ændret tilbud i 2011 om konflikthåndtering til lærere ... - ucf.dk

ucf.dk

ændret tilbud i 2011 om konflikthåndtering til lærere ... - ucf.dk

ÆNDRET TILBUD I 2011 OM KONFLIKTHÅNDTERING TIL LÆRERE , PÆDAGOGER, SUND

HEDSPERSONAL E, SOCIALPÆDAGOGER OG ANDRE ANS ATTE MED EN VIDEREGÅENDE

I 2011 er der to tilbud til de nævnte personalegrupper:

som hidtil er udbudt som hold 8, 10, 12 og 15.

Forløbene gennemføres i et samarbejde mellem Rambøll Management Consulting / Ater

gratis forplejning. Der kan være udgifter til bøger og andet materiale.

• Modulet varer i alt 7 uger og 24

dage.

• Arbejdsindsatsen svarer til fuld tid.

Før modulet

På diplomuddannelsen arbejdes med en model, hvor man før PD-modulet har en samtale med sin egen nærmeste leder

om:

• Hvordan ens afdeling eller institution kan drage nytte af, at man uddanner sig

• Hvordan lederen kan understøtte udviklingen

• Hvilke ønsker man selv har til arbejdet med modulet og til sin egen udvikling.

Arbejdet på selve PD-modulet

I selve PD-modulet indgår undervisning med teori og praksisopgaver med udgangspunkt i egen praksis, selvstændigt

arbejde med læringsmakker og studiegrupper, hjemmeopgaver, vejledning, opgaveskrivning og eksamen. Der er i alt 36

timers undervisning på modulet.

Efter modulet

Efter afslutning af modulet holder deltagerne et nyt møde med egen leder, hvor der tales om:

• Hvordan diplomuddannelsen kan få betydning for afdelingen/institutionen

• Hvilke muligheder der er for at arbejde med noget af det tillærte i praksis

• Hvordan dette kan understøttes fra institutionens eller afdelingens side.

Der vil også være mulighed for at deltage i halvårlige temadage.

Løngodtgørelse eller rotationsydelse

• Der kan søges om SVU.

• Hvis der ansættes en vikar i stedet for en ansat, der er på uddannelse, er der mulighed for at søge rotation-

Kurserne forløber over 18 undervisningstimer fordelt på 3 dage. Undervisningen vil veksle mellem teori, øvelser, cases samt

rollespil, og i løbet af kursusdagene vil følgende emneområder belyses:

• Menneske- og samfundssyn i mødet med

o

o

o

o Anerkendende kommunikationsteknikker.


TILMELDING OG OPTAGELSE:

Beslutningsforaene for FTF og OAO afgør, hvem der optages. Ledere er velkomne, hvis der er ledige pladser:

Tilmelding diplommodul og 3-dageskursus: http://ucf.dk/tilmelding/kurser/

Optagelse på diplommodul: UCF sender din tilmelding til UC Syd, som optager dig formelt og registrerer dig

på den elektroniske platform Blackboard. Herefter modtager du et optagelsesbrev med adgangskode og informationer

om uddannelsen samt et skema til Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU skemaet udfyldes af

dig og din arbejdsgiver og sendes til UC Syd senest 5 uger før opstart. SVU-støtten på højeste dagpengesats er

en personlig ydelse, men da deltagerne modtager fuld løn i uddannelsesperioden, er det derfor arbejdspladsen,

som får udbetalt SVU-støtten. Information om SVU kan hentes på http://www.svu.dk.

Man kan godt deltage i fuldtidsmodellen uden at søge orlov og SVU-støtte. Frihed til at deltage i uddannelsen

aftales med deltagerens nærmeste leder.

TILMELDINGSFRISTER:

Diplommoduler: 15/11 2010, 7/1 2011 og 30/5 2011

3-dageskurser: 1/12 2011, 1/2 2011, 1/8 2011 og 1/10 2011.

PRAKTISK:

Uddannelsescentret Fredericia (UCF) er praktisk arrangør af forløbet.

HVOR:

Undervisningen afvikles i UCF’s lokaler, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia.

HVORNÅR:

Alle

Alt

undervisning

undervisning

finder

finder

sted

sted i tidsrummet

dsrummet fra

fra

kl.

kl.

09.15-15.15.

09.15-15.15.

YDERLIGERE INFORMATION

Uddannelsescentret Fredericia

Hanne Niemann Jensen

Mail: hnj@ucf.dk

Tlf.: 2256 8773

HVIS DU HAR PROBLEMER MED TILMELD

INGSSKEMAERNE, KAN DU HENVENDE

DIG TIL:

Lisbeth Hansen

Mail: lkh@ucf.dk

Tlf.: 7210 5656

SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED SVU:

Inga Thodsen, studiesekretær UC Syd

Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev

Efter- og videreuddannelsen, Haderslev

Mail: ith@ucsyd.dk

Tlf.: 7322 7097

More magazines by this user
Similar magazines