Nar Elvis kom paa besoek - Buster.dk

buster.dk

Nar Elvis kom paa besoek - Buster.dk

UNDERVISNINGSMATERIALE

Brug filmen i undervisningen

De følgende spørgsmål lægger op til, at eleverne inddeles i grupper, der hver især indsamler billedmateriale og information om

emnerne tatoveringer, nynazisme og hagekorset og efterfølgende fremlægger det for klassen. Spørgsmålene kan også behandles

som oplæg for en diskussion i klassen.

Tatoveringer:

• Hvad er historien bag tatoveringer? Hvor i verden har man traditionelt brugt tatoveringer?

• Hvem er det typisk, der lader sig tatovere?

• Hvorfor er der nogen, der lader sig tatovere? Hvilken funktion har tatoveringer i forskellige kulturer?

• Hvilke motiver er de mest udbredte? Hvad betyder disse motiver?

• Find eksempler på tribal-tatovering, old school-tatovering og new school-tatovering. Hvilken forskel synes I, der er på motiverne?

Hvad siger de forskellige tatoveringer om den person, som har den?

• Find billedeksempler på berømtheder, der har tatoveringer.

• Hvilken kraft ligger der i en tatovering?

• Diskuter i klassen hvordan I ser på en person med tatoveringer.

Hagekorset:

• Hvor i verden har man brugt hagekorset som symbol? Hvilke kulturer og religioner bruger stadig symbolet?

• Find eksempler fra forskellige lande og kulturer på brug af hagekorset.

• Find eksempler hvor hagekorset har været brugt i Danmarks oldtid.

• Find nyere (ca. 1900-1930) eksempler på at hagekorset har været brugt som symbol i ikke-nazistiske sammenhænge.

• Hvad betyder ordet svastika?

• Find eksempler på andre symboler der repræsenterer en politisk bevægelse, en statsmagt, en virksomhed eller andet.

• Hvilken kraft ligger der i symboler? Hvilken funktion har de?

Nynazisme:

• Hvad ligger der i begrebet nynazisme?

• Hvilken type mennesker bliver tiltrukket af nynazismen? Hvilke sociale og økonomiske faktorer har indflydelse på udbredelsen af

nynazisme?

• Hvordan er nynazismen repræsenteret i Danmark? Hvordan ytrer bevægelsen sig herhjemme?

• Hvilke synspunkter har nynazisterne i Danmark? Hvad skal der ifølge nynazisterne ske med samfundet?

De følgende spørgsmål retter sig mod arbejdet med filmen, dens virkemidler, dens historie og dens personer.

• Skriv et kort referat (3 linjer) af filmen.

• Prøv at formulere filmens pointe på en enkelt linje. Diskuter de forskellige forslag i klassen.

• Se filmens første billeder igen. Hvordan ser der ud, der hvor Elvis og Lukas bor? Hvilke følelser får I? Hvordan tror I, at det er at bo

der? Hvilken type mennesker bor sådan et sted?

• Hvordan ser der ud inde i Lukas lejlighed? Se evt. en lille bid af filmen igen. Prøv at beskrive stemningen i lejligheden da Elvis er

kommet på besøg? Hvordan er farverne i Lukas’ lejlighed?

• Prøv at dele historien ind i tre afsnit. Giv en overskrift til hvert afsnit og vælg en situation fra hvert afsnit som bedst opsummerer,

hvad der sker i den del af historien.

• Tag en snak i klassen om Lukas. Hvad tror I hans baggrund er? Hvorfor er han blevet nynazist? Hvordan bliver han påvirket af mødet

med Elvis? Hvor i filmen kan I se, at Lukas er blevet påvirket af mødet med Elvis?

• Det gør tydeligvis indtryk på Lukas, at Elvis er opkaldt efter Elvis Presley. Hvilken rolle spiller sangeren Elvis Presley i filmen? Hvilke

begreber er Elvis Presley almindeligvis forbundet med? Hvordan passer disse begreber ind i filmen?

• Lukas ville på forhånd ikke kunne lide Elvis, fordi han er indvandrer. Tror I, at Lukas ændrer holdning efter at have passet Elvis en

eftermiddag? Hvorfor ændrer han holdning? Tror I, at han generelt ændrer holdning over for indvandrere, eller gælder det kun

Elvis?

• Lukas og Elvis er modsætninger. Prøv at komme med andre eksempler på personer som er hinandens modsætninger. Diskuter i

klassen hvad der ville ske, hvis de mødte hinanden.

• Har du selv oplevet at møde nogen, som du på forhånd troede, du ikke kunne lide og derefter fundet ud af ikke var så slem alligevel?

• Diskuter filmens slutning. Hvad betyder det, at Elvis til slut smider sine midlertidige tatoveringer ind til Lukas?

• Skriv en historie om hvordan det sidenhen går for Lukas og Elvis.

Fortsættes på næste side...

3

More magazines by this user
Similar magazines