TEMADAG: LÆNGST MULIGT I EGET LIV - ucf.dk

ucf.dk

TEMADAG: LÆNGST MULIGT I EGET LIV - ucf.dk

TEMADAG: LÆNGST MULIGT I EGET LIV

GLADERE BORGERE GIVER PLUS PÅ BUNDLINJEN

Onsdag den 5. december 2012

på Uddannelsescentret Fredericia

Projekt Længst muligt i eget liv i Fredericia Kommune er et ambitiøst projekt, som tager udgangspunkt

i en ny model for samspil mellem borger og kommunen i rehabilitering og forebyggelse.

Modellen handler om, hvordan de fysiske, sociale og kognitive evner kan fastholdes og styrkes, så den

aldersbetingede svækkelse udskydes og borgeren forbliver selvhjulpen i hverdagen, længst muligt.

Den første eksterne evaluering på delprojekt hverdagsrehabilitering viser, at borgerne opnår en

bedre livskvalitet samtidig med, at Fredericia Kommune har et mindre forbrug på plejeydelser

på samlet set ca. 13-15 millioner kroner årligt. Kommunen opnår besparelsen ved, at den ældre

borgers behov for kompenserende hjælp og pleje reduceres og udskydes. Fredericia Kommune

oplever mere tilfredse borgere, medarbejdere i plejen et betydeligt bedre arbejdsmiljø og det er

godt for kommunens økonomi. Sygehuse, almen praksis vil aflastes som følge af borgernes et

lavereforbrug af sundhedsydelser.

Fredericia Kommune har investeret betydelige ressourcer i udvikling af den nævnte model for

samspil mellem borger og kommune, men de forventede økonomiske gevinster overstiger langt

forventningen. Projektperioden startede i år 2008, og sidste delprojekt overgik til drift ved

udgangen af 2011. På temadagen præsenteres desuden Fredericia Kommunes fremrykkede forebyggende

indsatser, delprojekterne ”Længst muligt i eget liv for borgere på plejecenter og ”Tidlig

rehabiliterende hjælpemiddelformidling”.

Målgruppen for temadagen er politikere, ledere, fagpersoner og udviklingsansvarlige.

Foto: Ole Olsen

PROGRAMMET:

08.30-08.45 ANKOMST: KAFFE/TE & BRØD

08.45-09.45 VELKOMST OG PRÆSENTATION AF PROJEKT LÆNGST MULIGT I EGET

LIV v/Pleje og Sundhedschef Mona Nederby Larsen

09.45-10.30 MYNDIGHED OG ØKONOMI- Ved myndighedschef Hanne Rasmussen og

økonomisk konsulent Anne-Grethe Eriksen

10.30-11.00 PAUSE med sandwich

11.00 -12.45 Hverdagsrehabilitering og Trænende hjemmehjælp i praksis

v/Rehabiliteringsteamet og Trænende hjemmehjælps teamet. Herunder interview med en borger

12.45-13.30 FROKOSTBUFFET I RESTAURANTEN

Eftermiddagens workshops foregår som oplæg, dialog og jeres spørgsmål.

13.30-14.30

WORKSHOP 1: PROJEKT ”TIDLIG REHABILITERENDE HJÆLPEMIDDELFORMIDLING” V/Hjælpemiddelafsnittet

WORKSHOP 2: FREMRYKKET FOREBYGGENDE INDSATSER TIL +60 ÅRIGE v/forebyggende konsulent

Signe Pedersen og Rehabiliteringschef Anne-Mette Dalgaard

14.30-14.45: Pause med Kaffe/te, kage og frugt

14.45-15.45

WORKSHOP 3: LÆNGST MULIGT I EGET LIV PÅ PLEJECENTER v/ Plejecenter Othello

WORKSHOP 4: DEN POLITISKE PROCES v/ Ved socialudvalgsformand Hanne Lumby

PRAKTISKE INFO:

Pris: 2075, 00 DKR

Tilmelding: http://ucf.dk/tilmelding/tilmelding-til-laengst-muligt-i-eget-liv/

Tilmeldingsfristen: 21. november 2012


Længst muligt i eget liv

December. 2012

2

WORKSHOP 1

Projekt”Tidlig Rehabiliterende

hjælpemiddelformidling

v/Hjælpemiddelafsnittet

13.30-14.30

WORKSHOP 2

fremrykket forebyggelses

indsatser til +60 årige

v/forebyggende konsulent Signe Pedersen

og rehabiliteringschef Anne-Mette

Dalgaard.

13.30-14.30

WORKSHOP 3

LÆNGST MULIGT I EGET LIV

PLEJECENTER

v/ Plejecenter Othello.

14.45-15.45

WORKSHOP 4

Den politiske proces

VED SOCIALUDVALGSFOR MAND

HANNE LUMBY OG SUNDHEDS-

UDVALGSFORMAND SUSANNE

EILERSEN

14.45-15.45

OBS: WORKSHOP 1 & 2 KAN IKKE VÆLGES SOM KOMBINA-

TION, DA DE AFVIKLES SAMTIDIG! DET GÆLDER OGSÅ FOR

WORKSHOP 3 & 4.

More magazines by this user
Similar magazines