Fra kompensation - ucf.dk

ucf.dk

Fra kompensation - ucf.dk

Trænende Hjemmehjælp

Fra kompensation

1


Til aktivitet og

deltagelse

2


Opgaven

• At udbrede den rehabiliterende tilgang til

alle borgere i Fredericia Kommune, der

modtager kommunal pleje og praktisk

bistand

(Ca.1800 borgere)

3


Metode

1.fase (Marts – august 2010):

• En model for Trænende Hjemmehjælp

(TH) afprøves i et ude-distrikt

• Vi går langsomt frem og drager erfaringer,

mens vi går

• Rammer og beskrivelser af lav-praktiske

arbejdsgange og opgaver udvikles

undervejs (Forløbsbeskrivelser, opgavebeskrivelser,

administrative styrings-redskaber, m.m.)

4


1.fase (fortsat)

• Intern evaluering af struktur, proces og

effekt (August 2010)

• Tilretning af koncept og udarbejdelse af

model for den videre udbredelse af TH

(September/Oktober 2010)

• Politisk beslutningstagning /

budgetlægning

(Oktober 2010)

5


2.fase (December 2010-April 2011)

• Trænende Hjemmehjælp udbredes til

yderligere tre ude-distrikter

3.fase (April-Juli 2011)

• Trænende Hjemmehjælp udbredes til de

resterende to ude-distrikter

4.fase (August-December 2011)

• Inddragelse af private leverandører

6


LMIEL på Plejecentrene

• Pilot-pilot – Afprøvning af redskaber

(Fokus på ”Borgerens gode dag” og

”Længst muligt i egen tilværelse”

(Februar – Marts 2011)

• Udarbejdelse af model

(Marts – Maj 2011)

• Afprøvning af model i to bo-enheder

(?)

7


Model for Trænende

Hjemmehjælp

• Oprettelsen af et Tværfagligt Team, der

støtter og vejleder medarbejderne i den

rehabiliterende arbejdsmetode

(1 sygeplejerske, 1 SSA, 1 ergoterapeut,

1 fysioterapeut, 1 hjælpemiddelterapeut (En

gang mdl.) og 1 kontakt-visitator (Ad hoc.)

8


Model (Fortsat)

• To dages uddannelse af alle medarbejdere

(Kontaktpersoner og Tværfaglige Teams)

• Oprettelse af nye visitations-pakker til

borgere med udviklingspotentiale

9


Model (Fortsat)

• Oprettelse af ”Borgerens Plan” som

fællesdokument i kommunens ITomsorgsjournal

• Oprettelse af ”Rejsehold” fra

Hverdagsrehabiliteringen

10


Udfordringer

• Motivation af borgere som har modtaget

kompenserende hjælp

• En ny måde at arbejde på betyder

en ny måde at tænke på ~ Ændring i kultur

og grundlæggende antagelser

• Organisatoriske udfordringer

• Dataregistrering - Effektmåling

11


Status

• 139 borgere er revisiterede

• 47 borgere blev visiteret med udviklingsmål

~ 34 % har udviklingspotentiale

• 20 borgere er afsluttet med deres

udviklingspakke

12


Foreløbige resultater

for de 20 borgere

• 5 borgere er afsluttet som selvhjulpne

• 9 borgere er afsluttet med væsentligt

mindre hjælp

• 2 borgere er afsluttet med øget hjælp

• 4 borgere er ekskluderede af opgørelsen

13


Den nye måde at

arbejde på

Opgaverne for det Tværfaglige Team

og for den Trænende Hjemmehjælper:

- via. et eksempel på ”Borgerens Plan”

14


Den nye måde at

arbejde på

Visitators opgaver:

• Alle borgere revurderes

• Brev til borger

• Revurdering af borger i eget hjem:

Funktionsvurdering med henblik på at

afklare borgerens funktionsevne

15


Visitator (fortsat)

• Faglig helhedsvurdering med

udgangspunkt i borgerens hverdagsliv

Vurderingen baseres på data fra:

Borgeren/familien

Visitators observationer

Evt. praktiske afprøvninger af

konkrete aktiviteter

Oplysninger fra samarbejdspartnere

16


Visitator (fortsat)

• Vurderingen fokuserer på:

Borgerens ressourcer

Det der er væsentligt for den enkelte

borger, at kunne selv

Omgivelsesfaktorer

Træningspotentiale

Motivation

17


Visitator (fortsat)

• Afslutning af revurderingen:

Sammen med borgeren opstilles mål i

”Borgerens Plan”:

- Udviklende mål

- Fastholdende mål

Borgeren gives mundtlig afgørelse på,

hvilken hjælp der bevilges

Borgeren visiteres til udviklingspakker

og / eller fastholdende pakker

18


Uge-skema for det Tværfaglige Team

Uge-nr.:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Hanne

7.30-12.00

Lene

8.30-13.30

Hanne

7.30-14.00

Lone

7.00-14.00

Lene

9.30-14.30

Maria

7.00-14.00

Kl.8-9:

Bo Hansen

Kirkestræde 2

(Gitte)

11-11.30

Gruppemøde

11-11.30

Gruppemøde

Kl.11.30-12:

Karen Hvid

Norgesgade 5

(Karina)

11-11.30

Gruppemøde

11-11.30

Gruppemøde

20


Den nye måde at

arbejde på

Afslutning af en borger med udviklings-mål:

Kontaktperson

Tværfagligt Team

Visitator

23


Hvordan er det

at arbejde som

trænende

hjemmehjælper?

24

More magazines by this user
Similar magazines