Salgsopstilling for SIB00195 - Slagelse

robinhus.dk

Salgsopstilling for SIB00195 - Slagelse

Istandsat rækkehus centralt i Slagelse

Grønnebakken 62, 4200 Slagelse

Rækkehuset er nyistandsat i 2007 og er beliggende i Slagelse vestby i nem

afstand til skole, indkøb, tog, busser samt Vestsjællands centret.

Området er attraktivt med stilleveje, stier og grønne fællesarealer samt du

har mulighed for både privatliv samt fællesskab.

Huset har i ca. 2007 fået nyt el, nyt HFI-relæ, nye døre, nyt køkken, nye

vinduer, dog er de 2 vinduer mod vejen ikke udskiftet, nyt gulv på 1. sal og alt

i hårde hvidevarer.

Der er utrolig flot anlagt sydvendt og lukket have.

Ejendomstype . . . . . . . . . . . . . Rækkehus . . . . . . . .

Kontantpris . . . . . . . . . . . . . . . 1.495.000 . . . . . . . .

Udbetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 . . . . .

Brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.219 . . . .

Netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.250 . . . .

Boligareal . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . m²

Kælder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 m²

Grundareal . . . . . . . . . . . . . . . 193 . . m²

Byggeår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984 . .

Sag . . nr. . . . . . . . . . . . . . . SIB00195 . . . .. . . .

Vigtig information

Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud

til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke om det måtte være i

overensstemmelse med udbudsvilkårene.

Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme

handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

pengeinstitut, forsikringsselskab eller andre: X Ja Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer,

annoncering eller andet: X Ja Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes nærtstående eller ansatte en økonomisk eller personlig interesse

i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre

ydelser i tilknytningen til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej

Hvis ja, hvilke:

- vi sætter pris på samarbejde


Rækkehus istandsat i 2007 beliggende i rolige omgivelser.

Rækkehuset er beliggende i Slagelse Vestby i nem afstand til skole, indkøb, tog,

busser samt Vestsjællands centret.

Området er attraktivt med stilleveje, stier og grønne fællesarealer samt du har

mulighed for både privatliv samt fællesskab.

Huset har i ca. 2007 fået nyt el, nyt HFI-relæ, nye døre, nyt køkken, nye vinduer, dog

er de 2 vinduer mod vejen ikke udskiftet, nyt gulv på 1. sal og alt i hårde hvidevarer.

Der er utrolig flot anlagt sydvendt have med engelske roser, diverse mini frugttræer

og bærbuske samt terrasse. Haven er lukket.

INDEHOLDER: Entre med skabe og lyst parketgulv, bryggers med nyere skabe,

bord med vask, badeværelse med lyse fliser, gulvvarme, nedfældet håndvask med

skabe. Hyggelig stue med ludbehandlet parketgulv, hvidt loft samt udgang til

terrassen og haven. I stuen er der god plads til sofagruppe og spisebord. Pænt

køkken med lyse låger samt træbordplade.

1. sal: Repos med klik parketgulv samt god kontorplads, værelse med samme gulv

og loft til kip med syntlige bjælker, værelse med det samme gulv.

Et utroligt dejligt og hyggelig rækkehus lige til at flytte ind i.

Huset ligger i en grundejerforening, som er meget aktiv med bl.a. følgende

aktiviteter:

Ny boldbane fra 2010, lejeplads fra 2009, ny opkørsel fra 2009, fast snerydning hele

vinteren, fast havemand til alle grønne områder, 2 årlige havedage, årlig

sommerfest, fastalavn, Sant Hans fest med stor tilslutning, stort årligt loppemarked.

Endvidere er der et flot område, som er utroligt børnevenligt, hvor der ingen farlig

trafik er.

Tilbehør

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Miele vaskemaskine, Miele tørretumbler, Sanisio fryser, Indbygnings ovn, Miele

opvaskemaskine, emhætte, induktions kogeplader, køleskab.

- vi sætter pris på samarbejde

Side 1 a


- vi sætter pris på samarbejde

Side 1 b


- vi sætter pris på samarbejde

Side 1 c


Adresse Grønnebakken 62, 4200 Slagelse

Sag nr. SIB00195

Dato 23-05-2012

Kontantpris 1.495.000 Udbetaling 75.000 Brutto/md. 9.219 Netto/md. 8.250 v/ 32,66%.

Ejendomsoplysninger

Kommune ..............................: Slagelse

Matr.nr. .................................: 2bz Holmstrup, Slagelse Jorder

Må benyttes til ....................: Beboelse

ifølge .....................................: Ejendomsvurdering

Ejendomstype .......................: Rækkehus

Zonestatus...........................:

Offentlig vurdering pr. .........:

01-10-2011 Bygningsarealer ifølge .........: Oplyst af teknisk

Offentlig ejendomsværdi ....:

1.300.000 af dato ...................................:

22-01-1985

heraf grundværdi................:

322.700 Hovedbygn. bebyg. areal ..:

62

Evt. ejerboligværdi ..............:

0 Heraf garage/carport/udhus ..........................:

0/0/0

Grundlag ejd.værdiskat......:

882.000 Kælderareal ..................:

0

Grundskatteloftværdi.........:

212.200 Udnyttet tagetage ......................:

34

Boligareal i alt .................:

96

Grundareal ifølge ..................:

Andre bygninger ...........:

5

Grundareal udgør ................:

193 Heraf garage/carport/udhus ............................:

0/0/5

Heraf vej ................................:

0 Opført/ombygget år............:

1984

Servitutter, byrder og og andre anvendelsesbegrænsninger

Der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Forsikringsforhold

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgifter, er baseret på sælgers nuværende præmie

Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:

svamp:Ja insekt: Ja rørskade: Ja

Forbehold:

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger byggeteknisk rapport vedrørende ejendommen. Der foreligger

tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2, K3.

Elinstallationsrapport: Der foreligger elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K2.

Energimærkning: Energimærkning pr. 24-10-2006 er udarbejdet med energimærkningskarakteren C.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med:

Realkreditinstitut

Pengeinstitut

Forsikringsselskab

Andre

Ja

Ja

Ja

Nej

Hvilke: BRFkredit

Hvilke: BRFbank

Hvilke: BRFbank, Willis

Hvilke:

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af:

Finansiering

Forsikringer

Ja

Ja

Hvis ja, hvorfra: BRFkredit

Hvis ja, hvorfra: BRFbank, Willis

Annoncering

Nej Hvis ja, hvorfra:

Andre ydelser

Nej

Hvis ja, hvorfra:

Anvendelsesudgifter

Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold

samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra:Sælger

Det seneste års forbrug og udgiften hertil

Vand/vandafledning 2010/2011/2010/2011 5.106,76

Naturgas 2010/2011 10.569,45

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse.

Øvrige forhold

- vi sætter pris på samarbejde Side 2


Adresse Grønnebakken 62, 4200 Slagelse

Sag nr. SIB00195

Dato 23-05-2012

Kontantpris 1.495.000 Udbetaling 75.000 Brutto/md. 9.219 Netto/md. 8.250 v/ 32,66%.

Bruttoudgift/ejerudgift 1. år

Kontant Finansieret Oplysning om brutto/netto udgift

Prioritetsydelser

0,00 89.509,09 Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er

Renovation

3.263,75 3.263,75 forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag

Ejendomsskatter 2012

5.495,98 5.495,98 af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften

omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere om-

Rottebekæmpelse

39,13

39,13

Grundejerforening

2.300,00 2.300,00 fatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår

Forsikring

3.594,50 3.594,50

en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kun-

Serviceaftale fyr 1.220,00 1.220,00 ne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige.

Stofa 5.192,64 5.192,64 Standardfinansiering

Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:

Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum

Bruttoudgift 1. år

21.114,71 110.623,80

kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori

efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et

Nettoudgift 1. år

Kontant Finansieret

Fradrag (renter, bidrag)

0,00 -62.584,29 konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet.

Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder.

For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år.

Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,66 %

0,00 -20.440,03 Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og

Ejendomsværdiskat

8.820,00 8.820,00 renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter op-

Skat, overskud/underskud 1. år

8.820,00 -11.620,03 rundet til nærmeste kvarte procent point.

+ Bruttoudgift 1. år

21.114,71 110.623,80 Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Nettoudgift 1. år

29.934,71 99.003,77

Kontantbehov ved køb

Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen

Kontantpris/udbetaling

1.495.000,00 75.000,00

Tinglysningsafgift af skøde

10.400,00 10.400,00

Ingen

Stiftelses-/og overtagelsesomkostninger, jf. finansieringsforslaget

0,00

0,00

Omk. til berigtigelse af skødet, anslået 8.000,00 8.000,00

Ialt

1.513.400,00 93.400,00

Oplysninger om eksisterende lån

Långiver/art Realkre- Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Optaget Rente 1. års Rest- ÅOP Saldo fra- Særlige over- Garantidittype

i valuta Kont./pålyd. ydelse løbetid dragskonto tagelsesvilkår stillelse regulering

Kontant-

TotalKredit KA Kontant 1.371.000 1.355.895 1.375.205 DKK 0,8760/

20.338 28,8 1,5 0,00

Nej 0

/

/

/

/

/

- vi sætter pris på samarbejde

Side 3


- vi sætter pris på samarbejde Side 4

More magazines by this user
Similar magazines