Mål - ucf.dk

ucf.dk

Mål - ucf.dk

10. maj 2011

Workshop 2

Hverdagsrehabilitering i praksis


Hverdagsrehabilitering

• Midlertidig indsats

• Kører i hele kommunen

• Dækker alle ydelser

• Ca. 45-50 borgere i gang


Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Fast gruppe fra 1. februar 2010

• 12 hjemmetrænere heraf 2 i aftenvagt

• 1 planlægger fordelt på 2 personer

• 3 terapeuter (2 ergo- og 1 fysioterapeut)

• 12 visitatorer (alle i kommunen)

• 1 leder


Hverdagsrehabilitering

Visitator

Målgruppe:

• Borgere som søger hjælp for første gang

• Borgere som søger om mere hjælp

”Rehabiliteringspotentiale”


Hverdagsrehabilitering

Visitator

• Funktionsvurdering – Fælles sprog 2

• Servicelovens § 86 – mindst indgribende hjælp


Hverdagsrehabilitering

Eksempel på R-pakke

”hverdagsopgaver personlig pleje” = 90 min.

Daglige besøg.

Antal besøg pr. dag afhænger af mål i borgers plan

Tilrettelægges i hverdagsrehabilitering

Personlige hverdagsopgaver:

• Hjemmetrænere yder støtte og guidning til f.eks. forflytninger, bad,

påklædning anretning af måltider m.m.

• Hjemmetrænere yder vejledning og rådgivning til borgeren omkring

f.eks.: kost, ernæring og i at håndtere egen sygdom. Der ses på

behov for hjælpemidler der kan gøre borger mere selvhjulpen.


Hverdagsrehabilitering

Planlægger

• ”Blæksprutte”/koordinator

• Tilrettelægger besøg efter beskrivelse fra

visitator

• Justerer i besøgene efter tilbagemeldinger fra

hjemmetræner og terapeut


Hverdagsrehabilitering

Terapeut

• Udarbejde rehabiliteringsplan ud fra

borgerens ønsker og behov

• Sikre rehabiliterende helhedsindsats hos

borgerne

• Vejlede hjemmetrænere/borgere og tilpasse

mål og handlinger ud fra borgerens aktuelle

funktionsevne


Hverdagsrehabilitering

Terapeut

• Deltage i hjemmetræningen sammen med

hjemmetræner

• Selv varetage hjemmetræningen hos særligt

komplekse borgere

• Undervise hjemmetræner i specifikke faglige

emner f.eks. Kognitive problemstillinger og

hofte


Hverdagsrehabilitering


Hverdagsrehabilitering

Baggrund for rehab.plan:

NB har været indlagt pga. lungebetændelse og

dårligt hjerte. Hun har inden indlæggelsen

klaret sig selv og har deltaget i mange sociale

aktiviteter. NB er bevilliget varig hjælp til

rengøring, indkøb og tøjvask.

Hjælpemidler: Rollator, badebænk og

toiletforhøjer


Hverdagsrehabilitering

Mål:

At NB selv kan klare den personlige hygiejne,

bad samt af- og påklædning

Handling:

NB vasker sig selv mens hun sidder på

badebænk. Hjemmetræner støtter NB i selv at

tage bad samt tage tøj på og af


Hverdagsrehabilitering

Hjemmetræner

• Støtter/hjælper borgeren med at nå sine mål

via de opsatte handlinger i

rehabiliteringsplanen

• Observerer borgerens funktionsevne


Hverdagsrehabilitering

Hjemmetræner

Ved ændringer i funktionsevne:

• Dokumentere i rehabiliteringsplan

(evaluering) eller journal

• Tage op på tværfagligt møde i forhold til nye

handlinger/afslutning


Hverdagsrehabilitering

Eksempler på samarbejdspartnere:

Sygehus

Pårørende

Sygeplejersker

i distrikterne

Egen

læge

Demenskonsulent

Hjælpemiddelafsnittet

Genoptrænings-

Centret

Frivillige

organisationer

Hjemmeplejen


Hverdagsrehabilitering

Afslutning fra Hverdagsrehabilitering

• Selvhjulpen

• Fortsat behov for hjælp –

Frit valg efter Servicelovens § 83


Hverdagsrehabilitering

• Undersøgelse/test

Fokuspunkter

• ”Den gode historie”

• Formidling/borgerinddragelse

• Hjemmetræner og terapeut sammen hos borger

• Dokumentation/brug af rehabiliteringsplan


Hverdagsrehabilitering

Gode råd

• Fælles fundament – rehabilitering –

dokumentation

• Synlig ledelse – anerkendelse

• Tæt samarbejde mellem leder, visitator,

hjemmetræner og terapeut

• Justerbar model – tilpasning af arbejdsgange


Hverdagsrehabilitering

Gode råd

• Motiverede medarbejdere –

medbestemmelse/blive taget med på råd

• Hjemmetræner og terapeut sammen hos borger

• ”Den gode historie”

• Let adgang til afprøvning af hjælpemidler


Hverdagsrehabilitering

Statistik over afsluttede borgere

Antal borgere igennem hverdagsrehabilitering

siden start: 525

Heraf ikke afsluttede borgere: 22

Gengangere: 19

Heraf borgere som er døde: 21

De indgår ikke i effektevalueringen


Hverdagsrehabilitering

Statistik over afsluttede borgere

• Borgere som er blevet

selvhjulpne: 210 43,6%

• Borgere som modtager mindre

hjælp end først efterspurgt: 199 41,3%

• Borgere som afsluttes uden

målbar effekt: 73 15,1%

• I alt: 100%


Hverdagsrehabilitering

God fornøjelse!

Vi glæder os til at høre om jeres erfaringer

More magazines by this user
Similar magazines