Bestyrelsesmøde. Referat. Tirsdag den 2. november 2010 kl. 17.00 ...

haderslev.dk

Bestyrelsesmøde. Referat. Tirsdag den 2. november 2010 kl. 17.00 ...

Bestyrelsesmøde. Referat.

Tirsdag den 2. november 2010 kl. 17.00 – 19.00.

På Kirkevej

Tilstede: Annette (kom senere), Helle T, Helle H, Thomas, Kristian, Karina og

Janne.

Afbud: Grete, Anja og Lene.

Ad.1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet er desværre ikke kommet ud til bestyrelsen. Annette læste det

højt, og det blev godkendt. Referatet kommer i stedet sammen med

referatet fra dette møde.

Ad.2.Forretningsorden.

Helle Have gennemgik forretningsordenen, som blev godkendt og

underskrevet.

Ad. 3.Fremtidig struktur, budget m.v.

Bestyrelsen drøftede høringssvar samt spørgsmål til kommende

fællesrådsmøde. Helle H udarbejder høringssvar. Kristian deltager i

fællesrådsmødet d.9/11-10.

Ad4.Siden sidst.

• Thomas er midlertidigt trådt ind i bestyrelsen , da Grete gerne vil

have en pause.

• Merete er gået på efterløn, men arbejder stadig som vikar hos os.

Anette Bøjskov er ansat i hendes timer.

• Taget på Storegade er repareret. Yderdøren på Kirkevej bliver snarest

lavet.

• Ny lovgivning vedrørende lærerplaner og børnemiljøvurdering.

Materialet udleveres sammen med referatet.

Ad.5.Fra forældrerepræsentanterne.

Snak om lus og de frustrationer det medfører. Alle forældre opfordres til

at se deres børn efter hver weekend, så de er lusefri om mandagen.

Hermed minimeres antallet af tilfælde kraftigt.

Ad.6 Eventuelt.


Referat. Janne

More magazines by this user
Similar magazines