Nyhedsbrev nr. 2 (pdf-format - ucf.dk

ucf.dk

Nyhedsbrev nr. 2 (pdf-format - ucf.dk

15. januar 2010 Årgang 2 nr. 1

Det nye Troldehus

Læs mere om det på side 2

Konflikthåndtering i

hele kommunen

Læse mere om det på side 3

Den kreative platform

Læse mere om det på side 4

Uddannelsescentret Fredericia Mosegårdsvej 2 - 7000 Fredericia, Tlf. 72105630 e-mail: info@ucf.dk, www.ucf.dk


Et næsten nyt og varmt Troldehus i sigte! –med en

helt unik beliggenhed ved skov og strand

Så kom pengene til nyt tag, isolering og nyt varmesystem. Samtidig

har vi besluttet at opdatere huset indvendigt, således at vi skaber

bedre vilkår for såvel lejrskoler som kursusforløb. Det er vigtigt for os

at standarden hæves, så alle føler sig velkomne!

Vi maler, får ny belysning og køber nyt inventar således at Troldehuset bliver

indbydende og anvendeligt. Vi har nedenfor vist nogle plantegninger, så i kan

fornemme, hvordan det tager sig ud. Sovesalene får nye køjer. En af sovesalene

bliver et fleksibelt rum så der også bliver mulighed for hygge eller arbejdsrum,

se skitse nr. 3.

Spisesalen får bedre borde og stole og bliver meget mere hyggelig, se skitse

nr. 6. Opholdsstuen bliver nu til undervisningslokale med tavle, overhead og

projektor, se skitse nr. 1. Men samtidigt bliver den indrettet, så man som

skoleklasse kan bruge den til samlingsrum. Her kommer nemlig en lille hyggekrog med en dejlig stor bænk og med flytbare

puf’s. Havestuen bliver indrettet med flytbare puf's og med fatboys, så det kan bruges til grupperum eller refleksionsrum

og samtidig er det helt ideelt til børnene. Vi anskaffer nogle brætspil og kortspil og der bliver mulighed for at se

tv og høre musik. Dette bliver tilgængeligt for samtlige brugere.

Desværre er Anes hus i så dårlig stand, at vi har valgt at lukke det for udlejning. Det betyder, at vi fremover kan tilbyde

ideelle forhold for kursusforløb på max 20 deltagere og for lejrskoler med overnatning til max 30 i sovesalene. Arbejdet

går i gang nu og vil forløbe hele foråret.

Vi er sikre på, at det vil komme til gavn for alle vores brugere og håber også, at vi med dette tiltag kan sige velkommen

til nye. Tiltagene kommer ikke til at betyde prisstigninger. I er selvfølgelig meget velkomne til at kontakte os, hvis i ønsker

nærmere oplysninger eller ønsker at booke Troldehuset til et ophold. Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside med

informationer omkring arbejdet.

Anne-Mette Petersen

Driftschef

3. Sovesal nr. 2 med køjer og som

1. Opholdsstuen som undervisningslokale

2. Havestuen som hyggerum

grupperum

4. Sovesal nr. 2 med køjer og madrasser

5. Sovesal nr. 1

6. Spisesalen

Plantegningerne er lavet af indretningsarkitekt Jette Kaas

2


Konflikthåndtering i hele kommunen

At være i konflikt kan gøre os klogere eller mere indskrænkede, gøre livet rigere eller fattigere. Det kommer meget

an på, hvordan vi forholder os til konflikterne og handler i dem.

I Fredericia Kommune har vi valgt at koncentrere vores trepartmidler om ét

emne, nemlig konflikthåndtering. Samtlige midler er blevet brugt til at etablere

forskellige kurser indenfor konflikthåndtering: fra kortere kurser på 2-3 dages

varighed til et fuldt diplommodul på 7 uger med afsluttende eksamen.

Forud er gået en fantastisk proces, hvor samtlige repræsentanter for organisationerne

og ledelsen er blevet enige om at samle sig omkring ét væsentligt tema.

Et tema, som spiller vældig godt sammen med at Fredericia Kommune siden

2008 har haft ”den attraktive arbejdsplads” som indsatsområde.

Det er vigtigt at have fokus på de problemer der kan opstå i forbindelse med

forandringer, sammenlægninger, flytninger m.v. På en offentlig arbejdsplads,

der er præget af løbende forandringer og stigende kompleksitet i arbejdsopgaverne, vil konflikter aldrig kunne undgås – de går

tværtimod hånd i hånd med enhver forandring eller udvikling. Forandringer og konflikter er nemlig tæt forbundne. Det er konflikter,

som skaber forandring, og forandringerne der fører konflikter med sig – også konflikter, der gør ondt. Derfor opstår der

uventede sammenstød, og hvis vi er dårligt rustede til at tackle dem, vender vi dem mod os selv og hinanden. Det er vigtigt at

se den type af konflikter både som et kollektivt anliggende og et ledelsesansvar. Derfor ser vi denne samlede satsning på konflikthåndtering

som en hjælpende hånd til såvel den enkelte medarbejder, den enkelte leder og hele arbejdspladsen.

Faktaboks:

Karen Delfs

Centerleder

I forbindelse med den seneste trepartsaftale blev der bl.a. afsat

midler til kompetenceudvikling af medarbejdere. Fredericia Kommune

fik 3,6 mio fordelt over 3 år. Midlerne er blevet udmøntet i

enighed mellem medarbejder- og lederrepræsentanter indenfor

de tre områder AC, FTF og OAO (LO). Uddannelsescentret har

varetaget udvalgsbetjeningen, udbudsprocessen, kontraktforhandlingerne

og nu det daglige samarbejde med de uddannelsesinstitutioner

og konsulenthuse, der afholder de konkrete tilbud:

UC Syd, Attractor, Center for Konfliktløsning og COK.

”Walk and talk på UCF”

På UCF er der nu mulighed for en “walk and

talk” i lokalområdet. På ”strandturen”, der er 2

km lang, kan den friske havluft fra Lillebælt

nydes. Turen tager ca. 30 min. ”Sløjfen” er

også på 30 min, men den kan brydes op i mindre

ture på 20 eller 10 min. Receptionen udlåner

laminerede kort.

3


Den Kreative Platform

På Uddannelsescentret Fredericia har vi i løbet af 2009 kørt flere processer med udgangspunkt i ”Den Kreative

Platform” – en metode til generering af ideer og kreativ tænkning.

Når der arbejdes med kreativitet på ”Den

Kreative Platform”, er det kendetegnende

for processen, at deltagerne er meget

nærværende og at der med garanti bliver

produceret en masse ideer, til det fokus

der er valgt. Fokus kan bl.a. rettes mod

værdier på arbejdspladsen, indsatser der

skaber trivsel, indsatsområder for det

kommende år eller udviklingen af nye

produkter/ produktområder og selvfølgelig

rigtig meget andet – i sidste ende er det

kun fantasien der sætter grænserne!

”Den Kreative Platform” hviler på fire søjler:

Tryghed, motivation, koncentration og

adgang til viden/erfaring. Når disse fire

forudsætninger er til stede, skabes der

optimale rammer for, at en kreativ og

idéskabende proces kan udfoldes. Kreativitet opfattes her som adgang til den viden og de erfaringer, der allerede findes blandt

deltagerne. I den sammenhæng skelnes der mellem den ”smalle” vertikale tænkning, der typisk er udtryk for en bestemt faglighed,

og så den horisontale tænkning som er repræsentant for en ”bredere” forståelse af viden og erfaring.

På ”Den Kreative Platform” skabes på ganske kort tid en masse brugbare ideer, som i løbet af processen raffineres og slutteligt

kan reduceres til tre – fem indsatser. Ofte produceres der i en gruppe på 15 – 20 deltagere op til 150 ideer på bare 10 minutter.

Udgangspunktet for denne effektivitet skal findes i de regler der ”leges” efter på ”Den Kreative Platform”, nemlig evnen og

modet til at forfølge selv de ”skøreste” ideer – bl.a. ved hjælp af reglen om at sige ja til (næsten) alt og reglen om, at fejre

”fejl” og lade dem indgå produktivt på lige fod med alle andre ideer.

Der veksles mellem at sidde ned og stå op og udføre små træningsøvelser sammen med en makker. Der er ingen der kommer

til at optræde for et publikum, hvilket er med til at skabe den tryghed, der er nødvendig for, at deltagerne kan udfolde deres

kreativitet og ideer på en optimal måde.

Kort fortalt giver arbejdet på ”Den Kreative Platform”:

En effektiv og positiv idéudvikling

Sikkerhed for bevægelse eller ”movement” i arbejdet

Nogle sjove timer sammen i medarbejder- eller ledergruppen

Mulighed for at elementerne kan overføres på afdelingens eller virksomhedens

øvrige arbejde med udvikling af ideer og kreativitet

”Den Kreative Platform” er udviklet på Aalborg Universitet af Søren Hansen og Christian Byrge – læs evt. mere på: http://

www.krealab.aau.dk/ eller ring til Uddannelsescentret Fredericia på telefon 7210 5630.

Peter Hermann

Konsulent

4


Logik i økologi - ØKOLOGIK

Vores kantine på Uddannelsescentret Fredericia har fået navnet: ØKOLOGIK-

KEN, fordi vi vil signalere, hvad vores mad indeholder. Økologi er logik for os.

Derfor har vi også fjernet sodavand fra hylderne, idet det sundere valg faldt

på danske producenter af økosaft i mange forskellige varianter.

Vi bager boller, der mætter og tænker meget på det sunde valg. I kantinen kan kunderne

købe en tallerken mad, hvor salaten hører med i prisen. Det skulle få flere kunder

til at vælge sundt. Det er også lykkedes for os. Vi har valgt at have frugtkurven

stående ved kasseapparatet for at friste yderligere. Vi går efter sæsonvarer og vælger

de grove rustikke grøntsager til både salat og den varme ret. Frugt er også en integreret

del af vores madtilberedning. Vi har også valgt at skære frugten ud til vores kursusgæster

– idet vi ved, at det frister mere og vi spiser mere af det.

Økologi er for os at se vejen frem, hvis vi vil bevare vores sundhed og skabe et bedre

miljø i fremtiden. Økologi er med til at gøre smagen i maden mere rustik og intens. Det

er et sundere valg at spise økologisk og bruge naturens saft og kraft i grøntsagerne i

madtilberedningen. Selvfølgelig er der mere jord på grøntsagerne og derfor kan forarbejdningen

tage lidt længere tid. Det opvejes af, at når vi vælger økologi – så vælger vi

også at tage vare på vores jord, fordi vi nedsætter de kunstige tilsætningsstoffer i maden.

Vi en del af et større samarbejde med andre kommuner gennem deltagelsen i Dogme

2000. Der skal vi alle gøre en ekstraordinær indsats for at fastholde og udbygge arbejdet

for en miljømæssig, bæredygtig udvikling. Det er fastlagt, at vores økologiske varer

skal ligge på 75 % i år 2012. Vi er godt på vej derhen, for vores ligger på 65 % på

nuværende tidspunkt.

Vanskeligheden består i at få kødet udskiftet til økologisk – hvilket er en svær opgave,

fordi prisen er høj og producenterne ikke kan levere varen. Vi har så valgt at bruge

mange forskellige slags fisk på menuen for at få øko-procenten op.

Vi tror på, at madvanerne hos vores kursister kan forstyrres, hvis vi tilbereder vores

retter nænsomt ved langtidsstegning eller langtidsbagning. Og så ved at servere maden

på en tiltrækkende måde, således at kunden bliver fristet og overrasket - både

med madens udseende og ikke mindst med den gode smag.

Ann Videriksen

Ernæringsassistent

Uddannelsescentret Fredericia er Fredericia Kommunes kompetenceudviklingscenter. Vores vision er at

være omdrejningspunkt for læring og videndeling i kommunen, ligesom vi har et mål om at være dagsordenssættende

i forhold til kompetenceudvikling. Nyhedsbrevet giver et billede af, hvordan Uddannelsescentret

møder fremtiden. Det udgives 4 gange årligt.

Vi håber I finder inspiration i Nyhedsbrevet, men I har mulighed for at afmelde det ved at sende en mail

til: mz@ucf.dk (I skal blot notere institutionens navn og e-mail adresse).

Næste nummer udkommer april 2010.

5

More magazines by this user
Similar magazines