekta funk tionella

kon ska se ut. Som en maskin

i en fabrik, kan inte vår ko

förbättra sig om vi inte för funk tio

naliteten framåt. Om en ko klassificerar

sig exempelvis VG (85-

89), så stannnar hon cirka två laktationer

längre i en besättning än

en ko som bedöms P (70-74). Viktiga

saker för kons överlevnad är

framjuveranfästning och juver -

kvalitet.

Sedan gick han över till att tala om

halta kor och visade på hur trycket

blir på inner och ytterklöven hos

korna både på framben och bakben.

När kon går blir det lite mer

tryck på frambenets ytterlöv och

när det gäller bakbenet blir i stort

sett allt trycket på ytterklöven.

Rörelser måste värderas mera hävdade

Gordon. När det gäller kons

rumpa/ kors och länd så måste vi

ha med det i bedömningen för det

påverkar fertilitet, kalvningar och

rörelser. Han avslutade med att

prata lite om mjölktyps styrka och

han hoppas att vi kan se det separat

och inte blanda ihop det med

huldbedömningen.

Excel Dairy

Hank van Exel, känd lantbrukare

och domare från USA, talte om

den avlande lantbrukarens roll.

Han hade 1.700 kor i sin besättning

i Kalifornien vid namn Exel

Dairy. Där var 60 % av korna rena

Holsteinkor och 250 stycken av

dem var Jersey. Han hade 57 Excellenta

kor och 196 VG kor, 35

stycken nomineringar till All

Ame rican. Han var stolt över

bland annat en EX-92 Stormatic

som han veckan efter skulle åka till

Royal i Toronto, Canada, med.

SWD Valiant kom från dem lik s-

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 47


Verdenskongres i Irland

om Mr Jed Approval och nu senast

Pronto.

Avla för honom är buisniss men

också en passion. När du har fasta

kostnader för lön och foder, så är

det samma kronor att fodra en bra

som en dålig ko, så varför inte fodra

de BRA! Tre viktiga kombina -

tioner i hans avels filosofi var:

O En kombination av korset, lårleden,

ben och klövar

O Juvret

O Mjölktypsstyrka, som för honom

betyder en ko, som kan

överleva och producera mjölk

år efter år utan problem.

Utställningsringen har blivit viktig

och den är närmare den ko som

alla vill ha idag. Den sammanför

folk i en positiv atmosfär, där Holsteinkon

kan diskuteras. Det har

ändrats i showringen de senaste

åren, när det gäller storlek på djuren.

Han avsluatde med att typ a

djur och index måste samman falla

bättre.

Afsluttende

kommentarer

Af Keld Christensen, Dansk Holstein

Resultatet af de faglige indlæg var

meget varierende, som det også

måtte fremgå af omtalen. Men det

skal også tilføjes, at vi – modsat til

Europæisk Holsteins kongres –

har mange lande med, der er på et

andet niveau eller har andre ønsker

hos større eller mindre grupper

af kvægbrugere, – og derfor

bliver informationerne måske mere

forskelligartede for deltagere fra

en række lande med avlsarbejdet i

højeste gear for den produktive,

sunde og reproduktive samt funktionelle

og holdbare ko.

Nyt gårdskilt

Mål: 70 x 100 x 0,5 cm

Plade: Opskummet PVC

Billed: Printet med serigrafifarve på

UV bestandig folie

Laminat: Smudsafvisende UV silkematlaminat

Produktionspris: Kr. 1.350,- exkl. moms

Bestilling hos Dansk Holstein

Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N

Tlf. 8740 5000

48 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Verdenskongres i Irland

Spændende oplevelser

Af Jette Hammershøj

Ti piger ledsagede deres mænd til

Verdenskongressen i Killarney i Irland,

og vi glædede os til at se lidt

nærmere på Irland. Vi tog først til

Cobh Heritage Centre, som ligger

i en restaureret victoriansk jernbanestation.

I centret var der udstillinger,

film og billeder, som fortalte

historien om 2,5 millioner

mennesker, der emigrerede til

Ame rika mellem 1848 og 1950.

Cobh var også den sidste havn,

hvor Titanic lagde til, før den katastrofale

rejse.

Vi fortsatte turen til Midleton Destillery,

hvor vi spiste frokost i

nogle fantastisk smukke bygninger.

I det meget velholdte museum

fik vi historien om den berømte Jameson

whisky, og til sidst var der

smagsprøver og mulighed for at

købe de gyldne dråber. Lidt synd

for mændene, at de ikke var med!

Vi sluttede dagens tur på Blarney

Wollen Mills, – en spændende butik

med bl.a. uldvarer, krystal, porcelæn

og smykker.

Nogle af aktiviteterne blev generet af regnvejr, men ledsagerne bevarede det

gode humør

Vejret i Irland er

underfundigt

Vi så frem til næste dag ved Gap of

Dunloe, en gletsjerdal i Macgillacuddy

Reeks Mountain Range. Vi

skulle køre i hestevogne gennem

Gap of Dunloe, en fantastisk og

enestående natur med søer, bjerge

og vandfald. Desværre var det

dårligt vejr, og efter vi blev udstyret

med håndklæder samt fik te og

kaffe, blev vi koblet på en tur i

skønne naturområder. Det blev,

trods aflysning, en rigtig dejlig

dag.

Lørdag bød på dyrskue. ”The natio

nal dairy show”. En del af pigerne

var med på det arrangement medens

andre kiggede nærmere på

Killarney med besøg i Katedralen

og hestevognstur i naturparken.

En enkelt tog ud på egen hånd og

fik vist alle set en masse fantastisk

natur.

En flok herlige piger med godt humør

gjorde, at det blev en rigtig

god tur til Irland.

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 49


Verdenskongres i Irland

Dyrskue i Irland

Af Erik Hansen, Hjerting

Nationalt skue i Irland i år omdøbt

til ”World Conference

Show” i anledning af, den 11. verdenskongres

for Holstein i år

fandt sted i Irland. Irland – et

land med stolte udstillings traditioner.

Ikke kun i Irland, men i hele England,

har der altid været fokus på

prima eksteriør, og kåring omtales

traditionelt før ydelse og indeks

(f.eks. total indeks). Dette forhold

understøttes af, at der også er gode

priser på højtkårede dyr ud af gode

kofamilier. Derfor har mange avlere

med øje for eksteriør, gennem

årtier været gode til at indkøbe genetik

til dette formål. Som bevis

på dette, debuterede Irland første

gang til Agribex i 2000 med en flot

3. plads i landekonkurrencen og

med bedste unge ko. 4 år senere

blev Irland en flot vinder. Af vete -

ri nære årsager, har Irland kun deltaget

2 gange.

ningsejere havde gjort en del ud af

deres egen lille stand ved siden af

dyrene.

Kviebedømmelsen

Der var 4 store hold kvier, og hold -

inddelingen var efter amerikansk/

canadisk mønster, forstået på den

måde, at holdinddelingen ligger

fast år efter år – kvier født fra 1/1

2007 til 30/6 2007 i halvårsintervaller,

og alt hvad der er ind imellem

ryger i samme hold. I år med

op mod 100 ekstra tilmeldte dyr,

meget store hold. Kvier født fra 1.

januar havde en stor gruppe, der

var født i den første uge. Jo, det er

længe planlagt, hvornår showdyrene

skal kælve med det næste håb!

Det sås også af kvaliteten, hvor det

var store kvier, med helt prima eksteriør.

Afstamningerne var for en

dels vedkommende ukendte for

os, men også mange efter Talent,

Shottle, Goldwin, Duplex, Stormatic,

Damion, M Kite, Rubens

og Gibson.

Vinder hos kvierne blev Moorefarms

Avnt Paradise, – fader: Kite

Advent Red. Kvien, født den 5/1

2008, var stor og elegant, men det

var trods alt modig af dommeren

at vælge så ung en kvie. Dommer

var canadieren Callum Mc Kinven,

der var utrolig sikker hele vej -

en igennem, og han har dømt Madison

flere gange/flere racer. Reserve

hos kvierne var også en flot

kvie, fader Shottle og født den 2/8

2007. Kvierne – Uha – sikke et

show.

Goldkøerne

Efter kvierne var der 2 goldkoklasser,

med henholdsvis 12 køer (1.

I stalden aftenen før

Det er altid spændende at gå i stalden

dagen før dyrskuet, – hvad

kan vi forvente? – hvem vinder? –

hvad tror jeg? Der var ca. 250

fremmødte dyr, hvoraf der var

over 100 kvier og 2 hold goldkøer.

At se til på forhånd var kvaliteten

god, men fra dansk side var vi ikke

imponerede – vi så utrolig mange

voldsomme yvere. Staldene, hvor

dyrene var opstaldede, var ikke

prangende, men de fleste besæt-

Vinderen Croagh Fran 26 med trækkeren Gary Jones samt sponsor, Holsteinpræsident

samt dommer

50 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


og 2. kalvs) og 16 køer ( 3. Kalvs og

flere). Interessant og noget vi ikke

er vant til, men uanset hvad, der

bliver selvfølgelig også hos en

goldko skelet til yveret. I denne afdeling

var der en klar og suveræn 4

kalvsko som vinder – far: Boulet

Charles.

Malkekøerne

Hos malkekøerne var afstamningerne

omvendt mere spredte og

ukendte for os, men der var ikke

skyggen af afkom efter en dansk

tyr, og i det hele taget europæisk

afstamning – enkelte køer efter

den spanske tyr Duplex og den engelske

tyr Principal.

I forhold til aftenen før var vi meget

imponerede, og ordet ”timing”

forstår dyrskueudstillere i hvert

tilfald i Irland. Det så rigtig flot

ud, og konkurrencen var benhård.

Dommeren arbejdede meget se ri -

Croagh Fran 26,

Champion på

World Holstein

Friesian Show '08

øst, og vi danskere var i langt de

fleste tilfælde enige, og trods alt –

han er jo tæt på køerne i ringen. Vi

havde nogle spændende timer

med top eksteriør, køerne var topklargjorte

og med meget entusiastiske

udstillere. I finalen var der

ikke en suveræn vinder, men mange

gode bud, og set fra dansk side,

blev der ved målstregen valgt mere

ud fra kropseksteriør i forhold til

malkeorganer. Men der var en

utrolig god og bred top. Dyrskueudstilling

– det kan de i Irland!

Oversigt over finalen:

Grand Champion

og Champion Senior:

Croagh Fran 26 – F: Derry

Reserve Grand Champion:

Mearlaview A Storm Vixan –

F: Ston

Champion 1. lakt køer

Kilwarden Goldwyn Vixan –

F: Goldwyn

Champion kvierne:

Moorefarm AVNT Paradise –

F: Advent Kite

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 51


EAAP

Europas største kongres

for husdyrvidenskab

Af avlsrådgiver Jakob V. Andersen, VikingDanmark

Hvert år afholder The European

Association for Animal Produc -

tion (EAAP) en stor kongres, hvor

indlægsholdere samt deltagere

valfarter til fra store dele af verden.

Selve kongressen forløber

over 4 dage med massevis af videnskabelige

indlæg omkring

husdyrproduktion. Under dette

års kongres skulle jeg fremlægge

resultaterne fra mit specialeprojekt.

Kulminationen på specialet

Det foregående indlæg var ved at

være færdigt, og sveden var begyndt

at pible frem i mine håndflader.

Næste gang var det min tur. Jeg

skulle fremlægge mine specialeresultater

foran 40 – 50 mennesker,

hvoraf nogle var kendte forskere.

Jeg havde, halvandet år i forvejen,

da jeg begynde på mit speciale, ikke

drømt om at mit speciale skulle

have så stor forskningsmæssig interesse,

at en fremlæggelse på en

kongres var mulig. Femten minutter

senere var det hele vel over stå -

et, og det var gået rigtig godt. Jeg

havde kort fortalt, hvordan brug af

kønssorteret sæd til produktions -

køerne påvirker avlsfremgangen

på populationsniveau.

EAAP – en kongres på

højt niveau

EAAP er Europas største kongres

omkring husdyrproduktion. Dagene

er opdelt i en formiddags- og

en eftermiddagsdel. Der er gerne

et eller flere indledende indlæg på

en halv time, og derefter indlæg på

15 minutter om emnet. Indenfor

genetik og avl var genomisk selektion

det helt store emne, og mængden

af forskning omkring emnet er

enormt. Derudover var jeg til et

indlæg omkring hunlig frugtbarhed,

og det er godt at se, at der arbejdes

intenst for at forbedre reproduktionen.

Endvidere var der

et indlæg omkring funktionelle

egenskaber, og hvordan de håndteres

i verden. Jeg blev igen bekræftet

i, at Norden er med helt fremme.

Mange steder i verden er der

store besætninger, hvor der laves

mange registreringer. I Norden

kommer registreringerne fra næ -

sten alle besætninger, og derved er

vi et langt skridt foran mange lande.

Bliv ved med det gode registreringsarbejde

i besætninger – det

betaler sig. Kongressen viste også

hvor hurtigt arbejdet med avl udvikler

sig. Der var nogle indlæg om

QTL og andre former for DNAundersøgelser,

som er ved at blive

overhalet af genomisk selektion.

Brug for forskning

på praktisk niveau

Ud af de mange indlæg var en meget

stor del af indlæggene møntet

på forskningen af forskellige teknikker

samt grundforskning. Dette

er selvfølgelig nødvendigt for at

opnå fremskridt, men det er mindst

lige så vigtigt at undersøge, hvordan

teknikkerne kan bruges i praksis,

og hvilken effekt de har i praksis.

Antallet af indlæg om dette var

desværre begrænset. Ud fra indlæggene

på kongressen tyder det

på, at fremtiden byder på meget

store fremskridt, hvor genomisk

selektion nok er det største. Men

hvordan skal de bruges? Dette var

der ikke mange som svarede på, og

efter min mening er det lige så vigtigt

at undersøge. Jeg mener derfor,

at kommende forskningsprojekter

skal inkludere en undersøgelse,

der belyser effekterne i

praksis af tiltagene. Det glæder

mig derfor meget at se det tætte

samarbejde mellem forskning og

praktisk kvægavl, som vi har i Danmark.

En stor tak

Jeg vil gerne takke Th. Aarups

fond for legatet, der gjorde det

muligt for mig at deltage i EAAPkongressen.

Det gav muligheden

for at fremvise forskningsresultater,

der er baseret på den danske og

svenske Holstein- population, og

derved øge interessen for denne.

Endvidere glæder det mig, at Th.

Aarups fond støttede et indlæg,

der binder forskning og praktisk

landbrug sammen, da det kan

hjælpe landmændene. Derudover

vil jeg gerne takke mine vejledere

på Det jordbrugsvidenskabelige

fakultet i Foulum.

52 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Dyrevenligt gulv

er en god investering

Af konsulent Erik Bendix, dyrlæge Kenneth Krogh og konsulent Mads Urup Gjødesen, Dansk Kvæg

Investering i nye typer af gulve,

som sikrer en bedre klovsundhed,

bliver på bare et år en god overskudsforretning

i sparede udgifter

til klovlidelser.

Nye typer af drænede gulve til

kvægstalde, som i øjeblikket er under

udvikling, forventes at kunne

opretholde en langt bedre gulvhygiejne

end med de gængse faste

gulve med fald. Det resulterer i en

væsentlig bedre klovsundhed, som

hurtigt kan aflæses på dyrlægeregningen.

Det viser nye beregninger

i sundhedsøkonomi-programmet

CowEcon*, der beregner økonomiske

tab af mælkeydelse, tilvækst,

udsætning osv.

Fordelene ved de nye

gulvtyper

De nye typer af gulve koster ca.

100 – 150.000 kr. mere end de

gængse faste gulve. Til gengæld

har de præfabrikerede drænede

gulve følgende væsentlige fordele:

•Mindre skrabere og dermed fær -

re hornrelaterede klovsygdomme

•Præfabrikerede som standard,

hvilket vil sige mere nøjagtige

gulve

•Ingen ajlepytter

•Renere klove og ben, og dermed

renere sengebåse og bedre celletal

•Ingen gyllesump der forurener,

og dermed færre smitsomme

klovsygdomme

•Tilgodeser både dyrevelfærd og

miljø

100.500 kr. i årlig

besparelse ved 200 køer

Tager man eksempelvis udgangspunkt

i en løsdriftsstald til 200

malkekøer og et gulvareal på ca.

1.000 m2, vil de årlige omkostninger

ved en merinvestering i gulve

på 150.000 kr. være på 18.750 kr. I

det beløb er der både indlagt afskrivninger

og finansieringsomkostninger,

der matcher 20 års lø -

betider Den besparelse, man samtidigt

opnår som følge af færre

klovsygdomstilfælde, er imidlertid

langt større. Beregninger i Cow E-

con viser således en besparelse på

100.500 kr. Selvom den økonomiske

vurdering af effekten ved bedre

staldgulve reduceres til det halve,

dvs. til ca. 50.000 kr., vil der altså

stadigvæk være en samlet stor økonomisk

fordel.

Beregningerne er baseret på det

faktum, at 20 procent af køerne i

mange besætninger konstant er inficeret

med digital dermatitis (DD),

og at 60-70 procent af køerne – i

nogle tilfælde – flere inficeres

årligt. Forekomsten af hornrelaterede

klovlidelser, herunder sålesår,

Bedre gulv vil andet lige kunne reducere udgifterne til behandling

som følge af færre sygdomstilfælde. Dermed kommer

regnestykket til at se således ud:

35 behandlinger mod DD, á 2.300 kr. = 80.500 kr.

5 behandlinger mod hornrelaterede

sygdomme, á 4.000 kr.

= 20.000 kr.

I alt årlig besparelse = 100.500 kr.

Årlige omkostninger ved den nødvendige merinvestering for

at opnå bedre staldgulv ansættes til 150.000 kr.

Afskrivning over 20 år udgør årligt 5 % p.a. = 7.500 kr.

Samlet ydelse ved 20 års lån er sat til

7,5 % p.a. = 11.250 kr.

I alt årlig omkostning = 18.750 kr.

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 53


hulvæg og dobbeltsål er på omkring

20 procent årligt. Af dem

kan op til 25 procent af tilfældene

sandsynligvis tillægges store uhensigtsmæssige

skrabere.

Halvering af digital

dermatitis

Bedre hygiejne på staldgulvene

forventes at give op til 50 procents

reduktion i antallet af DD. En tilsvarende

halvering ses ved hornrelaterede

lidelser, hvis skraberstør -

relsen halveres.

Halvdelen af inficerede og skadede

køer skal igennem en sygdomsbehandling,

hvilket i eksemplet

med 200 køer svarer til 60-70 køer

med DD, og 10 køer med hornrelaterede

sygdomme. Med den bedre

hygiejne reduceres antallet af

behandlinger altså med 50 procent,

hvilket svarer til 35 behandlinger

mod DD, og 5 mod hornrelaterede

sygdomme.

CowEcon har beregnet DD til at

give et tab på 2.300 kr. pr. behandlet

ko, og en hornrelateret sygdom

til 4.000 kr.

Nye gulvtyper bør være

det naturlige valg

Med udgangspunkt i ovenstående

beregning er det vores vurdering,

at der naturligt bør vælges disse

nye typer af staldgulve, når der

bygges nyt – eller renoveres staldgulve

på kvægbedrifter. Udover

den økonomiske effekt må værdier

som bedre sundhed, dyrevelfærd

osv. heller ikke glemmes, samt glæden

ved at arbejde med dyr, hvor

hyppigheden af klovproblemer er

minimale. De nye gulvtyper forventes

på markedet i 2009

Dansk Kvægs

Kongres 2009

*Beregninger i CowEcon bygger

på standard- og gennemsnitstal af

de produktions- og biologiske niveauer

samt niveauer på priser for

mælk, kød, dyr osv.

KvægInfo nr. 1907

23.-24. februar i Herning Kongrescenter

Et lille udpluk af de mange emner, som du vil kunne

høre om på Dansk Kvægs Kongres:

•Genomisk selektion revolutionerer avlsarbejdet

•Sæt kursen i blæsevejr

•Nye rammer for dyrevelfærd

•Få maks ud af din højteknologi

•Få det bedste ud af din stald’

•Lær management af de bedste

•Driv kvægbrug i en miljøtid

•Kvægbruget i ungdommens hænder – debat

Og så er der jo som altid beretning ved formand

Peder Philipp og direktør Gitte Grønbæk, Dansk Kvæg,

ligesom en minister forventes at komme på taler -

stolen

Et par dage med mange væsentlige informationer

for danske mælkeproducenter

– sæt en eller begge dage af til at blive opdateret

på ny viden

54 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Ny opgørelse over sygdoms -

behandlinger i mælkekvægs -

besætninger

Af dyrlæge Kenneth Krogh, Dansk Kvæg og konsulent Marlene Trinderup, Agrotech.

Antallet af behandlinger pr. 100 årskøer er siden 2005 steget fra 98,5 til

103,1. Det viser opgørelser fra kvægdatabasen. I de 147 besætninger som

har været med i Ny Sundhedsrådgivning (NySr) i hele 2007 var der i alt

173,5 behandlinger pr. 100 årskøer. Den væsentligste forklaring på forskellene

i behandlingshyppighed er en udvikling hen imod en bedre registreringsgrad

og en ændret tærskel for behandling frem for et højere sygdomsniveau.

I det følgende gælder de angivne tal

behandlingshyppighed pr. 100 års -

køer. Blandt registrerede sygdomsbehandlinger

i Kvægdatabasen i

2007 var yverbetændelse fortsat

langt den hyppigste behandlingskrævende

sygdom med gennemsnitlig

43,9 behandlinger. I NySrbesætninger

var der 60,3 behandlinger

for yverbetændelse. På andenog

tredjepladsen lå tilbageholdt

efterbyrd og goldbehandlinger

med henholdsvis 9,4 og 8,2 behandlinger.

Der er sket et fald i antallet af registrerede

behandlinger af kælvningsfeber

fra 4,2 til 3,8.

Stigning indenfor

tre sygdomme

Der er sket en stigning i antallet af

behandlinger indenfor 3 sygdomme:

O Ketose er steget fra 2,5 til 3,2

(NySr 8,3) behandlinger

O Børbetændelse er steget fra 5,4

til 7,1 (NySr 16,9) behandlinger

O Klov-/lemmelidelser er steget

fra 9,6 til 12,1 (NySr 26,2) behandlinger

Stigningen i behandlingshyppighed

for ketose og børbetændelse

kan forklares ud fra øget brug af

systematiske kliniske undersøgelser

i sundhedsrådgivningen. Den

forholdsvis høje behandlingsfrekvens

(16,9) for børbetændelse i

NySr er en naturlig konsekvens af

de lovpligtige rutinemæssige undersøgelser

af nykælvere, hvor der

netop tjekkes for bl.a. børbetæn -

del se, og dermed konstateres og

behandles flere. Samme tendens

ses for ketose, idet undersøgelse

herfor ofte frivilligt finder sted i

forlængelse af de lovpligtige tjek af

nykælvere i besætninger med

NySr.

Stigningen i behandlingen af klov-

/lemmelidelser skyldes især en

stig ning i behandlingshyppigheden

for klovbrandbylder og digital

dermatitis(DD). I besætninger

med NySr er der forholdsvis mange

behandlinger for klovbrandbylder

(12,1). ”Klovbrandbyld” eksisterer

i mange besætninger med

NySr som en såkaldt besætningsdiagnose,

hvilket indebærer at

kvægbrugeren selv må opstarte behandlingen.

Denne mulighed foreligger

pt. ikke for diagnosen

DD. Det er en rimelig antagelse, at

en del af de registrerede tilfælde af

klovbrandbylder i besætninger

med NySr reelt afspejler fejlregistrerede

tilfælde af digital dermatitis

og andre klovlidelser. Vi forventer,

at der reelt er en del flere

klovlidelser end de registrerede,

idet mange klovbehandlinger udført

af klovbeskærer og besæt -

nings ejer ikke bliver registreret.

Kun i de tilfælde hvor klovlidelser

behandles med medicin af dyrlægen

eller besætningsejer, er registrering

i kvægdatabasen lovpligtig.

I tabel 1 ses den gennemsnitlige

hyppighed af sygdomsbehandlinger

registreret i Kvægdatabasen i

2005 og 2007 i alle besætninger

samt hyppigheden for besætninger

som gennem hele 2007 var

med i Ny Sundhedsrådgivning.

Sygdomme med lavere hyppighed

end 0,1 behandlinger pr. 100

årskøer er udeladt. Behandlinger

indenfor 8 dage med samme sygdomskode

regnes som samme

tilfælde

Datagrundlag og

anvendelse af data.

I nærværende opgørelse gives en

oversigt over sygdomsbehandlinger

registreret i Kvægdatabasen i

2005 og 2007. Antallet af besætninger

og køer der indgår i opgø -

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 55


Oversigt over hyppigheder af sygdomsbehandlinger – 2005 og 2007

Tabel 1. Oversigt over hyppigheder af sygdomsbehandlinger registreret i Kvægdatabasen i 2005 og 2007 i alle besætninger

samt hyppigheden for besætninger som gennem hele 2007 var med i Ny Sundhedsrådgivning. Sygdomme med

lavere hyppighed end 0,1 behandlinger pr. 100 årskøer er udeladt.

Klik på de blå tal for at få vist histogram over variationen mellem besætninger:

Hovedgruppe Sygdom Behandlingshyppighed

Antal behandlinger pr. 100 årskøer

Alle 2005 Alle 2007 NySr 2007

4820 4107 147

besætninger besætninger besætninger

489.852 483.366 25.474

årskøer årskøer årskøer

Yver Pattelidelser 1 0,8 0,7 0,7

Yverbetændelse, i alt 43,1 43,9 60,3

Yverbetændelse 37,4 38,0 48,3

Yverbetændelse, goldperiode 3,8 4,2 2,6

Yverbetændelse efter læsion 0,1 0,1 0,1

Yverbetændelse, akut 1,3 1,3 1,1

Yverbetændelse, subklinisk 0,3 0,4 8,24

Goldbehandling 8,4 8,2 17,4

Intern patteforsegling 0,5 0,6 3,3

Fordøjelse og stofskifte Fordøjelses- og stofskiftelidelser, i alt 12,1 11,5 18,8

Kælvningsfeber 4,2 3,8 3,7

Ketose 2,5 3,2 8,3

Løbedrejning 2 1,2 1,4 2,3

Fordøjelsesforstyrrelse 0,9 1,0 1,8

Løbekatarr/forgiftning 0,8 0,7 0,9

Diarre 0,6 0,5 0,3

Fremmedlegeme 1,0 0,9 1,4

Reproduktion Reproduktionsbehandlinger, i alt 24,0 26,1 46,8

Børkrængning 0,1 0,1 0,1

Børslyngning 0,2 0,2 0,3

Kejsersnit 0,1 0,1 0,1

Fødselshjælp 0,8 0,8 0,9

Abort 1,3 1,4 1,6

Skedebetændelse 0,2 0,2 0,6

Børbetændelse 5,4 7,1 16,9

Tilbageholdt efterbyrd 9,2 9,4 10,3

Cyster på æggestokke 3 0,9 1,1 1,9

Brunstinduktion 4,6 4,7 11,7

Reprolidelse, andet 0,6 1,1 2,5

Klove og lemmer Klov-lemmelidelser, i alt 9,6 12,1 26,2

Klovbrandbyld 3,8 5,0 12,1

Balleforrådnelse 0,1 0,2 0,1

Betændelse, klovspalte 0,4 0,5 0,6

Digital dermatitis 0,1 0,4 1,7

Såleknusning 0,4 0,3 0,3

Laminitis 0,1 0,1 0,4

Trykning 0,1 0,2 0,2

Tyk has 1,4 1,7 4,3

Ledbetændelse 0,2 0,3 3,65

Lemmelidelse, andet 3,1 3,4 2,9

Ialt Alle ovenstående behandlinger 98,5 103,1 173,5

1) Pattelidelser inkluderer pattetråd, patteopstik, patteamputation eller pattehudsbetændelse

2) Løbedrejning inkluderede sygdomsbehandlinger registreret som løbedrejning, højresidig løbedrejning og venstresidig løbedrejning. Forud for

beregning blev eventuelle dobbeltregistreringer på ko-niveau inden for de tre mulige koder bortcensureret

3) Cyster på æggestokkene inkluderer registreringer som “cyster” eller “cyster, hormonbehandling”

56 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


el sen fremgår af tabellen. For

2007 er der særskilt lavet en opgø -

relse over de besætninger (147)

som havde været med i Ny Sundhedsrådgivning

i hele 2007. Ordningen

omkring NySr trådte først

i kraft i november 2006. Der er

derfor ikke så mange besætninger

med i denne opgørelse, som er den

første over behandlingshyppigheder

i NySr-besætninger.

I denne opgørelse af registrerede

sygdomsbehandlinger fra kalen der -

året 2005 og 2007 indgår data fra

den danske Kvægdatabase. Opgø -

relsen tager ikke højde for faktorer,

som individuelle behandlingstærskler

og eventuelt manglende

kontinuitet i sygdomsindberetninger.

Alle besætninger med mere

end 5 behandlinger i alt pr. 100

årskøer er medtaget.

For hver af de primære sygdomsgrupper

samt de hyppigste sygdomsbehandlinger

er beregnet et

populationsgennemsnit på tværs

af alle besætninger som antal behandlinger

pr. 100 årskøer.

Kendskab til hyppighed- og variation

af behandlinger er nyttig ved

såvel vurdering af konkrete sygdomsproblemers

størrelse som ved

udpegning af overordnede indsatsområder.

Typisk anvendes behandlingshyppigheder

til at forholde

sig til en given besætnings

behandlingsniveau i forhold til andre

besætninger. Tallene kan imidlertid

også bruges til at beskrive

sygdomsudviklingen i danske malkekvægsbesætninger

over tid, idet

vi fremadrettet årligt vil udgive en

ny opgørelse. Variationen er dog

mindst lige så interessant. Stor variation

mellem besætninger giver

nemlig et godt bud på, hvilke sygdomme

vi alt andet lige kan påvirke

forekomsten af. Ved at klikke på

de blå tal i tabellen popper et histogram

med variationen mellem

besætningerne. KvægInfo nr. 1902

Th. Aarups fond

I Th. Aarups fond er der ca. 50.000 kr.

til uddeling hvert år.

Pengene gives til personer, der gennem uddannelse

vil dygtiggø re sig indenfor Hol -

stein Friesian-avls viden i udlandet. Det kan

væ re såvel teoretisk som praktisk viden.

Vi får en del ansøgninger, men mange af

dem opfylder ikke fondens krav om, at det

er specielt SDM- viden, det drejer sig om.

Fondens bestyrelse håber på, at potentielle

ansøgere er opmærksomme på denne

mulighed for støtte.

Søges nu – senest 5. januar 2009

Invitation til

vintermøder

– se side 2

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 57


Tyrefædre i kvægavlsforeninger september 2008

Kvf Norden Tyskland Holland Frankrig Italien Europa USA Canada

i øvrigt

Viking D Cresten, Ligö, Eminem Surprise Active Planet, Ozfest, Aladdin,

D Sammy, D Cole Linfluence

D Onside, D Durum,

D Banker, Bissjön, Rakuuna

Finland D Sammy, Rakuuna Bertil Bushman

RSH Zar, Stylist, Fibrax Spooky (GBR), Mickey Lightning

Tyskland Vachim Gavor (CZK)

TopQ Bobas, Elmar, Bertil, Roppa, Spooky (GBR) Laramee, Bushman, Ashlar

Tyskland Cassano, Zar, Eleve, Sandy, Jeeves, Mickey

Gibor, Novize, Vachim

Vost Cassano, Charts Chicago(ESP) Jeeves, Malicieux, Ashlar

Tyskland Xacobeo(ESP) Mickey, Onward

Masterind Jolus, Eleve, Cassan, Spooky (GBR), Mickey, Onward Lightning

Tyskland Zar, Donato, Juwel, Gavor(CZK)

Emil II, Vachim

Creavia Gibor Saver, Teuffeur, Tennyson Bushman, Mega-Man, Sidney

Frankrig Thillot, Titos Dri, (GBR) Planet, Mickey,

Troarn, Unel Team, Onward, Malicieux

Usoko FBD, Usolen,

Usonet Fin, Uzo

FBD, Okazaki

Alta D Sammy Ernesto Bertil Fibrax, Active Alexander, Ally, Onward, Mr Minister,

EU/USA Planet, Sandy, Million, Ashlar

Mega- Man, Moscow, Sidney

Armstead

Holland Gibor, Jango, Bertil, Roppa, Planet, Jeeves

Genetics Juwel Butembo, Sur-prise,

Holland Twister, Peinzer Boy

Intermizoo Rubentot, Spooky (GBR) Earnit

Italien Fibrax, Active,

Quasimo

Ciz Active, Yoriko Jeewes, Sandy,

Italien Alexander, Million

Elpzoo Rubentot Onward, Armstead,

Planet, Jeewes

Semen Italy Fibrax, Tunddu, Armstead, Jeewes,

Active, Incontro Planet, Million

Select Sires Leif, Jango, Active Planet, Jeeves, Bushman, Sidney

USA Jobess Million, Burt, Alexander, Lightning

Michael, C Dorne, Sandy,

Socrates, Arrow Sanchez,

Lion King, Lawn Boy P

Accelerated Ramos P Shottle (GBR) Planet, Alexander, Million, Goldwyn

Genetics Micheal, Terminator,

USA Onward

Semex Malicieux, Pecos, Planet, Ashlar, Sidney,

Canada Onward, Jeeves, Million Carnival, Lightning

58 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Ungdom

Ungdommen på

World Dairy

Expo 2008

Af Louise Frisk, Ammelhede

Er du medlem af Ungdoms foreningerne?

Unge Vendelboer:

Henriette K. Jensen,

Glimsholtvej 514, 9870 Sindal

henriette.koktved@tdcadsl.dk

Michael Wang Pedersen

KOordinator,

tlf. 2129 9197 el. 2061 5283

malenemichael@os.dk

17 forventningsfulde og spændte

unge mennesker tog i slutningen

af september til Wisconsin i USA.

Målet var at opleve amerikanske

kvægbrug, amerikansk kultur og

ikke mindst overvære World Dairy

Expo i Madison. For mange af

deltagerne var det første gang vi

var i USA, og derfor kan alt virke

stort og imponerende på os.

Team Future Breeders:

Jacob Therkildsen,

Risvangsvej 12, 8530 Spørring

jacob-therkildsen@hotmail.com

Efter flyveturene og et par timer i

bus ankom vi til Madison, – noget

vi alle havde glædet os til i flere

måneder, og endelig var vi der. Vores

hotel havde swimmingpool,

boblebad, motionscenter og ikke

at forglemme kæmpestore senge.

Efter et hurtigt måltid på en costa

ricansk restaurant, – den kunne

med garanti ikke opnå en Smiley i

Danmark, selvom maden smagte

godt, – gik vi med en smule jetlag i

seng, da vi havde fuldt program fra

tidligt mandag morgen.

Fokus på management

Vi besøgte den første dag Cot ton -

wood Farms, Larsons Acres og

Townson Holstein. De kan alle

karakteriseres som farme med fokus

på management og ikke så meget

på avl, – dog gik de op i hvilke

Team Ringkøbing:

Jens Rasmussen,

Kirsebærmosen 30, 7400 Herning

jens1986@sol.dk

West Breeders:

Søren Thuesen Klint,

Puglundvej 14, Starup

7200 Grindsted

th.klint@hotmail.com

tyre de ville bruge, men de havde

mere fokus på omgivelserne. Larsons

Acres havde f.eks. investeret

godt 2 millioner i et sorteringsanlæg

til sand, hvorved de kunne

genanvende sandet hos køerne.

Østlige Øers Kvægforening:

Claus Mortensen,

Følfodvej 2, 4470 Svebølle

cvjersey@yuomail.dk

Breeding Fyn:

Johan Bebe, Gestelevvej 17, 5750 Ringe

johanbebe_2@hotmail.com

Young Breeders:

Leif Just,

Ørstedvej 3 6560 Sommersted

Leif_Just@hotmail.com

Tirsdag blev afsat til at besøge to

besætninger, som havde mere fokus

på avlen. På Mystic Valley Dairy

er tyrene Toystory og J Lou tillagt.

Næste besøg gjaldt So-Fine

Bovines, hvor det der først faldt i

øjnene var kalvene, der stod bundet

til hver deres hytte på en stor

græsplæne. I Danmark vil man

med det samme sige, at det ikke er

dyrevelfærd, – men det så nu ud til

at kalvene havde det rigtigt godt.

Udenlandsk arbejdskraft

Fælles for alle vore besøg var også

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 59


Billedkavalkade fra

Ungdomsforeningernes

tur til USA

60 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


deres valg af arbejdskraft. Alle bedrifter

havde mexicanere ansat.

Farmene havde et koantal på mellem

400 og 1.400 køer, der gik i

åbne stalde. Vi tænkte os til, hvor

koldt det måtte være en februarmorgen

med -20 grader!

Generelt stod malkeanlæggene ikke

stille, – i Danmark ville vi kalde

det underkapacitet. Den største

malkestald vi så var en 2X20 til

1.400 køer, men de skulle til gen -

gæld igennem 3 gange dagligt, så

der var fast arbejde 22 timer i døgnet.

Alle farme malkede 3 gange,

og ydelsen i besætningerne lå på

ca. 12.500 kg EKM. Vores indtryk

var også, at der ikke var overladt

ret meget til tilfældighederne. På

hele turen så vi ikke en syg eller

halt ko, imponerende i så store besætninger.

Ingen syge dyr

Avlsmålet i besætningerne var kø -

er, der kunne holde til at give den

høje ydelse, så derfor var lemmer

og yver det højest prioriterede.

Deres primære tyrevalg var pt. Jeeves,

Onward, Lightning, Sandy og

Planet. Desuden var de rigtig glade

for deres gamle køer, hvor Blitz og

Durham havde gjort sig mest bemærket.

Mange af besætningen var

begyndt at anvende Durham-sønnerne

Mr Sam og O Zenith, da de

unge døtre klarer sig rigtig godt i

deres systemer: prima lemmer, rigtig

gode malkeorganer og meget

lette køer at arbejde med.

Alle stederne blev vi i øvrigt modtaget

med stor gæstfrihed, og vi

skulle da lige have kakao og kage,

inden vi tog videre!

Viljen til at opleve

Onsdag var dagen, hvor vi skulle

være turister. WWS havde arrangeret

en tur til et KÆMPE forlystelsesområde,

Wisconsin Dells.

Noget skuffede blev vi dog, da vi

havde kørt rundt mellem forlystelserne

i en halv times tid og fandt

ud af, at 90 % havde lukket for vinteren!

Så var gode råd dyre, for en

hel dag i et lukket område var

måske lige i overkanten.

Nogle af drengene havde bemærket,

at vi havde passeret ABS’ hovedkvarter

i De Forest. Vi vidste,

at Robert Bruisma, leder af Dansk

ABS også var i USA, og hurtigt

blev der arrangeret et besøg på stationen.

Vi så alle ventetyrene samt

et udsnit af brugstyrene, hvor

Dun dee og Boliver er de mest

kendte, og vi passerede verdens

mest kendte tyrestald: Holstein

Hilton.

Sikken en bøf

Aftenens program stod Select

Sires for. Ved et barbecue-arrangement

fik vi serveret de største bøffer,

der vist findes i USA. Hvis nogen

siger de tog sultne derfra, nægter

jeg at tro på det!

Accelerated Genetics

Torsdag morgen, hvor nogle var

mere friske end andre, gik turen

med bus til Accelerated Genetics,

– 2½ times kørsel nord for Madison.

Hertil var alle udenlandske

gæster på World Dairy Expo inviteret.

Vi blev inddelt i hold, iklædt

hvide ”rumdragter” og var derpå

klar til en hurtig rundtur med indlagte

indslag om bl.a. deres tyre og

kønssorteret sæd. Derefter kørte vi

i 3 timer sydpå for at besøge formanden

for foreningen. Her blev

naturligvis udelukkende anvendt

sæd fra Accelerated Genetics, men

vi var ikke imponeret af kvaliteten

af besætningens kvalitet.

Om aftenen bød Accelerated Genetics

på et flot arrangement. Vi

var inviteret til reception på Monona

Terrace, – en dejlig aften

med bespisning og god underholdning

af et lille swingerband.

WORLD DAIRY EXPO

Fredag og lørdag havde vi til egen

disposition. Vi blev udstyret med

et lille skilt og havde adgang overalt.

Fredag gik for de fleste med at

se staldene og dyrskuepladsen, da

Holsteinkøerne først skulle bedømmes

om lørdagen. Der var et

kæmpe område med stalde, og alle

racer og områder var blandet. Det

var også utroligt spændende at se,

hvordan de gør dyrene klar. Derudover

havde hver farm også gjort

meget ud af deres plads i stalden

med udstilling af billeder, skilte og

pokaler samt brochurer om farmen.

Imponerende bedømmelse

Deres bedømmelse og oprangering

er anderledes end herhjemme.

Holdene er meget store set i forhold

til Danmark. 50 kvier var der

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 61


i hvert af de 4 hold, så som dommer

gjaldt det om at have et helt

utroligt overblik, og det havde Brian

Carscadden. Han var en meget

rolig dommer, der havde sine argumenter

i orden og kunne udtrykke

dem, så alle kunne forstå det.

Om aftenen var vi lidt i et dilemma,

WWS holdt reception for os

og der var World Classic Sale. 44

kalve skulle auktioneres bort, og

det helt specielle ved denne auk tion

var måden, hvorpå det blev

gjort. En person gav løbende information

om kalvene, mens en

anden på en eller anden måde nærmest

”sang budene ud”. I starten

forstod vi ikke et ord, men efter

lidt ”træning” kunne vi godt følge

med. Den dyreste kalv blev Come -

star Lautalia Goldwyn – solgt for

97.000$. De andre lå på nogenlunde

samme niveau som i Danmark,

tilføjes skal bare at det i

Danmark er i kroner, men i USA i

dollars!

Holstein var på

Lørdag morgen tog vi tidligt af

sted, så vi kunne være med fra starten.

Der var konkurrence i at gætte,

hvem der kom med i toppen, og

med hold på 50 køer synes jeg det

var svært at holde overblik, men

som regel havde vi budt på de bedste

køer. Så der er fremtidige dommere

i gruppen!

Efter at have set lidt bedømmelse

fredag var vi ikke imponeret over

mønstringen af dyrene. Men de

havde gemt de bedste mønstrere

til lørdag. Her var der ingen slinger

i valsen, og det var stort set de

Ungdomsforeningernes

årsmøde

Invitation

Årsmøde for ungdomsforeningerne i Danmark

foregår

lørdag den 7. februar – søndag 8. februar 2009

i Spejderhytte ved Rødding

Tidsplan:

Lørdag den 7. februar 2009

09.30 Rundstykker

10.00 Fagligt indlæg ved Erik Hansen (ny nordisk

avlsværdi)

12.00 Frokost

13.00 Bedrifts besøg hos I/S Højager

15.00 Bedrifts besøg på Gram slot og Nybøl cotel.

Efter rundvisning serveres kaffe på Gram slot

18.30 Aftensmad og derefter fest

Søndag den 8. februar 2009

09.00 Morgenmad

09.45 Oprydning og derefter farvel og tak for denne

gang.

Ses vi ikke før så i hvert fald til næste år

Alt dette får du for kun 100 kr./person.

Sæt et X i kalenderen, så du ikke får lavet

andre aftaler på denne weekend.

Nærmere information på Dansk Holsteins

hjemmeside (www.danskholstein.dk) samt Avlsnyt

Venlig hilsen

West Breeders og Young Breeders

62 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


samme personer, der trak alle kø -

er ne dagen igennem. De var yderst

professionelle.

Finale

Så kom det store finaleshow, og

her kan man virkelig tale om show.

Det kan sammenlignes med Grammy

uddeling: værter i smoking og

lang kjole, ”rosettepiger” i kjole og

med diadem, og vindernavnene

kom ind i en lukket kuvert.

Første del af showet bestod i at finde

den bedste unge udstiller, – en

konkurrence for helt unge avlere,

der ejer det dyr de har med. Hver

repræsentant blev introduceret

med spotlys, der fulgte dem hele

vejen gennem ringen, mens der

blev fortalt om hver deltager. Vinderen

blev en enarmet pige med en

rødbroget ko, – helt utroligt at se

hende kontrollere en så stor ko,

kun med en arm.

Endelig kom den helt store finale,

nemlig udpegningen af Supreme

Champion. Her vandt Thrulane

James Rose, en superflot Holsteinko.

Reserve Supreme Champion

blev en 10 år gammel Brown Swiss.

Den race overraskede mig mest

positivt.

Da udpegningen var slut, blev ringen

hurtigt fyldt med mennesker

for at komme helt tæt på den nye

verdensstjerne, Rose. Og det gjorde

ikke indtrykket af hende mindre

imponerende.

Jeg er sikker på at World Dairy Expo

står printet ind i alles hukommelse,

som noget stort man kun

kommer til at opleve i USA.

Chicago

Søndag var dagen, hvor vi skulle

vinke farvel til Madison. Men inden

da, havde vi lige et par timer i

Chicago. Nogle af os tog på en

busrundtur, hvor en stor, entusiastisk,

sort kvinde fortalte om byens

seværdigheder og historie.

Efter kun at have tilbragt en eftermiddag

i byen tog vi i hvert fald fra

Chicago med et godt indtryk om

en meget levende by med unikke

og ikke mindst høje bygninger.

Men flyveren ventede ikke, så af

sted mod lufthavnen gik det, og efter

6 timer var vi i Amsterdam og

senere Danmark. Hjemme igen efter

en tur vi alle kan se tilbage på

med positive øjne.

Team Future

Breeders

Krydsningsaften

Vores første arrangement fandt

sted den 18. september, hvor vi besøgte

Jens Verner Pedersen ved

Hobro. Jens driver en gård med

godt 180 krydsningskøer, han

krydser efter treracerotationsprincippet.

Han fortalte os hele historien

bag gården og om, hvorfor det

netop blev krydsningerne han

kom til at beskæftige sig med. Aftenens

anden del stod Jesper

Kring, VikingGenetics, for. Han

fortalte os om den mere teoretiske

del vedrørende krydsningsavl. Et

besøg med et meget lille fremmøde,

11 personer blev det til, lidt

synd for en bedre og engageret fortæller

Jens Verner skal man lede

længe efter. Hele hans filosofi bestod

i, at man skal gøre det, man

har det bedst med, om det så er ren

avl eller krydsninger, bare man

kan stå inde for det man laver.

Thrulane James Rose blev suveræn vinder på World Dairy Expo. Hun snuppede

også titlen Supreme Champion på Royal Winter fair i Canada 4 uger senere. 0

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 63


Kåringsaften

Midt i oktober holdt vi kåringsaf -

ten på Justenborg I/S ved Had s-

und. Her fortalte Anders Bech

først lidt om bedriften og om hvilke

planer han har for den fremtidige

drift på gården. Anders kunne

godt tænke sig at udvide besæt nin -

gen fra de nuværende 100 Hol stein -

køer, men han står i samme situa -

tion som så mange andre landmænd,

kommunen er endnu ikke

parat til at træffe en sådan beslutning.

Efter en tur rundt på gården på

egen hånd havde afkomsinspektør

Rolf Andersen sagt ja til at komme

og fortælle lidt om, hvordan man

kårer køer i Danmark. Først gennemgik

han en ko, hvor han fortalte

om de forskellige egenskaber

han ser på. Vi kunne løbende følge

med i vores manual, som Rolf havde

taget med til os. Efter gennemgangen

blev det vores tur til selv at

bedømme et par køer, som vi så

sammen snakkede om til sidst. Aftenen

sluttede af med det store kagebord,

som Inge Bech havde forberedt

til os. En lærerig aften hvor

godt 30 unge mennesker havde

fundet tid til at deltage.

Jacob Therkildsen

Team

Ringkøbing

Tirsdag den 16/9 afholdt vi et arrangement

hos Johan Nielsen,

Skave, som begyndte med at Johan

fortalte om den nye stald til ungdyr

og goldkøer. En særdeles flot

stald, hvor alt så godt ud. I stalden

er der installeret Heatimer TM

som Michael Wang Pedersen fortalte

om. Det var rigtig dejligt at se

hvordan den fungerede i praksis

og høre om de gode resultater der

havde været med den på stedet.

Derefter kørte vi videre til Spisestedet

i Skave hvor Viking havde

sponsoreret kaffen.

Efter kaffen holdte Claus Lang dahl

et særdeles spændende indlæg

om GENVIK – genomisk selek -

tion. Jeg vil gerne på foreningens

vegne sige TAK til Johan Nielsen,

fordi at vi matte komme og se din

nye flotte stald. Samt til Michael

Wang Pedersen og Claus Lang dahl

for de rigtig gode indlæg de holdt.

Ny bestyrelse

Der er blevet skiftet ud i bestyrel -

sen for Team RGK. Hielke Wiers -

ma, som har gjort en stor indsats

for foreningen er trådt tilbage som

formand. Vi vil gerne fra bestyrelsens

side sige TAK til Hielke for

den gode og store indsats du har

gjort. Dermed er Camilla Givskov

Petersen og Jens Rasmussen kommet

ind i den nye bestyrelse.

Carsten Lindberg og Lasse Mølby

Nielsen fortsætter med den gode

indsats.

Næstformand for bestyrelsen er

Carsten Lindberg, og den nye formand

er Jens Rasmussen.

Ungdomsforeningerne

Heldagstur torsdag den 8/1-2009.

Ungdomsforeningerne vil hermed

gerne have fornøjelsen af at invitere

dig med på en heldagstur til det

syd- og sønderjyske torsdag den 8.

januar. Vi skal se nogle af topbesætningerne

i DK inden for Hol -

stein- og Jerseyavl. Turen vil foregå

i bus, hvor ruten vil blive planlagt

når du har tilmeldt dig, så vil vi

selvfølgelig prø ve på at få bussen

til at komme så tæt på dig som muligt.

I år har vi ikke lavet ruten på forhånd,

da vi simpelthen har oplevet

de andre år at bussen er kommet

enten for nordligt eller for sydligt i

Danmark. Derfor er der også tilmelding

i god tid således at vi kan

nå at få tilrettelagt det sidste i ordentlig

tid. Sidste tilmeldingsfrist

er den 8. december som foregår

ved at ringe til Bettina Toft på tlf.:

8728 2004 hvor der skal oplyses

adresse og telefonnummer, således

at vi kan finde ud af hvor bussen

skal køre fra, og så vi kan få fat i

dig.

Prisen vil formentlig blive på

maks. 150 – 200 kroner. Vi vil gø -

re alt for at gøre den så billig som

mulig.

Besætningerne vi skal

besøge er

ASLUNDGAARD, Bevtoft – Der

behøves næsten ikke beskrivelse af

gården, da dette er en kendt besæt-

64 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


ning i absolut TOPklasse. En af de

besætninger der har præget Holsteinavlen

meget herhjemme i

Danmark, da der er blevet tillagt

flere brugstyre i besætningen og

dermed hjemtaget flere titler som

AARETS TYR og AARETS

AVLSKO til Aslundgaard.

Besætningen ligger i top både

ydelsesmæssigt og eksteriørmæssigt,

til trods for at der lige er blevet

indkørt to nye Lely-robotter til

besætningen, er ydelsen på 11.800

kg mælk, med en fedtprocent på

4,86 og en proteinprocent på

3,29. Eksteriøret ligger helt i top

på 85,4 i helhed – hvilket også kan

ses på alle de dyrskuer familien

Nørgaard tager deres køer med på.

De er altid i toppen med deres

køer på lokalskuerne og på Landsskuet,

hvor der er vundet en del

ærespræmier. Køerne går i en stald

med sand i sengebåsene – så en

stald hvor KOkomforten er i topklasse.

MICHELLE OG ANDRÈ VAN

WEERDENBURG, Rødding –

For engagerede jerseyavlere skal

man blot sige: JAS André, DJ Michell

og Q Lerden og så ved man at

det er besætningen på Rundkærgaard

at det drejer sig om. I besætningen

er der tillagt flere brugstyre

og måske en ny på vej – da DJ Panda,

som også er fra besætningen,

viser gode takter. Michelle og André

er ivrige udstillere på lokalskuer

og på Landsskuet, hvor der er taget

mange ærespræmier hjem til

Rundkærgaard – kåringsgennemsnittet

ligger på omkring de 82 til

83. Besætningen består af 170 Jerseykøer

der går i traditionel løsdrift,

som lige er blevet udvidet

igennem det seneste år. Køerne

bliver malket i en 2x8er malke -

stald hvor de årligt giver 6500 kg

mælk pr. ko og 680 kg værdistof.

Andre’ yder desuden en stor indsats

for Dansk Jerseyavl, da han er

næstformand for Dansk Jersey.

CARSTEN PORT, Toftlund –

Du så højst sandsynligt køerne der

blev malket i robotten på Landsskuet,

nu får du muligheden for at

se dem i deres vante omgivelser.

Carsten Port gjorde sig opmærksom

med sine køer på dette års

landsskue. Bedste besætningsgrup -

pe, bedste yngre og anden bedste

ældre ko blev hjemtaget til Bjørnhedegaard

ved dette skue. Ja, det

kunne næsten ikke gøres bedre for

familien Port som også opnåede

sær deles gode resultater på det

Sønderjyske Fællesskue.

På Bjørnhedegaard går de 130

køer til dagligt i en 6 rækket sengebåsestald

som er forholdsvis ny og

hvor der er sand i båsene. Besætningen

drives økologisk og årligt

strømmer der 10.000 kg EKM pr.

ko igennem de tre SAC robotter.

To af robotterne er i en dobbelt

boks og den sidste står for sig selv.

Køerne er kåret med et gennemsnit

på 84 i helhed.

Så sæt kryds i kalenderen til en

særdeles spændende dag i det sydog

sønderjyske!!!

– Vi ser frem til at se dig!

Bestyrelsen

Team Ringkøbing

Ungdom

Østlige Øer

Sjællandsungdom holdt

møde hos Bent Jakobsen,

Forlev

Så var det tid til at holde endnu et

møde, og denne gang blev det hos

Bent og Hanne Jakobsen i Forlev,

som har en besætning på omkring

115 køer, hvoraf størstedelen er

SDM-DH med enkelte Jersey

imellem.

Familien er ivrige dyrskueudstillere,

og i år løb de af med bedste besætningsgruppe

på fællesskuet i

Roskilde. Som prikken over i’et

endte det med Miss sjælland, så

der var lagt op til en spændende aften.

Mødet begyndte kl. 19.30. Der var

taget 9 køer fra, som vi skulle lave

tyrevalg til og begrunde kombinationerne.

De 9 køer var super klargjorte

– tak for det store arbejde.

Vi gik køerne igennem – en for en,

hvor Kenneth Byskov var med

som avlskonsulent. Kenneth kom

med kommentarer og forklarede

hvad man skal være opmærksom

på, hvis man selv vil give sig i kast

med at kombinere forskellige tyrevalg

i ens besætning. De fremmødte

var gode til at byde ind med

kommentarer, og vi fik en god diskussion

om de parametre, der betyder

noget for ens besætning, når

den både skal fungere i hverdagen

og hvordan man kan være heldig at

få et godt emne til dyrskue.

Vi gik en tur i stalden for at se resten

af besætningen, hvor Bent

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 65


fortalte om de forskellige dyr, der

var interessante at følge i fremtiden.

Til sidst var der kaffe, nybagte

boller og æblekage samt socialt

samvær.

- en rigtig god aften med snak om

avl, dyrskue og i det hele taget

hvordan vi kommer videre i fremtiden.

Mød frem – eller luk ned

Jeg vil gerne her til sidst give min

egen mening tilkende. – der var i

alt mødt 15 personer op: 8 var familie,

3 venner, 3 medlemmer +

konsulenten – og det selvom medlemslisten

tæller 52 personer. Det

er kun det andet møde vi holder,

men til den første møde var der

kun 7 deltagere, så hvis denne for e-

ning skal blive ved med at være til,

kommer medlemmerne til at bakke

mere op om arrangementerne.

Men en stor tak for en stor indsats

fra Bent og Hanne med familie for

den udmærkede indsats med de

klargjorte dyr og det hyggelige

kaffebord.

Næste møde vil blive meddelt i

Avlsnyt og sendt med brev eller

sms til medlemmerne.

Claus Mortensen

formand

1482 V Erik datter

Kalvestalden

66 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Kort Nyt

Brachyspina

Pressemeddelelser og artikler redigeret

af Anders Vestergaard, Tilst

Ny arvelig BY-sygdom

indenfor Holstein

I ”Sortbroget Kvæg” nr. 3, 2007,

redegør dr. med. vet. Jørgen S.

Agerholm for fundet af nogle misdannede

kalve af Holsteinracen

med deformiteter, der minder om

CVM og som måske skyldes en

hidtil ukendt arvelig sygdom.

Den første rapport herom er publiceret

i 2006 efter undersøgelsen

af en kalv født i marts 2006, som

viste sig at have en fælles ane med

en tidligere undersøgt kalv, hvor

defekten ikke var identificeret.

Der opstod derfor mistanke om at

defekten kunne være arvelig, og efter

at der i august 2006 blev fundet

en kalv i Holland med tilsvarende

symptomer, indledtes et samarbejde

mellem Jørgen Agerholm og

den hollandske patolog Klaas Peperkamp,

Husdyrsundhedstjenestens

afdeling i Deventer.

En pressemeddelelse fra Holland

Genetics fra august 2008 indledes

med, at defekten først blev opdaget

i Holland og i Danmark, hvilket

jo ikke helt er i overensstemmelse

med sandheden, men lad nu

det ligge.

I maj 2007 indgav Agerholm og

Peperkamp deres rapport, hvori

der redegøres grundigt for de fire

observerede og undersøgte tilfælde,

som alle havde en fælles ane i 6.

generation.

Defekter består hovedsageligt i

forkortet rygsøjle og lange, tynde

ben, men også indre organer kan

være angrebet. Der viste sig at være

markante forskelle mellem BY og

CVM. F.eks. fødes de fleste CVMkalve

før normal tid, mens der kan

forekomme både afkortet og forlænget

drægtighedsperiode, når

det gælder BY-kalve , og disse vejer

kun omkring 10 kg i gennemsnit,

hvor CVM-kalves vægt ligger på

ca. 25 kg.

I en pressemeddelelse fra august

2008 udsendt af CRV (Avlssamarbejde

mellem Holland og Belgien)

anføres, at en marker-test udført af

den belgiske genetiker Michel

Georges, Universitetet i Liege, har

vist af defekten er arvelig og at alle

bærere kan føres tilbage til Sweet

Haven Tradition, bl.a. gennem hans

to verdenskendte sønner Clei fus

og Leadman. I Holland er testet

ca. 3.500 tyre, hvoraf knap var 200

bærere af defekten, bl.a. tyrefædre

som Jabot og Bobstar 50.

Her i efteråret 2008 forventes

marker-testen at stå til rådighed

for andre end CRV. Testens sikkerhedsprocent

er 95. En gentest

ville give 100% sikkerhed, men det

er endnu ikke lykkedes at finde genet,

der bærer defekten.

Og hvorfor skal defekten så

i daglig tales kaldes BY?

Dens latinske betegnelse er Brachy

(på græsk= kort) og spine (engelsk=

rygsøjle), og for at undgå

forveksling med andre forkortelser

indenfor kvægavl har Verdensholsteinforeningen

godkendt forkortelsen

BY.

AGRO NORD

Malkekvæg

2009

Den faglige kvægudstilling er planlagt

til onsdag den 4. marts, og

som sædvanlig sker det hele i Messe

og Kulturcentret samt Agrocentret

i Aars.

Der er på nuværende tidspunkt tilsagn

fra tre malkeracer, nemlig

SDM, DRH og Jersey. Men vi hå -

ber meget på, at RDM tager imod

den opfordring til at deltage, som

er sendt til de nordlige aktivitetsudvalg.

SDM vil i år blive bedømt af en af

de bedste og mest erfarne dommere

i Tyskland, Simon Guido. Han

har dømt på mange af de store internationale

skuer gennem de senere

år. Det bliver meget spændende

at byde ham velkommen til

Aars.

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 67


Der er ligeledes tilsagn fra Viking

Danmark, ABS, Semex og HG

DK om at møde med afkomsgrupper.

Da alle fire firmaer har særdeles

gode tyre i deres tilbud, vil det

sikkert betyde en stor tilstrømning

af besøgende. Grupperne vil blive

præsenteret fra kl. 10.30, mens bedømmelsen

af elitedyrene finder

sted fra kl. 12.

Som et helt nyt tiltag vil man tilbyde

publikum at deltage i nogle

korte sessions, hvor udvalgte firmaer

og organisationer vil fortælle

kort om deres aktuelle tilbud. Vi

hå ber på at 4 – 5 vil tage imod tilbuddet,

som nu er blevet muligt at

gennemføre, fordi der er sket en

udvidelse af Messe og Kulturcentret

med et moderne auditorium.

Indlæggene vil naturligvis have fokus

rettet mod den danske mælkeproducent.

Et par af indslagene vil

finde sted om eftermiddagen, når

bedømmelsen af elitekøerne er

for bi.

Dagen slutter som sædvanlig med

en auktion over udvalgte elitedyr.

Igen i år er det SDM Dansk Hol s-

tein som tilrettelægger hele auk tionen.

Jens Holm Danielsen

Agro Nord

auktion

Dansk Holstein har igen i år til opgave

at arrangere elitedyrsauktionen

på Agro Nord 5. marts 2009.

Vi vil gerne gennemføre den efter

samme model som seneste auk tion,

der var en god succes.

For øjeblikket har vi ikke udstukket

andre retningslinier, men vi

har et spørgsmål omkring genomisk

test af de dyr vi påtænker at

sælge. Med terminerne for denne

test og beregning af resultatet kan

vi komme i tidsnød, og vi må vurdere

under hvilke betingelser vi

Mon vinderkoen, Raunhøj Nixon Pretty, er klar til at forsvare sin position som

vinder på Agro Nord 2008

kan få dyr af høj kvalitet sat til salg.

Vi vil informere herom senere, – i

den forbindelse kan også henvises

til hjemmesiden, – bemærk her internetadressen

www.danskholstein.dk.

Keld Christensen

Europæisk

Holstein skue

2010 i Cremona

Danmark deltog i 2006 i Oldenburg.

Det europæiske Holstein og Rød

Holstein-skue, der skulle have fundet

sted her i efteråret 2008 i Cremona,

er udskudt til 2010 med afvikling

samme sted. Bluetongue

gjorde de fortsatte forberedelser

ganske umulige i vinter-forår

2008, så aflysning blev besluttet

allerede i det tidlige forår.

Det næste europæiske skue var allerede

bestemt af Europæisk Hol s-

tein til at finde sted i 2010 i Schweiz,

– men efter aftale blev det besluttet,

at rækkefølgen beholdes, –

blot skubbes begge skuer to år til

Cremona 2010 og Freiburg 2012.

Om der inden da kommer flere

”bremseklodser” eller organisatio-

68 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


nerne måske af veterinære risici

beslutter at droppe det hele må tiden

vise.

Afviklingen af det europæiske

skue, der på sin vis skal være et sidestykke

til World Dairy Expo i

Madison eller Royal Winter Fair i

Toronto, kan også tænkes i fremtiden

at få et andet forløb. I dag har

landene mulighed for at tilmelde

et antal køer og afkomsgrupper,

men det er Holstein-organisationen

i det pågældende land, der er

ansvarlig for udstillingen. Dette

kan tænkes liberaliseret, så der

måske er fri tilmelding fra avlere,

der har lyst og mulighed for deltagelse

og som selv og alene er ansvarlig

for risici ved påførsel af

smitsomme sygdomme. Især i de

sydeuropæiske lande som Italien,

Schweiz og Spanien er der store

traditioner for udstilling af dyr, og

der er her flere penge i at opnå et

godt resultat end vi kender det.

Det kan anføres, at til den aflyste

udstilling i Cremona oktober

2008 havde Holland allerede

meldt fra med begrundelsen, at

det var ude af trit med avlsmålet og

for dyrt og risikabelt. Men deres

afmelding var nok mere set i forhold

til udstillingen generelt. Vi

havde også meldt fra til Cremona

2008 grundet de veterinære forhold,

– og fremtiden er vi meget

usikre på for en sådan aktivitet

med de meget forskellige forhold

over til veterinære forhold.

Keld Christensen

Ydelseskontrolog

resultater

i Holland

Hollandske køers ydelse 2007-08 og 2006-07

Race Antal Kg % Kg % Kg

køer mælk fedt fedt protein protein

Holstein 2007-08 548.430 9780 4,31 422 3,5 342

Holstein 2006-07 541.729 9705 4,34 421 3,48 338

Frisisk 2007-08 953 6712 4,47 300 3,58 246

Frisisk 2006-07 1.029 6910 4,52 312 3,56 246

Alle racer 2007-08 8152 4,37 356 3,52 287

Alle racer 2006-07 8197 4,37 358 3,51 288

Antal kontrollerede besætninger

af samtlige racer i Holland var i

2007-08 17.112 mod 17.557 året

før. Det samlede antal kontrollerede

køer er ikke oplyst, men besætningsstørrelsen

er steget fra 70 til

74 køer.

I modsætning til de nærmest foregående

år er ydelsen på landplan

ikke steget, og kun en enkelt race –

Rød Holstein – kan præstere en

nævneværdig fremgang både i antal

køer og kg fedtprocent.

De mest benyt -

tede Holstein -

tyre i Holland

2007-08

I Veeteelt, oktober, 2, bringes en

tabel over de mest benyttede tyre i

Holland i perioden 01.09.2007 til

31.08.2008. Et uddrag herfra ses

nedenstående. Der er her medtaget

indenlandske Holsteintyre

med mindst 20.000 og udenlandske

tyre med mindst 3.500 førstegangsinsemineringer.

For 3. år i træk er Delta Olympic

den mest benyttede indenlandske

tyr. Det samme gælder i øvrigt

RH-tyren Kian. Bemærk at V Eaton

indtager andenpladsen blandt

tyre efter hvilke der er importeret

sæd.

Die Hard med

1,5 mio sæd -

doser

For første gang overhovedet har

ABS Global en tyr med mere end

1,5 mio producerede sæddoser.

Det er kun nået af 4 tyre før ham,

– nemlig Sunny Boy, Com Lee, R

Integrity og Jocko Besne. Die

Hard (Roebuck x Teskholm) blev

bedre kendt med alderen, idet

hans sande avlsværdi først blev

kendt gennem brugstyredøtrenes

præstationer. Derfor blev han kun

benyttet som tyrefader i begrænset

omfang.

Indenlandske tyre

Udenlandske tyre

Tyrens navn Antal 1. Tyrens navn Antal 1.

insemineringer

insemineringer

Delta Olympic 78.031 Zesty 10.938

Delta Paramount 45.798 V Eaton 5.339

Dudam Surprise 36.170 Ginary Tandem 4.731

Barnkamper Support 31.939 Jonk 4.267

Beverlake Louson 24.368 Oman Justi 4.075

Himster Grandprix 24.186 Mr. Samuelo 4.035

Delta Onedin 23.464 Stylist 3.946

Apina Fortune 21.520 Garrison 3.800

Talent 3.657

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 69


Over 30.000 kg mælk i livs ydel se

for hollandske stambogskøer

For første gang opnåede hollandske

stambogskøer i det sidst afsluttede

regnskabsår en livsydelse på

over 30.000 kg mælk – helt præcis

30.777 kg med 4,39% fedt og

3,5% protein.

Nedenstående tabel viser udviklingen

over en årrække

År Antal Alder i dage Antal Levetid

afg. køer v/1. kælvning kælvninger i dage

2007-08 216.179 798 3,5 2.164

2001-02 296.633 802 3,2 1.992

1995-96 316.198 800 3,4 2.007

”Goldwyns popularitet på verdens -

plan er uden fortilfælde”, udtaler

Paul Larmer, Semex. ”Efterhån -

den som hans andengenerationsdøtre

er begyndt at kælve hører vi

fra alle sider lovord, som placerer

ham blandt de 10 bedste Holsteintyre

internationalt”.

Med flertallet af de udstillede døtre

i grupperne 2 år eller yngre vil

Goldwyn kunne fortsætte med at

dominere skuet i lang tid frem o-

ver.

Ydelser i Sverige,

specielt for

Holstein

For første gang er ydelsen for de

kontrollerede køer i Sverige gået

tilbage. Ansvarlig for ko-kontrollen,

Niels-Erik Larsson, tror der er

mindst 3 årsager til dette: høje

kraftfoderpriser, grovfoderavlen i

2007 og for det tredje den forhøjede

mælkepris, som nok gjorde at

køer, som ellers ville være udsat, i

mange tilfælde blev længere i besætningen.

I forrige regnskabsår var Holstein

kun en ”hårsbredde” fra at udgøre

Resultater for alle kontrollerede køer

halvdelen af den kontrollerede kobestand,

og i det nu afsluttede år

lykkedes det, som det ses af nedenstående

tabel, at blive den mest

udbredte race.

Goldwyn

erobrer

ultimativ pris

Semex’s Goldwyn vandt den ultimative

pris på World Dairy Expo

2008, nemlig titlen ”Premier Sire”.

Goldwyn, der er en populær international

tyrefar, er den yngste Premier

Sire nogensinde, idet han

kun er 8 år gammel.

År Antal Antal Kg ECM % % Kg fedt Besætn.-

besætn. køer mælk fedt protein + protein størrelse

2007-08 5.020 147.642 9.325 4,15 3,40 691 58,2

2006-07 5.465 149.310 9.410 4,15 3,44 699 54,6

Syv ”drinks”

dagligt til en

topko

På hvilke tider af døgnet foretrækker

køer at drikke og hvor meget af

den vigtige væske indtager de ad

gangen?

”The Journal af Dairy Science” i

USA refererer en undersøgelse,

der viste, at den daglige vandindtagelse

for lakterende køer på

TMR-fodring og ydelse på 26,5 kg

mælk i gennemsnit var 83,6 liter

med 7,3 besøg ved vandbeholderen

i løbet af døgnet.

Størstedelen blev drukket under

fodrings- og malketiderne og kun

1/3 de første 2 timer efter hver

malkning, selvom 75% af køerne

drak vand mindst 1 gang i denne

periode.

Nu ønsker forskere at se nærmere

på køernes vandindtag på forskellige

tidspunkter af laktationen.

Resultater for Svensk Holstein

År Antal Antal Kg Kg ECM Fedt % Protein %

besætn. køer mælk mælk kg kg

2007-08 147.642 50,5 9.648 9.606 4,01 3,32

2006-07 149.310 49,9 9739 9.718 4,01 3,37

70 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Goldwyn er død

Næsten 9 år gammel døde Goldwyn

den 24. november 2009. Som

en af de internationalt bedste tyre

med mange fantastiske døtre, er

han såvel i Canada som udenfor

meget beundret.

Goldwyn fik sin første officielle

avls værdivurdering november 2004

og startede på en plads som # 84.

Ved avlsværdivurderingen januar

2005 steg han til # 5, og siden da

har hans resultater overalt over gå -

et alle forventninger, udtaler Julien

Chabot, avlsleder i Semex. Og

Goldwyns fantastiske resultater er

kun begyndt, idet der over alt i

verden stadig er 20.000 kvier efter

Goldwyn, der skal kælve og så ledes

kan fortsætte hans flotte resultater

i endnu mange år. Goldwyn er anvendt

stærkt som tyrefader i mange

lande, og de første sønner forventes

i Canada i 2010 med resultater.

Millionæren

C Outside

er også død

Comestar Outside EX-95 døde

for nylig. I 2006 rundede han millionen

i producerede sæddoser.

Outside’s døtre har gode egenskaber

for holdbarhed og god økonomi

for kvægbrugerne, og hans resultater

var altid i toppen af den

canadiske LPI-liste. Hans popularitet

var stor, idet hans døtre er den

type køer, som farmerne ønsker,

fortæller Mike West fra Semex Alliance.

Outside er aktuel i 47 lande med i

alt 88.000 døtre i ydelsesavlsværditallene

og 56.000 døtre er med i

bedømmelse for type, og i ejerforeningen

Quebec kaldes han ”Mr

Consistency. Med mange døtre og

B Goldwyn gar også vindere i Danmark, her bedste Derby-ko på Landsskuet

2008 fra Aslundgaard Holstein.

adskillige sønner vil hans positive

egenskaber fortsat være synlige i

Holstein-verdenen.

Ungdomsforeningerne

•Bustur til Sønderjylland

Torsdag 8. januar 2009

•Årsmøde i Rødding

Lørdag 7. februar 2009

Husk tilmelding til

begge arrangementer

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 71


Landet

rundt

Vendsyssel

Holstein

100.000 kg mælk i

Vendsyssel fremover

I de senere år er antallet af køer,

der runder 100.000 kg mælk i

Vendsyssel, steget markant. Vi er

nu kommet over tyve om året.

Dette er et resultat af det store

avlsarbejde, der altid er foregået i

Vendsyssel, og de mange dygtige

kvægavlere, der bliver bedre og

bedre til at passe deres køer. Derfor

har vi i bestyrelsen drøftet,

hvordan vi fremover skal hædre

livsydelseskøerne.

Vi har derfor besluttet, at vi fremover

vil hædre 100.000 kg køer på

vores lokale årsmøde i februar

med diplom og gave. Derudover

vil vi løbende offentliggøre en liste

med 100.000 kg køer i Dansk

Holstein bladet uden billeder.

Køer med 10.000 kg værdistof og

150.000 kg mælk vil vi stadig

hædre med laurbærkrans ude i

staldene og med billeder i Dansk

Holstein.

Der skal også lyde en stor tak til

Gerda Holst, der i mange år har lavet

laurbærkransene, og derved

skabt glæde i de mange besætninger,

der har haft livsydelseskøer.

Arrangementer

Vi har lokalt afholdt dommerkursus

på Nyeng, og som altid havde

Martin og Mette fundet nogle rigtig

gode køer frem til bedømmelsen.

Søren Christensen gennemgik

en ko, og derefter bedømte vi

hver især de to hold. Vi havde en

super dag, hvor vi alle lærte en hel

masse, og derfor er det ærgerligt at

ikke flere møder op. Der skal lyde

en stor tak til Martin og Mette for

den store indsats.

Vi har indstillet de tre bedste til

aspirantkursus: Martin Brag, Peter

Hollesen og Niels Peter Utoft

Vores efterårsudflugt til Skive og

Karup måtte vi desværre aflyse

pga. for få tilmeldte, men vi prøver

igen i januar, hvor der ikke er så

mange andre arrangementer.

Bo Skovbjerg Nielsen

Nordjylland &

Vesthimmerland

Holstein

Fællesarrangement i Vesthimmerland

og Nordjylland tirsdag

den 9. december 2008, startende

med besætningsbesøg kl. 10.30

hos I/S Michelsen, Fandrupvej 28,

Farsø. Far og søn driver her en

økologisk bedrift med 400 køer og

400 ha.

Middag på Farsø Hotel og om ef-

Vendsyssel – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Ejer Ko nr Far Gns. ydelse

Leif Mortensen, Løkken 35617-01684 Mount 1390 x SK Flex 9,2 år 10.908 3,37 368 3,06 334 702

Lars Peter Vejen, Tårs 37320-01139 B Mountain x NJY Hubert 10,7 år 9.379 3,88 364 3,21 301 665

Johnny Jørgensen, Bindslev 34245-00702 T Lofot x P Roebuck 8,2 år 12.358 4,05 501 3,07 379 880

Karsten Vestergaard, Tårs 37260-00800 JY Holo 10,7 år 9.626 3,90 375 3,29 317 692

Gerard Liebe, Sæby 33941-00535 NJY Hubert x VE Otto 10,8 år 9.663 3,67 355 3,36 324 679

I/S Lieuwes, Asdal 35354-00996 N Luke x R Prelude 10,8 år 9.314 3,85 358 3,25 303 661

I/S Jonstrup, Hjørring 36574-01041 Belt 374 x VE Otto 11,8 år 8.644 4,49 388 3,69 319 707

Åskoven I/S, Bindslev 34192-00842 Aero 552 11,1 år 9.299 4,36 406 3,48 323 729

Høgsted Kvægbrug, Vrå 34159-01019 T Jætte x SK Flex 9,8 år 10.930 3,98 435 3,08 337 772

Ole Christensen, Hjørring 34986-02332 T Funkis x T Blaki 7,3 år 14.765 3,41 504 2,98 440 944

72 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


termiddagen indlæg ved Chr. Lund,

der driver et større kvægbrug ved

Skodborg, og samtidig er han i bestyrelsen

for Dansk Kvæg. Chr.

Lund vil fortælle om det at drive et

økonomisk kvægbrug. Han er

kendt for at sige sin mening råt for

usødet, så vi ser frem til en interessant

dag.

Tilmelding på 87282000 eller

40977360 senest fredag den 5. december.

Fællesarrangement i Nordjylland

og Vesthimmerland onsdag den

14. januar 2009 med bustur til

Lone og Bent Bertelsen, Ørsted,

og Per Therkildsen, Spørring.

Ca. afgang fra Støvring kl. 09 og

forventet hjemkomst ca. kl. 15.

Invitation udsendes.

Tilmelding på 87282000 senest

mandag den 12. Januar.

Nordjylland

10.000 kg fedt + protein

Lars Kristian Søndergård, Hobro.

33407-01393 (T Funkis x HJ Vogd).

Ydelse: 7,5 år 13445 3,98 535 3,17

427 962

Henrik Jensen, Skørping. 33697-

01868 (Bit Holm x VE Otto). Ydelse:

9,9 år 10236 4,29 439 3,55 364 803

Hans Andersen, Aars, viser sin ko

frem foran sine nye robotter

Hans Knudsen, Nørager, har taget sin

gamle Mountain-ko med under de

store løvtræer

Justenborg I/S, Barsbølvej 8, 9560

Hadsund

30974-01058 (Ked Juror x

Inspiration)

Johannes Gunneman, Støvring.

30779-02093 (Molb Bach x

Inspiration). Ydelse: 10,6 år 9623

3,97 382 3,34 322 704

Familien Marc R. Hofman, Aalestrup,

viser gerne livsydelseskoen frem

0

Vesthimmerland – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Ejer og bosted Chr. nummer Far Gennemsnitsydelse

Hans Andersen, Aars 32198-01651 ENG Belt 9,4 11143-3,59-401-3,14-350

Marc R. Hofman, Aalestrup 34203-00965 VAR Troy 9,0 11517-4,31-497-3,43-395

J.W.Bulder, Aalestrup 41381-00871 VE Ali 10,2 9945-4,38-435-3,36-334

J.W.Bulder, Aalestrup 41381-00927 TVM Hiro 9,8 10654-4,27-455-3,34-356

Hans Knudsen, Nørager 37039-01270 Mountain 12,0 8377-4,41-369-3,64-305

Frede Hansen, Gedsted 41766-01169 VE Vixi 10,1 10028-3,46-347-2,97-297

Jens Martin Jensen, Farsø 20797-01024 FYN Nektar 8,8 11549-4,08-471-3,37-389

Lars Roed, Sønderlade 63134-00363 SK Flex 9,7 11008-3,92-431-3,10-342

Leif Jensen, Gårdsted 31472-01603 VE Abba 11,0 9784-4,01-392-3,11-305

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 73


Familien Warner Bulder, Simested,

havde besøg af områdets mange

hollandske kolleger ved hædringen

af de 2 køer, – dejligt sammenhold

Frede Hansen, Gedsted, præsenterer

sin flotte VE Vixi-ko med et

velophængt yver ved hædringen

Ingelis og Leif Jensen, Gårdsted, viser

endnu en 100.000 kg ko frem

Jørgen Buur Pedersen &

Jens Holm Danielsen

Nordvestjylland

Holstein

fællesskab med avlsforeningen i

Viborg / Skive. Den 28. oktober

afholdtes debataften på Asmildkloster

Landbrugsskole. Indledere

var fodermester Michael Thomsen,

Nr. Rind, og kvægbruger Kurt

Jensen, Arden, over emnet: ”Drifts-

ledelse i store malkekvægsbesætninger”.

Begge indledere gav på hver deres

måde gode indspil til flere ting –

blandt andet:

•Krav til arbejdsgiver

•Mandskabsbehandling

•Styring

•Økonomi

Efter kaffen havde avlsleder Lars

Nielsen, VikingGenetics et godt

indlæg omkring genomisk selek -

tion, NTM og sidste nyt om den

aktuelle brugsplan.

At emnerne var relevante, vidner

fremmødet om – ca. 145 personer

deltog denne aften. Der skal lyde

en stor tak til de 3 indledere for de

gode indlæg.

Jens Martin Jensen, Farsø, kunne ikke

finde bedre vejr og sted at

fotografere ko, – flot

Lars Roed, Sønderlade, hentede SK

Flex-koen til besætningen i 2004

efter 8 år i det nordvestjyske

Hos Petra og Matthijs Westra,

Tranum, har denne ko 1069 (Vista

Bert) nået de mange kg via 8

kælvninger. Selvstændig – super

moderinstinkt og i øvrigt ud af T

Najade- kofamilien. Viste også på

dagen vilje, men her er hun under

kontrol.

Midt/Øst

Holstein

Palle J. Larsen

“Fremtidens Avlsforening”

Efter et veloverstået årsmøde, som

bestyrelsen i MIDT / ØST Hol -

stein var glade og stolte over at arrangere,

er vi igen i gang med de

lokale arrangementer.

Første lokale møde for foreningens

medlemmer blev arrangeret i

I/S Anders & Verner Pedersen,

Kjellerup. Konr. 41941-00855,

(Dombinator x Leadman)

10,2 år 10143, 4,55, 461, 3,35, 340

René Rasmussen, Thorsø. Konr.

41703-01427, (T Eberhard x Jy Wi low).

8,0 år 13804, 3,49, 481, 2,97, 410

74 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


DC DC

Erik Andersen, Kjellerup. Konr.

25192-01316,

(Lord Lily x G Slocum)

8,1 år 12856, 3,95, 508, 3,14, 404

Niels Henrik Nørgaard, Fårup. Konr.

41092-02224, (afgået) (Leadman x

Jy Wilow)

9,3 år 10764, 4,52, 486, 3,38, 364

Andries Johan Katers, Randers. Konr.

41103-01126, (afgået)

(Lindy 713 x Foul Hawk)

9,6 år 10606, 4,00, 424, 3,31, 351

Henrik Schøler Nielsen

Henrik Sehested, Silkeborg. Konr.

24519-02272, (T Burma x Njy Ibra )

9,7 år 10413, 3,79, 395, 3,28, 342

Holstein Viborg-Skive

& Midt-Øst Holstein

Bustur til Osnabrück

i Tyskland

Avlsforeningerne Viborg-Skive samt Midt-Øst Holstein inviterer

hermed til besætningsbesøg og dyr skue i Tyskland. Osnabrücker

Schwarz bunttage står for døren for 33. gang den 24. januar

2009, og vi vil arrangere følgende:

Erik Klostergaard Rasmussen,

Sorring. Konr. 62121-00716,

( T Dusk x Sk Flex )

9,1 år 11132, 4,48, 499, 3,30, 367

Jens Erik Østergaard, Langå. Konr.

40468-00916, (Hj Vogd x Hv Topas)

9,1 år 11126, 3,64, 405, 3,09, 344

Fredag 23. januar 2009

Afgang 06,15 Viborg og 07,00 fra Randers og derpå ned ad motorvejen.

Besøg undervejs i 2 besætninger i Slesvig-Holstein og omkring

Bremen.

Overnatning i/ved Osnabrück.

Lørdag 24. januar 2009

Dyrskue med elitekøer og afkomsgrupper samt elitedyrsauktion.

Midt på eftermiddag hjemad nonstop (dog spisepause).

Pris for turen forventes til 1700-1800 kr.

Tilmelding senest den 12. januar 2009 til 87282009

Vi håber på god opbakning efter mange år uden udlandsture.

Bestyrelserne

Viborg-Skive Holstein og

Midt-Øst Holstein

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 75


Viborg-Skive

Holstein

Ko nr. 41012-00635 tilhørende Finn

Thomsen, Skals (NJY Hubert x NJY

Ingolf). Gens. 11 år – 9.095 kg mælk

– 410 kg fedt – 305 kg protein.

Juul vandt besætningsgruppekonkurrencen.

Aulum Dyrskue blev afholdt den

9. august 2008. Der var 48 tilmeldte

dyr af racen SDM – Dansk

Holstein. Dommer var Erik Hansen,

Hjerting, Rødding.

Her blev bedste yngre ko og skuets

bedste ko en V Dahl-datter fra

Lars Remme Larsen i Sørvad. Bedste

ældre ko blev en Stormatic-datter

fra Martin Christensen i Simmelkær,

som også havde bedste besætningsgruppen.

100.000 kg mælk

Vi har i Ringkøbing Amt været

ude for at hædre køer, der har rundet

100.000 kg mælk. Tillykke

med det!

Ko nr. 59079-01017 tilhørende Lars

Moesgaard Knudsen, Nøvling,

Vildbjerg.

Koen er født i 1997 efter RGK

Ramona x HV Topas.

Gns. af 9,2 år: 11.024 – 3,65 – 403 –

3,15 – 348 – 751.

Ko nr. 41288-00756 tilhørende Niels

B. Hansen, Roslev (US Arizona x VE

Nelson). Gens. 10,9 år – 9347 kg

mælk – 391 kg fedt – 322 kg protein.

Ringkøbing

Holstein

Thomas Lind

Lemvig Dyrskue blev afholdt lørdag

den 31. maj 2008. Der var 53

tilmeldte dyr af racen SDM –

Dansk Holstein. Dommer var Jørgen

Knudsen, Dansk Kvæg, År -

hus.

Mogens Juul Nielsen fik titlen

bedste ældre med sin Ked Jurorko,

– bedste yngre gik til Kristian

Sloth med en S Jordan-ko. Den

blev samtidig også årets pokalko,

idet Ked Juror-koen tidligere havde

modtaget denne titel. Mogens

Ko nr. 55043-01262 tilhørende

Henrik Trillingsgård, Hygum, Lemvig.

Koen er født i 1995 efter NJY Hubert

x RGK Lira.

Gns. af 10,9 år: 9.341 – 4,75 – 443 –

3,35 – 313 – 756.

Ko nr. 55592-00607 tilhørende Per

Skarregaard, Hee, Ringkøbing.

Koen er født i 1996 efter RGK Moskus

x RGK Kakel.

Gns. af 9,8 år: 10.363 – 3,90 – 404 –

3,33 – 345 – 749.

Ko nr. 55883-01190 tilhørende

Henrik Obling, Hagelskær, Ikast.

Koen er født i 1996 efter RGK Rulle x

NJY Hubert.

Gns. af 9,6 år: 10.397 – 3,68 – 383 –

3,08 – 320 – 703.

Anders E. Christensen

Vestjydens

Holstein

Køer med 10.000 kg værdistof

CKR.nr. 57871-02132 tilhørende

Johannes Kuilboer, Strellev, Ølgod.

Koen er født i 1993 og er efter VE

Otto.

Gns. af 12,8 år 11.143 – 3,88 – 432 –

3,23 – 360 – 792

76 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


CKR.nr. 42879-01996 tilhørende

Andries Jan de Boer, Uhdgård,

Ansager. Koen er født i 1998.

Gns. af 8,3 år 12.240 – 4,38 – 536 –

3,48 – 425 – 961

CKR.nr. 46003-01487 tilhørende Jan

Boer, Hauge, Tistrup. Koen er født i

1996 og er efter East Cash.

Gns. af 9,8 år 11.270 – 4,09 – 461 –

3,59 – 405 – 866

CKR.nr. 44417-01694 tilhørende

Mogens Tobiasen, Steens, Ribe. Koen

er født i 1996 og er efter HMT Tegl.

Gns. af 10,1 år 10.119 – 3,58 – 362 –

3,26 – 330 – 692

CKR.nr. 47863-01649 tilhørende

Bjørn Kuilboer, Strellev, Ølgod. Koen

er født i 1995 og er efter M Jubilant.

Gns. af 10,7 år 9.734 – 4,74 – 461 –

3,43 – 334 – 795

DC

CKR.nr. 44747-01613 tilhørende

Kjærgård Landbrugsskole, Kjærgård,

Bramming. Koen er født i 1997 og er

efter Ked Juror.

Gns. af 9,5 år 10.780 – 3,91 – 422 –

3,03 – 327 – 749

CKR.nr. 44394-01035 tilhørende

Ove Nielsen, Nymindegab, Nørre

Nebel. Koen er født i 1996 og er efter

VE Thor.

Gns. af 10,1 år 10.030 – 3,78 – 379 –

3,14 – 315 – 694

CKR.nr. 42790-01600 tilhørende

Harry van der Veen, Krogager,

Grindsted. Koen er født i 1995 og er

efter VAR Wolff. Gns. af 11,0 år 9.153

– 4,90 – 449 – 3,72 – 340 – 789

CKR.nr. 50675-05657 tilhørende

Mads Stokholm Pedersen, Ø.

Åbølling, Ribe. Koen er født i 1998 og

er efter T Burma.

Gns. af 8,4 år 12.312 – 3,34 – 411 –

3,02 – 372 – 783

CKR.nr. 50688-00635 tilhørende

Simon van Vulpen, Roager, Ribe.

Koen er efter Sunny Boy (på billedet

præsenteres koen af Johan van

Vulpen, begge er i øvrigt født d. 13.

marts 1993).

Gns. af 12,9 år 7.937 – 4,19 – 332 –

3,61 – 286 – 618

0

CKR.nr. 43265-01119 tilhørende I/S

Midtgård Holsteins, Hillerup, Ribe.

Koen er født i 1997 og er efter East

Cash. Gns. af 8,8 år 11.744 – 4,14 –

486 – 3,31 – 389 – 875 Fortsættes 0

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 77


CKR.nr. 44334-01332 tilhørende

Torben Kragh, Over Fidde, Henne.

Koen er født i 2000 og er efter R

Lantz.

Gns. af 6,7 år 16.808 – 3,47 – 583 –

3,12 – 524 – 1107. Vel nok en af de

køer i Danmark, der på det færrest

antal regnskabsår, har nået de

100.000 kg mælk, koen er i øvrigt

halvsøster til D Brandy.

Kommende arrangementer

Trosdag den 22. januar 2009 kl.

9.30 afholder foreningen årsmøde.

Der indledes med kaffe på

Lunde Kro, efterfølgende møde

med dagsorden ifølge vedtægter,

uddeling af anerkendelser, aktuelt

nyt om Dansk Holstein samt præ -

sentation af eftermiddagens besøgsejendomme.

Mødets første

halvdel afsluttes med middag. Fra

kl. 13.00 er der besætningsbesøg

hos:

Anders Sørensen, Tarpvej 131,

Lunde

John Hansen, Tarpvej 183, Lunde

Roelof Inberg, Frøstrupvej 151,

Frøstrup

Jens Erik Nielsen

avlsarbejdet, og han anførte, at

han ikke selv anvender aAa-metoden.

Der var i aftenens anledning

stillet en række rigtig gode køer

op, som de fremmødte kunne besigtige.

Kaffen blev serveret i Gånsager

forsamlingshus, hvor Joost van der

Horst havde indlæg om aAa-systemet.

Tak til både Arno og Joost for

en vellykket aften!

Hærvej Holstein

Kolding-Brørup

Holstein

Ko nr. 49412-602 (NJY Hubert) hos

Bertus van Veldhuisen, Nørre Løgum.

Gns. 11,3 år 9270 kg mælk. Koen

blev hædret på Bertus’ fødselsdag,

så tillykke med begge dele!

Ko nr. 20704-00817 med hendes 13.

kalv. tilhørende familien Klaver,

Filskov (VE Otto x NJY Hubert). Gns

af 14,3 år 7156-378-272-650

Ko nr. 21334-02868 tilhørende

familien Oerlemans, Mejlhøjgård,

Hatting (V Bojer x HV Gauss). Gns af

8,8 år 11670-490-385-875.

Klaus Elmelund

Ko nr 43323-01140 tilhørende

Aldert Van Der Spek, Brørup (M

Jubilant x Wilow 340) Gns. af 10,1 år

9961-398-343-741.

Klaus Elmelund

Sønderjylland

Holstein

En aften omkring aAa

Tirsdag den 16. september åbnede

Ina og Arno van Herpen dørene

for besætningsbesøg. Emnet for

aftenen var aAa. Arno fortalte,

hvordan han drev besætningen og

Kommende arrangementer

En aften omkring Klovsundhed

•afholdes medio januar, hvor der

bliver inviteret indlægsholdere

til at belyse både de teoretiske og

de praktiske sider i emnet. Herunder

vil man komme ind på,

hvad der kan gøres her og nu, og

også hvad der kan gøres fremadrettet.

Nærmere information

om tid og sted kommer.

Vinterbesøg

•bliver afholdt lørdag den 31. januar,

hos Kaj Leonhardt, Krus -

åvej 15, Løgumkloster.

Avlsforeningens generalforsamling

•afholdes på Agerskov kro, den 2.

marts, kl. 19.30. Der vil komme

indlægsholdere, der belyser relevante

emner.

Hielke Wiersma

78 · Dansk Holstein Nr. 4-2008


Fyn Holstein

DC

Dansk Holstein

CKR.nr. 17851-00868 tilhørende

Arne Ravn, Ringe. Koen er født den

29.6.96, har haft 10 kælvninger og

er efter NJY Hubert x VE Otto. Koen

har været trepattet siden kvie, men

alligevel givet i gns. af 10,3 år: 9855

kg mælk, 436 kg fedt og 319 kg

protein.

CKR.nr. 19663-01010 tilhørende

Svalegården I/S ved Finn & Ivan

Madsen, Glamsbjerg. Koen er født

den 1.8.94, har haft 11 kælvninger

og er efter FYN Kupon x VE Otto. Gns.

11,9 år: 8466 kg mælk, 322 kg fedt

og 302 kg protein.

Udflugt til Tyskland

Jakob V. Andersen

Avlsforeningerne i Viborg-Skive og Midt-Øst arrangerer tur til

Tyskland med besætningsbesøg og dyrskue i Osnabrück.

Se under ”Landet rundt” hos de to avlsforeninger side 75.

Tilmelding gælder uanset hvor du bor: først til mølle….

Formand

Peder V. Laustsen, 7542 0804

Næstformand

Torben Rasmussen, 9754 7473

Søren Knudsen, 7586 7089

Bo Skovbjerg Nielsen,

9899 4566

Pieter Oosterhof, 9838 7696

Svend Hestbæk, 9864 7279

Jesper Lykke Andersen,

8633 1650

Kr. O. Dahlgaard, 9793 6546

Peter Stephansen, 9783 6252

Peter Jørgensen, 7555 9061

Carsten Port, 7483 4236

Carsten Hedegaard, 6533 2624

Peter Svendsen, 5966 8515

Erik Hansen, 7484 1160

Dansk Holstein

Kontorets adresse:

Udkærsvej 15, Skejby

8200 Århus N

Tlf. 8740 5000

Fax 8740 5089

E-mail: sdm@landscentret.dk

Homepage:

www.danskholstein.dk

Dansk Holstein medarbejdere

Landskonsulent Keld Christensen

(Privat tlf. 8647 9172 – Bil 4034 2222), e-mail: kec@landscentret.dk

Konsulent Mette Bech (Bil 4034 2252), e-mail: meb@landscentret.dk

Sekretær Merete Charlotte Raft, e-mail: mcr@landscentret.dk

Dansk Kvægs medarbejdere beskæftiget ved kåring

og døtregruppebedømmelse

Afkomsinsp. Jørgen Knudsen (Priv.tlf. 7586 7789 – Bil 4030 0251)

Afkomsinsp. Rolf Bros Andersen (Priv.tlf. 8645 2456 – Bil 4030 0252)

Afkomsinsp. Villy Nicolaisen (Priv.tlf. 7586 3416 – Bil 2171 7718)

Afkomsinsp. Jacob Edstrand (Priv.tlf. 8653 1404 – Bil 2171 7724)

Afkomsinsp. Torben Andersen (Mobil 2177 0728)

Afkomsinsp. Carsten Dahl (Mobil 2460 3449)

Nr. 4-2008 Dansk Holstein · 79


MAGASINPOST

Id-nr. 46.413

Fremtidens toptyre til

rådighed allerede i dag

Hurtiger avlsmæssig fremgang

Datasæt med 3.500 brugstyre

SixPack: høj sikkerhed

(på niveau med brugstyre)

InSire SixPack

Kystvejen 11, St. Anslet

6100 Haderslev

Tlf. 86 88 63 75

Fax 86 88 63 76

info@breedncare.dk

www.breedncare.dk

Vi gør avlsbeslutninger lettere for dig ved at

samle de bedste InSire-tyre i pakker (6 i en

pakke: SixPack). Dermed hæves sikkerheden

op til 90% og du vil både få den hurtigste og

den største genetiske fremgang. Pakkerne

opdateres løbende.

More magazines by this user
Similar magazines