Værgemål - Bech-Bruun

bechbruun.com

Værgemål - Bech-Bruun

Værgemål

Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013

Ved advokat Johan Hartmann Stæger


Program

• Hvem kan komme under værgemål?

• Betingelser for værgemål

• Typer af værgemål

• Hvad kan og skal værgen?

• Hvad kan den værgede?

• Sagsbehandlingen

• Retspraksis

• Alternativer til værgemål


Historien om Jørgen


Hvem kan komme under værgemål?

• Sindssyge

• Svært demente

• Psykisk udviklingshæmmede

• Svækket helbred?

• Unge under 18 år?


Hvem kan komme under værgemål?

• De ”passive”

- hjerneskadede

- bevidstløse

- svært demente

• De ”aktive”

- maniske

- skizofrene

- mindre demente


Betingelser for værgemål

• Evnemangel

• Helbred

• Behov

• Alder


Betingelser for værgemål

• Evnemangel (1/2)

- ”ude af stand til at varetage sine anliggender”

- funktionelt kriterium

- personens formue og øvrige forhold

- ”uforsvarlig adfærd”

- ”ødselhed”

- ”udsætter sin velfærd for fare”

- andres velfærd? Børn? Ægtefælle? Andre?

- den kværulantforrykte advokat


Betingelser for værgemål

• Evnemangel (2/2)

- dokumentation – læge, institution, beskikket advokat

- fremtidsperspektiv

- fare for udnyttelse

- Jørgens evnemangel?


Betingelser for værgemål

• Helbred

- den manglende evne skal skyldes personens helbred

- medicinsk kriterium

- ikke krav om varig sygdom

- sindssygdom/psykose

- svær demens

- hæmmet psykisk udvikling (åndssvaghed)

- hjerneskadede

- misbrugere?

- NB totalvurdering

- Jørgens helbred


Betingelser for værgemål

• Behov (1/2)

- aktualitet

- retlig legitimation

- afgørelser, som en værge kan træffe

- formuens størrelse

- daglig økonomi

- uenighed i familien

- uenighed med institution eller myndigheder

- personlige spørgsmål

- bopæl

- relation til institution eller myndigheder

- juridiske opgaver – ikke omsorg


Betingelser for værgemål

• Behov (2/2)

- samtykke til behandling – nærmeste pårørende

- spørgsmål af dagligdags karakter – nærmeste pårørende

- værge kan som udgangspunkt ikke overvinde fysisk eller verbal modstand

- Jørgens behov


Betingelser for værgemål

• Alder

• Egenanmodning?


Typer af værgemål

• Personlige værgemål

• Økonomiske værgemål

• Samværgemål

• Fratagelse af retlig handleevne


Typer af værgemål

• Personlige værgemål

- bolig

- beskæftigelse

- uddannelse

- helbred

- omsorgskontrol

- partsrettigheder

- økonomiske ydelser fra det offentlige?

- faktiske ydelser fra det offentlige – hjemmehjælp/hjemmesygepleje mv?

- besøg fra pårørende?

- religiøs påvirkning?

- udlandsrejser?

- ægteskab/skilsmisse?

- testamente?

- sultestrejke/afvisning af blodtransfusion/undlade behandling af døende?


Typer af værgemål

• Økonomiske værgemål

- administration af formue

- anvendelse af indtægter

- retshandler


Typer af værgemål

• Samværgemål

• Fleksibilitet og mulighed for skræddersyning

• Afgrænsning i tid

• Afgrænsning til bestemte typer aktiver eller spørgsmål


Hvad kan og skal værgen

• Den personlige værge

- ingen regulering

- ingen kontrol

- ingen krav om forhåndsgodkendelse

- ingen krav om rapporter eller redegørelser


Hvad kan og skal værgen

• Den økonomiske værge

- formuen skal bevares og give rimeligt udbytte

- anbringelses- og forvaltningsregler

- indtægter skal anvendes til gavn for personen

- behov og opretholdelse af levestandard

- ferie og rekreation

- luksus kontra opsparing?

- kontrol: indtægtsregnskab og pligt til indberetning af udbetaling af div. ydelser


Hvad kan og skal værgen

• Den økonomiske værge

- forbrug af formue kræver tilladelse

- fødselsdagsfest?

- ferierejse med ledsager?

- køb af møbler til eget forbrug?

- udgifter til besøgsven?

- formueregnskab – dog ikke formue i forvaltningsafdeling


Hvad kan og skal værgen

• Den økonomiske værge

- usædvanlige dispositioner kræver tilladelse

- erhverve, afhænde, bortforpagte, udleje eller pantsætte fast ejendom

- optagelse af gæld

- (større) gaver til familie

- gaver til institution?


Hvad kan og skal værgen

• Økonomiske og personlige værger

- medindflydelse for personen

- ”forstår ikke sagens betydning”

- ”ikke uden betydelig vanskelighed”


Hvad kan og skal værgen

• Tilsyn

- Statsforvaltningen

- Civilstyrelsen

- Forvaltningsafdelingerne

- revision af regnskaber

- godkendelse af dispositioner

- pålæg

- fratagelse af værgemål

- erstatningsansvar


Hvad kan den værgede

• Personen er myndig

• Personen kan selv indgå aftaler og forpligte sig

• Fratagelse af retlig handleevne

- økonomi

- ”nødvendigt for at forhindre, at den pågældende udsætter sin formue, indkomst eller andre

økonomiske interesser for fare for at forringes væsentligt”

- ingen mulighed for begrænsning


Hvad kan den værgede

• Efter fratagelse af retlig handleevne

- personen er umyndig

- personen råder stadig selv over

• erhvervelser fra eget arbejde

• modtaget til fri rådighed

• overladt af værgen

• indtægter og surrogater heraf

- aftaler indgået af en umyndig er ugyldig

- medkontrahenten kan træde tilbage, hvis god tro


Sagsbehandlingen

• Hvem kan indgive anmodning?

- personen

- familien

- værgen

- kommunen

- regionen

- Politiet

- andre?

• Officialmaksimen

• Afgøres af Statsforvaltningen eller domstolene?


Sagsbehandlingen

• Vær opmærksom på

- påstandene

- valg af værgemålstype

- valg/accept af ikke professionel værge

- ændringskriterier

- risikoen for senere samarbejdsvanskeligheder


Retspraksis

• Den demente udlejer (TFA2013.343/2Ø)

• Værgemål og retlig handleevne for person med let til moderat demens (U2013.1293H)

• Den griske far (TFA2013.298CS)

• Formue og sociale ydelser (TFA2013.296CS)

• Plejefamilie og konfirmation (TFA2013.297CS)

• Ægtefællen som værge (TFA2013.95Ø)


Alternativer til værgemål

• Fremtidsfuldmagter / vedvarende fuldmagter

- kan anvendes på det økonomiske område

- næppe på det personlige område

- accepteres af banker og myndigheder?

• ”Uformelt” samarbejde med nær familie

- praktiske erfaringer?


?

… tak for i dag.


Kontakt

Johan Hartmann Stæger

Advokat · København

Skat

T +45 72 27 35 74

M +45 25 26 35 74

E jhs@bechbruun.com


København

Langelinie Allé 35

2100 København Ø

Danmark

Aarhus

Frue Kirkeplads 4

8000 Aarhus C

Danmark

Shanghai, rep.kontor

83 Loushanguan Road,

Suite 2635, 26/F

Shanghai, Kina

T +45 72 27 00 00

F +45 72 27 00 27

E info@bechbruun.com

www.bechbruun.com

More magazines by this user
Similar magazines