ændret tilbud i 2011 om konflikthåndtering til lærere ... - ucf.dk

ucf.dk

ændret tilbud i 2011 om konflikthåndtering til lærere ... - ucf.dk

TILMELDING OG OPTAGELSE:

Beslutningsforaene for FTF og OAO afgør, hvem der optages. Ledere er velkomne, hvis der er ledige pladser:

Tilmelding diplommodul og 3-dageskursus: http://ucf.dk/tilmelding/kurser/

Optagelse på diplommodul: UCF sender din tilmelding til UC Syd, som optager dig formelt og registrerer dig

på den elektroniske platform Blackboard. Herefter modtager du et optagelsesbrev med adgangskode og informationer

om uddannelsen samt et skema til Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU skemaet udfyldes af

dig og din arbejdsgiver og sendes til UC Syd senest 5 uger før opstart. SVU-støtten på højeste dagpengesats er

en personlig ydelse, men da deltagerne modtager fuld løn i uddannelsesperioden, er det derfor arbejdspladsen,

som får udbetalt SVU-støtten. Information om SVU kan hentes på http://www.svu.dk.

Man kan godt deltage i fuldtidsmodellen uden at søge orlov og SVU-støtte. Frihed til at deltage i uddannelsen

aftales med deltagerens nærmeste leder.

TILMELDINGSFRISTER:

Diplommoduler: 15/11 2010, 7/1 2011 og 30/5 2011

3-dageskurser: 1/12 2011, 1/2 2011, 1/8 2011 og 1/10 2011.

PRAKTISK:

Uddannelsescentret Fredericia (UCF) er praktisk arrangør af forløbet.

HVOR:

Undervisningen afvikles i UCF’s lokaler, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia.

HVORNÅR:

Alle

Alt

undervisning

undervisning

finder

finder

sted

sted i tidsrummet

dsrummet fra

fra

kl.

kl.

09.15-15.15.

09.15-15.15.

YDERLIGERE INFORMATION

Uddannelsescentret Fredericia

Hanne Niemann Jensen

Mail: hnj@ucf.dk

Tlf.: 2256 8773

HVIS DU HAR PROBLEMER MED TILMELD

INGSSKEMAERNE, KAN DU HENVENDE

DIG TIL:

Lisbeth Hansen

Mail: lkh@ucf.dk

Tlf.: 7210 5656

SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED SVU:

Inga Thodsen, studiesekretær UC Syd

Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev

Efter- og videreuddannelsen, Haderslev

Mail: ith@ucsyd.dk

Tlf.: 7322 7097

More magazines by this user
Similar magazines