Temadag: Længst muligt i eget liv - ucf.dk

ucf.dk

Temadag: Længst muligt i eget liv - ucf.dk

Temadag: Længst muligt i eget liv

Tirsdag 03. november 2009

Tid: 09:30-16:00, Sted: Uddannelsescentret, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Foto: http://wallpapers.li

Projekt Længst muligt i eget liv i Fredericia Kommune er et ambitiøst projekt, der søger at udvikle en

model for samspil mellem den ældre borger og kommunen om rehabilitering og forebyggelse. Modellen

handler om, hvordan de fysiske, sociale og kognitive evner kan fastholdes og styrkes, så den aldersbetingede

svækkelse udskydes. Hermed vil den ældre borger potentielt få en højere livskvalitet samtidig med, ældre

borgeres behov for kompenserende hjælp og pleje udskydes. Borgerne vil blive mere tilfredse, kommunen vil

kunne undgå nedskæringer og tilbyde sine medarbejdere et bedre arbejdsmiljø. Sygehuse almen praksis vil

aflastes som følge af borgernes lavere forbrug af sundhedsydelser. Fredericia Kommune har investeret

betydelige ressourcer i udvikling og afprøvning af nævnte model for samspil mellem borgeren og kommunen.

Projektperioden startede i år 2008, og forventes at løbe til og med år 2011.

Der er stor interesse for projektet, og Fredericia Kommune har derfor arrangeret en temadag om projektet.

Målgruppen for temadagen er politikere, ledere og fagpersoner.

09.30-10.00 Ankomst, kaffe og brød

10.00-10.30 Velkomst og præsentation af projekt Længst muligt i eget liv

Præsentation af projektets 5 delprojekter:

1. Hverdagsrehabilitering

2. Tidlig opsporing af sygdom

3. Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra sygehus

4. Omlægning af forebyggende besøg og tilbud om seniorkursus

5. Ny teknologi

Hvorfor skal der 5 delprojekter til at opfylde projektets formål?

Ved Direktør Helene Bækmark og Rehabiliteringschef og projektleder

Louise Thule Christensen


10.30-11.00 Den politiske vision og proces

Baggrund for den politiske beslutning. Byrådets tro på projektet og modet til at

prioritere. Hvad er de gode politiske budskaber i projektet?

Ved socialudvalgsformand Henning Due Lorentzen

11.00 -11.30 Pause

11.30- 12.00 Borgerperspektivet Borgeroplevelser ved hverdags rehabilitering

Hvorfor deltage i et seniorkursus?

Ved borgere tilknyttet projektet Pleje- og sundhedschef Lone V. Rasmussen og

rehabiliteringschef og projektleder Louise Thule Christensen

12.00 -13.00 Frokost

Workshops

13.00-14.00

Workshop 1

Workshop 2

Seniorkurset - fremrykket forebyggelse indsatser til + 65-årige.

Rehabilteringschef og projektleder Louise Thule Christensen

Den politiske proces

Socialudvalgsformand Henning Due Lorentzen

Sundhedsudvalgsformand Ivan Toftgaard

Direktør Helene Bækmark

14.00 -14.30 Kaffe

14.30 -15.30

Workshop 3

Hverdagsrehabilitering i praksis

Det tværfaglige team og hjemmetrænerne

Workshop 4

Myndighed og økonomi i Længst muligt i eget liv

Pleje- og sundhedschef Lone V. Rasmussen

Økonomisk Konsulent Anne Grethe Eriksen

15.30-15.45 Afrunding

More magazines by this user
Similar magazines