INKASSONYT

blikfang

INKASSONYT

Indhold:

Tal fra Domstolsstyrelsen

KIS via e-conomic

KIS har fået Swipp

En god advokat

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE 6/2015


Reglerne for både den forenklede inkassoproces

(utvistede sager op til 100.000 kr.) og for småsager

(tvistede sager op til 50.000 kr.) trådte i kraft i 2008

for at gøre behandlingen af sager med mindre krav

både billigere og hurtigere.

40,2%

Andel af småsager Andel af befolkning

Bornholm 0,5% 0,7%

Sjælland 51,8% 45,0%

7,5%

51,8%

Fyn 7,5% 8,6%

Jylland 40,2% 45,7%

Forholdsvist flest småsager på Sjælland

0,5%

Kreditorerne vinder flest sager

Domstolsstyrelsen har offentliggjort årsrapporten med overblik over økonomi og statistik samt årsberetningen med

fortællinger om projekter og resultater i 2014

En af de interessante statistikker i årsrapporten er ”afgørelsestyper

inden for sagskategorien småsager”.

Det omhandler typisk tvistede inkassosager med hovedstol op til

50.000 kr.; altså sager hvor kreditor og debitor er så uenige om kravet,

at kreditor vælger at indgive en stævning ved byretten for at få rettens

afgørelse af sagen.

Der blev ekspederet 22.411 småsager ved de 24 danske byretter i 2014:

• Der blev afsagt dom i 12.068 sager

• Der blev indgået forlig i 2.989 sager

• Der blev afsagt kendelser i 2.348 sager

(typisk småsager uden værdi)

• 5.006 sager blev hævet (”aflyst”)

Det er værd at bemærke, at næsten 9 ud af 10 domme er til fordel for

kreditor, og at debitor typisk ikke møder op og fastholder sin indsigelse

(udeblivelsesdom).

Det kan umiddelbart virke som et stort spild af en masse menneskers

tid, når en dommer m.fl. i 9.183 tilfælde om året blot kan konstatere, at

en debitor ikke er mødt op for at fastholde sin indsigelse, hvorfor der

afsiges dom til kreditors fordel.

Det er også værd at bemærke, at retterne indgår knap 3.000 forlig, og

at ca. 5.000 sager hvert år hæves, fordi parterne typisk løser sagen selv,

inden den kommer for retten.

Hos KIS genkender teamchef Magnus Wangaa Malmvig billedet fra

statistikken: ”Vi vinder stort set alle de sager, hvor vi fastholder vores

kunders krav og indgiver en stævning. Nogle bliver løst inden rettens

behandling, når sagens alvor går op for debitor, mens andre må en tur i

retten, hvor vi som regel modtager en udeblivelsesdom”, fortæller han.

”En væsentlig årsag til det meget høje antal vundne sager er naturligvis,

at vi er grundige i vores overvejelser og kun anbefaler vores kunder at

fastholde deres krav og føre sagen til retten, hvis vi med rimelighed kan

forvente at vinde sagen – har vores kunde en ”dårlig” sag, fraråder vi

ganske enkelt at bruge unødvendige omkostninger til en retssag”.

Afsagte domme i gennemførte småsager Indgåede forlig Kendelser Andet I alt

Udeblivelses- Erkendelses- Efter hoved- Øvrige Efter hoved- Øvrige

dom dom forhandling forhandling

9.183 1.434 1.440 11 208 2.781 2.348 5.006 22.411


KIS via

e-conomic

eKontoret har udviklet en løsning, der gør det enkelt at

oprette sager til inkasso hos KIS via det internet baserede

økonomisystem e-conomic.

I korte træk handler det om, at en KIS-kunde, der bruger økonomisystemet

e-conomic, gratis kan få oprettet en feature i sin e-conomic

løsning, hvorefter en forfalden faktura kan oversendes til inkasso

hos KIS via ganske få klik.

”Vi er et regnskabshus, der har specialiseret os i at konvertere

regnskaber fra ’alt muligt’ til e-conomic, og i forbindelse med disse

konverteringer udvikler vi en række løsninger og kunde specifikke

tilpasninger, som selv e-conomic ikke troede var muligt” fortæller

eKontorets direktør Niels Anker Johnsen.

“e-conomic er en grundpille i vores arbejde, og det var derfor

naturligt at udvikle en løsning, der gør det let for en mindre virksomhed

at sende sin sag til inkasso hos KIS”.

eKontoret har stor erfaring med e-conomic og har bl.a. implementeret

lagerstyringsløsninger og udviklet en mangfoldighed af integrationer

mellem e-conomic og andre systemer.

eKontoret har endvidere hjulpet flere end 1000 virksomheder med at

konvertere fra f.eks. Navision og C5 til e-conomic, så virksomhedens

kontoplan og økonomiske historik ikke går tabt i forbindelse med

skift af økonomisystem.

”Det lå lige til højrebenet at lave en integration mellem e-conomic

og KIS, for vi bruger selv KIS som inkassopartner og e-conomic som

økonomisystem”, fortsætter Niels Anker Johnsen. ”KIS har allerede

de tekniske løsninger til glæde for store virksomheder, der kan

integrere deres eget system med KIS’ online løsning, og så var det

forholdsvist let at koble det sammen med e-conomic til glæde for

også de mindre virksomheder”.

Kundechef Jannie Hansen fra KIS er glad for den nye løsning: ”Vi har

jo flere tusinde mindre virksomheder i vores kundekreds, og mange

af dem har kun 5-10 ubetalte fakturaer hvert år. Den nye løsning via

e-conomic gør det let for dem at oprette disse sager hos KIS, fordi

det sker i kendte skærmbilleder. Samtidig er det en kæmpe plus, at

alle sagens data automatisk overføres direkte fra økonomisystemet –

inklusive en kopi af fakturaen. Det er både hurtigt, enkelt og sikkert”.

Læs mere om eKontoret på www.ekontoret.dk og læs mere om den

nye integration mellem KIS og e-conomic på www.kis.dk.

KIS har fået Swipp

Det bliver endnu lettere for en skyldner at betale sin gæld i en

KIS-inkassosag, for KIS har taget Swipp i brug som ny betalingskanal.

samtidig med at flere og flere efterspørger nutidens betalingsløsninger,

så det er et naturligt skridt for KIS at tage Swipp i brug

som betalingskanal”, fortæller inkassochef Karin Nørager Weiste.

Nu er det så muligt for en skyldner at betale sin gæld kontant, via

netbank, via bankoverførsel, med gængse kreditkort på debitorportalen

og altså Swipp for at slippe for yderligere henvendelser

i sagen.

”Vi kan godt mærke, at der er en ny generation af skyldnere,

Kort fortalt bruges Swipp primært i den personlige dialog med en

skyldner, hvor KIS’ inkassospecialist kan henvise skyldneren til at

betale med det samme ved at oplyse KIS’ Swipp-nummer.

Derudover vil Swipp-løsningen også blive en naturlig del af KIS’

inkassobreve og oplyst på debitor-portalen.


En god advokat

Som inkassopartner for både nogle af Danmarks

største virksomheder og den lokale håndværker har

KIS mange forskellige sager og kunder med forskellige

behov.

Langt, langt de fleste sager håndterer KIS selv fra start til slut. Vi har

indsatser, ressourcer og kompetencer til rådighed til både den udenretlige

og retlige inkassobehandling af utvistede sager.

Kommer skyldner med en indsigelse, som resulterer i at sagen skifter

karakter fra at være en inkassosag til at blive en juridisk sag, har vi

juridisk personale, der må føre sagen ved retten.

Der er dog et par begrænsninger i lovgivningen: Utvistede sager over

100.000 kr. og tvistede sager over 50.000 kr. må vi IKKE føre ved

retten. Retsplejeloven kræver at disse sager føres af en advokat, så

som full-service inkassopartner har KIS allieret sig med en advokat,

der kan tage over på disse sager: Advokat Karsten N. Müller.

Advokat Karsten N. Müller har været KIS’ partner i snart 10 år og er

samtidig formand for foreningen Danske INKASSOadvokater.

Samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i, at vi har fælles adresse, hvilket

gør det let at kommunikere i dagligdagen og sikrer vores kunder

opdaterede informationer om sager, der er overgivet til advokaten.

KIS’ inkassospecialister i vores interne juridiske afdeling har dermed

juridisk spidskompetence lige ved hånden, og advokat Karsten

N. Müller opdaterer og vedligeholder vores inkassospecialisters

kompetencer med lovændringer, ændringer i praksis og principielle

afgørelser i inkassosager.

Mange af vores kunder har endvidere advokat-hotline som en del af

deres aftale med KIS. Det giver dem adgang til telefonisk konsultation

hos advokat Karsten N. Müller, hvor de kan få hans umiddelbare tilbagemelding

på problemstillinger i forbindelse med f.eks. ejendomsforbehold,

kreditaftaler, forretningsbetingelser og inkassoforretninger.

I nogle tilfælde kan der være behov for uddybende møder og arbejde,

men i langt de fleste tilfælde kan et telefonisk svar fra advokaten

give ro i sindet.

FAKTA

Advokat Karsten N. Müller

(H)

Karsten N. Müller har drevet

selvstændig advokatvirksomhed

siden 2006, hvor et meget

tæt samarbejde blev etableret

med KIS.

I perioden fra 2005 til 2006

var Karsten N. Müller leder af

inkassoafdelingen hos Forum

Advokater A/S ligesom han

i en periode var ansvarlig for

advokatfirmaets daglige drift.

Fra 1997 og frem til ansættelsen

hos Forum Advokater

var Karsten N. Müller leder af

inkassoafdelingen hos Valdal

Advokatfirma. I 2000 hjemtog

han sin bestalling som

advokat. Karsten N. Müller har

møderet for Højesteret.

Karsten N. Müller er uddannet

cand. jur. fra Københavns

Universitet og er advokatrådets

repræsentant i Retsplejerådets

arbejdsgruppe

vedrørende tvangsfuldbyrdelse.

Herudover er Karsten N.

Müller formand for foreningen

Danske INKASSOadvokater og

Danske Advokaters fagudvalg

for inkasso.

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE A/S

Lautruphøj 5 DK-2750 Ballerup

Tel. +45 30 30 64 64 Fax +45 44 66 64 60

www.kis.dk kis@kis.dk

More magazines by this user
Similar magazines