3-2007 - Dansk Holstein

danskholstein.dk

3-2007 - Dansk Holstein

Nr. 3 • Juni 2007

DANSK HOLSTEIN

avlsforeningen for sdm - dansk holstein i danmark

Landsskuet.................................. side 5

Racens tyre ............................... side 19

EHRC kongres ........................... side 26

Interbull august 2007 ............ side 32

SDM Årsmøde i Odense ......... side 39

Landet rundt.............................. side 62

SDM • DANSK HOLSTEIN


3

Sortbroget kvæg

FÅ DET HELE FOR MINDRE

V Eaton XY®

Flere kvier til besætningen

- brug kønssorteret sæd

V Haslund XY®

V Exces XY®

Spørg din avlsrådgiver eller inseminør

om fordelene ved kønssorteret sæd

DC

Sortbroget Dansk Holstein Kvæg

Udgiver:

SDM – Dansk Holstein,

Udkærsvej 15, Skejby,

8200 Århus N.

Tlf. 87 40 50 00. Fax 87 40 50 89

E-mail: sdm@lr.dk

Homepage: www.sdm-dh.dk

Redaktion:

Pieter Svend Oosterhof Hestbæk

Torben Søren Knudsen Rasmussen

Landskonsulent

Landskonsulent

Keld

Keld Christensen

Christensen

Henning E. Andersen

Henning E. Andersen

(ansvarsh. og tekn. red.),

(ansvarsh.

Sommervej

og

9,

tekn.

8210

red.)

Århus V

Sommervej 9, 8210 Århus Tryk og teknisk redaktion:

Tryk AlphaKannike og teknisk A/S, redaktion:

AlphaKannike Sommervej 9, A/S

Sommervej 8210 Århus 9, V.

8210 Tlf. 86Århus 75 05V

00

Tlf. Fax 86 75 0500

22

Indhold:

Landsskuet - hvilket skue .................... 5

Racens tyre .............................................. 19

EHRC - kongres i Danmark .................. 26

EHRC - konference i Danmark 2007... 29

Interbull august 2007 .......................... 32

DM i mønstring....................................... 37

SDM årsmøde i Odense......................... 39

Besætningsbesøg ................................... 43

Mønstring for de voksne....................... 47

Alder ved 1. kælvning har betydning

Indhold:

SDM-Vintermøderne

for koens holdbarhed .......................

. . . . ºº4

48

Afkomsgrupper Fysiologiske på funktions- det tyske

ººprøver Nationalskue........................................ . . . . . . . . . . . . . . º12 49

Oldenburg VAR Calano - tysk kan Nationalskue........... det hele 50

Registrering ºº– næsten af afgangsårsager........... . . . . . . . . . . . º16 52

Vidste Racens du................................................... Toptyre . . . . . . . . . º20 54

Kodødelighed........................................... Test dags modeller og 55

ººpersistens. . . . . . . . . . . º26

Branchyspina - en arvelig defekt....... 58

Den canadiske test dags

Dansire ººmodel: International Hvad har vi lært? . .

º27 august 2007......................................... 59

Kort Danske nyt ..................................................... tyre populære 61

Landet ººi England rundt............................................ . . . . . . . . . . . º30 62

Intensiv avl medfører øget

slægtskab . . . . . . . . . . . . . º35

Holland. . . . . . . . . . . . . . . º42

Agromek 2001 . . . . . . . . . º45

Det skete . . . . . . . . . . . . . º48

Kort Nyt . . . . . . . . . . . . . . º50

Fotografer: Nyt fra ungdoms- Elly Geverink, Han Hopman,

Olav ººforeningerne Vibild samt medarbejdere . . . . . . . . º56

i Landet Dansire og Rundt SDM -. Dansk . . . . Holstein . . . . . º57

Tema . . . . . . . . . . . . . . . . . º63

Forsidebillede:

Miss Holstein og Miss Danmark blev

Raunhøj Nixon Pretty fra Familien

Therkildsen, Spørring.

(foto: Elly Geverink)

Europæisk Holstein-folk

indtog Danmark

I ugen op til Landsskuet var SDM - Dansk Holstein vært for afholdelsen

af den Europæiske Kongres (EHRC) for medlemslandene i

den rød- og sortbrogede forening i Europa. Deltagere fra 28 lande

fik en oplevelse, som de efterfølgende har udvist stor taknemlighed

for.

Første dag var udelukkende faglig, med indlæg om avlsarbejdet

fra flere af de deltagende lande. Alle i Europa er parate til at yde

bidrag, som kan være med til at forbedre Holstein-racen. Et besøg

på Kvægavlsforeningen Dansires hovedkontor i Assentoft ved

Randers på andendagen gjorde stort indtryk på deltagerne. Her var

en af de største oplevelser fremvisningen af laboratoriet for kønssortering

af sæd. Herefter var turen tilrettelagt med et besøg på

Danmarks næsthøjeste ”bjerg” – Himmelbjerget.

Kongresdeltagerne fortsatte herefter til Landsskuet, hvor hele bedømmelsen

om torsdagen blev fulgt med stor interesse. Landsskuet

forløb godt, og der var stor ros fra både dommere og de udenlandske

gæster for det forløb som Landsskuet havde. Mange hæftede

sig især ved den ekstremt gode kvalitet blandt vores ældre køer,

hvor type, malkeorganer og lemmer var helt i top. Det vidner i så

høj grad om, at staldsystemer og management blandt vores kvægbrugere

er i top.

Fra SDM - Dansk Holstein skal der lyde en stor TAK til alle udstillere

af Holstein-dyr for en meget stor og flot fremvisning.

Kampen om mælken er blevet et nyt slogan. Hvem byder mest i

Europa, hvor langt vil man fragte mælken, er Andels-tanken i total

opløsning, kan spotmarkedet holde hvad det lover? Man har nok

aldrig set et marked reagere så voldsomt som tilfældet er lige nu!

At manglen på mejeriprodukter er så ekstrem, udløser så også den

længe ventede prisforhøjelse til landmanden, som gerne må blive

større end det vi har set hidtil. Vi i kvægbruget er i en meget høj

konkurrence om arbejdskraften. Det medfører for mange øgede

udgifter til bl.a. automatisk malkning og hvad dertil hører.

Avlsarbejdet fortsætter med stor indsats på forbedring af produktionsbetingede

sygdomme. Lemmer og klovproblemer skal minimeres

på ret kort sigt. Viljen er til stede, og den genetiske udvikling

omkring holdbarhed er positiv for SDM - Dansk Holstein. Vi må

også erkende at stigende besætningsstørrelser kan være med til,

at problemerne ikke altid opdages i tide. Derfor vil opfindelse af

værktøjer være kærkommen.

Efter dannelsen af Swe-Danes, som fusionen med Svensk Avel indtil

videre kaldes, lægger vi i SDM - Dansk Holstein op til, at vores

vedtægter tilpasses således, at valgene til SDM - Dansk Holstein

foretages på lokale årsmøder i hver af de 13 lokale avlsforeninger,

og at næste valg til SDM - Dansk Holstein foretages i 1. kvartal

2009. Her i efteråret vil der være valg til den nye kvægavlsforenings

repræsentantskab.

Årsmødet afholdes i år på Fyn, vi forventer at se mange af vores

medlemmer i Odense Congress Center, og vi garanterer alle en

faglig og social god oplevelse, med besøg i fire besætninger med

robotmalkning.

Fortsat god sommer.

Peder V. Laustsen

HELHED I KVÆGAVLEN

3 2007


4

Sortbroget kvæg

Digital Dermatitis

- prøv dyrlægens midler

5 Sortbroget kvæg

Landsskuet – hvilket skue!!

Af Keld Christensen, SDM - Dansk Holstein

Før behandling Efter 3 uger

__________________________________________________________________

Tlf_97132382, email:info@erri-comfort.dk, www.erri-comfort.dk

KLOVPLEJE PÅ DEN HALVE TID

Boks til behandling af halte køer

For nærmere information:

www.klovplejeboksen.dk

Henrik Jørgensen, tlf. 21 75 67 35

Boksen anvendes i forbindelse med

fanggitter til de køer, der kræver akut

klovpleje (påsætning af træsko/forbinding)

Miss Holstein var for andet år i træk Nixon-koen fra familien

Therkildsen, og på skuets sidste dag tog hun den afgørende

sejr hjem som Miss Danmark. Per Therkildsen, Aslundgaard

Holstein, Højager Holstein I/S og Anderstrup Holstein tog sig

af de individuelle titler på bedste køer og kvie. Ved besætningsgrupperne

var det Anderstrup Holstein, Aslundgaard

Holstein og Tronsmark Holstein, der scorede pointene hos

dommerne, og blandt afkomsgrupperne efter brugstyre og

importtyre kæmpede C Stormatic og T Funkis en tæt kamp

om pointene, men med mindst mulig margin til C Stormatic.

Guldkoen med både høj ydelse og S-indeks samt bedste

resultater for bl.a. celletal, insemineringer, antal kælvninger

og eget eksteriør blev vundet af C Bormio-koen fra Jens Oluf

Madsen.

Der var mange flere spændende resultater gennem skuet. Vi

havde stor tilslutning af Holstein, både røde og sortbrogede -

flere end de seneste år. Publikum mødte frem i stor stil, og vi

havde mange gæster rundt om ringen i Hal Q, - og det skyldes

ikke blot Holstein-kongressen, men også danske tilskuere i

større udstrækning Og endelig må kvaliteten fremhæves, og

samtidig kan anføres, at denne rostes fra både de internationale

dommere såvel som publikum omkring ringen, da bedømmelsen

af dyrene foregik i Hal Q.

Kvaliteten var igen i top på

Landsskuet 2007, og antallet

af dyr større end de seneste år.

Glædeligt, at der fortsat er lyst

til at bakke op om ikke blot

Landsskuet, men også de mange

lokale og regionale skuer,

der mange steder har kunnet

melde om større opbakning.

Det er et vigtigt led i at gøre

Dommerne sammen omkring Raunhøj

Nixon Pretty efter kåringen som Miss

Holstein

den omkringboende befolkning

bekendt med lidt af vores

arbejde, så selv om der er store

omkostninger ved at udstille på

skuer, så er det vigtigt, at landboorganisationerne

bakker op

og støtter lysten til at mødes på

en række skuer.

Dommerne

Bedømmelsen gik godt, og

der var ros til kvartetten Heinrich

Ruprecht, Tyskland, John

Gribbon, England, Klaus Kristiansen

og Søren Christensen,

Danmark. Tre af disse har deltaget

i flere europæiske dommerharmoniseringskurser

og

hører til i top-10, så ekspertisen

var sat på opgaven i Hal Q.

Ligeledes var der ros til kvaliteten

af vore udstillede køer fra

dommerne, og især de to udenlandske

dommere pegede på en

særdeles høj kvalitet af lemmer

3 2007

3 2007


6

Sortbroget kvæg

7 Sortbroget kvæg

T Funkis har indenfor seneste

fem år taget sig af fløjen de tre

af årene og har kun de seneste

to år måtte lade C Stormatic

slippe forbi med kun et par

mulehår. Men alle grupperne

leverede en flot præsentation

af tyrenes avlemåde, når den er

bedst.

De udenlandske kvægavlsforeninger

stiller normalt beredog

malkeorganer hos de ældre

køer.

I uddannelsen af dommerne

er der på europæisk plan stor

bevågenhed på, at dommerne

præmierer den funktionelle

ko højt, således at køer, der

placeres i toppen af holdene,

kan klare sig under normale

forhold i alle moderne staldsystemer.

Flere lande lægger stor

vægt på denne udvikling på

skuerne, og de møder stor accept

fra de kommercielle brugere,

som derved får et indtryk

af, at Holstein-organisationerne

seriøst arbejder mod funktionalitet.

Afkomsgrupper

efter brugstyre

Kvægavlsforeningen Dansire

udstillede afkomsgrupper efter

VAR Etlar og V Eaton. Døtrene

er fra brugstyreinsemineringerne,

og de gjorde et særdeles

godt indtryk, idet det var meget

tiltalende og velbyggede køer

med fortrinlige lemmer og

malkeorganer efter begge tyre.

Især V Eaton gjorde et godt

indtryk på mange udenlandske

gæster, da den hollandske

afstamning er velbekendt, og

avlsværditallene blev bekræftet

i allerhøjeste grad af gruppen.

Døtrene efter VAR Etlar var

særdeles omgængelige og tiltalte

også gæsterne, men da der

er mange Lukas-sønner er der

en større konkurrence her. De

to grupper indgik også i kon-

kurrencen mellem brugstyre

og importtyre.

I alt 8 grupper kunne fremvises,

og konkurrencen var lige så

spændende som altid. Der var

afkomsgrupper efter følgende

tyre: T Funkis, TVM Hesne, V

Bojer, VAR Calano, V Eaton,

VAR Etlar og C Stormatic. Det

var særdeles gode grupper,

som var sat sammen til denne

konkurrence, men da kun 6

grupper kan indgå i den åbne

votering måtte V Bojer forlade

ringen inden pointgivningen.

Her blev resultatet, at C Stormatic

og T Funkis besatte de

samme pladser som sidste år,

men i år kun med en margin på

4 points mod 12 points sidste

år.

C Stormatic

T Funkis

V Eaton

TVM Hesne

VAR Etlar

VAR Calano

60 point

56 point

28 point

26 point

14 point

04 point

villigt op, og det er vi glade for

i denne konkurrence. I år var

det kun SEMEX, der kunne

deltage, idet de andre firmaer

ikke kunne finde minimum de

7 køer i rækkerne, så tak til SE-

MEX og Kvægavlsforeningen

Dansire for konkurrencen.

Taurus Legats

Ærespræmie

– de ældste køer

Gruppen af ældre køer – minimum

4 kælvninger eller livsydelse

over 50.000 kg mælk –

blev som tidligere anført rost

fra flere sider. Flere udenlandske

gæster gav udtryk for, at det

antal af ældre køer ikke fandtes

forholdsmæssigt i samme antal

på deres nationale skuer, og så

var der store roser til kvaliteten

af køerne.

Efter den svære proces at sortere

en stor gruppe indkaldte

køer ned til ærespræmiemodtagerne,

8 køer – fortsatte

sorteringen til de 5, der skulle

indgå i den åbne votering om

Taurus Legats Ærespræmie.

Her var der næsten maksimum

point til KOL Nixon-datteren,

katalognummer 692 fra Per

Therkildsen, Spørring, og hun

tilkendtes efterfølgende 24

point. Derefter fulgte katalognummer

689 fra Irene og

Kurt Juel, Brørup, og her var

der ligeledes 24 points til KOL

Nixon-dattereren samt videre

med 23 points katalognummer

652 (T Lambada-datter)

De 4 vindere på Landsskuet 2007

fra Lone og Bent H. Bertelsen,

Ørsted, katalognummer

665 (TVM Hesne-datter) fra

Højager Holstein I/S, Hjerting

og katalognummer 686 (KOL

Nixon-datter) fra Aslundgaard

Holstein, Bevtoft.

Th. Aarups Legats

ærespræmie til

mellemste gruppe

Det var en meget stor gruppe

af køer med 2 eller 3 kælvninger,

og derfor var der afsat 10

ærespræmier til denne konkurrence.

Ved den åbne votering

blev der en klar vinder i katalognummer

552 (C-Stormaticdatter)

fra Aslundgaard Holstein,

Bevtoft, idet hun med 44

points nåede næsten toppen og

24 points. Herefter fulgte også

med 26 points katalognummer

624 fra Nyeng Holstein, Mygdal,

- en R Capri-datter, der efterfølgende

også blev tildelt 24

points. På de tre næste pladser

fulgte katalognummer 529A (V

Curtis-datter) og katalognummer

541 (C Stormatic-datter)

begge fra Anderstrup Holstein,

Skørping, samt endelig

katalognummer 594 (R Capridater)

fra Hornbjerg Holstein,

Gundersted.

SDM-Dansk Holsteins

legats ærespræmie til

yngste gruppe køer

Der var afsat 8 ærespræmier til

de unge køer. Gruppen af unge

køer er som regel god, men alligevel

lidt mere varierende

indtil de efter yderligere en

kælvning får vist deres kvaliteter.

Ved den åbne votering

blandt de 5 bedste unge køer

var der relativt tæt opløb mellem

de 4 bedste, idet de fordelte

pointene ret ligeligt med henholdsvis

33, 30, 28 og 21 points

ved den åbne votering. Bedste

unge ko blev katalognummer

407 (A Lucente-datter) fra Højager

Holstein I/S, Hjerting, og

koen tildeltes som eneste unge

ko 24 points. Dernæst fulgte

katalognummer 467 (L Talentdatter)

fra Stortoft Holsteins,

Henne, katalognummer 403

(M Kite-datter) fra Antoon van

Ittersum, Skærbæk, katalognummer

481 (I Kermit-datter)

fra Anderstrup Holstein, Skørping,

og katalognummer 477

(DH 82A-ungtyrdatter) fra Nyeng

Holstein, Mygdal.

Bedste kvie

Der var afsat 2 ærespræmier til

kvierne, og efter at der var 5 kvier

tilbage i gruppen af emner til

disse afklarede den åbne votering,

at katalognummer 328 (P

Storm-datter) fra Anderstrup

Holstein, Skørping, blev bedste

kvie, og at katalognummer

312 (V Elo-datter) ligeledes fra

Anderstrup Holstein tog den

anden ærespræmie.

Derbykalve og -køer

Derbyårgangen 2005 havde tilslutning

af 65 kalve, for hvilke

der indbetaltes 300 kr. pr. kalv,

- i alt 20.000 kr. til fordeling til

de 5 bedste ved den afsluttende

konkurrence som køer i første

3 2007

3 2007


8

Sortbroget kvæg

9 Sortbroget kvæg

laktation. Hvor godt er selektionen

blandt kvierne i 2005

lykkedes, og skal det lykkes at

få fat i de pæne pengebeløb, der

tildeles vinderen med 40 % af

puljen.

14 køer mødte frem, - de var

alle bedømt dagen før i forskellige

hold, men nu gjaldt det

pengene og ikke mindst æren.

John Gribbon placerede Top-5

(se tabel 1.)

Blandt de 5 nævnte var koen fra

Nyeng vinder som kvie i 2005

og koen fra Højager Holsteins

I/S placeret som nummer 2

i 2005. Køerne fra Per Therkildsen

og Stortoft Holsteins

var placeret som henholdsvis

Tabel 1 Vinderne i 2007 blev:

7. og 11. i kvieholdet 2005, så

øjet har været i orden hos både

udstiller og dommer i 2005 for

hvem, der bliver bedst som ko.

Der er ingen grundt til at tro, at

det er held.

Kæmpeårgang

Derby kalve

126 kalve – gentager: 126 kalve

– blev tilmeldt til Derby-årgangen

2007 for at sigte mod en

stor vindercheck i år 2009. Der

bliver godt kr. 38.000 i puljen,

og med samme fordeling med

40 % til vinderen kan imødeses

et betragteligt tilskud til udstilling

i 2009.

Søren Christensen og Klaus

Katl. Udstiller Fader Præmie

467 Stortoft Holsteins L Talent 8.000 kr.

401 Per Therkildsen C Tresor 5.000 kr.

438 Nyeng Holstein Inspirat 3.000 kr.

378 Højager Holsteins I/S H Titanic 2.000 kr.

364 Aslundgaard H olstein P Windows 2.000 kr.

Tabel 2 Oprangering

Katl.nr. Fader Fader Udstiller

1 804 44334-02747 B Goldwyn Stortoft Holsteins, Henne

2 757 39274-01930 VAR Etlar Kr. Nielsen, Hørdum

3 839 34320-01874 S Rubens Nyeng Holstein, Mygdal

4 724 44432-01820 Buckeye Flemming Petersen, Ribe

5 801A 49971-04616 S Gibson Antoon van Ittersum, Skærbæk

6 751 51814-02931 Toystory Højager Holsteins I/S, Hjerting

7 763 39373-04083 B Goldwyn Morten Kloster, Fjerritslev

8 806 32610-01702 O Zenith Evald Kristensen, Sønderholm

9 823 44334-02721 B Goldwyn Jørgen K. Bertelsen, Kløv

Kristiansen delte de mange

fremmødte kalve i 4 indledende

grupper, - efter alder, og valgte

fra hver gruppe et antal så den

afsluttende konkurrence stod

mellem 20 kalve. Oprangeringen

af de 10 bedste fremgår af

tabel 2.

Spændende at kigge på de

nævnte kalve. Et kig på afstamningen

i kataloget afslører, at

vinder af Derby-køerne, - T-

Talent-koen fra Stortoft Holsteins

– også har 2 kalve blandt

de bedste, nemlig kalvene placeret

som nr. 1 og 9. Lad os

så se, om rangeringen i 2009

kommer tæt på denne. Tak til

udstillerne for den meget store

tilslutning til en spændende

konkurrence.

Kofamilier

Højager Holsteins I/S mødte

med en familiegruppe bestående

af 4 generationer i ubrudt

linie, hvor den gamle KOL

Hobro-ko, der er set adskillige

gange tidligere med ærespræmierosetter

på Landsskuet,

havde 3 køer med sig i en tilfredsstillende,

men ikke helt

ensartet familiesamling. Bjørholm

Holstein mødte med 3

køer i en familiesamling – moder

med to døtre – og også her

var der gode køer. Dommerne

tilkendte begge familiesamlinger

23 points.

Besætningsgruppen fra Anderstrup Holstein blev suveræn vinder – tillykke, - det

er en fortsættelse af traditionen

Ligeså traditionelt blev Aslundgaard ”den evige toer” næsten – men med 23 grupper

i konkurrencen absolut et flot resultat alligevel

10 833 49971-04528 B Goldwyn Kees van Ittersum, Skærbæk Tronsmark Holstein snuppede den tredie ærespræmie i besætningsgruppekonkurrencen

Besætningsgruppekonkurrencen

På Landsskuets anden dag viste

23 besætninger flaget, - og de

gik ind til en hård konkurrence.

Efter en fornem indmarch i

Hal Q og en første vurdering af

besætningerne faldt dommen.

Hen ad vejen enedes dommerne

om grupper til at forlade

selskabet, og hos alle udstillere

og hjælpere såvel som dommere

var der stor koncentrationen

over denne vanskelige

opgave. Der blev sorteret ned

til 6 grupper til at deltage i den

åbne votering, og følgende tre

besætninger tilkendtes afsluttende

ærespræmie:

66 point

Anderstrup Holstein

33 point

Aslundgaard Holstein

32 point

Tronsmark Holsteins

De øvrige deltagende besætninger

i den afsluttende votering

var i pointrækkefølge

Hornbjerg Holstein, Henning

Fruergaard og Lone og Bent H.

Bertelsen.

Fra de 6 finalister står klar til

pointene fra dommerne til

forløsningen er sket og champagnen

bruser, står tiden stille

for en stor del af os. Det er så

spændende en konkurrence, at

den er svær at overgå i intensitet

for alle tilstedeværende.

Der ryger nok flere følelser

3 2007

3 2007


10

Sortbroget kvæg

igennem de fleste af os, og især

de tættest involverede, når resultatet

udløser spændingen,

og da er det også befriende at

se de forskellige måder denne

spænding kommer ud på. Det

ligger helt fast, at det at nå ind

og deltage såvel som at vinde,

det et stort.

Men til alle skal lyde en stor tak

for deltagelsen, - rart at det rekordstore

antal udstillere med

mere end 3 - 4 køer vover den

skarpe konkurrence og deltager.

Det viser den respekt, som

også udstillerne har for konkurrencen.

Miss Holstein og

Miss Danmark

Sidste år afholdt SDM - Dansk

Holstein, umiddelbart efter udpegningen

af de bedste køer,

Miss Holstein-konkurrencen

med åben votering. De bedste

fra hver gruppe af køer gik

straks videre i konkurrencen,

og dommerne gav deres point.

Der var en klar vinder i katalognummer

692, KOL Nixonkoen

fra Per Therkildsen, Spørring,

der således for andet år i

træk satte sig på denne fornemme

titel med toppoints fra alle

fire dommere. Hun efterfulgtes

af katalognummer 552, C

Stormatic-datteren fra Aslundgaard

Holstein. Det blev derfor

disse to køer, der om lørdagen

deltog i konkurrencen om Miss

Danmark-titlen.

Og her tog KOL Nixon-datteren

fra familien Therkildsen

titlen i hus. Et par stolte sønner

– Christian og Jacob - stod

side om side ved hædringen af

koen, og alle glædede sig sammen

med hele familien over

det flotte resultat. Et stort til-

3 2007

lykke til familien med det flotte

resultat.

Guldkoen

Vi er i mange lande enige om,

at dyrskuekøerne også skal

være ”hverdagens” ko - ikke

kun store og mægtige. I den

henseende er vi nået meget

langt i Danmark, vore dyrskuer

er for alle, - og alle kommer, det

er ikke forbeholdt en eksteriørelite.

Derfor besluttede Avlsforeningen

for SDM - Dansk Holstein

for to år siden at lave en konkurrence,

hvor elementer som

ydelse, antal insemineringer,

antal kælvninger, celletal samt

eksteriør skulle indgå. En række

af disse forhold var undersøgt

hos alle køer med minimum

to kælvninger og to afsluttede

laktationer. Den sidste konkurrence

blev herefter oprangering

af de 9 indkaldte køer, og efter

at de mange point var talt sammen

blev vinder af Guldkokonkurrencen

katalognummer

579, C Bormio-datteren fra

Jens Oluf Madsen, Fårup. Hun

scorede pænt på alle egenskaber

og modtog pengepræmie

på 2.500 kr. fra Dalum Landbrugsskole

samt vandrepokal

for den flotte sejr. Hun blev tæt

fulgt af katalognummer 632

fra Tronsmark Holsteins, hvor

T Lambada-datteren især scorede

points på sundheden. På

de følgende pladser fulgte køer

fra Lykke Andersen (katl. 613),

Irene og Kurt Juel (katl. 631) og

Johs. Wiersma (katl. 658).

Til at understøtte denne konkurrence

gik Dalum Landbrugsskole

meget velvilligt ind

som sponsor. I alt 5.000 kr. var

til fordeling med 2.500 kr. til

vinderen og 1.500 kr. og 1.000

kr. til de to efterfølgende. En

stor tak til Dalum Landbrugsskole

for deres støtte og opbakning,

som vi i øvrigt også nyder

godt af ved vores årsmøde.

Ændringer i 2008

Et godt Landsskue med en meget

høj kvalitet var til ende, og

en flok trætte, men tilfredse

udstillere kunne vende hjem.

Efter 3 - 4 dage med mange oplevelser,

mange gode resultater

og med erkendelsen af, at SDM

- Dansk Holstein er på rette vej

for fortsat at være kvægbrugerens

foretrukne malkeko.

Landskuet 2008 byder på velkommen

til 3 spændende dage.

Der forventes bygget en ny Hal

Q2 i stedet for de udtjente hestestalde

ved Hal Q og derefter

kan alle malkekøer opstaldes

tættere på Hal Q og kan afvikle

al bedømmelse her.

De seneste par år har Landsskuet

flyttet sammen med skolernes

sommerferie. Sommerferiens

start ligger nu fast og

Landsskuet byder velkommen

til et stort skue i dagene 4. – 6.

juli 2008. Det skal her samtidig

tilføjes, at det er fredag-lørdagsøndag,

så dermed går Landsskuet

som mange andre skuer

ind over hele weekenden i forsøget

til at åbne op for endnu

flere gæster. På andre skuer har

det været en succes, hvorfor

skulle vi ikke kunne hive en

sådan i land på Landsskuerne

i fremtiden ved fornuftige tilpasninger

til både gæster og

udstillere.

Landsskue 2008

fredag 4. juli -

søndag 6. juli 2008

Belinda

Ramona

KeLeKi

Wolfhard Schulze

Laudan afkomsgruppe i Oldenburg (2007)

Kvægavlsforeningen Dansire

Ebeltoftvej 16, Assentoft, 8900 Randers

8795 9400 / dir. 8795 9419

E-mail: job@dansire.dk

D Novalis

x D Jabot

S.247022 TLTV

435261 aAa

Lukas

x H Raider

S.247496 TLTV

162543 aAa

G G I

Genetics

Made in Germany

S-indeks 130

Y-indeks 124

Frugtbarhed 103

Yversundhed 112

Holdbarhed 126

Krop 101

Lemmer 104

Malkeorg. 110

S-indeks 129

Y-indeks 115

Frugtbarhed 105

Yversundhed 121

Holdbarhed 118

Krop 88

Lemmer 104

Malkeorg. 114

Wolfhard Schulze

German Genetics

International GmbH


12

Sortbroget kvæg

Landsskuet i

Herning 2007

Deltagerne i voksenmønstring 40+/100+ nægtede at

forlade ringen uden at få en trøstepræmie

Mon vi bliver

flere om at deles om

mønstringsbanerne i

Hal Q næste år ?

42 Sortbroget kvæg

Direktørskifte

i Bovi-Denmark A/S

Efter 3# år som direktør for eksportfirmaet Bovi-Denmark A/S

har Erik Ørnsbjerg Johansen valgt at stoppe som øverste leder

af Bovi-Denmark A/S.

Erik Ørnsbjerg Johansen har i sin direktørperiode virkelig evnet

at få Bovi-Denmark A/S tilpasset og struktureret til de vilkår,

som er gældende for et eksportfirma af Bovi-Denmark A/S’s

størrelse. Efter nogle år med svære eksportbetingelser p.g.a.

BSE og Mund- og Klovsyge i Vesteuropa ser mulighederne for

eksport af levende kvæg nu gunstige ud.

Erik Ørnsbjerg Johansen har skabt mange kontakter rundt om i

Europa og Rusland, og der står stor respekt og anerkendelse for

det store arbejde Erik har ydet for Bovi-Denmark A/S, hvilket

også har resulteret i flotte økonomiske resultater.

Erik Ørnsbjerg Johansen har ikke planer om store og arbejdskrævende

jobs i fremtiden, men vil gerne være behjælpelig i

Bovi-Denmark A/S et stykke tid.

13 Sortbroget kvæg

GAVE

IDÉ

SDM-UR

Stortoft Goldwyn 2747 blev vinder af Derby-kalve 2007

Dyb koncentration

Tre af de yngste trækkere havde styr på tingene

Ewald P. Madsen er kommet

i arbejdstøjet

Som ny direktør er den 1. januar

2007 ansat den 57-årige

Evald P. Madsen fra

Bramminge. Evald P. Madsen

har mere end 25 års erfaring

med salg og markedsføring i

Europa og Mellemøsten. Og

derved kender Evald P. Madsen

særdeles godt de markeder

som Bovi-Denmark A/S

agerer på. Evald P. Madsen

er af bestyrelsen for Bovi-

Denmark A/S nøje udvalgt

blandt en meget stor flok

kvalificerede ansøgere til

stillingen som direktør for

Bovi-Denmark A/S. Vi ønsker

Evald P. Madsen held og lykke med stillingen, og konstaterer

allerede, at Evald P. Madsen er kommet godt fra start. Det lover

virkelig godt.

Fra bestyrelsen for Bovi-Denmark A/S og SDM – Dansk Holstein

skal der lyde en stor tak til Erik Ørnsbjerg Johansen for den indsats

og det resultat, der har betydet at Bovi-Denmark A/S i dag

er et velkonsolideret firma.

De stolte brødre Christian og Jacob med Miss Danmark

Peder V. Laustsen

SDM tilbyder et flot ur – en

oplagt gaveidé. Uret er i meget

solid helstålskasse med tydelige

tal og visere. Vandtæt til 3

atm. Schweizisk quartzværk

med dato. Gedigen stållænke.

Diskret SDM-ko trykt på skiven.

Et flot og præsentabelt ur,

der tåler at blive brugt! Uret

har ridsefrit safirglas.

Fås både som dame- og

herreur.

Normalpris 498,- kr.

SDM tilbyder uret til

350,- incl. moms og levering.

1 års garanti.

Bestilling hos:

Urmager/Guldsmed Hartmann

Adelgade 14, 7800 Skive

Tlf: 97 52 04 32

Fax: 97 51 00 88

Afkomsgruppen efter C Stormatic snuppede fløjen for andet år i

træk foran gruppen efter T Funkis

3 2007

13 2007


14

Sortbroget kvæg

Landsskuet 2007

15 Sortbroget kvæg

Taurus Legats Ærespræmie og 24 points til nr. 25835-01371

(KOL Nixon) fra Per Therkildsen, Spørring.

Th. Aarups Legats Ærespræmie og 24 points til nr. 51260-

01143 (C Stormatic) fra Aslundgaard Holstein, Bevtoft

Ærespræmie og 23 points til nr. 51260-00863 (KOL Nixon)

fra Aslundgaard Holstein, Bevtoft

Ærespræmie og 23 points til nr. 31472-02466 (TVM Hesne)

fra Leif Jensen, Løgstør

SDM Legats Ærespræmie og 24 points til nr. 51814-02611

(Lucente) fra Højager Holstein, Rødding

Ærespræmie og 24 points til nr. 44599-01570 (KOL Nixon)

fra Irene og Kurt Juel, Brørup

Ærespræmie og 23 points til nr. 27698-00659 (Lord Lily) fra

Lone og Bent Bertelsen, Ørsted

Ærespræmie og 23 points til nr. 46031-00884 (VAR Dalton)

fra Hedeagergaard I/S, Ansager

Ærespræmie og 23 points til nr. 27698-00768 (T Lambada)

fra Lone og Bent Bertelsen, Ørsted

Ærespræmie og 23 points til nr. 51814- 02145 (TVM Hesne)

fra Højager Holstein, Rødding

Ærespræmie og 24 points til nr. 34320-01567 (R Capri) fra

Nyeng Holstein, Mygdal

Ærespræmie og 23 points til nr. 30010-01446 (V Curtis) fra

Anderstrup Holstein, Lyngby

3 2007

3 2007


16

Sortbroget kvæg

Landsskuet 2007

17 Sortbroget kvæg

Ærespræmie og 23 points til nr. 30191-01135 (C Stormatic)

fra Anderstrup Holstein, Lyngby

Ærespræmie og 23 points til nr. 30752-02033 (R Capri) fra

Hornbjerg Holstein, Gundersted

Ærespræmie og 23 points til nr. 34242-01533 (V Brando) fra

Tronsmark Holstein, Bindslev

Ærespræmie og 23 points til nr. 44334-02066 (L Talent) fra

Stortoft Holstein, Henne. Hun blev bedste Derby-ko og vandt

yderligere 8.000 kr

Ærespræmie og 23 points til nr. 51260-01163 (V Honda) fra

Aslundgaard Holstein, Bevtoft

Ærespræmie og 23 points til nr. 30745-02053 (V Bojer) fra

Hornbjerg Holstein, Gundersted

Ærespræmie og 23 points til nr. 49971-04015 (M Kite) fra

Antoon Van Ittersum, Skærbæk

Ærespræmie og 23 points til nr. 33723-02391 (I Kermit) fra

Anderstrup Holstein, Lyngby

Ærespræmie og 23 points til nr. 52435-02155 (R Marshall)

fra I/S Fruergaard, Højslev

Ærespræmie og 23 points til nr. 44334-03029 (M Storm) fra

Stortoft Holstein, Henne

Ærespræmie og 23 points til nr. 39331-00689 (DH 82a) fra

Nyeng Holstein, Mygdal

Ærespræmie og 23 points til nr. 32003-01743 (O Finley) fra

Anton Hammershøj, Stenild

3 2007

3 2007


18

Sortbroget kvæg

Landsskuet 2007

Racens tyre

Af afkomsinspektør Per Key Kristiansen, Dansk Kvæg

19 Sortbroget kvæg

Ærespræmie og 23 points til nr. 33451-01554 (C Stormatic)

fra Anton Hammershøj, Stenild

Bedste kvie ærespræmie og 23 points til nr. 33723-02800

(Sep Storm) fra Anderstrup Holstein, Lyngby

Ærespræmie og 23 points til nr. 24994-00933 (DH 32a) fra

Leo Jensen, Tjele

Ærespræmie og 23 points til nr. 30010-01528 (V Elo) fra Anderstrup

Holstein, Lyngby

Tabellen over racens

toptyre omfatter alle de

bedste Holstein-tyre, der er

afprøvet i Danmark. Denne

gang er medtaget 79 tyre

med min. 124 i S-indeks,

og ser I på listen, er der

kun ganske få nye tyre.

Som det blev nævnt i det

sidste SDM-blad, er toppen

af tabellen domineret af

udenlandske tyre. Af de 25

tyre med S-indeks på min.

128, er de 12 udenlandske

og de 13 danske, overvejende

kendte lidt ældre

tyre, hvor de fleste har

brugstyre-afkom.

I gns. har de udenlandske tyre

3,2 Y-indeks enheder mere end

de danske. Det er måske ikke så

overraskende, men ser vi på S-

indekset, så har de et S-indeks

der i gns. er 3,4 enheder højere

end de danske. Altså også et

større bidrag fra de funktionelle

egenskaber.

Så selvom vi i 25 år har haft et

dansk S-indeks, har der ikke

været den forventede effekt, når

vi sammenligner udenlandske

og danske toptyre.

Ser vi efter nye danske tyre, finder

vi i den nederste halvdel af

tabellen enkelte, som ikke var

med i tabellen sidste gang. Ved

juliberegningen fik 21 danske

tyre beregnet S-indeks for første

gang og kun en enkelt tyr D

Giro (S-indeks 124) opnåede at

komme med i tabellen.

Ændringer på listen

Oman Justi topper stadig tabellen

med S-indeks 149. En

stigning på 3 enheder, som

skyldes at indekset for hunlig

frugtbarhed er steget fra 106 til

119. Desuden har Oman Justi

nu fået beregnet et indeks for

sundhed i øvrigt på 120.

DR Chassee, som sidste gang

faldt meget, er steget med 3 enheder

i S-indeks til 131. Også

her skyldes det en stor stigning

i indeks for hunlig frugtbarhed.

D Jonas-datter fra Jørgen Nielsen, Blommenslyst

H Best er steget 6 enheder i

både S- og Y-indeks, så tyren

nu har S-indeks 131. Der er

kun få døtre i Danmark, så tyren

er formentlig brugt i Sverige

eller Finland. Ligeledes er

Novize steget med 5 enheder til

et S-indeks på 130.

V Elo og VAR Elvis er begge

steget med 3 S-indeks enheder

og har nu et S-indeks på

129. Begge tyre er steget i indeks

for hunlig frugtbarhed til

henholdsvis 129 og 120 og har

desuden gode indekser for de

andre funktionelle egenskaber.

Der er mange bedømte døtre

efter de to tyre, og eksteriørtallene

er nu meget sikre.

D Jonas er også steget og har

nu et S-indeks på 128. Tyren

har fået beregnet indeks for

hunlig frugtbarhed og yversundhed.

Der er nu bedømt 35

døtre, og med et avlsværdital

på 126 for malkeorganer er D

3 2007

3 2007


20

Sortbroget kvæg

21 Sortbroget kvæg

Jonas en af racens bedste tyre

for denne egenskab.

Var Hector og D Seven er begge

faldet 3 S-indeks enheder til

henholdsvis 128 og 125.

De to forholdsvis nye tyre, som

var med sidste gang, D Brandy

og D Manson, er begge faldet

5 S-indeks enheder og dermed

røget ud af tabellen.

Nye tyre

Som nævnt indledningsvis er

der ikke mange tyre i tabellen

denne gang, som ikke har været

med tidligere.

D Giro (W Garter x B Patron)

S-indeks 124 og Y-indeks 122.

Der er 41 bedømte døtre, og

tyren avler døtre med gode

lemmer og malkeorganer. Der

er endnu ikke beregnet avlsværdital

for hunlig frugtbarhed,

sundhed og holdbarhed,

så disse indekser vil blive afgørende

for, om tyren bliver mere

interessant.

DH-207A (T Lambada x T

Blaki) S-indeks 125 og Y-indeks

118. Avler middelstore

køer med gode malkeorganer.

Desuden er avlsværditallet for

malketid 120. Vi kan håbe at

indeks for holdbarhed vil løfte

tyren yderligere op på listen.

F Jucamp (Juote x Fecamp).

S-indeks 125 og Y-indeks 105.

En tyr der ved sidste beregning

steg 11 enheder i S-indeks.

Tyren har gode indekser for

hunlig frugtbarhed og yversundhed,

så hvis indekserne

for sundhed i øvrigt og holdbarhed

også bliver lovende, er

tyren måske ikke færdig med at

stige. Der er bedømt 34 døtre

og med et avlsværdital på 136

for malkeorganer er tyren helt

suveræn for denne egenskab.

Levede tyrefædrene

op til

forventningerne?

Generelt har nye tyre, der er

under afprøvning, vanskeligt

ved at markere sig med høje S-

indeks.

Tyrene er i dag relateret til en

kobase. Før den 15. april 2005

var tyrene udtrykt i forhold til

en tyrebase bestående af de to

seneste årgange af afprøvede

kvægavlsforeningstyre. I tabel

1 er vist de

gennemsnitlige indekser for de

tyre, der ville have dannet tyrebasen

pr. 15. april 2005, og de

tyre der i dag ville have indgået

i tyrebasen.

Af tabellen fremgår tydeligt, at

for nogle egenskaber har det

gennemsnitlige avlsværdital

udviklet sig negativt.

Det gælder særligt yversundhed,

men også for ydelse, frugtbarhed

og sundhed i øvrigt har

tyrene der er født i 2000 – 2002

et lavere gennemsnit end den

gruppe tyre, der er 2 år ældre.

Samlet har det resulteret i, at

det gennemsnitlige S-indeks

nu er 2,4 enheder lavere end for

tyrene, der var 2 år ældre.

Årsagen er, at en del af tyrefædrene

til de tyre, der er født

i 2000 – 2002, har været for

dårlige eller sagt på en anden

måde, de har ikke levet op til

de forventninger der har været

til dem.

Ca. 100 sønner født i 2000 eller

senere efter 7 tyrefædre har

omkring 100 i gns. i S-indeks.

I Årsstatistik – Avl 2006-2007

er der tabeller over gns. indeks

for alle egenskaber for tyre,

fædre og morfædre opgjort pr.

fødselsår. Ser vi frem til årgangene

der er født i 2003 og måske

særlig 2004, må vi forvente

at nye tyre markerer sig bedre

end de gør i øjeblikket.


Tabel 1. Gns. avlsværdital for de tyre, som ville have indgået i den ”

gamle” tyrebase ved starten af NAV i 2005 og nu i 2007..

15. april 2005 15. juli 2007 Forskel

Antal tyre 614 609

Y-indeks 110,7 109,9 - 0,8

Kødproduktion 101,1 98,7 - 2,4

Frugtbarhed 96,4 94,7 - 1,7

Kælvningsevne 101,4 102,6 + 1,2

Fødselsindeks 100,0 100,5 + 0,5

Yversundhed 101,8 97,0 - 4,8

Sundhed i øvrigt 103,3 102,2 - 1,1

Krop 102,3 102,5 + 0,2

Lemmer 100,6 101,4 + 0,8

Malkeorganer 100,1 100,7 + 0,6

Malketid 100,9 101,7 + 0,8

Temperament 102,5 103,8 + 1,3

Holdbarhed 100,8 100,0 - 0,8

S-indeks 109,6 107,2 - 2,4

dtr: Northstar Homestead

15303-Grade GP-84

Northstar Dairy, Tipton, CA

Dansk ABS

v/Robert B. Tange

Tlf.: 22 63 62 32

e-mail: danskabs@email.dk

• Førende tyr med høj sikkerhed for holdbarhed

• Verdens bedste tyr for lemmer & klove

samt malkeorganer

• Forbedrer Yversundhed og øger profitten

• Kønssorteret sæd på lager

Vil du bruge

Homestead

- så kontakt

din leverandør

Stil dine krav

HOMESTEAD*TV

ALTAHERSHEL x FINALE x HIGHLIGHT

29HO11153 BOMA Z

dtr: Costa-View Homestead 18451-Grade, 2nd Lactation

Costa-View Dairy, Madera, CA photo: Frank Robinson

3 2007

3 2007


Stamb.

nr.

Navn Bem.

arvl.

S-

ind.

P-

ind.

Y-

ind.

Sh

Y-ind.

Kælvn.

ind.

Indeks

mastitisres.

Indeks

øvr.

Døtrefbh.

Fødsind.

Holdbarh.

Krop Lemmer

Malkeorg.

Malketid

Temperament

Ant eff

døtre

Far Navn MF Navn Opdrætter

246705 Oman Justi (TV 149 134 134 97 119 94 125 116 120 120 103 99 112 105 118 242 Ha Manfred Emp Elton Sædimport USA

241920 RGK Bob CV (CV 140 110 115 98 117 124 89 129 120 113 100 100 128 116 96 338 Lukas H Marconi Torben Kragh, Over Fidde, Henne

245785 Ramos (TV 138 111 111 99 123 117 111 123 134 98 116 129 102 105 546 S Rudolf L Ambition Sædimport Tyskland

249472 Ränneslöv (TV 137 144 140 95 76 126 112 112 84 112 104 111 107 E Addison Fatal SVERIGE

242598 V Exces (TV 136 133 134 96 92 123 116 107 112 116 105 120 91 103 97 119 Luxemburg R Leadman Verner Pedersen, Hauge, Kjellerup

239267 D Novalis (TV 134 125 125 96 109 125 103 109 112 125 92 94 108 95 97 121 C Target B Cleitus Sædimport Holland,

246416 Lancelot (TV 134 125 124 98 100 120 104 109 110 112 110 101 117 114 94 430 Lukas Emer Tonic Sædimport Tyskland

239280 Lukas (TL 133 116 119 98 110 117 98 113 115 117 108 104 113 119 78 79 R Leadman Inspirat Sædimport Tyskland

244858 V GroovyBL (BL 132 130 126 92 107 119 112 99 109 106 109 103 108 118 111 54 Jocko Besn T Fløs Pearl Breeding, v/ J & D Langedijk, Bylderup-Bov

246986 H Best (TV 131 119 119 92 112 99 104 104 99 115 122 129 109 80 P A Wade Mjr Emory Sædimport USA

246716 DR Chassee (TV 131 117 118 98 126 116 110 108 107 106 97 95 120 97 95 293 D Novalis D Jabot Sædimport Holland

246216 A Dynamite (* 130 128 126 80 88 104 103 111 96 104 121 110 110 15 Kievest Lucky Leo Sædimport Holland

247022 Novize (TV 130 123 124 94 103 116 85 112 111 126 101 104 110 87 101 145 D Novalis D Jabot Sædimport Holland

241925 V Excel (TV 130 101 108 94 115 114 94 126 118 124 97 112 116 101 73 78 Lukas M Aerostar Klaus Niermann, OHG, Tyskland

245738 V Haslund (TV 129 120 126 93 95 107 95 106 110 105 109 108 111 111 98 82 Manat East Cash I/S Aslundgård, Bevtoft

242096 V Eaton (TV 129 120 124 99 80 89 96 121 118 121 109 96 119 104 107 2363 Gibbon Belt Anderstrup Holstein Lyngby, Skørping

242596 V Elo (TV 129 118 117 99 129 126 92 114 107 111 105 102 101 93 77 1437 Lukas N Luke Peder V Laustsen, Ø Vedsted, Ribe

247496 Laudan (TV 129 116 115 81 105 99 115 121 118 88 104 114 126 81 37 Lukas H Raider Sædimport Tyskland

241941 VAR Elvis (TV 129 114 115 99 120 109 111 115 119 125 99 98 108 87 101 2029 Luxemburg Dannix Christian Christensen, Torndalsgård, Hobro

245888 RGK Frans 128 134 134 94 103 98 84 96 114 110 106 96 109 92 112 81 R Marshall East Cash I/S Aslundgård, Bevtoft

245590 DC Bingo (* 128 127 127 91 97 95 105 101 110 110 105 105 116 109 50 Lucky Leo S-B Mascot Sædimport Holland

245821 VAR Hector (TV 128 131 126 93 95 124 99 87 115 110 109 120 106 111 111 88 Jocko Besn Lord Lily Hans Brodersen, Midtgård Strellev, Ølgod

247283 D Jonas (TV 128 116 117 88 100 118 103 112 103 102 126 122 117 35 Juote L Winchest Tirsvad - Anderstrup, Lyngby, Skørping

242413 VAR Etlar (TV 128 114 113 99 119 103 113 105 112 117 110 115 111 124 68 763 Lukas M Aerostar Svend Krarup, Solbjerg, Erslev

241793 V Erik (TV 128 109 109 99 112 93 111 124 108 126 87 96 120 111 85 630 Luxemburg S-B Mascot Anderstrup Holstein, Lyngby, Skørping

243969 K Archi (* 127 137 132 76 89 84 112 102 110 90 105 112 107 15 E Addison Emp Elton Sædimport Holland

245900 L Abrian (CV 127 123 129 75 97 110 94 101 105 109 110 104 106 98 23 E Labelle Sunny Boy Sædimport Holland

246182 RGK Fukas 127 125 127 93 105 118 86 95 116 108 109 94 98 119 106 97 Manat Lukas Henning Bjerre Lauridsen, Ribe

240133 V Dahl (TV 127 124 125 99 99 102 105 113 89 111 105 88 99 103 127 1877 Lord Lily G Slocum Kr O Dahlgaard, Harring Søgård, Snedsted

246184 RGK Flak (TV 127 124 124 92 100 103 109 106 102 99 103 109 103 116 100 84 B-M Bombay Lord Lily Jens Pedersen, Esphøjgård Kokholm, Tjele

247111 D Banker (TV 127 121 119 92 112 116 107 106 121 108 96 115 100 108 66 V Bojer B Patron Anker & Chr. Schmidt Lund, Skodborg, Rødding

243967 A Tucano (* 127 108 114 92 124 119 106 104 114 128 112 118 92 92 109 59 O Tugolo Esquimau Sædimport Holland

244219 A Ford (TV 127 113 113 99 106 115 112 113 94 123 103 101 118 105 105 808 Ked Juror Southwind Sædimport Italien,

240223 T Officer (CV 127 109 113 98 110 97 97 108 102 120 107 117 115 117 99 277 Lord Lily E Celsius J Esp Sørensen, Højgård, Vestbjerg

245743 V Hilman (TV 127 109 108 93 109 108 117 112 104 131 96 98 115 117 111 47 V Bojer T Fænrik Henry Kristensen, Gludsted, Ejstrupholm

245923 S Jorryn (TV 126 142 142 92 100 99 115 76 99 101 106 91 87 123 53 Jocko Besn E Celsius Sædimport Holland,

245121 V Gaugain 126 135 132 94 75 118 110 100 97 104 101 99 99 114 107 94 Jocko Besn N Luke Eyvind Knudsen, Skinnerup, Thisted

245971 B Goodluck (TV 126 124 127 80 83 101 93 103 100 120 123 119 31 Megabuck Gil Grand Sædimport Canada,

245390 Wonderboy (TV 126 121 125 97 103 95 102 105 93 115 90 100 105 102 114 217 Lord Lily E Celsius Sædimport Holland

245740 V Haydn (TV 126 126 124 94 106 115 113 93 117 115 106 100 99 111 112 94 Jocko Besn VE Otto I/S Chr. & Andr. Gregersen, Augustenborg

244659 V Globus (TV 126 123 123 94 104 124 104 100 117 112 97 98 105 95 105 88 Jocko Besn Ne Maurice Pearl Breeding, v/ J & D Langedijk, Bylderup-Bov

246185 RGK Fadin (TV 126 115 121 92 93 114 111 104 108 104 90 96 107 113 113 88 Ladin T Funkis Døssing Enggård I/S, Kjellerup

241926 V Ersgard (TV 126 122 120 99 116 112 104 99 104 112 102 99 111 97 93 1587 Lukas S-B Mascot Tirsvad Holstein, Brædstrup

242586 RGK Dram 126 116 116 93 103 107 102 111 111 110 83 108 114 110 103 68 Lukas S-B Mascot Viggo Jensen, Østerild, Thisted

245793 F Tolstrup (TV 126 117 115 92 103 116 111 106 128 128 108 91 110 111 102 77 V Bojer Lukas I/S Lykke Andersen, Bjerregård Tolstrup, Grenå

225303 VAR Platin (TV 126 90 98 99 134 112 104 121 111 138 70 112 108 116 123 1139 Mandingo Kingway Ev Hans Brodersen, Midtgård Strellev, Ølgod

246140 T Bay (TV 125 131 133 92 90 85 94 95 111 112 90 112 101 110 104 78 V Brando KOL Nixon Allan Kjær Simonsen, Kærsholm, Storvorde

246250 Emil CV (CV 125 126 126 71 98 98 101 99 117 112 108 98 110 107 16 Esquimau Southwind Sædimport Tyskland

244822 N Dustin (TV 125 126 125 87 103 97 122 94 109 114 103 106 104 96 107 46 Evreux Cle Sunny Boy Sædimport Holland,

243032 Kievest (TV 125 125 124 96 85 107 109 100 108 125 101 111 108 100 111 74 D Jabot Sunny Boy Sædimport Holland

242130 RGK Bjørn (TV 125 124 123 98 101 107 99 103 104 105 108 93 109 113 96 182 E Mattie G N Luke Mts Busger op Vollenbr, Holland

245165 V Gottorp (TV 125 118 123 91 96 103 95 110 104 99 103 107 104 121 104 61 R Stoneham Lukas I/S Aslundgård, Bevtoft

250382 Ligö (TV 125 118 122 92 98 113 79 112 108 105 96 71 Gubbilt HJ Vogd SVERIGE

242206 VAR Epson 125 125 121 95 95 93 103 117 84 121 101 96 104 116 94 45 Luxemburg S-B Mascot Anderstrup Holstein, Lyngby, Skørping

242468 V Erry (TV 125 117 119 99 122 102 110 95 116 106 107 116 102 109 113 804 L Winchest Lasso Tirsvad Holstein, Brædstrup

246960 D Seven (TV 125 116 119 90 114 99 88 102 113 87 121 110 124 51 B Sabre S Rudolf Heaven Holstein I/S, Rødding

247119 DH-207A 125 115 118 85 112 113 98 101 103 102 103 114 120 106 39 T Lambada T Blaki I/S Chr. & Andr. Gregersen, Augustenborg

242764 V Epos (TV 125 102 106 93 119 111 108 119 116 117 95 102 117 102 91 68 Lukas S-B Mascot Viggo Jensen, Østerild, Thisted

247135 F Jucamp (TV 125 105 105 86 101 118 103 121 103 115 136 119 110 34 Juote Fecamp Lars Søndergård, Øls, Hobro

243294 F Zade 125 103 103 94 118 112 106 115 110 135 99 100 129 109 98 46 P A Wade Tesk-Holm Sædimport USA

244677 T Audi (TV 124 141 134 89 85 90 112 97 87 96 106 86 108 100 100 46 E Addison T Burma Anders Kristian Lassen, Farsø

241955 Jocko Besn (TV 124 134 131 99 85 120 104 88 109 108 107 104 101 100 118 606 Besne Buck Southwind Sædimport Frankrig,

246412 H Harry (TV 124 127 130 86 102 103 101 96 98 99 94 102 96 81 36 New Ronald D Jabot Sædimport Holland

246648 DH-90A 124 130 129 92 94 96 119 99 96 103 99 90 106 119 58 T-B Steven Basar Tage Rækby, St Vestergård Fabjerg, Lemvig

245128 RGK Fag (TV 124 127 124 94 92 125 112 102 109 101 94 89 101 115 99 103 Jocko Besn Lukas Tage Nielsen, Tveråd Tuesbøl, Brørup

245592 G Pippen (CV 124 123 124 82 95 103 95 109 111 110 110 101 93 102 28 Emp Elton G Slocum Sædimport USA

244773 B Sabre (TV 124 123 123 98 107 110 84 100 113 110 92 106 113 113 189 B Patron P Roebuck Sædimport USA

247286 D Giro (TV 124 123 122 86 112 110 95 108 118 114 104 104 41 W Garter B Patron Tirsvad - Anderstrup, Lyngby, Skørping

237985 Luxemburg (TV 124 122 120 99 95 96 90 118 106 124 107 105 92 108 96 567 Ugela Bell Secret Sædimport Holland

245725 HMT Nando (TV 124 118 119 89 100 106 116 106 106 107 97 102 113 106 112 50 V Brando B Patron Tage Nielsen, Tveråd Tuesbøl, Brørup

245892 RGK Fred (TV 124 122 116 90 101 97 99 120 114 114 108 94 112 102 96 48 R Stoneham Ked Juror Peter Stephansen, V Klinkby Houe, Lemvig

242760 V Epalier (TV 124 118 116 94 97 100 99 116 104 117 109 114 112 100 87 68 T Funkis M Aerostar Sv Ove Lykke Andersen, Grenå

243379 T Ulster (TV 124 118 116 94 95 109 120 112 90 108 108 105 101 109 89 67 Lukas M Aerostar Sv Ove Lykke Andersen, Grenå

246812 DH-126A 124 116 116 93 98 112 101 107 116 110 101 120 110 107 77 R Capri G Gabe Gregers Dam, Østergård Gjerrild, Grenå

247488 E Boliver (TV 124 116 114 83 91 106 116 131 97 103 119 98 107 41 O-J C Amel P Mathie Sædimport USA

238623 T Martini (TV 124 102 113 99 113 117 97 113 113 107 110 89 99 116 98 280 CEN Erri NJY Hubert Hans Pedersen, Grauballe, Silkeborg

244169 Die-Hard (TV 124 115 111 94 121 110 118 104 85 124 99 86 118 98 104 47 P Roebuck Tesk-Holm Sædimport USA

232851 T Funkis (TL 124 106 106 99 103 113 106 127 115 129 102 115 108 99 83 12711 R Leadman B Cleitus Vagn Bech, Justenborg Vive, Hadsund

238068 V Bojer (TV 124 108 105 99 114 116 115 110 133 134 111 93 113 105 102 16390 Ked Juror L Ares Søren Bojer, Nørregård Jelstrup, Aars

243687 F Halling (CV 124 103 105 96 115 130 104 112 123 115 98 123 109 105 100 99 RGK Pust Esquimau Herluf & Johs. Pedersen I/S, Ølgod


24

Sortbroget kvæg

25 Sortbroget kvæg

Hitliste over alle SDM-TYRE på udvalgte egenskaber (avlsværdital (måned??) 2007)

Navn

S-

indeks

Y-

indeks

Krop

Hunlig

frugtbar.

Lemmer

Malkeorganer

Malketid

Temperament

Kælvn.-

evne

Y-indeks

F Give 123 138 84 91 101 88 107 91 94 92 116

V Exces 136 134 105 120 91 103 97 92 123 107 112 116

TVM Hauge 120 134 115 86 86 117 105 78 105 91 113 102

T Audi 124 134 106 86 108 100 100 85 90 97 87 96

RGK Frans 128 134 106 96 109 92 112 103 98 96 114 110

Sundh.

i øvrigt

Yversundhed

Holdbarhed

Krop

F Torndal 109 126 120 89 88 96 114 101 113 81 96 86

HMT Lasard 115 110 118 92 100 100 125 111 107 111 106 105

V Human 104 114 118 93 100 106 102 82 114 87 88 102

V Honda 112 115 118 106 101 98 94 106 83 96 108 113

F Found 114 113 118 92 108 106 97 99 107 105 106 109

Lemmer

V Georgia 103 100 102 131 116 93 94 86 98 105 88 103

D Ingolf 115 110 103 127 106 109 106 97 112 98 97

T 2001-303 110 108 104 125 120 115 95 85 104 98 99 95

T Umage 109 103 103 124 112 92 98 104 111 97 103 104

T 2000-72 113 108 97 123 111 90 98 94 91 110 118 103

Malkeorganer

F Jucamp 125 105 103 115 136 119 110 101 118 121

DH-157A 111 103 107 112 129 101 97 89 108 111 100

V Hamsun 118 107 102 113 128 102 117 99 114 102 116 120

D Cane 115 103 101 101 126 112 89 100 115 111

D Jonas 128 117 103 102 126 122 117 100 118 112

Malketid

V Galant 117 109 96 120 106 127 107 107 112 97 106 97

DH-231A 113 105 113 104 106 127 120 107 118 100

V Foni 115 110 103 105 101 125 107 102 111 99 113 97

T 2001-239 110 109 106 106 104 125 118 93 109 80 114 97

VAR Etlar 128 113 110 115 111 124 68 119 103 105 112 117

Temperament

V Dahl 127 125 105 88 99 103 127 99 102 113 89 111

T 2000-16 117 129 100 69 106 114 126 91 92 97 89 87

TVM Hesne 115 110 110 95 114 110 125 99 106 101 110 103

HMT Lasard 115 110 118 92 100 100 125 111 107 111 106 105

D Seven 125 119 113 87 121 110 124 114 99 102

Hunlig frugtbarhed

V Elo 129 117 105 102 101 93 77 129 126 114 107 111

HV Farmer 118 108 100 115 102 74 90 126 108 109 96 115

VAR Elkjær 123 107 88 103 93 116 103 125 111 107 103 123

RGK Ehlert 120 101 99 99 113 102 97 124 104 115 112 111

D General 120 119 109 101 96 114 110 124 112 90

Kælvningsevne

VAR Hafnia 113 102 107 101 97 104 107 100 129 114 102 102

T Kargo 113 101 98 115 104 101 97 94 128 120 95 108

DH-244A 110 111 108 107 97 109 87 101 127 92 103

V Elo 129 117 105 102 101 93 77 129 126 114 107 111

VAR Calano 123 103 106 107 119 101 106 110 125 113 132 124

Yversundhed

V Excel 130 108 97 112 116 101 73 115 114 126 118 124

F Engard 123 109 103 105 115 108 112 101 120 122 103 108

V Eaton 129 124 109 96 119 104 107 80 89 121 118 121

V Folmer 117 101 101 111 124 98 100 99 116 121 103 105

F Jucamp 125 105 103 115 136 119 110 101 118 121

Sundhed i øvrigt

V Bojer 124 105 111 93 113 105 102 114 116 110 133 134

VAR Calano 123 103 106 107 119 101 106 110 125 113 132 124

V Hegel 121 103 94 87 110 98 94 120 115 107 132 132

V Curtis 121 119 104 97 96 104 79 109 98 92 130 122

VAR Gaute 103 101 112 81 93 104 103 114 109 100 129 88

Holdbarhed

V Eron 123 122 100 100 87 85 99 110 105 101 100 135

V Bojer 124 105 111 93 113 105 102 114 116 110 133 134

V Hegel 121 103 94 87 110 98 94 120 115 107 132 132

HMT Ambolt 122 105 102 108 103 122 99 119 120 101 115 131

V Hilman 127 108 96 98 115 117 111 109 108 112 104 131

3 2007

3 2007


26

Sortbroget kvæg

EHRC-kongres i Danmark

Af Keld Christensen, SDM - Dansk Holstein

The 27 th European

Conference 2007

Holstein folder_endelig.indd 1

July 2 - 5, 2007

HOLSTEIN AND

RED HOLSTEIN

Aarhus - Denmark

www.sdm-dh.dk

3/2/07 10:55:25 AM

For år tilbage lagde vi billet

ind på værtskabet for

konferencen i European

Holstein and Red Holstein

Confederation (EHRC). Vi

fik værtskabet, og en masse

spændende opgaver lå

foran os.

De er nu afviklet med stor

succes, idet meldingerne

pr mail og i udenlandske

Holstein-blade er meget

positive. De delegerede

samt andre gæster fik et

godt indtryk af Danmark

både på det faglige niveau

såvel som vores mere kulturelle

og sociale elementer,

som vi serverede for alle

deltagerne.

Konferencen

I alt 175 personer deltog i avlskonferencen,

- heraf ca. 50 personer

fra bestyrelses- såvel som

rådgiverstaben. Konferencens

indledning og de tre avls-sessioner

er beskrevet andetsteds af

Anders Vestergaard. Indlederne

var alle meget velforberedte,

og fra mange delegerede har

vi fået ros og tilkendegivelser

om, at det har været det bedste

faglige niveau over de seneste

3-4 Holstein-konferencer. Fra

SDM - Dansk Holstein takker

vi naturligvis.

Som beskrevet af Anders Vestergaard

gav Henrik Nygaard

og Uffe Lauridsen mange af

deltagerne en meget klar orientering

om udviklingen i dansk

kvægbrug, og hvilke krav vi bliver

stillet over for af kvægbrugerne

i vores service til dem.

EHRC-konference deltagerne ved Dansire-flagalleen

Jeg har en klar opfattelse af, at

flere lande har eller vil henvende

sig igen for at få mere viden

om vores forhold.

I mange af indlæggene fra

udenlandske indledere blev

dansk eller nordisk avlsarbejde,

avlsmål eller avlsværdivurdering

rost, så mange af de ca.

125 internationale delegerede

har fået nyt med hjem.

De sociale arrangementer spiller

faktisk også en stor rolle.

Ikke kun for at se andre ting

end mødelokaler og restauranter,

men mindst lige så meget

fordi mange personer fra de

deltagende lande kunne knytte

et tættere netværk sammen og

fremover hurtigere finde internationale

kolleger, der kan hjælpe

med at løse opgaver. Vi er ret

godt integreret i dette netværk,

men det mærkes også, at vore

Tyrkiet bliver vært i 2009, og vikingerne overrakte værktøj til at bygge konferencen

op med.

kontakter til en række ”nye”

lande forbedres stærkt under

sådanne sammenkomster.

Vikingeånden kom

over deltagerne

På sådanne konferencer plejer

vi at samles til en ”galladinner”

på fine slotte eller lignende. Vi

fandt, at en mere nordisk kulturpræsentation

kunne være

aktuel, og gruppen ”Visit the

Vikings” med udgangspunkt i

Aarhus arrangerede en fantastisk

aften. Vi sørgede i fællesskab

for godt vejr, og vikingerne

skabte resten af stemningen og

aktiviteterne for et uforglemmeligt

besøg på stranden ved

Løgten.

Gæsterne var involverede i

flere af aktiviteterne, dog ikke

i kampe med sværd, spyd og

økse, og der blev serveret mad

tilberedt og tilsmagt på vikingevis.

Der blev under hele forløbet

serveret mjød, øl eller vin

i horn, som kendt fra vikingesymbolerne.

Da Tyrkiet, der er næste vært

for EHRC i 2009, har været et

yndet land at besøge for datidens

vikinger, fik de ved overdragelsen

af værtsforpligtigel-

serne overrakt en vikingeøkse

til anvendelse ved opbygningen

af næste konference.

Bestigningen af Danmarks næsten

højeste bjerg – Himmelbjerget

– blev klaret af alle, og

forinden havde vi nydt sejlturen

på Silkeborgsøerne i strålende

sol.

Besøg på Kvægavlsforeningen

Dansire

Da mange besætninger var i

den sidste forberedelsesfase

til Landsskuet, havde vi valgt

27 Sortbroget kvæg

at besøge Kvægavlsforeningen

Dansire. Deltagerne fik en orientering

om kvægavlsforeningen,

tyrehold, kønssorteret sæd

m.v. af en række medarbejdere.

Det var for mange af deltagerne

spændende at høre om produktion

af kønssorteret sæd, men

det var også ganske nyt at se

tyre i store grupper gå ude på

markerne. En god præsentation

af nogle af de aktiviteter

som Kvægavlsforeningen Dansire

og i fremtiden Swe.Danes

vil udføre.

Landsskuet

Det blev en god afslutning på

konferencen at følge bedømmelsen.

Det gav et tydeligt indblik

i niveauet for dansk Holsteinavl

uanset kulør, og det får

vi sikkert et godt resultat ud af

over tid.

Vi satte mange kræfter ind på

at skabe en god konference. Vi

fik utrolig stor hjælp og støtte

fra sponsorer og samarbejdspartnere,

ikke mindst Kongreskompagniet,

- og vi kan se

tilbage på et godt resultat for

Dansk kvægavl.

Ledelsen i EHRC, fra venstre Sekretær Mathieu Meers, Belgien, ny næstformand

Hans Huijbers, Holland, afgående formand Peder V. Laustsen, afgående næstformand

Hugo Balster, Tyskland, ny formand Mehmet Sedat Güngör, Tyrkiet.

3 2007

3 2007


28 Sortbroget kvæg

Glimt fra

EHRC konferencen

EHRC-konference i

Danmark 2007

Redigeret af Anders Vestergaard, Tilst

29

Sortbroget kvæg

The 27 th European

Conference 2007

Holstein folder_endelig.indd 1

July 2 - 5, 2007

HOLSTEIN AND

RED HOLSTEIN

Aarhus - Denmark

www.sdm-dh.dk

3/2/07 10:55:25 AM

I dagene 2.-5. juli afholdtes

konference i den europæiske

sammenslutning for

racerne Holstein og Rød

Holstein (EHRC). Denne

sammenkomst går på skift

mellem medlemslandene, og

i år var det så Danmarks tur

til at være værtsland.

generalforsamling, om eftermiddagen

besøgtes Kvægavlsforeningen

Dansire, derefter

sejltur på Silkeborgsøerne og

aftensmad på Himmelbjerget.

Torsdag var reserveret til besøg

på Landsskuet med afsluttende

fællesspisning.

I det følgende omtales i uddrag

det væsentligste indhold

af konferencens indlæg.

Første taler på podiet var Peder

V. Laustsen, formand for

Avlsforeningen SDM - Dansk

Holstein, som bød velkommen,

og derefter fik Henrik Nygaard,

Dansk Kvæg, ordet og opridsede

på udmærket måde danske

mælkeproducenters forhold

til rådgivning, avlsarbejde og

myndigheder samt planer og

muligheder for fremtiden. De

nyeste redskaber til ledelse og

management på bedrifterne

vakte en del interesse.

Keld Christensen redegjorde

for avlsarbejdet – specielt naturligvis

for de to brogede racer

i Danmark.

Konferencens

3 sektioner.

1. Avlsværdivurdering på

tværs af lande

Lars-Inge

Gunnarsson

stillede sine

krav til avlsmæssige

informationer

Lars-Inge Gunnarsson, Ränneslöv,

Sverige, bl.a. formand

for NAV (Nordisk avlsværdivurdering)

fremhævede betydningen

af sikre registreringer

for beregning af avlsværdi. Når

en tyrs resultater ændres med

tiden, kan det have flere årsa-

Deltagerne, der kom fra 26 lande

i Europa + Canada og USA,

mødtes mandag den 2. juli på

Radisson SAS Scandinavia Hotel

i Århus, hvor der var velkomstceremoni

kl. 19.00.

Selve konferencen fandt sted

tirsdag, hvor der var arrangeret

udflugt for ledsagere til Ebeltoft

og Mols, og dagen afsluttedes

med ”Vikingetræf ” ved

Kaløvig.

Onsdag formiddag holdt EHRC

3 2007

3 2007


30

Sortbroget kvæg

31 Sortbroget kvæg

ger, bl.a. ændring af den genetiske

base eller vægtningen på

en eller flere af de egenskaber

der indgår i beregningen. NAV,

som er fælles for Danmark,

Finland og Sverige, har sat korrelationen

mellem de tre lande

til 1, modsat de beregninger

der foretages af Interbull.

Lars-Inge Gunnarsson sluttede

med et spørgsmål: har vi

andre alternativer end at stole

på nationale og internationale

beregninger?

Reinhard

Reents er

formand for

Interbull og

besvarede

mange af

kvægbrugernes

spørgsmål

om sammenligning

af

avlsværdital

Reinhard Reents, Verden,

Tyskland, formand for Interbull,

som benyttes til avlsværdivurdering

i 25 lande, redegjorde

for organisationens

virksomhed, der har betydet

større sikkerhed i offentliggjorte

avlsværdital.

Interbull anvender en avanceret

metode, kaldet MACE,

til beregning af internationale

avlsværdier. MACE har to væsentlige

fortrin frem for andre

metoder:

Kombination af data fra de enkelte

lande af alle kendte relationer

mellem individer

Mulighed for ændret rangering

i forskellige lande. Dette

forekommer, hvis en tyr avler

bedre i et bestemt miljø end i et

andet, eller hvis beregningsmetoder

varierer mellem lande.

2. Dataregistrering

og -kvalitet

Denne sektion indledtes af

Uffe Lauridsen, Dansk Kvæg,

vicepræsident i International

komite for registrering af animalsk

produktion (ICAR).

Den hurtige udvikling i størrelsen

af mælkeproduktionsbedrifter

kræver veldefinerede

mål, standarder og rutiner for

alle parter kan fungere effektivt.

Internationale retningslinjer er

derfor nødvendige, og her spiller

ICAR en vigtig rolle.

Hvis mælkeproducenter forlader

ydelseskontrollen, er det

ikke p.g.a. manglende interesse,

men fordi vi ikke passer ind

i deres arbejde. Dens overlevelse

er tæt forbundet med den

måde hvorpå vi imødekommer

udviklingen i den voksende bedrift.

Hvis internationale standarder

ikke matcher behovet,

må de ændres.

Herman

Schwalbe,

professor i

avl, fortalte

om tyske

lemme- og

klovregistreringer

Herman Swalve, professor

ved Institut for avl, Halle’s

Universitet, Tyskland, omtalte

det igangværende projekt

vedrørende forbedring af lemmer

og klove.

Resultater fra klovbeskæring

tastes ind på en bærbar computer

og sammenholdes med

koens øvrige data i kvægdatabasen.

Der er hidtil undersøgt

16.-17.000 køer og registreret

næsten 50.000 observationer,

hvoraf over 60 % viste sygdomstegn.

Dette understreger

behovet for at øge alle kræfter

til forbedring af situationen,

både gennem klovpleje, bedre

miljøforhold og genetisk selektion.

Nogle resultater: For laminitis

er det fordelagtigt at lade køerne

gå på græs nogle timer dagligt,

hvorimod både døgn- og

nulgræsning øger forekomsten.

Forskellige klovsygdomme optræder

forskelligt i forhold til

laktationsperiode og -nummer.

Laminitis findes oftest

hos ældre køer, og dermatitis

er mindre almindelig i senere

laktationer. Frugtbarhed påvirkes

mindre end antaget.

Analysering af forholdet mellem

klovsygdomme og ydelse

er et komplekst emne. Der ses

ikke samme indflydelse på testdagsydelse

og laktationsydelse.

3. Avlsprogrammer

Jean-Yves

Dreau er

ny direktør

i fransk

kvægavl og

iøvrigt søn af

TVM Hesnes

opdrætter

Jean-Yves Dreau, direktør for

avlsprogrammer ved Amelis,

Frankrig, påpegede nogle vigtige

elementer i avlsmålet:

1. Den økonomiske tendens i

markedsforholdene for mælk

er afgørende for avlsmålet

m.h.t. ydelse

2. Vi må have stigende opmærksomhed

på miljømæssige

forhold

3. Med stigende besætningsstørrelse

tages der mindre

hensyn til den enkelte ko,

hvilket betyder et behov for

mere funktionelle køer.

4. Reproduktionsegenskaber –

kælvningsevne og frugtbarhed

– har væsentlig indflydelse

på funktionaliteten

5. Holdbarhed skal forbedres.

En af de egenskaber, der kan

medvirke hertil, er køernes

størrelse. De køer, vi malker

i dag, er store nok.

Markør-baseret selektion kan

blive et instrument for fremtidigt

avlsarbejde. Den vil kunne

bruges i enhver kofamilie og

dermed give mulighed for bed-

re vurdering af dyr med lavt afstamningsindeks,

som ikke opdages

i et traditionelt system.

Marco

Winters har

tidligere væres

Holsteintyreindkøber

i Cogent men

er nu direktør

for avl

og holdbart

avlsmål

Marc Winthers, direktør for

avl, Milk Development Council,

England, fremhævede ligeledes

betydningen af avlsarbejdets

relation til markedsforhold

og forbrugere.

Europæisk Forum for Husdyravlere

har for nylig taget initiativ

til at opstille et kodeks for

god praksis som vejledning indenfor

dette område. Samfundet,

miljøet og økonomien er

sjældent i harmoni, hvilket gør

definitionen på nye avlstiltag

mere kompleks.

Et fornuftigt skridt er taget til

at standse den negative tendens

for funktionelle egenskaber.

Til dette formål er konstrueret

”Det begrænsede indeks”, som

vil give de funktionelle egenskaber

større vægt, men på bekostning

af ydelse og ofte med

tab i driftsresultatet til følge.

En anden metode kunne være

at reducere den økonomiske

værdi af ydelse i det samlede

indeks og fordele de derved

fremkomne værdier over de

øvrige egenskaber, eventuelt

med størst vægt på én enkelt

egenskab, som ønskes forbedret.

Der er imidlertid mange

komplikationer ved denne proces,

men det skal ikke være en

undskyldning for slet ingenting

at gøre.

Afslutning

Efter kongressen er der udtrykt

stor tilfredshed med det faglige

niveau for dagens program.

Gode indledere med mange

budskaber var i stand til at give

grundlag for en god spørgelyst

og debat efter indlæggene.

3 2007

3 2007


32

Sortbroget kvæg

Interbull august 2007

Af Mette Bech og Keld Christensen, SDM-Dansk Holstein

Der afprøves mange tyre i

den store Holstein-verden.

Der er ikke mange nyheder,

men der er pæne resultater

for en række tyre med positiv

ændring på S-indeks. På

Top-125 S-listen er der 21

nye tyre, og listen indeholder

ca. 215 publicerede

tyre. På Top-100 listen har

Danmark 11 tyre, USA 22

tyre, Holland 19 tyre, Tyskland

og Frankrig hver 14.

Det er de samme lande som

ved de seneste beregninger.

Toptyrene er stort set uændrede,

og det er bemærkelsesværdigt,

at mange af tyrene

har fastholdt de tidligere indekser

eller endda steget 2-3-4

S-indeksenheder. Modsat er

tyre med fald mere begrænset.

Blandt de ca. 215 tyre med S-

indeks minimum 125 har kun

23 tyre flyttet sig fra +/- 4 til 8

samt en enkelt højdespringer

med + 22. Toptyrene er stadig

Oman Justi, Mascol, S Jordan,

RGK Bob, V Exces samt Ränneslöv.

De danske tyre har naturligvis

den fordel, at vi med de danske

avlsværdital for egenskaber

som fødselsindeks, kælvningsindeks,

yversundhed og holdbarhed

har flere data på danske

tyre. Derved har de så alle avlsværdital

for disse egenskaber,

og dermed værdifulde points

til S-indeksrangeringen. Ikke

alle udenlandske tyre har disse

avlsværdital, men da det er vigtige

egenskaber, er det naturligt

at tage dem med, når de foreligger.

Ved at samle yderligere

en række nationale data på de

bedste udenlandske tyre er der

også flere af disse, der påkalder

sig vores interesse.

Avlsmæssige niveauer

Efterfølgende en række tabeller

for avlsmæssige niveauer

for de forskellige egenskaber og

indekser. Tabellerne behøver

ikke en detaljeret gennemgang,

men de sætter landene med de

mange tyre i beregningerne i

relation til hinanden. Og de resultater,

vi ser nu, følger meget

nøje tidligere resultater.

Ydelsesmæssigt ligger Danmark

stadig helt i top, - sammen

med Holland, England og

Frankrig.

Tabel 1. Avlsmæssigt niveau for ydelsesegenskaber.

Tyre født i 1999 eller senere.

Eksteriørmæssigt tegner billedet

for lemmer og klove samt

malkeorganer sig således, at

danske tyre hører til de bedste

for lemmer og klove og kun

overgås af USA og for malkeorganer

af Canada, USA og

Tyskland. Canada har over en

lang årrække lagt større vægt

på kropseksteriør end mange

andre lande, og det ses klart. Se

tabel 2 på side 34.

Vi har i Danmark talt om og

også gjort en del omkring celletal

og yversundhed, men vi er

måske knap så overlegne som

ønskes kunne. En gruppe af

lande ligger tæt, USA og Sverige

er de to bedste.Se tabel 3

på side 34.

For fødselsindeks ses en stor

spredning i de anførte lande,

medens der for kælvningsevne

er meget begrænset variation,

men overvejende alle positive.

Hunlig frugtbarhed er med i

Land Antal M-indeks F-indeks P-indeks Y-indeks

Canada 910 107,6 102,2 104,2 103,0

Tyskland 1.812 105,2 104,3 105,8 105,7

Danmark 840 107,7 108,2 109,1 109,3

Finland 135 105,2 99,2 105,6 104,2

Frankrig 1.214 112,8 105,2 113,2 111,4

England 180 111,9 107,3 113,8 112,7

Italien 843 109,6 103,8 109,8 108,5

Holland 1.037 109,1 107,8 113,4 113,2

New Zealand

599 89,3 103,5 97,7 101,4

Sverige 196 109,1 104,1 109,3 108,2

USA 3.510 111,4 103,5 108,1 106,3

Tabel 2. Avlsmæssigt niveau for eksteriøregenskaber.

Tyre født i 1999 eller senere.

Land Antal Krop Lemmer Malkeorg.

Canada 928 105,6 99,0 106,2

Tyskland 1.850 103,6 99,6 100,1

Danmark 842 102,6 99,9 100,2

Finland 120 95,3 94,0 94,9

Frankrig 1.500 103,5 99,1 96,6

England 210 104,4 98,9 99,4

Italien 891 103,2 99,3 99,9

Holland 1.042 102,6 99,2 98,1

Sverige 210 98,7 95,1 99,2

USA 3.342 103,6 100,9 103,8

Tabel 3. Avlsmæssigt niveau

for yversundhed.

Tyre født i 1999 eller

senere.

Land Antal Yversundhed

Canada 955 99,5

Tyskland 1.854 98,7

Danmark 808 97,7

Finland 135 99,8

Frankrig 1.522 96,5

England 199 97,2

Italien 895 98,1

Holland 1.055 96,3

Sverige 214 100,6

USA 4.100 100,8

Tabel 5. Avlsmæssigt niveau

hunlig frugtbarhed.

Tyre født i 1998 eller

senere.

Land Antal Hunlig

frugtbarhed

Canada 226 98,1

Tyskland 66 98,6

Danmark 774 95,7

Finland 136 108,2

Frankrig 1.003 99,3

England 179 97,6

Italien 603 98,3

Holland 732 96,5

Sverige 195 99,6

USA 3.065 98,3

Tabel 4. Avlsmæssigt niveau for fødsel- og kælvningsegenskaber.

Tyre født i 1999 eller senere.

Land Antal Fødselsindeks Antal Kælvningsindeks

Canada 939 97,1 917 103,2

Danmark 355 101,5 837 102,4

Finland 124 100,4 128 101,2

Frankrig 1.484 97,6 1.074 98,1

Italien 953 98,3 375 101,5

Holland 936 99,9 62 97,1

Sverige 233 100,9 226 106,1

USA 2.766 98,3 549 100,1

33 Sortbroget kvæg

Tabel 6. Avlsmæssigt niveau

for holdbarhed.

Tyre født i 1998 eller

senere.

Land Antal Holdbarhed

Canada 1.032 105,9

Tyskland 1.948 102,1

Danmark 808 99,0

Finland 147 102,0

Frankrig 1.767 97,1

England 260 99,3

Italien 978 102,1

Holland 1.522 99,3

Sverige 181 101,5

USA 4.207 102,2

Tabel 7. Avlsmæssigt niveau

for S-indeks. Tyre

født i 1999 eller

senere.

Land Antal Gennemsnit

Canada 903 103,6

Tyskland 1.803 103,9

Danmark 806 107,0

Finland 132 103,4

Frankrig 1.202 106,2

England 172 108,5

Italien 842 106,1

Holland 1.027 108,3

Sverige 196 107,4

USA 3.313 106,3

beregningerne for anden gang.

Det fremgår tydeligt på niveauet,

at stort set alle Holsteinpopulationer

skal have forbedringer

på denne egenskab. For

nogle lande er der fremgang i

vente, men vi skal have fokus

herpå.

For holdbarhed viser avlsværditallene

mellem de forskellige

lande en vis spredning. Egenskaben

kommer sent i forløbet,

og når vi ser på mange af de

afgørende egenskaber og avlsværdital

for en række egenskaber,

kan vi måske stille lidt tvivl

til om sammenligningen mellem

lande kan være helt korrekt.

Et par lande som primært

Canada og Tyskland kan nok

forventes blandt de bedste.

Da ydelse vejer pænt i S-indekset

sammen med sundheds/-

reproduktionsegenskaberne er

det naturligt, at Danmark ligger

med i toppen.

Fortsættes side 36

Tre Interbull beregninger

I 2008 publiceres Interbull

på følgende datoer:

15. januar, 1. april og

19. august.

Der kommer ikke flere

beregninger i 2007.

3 2007

3 2007


34

Sortbroget kvæg

35 Sortbroget kvæg

Nat Navn Far Morfar M-

ind.

F-

ind.

P-

ind.

Y-

ind.

Sh Y-

ind.

Hunlig

frugtb.

hed

Fødind.

Kælvind.

Yversundh.

Holdbarh.

USA Oman Justi Ha Manfred Emp Elton 122 124 135 136 97 129 104 118 119 126 104 105 111 152 (2)

DEU Mascol C P Mtoto S Rudolf 121 128 135 137 79 120 115 107 104 113 144 (3)

DEU Bobas S Dutchboy D Novalis 139 125 143 140 74 108 109 105 106 141 Ny

NLD S Jordan 3 D Novalis D Jabot 129 124 135 134 79 117 98 116 129 105 95 103 141 (2)

DNK RGK Bob CV Lukas H Marconi 95 118 110 116 98 92 121 116 129 113 100 99 130 140 (0)

SWE Ränneslöv E Addison Fatal 133 117 143 139 94 126 110 79 112 96 114 94 110 139 (-2)

FRA Lombard Lukas M Bellwood 138 133 140 139 78 118 107 114 108 90 139 (-1)

USA Ladys-Manor Auden-ET M Trent D L Aaron 122 132 133 136 75 94 98 93 110 103 108 118 113 136 Ny

DNK V Exces Luxemburg R Leadman 118 122 133 134 95 118 122 92 107 116 104 108 92 136 (0)

GBR C Maestro Lukas E Labelle 117 127 127 130 73 106 98 102 111 105 107 115 135 (3)

DEU Jobak Jocko Besn Lucky Leo 132 121 141 138 78 105 114 107 102 101 134 (-2)

CZE Genos Gavor C Champion D L Aaron 136 110 138 132 66 111 103 121 134 Ny

DEU Jango Jocko Besn Lukas 127 123 132 131 76 103 110 108 105 120 134 (1)

DEU Leif Lukas C Zack 110 121 115 118 82 125 121 110 110 114 134 (3)

USA E Boliver O-J C Amel P Mathie 121 114 120 118 90 107 114 102 113 131 104 102 126 134 (5)

DEU Ramos S Rudolf L Ambition 107 110 111 112 99 103 127 146 100 102 128 134 (-2)

FRA Revivien Jocko Besn Heldostar 123 122 133 133 71 117 103 100 109 95 103 101 133 (3)

NLD Delta Thales D Novalis Polderpot 115 118 127 128 79 107 95 110 114 107 91 118 133 (2)

FRA Sirac BR R Brett Gibbon 131 117 138 135 71 117 106 96 104 94 106 100 104 132 (3)

DEU Jobess Jocko Besn E Airliner 127 127 133 133 76 107 105 112 107 132 Ny

SWE TP Ebbe-ET E Addison E Celsius 133 111 138 133 94 111 96 79 117 100 109 100 109 132 (0)

DNK V GroovyBL Jocko Besn T Fløs 130 113 130 126 90 113 120 107 99 107 111 90 106 132 (0)

DEU Lancelot Lukas Emer Tonic 118 113 126 125 98 108 122 108 96 114 132 (-1)

FRA Roumare Jocko Besn Gibbon 111 117 123 125 70 101 100 103 105 86 108 137 132 (4)

USA Fus Her Boomer-ET L Hershel Ha Manfred 146 121 146 140 75 102 88 107 109 107 96 131 (0)

ita Ford Agritech A Ford R Lantz 115 122 129 131 71 101 109 109 110 106 104 131 (1)

FRA Stol Joc Jocko Besn Ha Manfred 125 114 134 131 72 97 106 102 98 107 110 108 111 131 Ny

CZE Elasco Ha Manfred Emer Tonic 116 119 129 130 71 105 105 100 92 131 (6)

USA Sharky R Brett Pen Emery 129 120 131 129 75 100 98 110 94 100 108 122 131 (0)

FRA Roseo Joc Jocko Besn Gibbon 117 115 126 126 76 110 119 102 112 106 108 94 102 131 (0)

FRA Piman Ha Manfred Fatal 121 110 126 123 73 123 106 103 107 120 90 102 106 131 (1)

DNK D Banker V Bojer B Patron 117 111 121 120 90 107 116 113 106 112 96 113 131 Ny

NLD M Chuck CV D Novalis Eta Lutz 113 124 132 135 88 95 94 98 108 90 108 101 130 (2)

CZE Ostretin Erotic E Addison S Rudolf 135 122 137 134 75 95 103 104 113 87 106 130 (1)

DEU Jardin Jocko Besn Emer Tonic 114 119 133 134 80 93 117 103 108 108 130 (-2)

DEU Faustus ET A Ford Lukas 125 118 130 128 77 114 113 92 87 130 (8)

S-

ind.

Krop Lemmer

Malkeorg.

afvSind.

NLD D Stilist D Novalis East Cash 110 120 125 128 82 119 99 101 116 104 93 99 130 (1)

DEU Marwin Ha Manfred N Luke 135 111 133 127 78 105 120 106 99 110 130 (-2)

USA Aut-Ridge Bojangles-ET Manat S Rudolf 120 132 122 125 74 99 110 106 111 101 108 130 (0)

NLD Novize D Novalis D Jabot 113 121 122 124 94 109 123 103 102 114 130 (2)

USA Encino BW Marshal Projector 125 115 124 122 74 121 101 112 103 101 118 110 130 (1)

NLD DR Chassee D Novalis D Jabot 105 109 118 119 98 111 114 125 106 113 92 88 120 130 (2)

USA Billion BW Marshal P-C Duster 124 108 121 117 74 101 103 122 113 108 116 118 130 (0)

DEU V Excel Lukas M Aerostar 93 119 101 108 92 114 115 127 124 90 114 118 130 (-1)

NLD Jokant Jurmel E Celsius 134 134 141 141 73 94 108 89 107 129 Ny

USA Quass R-Mar Ace R Marshall K Prescott 140 122 144 140 71 96 105 102 101 91 92 129 (0)

ITA Ebro R Emerson Ha Manfred 134 126 138 136 79 92 110 110 104 106 129 (0)

NLD Jacinto Jocko Besn Fatal 133 115 138 134 78 105 109 109 90 103 129 (-3)

NLD Tocar TOPINDEX REDFORD Lucky Leo 110 138 126 133 75 103 100 102 111 97 129 (0)

DEU Janosch-ET Jocko Besn L Mandel 135 120 136 132 79 93 108 106 112 116 129 (-3)

FRA Reggio R Lantz Fatal 133 120 134 131 71 94 103 97 100 97 115 119 109 129 (0)

GBR ABS Riviera Jocko Besn Gibbon 118 113 131 130 73 99 106 106 109 96 99 129 (7)

DEU Wylannas Jesfa Jesther Basar 137 115 135 130 78 105 116 111 119 129 (-1)

FRA Shiney Jocko Besn Ha Manfred 125 116 131 129 74 101 105 114 108 92 92 129 (3)

USA Frosty BW Marshal Mel Sand 130 125 130 129 74 96 96 103 107 101 115 113 129 (-2)

NLD Profit Nicolai D Novalis D Jabot 124 108 133 129 78 101 95 107 122 107 85 104 129 (2)

USA GG Addison Satire E Addison B Patron 127 122 129 128 75 98 93 112 105 109 97 114 129 (-2)

USA Golden-Oaks Andy-ET L Hershel B Patron 128 128 128 128 83 99 111 103 104 113 110 101 100 129 (-4)

NLD Leroy Tigris Manat New Ronald 115 122 125 127 81 111 103 111 98 95 90 105 129 (1)

FRA Taxou S Dutchboy E Addison 128 113 131 127 65 118 113 109 94 106 129 Ny

USA Pen-Col Allocate-ET W Garter Ha Manfred 123 127 126 127 74 104 104 105 104 104 99 129 (2)

DNK V Haslund Manat East Cash 109 133 120 126 91 107 97 106 106 107 105 111 129 (1)

CAN Wau I Maestro Boss S Rudolf 126 124 125 125 74 103 112 112 117 93 98 129 Ny

NLD V Eaton Gibbon Belt 105 119 120 124 99 98 88 81 119 121 107 101 122 129 (1)

DEU Fontane A Ford Lukas 114 121 119 121 77 118 108 97 100 129 (3)

USA Toystory BW Marshal B Patron 122 117 119 118 77 109 110 103 106 106 103 111 129 129 (1)

USA Burt D L Aaron K Prescott 105 117 115 118 75 109 98 118 107 101 114 115 129 (-1)

CAN B Goldwyn S James M Storm 108 121 114 117 84 109 96 98 122 110 91 110 134 129 (1)

DNK V Elo Lukas N Luke 110 107 118 117 99 91 127 133 113 110 106 99 103 129 (5)

USA Fa-Ba Elton Merlot Emp Elton Ked Juror 105 102 115 114 86 109 113 110 115 121 106 100 117 129 (0)

DNK VAR Elvis Luxemburg DANNIX 109 110 114 114 99 110 109 121 115 125 99 92 106 129 (3)

USA O Zenith R Durham L Mandel 109 109 110 110 89 108 107 114 121 122 105 97 125 129 (-1)

FIN Mäntylän Rakuuna TV T Lambada Goldfinger 101 104 105 106 90 103 118 121 117 134 96 102 126 129 (5)

FRA Patur AD E Addison E Celsius 122 123 134 134 75 102 86 96 104 97 86 89 115 128 (0)

DNK RGK Frans R Marshall East Cash 122 122 134 134 93 87 97 107 96 111 110 99 105 128 (-1)

GBR Stair JB Fron Jocko Besn Dannix 135 117 137 133 72 86 97 110 105 100 105 128 (2)

DEU Huntsdale Bravo R Brett E Mattie G 138 126 136 133 76 103 92 107 105 107 128 (-2)

GBR Bilseow Jock Jocko Besn Gibbon 117 127 128 131 71 100 102 108 110 102 93 128 (-1)

FRA Surfeit Jocko Besn Fatal 125 116 132 130 72 101 116 103 93 102 108 104 109 128 (2)

USA GG Snap Shot-ET R Brett B Patron 127 125 129 129 74 99 96 110 97 106 105 107 128 (0)

3 2007

3 2007


36

Sortbroget kvæg

DM i mønstring

Af Bendt Dissing, KOordinator Ungdomsforeningerne

37 Sortbroget kvæg

V Eaton gør sig godt ved indeksberegninger i både NAV og Interbull. Her en datter

fra Jan M. Larsen, Vinderup. Koen er international tyremoder nu

USA

Oman Justi topper fortsat listen

suverænt som herhjemme.

BW Marshall-sønnerne er mest

forekommende, men også L

Hershel og E Addison samt W

Garter forekommer i et pænt

antal på Top-30. En række af

de anvendte tyre som Sharky,

Frosty, S Bolton, Burt, Billion,

O Zenith, Encino og E Boliver

har som ved maj-beregningerne

S-indeks på 129 og højere.

Nyhederne er få, men stabiliteten

er god med flere tyre med

god stigende tendens.

Canada

B Goldwyn indtager toppen i

Canada. Fra det amerikanske

afprøvningsprogram kan hentes

3-4 gode canadiske tyre som

bl.a. Buckeye, Arraid og M Magical.

Pagewire er en Inquirersøn

med 122 i S-indeks, og han

er anvendt som speciel typetyr.

Afstamningerne på de canadiske

tyre er en del mere spredt

end set i andre lande.

Holland

Holland er stadig præget af en

del D Novalis- og E Addisonsønner

på listen, men knap så

udpræget som de seneste par år.

Den klare toptyr er S Jordan 3,

der også er anvendt stærkt som

tyrefader i Danmark. S Jordan

3 udmærker sig foruden ved

høj produktion også ved rigtig

gode resultater for fødselsindeks,

yversundhed og holdbarhed.

Blandt de nye tyre i Holland

stammer flere fra kendte

kofamilier, og vi vil følge dem

ved næste beregning.

Tyskland

Interbull-beregninger på tyske

tyre har ikke føjet mange nye

til i toppen, men listen viser

stigende tendens for en lang

række tyre. Toppen i Tyskland

besættes suverænt af Mascol

med S-indeks 141. Ramos,

Lancelot, Emil CV, Laudan,

Emil II og Riverland holder

med brugstyreafkom et højt

niveau. Listen fra Tyskland in-

deholder denne gang en række

tyre tillagt i Danmark, Bronski

fra Aslundgaard med S-indeks

128, Folleto fra Jens Oluf Madsen

med S-indeks 127 og Juwel

fra Tirsvad Holstein med S-

indeks 126. Alle tre dansk opdrættede

tyre er brugstyre, og

de to sidstnævnte også tyrefædre.

Af Juwel er der eksporteret

3000 doser sæd til USA,

og han anvendes også som

tyrefader i flere andre lande i

Europa.

Frankrig

Mange tyre i Frankrig udviser

høj ydelse, men når vi ser på de

mange andre egenskaber er en

eller flere ofte for dårlige, - mest

udpræget lemmer og klove.

Dette har været gældende i en

længere periode, men forholdet

ser ud til at bedres. Roumare er

en af Jocko Besne-sønnerne,

der anbefales fra flere kvægavlsforeninger

som tyrefader,

og han har foruden god ydelse

og yversundhed også rigtig

gode lemmer og fremragende

malkeorganer.

Alle aktuelle tyre er opdateret

med grafer på www.sdm-dh.

dk. Er der tyre, om hvilke man

ønsker yderligere oplysninger,

er man meget velkommen til at

kontakte SDM-DH for yderligere

information.

DM i mønstring havde som

vanligt meget stor tilslutning.

Det er fantastisk, at

se så mange engagerede

deltagere i denne konkurrence.

Fredag eftermiddag var 32 miniputter

klar til DM. Dommeren

Ditte Nørgård gik smilende

rundt og foretog en god men

svær udskilning. Vinder blev

Anders Lyngsø Jørgensen,

som fik en ekstra gave på sin

11 års fødselsdag. Tak til Ditte

for hendes positive måde at

gøre tingene på, jeg tror mange

følte sig godt tilpas med hendes

overvågning.

Miniputter (32 deltager):

1. Anders Lyngsø Jørgensen SDM

2. Christine Bundgaard JER

3. Thomas Stensig Hansen SDM

4. Ann Katrine Nielsen SDM

5. Janni Kragh DRH

6. Jens Givskov Petersen JER

7. Theis Kroot SDM

8. Christina Døssing SDM

9. Simon Hollesen DRH

10. Kees van Ittersum SDM

Juniorer og senior

til EM

Lørdag morgen var 55 juniorer

klar til mønstring. Dommeren

Thomas Wiethege, Tyskland,

delte den store gruppe i to indledende

runder, og i finalen

Anders Jørgensen blev vinder hos miniputterne. Samme dag havde han fødselsdag

– herlig dag

blev vinderen Martin Nørgård

Madsen.

Junior (55 deltagere):

1. Martin Nørgård Madsen JER/EM

2. Astrid Nørgård SDM

3. Hanne Væver SDM/EM

4. Morten Lyngsø Jørgensen DM/EM

5. Marten van Ittersum SDM

6. Kia Kragh SDM

7. Trine Bech SDM

8. Simon Larson JER

9. Mikkel Jensen SDM

10. Helle Kragh SDM

Efter en meget lang pause, der

skulle være på 30 min., men

blev på 75 min!, kom vi i gang

med de 34 seniorer. Trods

den lange ventetid og opstart

mellem minilæsser og andet

oprydningsarbejde efter Si-

gurd Baretts underholdning,

gjorde mønstrene det ganske

udmærket. Dommer Thomas

Wiethege roste den meget høje

standard og havde svært ved at

finde en vinder, da de 3 bedste

ikke lavede fejl, men til sidst

blev Peter Steensig Hansen udråbt

som vinder.

Senior (34 deltagere):

1. Peter Steensig Hansen SDM

2. Christian Givskov Petersen JER/EM

3. Esben Nørgård SDM/EM

4. Henrik Steffensen SDM/EM

5. Peter Pedersen SDM

6. Morten Hollesen DRH

7. Morten Nielsen SDM

8. Louise Frisk Nielsen SDM

9. Andreas Larson JER

10. Hielke Wiersma SDM

Fortsættes side 38

3 2007

3 2007


34563 SDM BLADET 3-06 31.08.06 15:39 Page 39

38

Sortbroget kvæg

Årsmøde 2007

28. september 2007

EM i Belgien

I 2006 blev EM-konkurrencen

aflyst grundet Blue Tongue.

Derfor er det besluttet, at de

deltagere, der blev „snydt“

grundet aflysningen, deltager i

år. Der sendes derfor to årgange

afsted.

Hos juniorerne måtte Holstein-pigerne Astrid Nørgaard og Hanne Væver se sig

slået af Martin Madsen med Jerseykoen

Peter Hansen og Christian Givskov Petersen kæmpede endnu engang en hård dyst

om pokalen, men Peter snuppede den for tredie gang. Espen Nørgaard fulgte dog

tæt efter, og kan nu sammen med søsteren tage til EM i Battice

Deltagerne er:

Juniorer 2006. Astrid Nørgård,

Morten Hollensen og Mette

Mikkelsen.

Seniorer 2006. Peter Hansen,

Nick Aafjes og Andreas Larson.

Deltagerne fra DM 2007 fremgår

af ovenstående præmieliste.

Tak til støtter

og sponsorer

Der var rosetter, diplomer og

gaver til alle deltagere, og derfor

rettes en stor tak til Landsskuet,

Kvægavlsforeningen Dansire,

SDM - Dansk Holstein samt

ikke mindst hovedsponsor

Tjoelker (foderstoffirma). I alt

121 unge mennesker deltog i

dette DM. Tak til alle som bidrog

til afviklingen.

SDM Dansk Holstein

SDM – Dansk Holstein

SDM Fyn

Odense Congress Center

Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

www.occ.dk

Tak til alle sponsorer for opbakningen

Tak til alle sponsorer for opbakningen

3 2007


40 Sortbroget kvæg

SDM Avlsforeningen Fyn

byder velkommen til Årsmøde

i Odense Congress Center

PROGRAM

fredag den 28. september 2007

Kl. 09.00

Kl. 09.30

Morgenkaffe på Odense

Congress Center

(sponsoreret af Kvægavlsforeningen

Dansire)

Velkomst

Kl. 10.00 – 12.00 Årsmøde på Odense

Congress Center

Kl. 10.00 – 12.00 Ledsagerarrangement:

Odense Å og

Dalum Landbrugsskole

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost i Odense

Congress Center

Kl. 13.00 – 17.00 Besætningsbesøg

Kl. 18.30

Aftenfest i Odense

Congress Center, med

uddeling af anerkendelser

og offentliggørelse af

resultatet af afstemningen

om Årets Tyr

Årsmødets

dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formand

Peder V. Laustsen og

landskonsulent Keld Christensen

3. Eventuelt

ÅRSMØDETS SPONSORER:

A-Consult A/S

Agrogården

Allflex Danmark Aps

Alm. Brand Forsikring

Andelskassen FYN

Bonnesen Tverskov

Advokatfirma

Boss A/S

Bulldog Agri A/S

Codan Forsikring

CP Kelco APS

Dalum Landbrugsskole

Dan Egtved A/S

Danisco Sugar A/S

Danish Agro

Danish Crown

Danish Genetics

Danrice A/S

Danske Bank

DeLaval

Erik Møberg A/S

FAF

H. Skøde Knudsen A/S

Heden Maskinforretning

A/S

John Madsen A/S

Jyden Bur A/S

Jørgen P. Johansen

Landbrug I/S

KOF

Kverneland Group

Kvægavlsforeningen

Dansire

Landbofyn

Landbrugets Jobservice

Landindspektør

Lars Nørgaard

Lely Danmark

Lindab Profil

Linds A/S

LJM

Munck Asfalt A/S

Nature Consult

NCC Roads A/S

NLM Vantinge APS

Odense Congress Center

P Andersen Staldservice

APS

Perstrup Betonindustri

A/S

Realkredit Danmark

Ringe Dyrehospital

Ringe

Maskinforretning A/S

RMH Maskiner

Rotor A/S

S.A.B.

SAC

Scandinavian Agro Food

Aps.

SEMEX

Stenderup A/S

Strangko A/S

T.A. Varmeanlæg

Topdanmark

Total Banken

Trinol A/S

Triomec

Tru Test Scandinavia A/S

Vagn E. Nielsen

Vilomix

Vitfoss

Vivet

WestfaliaSurge

Nordic A/S

Årslev Dyreklinik

BESÆTNINGSBESØG HOS:

Christiansborg, Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk

I/S Stokholmgård, Trunderup Dongsvej 23,

5772 Kværndrup

Ringergård, Sentvedvej 38, 5871 Frørup

I/S Kildegård, Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk

Menu

Festarrangement:

Kl. 18.30 Aftenfesten starter

Kl. 19.00 Forret: Fisketallerken

Hovedret: Buffet med 3

slags kød, 2 slags

kartofler, saucer,

salatbar og brød

Vin ad libitum under

middagen.

Kl. 20.30 HCA paraden

Kl. 21.00 Anerkendelser

Kl. 21.45 Dessert: Desserttallerken

med chokoladekage,

is, sorbet

og frisk frugt

Kaffe/te

Kl. 01.30 Natmad: Hotdog med

tilbehør

Tilmeldingskupon

sendes i lukket kuvert til:

SDM – DANSK HOLSTEIN

Udkærsvej 15, Skejby

8200 Århus N

BINDENDE TILMELDING

senest onsdag den 19. september 2007

Betaling for arrangementet sker på tilsendte girokort.

41 Sortbroget kvæg

Aftenfest i Odense Congress Center

Musik:

Heaven

Pris for aftenens program som ovenfor nævnt 550 kr.

Omklædning

For ikke overnattende gæster vil der være

adgang til omklædnings- og badefaciliteterne

på Odense Congress Center.

Tilmelding

Husk at skrive tydelig navn, adresse og tlf.

nr., antal deltagere og gerne lokal avlsforening

på kuponen.

Overnatning

Årsmødedeltagerne overnatter på Odense

Congress Center og Scandic Odense. Vi

fylder først op på Odense Congress Center.

Transport til aftenfesten

Der indsættes bus fra Odense Scandic til

Odense Congress Center. Hjemtransport

umiddelbart efter festens ophør.

u

3 2007


42

Sortbroget kvæg

43 45 Sortbroget kvæg

Ledsagerturen

Ledsagertuen

Ledsagerturen går går til til Nordsøcentret

Odense Å

og med Dalum akvariet landbrugsskole.

og mange spændende fisk

og hajer. Ledsagerturen indledes med

en modeopvisning på Nordsøcentret af

Alexandraskolen.

Fra Hotel Skaga er der til Nordsøcentret

en gåtur på godt 100 m.

SDM Årsmøde på fyn

Stokholmgård

Lars og Ole Sørensen

BESÆTNINGS-

BESØG

u

Tilmeldingskupon

Navn:

Adr:

Postnr.:

Tlf:

Lokal avlsfor.:

By:

Lokal ungdomsfor.:

Bindende tilmelding nødvendig senest

onsdag den 19. september 2007.

Betaling for arrangementet sker på

tilsendte girokort.

Antal

Morgenkaffe à 0,- kr.

(Kvf. Dansire er vært)

Ledsagerarrangement à 0,- kr.

Årsmøde

Frokost á 100,- kr. incl. 1 øl / vand

Aftenfest med middag, vin ad libitum til

middagen, musik og natmad à 550,- kr.

Placering ved ungdomsbord

Overnatning fredag-lørdag incl. morgenbuffet

Dobbeltværelse á 850,- kr.

Enkeltværelse á 700,- kr.

Ønskes overnatning torsdag-fredag

Lars og Ole overtog Stokholmgård

efter deres far i 1999. På

daværende tidspunkt med 50

køer i bindestald og med en

kvote på 400 tons mælk. Bedriften

er løbende udvidet, og

i 2006 blev der bygget ny stald

med DeLaval robotter, hvor der

pt. går ca. 150 årskøer. Der produceres

1,4 mio. kg mælk og

drives totalt 135 ha. Lars bor på

Stokholmgård med sin hustru

Malene og parrets to børn. Ole

bor med hustruen Else og parrets

tre børn på en nærliggende

ejendom – Amsterdam – som

drives i fællesskabet. Her opdrættes

kalve indtil kælvning.

Både Malene og Else er udearbejdende,

men der er alligevel

tale om en FAMILIE-bedrift,

da alle – også børnene følger

med i dagligdagen.

De 135 ha drives med majs,

græs, lucerne samt lidt korn.

Alt til brug i foderforsyningen

til de ca. 150 køer. Foderplanen

er i øjeblikket 9 FE majs, 3 FE

græs, 2 FE Lucerne, 2,5 FE i

soja og raps og 1,5 FE i valsede

majskerner. Dertil kommer 3

FE kraftfoder i robotterne. Køerne

kvitterer med en årsydelse

pt. på 9.800 kg EKM og stigende.

Alt græs og lucerne på

Stokholmgård wrappes, hvilket

Lars og Ole har rigtig gode erfaringer

med.

Besætningen på Stokholmgård

var indtil 1971 ren RDM. Her

indkøbte faderen Kurt de første

SDM- dyr til besætningen

fra et familiemedlem ved Haderslev.

Dette blev et vendepunkt,

og fra den tid var der

én vej – SDM. Lars og Ole har

været med hele vejen og kan

stadig tydeligt huske de første

sortbrogede på gården. En SDJ

Jens-ko – nummer 113 - tænder

lys i øjnene. Besætningen

har altid været flittige udstillere

på dyrskuerne. Først i Ringe og

senere i Odense. Det er blevet

til et utal af modelkøer, især i

de sene halvfemsere og først i

det nye årtusinde, hvor først en

EX91 VE Thor-datter og senere

dennes EX90-datter efter R

Stoneham tilsammen har taget

sig af en af modelkotitlerne fem

gange. Stoneham-koen er også

blevet prøvet af i Herning, men

desværre kom koen til skade

på vej derop og er derfor ikke

kommet af sted siden.

Avlsmålet i besætningen er

stærke køer med gode lemmer

og gode malkeorganer. Avlsmålet

er ikke ændret synderligt siden

overgangen fra bindestald

til løsdrift. Gode malkeorganer

er jo altid i fokus, og det

er stærke lemmer også. Men

for tætstillede bagpatter skeles

der alligevel til. Lars og Ole har

aldrig været i tvivl om, at robotter

var fremtiden for deres

bedrift. Robotterne giver en

frihed og fleksibilitet som familierne

ikke slipper igen! Også

den lidt seje indkøring tiltrods.

Det begynder også først rigtigt

at blive sjovt nu, hvor køerne

kælver efter at have malket ca.

en laktation i robotterne.

Fremtiden på Stokholmgård

tegner lovende med det gode

produktionsapparat der er investeret

i. Men Lars og Ole lader

ikke træerne gro længere

ind i himlen end højst nødvendigt.

Markedssituationerne for

afsætning af mælk kan ændre

sig, og derfor skal besætningen

ikke udvides yderligere for enhver

pris. Der skal fortsat være

tid til familien.

3 2007

3 2007 2006


44

Sortbroget kvæg

45 Sortbroget kvæg

45 Sortbroget kvæg

SDM Årsmøde på fyn

Kildegård

Lars og Ejner Christoffersen

BESÆTNINGS-

BESØG

SDM Årsmøde på fyn

Ringergård

Kirsten og Per Villebro

BESÆTNINGS-

BESØG

På Kildegård har der altid været

mange køer – i hvert fald i

Ejner og Lenes tid. Parret forpagtede

gården i 1969 af Ejners

forældre. I 1972 blev der bygget

en bindestald til 80 køer.

Dengang var det til Jerseykøer.

I 1977 blev der lavet om til løsdrift

med plads til 150 køer.

Ejner har altid haft SDM som

farvoritko, og i 1984 begyndte

parret at krydse mod ren SDM

som et led i en sanering for

Para-TB. Besætningen nåede

lige at blive renracet SDM, inden

det var tid til endnu en

udvidelse i 1995, hvor tilkøb af

et par gårde gjorde det muligt

at bygge en dybstrøelsesstald

til 240 køer. I 2006 begyndtes

en ombygning/udvidelse, som

står færdig i løbet af sommeren

2007, så der totalt er 600 sengebåse.

I dag er sønnen Lars med i bedriften,

som pt. er på 400 årskøer

med de fleste af kvierne

på den ejendom, hvor Lars

bor med sin hustru Marianne,

der til daglig arbejder i Jylland

som kiropraktor. Kvoten er på

3.000.000 kg mælk med 6,16

% fedt. Dette skyldes indkøbet

af ejendommene med jerseykvote.

Med en gennemsnitsfedtprocent

i leveret mælk på

knap 4 %, er det et stort kunststykke

at få ramt kvoten 100 %

rigtigt år efter år! Desværre er

der ikke mange, der vil konvertere

den modsatte vej, ellers

ville Lars og Ejner meget gerne

konvertere det hele til en anden

fedtprocent. Ydelsesniveauet er

på 10.200 kg EKM, og køerne

malkes i gennemsnit 3,1 gang

i døgnet. Der malkes i 6 LE-

LY-robotter, hvilket både Lars

og Ejner mener er fremtidens

malkesystem. Også i bedrifter

af deres størrelse.

Der drives i alt 300 ha, samt

brakareal. Markplanen udgøres

af græs og majs, samt vinterraps,

vinterbyg og hvede til

modenhed. Kildegården er en

af de meget få kvægbedrifter

på Fyn, der har vandingstilladelse,

og derfor er græsarealet

set med fynske øjne forholdsvis

stort.

Foderplanen består af 7 FE

majs, 3,5 FE græs, 3 FE raps og

soja, 2 FE HP-pulp, samt 5,5 FE

kraftfoder i robotterne. Især

smagen af kraftfoderet har stor

betydning for om køerne vil

komme til robotten eller ej.

Avlsmålet for besætningen er

køer med gode lemmer, gode

malkeorganer og godt mælkeflow.

Lars og Ejner har et stort

ønske til avlsarbejdet med SDM:

Avl efter køer med ens tømning

af kirtler. Dette vil virkelig kunne

effektivisere malkearbejdet,

og ikke kun i robotterne. Men

også egenskaben yverbalance

hilses velkommen. Fortunge

yvere skal så vidt muligt undgås

– ligesom tætstillede bagpatter,

men sidstnævnte vurderes

ikke som et stort problem ved

SDM længere. Der udarbejdes

en insemineringsplan, som følges

rimeligt nøje. Fremover vil

der blive lagt lidt mere vægt på

lemmer med overgangen fra

dybstrøelse til spalter.

I fremtiden håber Lars og Ejner

at få lov at få fyldt stalden op

med køer, så der totalt kan være

650 årskøer. Men det kræver jo

at Nyborg Kommune siger OK

for projektet. I den forbindelse

påbegyndes brug af kønssorteret

sæd i udstrakt grad på kvier

for at kunne lave udvidelsen

med eget opdræt. Da reproduktionen

i besætningen er

god og pladsen til kvierne er

der, ser overvejelserne særdeles

fornuftige ud.

Per indgik i 1994 i et I/S med

faderen Poul. På daværende

tidspunkt var køerne på Pouls

ejendom, Ladefogedgård. Efter

en brand i 1996 blev der bygget

en ny dybstrøelsesstald på

nabogården Ringergård med

plads til 100 køer. I 2001 overtog

Per resten af ejendommen,

og i 2006 stod den nye stald

med plads til ca. 300 køer færdig.

Pt. går der 180 køer i stalden,

og der malkes med tre stk.

LELY A3 robotter. Ydelsesniveauet

er på 10.100 kg EKM

og køerne malkes i gennemsnit

2,8 gange.

Det ejede jordtilligende er på

140 ha, som drives i samarbejde

med en ren planteavlsejendom,

der aftager husdyrgødningen.

Dette bringer det samlede udbringningsareal

op på 300 ha.

Markerne drives med majs,

græs og ærter samt hvede, vinterbyg

og raps til modenhed.

Foderplanen består af 9 FE

majs, 3 FE raps, 1,5 FE soja,

1,5 FE græs, 1 FE halm og 4 FE

kraftfoder i robotten.

De daglige arbejdsopgaver varetages

af Per samt en elev. Derudover

kommer en skoledreng

og laver forefaldende arbejde.

Per er gift med Kirsten, der til

daglig arbejder i sygeplejen i

Nyborg Kommune. Parret har

tre børn.

Der er ingen tvivl om at robotterne

var/er vejen frem på

Ringergård. Fleksibiliteten i

hverdagen i forbindelse med

malkearbejdet vil familien

ikke undvære. Også selv om

indkøringen har været en lidt

drøj omgang. Især grundet

overgangen fra dybstrøelse til

spalter. Men ingen tvivl om at

gummigulvene i flere af gangarealerne

hjælper.

Besætningen på Ringergård

har gennem snart mange år

været fast deltager på dyrskuet

i Odense, og en enkelt gang har

en ko sneget sig med til Landsskue.

Højdepunkerne har været

med 1543 (HV Fjord x VE

Thor) VG85, der to gange har

været modelko i Odense. Besætningen

hører også til i Top-

100 på landsplan. Der udarbejdes

en insemineringsplan, som

følges meget nøjagtigt. Avlsmålet

fokuserer på yverbalance

og lemmer samt frugtbarhed.

Kønssorteret sæd har været

diskuteret, men benyttes ikke

pt.

Fremtiden på Ringergård går

sandsynligvis imod flere køer,

men ikke flere end at Per og

Kirsten kan få en god hverdag

med børnene. I den forbindelse

overvejes det også om kvierne

skal sendes i pension. Både af

miljøårsager, men også for at

strømline og rationalisere produktionen

så meget som muligt.

3 2007 2006

3 2007 2006


46

Sortbroget kvæg

SDM Årsmøde på fyn

Christiansborg

Gitte og Carsten Hedegaard

45 Sortbroget kvæg

BESÆTNINGS-

BESØG

Mønstring for „de voksne“

– 40+ eller 100+

Af Keld Christensen, SDM-Dansk Holstein

47 Sortbroget kvæg

Gitte og Carsten købte Christiansborg

i 1989 som tom gård

med 40 ha. Parret var på daværende

tidspunkt for unge til at

søge mælkekvote, så i starten

var der tyreproduktion på ejendommen.

I 1992 fik parret som

en af de kun fire kvægbrugere

i landet tildelt mælkekvote, og

produktionen kunne begynde.

Dengang med 75 køer i dybstrøelse.

Stalden blev udvidet af

to omgange og var til sidst med

plads til 165 køer. I 2004 blev

der bygget ny stald med plads

til 280 køer, der malkes af 4 stk.

LELY A2 robotter. Pt. er gennemsnitsydelsen

9.800 kg EKM

og stigende. På ejendommen

fedes årligt 100 tyre, og resten

sælges som småkalve.

Der drives 325 ha til Christiansborg.

Disse er udlagt med

majs, græs, spinat (til frø), raps

og korn til modenhed. Foderplanen

består af 10 FE majs, 2

FE græs, 3 FE raps og soja, 0,5

FE halm samt 4,5 FE kraftfoder

i robotterne.

Arbejdet i det daglige udføres

af Gitte og Carsten selv suppleret

af en fodermester og en

markmand.

Avlsarbejdet er for begges vedkommende

kommet ind med

modermælken. Gittes forældre

– og nu bror – har gennem

mange år været i front indenfor

Jersey. Ikke blot i Danmark,

men også på verdensplan med

matadoren FYN Haug på

samvittigheden. Carstens far

har gennem mange år været

med i foreningsarbejde – både

kvægavlsforening og landboforening.

Foreningsarbejdet

er bestemt gået i arv! Fokus i

avlen mener parret skal være

på stærke lemmer, livskraftige

kalve, frugtbarhed og malkeorganer.

Der anvendes insemineringsplan

som hjælpemiddel

med fokus på førnævnte områder.

Der har gennem årene været

flere kontraktkøer på Christiansborg,

men ingen lige pt.

Der anvendes kønssorteret sæd

til de bedste kvier.

Besætningen på Christiansborg

har været trofast udstiller

på det fynske dyrskue gennem

mange år og har flere modelkotitler

bag sig. Den seneste i

2005, hvor 1534 (VAR Camaro

x V Dorky) EX 90 vandt titlen

som bedste uge ko. Koen er lige

skyllet med kønssorteret sæd,

så der skulle gerne komme to

VAR Hector-kvier på hende

om knap 9 måneder.

Fremtiden byder sikkert på flere

køer på Christiansborg, men

kun hvis kvierne flyttes. Samtidig

kræver det gode ansatte,

men såvel Gitte som Carsten

ser ikke dette som den største

udfordring. Bare arbejdsmiljøet

er i fokus hele tiden.

Landskuet havde arrangeret

en mønstringskonkurrence

for de voksne, - altså

dem, der ikke kan indgå i

seniorer, men altid står ved

sidelinien og ved hvordan

det skal gøres.

Hos 40+/100+ gruppen snuppede Søren Bech som yngste mand i truppen hæderen

foran Torben Kragh og Erik Hansen. Dommer var John Gribbon

For at definere kravene for at

kunne deltage skulle mønstrene

være enten minimum

40 år gamle eller veje mindst

100 kg. Kravet var derfor 40+

eller 100+. Her var de 3 bedste

Søren Bech, Torben Kragh og

Erik Hansen.

Nej, det er ikke fair at skrive

om deltagerne, at de står ved

sidelinien og er „så kloge“. Der

var vitterligt mange eksperter,

og selv om børnene ofte selv

er meget lærenemme, så får

de sikkert også nogle instrukser

fra forældrene, idet det for

manges vedkommende netop

var forældre, hvor børnene har

været deltagere gennem mange

år.

Deltagerne gik til den med

mindst lige så stor entusiasme

som børnene. Ingen ville stå

tilbage som tabere over for børnene,

- og alle ville naturligvis

gerne være skrappere end kollegerne,

så man havde „håneretten“

frem til næste Landsskue.

Søren Bech blev vinder af konkurrencen.

Søren har deltaget

på højt niveau gennem mange

år i både juniorernes og seniorernes

konkurrencer, så ifølge

dommer John Gribbon var han

suveræn, men dog i en hård

konkurrence. På de to følgende

pladser kom Torben Kragh og

Erik Hansen, og som det gælder

for flere af de efterfølgende

er de nævnte to herrer nok også

nogle af dem, der har gjort en

stor indsats for deres børn, - og

derfor kan de roligt stille sig

hen til dem og sige: „Se så, jeg

kunne også gøre det“.

3 2007 2006

3 2007


48

Sortbroget kvæg

Alder ved 1. kælvning har betydning

for koens holdbarhed

Af Carina Jørgensen, Dansk Kvæg, Specialviden

Afkomsgrupper på det

tyske Nationalskue

Af Erik Pallesen & Jørgen Buur, Dansire

49 Sortbroget kvæg

En opgørelse af data fra

studielandbrug viser, at

kvier, som er enten meget

unge eller meget gamle

ved 1. kælvning, har større

risiko for at blive sat ud i

første eller anden laktation.

Der er siden 1995 indsamlet

data vedrørende kviers vægt

ved 1. kælvning på studielandbrug.

Disse data er blevet opgjort

sammen med oplysninger

fra Kvægdatabasen omkring

alder ved 1. kælvning og dato

for udsætning til slagtning/destruktion.

Formålet var at klarlægge

om der er en sammenhæng

mellem alder og vægt

ved 1. kælvning og holdbarhed.

I opgørelsen indgår 8150 kvier

Figur 1: Holdbarhed for SDM-køer på studielandbrug i relation til alder ved 1.

kælvning i 2005. Søjlerne viser hvor mange procent af køerne, der er udsat til

slagtning/destruktion efter henholdsvis 200, 305 og 700 dage efter 1. kælvning

(74 % SDM, 11 % RDM og 15

% Jersey) i årene fra 1995 til

2006.

Resultaterne viser, at der er en

tendens til, at kvier, som enten

er meget unge eller meget gamle

ved 1. kælvning, har forøget

risiko for at blive sat ud i første

eller anden laktation (Figur

1). For eksempel viser det sig,

at 12,9 % af de kvier, der kælver

ved 25 måneder, bliver sat

ud i første laktation, mens udsætterprocenten

er 20,6 % for

kvier, som er 31 måneder ved

1. kælvning.

Dette er i overensstemmelse

med en nyere udenlandsk undersøgelse,

som beskriver sammenhængen

mellem alder ved

1. kælvning og holdbarhed som

kurvelineær, med større risiko

for tidlig udsætning for kvier

som er meget unge eller specielt

meget gamle ved 1. kælvning.

Her bliver det foreslået, at

den større risiko for udsætning

for ældre kvier er relateret til

reproduktionsmæssige problemer.

Ligeledes viser en dansk undersøgelse,

at en stigning i

kælvningsalderen fra 24 til 30

måneder for SDM og RDM

medfører, at køerne bliver sat

ud hhv. 31 og 17 dage tidligere.

Der kunne i nærværende opgørelse

ikke vises en tydelig sammenhæng

mellem vægt ved 1.

kælvning og holdbarhed.

Der var gjort meget ud af

at vise afkomsgrupper på

skuet. Det er også de lokale

tyske kvægavlsforeningers

mulighed for at vise

grupper til et meget stort

internationalt publikum.

Der blev vist grupper efter tyre

med andengenerationsdøtre,

døtre efter tyre som er brugstyre

nu og tyre som forventes

at blive interessante, når avlsværditallene

kommer i august.

Fra dansk side var det spændende,

at der blev vist en gruppe

efter en dansk-opdrættet tyr

Folleto (Ford x Addison). Det

er en god reklame for dansk

genetik, at de tyre, som bliver

solgt til udlandet, også bliver

brugstyre. Vi har lavet en kort

beskrivelse af de mest interessante

grupper, set fra dansk

side.

Laudan

(Lukas x Raider)

RZG130

Gruppen efter Laudan var køer

af middelstørrelse, også med

hensyn til kapacitet. Der var

tale om helt unge køer. Tyrens

styrke er klart de supergode

lemmer og yvere, helt som vi

havde forventet. Og det er fint

i overensstemmelse med hans

danske afprøvning.

Folleto, tillagt hos Jens Oluf Madsen, gjorde et godt indtryk ved præsentationen

af afkomsgruppen

Gibor

(Gibbon x Sonny Boy)

RZG 136

Gruppen efter Gibor var også

køer af middelstørrelse, med

tilpas styrke, ikke de mest

malkeprægede køer og med

lidt smalt kryds. Lemmerne

var rigtig gode, god hasevinkel,

meget parallelle med god

klovhældning. Yverne var højt

ansat med en rigtig god patteplacering,

specielt til robotter.

Gibor vil ikke give fremgang

for foryver. Gibor bliver fremhævet

i Tyskland som deres

sundhedstyr nr. 1.

Emir

(Emerson x Ked Juror)

RZG 128

Køerne efter Emir var store med

god kapacitet, godt malkepræg

og stærk overlinie med korrekt

krydsretning. Også her var der

rigtig gode lemmer. Malkeorganerne

var veltilhæftede med

stærkt yverbånd og god patteplacering.

Uden tvivl den bedste

gruppe, der blev vist.

Eleve

(Emerson x Storm)

RZG 137

Eleve er en af de tyre, som der

var store forventninger til, og

de er blevet indfriet ved denne

indekskørsel.

Det var en meget tiltalende

gruppe, store køer med god

styrke, også her malkeprægede

med stærk overlinie og med

korrekt krydsretning, rigtig

gode lemmer og yvere. En tyr

som kan blive meget interessant,

også i Danmark

3 2007

3 2007


50

Sortbroget kvæg

Oldenburg

– tysk Nationalskue

Af Keld Christensen, SDM - Dansk Holstein.

De nationale skuer er altid

spændende at besøge. Her vises

landets bedste dyr, og der er

mulighed for at studere afkom

efter aktuelle tyre. Det tyske

skue i Oldenburg er ingen undtagelse.

Her vises det bedste af

tysk Holstein-avl for både de

rødbrogede og sortbrogede. De

Fortsat fra side 49

Folleto

(Ford x Addison)

RZG 132

Folleto er født hos Jens Oluf

Madsen, Fårup. Det var også

en af de grupper, som tilfulde

levede op til de forventninger,

der var til ham ved denne indeksberegning.

Her var tale om middelstore

køer, ikke de mest malkeprægede,

men tilpas dybe og brede

med et hældende kryds. Lemmerne

var nok lidt til den rette

side, men parallelle og med rigtig

god klovhældning. Knoglebygningen

var tilfredsstillende,

specielt hans afstamning taget i

betragtning. Der var god foryvertilhæftning,

gode bagyvere,

stærkt yverbånd, god yverdybde

og rigtig god patteplacering.

Derudover blev der vist grupper

efter Ladin-sønnen Labiate,

BW Marshall-sønnen Braveheart,

Capri-sønnen Cecon

og Storm-sønnen Alert. Også

gode grupper, men med lav

RZG.

Frisa blev den store vinder. I udstillingsmæssig sammenhæng er den østriske avlsforening

også medlem i Tysk Holstein.

De bedste køer blev følgende:

1. laktations køer

Hedfield (James x Storm) Jürgen Ballmann, Ostercappeln

2. laktations køer

Indian Daylight

(Aspen x Fecamp)

3. laktations køer

Frisa (Lee x Paesent)

Ældre køer

Lindine (Lee x Jubilant)

Grand champion

Frisa (Lee x Paesent)

bedste køer er knaldgode, men

efter i år er det spørgsmål om

alle udstillerne vender tilbage.

Dommerne lagde en hårdere

linje for den funktionelle ko.

Spielberg Holsteins, Much

Josef og Maria Leitner, St. Lorenzen, Østrig

Ihno Reershemius, Krummhörn

Josef og Maria Leitner, St. Lorenzen, Østrig

De bedste køer

var gode

Det tyske Nationalskue havde

nok en af de bedste kvaliteter

igennem hele udstillingen nogensinde.

Der var et billede af

gode og velbyggede køer og

afkomsgrupper. Afkomsgrupperne

er beskrevet andetsteds i

bladet.

Dommerlinjen

Dommerne, Jörg Stubbemann

og Guido Simon, lagde ikke

en hårdere linje ved bedømmelsen,

men en linje i tråd

med udviklingen for generelle

krav også til dyrskuekøer: De

skal være funktionelle og også

kunne befinde sig i moderne

staldsystemer. Derfor er størst

og bredest ikke altid det bedste,

og nogle af de største køer

blev ikke præmieret så højt i år

som tidligere på Oldenburgskuet.

Dette har sat en voldsom

diskussion i gang blandt

en gruppe af de tyske udstillere,

og enkelte vælger måske

at bruge andre skuer som deres

foretrukne.

Dommerlinjen er dog helt i

tråd med både de krav den effektive

mælkeproducent stiller

til sine køer for at fungere godt

i staldsystemerne, og som vi

i racens ledelse i mange lande

instruerer dyrskuedommerne

om at være opmærksomme

på. Det er netop en af de væsentligste

opgaver for EHRC i

den europæiske uddannelse af

dommere.

Der er god grund til at holde fast

i, at udstilling og bedømmelse

af køer ikke skal udvikle sig til

præsentation af individer, der

slet ikke kan være i være stalde

og malkesystemer. Den største

ko på det tyske skue var en P

Shottle-datter, der nok målte

165-170 cm i højden. Hun blev

trods sit ellers stort set fejlfrie

eksteriør placeret som toer i

sit hold efter en “mere” normal

ko hvad angår størrelse. Bedste

ko i holdet var i øvrigt også en

rigtig god ko, og efter vores opfattelse

var det en helt korrekt

placering af de to køer. Det var

konsortiet bag Shottle-koen

51 Sortbroget kvæg

dog ikke enige i, men de havde

også for en del engelske pund

købt hende dyrt for netop at

fejre en triumf på det tyske Nationalskue.

Men koen var altså

rigelig stor.

2727 th EHRC Conference 2007

Aarhus - Denmark

Danish Holstein wants to thank our sponsors:

3 2007

3 2007


52

Sortbroget kvæg

Registrering af

afgangsårsager

Af Jørn Pedersen, Dansk Kvæg, Avlsgruppen

53 Sortbroget kvæg

I foråret 2005 blev der

foretaget en opgørelse af

registreringen af afgangsårsager.

Den viste, at kun

hos ca. 15 % af de afgåede

køer var der indberettet en

afgangsårsag

For at øge registreringen af afgangsårsager

blev der i løbet af

2005 øget fokus på dette område.

I november 2005 blev indberetningen

af afgangsårsager

revideret.

Indsatsen synes at virke. I figur

1 er registreringsprocenten for

afgangsårsager gjort op for perioden

januar 2005 til august

2007. Det fremgår, at registreringsprocenten

er steget med

en jævn hastighed på 0,4 % - 0,5

% pr måned siden slutningen af

2005. For de ydelseskontrollerede

køer bliver afgangsårsagen

nu indberettet hos næsten 30 %

af de afgåede køer. Der er dog

stadig langt til de 70 % - 80 %,

som bliver registreret i Sverige.

Der er racemæssige forskelle.

Helt generelt har Jersey den højeste

registreringsprocent fulgt

af RDM og SDM. Krydsningskøer

og køer af ukendt race

ikke uventet har den laveste registreringsprocenten.

De regionale forskelle kan ikke

helt adskilles fra de racemæssige

forskelle. I figur 2 er registreringsprocenten

opgjort

pr. RYK-region. Specielt for

RYK-region Øst med mange

RDM- og Jersey-køer er registreringsprocenten

højere end

i de andre regioner.

I begge figurer anes der en svag

årstidsvariation med vigende

registreringsprocenter i forårsog

sommermånederne.

Afgangsårsager

En opgørelse over indberetning

af afgangsårsag for 2007

(året til dato) viser for alle racer

samlet fordelingen i tabel

1. Som i mange andre lande

er reproduktionsproblemer de

oftest angivne ved udsætning

med ydelse og yverbetændelse

samt klov-/lemmelidelser på de

følgende pladser i rangeringen.

Tabel 1. Fordeling af afgangs

årsager hos køer

(alle racer) i 2007

Afgangsårsag % Afgået

Reproduktion 17.4 %

Ydelse 15.8 %

Yverbetændelse 13.2 %

Klov/Lemmelidelser 10.8 %

Forhøjet celletal 10.5 %

Yverets eksteriør 9.7 %

Softskiftelidelse 7.9 %

Andet ukendt 4.2 %

Uheld/Tilskadekomst 3.7 %

Andre sygdomme 3.1 %

Temperament 1.3 %

Alder 1.3 %

Malketid 1.2 %

Arbejder vi i

blinde??

I mange beregninger arbejder

vi på et godt datasæt, og vi ved

fra beregninger på kåringstal

og udsatte køer, at sprængt

yverbånd, strittende patter

samt dårlige lemmer øger risikoen

for tidlig afgang fra besætningen.

Derfor handler vi

ikke i blinde, når vi skal gøre

tiltag både i managementsystemer

på den enkelte bedrift,

som rådgivningsgrundlag eller

i avlsarbejdet.

MEN ..

Vi kunne få det meget mere

eksakt. Når en ko eller kvie

sendes til slagtning er der jo

som oftest en grund – udover

at der er en ny kvie klar til at

tage pladsen, men hun kunne

måske være brugt i en anden

besætning eller i udlandet.

Derfor er det både vigtigt og

nyttigt, at der gives oplysning

om den væsentligste årsag

(eller flere væsentlige årsager)

hos koen eller kvien til

udsætning.

Indberet

afgangsårsagerne

Dette gøres i staldregistreringsblokken

eller på Dyreregistreringen.

Gør det for især

din egen skyld, for du kan få

bedre informationer fra egen

besætning om indsatsområder,

og avlen kan lægge øget

vægt på racens problemer.

Det er altså en vigtig hjælp til

selvhjælp.

Det kan og skal gøres bedre.

Vi har foreslået tvungen indberetning

på Dyreregistreringen,

- start selv op inden

der måske skal spærring på,

så du ikke kommer videre i

dit registreringsarbejde uden

fyldestgørende indberetning

Keld Christensen

3 2007

3 2007


54

Sortbroget kvæg

Vidste du..........

Af Martha Bo Almskou; Dansk Kvæg, Avlsgruppen

Kodødelighed

Af landskonsulent Peter Stamp Enemark, Dansk Kvæg

1994 2.03 2.44 2.16 1994 1.32 1.43 1.4

1995 2.05 2.5 2.05 1995 1.27 1.38 1.35

1996 2.4 2.73 2.29 1996 55 1.53 Sortbroget 1.54 kvæg1.49

1997 2.67 2.95 2.52 1997 1.64 1.59 1.63

1998 3.15 3.51 2.98 1998 1.88 1.96 1.85

1999 3.64 4.03 3.07 1999 2.23 2.32 1.9

2000 4 4.31 3.23 2000 2.37 2.37 1.94

2001 4.53 5.05 3.61 2001 2.74 2.88 2.12

2002 4.78 4.92 3.61 2002 2.81 2.7 2.16

2003 5.03 5.11 3.49 2003 3.09 2.95 2.28

2004 3.16 3.13 2.22

2005 2.92 2.97 2.15

Tabel 1 Antal registreringer pr. år via anmeldelseskort og i

Kvægdatabasen. Opgjort pr. 2. juli 2007.

Fødselsår

Defekte kalve i

kvægdatabasen

Opgørelse over registrering af

arvelige sygdomme på Kvægdatabasen

og via anmeldelseskort.

I opgørelsen indgår oplysningerne

indsendt via anmeldelseskort

og registreringer af de-

Anmeldelseskort

med defekte kalve

1998 674 14

1999 786 59

2000 1.097 560

2001 999 272

2002 813 201

2003 717 109

2004 750 149

2005 628 93

2006 751 87

2007 324 23

I alt 7.539 1.567

fekte kalve på Kvægdatabasen.

Udtrækket er lavet for perioden

1. jan.1998 – 2. juli 2007. Her er

der i alt modtaget 1.567 anmeldelseskort

med defekte kalve,

og 7.539 kalve er registreret

Tabel 2 Antal registreringer

via anmeldelseskort

eller til Kvægdatabasen

(DB) pr. fødselsår

fordelt på

faders race

År SDM DRH

Kort DB Kort DB

1998 12 453 12

1999 53 519 11

2000 502 788 3 6

2001 239 669 4 9

2002 156 521 3 7

2003 92 450 2 10

2004 119 480 4 17

2005 72 368 3 6

2006 75 475 4

2007 20 197 1

I alt 1.340 4.920 19 83

som defekte på Kvægdatabasen.

Racen er sat til faderens

race. Opgørelsen er foretaget

årsvis.

Dansk Kvægs indsats

for nedbringelsen af

kodødeligheden

Målrettet indsats for

lavere dødelighed

Indsatsen retter sig målrettet

mod de besætninger, som har

den højeste dødelighed og ledsages

af en generel kampagne

mod alle besætninger.

Tidlig identificering af

potentielle taberkøer

Som opfølgning på taberkoprojektet

investerer Dansk

Kvæg 1,3 mio. kr. i at blandt andet

Peter Thomsen kan udvikle

rådgiverværktøjer til at identificere

potentielle taberkøer.

Dansk Kvæg var idémageren

bag projektet vedr. taberkøer.

Dødelighed (%)

Variation i kodødeligheden

6

5

Gennemsnit 25 % bedste 90 % Fraktil*

Konventionel 4 tung race: 5,6 % 1,4 % 10,8 %

Økologisk 3 tung race: 4,0 % 0,8 % Jersey 11,0 %

Konventionel

2

Jersey: 5,6 % 1,4 %

RDM10,7 %

Økologisk

1

Jersey: 3,2 % 0,8 % 6,3 %

0

SDM DanskJersey RDM SDM DanskJersey RDM

* Kodødelighed hos den besætning, der starter de 10 % af besætningerne med den

højeste kodødelighed.

Dødelighed første 100 dage af

laktationen (%)

1990

1991

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

1990 1.77 2.2 2.13 1990 1.15 1.32 1.44

1991 1.72 2.28 2.02 1991 1.14 1.37 1.39

1992 1.73 2.29 2.04 1992 1.09 1.28 1.35

1993 1.99 Kælvningsår 2.41 2.18 1993 1.25 1.38 1.4

1994 2.03 2.44 2.16 1994 1.32 1.43 1.4

1995 2.05 2.5 2.05 1995 1.27 1.38 1.35

1996 2.4 2.73 2.29 1996 1.53 1.54 1.49

1997 2.67 2.95 2.52 1997 1.64 1.59 1.63

1998 3.15 3.51 2.98 1998 1.88 1.96 1.85

1999 3.64 4.03 3.07 1999 2.23 2.32 1.9

1992

1990

1991

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

SDM Dansk Holstein

SDM Dansk Holstein

2000 4 4.31 3.23 2000 2.37 Jersey 2.37 1.94

2001 4.53 5.05 3.61 2001 2.74 RDM2.88 2.12

2002 4.78 4.92 3.61 2002 2.81 2.7 2.16

2003 5.03 5.11 3.49 2003 3.09 2.95 2.28

2004 3.16 3.13 2.22

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Kælvningsår

1999

2000

2001

2005 2.92 2.97 2.15

Figuren viser udvikling af kodødeligheden blandt køer indenfor de første 100 dage

efter kælvning for de forskellige racer. Dette tal er interessant, fordi ca. 2/3 af

dødsfaldene forekommer i de første 100 dage af laktationen. Tallene viser en stagnation

i denne kodødelighed.

2002

2003

2004

2005

Australien

35 rejselystne Holstein-folk drager ”down under” i dagene

8.-24. november 2008. Vi har Arne Nielsen som rejseleder, og vi skal foruden landbrug (ikke

kun kvægavl men også andre afgrøder) besøge mange andre virksomheder og institutioner.

Vi får også mulighed for en sejltur ud til Great Barrier Reaf.

Der er rigtig mange oplevelser på turen, og der er plads til endnu 4-6 personer på holdet.

Turens pris afhænger af deltagerantal, men det er omkring 28.-29.000 kr for turen med godt

og vel halvpension. Vi sender gerne program.

Haster

Tilmelding er i sidste øjeblik, da vi snarest skal sætte navne på flybilletterne.

Ring til Rejsearrangør Dumas-Johansen, 86 48 48 13

eller SDM-Dansk Holstein 87 40 52 81. HASTER.

Ny Sundhedsrådgivning

Ordningen ”Ny Sundhedsrådgivning”

trådte i kraft 1. november

2006.

Projektet betyder, at dyrlægen

følger besætningerne tættere

med ugentlige besøg, og at

landmanden selv må behandle

for de mest almindelige sygdomme.

Kodødeligheden de første 100 dage af

laktationen. Ikke overraskende er problemerne

blevet større hos de ældre

dyr.

1. kalvs

6

2. kalvs 3. kalvs og ældre

1990 5 0.85 0.75 1.83

1991

4

0.75 0.75 1.9

1992 0.81 0.73 1.69

1993 3 1.16 0.76 1.77

1994 2 1.14 0.83 1.93

1995

1

1.04 0.82 1.87

1996 1.19 1 2.2

1997 0 1.21 1.14 2.45

1998 1.65 1.2 2.67

1999 1.73 1.6 3.23

2000 1.86 1.63 3.28

Kælvningsår

2001 2.09 1.94 3.84

2002 1.97 2.1 4.23

2003 2.15 2.23 4.75

2004 3.52.18 2.41 4.84

2005 31.8 2.23 4.71

2.5

Dødelighed (%)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

SDM Dansk Holstein

Jersey

RDM

Figuren viser at kodødeligheden er steget fra ca. 2 % til 5 % (for nogle racer)

Dødelighed første 100 dage af

laktationen (%)

Dødelighed første 100 dage af

laktationen (%)

2

1.5 6

5

1

0.5

4

0

3

2

1

0

1990

1991

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Kælvningsår

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Kælvningsår

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Kodødelighed de første 100 dage af laktationen

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

SDM Dansk Holstein

Jersey

RDM

1. kalvs

2. kalvs

3. kalvs og ældre

3 2007

3 2007


44 56

Sortbroget kvæg

har højere indekser end mine

egne kvier med importtyre i afstamningen.

Nu da jeg er kommet

i bestyrelsen for SDM

DanskHolstein, vil jeg gøre

mit til at øge avlsinteressen hos

kvægbrugerne, og dermed også

at få flere medlemmer til at

bakke op om SDM Dansk

Holstein”. Erfaringer viser, at det giver

færre taberkøer, da man opdager

køer, Rasmussen, der ”skranter”, tidlige-

Torben

SDM re og påbegynder Viborg-Skive rette behandling

tidligere. Rasmussen er 45 år

Torben

gammel Tidligere og behandlingsstart driver Dueholm betyder

kortere sammen behandlingspe-

med Solveig

Holstein

og riode 1-2 og medarbejdere. dermed lavere Der medicinforbrug.

og et jordareal på 135 ha

er 160

køer

ejet jord plus 80 ha lejet. Stald-

Nyt

Nyt

gårdskilt

gårdskilt

og malkesystem er løsdrift fra

1973 med 2 ¤ 8 sildebens malkestald.

Der er byggeplaner for

en ny stald til 300 køer, og her

er målet god ko-komfort og

stærke selvhjulpne køer med

høj ydelse.

”I avlsforeningen vil jeg gerne

fastholde Projekt SUNDKLOV de lokale arrangementer,

Klov- og som benproblemer vi har i områderne,

sandsynligvis og hvis det den bliver enkeltfaktor, nødvendigt

der har vil vi størst udbygge indflydelse samarbejdet på taberkøer.

nabo-foreninger. Jeg vil

med

også Derfor med vil støtte forskningprojektet

fra vore medlemmer

SUNDKLOV prøve løbe at påvirke over de udviklingeste

tre år. ud Første fra medlemmernes

resultater ønsker optimale til klovbade avlsmålet”. kommer til

næ-

sommer.

Produktionspris: Kr. 1.350,- exkl. moms

Produktionspris: Kr. 1.350,- exkl. moms

Bestilling hos SDM - Dansk Holstein

Udkærsvej Bestilling 15, hos Skejby, SDM - 8200 Dansk Århus Holstein N

Udkærsvej Tlf. 15, 8740 Skejby, 5000 8200 Århus N

Tlf. 8740 5000

Jesper Lykke Andersen,

SDM Midt-Øst

Jesper Lykke Andersen er 35 år

og gift med Randi, og sammen

har de en datter. Bedriften i

Tolstrup drives i et I/S sammen

med faderen med 130 køer og

160 ha jord. Fra 1. april 2007

overtager en broder dog faderens

Dyrevelfærd andel af I/S’et, som selvstændigt

1-2 rådgivningsområde

medhjælpere/elever

og sammen

med

klares Dansk det Kvæg daglige prioriterer arbejde. dyrevelfærd

er som en sengebåsestald et selvstændigt fra

Stalden

2000, rådgivningsområde. hvor der malkes Til i at en støtte

side-by-side. lokale kvægkonsulenter

Stalden er for-

2 ¤

10

beredt pt. blandt til 220 andet køer, lavet men hjemmesiden

er www.landscentret.dk/

den ekstra plads an-

indtil

videre

vendt kvaegvelfaerd, til opdrættet. og der udbydes

Jesper kurser fremhæver i at måle dyrevelfærd også avlsfor-eningens

besætningen. interesseskabende arbejde

for SDM-Dansk Holstein,

Konkrete og det målsætninger skal være arrangementer,

vores branchepolitik som tiltrækker for den

i

moderne dyrevelfærd kvægbruger og dermed

Ovenstående sikrer foreningens tiltag er begyndelsen

Ligeledes til at nå skal de det konkrete være en

eksistens.

»bred« målsætninger, forening, vi har hvor sat der i vores er

»højt branchepolitik til himlen« for dyrevelfærd:

og plads til

kvægbrugere med forskellige

synspunkter Dødelighed: og ønsker.

Målsætning indenfor

De en 3-årig er klar periode:

Vi Reduktion har allerede med budt 20-25% dem af velkommendenstående

og vi nuværende har med glæde fre-

ne-

konstateret, kvensstørrelser at de for har dødelighed taget fat

på skal opgaverne tilstræbes: omkring SDM –

Dansk Holstein med interesse,

viden Kalve og til lyst og med til at være med 7,5 % til

at 1. forme levedøgn fremtiden.

Kalve 1 – 28 dage 5,5 %

Køer Keld Christensen 4,0 %

Transport:

1. Dyrene skal være transportegnede.

Vurderingen skal laves

på gården

2. Chauffør, landmand, praktiserende

dyrlæge og slagteridyrlæge

skal ”kalibreres”

indenfor begrebet transportegnethed

mælkeproducents bundlinie er,

hvor længe hans køer forbliver

økonomiske i besætningen. I en

ideel verden burde besætningens

udskiftningsprocent være

kvægbrugerens frivillige afgørelse,

men i virkeligheden har

ufrivillige årsager stor indflydelse.

Management- og sundhedsmæssige

forhold gør det

vanskeligt at beregne indeks for

levetid nøjagtigt. Den uheldige

faktor Indretning er, at af levetid stalde, bestemmes

sikrest motion ved og slutningen social adfærd: af koens

produktionsliv, 1. Sikre at alle dyr og får så motion er det oftest

2. Sikre for sent at social at bedømme adfærd og faderenturlig

andel bevægelse i denne fremmes egenskab.

na-

For at kunne beregne levetid

mere Smittebeskyttelse:

nøjagtigt og stille spørgsmålet

Ekstern »Hvordan smitte: bedømmer vi

en Besætninger nyafprøvet uden tyrs specialproduktioner

levetid?« skal normalt har »Canadian kunne

avlemåde

m.h.t.

Dairy reproducere Network« sig selv delt beregningen

Indkøb i 4 trin. begrænses til de tilfælde,

hvor første der trin er og tale den om første besæt-

un-

Det

dersøgelse ningsudvidelse af en og tyr specialiserede

en produktioner.

formel, hvori indgår egen-

er baseret


skaber, Intern smitte: som har vist sig at indvirke

Der udarbejdes på holdbarheden. handlingsplaner

indgår tilpasset ikke den i enkelte denne del, besæt-

da

Ydelsestal

beregningen ning. er designet til at

være uafhængige af disse. Den

Forebyggelse af produktionssygdomme

(nedsætte andelen

på 3,5 % taberkøer):

Konkrete 3 2006målsætninger formuleres

for følgende sygdomme

inden sommerferien 2007:

Børbetændelse

Ketose

Klov- og lemmelidelser

Mastitis

Mælkefeber

Kilde til figurerne: Projektforsker,

dyrlæge Peter T. Thomsen, Det

Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,

Aarhus Universitet.

Personlige medlemmer

Ophør med mælkeproduktion – hvad så?

skaber – med værdier fra 3 til

16% – er Malkeorganer, Lemmer

og Klove, Kapacitet, Krydsform,

Malkbarhed og Celletal.

Denne gruppe forekommer

meget logisk i betragtning af de

aktuelle forhold, mælkeproducenterne

står overfor med deres

køer. Lemmer og Klove samt

Rammer bidrager på et lavt niændres

fra forventet til aktuel

overlevelsesevne, 57 Sortbroget og på kvæg dette

tidspunkt baseres indekset

overvejende på de aktuelle data.

Husk også adresseændringer.

Bladet Sortbroget Kvæg tilsendes alle, der får insemineret med

SDM-Dansk Holstein. mens Derudover Landskonsulent betales Keld IKKE for SDM-bladet.

Christensen kommer og støtter

Ønskes bladet stadig Erik efter med eventuel at udpege modelkøer ophør med mælkeproduktion

kontakt da din lokale avlsforeningssekretær eller Avlsfor-

og bedste besætningsgruppe 100.000 kg

om lørdagen. Med så mange

eningen for SDM-Dansk dyr er Holstein. der ingen tvivl Alle om, lokale at avlsforeninger har

begge dommere kommer på en

en medlemsliste over interesserede medlemmer, og der er et begrænset

medlemskontingent Omkring Derby-konkurrencen

for personlige medlemmer.

stor opgave.

er det jo i år, at det helt store

Avlsforeningen for SDM-Dansk Holstein

telefon 8740 5000

66 Dansk Holstein

SDM

Østlige Øer

I skrivende stund er tilmeldingen

af dyr til Roskilde Dyrskue

netop overstået. Endnu engang

har opbakningen været overvældende.

Hele 385 stk. malkekvæg

er tilmeldt. Heraf er 136

SDM-dyr. I et område der ellers

er så kvægtyndt, er det imponerende

at udstillingen kan

blive ved med at opretholde

fremgangen.

I år er det Erik Haahr Pallesen,

der som enedommer varetager

bedømmelsen om fredagen,

Husk

Årsmødet

på Fyn

- se midtersiderne

slag skal slås. Hele 25 kalve var

tilmeldt i år 2005, og med 300

kr. indbetalt pr. kalv er der i år

en stor sum penge at konkurrere

om.

Vel mødt til Roskilde Dyrskue

2007.

Søren Christensen

28.

SDM Bornholm

Ko nr 15343-00726 tilhørende Trine

og Kurt Hansen, Bakkegård, Pedersker.

Koen er født i 1996, efter E Lexus.

Gns. af 9 år 11.407 kg mælk, 451 kg

fedt, 348 kg protein, F+P 799 kg.

Jørgen Hansen

3 2007

13 2007

3 2007


58

Sortbroget kvæg

Brachyspina

- en arvelig defekt?

Jørgen S. Agerholm, Institut for Veterinær Patobiologi, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer,

Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet, Ridebanevej 3, 1870 Frederiksberg C

Dansire International

- august 2007

Af Area Manager Søren Nørtoft Olesen, Dansire International

59 Sortbroget kvæg

Udbredt anvendelse af

familiært relaterede tyre

disponerer for, at der kan

opstå tilfælde af arvelige

sygdomme. Mistanken om

at der findes en arvelig

defekt i en kvægbestand

opstår ofte, fordi der

pludseligt forekomme

tilfælde af misdannede

kalve og hvor en nærmere

undersøgelse af kalvenes

afstamning viser, at disse er

beslægtede. Misdannelser

kan imidlertid skyldes andre

forhold, hvorfor der kræves

en række undersøgelser for

at fastslå en defekts årsag.

Igennem det seneste års tid er

der her i landet påvist enkelte

tilfælde af en tilsyneladende ny

misdannelse hos nyfødte SDM/

DH kalve. Den samme misdannelse

er også rapporteret fra

Holland og Italien, og afstamningsundersøgelser

har vist, at

hollandske og danske tilfælde

er beslægtede. Dette kunne

tyde på, at defekten er arvelig,

men grundlaget for at drage

denne konklusion er endnu for

spinkelt. For at afklare om defekten

er arvelig og hvilke tyrefamilier,

der i givet fald bærer

defekten, påbegyndes nu en

intensiveret eftersøgning af sådanne

kalve. I den forbindelse

bedes kvægbrugerne være opmærksomme

på tilstanden og

En kalv med brachyspina. Kalven har en fødselsvægt på ca. 10 kg, kort hals og

rygsøjle samt forkortet underkæbe.

indsende defekte kalve til undersøgelse.

Defekten er navngivet ”brachyspina”,

hvilket henviser til,

at et karakteristisk tegn er en

forkortet rygsøjle. Da benene

har normal længde, kommer

kalvene til at minde om elgkalve.

Defekte kalve kan genkendes

på følgende tegn, hvor især

lav fødselsvægt efter normal/

forlænget drægtighed er påfaldende:


• Fødsel til normal termin eller

efter forlænget drægtighed

på op til 2-4 uger, men

det kan dog ikke udelukkes

at nogle aborteres.

• Fødselsvægt på 10-15 kg.

• Kalvene er dødfødte eller dør

hurtigt.

• Forkortet hals og krop og det

kan undertiden synes som

om, at der er en pukkel mellem

skulderbladene.

• Varierende grader af forkortet

underkæbe.

Da det endnu ikke kan bekræftes

at defekten er arvelig, er det

for tidligt at udtale sig om hvilke

tyrefamilier, der måske bærer

defekten. Det er derfor også

for tidligt at justere brugen af

enkelte tyre. For at kortlægge

udbredelsen og afklare arvelighedsspørgsmålet

er det vigtigt,

at flest mulige kalve indsendes.

Fortsættes side 59


Til dags dato er der eksporteret 238.178 doser Holsteinsæd

med Tyrkiet, USA, Finland, Polen og Litauen som de vigtigste

aftagere. Både Sydamerika og Østeuropa er vækstområder,

hvor vi har kontakter til bl.a. Argentina, Brasilien og Columbia.

De nye EU lande fortjener også opmærksomhed, og det

økonomiske forår i disse lande vil på længere sigt give os gode

muligheder.

Forskere ved Det Biovidenskabelige

Fakultet arbejder på at

udvikle en genetisk test for defekten,

hvilket kan løse problemet

hurtigt og effektivt.

Indsendelse af defekte kalve

skal ske til Jørgen Agerholm,

Institut for Veterinær Patobiologi,

Det Biovidenskabelige

Fakultet, Ridebanevej 3, 1870

Frederiksberg. Kalvene bedes

øremærket, da dette sikrer

identifikationen. Kalvene lægges

i en pose med nogle aviser,

som placeres i en solid papkasse

med aviser. Undersøgelsen

er gratis, og fragtomkostninger

refunderes af Landscentret.

Send pakken hurtigst muligt

efter kalvens fødsel. Såfremt

kalven viser sig at have defekten,

vil vi efterfølgende bede

om en blodprøve af dens mor.

Forud for indsendelse bedes

dette aftalt med Jørgen Agerholm

(jager@life.ku.dk, mobil

4158 3315) eller Ann Margaret

Sørensen, Landscentret (ama@

landscentret.dk, tlf. 8740

5265).

De mest eksporterede tyre er

pt. VAR Calano (25.237 doser),

V Hamsun (20.611 doser), V

Hotson (19.602 doser), T James

(16.762) og VAR Etlar (10.030

doser). V Eaton har været at

finde som topsælger igennem

flere år og vi forventer igen en

opadgående kurve for ham.

Baggrunden er, at han nu har

døtre malkende i de skandinaviske

lande, Holland, Tyskland,

Ungarn, England, Irland og

Frankrig. Derfor er han bl.a. i

Beemster Lagley 18, JK Eder Soraya 1

Holland nu nr. 8 på listen over

tyre med hollandske AV-tal og i

Australien er han nr. 6 på listen

over tyre der er til rådighed på

det australske marked. Han har

således på mange markeder endelig

bevist hans gennemslagskraft

som international toptyr.

I de andre lande er hans rangeringer

knapt så prangende,

men derimod er landmændene

yderst tilfredse med Eatondøtrene.

Specielt spændte er vi

på det hollandske marked, hvor

vores samarbejdspartner Koole

& Liebregts forventer han vil

være deres bedst sælgende tyr

her i efteråret.

I Holland forventer vi i samarbejde

med Koole & Liebregts at

udstille en afkomsgruppe efter

V Eaton på HHH-skuet i December

(Zwolle, NL).

Også i England er der en vok-

3 2007

3 2007


60

Sortbroget kvæg

61 Sortbroget kvæg

KORTnyt

JK Eder Soraya 1

Cogent Eaton Looker

sende interesse for Eaton. I Cogent’s

kerneavlebesætninger er

en Eaton-datter blandt de allerbedste

køer, og dermed endnu

et bevis på hans potentiale.

Konference og

Landsskue

Den Europæiske Holsteinkonference,

som er omtalt andetsted

i bladet, blev sammen

med Landsskuet samme uge,

et rigtig flot udstillingsvindue

for Dansk Holstein genetik. På

Landsskuet var de mange gæster

forbi vores internationale

messestand, som vi for første

gang anvendte i Danmark. De

200 m2 udgjorde en flot kulisse

over profilen med ”sunde køer”,

og det er ikke usandsynligt, at

vi på et senere tidspunkt igen

vil benytte standen i Danmark.

Kommende

aktiviteter

Den kommende tid er i DI’s

regi præget af en del rejseaktivitet.

Der er mange skuer i løbet

af september til december og vi

forsøger så vidt mulig at være

repræsenteret, hvor vi mener

det er nødvendigt. Vi vil bl.a. på

SPACE i Frankrig, Dairy Event

i England, Madison i USA og

Dairy Event i Irland.

30 x 100.000

kg mælk

Hos Jos og Ingrid Knoef, Geesteren

i den hollandske provins

Overijssel, har den 30. ko

passeret 100.000 kg mælk i livsydelse.

En Labelle-datter var sidste

brik i denne imponerende række

– et resultat som ydermere

er opnået i løbet af kun 10 år –

de sidste 10 køer indenfor godt

2½ år! 11 af de 30 har tillige

ydet 10.000 kg fedt og protein.

”Naturligvis er det forbundet

med en smule held, men du

må også være opmærksom på

koen, især omkring kælvning.

Desuden er vores tolerancegrænse

m.h.t. celletal og frugtbarhed

nok lidt højere end i

mange andre besætninger”, forklarer

Jos Knoef sin succes.

(Kilde: Veeteelt, april 2, 2007)

Nye udfordringer

for koen

I 1989 blev den hollandske biolog

Herman de Boer berømt og

kritiseret for frembringelsen af

den genmodificerede tyr ”Herman”.

Nu er Herman de Boer på banen

igen, sammen med Alfred

Nijkerk, specialist i finansiering

af nye virksomheder, og

Willem Fokkema, tidligere

ansat hos Friesland Foods, har

han stiftet firmaet Lactive for 2

år siden.

Atter er koen i centrum, men

genmodificering er absolut

ikke på tale.

”Mælk og bioaktivitet, disse

ord er de centrale. Vi bliver tæt

på naturen,” udtaler Herman

de Boer. ”Enhver bonde ved

at koen producerer antistoffer

i mælken. Tydeligst kommer

det til udtryk i råmælken, som

er nødvendig for den sårbare

nyfødte kalv, men denne fase

varer jo kun få dage. Det har

givet os den ide at få koen til

også senere i laktationen at levere

antistoffer, som kunne anvendes

i specielt den humane

fødevareproduktion.”

Firmaet har derfor taget kontakt

til Wageningens Universitets

afdeling for dyrevidenskab

og fået lov til at bruge køerne

på forsøgsgården Waiboerhoeve

og laboratoriet i Lelystad

i projektet. Desuden deltager

enkelte andre institutioner og

private, og der er ansøgt om de

første patenter.

Projektet drejer sig grundlæggende

om immunglobuliner,

proteiner som kan bekæmpe

skadelige bakterier og vira i

det menneskelige tarmsystem.

Kunsten er at anspore koen

til at føje de rette immunglobuliner

til de milliarder den i

forvejen producerer. Mælkens

proteinindhold ændres ikke,

osteproduktionen foregår normalt,

og fra vallen filtreres den

del, der indeholder de ønskede

immunglobuliner. Disse kan så

forarbejdes til funktionelle fødemidler.

Der forventes et bredt aftagermarked:

Anvendelse i babymad

og til gravide, i tandpasta for at

undgå mundinfektioner og i

visse produkter til ældre. Især

den sidste målgruppe med svagere

immunforsvar vil kunne

have fordel af denne nye udvikling.

Willem Fokkema og Herman

de Boer tror, at deres initiativ

kan bidrage til en differentieret

mælkeleverance. Tilbage er

spørgsmålet om hvordan koen

kan stimuleres til at producere

de rette antistoffer. ”Vi gør det i

alt fald på en dyrevenlig måde,

men den nøjagtige metode røber

vi endnu ikke”, kommenterer

Willem Fokkema. ”Vi mener

ikke, en ko skal bruges til at

producere medicin”.

”Moder Natur vil få en ny forbundsfælle”,

slutter Herman de

Boer.

(Kilde: Veeteelt, maj 1, 2007)

3 2007

3 2007


62

Sortbroget kvæg

63 Sortbroget kvæg

LANDETrundt

Avlsforeningen

Vendsyssel

Bedste besætningsgruppe i Hjørring kom fra Nyeng Holstein

Hjørring Dyrskue

Igen i år var der mødt mange

dyr og nye udstillere op til dyrskuet

på trods af at forholdene

omkring Blue Tongue og 7/30

dags reglen besværliggjorde

det at udstille i Hjørring og på

Landsskuet.

Fløjpladserne blev fordelt godt

både til nye og gamle udstillere.

Yngre modelko kom fra Stubben

I/S, som er ny udstiller.

Koen blev ligeledes om lørdagen

hædret som koen med det

bedste yver på tværs af racer og

fik 24 point. Ældre model ko

blev en Capri-datter fra Nyeng

Holstein, der ligeledes fik 24

point. Nyeng Holstein fik også

modelkvien med en Rubensdatter.

Besætningskonkurrencen

blev også vundet ret suverænt

af Nyeng Holstein, der

stillede op med 6 prima køer,

især lemmekvaliteten var helt i

top. På andenpladsen kom I/S

Tronsmark.

Godt dyrskuevejr og godt humør

gjorde det til et rigtig godt

dyrskue med mange besøgende.

Grillaften

Traditionen tro blev der igen

i år afholdt grillaften. I år hos

Stubben I/S, som ejes af Claus

og Henriette Holm Jensen

sammen med Claus´s far. Ejendommen

blev overtaget for ca.

et år siden. Ydelsen er kraftigt

stigende som følge af den gode

pasning. Et rigtig spændende

sted med mange gode køer,

som vi helt sikkert vil se meget

til i de kommende år. Der mødte

ca. 100 voksne og 50 børn op

til denne hyggelige aften.

10.000 kg værdistof

Der er intet billede, da koen desværre

afgik inden fotografering

Ib Haarbo, Sdr. Kirkevej 26, 9300 Sæby

33985-00474 (NJY Hubert x HJ Siggi)

Gns. ydelse 14,9 år: 8.888 - 4,16 –

370 - 3,42 - 304

I alt: 13.2431 – 5.513 – 4.530 –

10.043

100.000 kg mælk

Vrejlevkloster, Vrejlev Kloster 3, 9760

Vrå

37998-02584 (Pølle, privat tyr

Areostar-søn x JY Wilow)

Gns. ydelse 11,9 år: 8.758 - 3,83 – 335

- 3,26 – 286 - 621

Skrævadgaard ved Rene Høst

36942-00762 (SK Flex x VE Otto)

Gns. ydelse 9,7 år: 10.495 – 4.354 –

477 - 3,47 – 364 - 841

Mads Fjordside

SDM Nordjylland

Aage Elkjær, Nibevej 30, 9530 Støvring

30276-01107 (SK Flex x NJY Hubert)

Gns. ydelse 10,3 år: 9.972 - 4,38 -

437 - 3,30 - 329 - 766

Nibe Dyrskue

Katl. Dyrnr. Udstiller Far Morfar Bemærkning

nr.

36 32610-01264 Ewald K. Lord

Kristensen, Vokslev Lily

D Astre Bedste ældre

61 30133-01377 Jens Nørgaard V Bojer T Taxi

Bentzen, Egense

Bedste yngre

94 32610-01693 Ewald K.

Kristensen, Vokslev

VAR

Etlar

VAR

Calano

Bedste besætningsgruppe: Ewald K. Kristensen, Vokslev

Andenbedste besætningsgruppe: Jørgen Busted Elkjær, Sørup

Løgstør Dyrskue

Kat.

nr.

10 31472-02466 Leif Jensen,

Gårdsted

34 30136-01612 Per Warming,

Blære

Vagn Bech, Justenborg, Hadsund

Ko nr. 30974-01089, far E Celsius,

8,4 år - 12710kg - 3,90%F - 496 kg -

3,28%P - 418kg. samt

Ko nr. 30974-01058 far Ked Juror 9,7

år - 12695kg - 4,14%F - 525 kg -

3,25%P - 412kg.

Bedste kvie

Dyrnr. Udstiller Far Morfar Bemærkning

TVM FYN Lind Bedste ældre

Hesne

Roy T Kuwait Bedste yngre

Bedste besætningsgruppe: Hornbjerg Holstein I/S, Gundersted

Anden bedste besætningsgruppe: Per Warming, Blære

De tre modeldyr på Nibe dyrskuet.

Bedste besætningsgruppe på Løgstør

dyrskuet kom fra Hornbjerg Holstein

Hobro Dyrskue

Skuet på Danmarks smukkeste

dyrskueplads mellem å og fjord

blev afviklet lørdag den 28. juli

i et rigtigt dyrskuevejr med sol

og let vind.Fra morgenstunden

var der en optimistisk stemning,

og SDM - Dansk Holstein

var igen repræsenteret med

flere end 100 dyr. Skuet havde

i øvrigt en fremgang på 50 malkekøer.

Dommerne Søren Christensen

og Erik Hansen var igen ret imponerede

over den gode kvalitet

og kom med mange rosende

bemærkninger, bedømmelsen

blev godt afviklet.

Bedste ældre ko og 24 p.: T.

3 2007

3 2007


64

Sortbroget kvæg

65 Sortbroget kvæg

Bedste besætningsgruppe på Hobro dyrskue fra Anton Hammershøj

Najade-datter fra Vagn Bech,

Vive

Bedste yngre ko og 24 p.: O.

Finley-datter fra Anton Hammershøj,

Stenild.

Besætningsgrupper:

1. Anton Hammershøj, Stenild

2. Vagn Bech, Vive

3. Hans P. Hornbjerg, Gundersted

Generelt var skuet en stor succes

med et meget stort antal

besøgende.

Skuet er også kendt for de flotte

ærespræmier, og vi skylder

vore ærespræmiegivere en meget

stor tak.

Som sædvanlig var der dyrskuefest

i teltet, der i år var

omdøbt til ”Landbrugets sommerfest”.

Der var mange deltagere, de

unge er nu også kommet med,

og mangen placering ved skuet

blev drøftet under selskabelige

former.

Angående næste år, så vil veterinære

bestemmelser sikkert

bevirke, at dyrskuedagen flyttes

til 2. lørdag i august.

Jørgen Buur og

Morten Ege Thomsen

SDM Vesthimmerland

Her midt i den danske sommer,

der har været for kold

for mange danskere, og nu

noget for våd, set ud fra landbrugets

synspunkt, er det nu

tid at tænke på de kommende

måneder. Men først et par ord

om de arrangementer, som

Vesthimmerland har stået for i

sommerens løb. Som alle andre

af lokalforeningerne har man

afholdt en velbesøgt grillaften.

Ved hjælp af frivillig arbejdskraft

og tilskud fra en række

sponsorer, lykkedes det igen i

år at få stablet en god aften på

benene. I mange år har man i

området haft et samarbejde

med både RDM og Jersey, forstået

på den måde, at der er

mulighed for at besøge besætninger,

der arbejder med de

to racer, mens man så slutter

af med at samles hos en SDMavler.

Det skete i år hos Jens

Chr. Jensen i Morum, hvor der

(naturligvis) findes en større

besætning, det er tidens tegn.

Ugen efter havde foreningen

en tur til Sydvestjylland hvor

landsforeningens formand stod

for en guidet tur til Mandø og

senere en byvandring i Ribe.

Forskellige oplevelser, men

begge meget interessante.

Indimellem bød dagens guide

og frue på en dejlig kop eftermiddagskaffe,

og det skal ikke

skjules at kaffebordet var godt

og omfangsrigt. Det blev nydt i

fuld grad, og bagefter så vi en

overordentlig velholdt bedrift.

Bedriften må toppe en skala

over veldrevne kvæglandbrug.

Simpelthen imponerende.

Landsskuet er omtalt andet

steds i bladet. Fra det lokale

område i Vesthimmerland ser

vi med stor bekymring og megen

forundring på forslaget om

at Landsskuet i 2008 slutter

på en søndag. Samtidig rykkes

det igen en uge ind i juli,

hvorledes har man tænkt sig, at

landmændene og deres ansatte

skal afvikle deres ferier. Vi synes

ganske enkelt, at det er en

mindre god ide.

Den 5. og 6. oktober 2007 afholdes

så Kimbrerskuet. Vi ser

frem til et vanligt godt skue,

hvor mange af landets bedste

sortbrogede køer plejer at deltage

i en tæt konkurrence. Den

traditionelle forbrugeraften har

som arbejdstitel i år ”Fisk og

Fritid”. Det kan i første omgang

synes lidt langt væk fra primærlandbruget,

men ved eftertanke

er det velbegrundet. Netop i

Himmerland har vi mange søer

og naturlige vandløb og adgang

til Limfjorden. Alle steder er

landbruget involveret, på den

ene eller den anden måde. Vi

glæder os til igen at servere et

gratis kvalitetsmåltid for gæsterne,

der kommer fredag aften,

i et antal der normalt ligger

mellem 1.500 og 1.700. Men

alle er lige velkomne, uanset

bopæl.

Når Kimbrerskuet er overstået,

så venter forude Agro Nord i

marts 2008. Der er lang tid til,

men forberedelserne er mange.

Og det er dejligt at have nogle

faglige arrangementer at se

frem til.

Jens Holm Danielsen

SDM Nordvestjylland

Lokale dyrskuer

Fjerritslev

Den 19. maj blev årets første

udendørs dyrskue afholdt i

Fjerritslev. Godt dyrskuevejr –

god stemning og rekordpublikum

dannede de gode rammer.

Ved SDM var der lidt frafald i

sidste øjeblik p.g.a. salmonellaprøver,

men der var en god dyst

mellem de fremmødte. Hos de

ældre køer genvandt I/S Tømmerbyfjord

pokalen, dog med

en anden ko i år. Denne TVM

Hesne-ko var i livsydelsesgruppen

og vandt tilmed titlen bedste

yver, så en helt super ko.

Som yngre model fandt dommerne

en 1. kalvs ungtyrdatter

fra Niels Hansen, Skovsgård.

Det blev i øvrigt også ham, der

tog stikket hjem som bedste

besætningsgruppe med 7 helt

prima køer – flot. Bedste kvie

blev en Novize-datter fra Jan S.

Poulsen. Spændende at følge nu

efter Novize’s gode indekser.

Hurup

Den 2. juni 2007 afholdtes Hurup

Dyrskue, og denne dag vil

sent blive glemt at René Søndergaard

Pedersen. At vinde

Fjerritslev dyrskur

7 rigtig gode køer fra Niels Hansen, Skovsgård, blev meget velfortjent vinder

blandt besætningsgrupperne. Niels har her selv fat i fløjkoen.

Fællesskuet

Mors-Nordthy

i Thisted

På en af de varmeste sommerdage

den 9. juni var Thisted

dyrskueplads rammen om det

10’ende Fællesskue. Det var

I/S’ernes dag, da de dominerede

pokaldyrene. Sidste år var

der ingen pokaler til udstillerne

fra Salling, men her i år tog I/S

Fruergaaard v. Gert og Martin

Fruergaard, Lund ved Højbedste

ældre (+ nr. 2), bedste

yver og de 2 bedste besætningsgrupper,

samt andenbedste

yngre siger lidt om, at familiens

køer netop denne dag ramte

toppen efter et år uden titler.

Som bedste yngre ko udpegede

dommerne en prima V Dahlko

fra Henning Toft Villadsen.

Hos kvierne var det igen I/S

Højgård v. brødrene Erik og

Henrik Villadsen, der blev nr. 1

med en ungtyrdatter.

Hurup dyrskue

Der blev lyttet opmærksomt på dommerens kommentarer under bedømmelsen i

Hurup.

3 2007

3 2007


66

Sortbroget kvæg

67 Sortbroget kvæg

Aulum Dyrskue

blev afholdt den 11. august

2007. Der var 58 tilmeldte dyr

af racen SDM – Dansk Holstein.

Dommer var Erik Hansen,

Hjerting, Rødding.

Fællesskuet i Thisted

Som nyetableret for sig selv, efter I/S med faderen, fik Søren Frantsen, Skarum på

Nordmors, her sin første yngre modelko på Fællesskuet. En VAR Calano 1. kalvsko.

Bedste ældre ko:

56647-00779 efter VAR Camaro

fra Ole Bendtsen, Grønbjerg.

Bedste yngre ko:

57802-01930 efter V Ersgard

fra Johannes Wiersma, Herrup.

Bedste besætningsgruppe fra

Johannes Wiersma, Herrup.

Ko nr. 58285-00972 tilhørende Kurt

Nielsen, No, Ringkøbing.

Koen er født i 1994 efter RGK Is x NJY

Hubert.

Gns. af 10,5 år: 9.545 – 3,93 – 375 –

3,28 – 313 – 688.

Bedste besætningsgruppe på MidtWest Farm Show er fra Jens Oluf Madsen

slev, sig af højestydende fløjko

med en Roy-datter (på tværs

af racerne). De opnåede også

avlsforeningens yver-præmie

med en 24 p. R Marshall-ko,

der i øvrigt også fik ærespræmie

på Landsskuet. Bedste besætningsgruppe

blev ligeledes

vundet foran en gruppe fra Jan

og Bjarne Gravesen, Ø. Vandet.

Livsydelsen gik til brødrene

Jesper og Jens Martin Villadsen

fra Mors, ældre model gik

til brødrene Erling og Mogens

Futtrup, Vang. Efter at have

overtaget hele gården selv fik

Søren Frantsen, Skarum en

flot ”debut” med bedste yngrepokalen.

Jørgen Bertelsen genvandt

kvie-titlen fra sidste år – i

år med en S Jordan 3-datter.

Grill-aften

Lidt nordøst for Aggersund i

Han Herred langs Limfjorden

besøgte vi ”Nørre Fuglsang”,

hvor Bodil og Hardy Larsen

har drevet et velpasset kvægbrug

de seneste 36 år, med en

flot udsigt over fjorden. De

138 køer, der malkes i robotter,

blev besigtiget, mens børnene

var på den traditionsrige skattejagt.

I haven blev grillmaden

nydt af de godt 180 deltagere,

som også hørte om de foreløbige

fremtidsplaner for bedriften.

En dejlig aften i godt vejr.

Palle J. Larsen

Ringkøbing

SDM – Dansk

Holstein

Lemvig Dyrskue

blev afholdt lørdag den 2. juni

2007. Der var 45 tilmeldte dyr

af racen SDM – Dansk Holstein.

Dommer var Jørgen Knudsen,

Dansk Kvæg, Århus.

Bedste ældre ko:

56593-02017 efter H Airbank

fra Esper Agger, Hygum.

Bedste yngre ko:

56530-01718 efter Roy fra Morten

Agger, Hygum.

Bedste besætningsgruppe fra

Esper Agger, Hygum..

Mønstringskonkurrence:

På Aulum Dyrskue blev der

afholdt amtsmesterskab i Team

Ringkøbing, hvor begge vindere

mønstrede med en jerseyko.

Vinder v. senior: Kristian Pedersen,

Ånum, Skjern

Vinder v. junior: 12-årige Jens

Pedersen, Ånum, Skjern

100.000 kg

Vi har været ude for at hædre

køer, der har rundet 100.000 kg

mælk. Tillykke med det!

Ko nr. 55813-00842 tilhørende Laurits

Katborg, Idom, Holstebro

Koen er født i 1994 efter R Leadman

x Chairman.

Gns. af 10,7 år: 9.358 – 3,44 – 322 –

3,10 – 290 – 612.

Ko nr. 54142-01048 tilhørende Simon

Moerman, Borris, Skjern.

Koen er født i 1993 efter RGK Jylvad

x HV Topas.

Gns. af 11,2 år: 8.922 – 4,15 – 371 –

3,37 – 301 – 672.

Anders E. Christensen

SDM-Viborg/

Skive Holstein

MidtWest Farmshow

2007

For andet år i træk afholdte en

flok kreative yngre folk fra Region

Viborg Landboung-dom

og 4-H MidtWest Farmshow i

Resultater MidtWest Farmshow 2007

Skive. Igen i år blev det holdt

som et to-dages skue – en klovog

en hovdag.

Ud af de 21 SDM udstillere var

der 6 nye i forhold til sidste år

– i alt var der tilmeldt 121 dyr,

hvilket er en lille stigning sammenlignet

med sidste år.

Dyrenes kvalitet var på et højt

niveau hvilket var medvirkende

til at skærpe konkurrencen og

gøre dagen meget spændende

og god.

10.000 kg værdistof

og 100.000 kg køer

Én ko har denne gang opnået

10.000 kg værdistof og en

100.000 kg mælk i den forløbne

periode i Viborg/Skive Holsteins

regi. TILLYKKE!

Navn Point Dyrnr. Far

Ældre Jens Oluf Madsen, Rødkærsbro 24 1089 C Bormio

Yngre I/S Fruergaard, Højslev 23 1512 Roy

Kvie Torben Rasmussen, Dueholm 23 2514 Laudan

Yver Jens Oluf Madsen, Rødkærsbro 24 1089 C Bormio

Bes. Gruppe Jens Oluf Madsen, Rødkærsbro

10.000 kg værdistof

Ko nr. 41183-1101 tilhørende Bent

Jørgensen, Viborg (Sunny Boy x NJY

Hubert x JY Wilow). Gns. 12,2 år:

10.409 kg mælk - 462 kg fedt – 366

kg protein.

Ko nr. 40646-739 tilhørende Anna

Marie og Albert Scherphof, Lundø.

(VAR Op x JY Wilow x NJY Hubert).

Gns. 11,7 år: 8.588 kg mælk – 334 kg

fedt – 276 kg protein.

Grill-festen

Årets grillfest blev atter et tilløbsstykke

og en stor succes.

3 2007

3 2007


68

Sortbroget kvæg

69 Sortbroget kvæg

De tre velforberedte besætningsejere:

• Torben Svenningensen,

Harre, Roslev

• Henning Christoffersen,

Nannerup, Roslev

• Per Laursen,

Tøndering, Roslev

sørgede for en god oplevelse

først på aftenen ved at fremvise

mange gode køer.

Mange tak for det. Efterfølgende

indtog alle 400 deltagere

grillmaden i Durup Hallen.

Thomas Lind

Midt/Øst

Holstein

Mandag den 14. maj afholdt

foreningen i samarbejde med

det lokale Jersey aktivitetsudvalg

et førdyrskue-arrangement

hos Per Therkildsen, Spørring.

Overdommer denne aften var

Jørgen Knudsen, Skejby. Ungdomsforeningen

startede aftenen

med at fortælle om klargøring

og præsentation, hvorefter

to hold køer blev bedømt. Efter

disse aktiviteter blev der grillet

pølser. En god aften med fint

fremmøde. En kæmpe tak skal

der lyde til hele familien Therkildsen

for en god fremvisning

og afvikling af aftenen.

Den årlige grill-aften blev afholdt

i Thorsø-området nemlig

hos Erik Sørensen, Skorup

og I/S Knudsminde, Vejerslev.

Her så foreningens medlemmer

to særdeles veldrevne og

højestydende malkekvægsbesætninger.

Knap 200 personer

deltog. En stor tak skal lyde til

sponsorerne samt naturligvis

til besøgsværterne for en super

fremvisning af deres bedrifter.

Dyrskuer

Landbrugsmessen Gl. Estrup

blev afviklet lørdag den 2. juni.

Med ca. 120 katalognumre var

SDM-udstillingen lidt mindre

end sidste år, kvalitetsmæssigt

var udstillingen helt i top med

superdyr helt ned i bunden af

rækkerne. 25 forskellige udstillere

havde meldt dyr til, dette

tal vidner lidt om bredden og

interessen fra udstillerside, så

Per Therkildsen viser sine 3 vinderdyr frem på Gl. Estrup

det tegner godt for fremtiden.

Den helt store topscorer blev

dog Per Therkildsen, Spørring,

som gjorde rent bord ved at

vinde samtlige titler på skuet.

At alle ikke har fløjdyr giver

sig selv, men at der er kamp til

stregen er vigtigt for at holde et

højt niveau.

Bedste ældre ko:

25835-01371, KOL Nixon-dat-

Børnene er aktive ved dyrskuefremstilling, - ellers kunne udstillerne slet ikke overkomme

arbejdet

ter fra Per Therkildsen, Spørring

(24 point)

Bedste yngre ko:

25835 -0797, VAR Etlar-datter

fra Per Therkildsen, Spørring

Bedste kvie:

25835-01940, VAR Etlar-datter

fra Per Therkildsen, Spørring

Den økonomiske Vinderko:

25835-01371, KOL Nixon-koen

fra Per Therkildsen, Spørring

Nr. 1 Besætningsgruppe:

Per Therkildsen, Spørring

Nr. 2 Besætningsgruppe:

Henning Fruergaard Pedersen,

Hvidding

Silkeborg Dyrskue blev afviklet

lørdag den 9. juni. Her var

tilmeldt 111 katalognumre+

12 kalve udstillet af børn. Igen

i år en kæmpe succes med rigtig

mange dyr udstillet af ikke

færre end 18 udstillere + børn.

Også i Silkeborg er kvaliteten

rigtig god fra top til bund i alle

holdene, og det er kun marginaler,

som afgør hvilken placering

man får på dagen.

Bedste ældre ko:

41996-01015, B-M Bombaydatter

fra Jens Oluf Madsen,

Fårup

Bedste yngre ko:

41415-01315 (far DH-155 A)

fra I/S Risbak, Sjørslev

Bedste kvie:

63836-0994, VAR Etlar-datter

fra Peder Skovgaard Pedersen,

Silkeborg

Den Økonomiske vinderko:

64225-00593, VAR Calano-koen

fra Anders & Verner Pedersen,

Hauge

Nr. 1 Besætningsgruppe:

Jens Oluf Madsen, Fårup

Nr. 2 Besætningsgruppe:

I/S Iller Haugård, Ans

Landsskuet:

På Landsskuet 2007 viste Midt/

Øst Holstein virkelig flaget

med en særdeles flot udstilling,

ikke færre end 58 Holstein-dyr

var mødt frem fra området. Såvel

det faglige som det sociale

er i højsædet, når man deltager

på Landsskuet. Med fælles kaffebord

fredag morgen med 65

– 70 deltagere i stald 9 er det en

fornøjelse at være med. Rigtig

mange unge mennesker deltager

på Landsskuet fra området,

dette vidner om god opbakning

og prioritering fra udstillerside

om at give medhjælperen denne

oplevelse 1, 2 eller 3 dage. På

denne måde oplever man den

specielle stemning af avlsarbejdet

som gerne skulle udmønte

sig i en endnu større interesse,

når det bliver hverdag hjemme

i stalden.

Endelig skal det nævnes, at

KOL Nixon-koen nr. 1371 fra

Per Therkildsen, Spørring,

igen i 2007 kom helt til tops.

Torsdag blev hun udnævnt som

Miss Holstein 2007, og lørdag

slog hun virkelig til og opnåede

den særdeles flotte titel at blive

udnævnt som Miss Danmark.

Et stort tillykke til alle for en

flot dyrskuesæson 2007.

100.000 kg

Følgende køer har rundet siden

sidst:

27917-00951 (F. VE Thor, MF. Southwind).

Ejer: Kristian Sehested, Ø.

Bording

Ydelse 10,1 år: 10.063 3,89 391

3,04 306 697

27108-00866 (F. CEN Erri, MF. CEN

Tving). Ejer: Erling Kildal, Åstrup

Ydelse 9,2 år: 11.066 4,29 474 3,02

334 808

27477-01099 (F. East Cash, MF. T

Empire). Ejer: Jes Kruse, Enslev

Ydelse 8,3 år: 12.287 4,54 558 3,41

419 977

Denne ko var i øvrigt udstillet på

Landbrugsmessen Gl. Estrup, hvor den

fik en ærespræmie.

Henrik Schøler Nielsen

3 2007

3 2007


70

Sortbroget kvæg

71 Sortbroget kvæg

SDM Hærvej

Dyrskueforberedelse

I år var Niels S. Madsen, Ll.

Vingumgård, Grædstrup, vært

for dyrskueforberedelsesaftenen,

hvor de godt 45 fremmødte

fik indblik i hvorledes et dyr

klargøres under kyndig vejledning

af afkomsinspektør Jørgen

Knudsen, og efterfølgende var

der to hold køer de fremmødte

selv kunne få lov at bedømme.

En god og lærerig aften og tak

til alle på Ll. Vingumgård for et

flot forarbejde og Jørgen for en

som altid kompetent instruktion.

Modeldyr ved det Østjyske Fællesskue, Horsens 2007

Det Østjyske

Fællesskue 2007

83 dyr fordelt på 20 udstillere

var mødt frem til årets skue.

Flemming Petersen, Sten, og

Erik Jørgensen, Sjørslev, ledte

i år slagets gang, og stor ros til

begge dommere for deres myndige

og indlevende måde at klare

dette på. Traditionen tro gik

prædikatet Østjyllands smukkeste

malkeko endnu engang

til SDM. En R Marshall-ko fra

Fam. Henriksen, Grotkær. Med

forventning ses der frem til et

skue i 2008, hvor forhåbentligt

endnu flere af områdets besætninger

ønsker at mærke suset

af dyrskue og gode kollegiale

dage.

Sommerudflugt

Dette års udflugt gik til Mols

Bjerge hvor Familien Klinge,

Knebel, var udflugtsmålet. Efter

at have besøgt flintesmeden, og

den stille regn fortsatte, indtog

vi vores medbragte madkurv i

familiens foderlade. Mætte og

fornøjede guidede Jens Klinge

os rundt i den smukke natur

på Mols. Herefter var der inspektion

af bedriften, et enestående

syn af velnærede køer,

der trods alt yder godt 13.000

kg mælk. Absolut driftsledelse

i superligaen og et besøg værd

for jer der endnu ikke har lagt

turen forbi Knebel.

En meget stor tak til Familien

Klinge for jeres medvirken til

en herlig dag.

Chr. nr. Far Udstiller

Bedste 1. kalvsko

20294-01798 O Finley Holger P. Olesen, Uhre

Bedste ældre ko

45139-02740 R Vanquish Asger Christensen, Vrå

Bedste 2. kalvsko

27917-1352 R Marshall Fam. Henriksen, Grotkær

Bedste besætningsgruppe

20294-

1750,1798,1806,

20310-3486

C Champion, V Erik,

Zecher, O Finley

Holger P. Olesen, Uhre

Bedste kvie

25498-1642 V Exces I/S Givskov, Bleld

Bedste yver

45104-1533 VAR Elvis Peter Jørgensen, Ferup

Superko

27917-1352 R Marshall Fam. Henriksen, Grotkær

3 x 100.000 kg mælk

Ko nr. 21945-00540 tilhørende familien

Påske, Bjerre. VAR Op x HV Zar.

Gns. af 11,3 år: 9.156 - 3,79 – 347 -

3,34 – 306 - 653

Ko nr. 23317-00910 tilhørende Bjarne

Nørtoft, Tinnet. NJY Hubert x NJY Ibra.

Gns. af 9,1 år: 12.149 - 3,90 – 473 -

3,24 – 393 - 866

Ko nr. 21249-01285 tilhørende Jørgen

P. Jørgensen, Gårslev, her præsenteret

af datteren Cecilie. HV Greg x HV

Topas. Gns. af 8,7 år: 12.414 - 3,51 –

436 - 3,04 – 377 - 813

Et stort tillykke til de tre aldrende

damer.

Grillaften

Traditionen tro mødtes godt

100 af foreningens medlemmer

til grillaften. En hyggelig

og meget social aften med godt

med snak og lidt godt til ganen.

I år var familien Nielsen, Ølsted,

vært for arrangementet.

Et solidt og veldrevet kvægbrug

med godt 135 køer i en nyere

løsdriftsstald.

En stor tak til familien Nielsen

for et kæmpe forarbejde til en

lun og hyggelig aften.

Klaus Elmelund

SDM Kolding-

Brørup

Grillaften

En dejlig lun majaften var Familien

Steffensen, Amhedegård,

vært ved vores hyggelige

grillaften, hvor godt 85 medlemmer

var mødt op. Efter besigtigelse

af besætningen og et

blik ud over den smukke Vejle

ådal havde alle samlet appetit

til lidt god dansk sommermad.

Herefter fortalte Erik om opbygningen

af besætningen og

de næsten selvgjorte stalde.

En stor tak til familien Steffensen

og det løse medhjælp for

jeres gæstfrihed og medvirken

til at alle fik en dejlig aften.

100.000 kg mælk

Den magiske grænse er rundet

for endnu en af områdets ældre

”damer”.

Ko. nr. 24077-01014 tilhørende Arne

Sørensen, Jordrup, (VE Thor x HV

Topas) Gns. af 10,0 år: 10.200 - 4,64 –

473 - 3,36 – 342 – 815.

Klaus Elmelund

SDM Vestjyden

100.000 kg’s køer

CKR.nr. 50688-00579 tilhørende

Simon van Vulpen, Roager, Ribe. Koen

er født i 1992 og efter VE Otto.

Gns. af 12,8 år: 8.145 – 4,19 – 341 –

3,37 – 275 – 616

CKR.nr. 50688-00712 tilhørende

Simon van Vulpen, Roager, Ribe. Koen

er født i 1994 og efter VAR Virgil.

Gns. af 10,4 år: 9.950 – 3,89 – 387 –

3,27 – 325 – 712

CKR.nr. 24831-00646 tilhørende

Andries Johannes Nijsink, Årre. Koen

er født i 1994 og efter VAR Op.

Gns. af 10,4 år: 9.917 – 3,48 – 345 –

3,00 – 297 – 642

CKR.nr. 43384-01012 tilhørende Peder

Madsen, Bobøl, Føvling. Koen er født i

1994 og efter VAR Zanzi.

Gns. af 9,6 år: 10.751 – 3,45 – 371 –

2,87 – 308 – 679

To køer fra Flemming Petersen, Stens,

Ribe. CKR.nr. 44432-00778 er født i

1995 og efter RGK Madera. Gns. af 9,3

år: 11.470 – 4,41 – 505 – 3,39 – 389 –

894 og CKR.nr. 41941-00873 er født i

1996 og efter Dombinator.

Gns. af 8,6 år: 12.156 – 4,22 – 513 –

3,42 – 415 – 928

Dyrskuet i Varde

Dyrskuet i Varde 2007 afholdtes

den 8. og 9. juni. Skuet var

igen i år begunstiget af bragende

flot sommervejr med

høj sol fra tidlig morgen til sen

aften. Besøgsmæssigt kunne

skuet igen i år notere sig en

fremgang i besøgstallet, i alt

18.500 fandt vej gennem tælleapparaterne

på de to skuedage.

På skuet udstilles der fra

området dækkende Ribe Amt

samt Kolding-egnen, i alt var

der tilmeldt 370 katalognumre

af kvæg mod 343 i fjor, hos de

sortbrogede 146 katalognumre

mod 129 i 2006. Højdepunktet

ved enhver kvægfremstilling er

udpegningen af de bedste dyr,

3 2007

3 2007


72

Sortbroget kvæg

73 Sortbroget kvæg

hvilket skete med følgende resultater:

Bedste ældre SDM-DH ko

blev, for andet år i træk, KOL

Nixon-koen nummer 1570 tilhørende

Kurt Juel, Tirslund.

Bedste Yngre SDM-DH ko

blev L Talent-koen nummer

2066 tilhørende Torben Kragh,

Henne.

Bedste SDM-DH kvie blev P

Storm-datteren nummer 2470

tilhørende Torben Kragh, Henne.

Derbykonkurrencen blev vundet

af L Talent-koen nummer

2066 tilhørende Torben Kragh,

Henne, samme var i øvrigt bedste

derbykalv på skuet i 2005.

Besætningsgruppekonkurrencen

blev i år vundet af Kurt Juel,

Tirslund, med gruppen fra Torben

Kragh, Henne, på andenpladsen,

samme to som i fjor

men med omvendt rækkefølge.

Traditionen tro var der igen i år

arrangeret mønstringskonkurrence

for ungdommen, hvor

vinderne blev:

Yngste gruppe – Anne Kathrine

Nielsen, Vorbasse.

Mellemste gruppe – Helle

Kragh, Henne.

Ældste gruppe – Jens Rasmussen,

Hovborg.

Kødkvæg – Martin Jensen, Nr.

Nebel.

Dyrskuet i Ribe

På grund af den megen regn

denne sommer måtte arrangørerne

desværre aflyse dette års

skue, engene hvor skuet afhol-

des var simpelthen for vandlidende.

Arrangementer

Midt i juli måned afholdtes

den årlige grillaften, i år var

den henlagt til I/S Bjørholm

Holsteins, Gettrup ved Glejbjerg.

I flot sommervejr så de

fremmødte en meget velpasset

og højtydende besætning, i

alt 130 havde tilmeldt sig dette

arrangement. En stor tak til

sponsorer samt til Morten og

Knud Nielsen m.fl. for det store

arbejde som er forbundet med

et sådant arrangement.

Jens Erik Nielsen

SDM-Sønderjylland

Fællesskuet i

Aabenraa 2007

I ideelt dyrskuevejr afvikledes

skuet i de sædvanlige rammer,

hvor 13 (20) SDM-udstillere

præsenterede 61 (69) køer, 3

(5) kvier og 32 (24) derbykalve.

Yngste typeko og eneste med 24

points blev ko nr. 51814-02611

(A Lucente) fra I/S Højager-

Holsteins. Ældste typeko blev

ko nr. 51814-02145 (TVM Hesne)

også fra I/S Højager- Holsteins.

I konkurrencen for besætningsgrupper

mødte 10 (12) op. Der

var ærespræmie til de 4 første,

som var: 1. Aslundgård, 2. I/S

Højager- Holsteins, 3. Carsten

Port og 4. Renbæk Statsfængsel.

Grillaften

Mandag den 6. august samledes

57 voksne og 23 børn hos

Marlene og Thomas Hansen,

Hjerting. Et høstvejr, som man

næsten kun kan drømme om,

Yngste typeko v. Fællesskuet i Aabenraa 2007, og eneste med 24 points, - ko nr.

51814-02611 (A Lucente) fra I/S Højager-Holsteins.

holdt uden tvivl antallet nede.

Men TAK til Marlene og Thomas

for de åbne døre og det

dejlige arrangement i haven!

10.000 kg værdistof /

100.000 kg mælk

10.000 kg værdistof

Som den første ko i SDJ rundede ko nr.

52465-00639 (M Aerostar) hos Jørgen

Ejler Miang i Troldkær ved. Skodborg i

marts 10.000 kg værdistof. Ovenstående

den stolte ejer med nr. 639.

Ko nr. 50615-00636 (D Astre) hos Elin

og Uwe Carstensen, Ravsted. Gns. af

9,9 år: 10.674 kg mælk.

Ko nr. 50743-01053 (H Marconi) hos

Wilma og Marcel van Den Hengel,

Hjemsted ved Skærbæk. Gns. af 8,0 år:

12.530 kg mælk

Ko nr. 51138-00999 (HJ Vogd) hos

Birgit og Flemming W. Skovsende,

Gammelskov ved Agerskov. Gns. af 9,4

år: 10.701 kg mælk.

Ko nr. 47740-00666 (VE Otto) hos

Peter Hansen, Pluskær ved Padborg.

Gns. af 11,2 år: 8.976 kg mælk.

Ko nr. 49662-00621 (M Bellwood) hos

Frank Aafjes, Burkal. Gns. af 7,9 år:

12.697 kg mælk.

Ko nr. 49919-01193 (VE Thor) hos Elise

og Andreas Drøhse, Drengsted. Gns. af

8,3 år: 12.124 kg mælk.

Ko nr. 49774-01170 (NJY Hubert) hos

Sietske og Wiebren Klompmaker, St.

Jyndevad. Gns. af 8,8 år: 11.428 kg

mælk.

Ko nr. 50562-00996 (SDJ Fosin) hos

Anna og Andreas P. Martensen, Havsted.

Gns. af 10,1 år: 9.968 kg mælk.

SDM-Fyn

Niels E. Palle

Det fynske dyrskue

– 125 års jubilæum

Vil du i toppen på dyrskuet –

vælg de bedste S-indekstyre!

Ja sådan kunne overskriften

være for det fynske skue 2007,

hvor de gode S-indekstyre i

den grad dominerede blandt de

unge køer, idet V Eaton, RGK

Bob, VAR Etlar og RGK Bjørn

figurerede flere gange i afstamningerne

på de køer der fik 23

points.

I særdeleshed positivt på et år

med mange positive sider:

15 køer mere fremmødt, 1 ny

udstiller og 2 comebacks og endelig

skuets 125 års jubilæum.

Desværre startede den våde

sommer netop i dyrskueweekenden

på Fyn. Men alligevel

nåede det samlede besøgsantal

47.000. Ikke så ringe endda!

3 2007

3 2007


74

Sortbroget kvæg

66 Sortbroget kvæg

75 Sortbroget kvæg

Elaine og Flemming Pedersen, Håstrup havde med tre V Eaton-køer bedste besætningsgruppe.

På Fyn har vi valgt at bruge en

dommer til henholdsvis den

individuelle bedømmelse og

ærespræmiekonkurrence om

fredagen og en anden dommer

lørdag til modelko- og besætningsgruppekonkurrence.

Et fantastisk princip som flere

burde benytte sig af. Dommer

fredag var Søren Christensen,

som med saglig dygtighed og

myndig stemme ledede slagets

gang og fandt de 12 ærespræmiedyr

blandt de godt 50 fremmødte

køer. Søren sluttede

med en oprangering af disse 12

i hhv. unge og ældre og kommenterede,

hvorfor han ville

sætte dem op sådan. Slutteligt

kåredes skuets bedste yver. Her

må alle udstillere komme med

den ko, som de selv mener har

det bedste yver. Vinder blev en

Stormatic-datter fra Leif Sørensen,

Lydinge.

Lørdag startede igen i silende

regn med Superko-konkurrencen.

Stonehamdatteren 1187

fra I/S Stokholmgård har domineret

skuet de sidste år og

vandt for tredje gang i træk

superkokonkurrencen, hvilket

betyder at Lars og Ole har vundet

pokalen til deres ejendom.

En meget flot præstation!

Som dommer i modelkokonkurrencen

havde vi hyret Ole

Kristensen. Igen gode saglige

og konstruktive kommentarer.

I den ældste gruppe faldt valget

på Stoneham-datteren fra I/S

Stokholmgård i lighed med sidste

år. En suveræn vinder. Hos

de yngre var der mere kamp

om titlen, som til sidst endte

med, at Flemming Pedersen,

Håstrup, løb med sejren med

en V Eaton-datter. Flemming

og Elaine fra Håstrup vandt

også besætningsgruppen med

tre døtre af V Eaton. En fremragende

ensartet gruppe. Tillykke

til alle vinderne og tak til

de to dommere!

Sommerudflugt

Onsdag den 20. juni drog ca. 40

fynboer nordpå mod det nordlige

Djursland på den traditionsrige

sommerudflugt. Dagen

startede med besætningsbesøg

hos Lone og Bent Bertelsen,

Frøholm. Et rigtig godt besøg,

hvor Lone havde linet en række

supergode køer op. At disse

virkelig var gode blev understreget

på Landsskuet, hvor to

af de opstillede køer blev tilkendt

ærespræmie. Bent fortalte

meget engageret om driften

af Frøholm og om opstart og

fremtid. Et rigtig godt besøg.

Mange tak fordi I lukkede dørene

op for os!

Derefter drog forsamlingen til

Allingåbro Gamle Station for

at nyde den medbragte madkurv.

Frokosten plejer at være

særdeles underholdende, og i

år bidrog afkomsinspektørerne

til underholdningen, da Dansk

Kvæg var på firmaudflugt samme

sted. Nej, det er ikke hver

dag man ser en inspektør på

skinnecykel!

Dagen sluttede med et besøg

på Kvægavlsforeningen Dansires

hovedkontor i Assentoft,

hvor Søren Borchersen fortalte

dygtigt og engageret om brugen

af kønssorteret sæd. Igen et

spændende besøg, som mange

havde set frem til, og hvor forventningerne

i høj grad blev

indfriet.

Grillaften

Bestyrelsen har grundet høsten

valgt at flytte den planlagte grillaften

fra 25. juli til 23. august.

100.000 kgs. ko:

19044-01288 tilhørende Bente og

Henrik Høj, Kogsbølle (NJY Hubert x

KOL Tue). Gns af 10,8 år: 9.297 – 4,35

– 405 – 3,27 – 304 – 709

Claus Petersen

SDM-tøjkollektion

SDM kan nu tilbyde en komplet kollektion af smart fritids- og udstillingstøj.

Skjorter, trøjer og jakker leveres med flot broderet SDM-ko, inkluderet i prisen.

Varer

Pris

T-shirt, hvid, forkrympet kraftig kvalitet,

inkl. SDM-logo tryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,75 kr.

Bosweel-skjorte, hvid, med korte el.

lange ærmer, inkl. broderi . . . . . . . . . . . . . . 175,00 kr.

fås også i damemodel.

Skjorte, Oxford-vævet, hvid, m. korte og

lange ærmer, inkl. broderi . . . . . . . . . . . . . . 110,00 kr.

Sweat-shirt, sort, m. rund hals,

god kvalitet, inkl. SDM-broderi . . . . . . . . . . 105,00 kr.

Fleece-jakke uden foer, inkl. SDM-broderi . 175,00 kr.

Luksus fleece-jakke med vindtæt foer

og refleks, inkl. broderi . . . . . . . . . . . . . . . . 491,00 kr.

Jakke, sort, vind- og vandafvisende,

m. refleks og aftagelige ærmer . . . . . . . . . . 486,00 kr.

inkl. SDM-broderi

Benklæder, hvide, jeans facon . . . . . . . . . . 140,00 kr.

fås også i damemodel med elastik i bag

SDM-slips, nobelt og eksklusivt,

marineblå m. diskrete SDM-køer . . . . . . . . 100,00 kr.

SDM-scoreslips med sjove køer,

farverigt design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 kr.

SDM-cap sort m. SDM-broderi . . . . . . . . . . 36,00 kr.

Alle varer (undt. slips) fås fra str. S – XXL (bukser 72-116).

Overstørrelse fra XXXL + 10% (bukser 116-)

Opstart på broderi 50,00 kr.

Alle priser er ekskl. moms

Betaling: 8 dage netto kontant

Levering: Ab lager Herning

Bestillingsskema kan rekvireres hos TØJ TIL ALLE

eller hos SDM – Dansk Holstein på tlf. 8740 5249.

Bestilling af tøj foretages direkte hos:

TØJ TIL ALLE · Metalvej 2 · 6000 Kolding

Tlf. 7553 4344 – Fax 7550 3409

SDM tøjkollekton – skjorte og fleece-jakke.

SDM tøjkollektion – T-shirt, hvide mønstringsbukser

og sort vindjakke med refleks og aftagelige ærmer.

Eksklusivt SDM-slips.

3 2007

3 1 2007 2007


76

Sortbroget kvæg

SDM

Østlige Øer

Roskilde Dyrskue forløb igen i

år, som det er traditionen tro,

over tre dage. Man kan roligt

sige, at det danske sommervejr

viste sig fra den bedste side på

dyrskuedagene. Der var høj sol

samtlige dage og knap en vind,

der rørte sig. Det var næsten

for meget af det gode. Der var

knap 85.000 besøgende på skuet

i år. Et meget tilfredsstillende

besøgstal. Selvfølgelig kommer

langt størsteparten af disse besøgende

ikke fra landet. Dette

betyder at Roskilde Dyrskue,

mere og mere, er et ”oplysningssted”

fra landet til byen,

og heldigvis kan dette sagtens

lade sig gøre uden at det faglige

niveau forringes væsentligt.

Der var mødt 104 SDM-dyr

frem til bedømmelse. Dette antal

er udstillingsrekord i nyere

tid. Flot!! Fædrene til dyrene

var fordelt på et stort antal tyre,

men det var især de danske afstamninger

der prægede rækkerne.

Noget helt specielt i år

var, at ud af de 15 ærespræmier

til enkeltdyr, blev de 7 tildelt

døtre, som stammer fra ungtyre

-insemineringer. Så kom

ikke og sig at ungtyrene ikke

kan avle godt eksteriør.

Kvaliteten at dyrene har næppe

nogensinde været så god som i

år. Især bundniveauet i holdene

var særdeles højt.

Indbudt som dommer til året

bedømmelse var Erik Pallesen,

som udførte et godt og solidt

stykke arbejde. Til udpegning

af modeldyr og i besætningskonkurrencen

fik Erik god

støtte af landskonsulent Keld

Christensen.

Besætningsgruppekonkurrencen i Roskilde blev vundet af Hedvig Boserup og Jan

Duchwaider

Modeldyr

I den ældste afdeling var det en

V Force SR-datter fra Hedvig

Boserup og Jan Duchwaider

som løb med sejren. Koens

gode type og gode malkeorganer

gjorde udslaget.

I den yngste afdeling var det

en F Sloth-ko fra Bent Jacobsen,

Vemmelev, der blev valgt

til modelko. En ko med en

god udstråling og eminente

malkeorganer. Desuden var

det også en F Sloth-datter som

blev nummer 2 i denne gruppe.

Desuden skal det også her

nævnes at alle 3 dyr stammer

fra ungtyreafprøvningen.

Som modelkvie faldt valget på

en Gibson-datter fra Spring

Holstein.

Besætningsgrupper.

Til besætningskonkurrencen

var der fremmødt 9 grupper.

Kvaliteten var også her helt i

top. Konkurrencen blev vundet

af Hedvig Boserup og Jan Duchwaider,

Skibby, med en gruppe

bestående af nogle elegante

køer med stærke ben og gode

malkeorganer. På anden- og

tredjepladsen kom grupperne

fra henholdsvis Bent Jacobsen

og Sjællands Landbrugsskole.

Vi slutter året omtale fra dyrskuet

med ønsket om at alle

– og gerne flere til – vil kunne

mødes til en ny dyst om gode

placeringer i 2008. Tak til alle

som bidrog til den flotte SDMudstilling

på Roskilde Dyrskue

2007.

Søren Christensen

Th. Aarups fond

77 Sortbroget kvæg

I Th. Aarups fond er der ca. 50.000 kr. til uddeling hvert år.

Pengene gives til personer, der gennem uddannelse vil dygtiggøre

sig indenfor Holstein-Frisian-avlsviden i udlandet. Det kan være

såvel teoretisk som praktisk viden.

Vi får en del ansøgninger, men mange af dem opfylder ikke fondens

krav om, at det er specielt SDM-viden, det drejer sig om.

Fondens bestyrelse håber på, at potentielle ansøgere er opmærksomme

på denne mulighed for støtte.

SDM-fonden

SDM-fonden har ligesom Th. Aarups fond en grundkapital på

500.000 kr.

Fonden kan f.eks. søges af lokale avlsforeninger, der ønsker støtte til

afholdelse af specielle arrangementer.

Ligeledes kan nystartede ungdomsforeninger søge om støtte til dækning

af startomkostninger. Der er allerede oprettet nogle ungdomsforeninger

på tværs af racerne, som forhåbentlig kan være med til at

stimulere interessen for avlarbejdet.

For at kunne støtte disse foreninger kræver SDM - Dansk Holstein,

at de er tilknyttet de eksisterende lokale SDM-avlsforeninger.

3 2007

3 2007


78

Sortbroget kvæg

Kursus: Klipning, klargøring

og bedømmelse

Af Mette Bech, SDM-Dansk Holstein

79 67 Sortbroget kvæg

DC

Sortbroget Kvæg

Er du mellem 10 og 25 år,

- vil du være med til noget

sjovt – så læs her.

På skuerne går mange op i at

trimme køerne bedst muligt, -

men der er meget at lære. Det

er jo ikke bare at tage klipmaskinen,

- og så er det fint. Derfor

arrangerer vi et 2 dags kursus

i efterårsferien, hvor vi skal

lære at klippe, og klargøre køer.

Men ikke nok med det, - vi skal

også lære at mønstre dyr og bedømme

dyr.

Hvornår og hvor?

Forberedelserne tog fart under

det netop afsluttede EM i mønstring,

og instruktørerne vil

blive nogle af øvede i alle disse

emner omkring udstilling af

dyr. Derfor er endelig dato og

sted ikke endeligt fastlagt, men

det forventes at foregå i efterårsferien

(uge x) og programmet

vil blive følgende:

Vi mødes om formiddagen i en

besætning, og derefter vil der

være aktiviteter indtil næste

dag over middag.

Se efter nærmere information

på www.sdm-dh.dk eller ring

på 87 40 52 83. Tilmelding er

nødvendig, og vi vil sætte et

maks.-antal på, således at vi får

godt udbytte. .

Besøg SDM’s hjemmeside

Har du besøgt SDM’s hjemmeside for nylig? Hvis ikke, så har

du noget at glæde dig til. Vi kan nu tilbyde en totalt opdateret

SDM-hjemmeside på adressen www.sdm-dh.dk.

På siden kan du læse om:

O SDM’s organisation med præsentation af bestyrelsen og

medarbejdere

O SDM’s historie

O Højtydende SDM-køer og -besætninger

O SDM’s toptyre-liste – aktuelle avlsværdital

O Blå Bog – udenlandske tyre – opdateres 4 gange årligt

O Aktuelle nyheder

O Spændende Holstein-links overalt i verden

O Arrangementskalender

SDM –

Dansk Holstein

Formand

Peder V. Laustsen, 7542 0804

Næstformand

Søren Knudsen, 7586 7089

Bo Skovbjerg Nielsen,

9899 4566

Pieter Oosterhof, 9838 7696

Niels Hald, 9862 1074

Jesper Lykke Andersen,

8633 1650

Torben Rasmussen, 9754 7473

Kr. O. Dahlgaard, 9793 6546

Peter Stephansen, 9783 6252

Peter Jørgensen, 7555 9061

Carsten Port, 7483 4236

Carsten Hedegaard, 6533 2624

Peter Svendsen, 5966 8515

Erik Hansen, 7484 1160

Anton Hammershøj, 9854 8549

SDM –

Dansk Holstein

Kontorets adresse:

Udkærsvej 15, Skejby

8200 Århus N

Tlf. 8740 5000

Fax 8740 5089

E-mail: sdm@lr.dk

Homepage: www.sdm-dh.dk

SDM-medarbejdere

Landskonsulent Keld Christensen

(Privat tlf. 8647 9172 – Bil 4034 2222)

Konsulent Mette Bech (Bil 4034 2252)

Sekretær Lone Frilund Vitved

Dansk Kvægs medarbejdere beskæftiget ved kåring

og døtregruppebedømmelse

Afkomsinsp. Per Key Kristiansen (Priv.tlf. 9862 1771 – Bil 4030 0250)

Afkomsinsp. Jørgen Knudsen (Priv.tlf. 7586 7789 – Bil 4030 0251)

Afkomsinsp. Rolf Bros Andersen (Priv.tlf. 8645 2456 – Bil 4030 0252)

Afkomsinsp. Villy Nicolaisen (Priv.tlf. 7586 3416 – Bil 2171 7718)

Afkomsinsp. Jacob Edstrand (Priv.tlf. 8653 1404 – Bil 2171 7724)

Afkomsinsp. Torben Andersen (Mobil 2177 0728)

3 2007

31 2007


MAGASINPOST

Id-nr. 46.413

Returadresse/afsender

Postbox 1325

8210 Århus V

Den sikre vej til optimalt avlsresultat

Boukje 183

(F. Sunny Boy)

Livsydelse: 102.469 kg Mælk

4,04% Fedt og 3,48% Protein

Der findes ikke to besætninger, to staldsystemer

eller to landmænd som er ens. Så det er helt klart

at ikke alle vil have samme avlsmål. Derfor tilbyder

vi et skræddersyet, individuelt avlsprogram.

Sirematch:

Velafprøvet i Danmark igennem flere år

Uafhængig avlsprogram

Data fra dine køer

Dit individuelle avlsmål

Rozetta 62

(F. Ankaan)

HG Danmark

Arie Rombouts 2445 7745

Nord 2463 6572

Midt 3066 4338

Syd, Sjælland 2463 6515

Fyn 6163 8587

E-mail: info@hgdanmark.dk

www.hg.nl

Livsydelse:

106.522 kg Mælk

4,43% Fedt og

3,49% Protein

Frit tyrevalg

Fremtidsprognose

Undgå indavl og arvelige defekter

Hjælp til styring af sædlager

Spørg din HG-repræsantant!

More magazines by this user
Similar magazines