kirken i sorgenfri høst 2012 - Sorgenfri Kirke

sorgenfrikirke.dk

kirken i sorgenfri høst 2012 - Sorgenfri Kirke

KIRKEN I SORGENFRI

HØST 2012

www.sorgenfrikirke.dk


Det er jo ikke bare…

Familiens sommerferie gik til en lille charmerende

sydfransk by. Her dasede vi, læste og

legede - og nød at sidde på byens torv og se

på livet i den lille by.

Der var dog en enkelt ting, som ikke var som

det burde være. Byens kirke var lukket og låst!

Det har den ellers sjældent været i de sydeuropæiske

byer, vi har besøgt. Her har kirken og

kirkerummet været en naturlig

del af byen. Her har

vi tit haft denne særegne

oplevelse af et øjebliks absolut

ro og nærmest ophøjet

stemning fra det øjeblik,

vi er trådt ind i de store og

ofte mørke katolske kirkerum.

Mødt stilheden, som

har givet et lille ufortjent,

men alligevel overraskende

naturligt break.

Det gik op for os, da vi besøgte

en lillebitte kirke i en

anden by. Her stod vi – familiens

konfirmand og jeg

– og oplevede netop en af

disse små stjernestunder.

Vi talte om, hvad det mon

er, der sker i rummet. Det

er jo ikke bare et mørkt og

stille rum med en tæt dør. Det er et rum, der

helt naturligt giver plads til tanker og refleksion.

Og som – for os, i hvert fald – får os til at

tænke på hele den store verden, vi bare er en

lille del af. Men hvor ’noget’ binder os sammen.

Christian Grandjean

Bor i Brede. Gift med Birgitte og far til 3

teenage-børn. Rejser for lidt og kommer

for sjældent i Sorgenfri Kirke. Men tænker

ofte på, hvad det er, der binder os

sammen

…denne særegne oplevelse af et øjebliks

absolut ro og nærmest ophøjet stemning

fra det øjeblik, vi er trådt ind i de store og

ofte mørke katolske kirkerum. Mødt stilheden,

som har givet et lille ufortjent, men alligevel

overraskende naturligt break.

Den oplevelse vi har haft før.

I kirken Queens Hill i en lille

sydindisk bjergby, hvor en

gruppe ældre englændere

næsten stædigt holdt fast i

en række engelske traditioner

– selv om det moderne

Indien udviklede sig med

stormskridt lige uden for døren.

Her skabte gudstjenesten

– domineret af trædeorgel

og salmesang anført af

ældre damers skingre stemmer

– en klar forbindelse til

vores kirke hjemme. Under

gospel-gudstjenesten i det

sorte USA, hvor den fedeste

musik, de velklædte kirkegængere

og den mere end

ivrige prædikant nok gennemførte

gudstjenesten helt, helt anderledes

end hjemme. Men hvor forbindelsen alligevel

var klar. Eller på Grønland, hvor gudstjenesten

på mange måder ligner den danske, men

hvor kirkekoret bærer nationaldragter og selv

med deres grønlandske sang og i skarp konkurrence

med de gjaldende slædehunde i bygden

kan skabe den samme stemning.

Hvad er det der sker? Vi vendte tilbage til det

i løbet af ferien. Uden at vi kunne finde svaret.

Men vi synes heldigvis, det er spændende, udviklende

og udbytterigt at udforske det. Også

hjemme, hvor Sorgenfri Kirke har sin helt egen

måde at skabe forbindelsen for os.


Fingrene væk fra helligdagene!

Under denne parole førte vi i Sorgenfri Kirke

i forsommeren en kampagne henvendt til

regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne.

Udgangspunktet var rumlerier om, at

man i trepartsforhandlingrene ville afskaffe

to helligdage, eksempelvis St. Bededag og

Kr. Himmelfartsdag. For hvis vi arbejdede på

disse dage, ville produktiviteten øges og vi

ville blive rigere.

Et argument lød, at der ”er jo så mange fridage

i forsommeren” og ”vi tager ikke skade af at arbejde

noget mere”. Når vi her i Sorgenfri Kirke

ikke var enige heri, hang det sammen med, at

der er noget, der er vigtigere.

For os er der to sider af sagen. Dels er der et

religiøst synspunkt og dels et folkeligt.

Helligdage er, som ordet lyder, dage, der er noget

særligt. De er del af en ”hellig” historie.

Vi har jul, påske, pinse og alle de andre. Vores

kristendom er det indre i den historie, og

vi orienterer os ud fra den historie. Vi kunne

godt fejre de to nævnte dage alligevel, selvom

de blev arbejdsdage. Men signalet ville være:

En afkristning af samfundet. Det vil vi som

kirke naturligvis modvirke!

Det er den ene årsag til, at vi førte kampagne

mod afskaffelsen af helligdagene.

Vores andet synspunkt var det folkelige. Selvfølgelig

kan vi arbejde noget mere, men fjernelsen

af to helligdage ville få nogle alvorlige

konsekvenser for folket – for os. Når vi får færre

fælles helligdage, mister vi noget der binder

os sammen som folk. Fire ud af fem danskere

er stadig medlem af Folkekirken. Vi har fællesskab

ned i kristendommen og et fællesskab

med hinanden. Vi har fri på samme tid, tid til

at besøge hinanden. Mister vi det fælles, mister

vi en del af vores identitet. Der bliver kun det

individuelle tilbage.

Det var en reparatør, der reparerede vores kopimaskine,

som gav mig stikordet til kampagnen.

Han sagde på vej ud af døren, da arbejdet

var gjort: ”Nu gør I sgu noget ved det, ikk?”

”Hvad?”, svarede jeg begavet. ”I skal protestere

mod afskaffelsen af helligdagene. Hvordan

skal jeg kunne besøge min søn i Jylland, hvis

der ikke er nogle fælles helligdage?”

Vi mister noget religiøst og folkeligt, hvis de

fælles helligdage afskaffes. Derfor iværksatte

vi kampagnen, der i øvrigt fik flere hundrede

underskifter.

Inden kampagnen sluttede, var forslaget taget

af bordet. Hvis det kommer på igen, er vi klar

igen!

Søren Hermansen

Vi har fællesskab ned i kristendommen og

et fællesskab med hinanden. Vi har fri på

samme tid, tid til at besøge hinanden. Mister

vi det fælles, mister vi en del af vores

identitet.


Er kirken nødvendig?

Vi har spurgt vores to præster hvorfor det er

nødvendigt at have en kirke, og om de er bekymrede

for fremtiden? Læs deres svar her!

Kirkens nødvendighed

Søren: Ja! Den har et budskab, du ikke hører

andre steder. Et budskab i livets gry og livets

kvæld, som Grundtvig siger, et budskab til os

som børn og som voksne: Der er en Gud, der

er skaber af livet. Mennesket er sat ind i Guds

verden – og mennesket er ikke tilfældigt, men

villet af Gud for at vi skulle leve i kærlighed

med hinanden. Men det gik ikke så godt. Husk

på Kain og Abel! Historiens første brodermord!

Hele vejen igennem Det gamle Testamente går

det galt. Derfor måtte Gud selv vise os, hvad

han vil. Så er vi inde i Det nye Testamente med

Jesus. Han er Gudspartiklen for nu at tale som

i Cern, da fysikerne fandt den partikel, der fik

alt til at hænge sammen. Vores Gudspartikel er

Jesus. Han viser os sammenhæng. Hans tid var

kort – ikke så kort som Higgs-partikel, men alligevel.

Bare ét år, så var han væk igen, men

han satte kraftige spor. Derefter fik vi Helligånden,

der gør historien om Jesus levende. Den

vil ånd og liv til os. Det er Kirkens opgave at

fortælle dette til mennesker.

Kathrine: I Radsted på Lolland siger de, at

helvede ligger 7 mil under Radsted Kirke! Det

siger noget om, hvorfor kirken er nødvendig;

Den ligger der som en prop for at holde helvede

nede! Et godt billede på, hvorfor kirken

er vigtig. Den skal minde os om, at vi er sat

på jorden til at leve i fred med hinanden, for at

leve næstekærligt. Og om, at Gud sendte sin

Der er en Gud, der er skaber af livet.

Mennesket er sat ind i Guds verden –

og mennesket er ikke tilfældigt, men

villet af Gud for at vi skulle leve i kærlighed

med hinanden

Radsted kirke

- den solide prop i hullet til Helvede

Søn til os, for at vi aldrig skal glemme ,at vi er

skabt i kærlighed og til kærlighed. For nylig

ved en dåbsgudstjeneste var der mange børn

med. Jeg lagde prædikenen an, så de kunne

være med. Jeg talte med dem om udendørsalteret

og spurgte til det midterste billede, ”Hvad

forestiller det så?”. En dreng svarede prompte:

”Et kryds! For det er dér skatten er gemt!”. Han

havde helt ret. Kirkens fortællinger om Gud,

Jesus og Helligånden er en skattekiste, der er

her for at blive fundet - derfor er kirken vigtig!

Og Sorgenfri kirke?

Søren: Den skal være synlig i lokalsamfundet

for at minde folk i Sorgenfri om, at deres liv

er noget særligt. Ikke fordi de bor i Sorgenfri,

men fordi de er mennesker. Kirken skal pege

på, at der er noget større i livet end arbejde og

karriere: Næstekærligheden. Og så er kirken

med i alle livets øjeblikke fra livets begyndelse

og til livets afslutning. Vi døber de små, konfirmerer

de unge, gifter de voksne og begraver de

døde. Det er noget frygteligt sludder det med

at Folkekirken ikke er i kontakt med folket! Vi

har netop nærkontakt med mange folk i Sorgenfri

Sogn og i de mest afgørende øjeblikke

i deres liv.


Kathrine: ”Hvordan har Levi det?”, spurgte en

kvinde mig på gaden, ”Ja, det er altså ikke, fordi

jeg bruger kirken ret ofte, men det skal alligevel

være, som det plejer at være derovre!”,

tilføjede hun. Vores kirke er nødvendig som et

mødested og samlingspunkt for mange mennesker

i forskellige sammenhænge. Selv for

dem, der slet ikke bruger den, eller kun bruger

den sjældent, er den også vigtig! Vi skal

ikke spørge, hvorfor kirken er nødvendig, men

bide mærke i, hvad det er, der er nødvendigt for

Sorgenfri Kirke! Det er Levi Organist, Bente

Kordegn, Anne og Andrew Kirketjener, Anne

kordegnevikar og os andre - og endnu mere

Lise, Telse, Karen-Marie, Renate og Arne og

Kirsten og alle de andre, der er her hver søndag,

kommer til tirsdagssang, i filmklubben,

til babysalmesang, foredragsaftenerne og alt

det andet. Sorgenfri Kirke ville ikke være nødvendig,

hvis ikke vi alle sammen synes, den er

MEGET nødvendig - og det gør vi, og Gud

ske lov for det!

Og det er det, kirken skal, det er den

store opgave: At tale til mennesker i

dag. Men jeg er ikke bekymret, for vi

er vi jo ikke ene om opgaven - ham Helligånden

kan jo sit kram!

Kirkens fortællinger om Gud, Jesus og Helligånden

er en skattekiste, der er her for at

blive fundet - derfor er kirken vigtig!

Fremtiden

Søren: Jeg har været præst i over 20 år her i

Sorgenfri og er ikke det mindste bekymret for

kirken. Men jeg er bekymret for, om tidens krav

om mere arbejde, succes, flere materielle goder

ødelægger menneskers liv. Der bliver ikke tid

til at geare ned fra hverdagens stress. Jeg ser

og hører om flere og flere, der får ”down-perioder”

med stress. Det får konsekvenser for, om

folk kommer i kirke. Mange yngre siger til mig:

”Jeg vil egentlig gerne komme til søndagens

gudstjenester, men jeg synes, at det er svært at

nå.” Jeg ville gerne, om der kunne komme flere

åndehuller, så folk får tid til at komme her og

stresse af og blive fyldt op ved gudstjenestens

fantastiske budskab.

Kathrine: Jeg er heller ikke bekymret for kirken!

Og vi har en stor opgave i dag: At tale

ind i en tid, hvor folk har travlt med alt muligt

andet, og ikke som en selvfølge bruger kirken.

Mange i mine forældres generation gjorde op

med alle autoriteter - dermed også kirken. Som

en følge af det, er der en del i min generation,

der ikke tror, kirken er noget for dem. Ja, som

ligefrem overraskes, når de alligevel kommer

i kirken og pludselig opdager sig talt til. Og

det er det, kirken skal, det er den store opgave:

At tale til mennesker i dag. Men jeg er ikke

bekymret, for vi er vi jo ikke ene om opgaven -

ham Helligånden kan jo sit kram!

Kirken skal være synlig i lokalsamfundet

for at minde folk i Sorgenfri om, at deres

liv er noget særligt


Foredrag og studiekredse

Medier og menneskesyn

Vi lever i en medietid. Vi bombarderes med nyheder, udsendelser, dramaer, reality-tv. Hvad sker

der, når medierne boltrer sig? Hvad er det for en ny verden vi ser ind i. Kirken/Kristendom er ikke

så tit i medierne - skal kirken markere sig?

Efterårets foredrag handler om alt dette.

27. september. Journalist Karen Lumholt fortæller om ”Medier og Kristendom”.

1.november. Administrerende direktør på Metronome Merete Mortensen fortæller om tankerne

bag forskellige Tv-produktioner. ”Medier og menneskesyn” har hun kaldt sit foredrag.

22. november. Kulturredaktør på Kristeligt Dagblad Michael Bach Henriksens foredrag hedder

”Når kulturen kommer på forsiden”

Søren Hermansen

Alle aftener kl. 20.00. Pris for alle tre foredrag: 100 kr. Tilmelding og betaling på kirkekontore

eller elektronisk via hjemmesiden. Bestilling og betaling kan først ske fra og med torsdag d. 30

august. Bemærk: man er først tilmeldt, når man har betalt og fået billet.

En rejse ind i salmebogen

Vores første salmebog kom i 1529 og den seneste i 2003. Denne lange tid belyser vi over seks aftener

i efteråret og vinteren. Hvorfor fik vi en salmebog? Hvordan var tiden og musikken? Hvordan

ville tiden udtrykke kristendommen? Søren Hermansen fortæller om det historiske stof og Levi

Bæk spiller brudstykker af tidens musik – og så skal vi selvfølgelig synge!

19. september: Den protestantiske revolution og dens musik.

10. oktober: Barokken – Thomas Kingo og hans tid.

14. november: Rokokoen – Brorson og hans tid.

16. januar: Romantikken – Grundtvig og hans tid.

20. februar: 1. halvdel af det 20. århundrede – og stilheden.

13. marts: Nutidens salmer.

Pris for alle seks aftener: 150 kr. Tilmelding på kirkekontoret eller elektronisk via hjemmesiden.

Bestilling og betaling kan først ske fra og med torsdag d. 30 august. Bemærk: man er først tilmeldt,

når man har betalt og fået billet. Alle aftener kl. 19.30

Levi Bæk og Søren Hermansen

Bibelen og Nutiden

Seneftermiddags samtaler om bibelske emner i efteråret 2012. En halvanden times koncentreret bibelfokus.

Søren Hermansen står for eftermiddagene. Undertiden dukker Kathrine Holme Johannesen op.

Hver eftermiddag har et tema. Ud over det vil andre spørgsmål blive belyst.

Vi begynder med at synge, hører et stykke fra Bibelen og beder en bøn, og så begynder samtalen.

Tirsdage kl. 17-18.30

12. september: Om omskæring - Går det i et moderne humanistisk samfund? Hvad siger GT og NT?

9. oktober: Om vielser - og også om homo-vielser. Hvordan lyder det nye ritual?

6. november: Alle helgen har det lige været. Om død og opstandelse – kristendommens centrum.

Hvad betyder opstandelsestro?

Søren Hermansen


En sportsreportage…

”… og han lægger den ind over oooog… han

scooorede!“ eller: ”… og her har vi Mark Cavendish

fremme i angreb… Cavendish rundt

i svinget, frem mod mål….” - Ja, sådan lyder

det, sommer efter sommer: EM i Polen og

Ukraine. Tennis i Wimbeldon. Så TOUR’en –

og som om det ikke skulle være nok, ja så får

vi da lige en gang OL.

Danskerne sidder klinet til skærmen hver sommer

– og indrømmet: selv jeg, der ikke har det

mindste forstand på eller interesse i sport, har

ikke kunnet lade være med at kigge med. Noget

skulle man jo se, når nu vejrudsigten ikke

har været værd at kigge på. Men der er også ét

eller andet, der fænger ved det andet…..

I Bibelen sammenlignes livet med en sportsudøvers

kamp for at vinde sejren: ”Ved I ikke,

at de, der er med i et løb på stadion, alle løber,

men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder

den!”, siger Paulus i 1. Korintherbrev. Det

handler altså om, at vi ikke skal ligge på den

lade side, men spænde ballerne og gøre vores

bedste. Som de gør det i EM, Wimbeldon-tennis,

TOUR’en og OL. Sommerens sportsbegivenheder

– de er billeder på livet. Op og nedture.

Fede scoringer og forbiere. Samspil og

tacklinger. Man behøver ikke være sportsgeni

for at se og fascineres af det.

Sommerens kampe og sejre sidder der længe

efter, at dens krans er visnet.

Og bliver du helt nedtrykt, når efterårsstormene

rigtig sætter ind, så læs lige videre i 1.

Korinterbrev. For ”mens de andre får en sejrskrans,

der visner” – næste år skal de jo til det

hele igen; Frank Schleck, Nicklas Bendtner og

alle de andre – så får vi, der ”løber for Herren”,

”en sejrskrans, der ikke visner”. For han, Herren,

deler gerne sig sejr med os – giver faktisk

hele sejrskransen videre til os, så vi kan dele

den med hinanden. Han vil, Jesus, at vi skal

gøre vores bedste. Spille på samme hold. Være

med i hinandens op- og nedture. Spille mere

sammen end tackle. Og gør vi det, så skal efterår

og vinter nok komme til at flyve af sted.

Inden vi får set os om, skinner solen igen – foran

os ligger en ny skøn sommer.

Kathrine Holme Johannesen.


KOrt OG GOdt

Minikonfirmanderne

- vil du være med? -

I begyndelsen af september inviterer vi et nyt hold

minikonfirmander. Tilbuddet gælder som altid

børn fra Hummeltofteskolen, der begynder i tredje

klasse efter sommerferien. I skrivende stund er en

15 stykker tilmeldt, og Per og jeg er i fuld gang med

at finde på alt det sjove, vi skal lave sammen. Det

skal handle om kirke, kristendom, Gud og Jesus. Om

umulige måltider og tunge kors. Om kage og saftevand

og om at det, vi går og synes er allermindst og

ubrugeligt, er det største og mest dyrebare af alt!

Kathrine Holme Johannesen

Bliv ”Bedstemor”

Vi kunne rigtig godt bruge et par reservebedster!

Minikonfirmander er sjove og fulde af

liv og glæde, så vi kan altid bruge en hånd mere

til undervisningen. Hvis du har et par timer til

overs torsdag eftermiddag fra begyndelsen af

september til begyndelsen af november, så giv

lyd fra dig!

Kathrine Holme Johannesen

Sorgenfrimøderne

I efteråret er følgende emner på programmet:

Vi begynder torsdag den 13. september kl. 14.30,

hvor Lise Gjellerup-Koch kommer. Hun har kaldt

sit foredrag: ”To gange Andersen + Kumbel”. Eftermiddagen

byder på oplæsning af tekster af HC

Andersen og Benny Andersen og Piet Hein. Lise

er uddannet skuespiller og har været sognemedhjælper.

Hun har i mange år været leder af Holte

Kirkespilsgruppe.

Den 11. oktober kl. 14.30 holder informationssekretær

i Kirkens Korshær Vibeke Lind foredrag

om ”Man skal være stærk for at være svag”, om

det arbejde Kirkens Korshær gør i København.

Den 8. november kl. 14.30 er etnologen Boum

Pyndiah fra Brede på. Hans foredrag hedder ” I

Danmark er jeg ej født, men her har jeg hjemme”

Boum Pyndiah er født og vokset op på den multietniske

ø Mauritius i det Indiske Ocean. Han kom

til Danmark i 1972 og har siden taget flere uddannelser.

I 1977 blev han ansat på Nationalmuseet,

hvor han er endnu. Med alvor og humor fortæller

Boum Pyndiah på flydende dansk om danskerne

og sit liv i Danmark i 35 år. Foredraget indeholder

i høj grad viden fra det virkelige liv – om blandt

andet kommunikation, forståelser eller misforståelser

mellem danskere og indvandrere.

Søren Hermansen

Den anden torsdag i månederne september

til december er der Sorgenfrimøder.

Hver gang kl. 14.30. Husk tilmelding

til Kirkekontoret 4585 2372– og man

tilmelder sig hele sæsonen.


Høstgudstjenester

Der er stadig god ide i at holde høstgudstjenester,

selvom der ikke er meget landbrug over

Sorgenfri. Det er en måde at fejre selve livet

på. Vi stopper op og glæder os over vores liv.

Der er to høstgudstjenester i Sorgenfri Kirke.

En for voksne og en for små.

Gudstjenesten for børnene er tilrettelagt specielt

for de mindste. Kathrine Johannesen og

Søren Hermansen, står for denne gudstjenesten

og børnekoret medvirker!

Vel mødt til begge høst-gudstjenester!

Søndag den 16. september er det for de voksne.

Søren Hermansen har fornøjelsen af at prædike.

Søndag den 23.september er det så for de små.

Sankt Hans aften

Vores Sankt Hans aften fest på Kirkebakken gik

overraskende godt. Blakket vejr indtil kl. 18,

men så klarede det op. Vi fik en god aften med

god gospel af Sara Borberg, Levi Bæk som forsanger

på fællessangen, vores ungdomspræst

Anita Brændsgaard Bennetsens Sankt Hans

-tale om at lave en ”to-be” liste i stedet for en

”to-buy” eller ”to-do” liste og det store bål, der

gav masser af røg! I kirken var der koncert

med Maria Kontra og Henrik Mertz. Aftenen

sluttede med det lille bål foran kirken. Salget

i boden ved kapellet gik godt: Vi kunne sende

1500 kr til gadebørnene i Morogoro fra bogsalget

og kaffen og kagerne sikrede at hele arrangementet

løb rundt.


Formiddagsfilm

Filmsæsonen i Sorgenfri Kirke bygynder til september.

Vi ser en god film, drikker vi kop kaffe og

taler om filmen. Alle kan være med! Vi er færdige

senest kl. 13.

Onsdag 26.9, onsdag 24.10, onsdag

21.11. Alle dage kl. 10. Du behøver

ikke tilmelde dig.

Udendørsgudstjenesterne

Den første udendørsgudstjeneste druknede

i regn, så vi rykkede indendørs. Det var ærgerligt,

da der var tre familier, der gerne ville

have haft dåb i det fri. Trods vejret blev det en

god gudstjeneste. Søndagen efter var det bedre

vejr, så vi sad godt på Kirkebakken og lyttede

til Kathrine Johannesens første gudstjeneste

efter hendes orlov. Det var dejligt at have hende

tilbage – og hun gjorde det stærkt og godt!

Konfirmanderne er begyndt

Nye hold konfirmander har indtaget Sorgenfri

Kirke. Der er omkring 100 nye glade konfirmander.

De går til forberedelse tirsdag eftermiddag,

onsdag og torsdag morgen.

Beretning 2011-2012

Menighedsrådets årsberetning om arbejdet i

Sorgenfri Kirke fortæller om vores gudstjenester,

personalesituationen, undervisningen af

konfirmander, den daglige drift, skolesamarbejde,

hjemmesiden, aktiviteter m.v.

Du kan læse hele beretningen på vores hjemmeside

eller få den i papirudgave på kirkekontoret.

Inger Christensen

formand for menighedsrådet

Filmretræter

Vi er klar med en ny omgang filmretræter!

Denne gang skal vi se en lille stribe danske

film. Vi mødes som vanligt, spiser, oplever

filmen sammen, går i kirken og holder stille

andagt med læsning fra Bibelen for derefter

at samles om kaffebordet til spændende ordvekslinger

om om noget af alt det, der er sket

i mørket. Alle kan være med! Så vel mødt til

efterårets filmretræter!

Kathrine og Per

29.8, 26.9, 7.11 – alle dage kl. 18 – ca. 21.30.

Pris 100 kr. Tilmelding på kirkekontoret.

Betaling ved første fremmøde.

Om elektroniske betaling

Som du kan se under omtalen af foredrag og

studiekredse kan du nu tilmelde dig og betale

aktiviteter via hjemmesiden. For at stille alle

så lige som muligt kan man først tilmelde sig

og betale fra og med torsdag d. 30 august hvad

enten du vil gøre det via hjemmesiden eller ved

at møde op kirkekontoret. Så selv om din uddeler

skulle give dig bladet onsdag d. 29 kan du

altså først tilmelde dig og betale dagen efter.

Per Jensen

Forsiden

Sankt Hans på kirkebakken. Et højdepunkt på

året fulgt af sommer og høsttiden. Johannes

Johansen ”moderniserede” Grundtvigs høstsalme,

som vi alle elsker, og sang ”Nu flammer

skoven trindt om land ....”. Høsten er nemlig

også grokraft, livskraft og farvepragt i buldrende

udfoldelse.


Menighedsrejsen

Vi havde en fremragende tur med herligt sommervejr

hele vejen. 25-28 grader og lav fugtighed.

Det var perfekt. Vi så, hvad vi skulle. Vi

startede med 3 dage i Athen. Derefter fortsætter

vi til Delfi, hvor vi boede smukt i bjergene.

Derfra gik turen til den store ø Peloponnes,

hvor vi skal bl.a. så Olympia, Sparta, Korinth

og Nafplion. Vi nød det meget, og stemningen

var høj hele vejen.

Det var den ikke for de almindelige grækere.

Landets økonomiske situation prægede dem.

Der var valg, mens vi var der og det gav ingen

afklaring. Kaos lurer lige om hjørnet, og

staten er ved at bryde sammen. Valget i juni

gav en samlingsregering, men situationen er

stadig uoverskuelig. De almindelige grækere,

vi talte med, var alle påvirket af situationen.

Vores guide fortalte, at han aldrig har haft så

få guidedage som i år. Turisterne kommer ikke

til fastlandet. Han havde sidste år 110 dage

– og det var et dårligt år – i år har han 30!

En dansk/græsker fortalte, at indtjeningen i

hendes turistshop var det halve i år i forhold

til samme periode sidste år. Supermarkederne

er nogle steder ved at have færre varer, fordi

leverandørerne kræver kontant afregning. Vi

kunne selv konstatere, at der var færre turister.

Vi havde næsten Akropolis i Athen og Delphi

for os selv. Alt dette er selvfølgelig meget alvorligt,

men det tager ikke charmen fra det

Grækenland, vi rejste i. Vores rejse var i hvert

fald meget vellykket.

Søren Hermansen

SORGENFRI KIRKE

Kirkens og kirkekontorets adresse:

Sorgenfri Kirke, Hummeltoften 1, 2830

Virum, tlf.: 45 85 23 72

Kordegn:

Bente Torp, tlf. 45 85 23 72, fax: 45 85 54 14,

email: sorgenfrikirke@mail.tele.dk

Adresse: Hummeltoften 1, 2830 Virum

Kirkekontorets åbningstid:

Mandag-Fredag 9-13, torsdag tillige 15-17

Kirketjenere:

Anne Jensen, træffes ved kirken hver dag undtagen

mandag, tlf. 45 85 10 88, mobil 20 22 24 72

Andrew Mark Hutton, 45 85 10 88

Email: sorgenfrikirketjener@mail.tele.dk

Organist:

Levi Bæk, Hummeltoftevej 99, tlf. 45 85 31 82

Sognemedhjælper og kateket:

Per Jensen, tlf. 45 85 69 67, træffes ved kirken kl.

9 – 15. Email kirkekat@get2net.dk

Musikpædagog og korleder:

Vibeke Sahner Ockelmann

Mobil 29 42 16 69, træffes ved kirke

Email: v_s_ockelmann@hotmail.com

PRÆSTER

Søren Hermansen, Hummeltoften 3a, 2830

Virum, tlf. 45 85 71 81 eller 21 74 03 84

Email: sher@km.dk, træffes efter aftale.

Kathrine Holme Johannesen

Tlf. 45 83 50 20 eller 21 74 00 44

Email: kach@km.dk

Træffes tirsdag til fredag 10-11

MENIGHEDSRÅD

Formand: Inger Christensen, Agernvej 1,

2830 Virum, tlf. 45 85 51 88

email: inger-christensen@mail.dk


Gudstjenester

Hvor intet andet er nævnt, er gudstjeneste kl. 10.00

September

2: 13. s. e. Trinitatis: Kathrine Holme Johannesen

9: 14. s. e. Trinitatis: Søren Hermansen

16: 15. s. e. Trintatis:

Søren Hermansen. Høstgudstjeneste for voksne

23: 16. s. e. Trinitatis: Kathrine Holme Johannesen &

Søren Hermansen. Høstgudstjeneste for børn

30: 17. s. e. Trinitatis: Kathrine Holme Johannesen

Oktober

7: 18. s. e. Trinitatis: Søren Hermansen

14: 19. s. e. Trinitatis: Kathrine Holme Johannesen

21: 20. s. e. Trinitatis: Søren Hermansen

28: 21. s. e. Trinitatis: Kathrine Holme Johannesen

November

4: 22. s. e. Trinitatis: Søren Hermansen

– Alle Helgen gudstjeneste

11: 23. s. e. Trinitatis: Kathrine Holme Johannesen

18: 24. s. e. Trinitatis: Søren Hermansen

25: Sidste søndag i Kirkeåret Kathrine Holme Johannesen

Virumgård

20. september: Kathrine Holme Johannesen

4. oktober: Søren Hermansen

15. november: Kathrine Holme Johannesen

Næste Kirken i Sorgenfri kommer til dig i dagene 21-24 nov.

Layout og tryk: LaserTryk.dk A/S, Aarhus

More magazines by this user
Similar magazines