Akademiuddannelsen i ledelse - ucf.dk

ucf.dk

Akademiuddannelsen i ledelse - ucf.dk

Akademiuddannelsen i ledelse

- en anvendelsesorienteret og praksisrettet lederuddannelse for ledere i Fredericia Kommune

I et samarbejde mellem Uddannelsescenter Fredericia (UCF), IBC, COK- Center for Offentlig

kompetenceudvikling udbydes ”Akademiuddannelsen i ledelse” for Fredericia Kommunes ledere.


Nyhed med start

i uge 36

Akademiuddannelsen i ledelse

- en anvendelsesorienteret og praksisrettet lederuddannelse for ledere i

Fredericia Kommune

I et samarbejde mellem Uddannelsescenter Fredericia (UCF), IBC, COK- Center

for Offentlig kompetenceudvikling udbydes ”Akademiuddannelsen i ledelse” for

Fredericia Kommunes ledere.

Uddannelsen henvender sig til dig, der har interesse i en anvendelsesorienteret

og praktisk lederuddannelse, der giver dig en solid indsigt i lederrollen og som

vil øge dine forudsætninger og kundskaber i ledelse.

Uddannelsen er opbygget omkring en tæt kobling mellem teori og praksis og som inddrager dine erfaringer og

kvalificerer dig til at varetage lederrollen på tværs af faggrænser og funktionsområder. Du får en viden, der giver

dig et godt grundlag for at forstå og analysere de problemstillinger og udfordringer, du typisk står i som

offentlig leder.

Opbygning:

Hele uddannelsen består af fire fagmoduler – tre obligatoriske og et valgfrit, et specialeforløb og et afsluttende

projekt. Du kan tage et eller flere moduler efter eget valg, men vi opfordrer dig til at gennemføre hele

uddannelsen. Der er planlagt følgende afviklingsplan:

Faget ”Ledelse i praksis” – med start i uge 36:

Formål:

Du får en indsigt i, hvilke vilkår, rammer og forudsætninger der findes for ledelse og hvorledes du kan håndtere

forskellige praktiske ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger.

Indholdet:

1. Lederrollens forskellige aspekter, rammer og vilkår for ledelse i en politisk ledet organisation

2. Ledelsesteori

3. Personlig lederstil- og udvikling

4. Kommunikation

5. Lærings- og udviklingsprocesser

6. Konflikthåndtering

Mål:

Lederrollens forskellige aspekter

At deltagerne

- får en forståelse for, hvilke vilkår, rammer og forudsætninger der findes for ledelse i en politisk ledet

organisation og hvorledes krydspresset fra mange interessenter kan bearbejdes gennem gældende

ledelsespolitik og ledelsespraksis

- får indsigt i egne udviklingsfelter ift. lederjob og lederskab

Ledelsesteori

At deltagerne

- har kendskab til generelle praksisrelaterede ledelsesteorier samt aktuelle ledelsestrømninger ift. ledelses

feltet og eget funktionsområde

- kan analysere sammenhængen mellem lederens menneskesyn og ledelsesform

- kan vurdere ledelsesformers effektivitet i konkrete ledelsessituationer

1


- har kendskab til forskellige ledelsesmæssige krav og forventninger, som medarbejdere, kolleger,

ledelse samt øvrige interessenter stiller til varetagelsen af lederrollen

Det personlige lederskab

At deltagerne

- forstår deres egen lederstil/ledelsesmæssige ståsted og valg af lederroller og hvordan de fungerer i

samspil med andre

- forstår deres egen lederstils betydning for virksomhedskulturen og medarbejdernes udvikling og

trivsel. (fx ved brug af materiale fra Væksthus-projektet ”Ledere, der lykkes” m.m.)

- kan vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet i konkrete ledelsessituationer og anvende disse i

praksis

Kommunikation

At deltagerne

- kan forstå betydningen af dialog som et ledelsesværktøj og kunne forholde sig bevidst og

analyserende til kommunikationssituationen og dennes betydning for egen gennemslagskraft samt få

en grundlæggende forståelse for kommunikationsprocessen

- kan forstå forhandlingssituationen og tilegne sig metoder til håndtering af en forhandlingssituation

- kan forstå dialogens betydning i det formelle møde mellem leder og medarbejder (møder, svære

samtaler mv.) og tilegne sig metoder til at håndtere disse situationer

- kan anvende relevante værktøjer i forbindelse med præsentation af budskaber og problemstillinger

for en gruppe af mennesker og herunder forstå betingelser og forudsætninger for læring og udvikling

samt brugen af pædagogiske/kreative teorier og virkemidler i udviklingsprocesser

Lærings- og udviklingsprocesser

At deltagerne

- kan forstå betingelser og forudsætninger for læring og udvikling

- kan arbejde med egen læring og kompetenceudvikling

- kan sparre og skabe grundlag for andres udvikling

- kan forstå brugen af pædagogiske og følelsesmæssige teorier og virkemidler i egen- og personaleudviklingsprocesser

Konflikthåndtering

At deltagerne

- kan forstå og analysere forskellige konflikttyper og konfliktens grundlæggende natur

- kan vurdere konflikten og på baggrund heraf vælge mellem forskellige konfliktløsningsmetoder

Metode

At deltagerne

- har kendskab til opbygningen af et typisk projekt

- har kendskab til hvordan et problem formuleres og hvilke krav der stilles

- har kendskab til projektudarbejdelsesprocessen

Projekt:

Deltagerne skal udarbejde et eksamensprojekt med udgangspunkt i en praktisk problemstilling fra eget

funktionsområde. Problemformuleringen skal godkendes af COK/ IBC

Eksamen:

Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i eksamensprojektet, hvor projektet og mundtlig

fremstilling vægter ligeligt i én samlet karakter

2


September 2012

oktober 2012

uge 36 uge 37 uge 38 uge 39 uge 40 uge 41 uge 43 uge 44

6.-7. sept.

INTERNAT

1. sept.

Studiegrupper

11. sept.

Undervisning

20. sept.

Vejledning

18. sept.

Undervisning

27. sept.

Vejledning

26. sept.

Undervisning

5. okt.

Vejledning

2. okt.

Studiegrupper

1. okt.

Undervisning

10. okt.

Studiegrupper

09. okt.

Undervisning

24. okt.

Studiegrupper

23. okt.

Undervisning

30.-31. okt.

Eksa3men

29. okt.

Studiegrupper

Undervisning Studiegrupper Vejledning Eksamen

Der er mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte efter Statens regler. Deltagerne hører nærmere efter

sidste ansøgningsfrist. Der vil blive trukket 1600 kr. for bøger, materialer og administration hos den enkelte afdeling.

Udgift til internat trækkes ligeledes hos afdelingerne.

Praktiske detaljer

Informationsmøde:

DATO den 21. auugst på Uddannelsescentret, Mosegårdsvej 2, Erritsø, 7000 Fredericia.

Du kan tilmelde dig til infomødet via linket: https://ucf.centic.dk/course_offerings/29/registrations/new

Tilmelding til uddannelsen:

https://ucf.centic.dk/course_offerings/28/registrations/new

Tilmeldingsfrist: 1. maj.

Yderligere information:

Henvendelse til Karen Delfs telefon 25 47 27 95 E-mail karen.delfs@fredericia.dk eller Lisbeth Kock Hansen

telefon 41 28 58 32 E-mail lisbeth.hansen@fredericia.dk

3

More magazines by this user
Similar magazines