Hvad Floradania kan gøre for dig – og dine planter - Floradania.dk

floradania.dk

Hvad Floradania kan gøre for dig – og dine planter - Floradania.dk

- fokus på trends og forbrug

12.00 – 12.45 Ankomst og frokost

13.30 – 13.40 Kaffe

FOREDRAGSHOLDERNE

pej gruppen,

Poul Erik Jakobsen

pej gruppen,

Overblikket, perspektiveringen og den kommercie

le prioritering bliver serveret af en

af Skandinaviens førende trendfortolkere

Poul Erik Jakobsen, stifter af pej gruppen.

Designdetaljerne i de ny plantetrends for

forår/sommer 2013, bliver præsenteret af

pej gruppens trendredaktør Anette Fisker.

Charlotte Ravnholt

Hvilke tendenser er

vigtige inden for bolig- og

interiørtrends? Er der

sket en holdningsændring

ved forbrugerne

over for planter i boligen?

Hvilken plads vil planter

have i den moderne bolig

fremadrettet?

Tilmelding:

Floradania Marketing

Anna Marie Nielsen

amn@floradania.dk

Tilmelding senest den 7. marts 2012.

Trendseminaret afholdes på

Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.

arrangementer vil efterfølgende blive fotograferet

og brugt i fremtidigt trendmateriale.

13. marts 2012 i Odense

Tag dine planter med på trendseminar

Hvad Floradania kan gøre for dig

og dine planter

Brug Floradania aktivt i din markedsføring

TRENDSEMINAR

Vi lever i ”ny normal”. Alt fedt er skåret væk, og forbrugerne dropper de “overflødige

indkøb” på trods af masser af penge på kontoen. Der er behov for

nytænkning og kreativitet for at skabe en fornyet appetit for planter i boligen.

Men hvordan? Tidsånden frem mod 2015 indeholder masser af forbrug, men

hvilket forbrug? Og hvor ligger eksport- og vækstmulighederne?

PROGRAM

12.45 – 13.30 Tidsånd & forbrug v. Poul Erik Jakobsen adm. direktør

og grundlægger af pej gruppen

13.40 – 14.30 Plantetrends forår/sommer 2013 v. Anette Fisker,

trendredaktør i pej gruppen

14.30 – 15.15 Vigtige tendenser i moderne boligindretning

v. Charlotte Ravnholt, medredaktør BO BEDRE

Pris pr. første deltager pr. firma kr. 999,- + moms.

Pris for efterfølgende deltagere fra samme firma er kr. 599,- + moms.

Anette Fisker

BO BEDRE

telefon 6592 6266

Plantestylist Bjarne Århus vil komme med sit bud

på plantearrangementer til de nye plantetrends

for forår/sommer 2013. Du har som producent

mulighed for at tage en kasse af dine planter

med på inspirationsdagen. De stylede plante-

Trenddag

Onsdag den

13. april 2011

i Odense

- få dine planter stylet og fotograferet til de kommende trends

Program

12.00 - 12.45 Ankomst og frokost

Du har nu mulighed for Tilmelding til:

som producent at tage Floradania Marketing

12.45 - 13.45 Foredrag ved Anne Glad

en type plante med, som Anna Marie Nielsen

13.45 - 14.00 Kaffe

vil blive stylet i et plantearrangement,

der passer Telefon 6592 6266

amn@floradania.dk

14.00 - 15.00 Præsentation af blomstertrends

forår/sommer 2012 ved pej gruppen

ind i næste års trend.

Tilmelding senest den

Foto vil efterfølgende

5. april 2011.

Pris pr. første deltager pr. firma kr. 999,- + moms. Pris for

blive tilsendt og indgå i

efterfølgende deltagere fra samme firma er kr. 599,- + moms.

pressematerialet til de Trenddagen afholdes

2 blomstertrends for på Hvidkærvej 29,

forår/sommer 2012. 5250 Odense SV.

Anne Glad er kendt fra tv-programmet

Kender du typen? på DR1, hvor hun får

lov at snuse rundt i kendte menneskers

hjem og gætte på deres livsstil, værdier

og holdninger. Til daglig er Anne Glad

tekstforfatter og konceptudvikler på reklamebureauet

Sunrise, som hun i øvrigt

er medejer af. Og så har hun mange års

erfaring med at lave kampagner, der fanger

danskerne.

Foto: Carsten Ingemann


Nyt! Nyt!

Når forbruget bliver skåret ind til benet, og danskerne

dropper alle “overflødige indkøb”, hvordan skaber man så

nødvendighed for blomster og grønne planter?

Hvilke muligheder er der i den nye tidsånd, som på ganske

kort tid har vendt op og ned på danskernes livsstil?

Anne Glad fortæller om nogle af tidens dominerende tendenser

og ser på, hvordan branchen egentlig udnytter

mulighederne.

Final SH.indd 1 10/11/11 11.59


Hvad Floradania kan gøre for dig

og dine planter

Nærværende katalog er udarbejdet for at give jer danske gartnere – herunder

dig – indblik i de muligheder, der er for at bruge Floradania Marketing aktivt. Søg

inspiration her til forskellige kreative tiltag, som kan bidrage til øget eksponering

af dine planter allerede fra i morgen.

Floradania tilbyder værdiforøgelse til dine produkter gennem:

• Indgående branchekendskab

• Velanseelse i branchen indenlands og udenlands

• Veletablerede netværk og samarbejdspartnere

• Professionel profilering af dit produkt

Tiltagene kan være tilpasset dit enkelte gartneri, eller I kan gå flere gartnere

sammen om fx en kampagne for at nå en bredere effekt – og samtidig med mulighed

for at dele omkostningerne.

Dit Marketingsselskab

Det samlede danske sortiment præsenteres i dag via den generiske markedsføring,

der finansieres gennem GAU, og som er fundamentet i Floradania Marketings

arbejde. Bliv en større del af denne profilering ogogdine planter ud

til nye kunder.

God fornøjelse med inspirationen – vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt Peter Larsen-Ledet

på pll@floradania.dk

eller tlf. 6592 6266

2 I Brug Floradania aktivt i din markedsføring


Indholdsfortegnelse

Individuel kommunikationsplan............... 4

Strategisk dokumentationsog

kommunikationspakke. .................. 5

Go-Card kampagne......................... 6

Foredrag & Seminarer.......................7

Pressemeddelelser......................... 8

floradania.dk EXTRA-udsendelse. . . . . . . . . . . . . 9

Salgsfremmende materialer. ...............11

Individuel messepakke. .................... 12

All Inclusive messetur...................... 13

Floradanias fællesmesser.................. 13

Sales Platform............................ 14

Handelspladsen. .......................... 15

Gartnerfilm ............................... 10

Kreative markedsføringskoncepter Brug Floradania aktivt for danske i din markedsføring potteplanter I 3


Individuel kommunikationsplan

Fleksibel kommunikationspakke, der i sin helhed giver et overordnet

overblik såvel som detailoversigt.

Indhold

Analyse af virksomhedens kommunikation, herunder hjemmeside og andet

materiale samt kortlægning af behov og ønsker til fremtidige aktiviteter.

På baggrund heraf udarbejdes en overordnet kommunikationsplan.

Værdi

Gennemgang og opdatering af kerneområder og eksisterende materiale.

Fremadrettet struktureres, målrettes og ensartes din kommunikationsindsats.

Plantenyheder

I relation til specielt plantenyheder kan Floradania bistå med fx sparring

omkring konceptudvikling og/eller markedsføring:

Få overblik over din

kommunikation og

muligheder for at øge

effekten af denne

• storytelling, herunder sanseoplevelse, oprindelse, anvendelse, funktion …

• trend

• presseindsats

Pris

Afhængig af omfang. Fx halv dags sparring med én konsulent fra Floradania

(ca. 4 timer) kr. 2.200 eller 2 dage (ca. 16 timer) kr. 8.800.

Kontakt os og få et tilbud, der passer til dine ønsker, behov og ressourcer.

Kontakt Anna Marie Nielsen

på amn@floradania.dk

eller tlf. 6592 6266

Kontakt Lone Taklo

på lt@loradania.dk

eller tlf. 6592 6266

4 I Brug Floradania aktivt i din markedsføring


Strategisk dokumentations- og

kommunikationspakke

forespørgsel fra enkelte interessenter eller alliancer af flere kan Floradania tilbyde at medvirke i

dataindsamling og formidling heraf til brug for strategiske tiltag på udvalgte markeder eller segmenter

– nationalt såvel som internationalt.

Indhold

I samarbejde med interessenterne kortlægger og

definerer Floradania de relevante data for det konkrete

tiltag. Via sit netværk sørger Floradania for

indsamling af data, bearbejdning og formidling.

Udformning af en videre plan for tiltaget, herunder

den overordnede kommunikationsindsats, markedsføringsmix

og kampagne-/PR-aktiviteter. Floradania

kan også være behjælpelig med at finde samarbejdspartnere

til den praktiske del.

Videreformidling af resultaterne til branchen og

pressen.

Værdi

Relevant og aktuel viden fra troværdige kilder

konkretiseres og operationaliseres til gavn for den

enkelte virksomhed og på sigt for hele branchen.

Pris

Afhængig af omfang. Fx indhentning af oplysninger

om udviklingen i distributionssteder i Tyskland, makrorapport

(ca. 8 timer) kr. 4.400 eller mikrorapport

(ca. 32 timer) kr. 17.600.

Kontakt os og få et tilbud, der passer til dine mål,

behov og ressourcer.

Kontakt Peter Larsen-Ledet

på pll@floradania.dk

eller tlf. 6592 6266

Brug Floradania aktivt i din markedsføring I 5


Go-Card Kampagne

Lav en Go-Card forbruger-kampagne, og få dit budskab udbredt på caféer og biografer landet over.

Tidligere kampagner i Floradania-regi viser et aftræk på 79 %, hvor gennemsnittet for Go-Cards

kampagner generelt ligger på 76 %.

Indhold

Eksempel 1

Go-Card kampagne – landsdækkende

– inkl. design af to

kort (2 motiver).

Oplag 66.000 kort,

distribution i 2 uger.

540 udvalgte caféer, biografer

i HT-området, Århus, Aalborg

og Odense 4 + 4 CMYK farver,

format A6.

Pris: Kr. 50.000,-

ekskl. moms

Eksempel 2

Go-Card kampagne – Aarhus,

Odense og Aalborg – inkl. design

af et kort (1 motiv).

Oplag 20.000 kort,

distribution i 2 uger.

140 udvalgte caféer, biografer i

Århus, Aalborg og Odense.

Pris: Kr. 25.000,-

ekskl. moms

Værdi

Gennemprøvet koncept, der åbner op for kontakt til de unge forbrugere.

Optimer dit budskab og minimer udgifterne ved at gå sammen flere gartnerier.

Final SH.indd 3 10/11/11 12.00

Final SH.indd 1 10/11/11 11.59

Kontakt Lone Taklo

på lt@loradania.dk

eller tel. 6592 6266

6 I Brug Floradania aktivt i din markedsføring


Trenddag

Onsdag den

13. april 2011

i Odense

- få dine planter stylet og fotograferet til de kommende trends

Program

Nyt! Nyt!

Foredrag & seminarer

12.00 - 12.45 Ankomst og frokost

12.45 - 13.45 Foredrag ved Anne Glad

13.45 - 14.00 Kaffe

14.00 - 15.00 Præsentation af blomstertrends

forår/sommer 2012 ved pej gruppen

Pris pr. første deltager pr. firma kr. 999,- + moms. Pris for

efterfølgende deltagere fra samme firma er kr. 599,- + moms.

Du har nu mulighed for Tilmelding til:

som producent at tage Floradania Marketing

en type plante med, som Anna Marie Nielsen

vil blive stylet i et plantearrangement,

der passer Telefon 6592 6266

amn@floradania.dk

ind i næste års trend.

Tilmelding senest den

Foto vil efterfølgende

5. april 2011.

blive tilsendt og indgå i

pressematerialet til de Trenddagen afholdes

2 blomstertrends for på Hvidkærvej 29,

forår/sommer 2012. 5250 Odense SV.

Få taget pulsen på din virksomhed og dine produkter, og bliv

klogere på dit eget afsætnings- og vækstpotentiale!

Indhold

Floradania råder over en bred vifte af viden, som vi gerne deler

med andre. Alt efter emne kan vi sammensætte et seminar

eller foredrag – evt. som et mix af interne og eksterne foredragsholdere

– som belyser og perspektiverer det konkrete

emne. Afvikles som hel-/halvdagsarrangement med foredrag,

frokost og øvrig forplejning inkluderet. God mulighed for at

flere gartnerier går sammen.

Anne Glad er kendt fra tv-programmet

Kender du typen? på DR1, hvor hun får

lov at snuse rundt i kendte menneskers

hjem og gætte på deres livsstil, værdier

og holdninger. Til daglig er Anne Glad

tekstforfatter og konceptudvikler på reklamebureauet

Sunrise, som hun i øvrigt

er medejer af. Og så har hun mange års

erfaring med at lave kampagner, der fanger

danskerne.

Foto: Carsten Ingemann


TRENDSEMINAR

Når forbruget bliver skåret ind til benet, og danskerne

dropper alle “overflødige indkøb”, hvordan skaber man så

nødvendighed for blomster og grønne planter?

- Hvilke fokus muligheder på trends er der i den og nye forbrug tidsånd, som på ganske

kort tid har vendt op og ned på danskernes livsstil?

Vi lever i ”ny normal”. Alt fedt er skåret væk, og forbrugerne dropper de “overflødige

Anne indkøb” Glad fortæller på trods af om masser nogle af penge af tidens på kontoen. dominerende Der behov tendenser

og kreativitet ser på, hvordan for at skabe branchen fornyet egentlig appetit for udnytter planter i boligen.

for

nytænkning

Men mulighederne.

hvordan? Tidsånden frem mod 2015 indeholder masser af forbrug, men

hvilket forbrug? Og hvor ligger eksport- og vækstmulighederne?

PROGRAM

12.00 – 12.45 Ankomst og frokost

12.45 – 13.30 Tidsånd & forbrug v. Poul Erik Jakobsen adm. direktør

og grundlægger af pej gruppen

13.30 – 13.40 Kaffe

13.40 – 14.30 Plantetrends forår/sommer 2013 v. Anette Fisker,

trendredaktør i pej gruppen

14.30 – 15.15 Vigtige tendenser i moderne boligindretning

v. Charlotte Ravnholt, medredaktør BO BEDRE

Pris pr. første deltager pr. firma kr. 999,- + moms.

Pris for efterfølgende deltagere fra samme firma er kr. 599,- + moms.

FOREDRAGSHOLDERNE

13. marts 2012 i Odense

Tilmelding:

Floradania Marketing

Anna Marie Nielsen

amn@floradania.dk

telefon 6592 6266

Tilmelding senest den 7. marts 2012.

Værdi

Formidling af målrettet og relevant viden, der er tilpasset

individuelle behov.

pej gruppen,

pej gruppen,

Poul Erik Jakobsen Anette Fisker

Overblikket, perspektiveringen og den kommercielle

prioritering bliver serveret af en

af Skandinaviens førende trendfortolkere

Poul Erik Jakobsen, stifter af pej gruppen.

Designdetaljerne i de ny plantetrends for

forår/sommer 2013, bliver præsenteret af

pej gruppens trendredaktør Anette Fisker.

BO BEDRE

Charlotte Ravnholt

Hvilke tendenser er

vigtige inden for bolig- og

interiørtrends? Er der

sket en holdningsændring

ved forbrugerne

over for planter i boligen?

Hvilken plads vil planter

have i den moderne bolig

fremadrettet?

Trendseminaret afholdes på

Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.

Tag dine planter med på trendseminar

Pris

Kontakt os og få et tilbud, der passer til dine behov og ønsker.

Plantestylist Bjarne Århus vil komme med sit bud

på plantearrangementer til de nye plantetrends

for forår/sommer 2013. Du har som producent

mulighed for at tage en kasse af dine planter

med på inspirationsdagen. De stylede plantearrangementer

vil efterfølgende blive fotograferet

og brugt i fremtidigt trendmateriale.

Kontakt Anna Marie Nielsen

på amn@floradania.dk

eller tlf. 6592 6266

Brug Floradania aktivt i din markedsføring I 7


Pressemeddelelser

Indhold

En pressemeddelelse er ofte løsningen, når du gerne vil have dit budskab ud

over rampen.

Lad Floradania

skrive og udsende

din pressemeddelelse

Som et tilbud til branchen kan Floradania mod betaling skrive og udsende din

individuelle pressemeddelelse, hvis du ønsker at positionere dine produkter

særskilt eller har en god historie fra dit gartneri.

Floradanias pressepakke indeholder:

• udarbejdelse af pressemeddelelse,

herunder research og opfølgning

• oversættelse til engelsk, tysk og svensk

• udsendelse til relevante modtagere

Floradanias presseliste

• henvisning eller publicering på

Floradanias hjemmeside

• pakning i pressemappe (hvor det er relevant)

Kontakt Lone Taklo

på lt@loradania.dk

eller tel. 6592 6266

Værdi

Fordelen ved at bruge Floradania er, at vi gennem årene har opbygget et solidt

netværk inden for dansk såvel som international fagpresse, så du opnår maksimal

omtale i de pågældende medier. Vi kan således også være behjælpelige med

at identificere det eller de medier, som er relevante for dig i forhold til eksponering

i den nationale dags- og lokalpresse.

Ved at benytte Floradania får du ikke blot dit budskab igennem til modtagerne

men skaber også merværdi.

Pris

Hele pakken koster kr. 9.800,- ekskl. moms, men har indbygget den fleksibilitet,

at du kan til- og fravælge enkeltelementer.

Vi kan også tilbyde at sprogrevidere og udsende en allerede forfattet pressemeddelelse.

Kontakt Anna Marie Nielsen

på amn@floradania.dk

eller tlf. 6592 6266

8 I Brug Floradania aktivt i din markedsføring


xxxx

Paradis-øer er smukke oaser midt i Stillehavet og leverer inspirationen

til plantetrenden Paradise Flowers. Til sommeren 2011 længes

forbrugeren efter ægte skønhed og finder det i naturens smukkeste

elementer: Eksotiske blomster, opsigtsvækkende fugleliv, livlige

koraller og guddommelige øer. Det udtryk vil forbrugeren gerne

bringe ind i boligen. Derfor skal det tropiske udtryk findes med

planter, der styles med naturmaterialer som oaser eller i farverige

arrangementer og gerne med et let og luftigt udtryk. Det vigtigste er,

at fortolkningen ikke bliver kitsch, dvs. overdrevet og unaturligt, men

ligner det ægte paradis.

Paradise Flowers fylder sommeren med en farveskala, der går fra

turkisblå og mint over gul til orange og rød. Farveskalaen lægger op

til multifarvede farveforløb i skalaens stærke farver, der skabes både

ved valg af planter samt underlag til styling.

PANTONE ® WHITE

PANTONE ® 298 C

PANTONE ® 7464 C

PANTONE ® 345 C

PANTONE ® 100 C

PANTONE ® 129 C

PANTONE ® 158 C

PANTONE ® 1495 C

PANTONE ® 170 C

CMYK: 0-81-56-1

PANTONE ® RUBINE RED C

PANTONE ® 199 C

Køb en EXTRA-udsendelse til

modtagere af floradania.dk

Floradania åbner nu op for muligheden for at få introduceret en plantenyhed

eller aktuelt produkt til branchen og pressen via professionelle og målrettede

kanaler.

Indhold

På baggrund af dine produktdata udformer og udsender Floradania en individuel

floradania.dk-udsendelse, herunder oversættelse og fotooptagelse.

Udsendelsen sker forskudt af den ordinære floradania.dk-udsendelse.

Forudsætningen for floradania.dk EXTRA-udsendelsen er, at produktet kan

købes og sælges bredt af danske salgsselskaber.

Værdi

Nyheden udbredes målrettet via alle relevante kanaler inden for branchen og

pressen.

Pris

Samlet pris kr. 24.500, - ekskl. moms.

Lad dine kunder leve

feriedrømmen ud med

planter til boligen

PLANTETREND 2011

paradise flowers

SommER 2011

www.floradania.dk

Brug Floradania aktivt i din markedsføring I 9


Gartnerfilm

Indhold

Få profileret dit gartneri på en ny måde og få din

ekspertviden om planter fra gartneriet direkte ud til

forbrugerne.

Floradania tilbyder forskellige muligheder at få udarbejdet

film om gartneriet eller om udvalgte planter fra

gartneriet.

Værdi

En film kan vises på salgssteder rundt om i Europa og

skabe opmærksomhed og salg, samt udbrede viden om

gartneriets planter herunder pasning og anvendelse.

En film kan også bruges i gartneriets markedsføring

overfor kunder på messer, ligeledes på gartneriets

hjemmeside.

Floradania vil naturligvis også gerne med tilladelse

bruge filmen sammen med branchens øvrige gartnerfilm

under livsstilstyper på floradania.dk

Pris

Prisen afhænger af versioner og kan gradueres i forskellige

niveauer. Kontakt os, og få et tilbud, der passer

til dig og dine behov.

Priseksempel 1

Gartnerfilm optaget med hvid

neutral baggrund med præsentation

af en plante. Filmen

indeholder ca. 150 ord.

Prisen forudsætter optagelse af

7 gartnere på samme dag.

Pris kr. 6.000,- ekskl. moms

Versionering på 3 sprog koster

ekstra pris kr. 8.550,- ekskl. moms

Priseksempel 2

Gartnerfilm optaget med neutral

gartneribaggrund, som tidligere

optagelser. Filmen indeholder ca.

150 ord.

Prisen forudsætter optagelse af

5 gartnere på samme dag.

Pris kr. 12.500,- ekskl. moms

Versionering på 3 sprog koster

ekstra pris kr. 8.550 ekskl. moms

Priseksempel 3

Gartnerfilm der optages som

”Nyhedsindslag”. Der filmes i et

gartneri og filmen redigeres

samme dag. Filmen indeholder

speak og få konkrete spørgsmål

i alt ca. 300 ord.

Pris kr. 16.500,- ekskl. moms

Versionering på 3 sprog

ekstra pris kr. 17.250,-

ekskl. moms

Et blomstrende medie

med uanede muligheder

På floradania.dk kan man se film

med gartnere, der giver gode råd

om pasning af planter.

10 I Brug Floradania aktivt i din markedsføring


Salgsfremmende

materialer

Forstærk dit budskab, og understøt dine kunder med

aktuelt og indbydende butiksmateriale!

Hvilken type er du?

Se hvilke planter der matcher din stil og dit hjem

City Boheme

Få gode råd om luftrensende,

spiselige og duftende planter

på floradania.dk

Go Green Girl

Indhold

Tilpasning og udarbejdelse af bannere, plakater og/

eller postkort til havecentre og blomsterbutikker.

Temaer kan være nichekulturer, plantetrends, livsstilstyper,

højtider mv. udformet på baggrund af allerede

eksisterende tekst- og billedmateriale.

Modern

Housewife

På floradania.dk

kan du se film

med gartnere,

der giver gode råd om

pasning af planter.

Værdi

Nem adgang til professionelt billedmateriale. Synergi

og genkendelseseffekt mellem det plantestof,

medierne har bragt og det, forbrugerne møder ude i

butikkerne.

Nordic Zen

Pris

Afhængig af omfang og mængde. Kontakt os, og få et

tilbud, der passer til dig og dine behov.

Kontakt Anna Marie Nielsen

på amn@floradania.dk

eller tlf. 6592 6266

Brug Floradania aktivt i din markedsføring I 11


Individuel messepakke

Komplet messeløsning for udstillere på Floradania fællesmesser med

egenstand eller som deltagere i individuelle tiltag/husmesser.

Indhold

Udarbejdelse af messestrategi og -/koncept på baggrund af interessentens

målsætning, hvorefter det overordnede messeudtryk defineres. Herefter

design, detailplanlægning og implementering. Evaluering og opfølgning på

resultatet.

Værdi

Komplet løsning med specifikation af alle delementer baseret på mangeårig

erfaring med og professionel håndtering af messeaktiviteter.

Kontakt Benny V. Thomsen

på bvt@floradania.dk

eller tlf. 6592 6266

Udlejning af messeudstyr

I forhold til egenstande eller individuel deltagelse på messer kan Floradania

yderligere tilbyde:

• Udlejning af messeudstyr

• Udlejning af belysning

Pris

Afhængig af omfang og mængde.

Kontakt os og få et tilbud, der passer til dig og dine behov.

12 I Brug Floradania aktivt i din markedsføring


All Inclusive messetur

Gå i dialog med dine kunder, og hent inspiration til nye produkter

og nichekulturer om dagen, mens du netværker og møder kolleger

og samarbejdspartnere om aftenen. Floradania tilbyder komplet,

koncentreret todages-pakkerejse til udstillere/deltagere på fællesmesser

i Floradania-regi.

Indhold

• Leje af standareal

• Bookning af hotel + fly

• Event med kulturelt og/eller kulinarisk indhold (fx besøg på vinslot,

Venedig by night …)

• Restaurantbesøg

Værdi

Udstillerne får mulighed for at besøge messen samt skabe synlighed

omkring sig selv og deres produkter. Netværket udbygges og forstærkes

såvel personligt som på brancheniveau.

Pris

Afhængig af antal kvadratmeter, destination, deltager antal mv.

Floradania indhenter priser og laver samlet tilbud i det konkrete

tilfælde.

Kontakt Benny V. Thomsen

på bvt@floradania.dk

eller tlf. 6592 6266

Floradanias fællesmesser

Floradanias fællesstand er et unikt set-up, som vækker beundring og

begejstring overalt i den internationale plantebranche. Der udstilles

bl.a. IPM, Elmia Garden og Flormart.

Indhold

Gennemgående budskaber som fx ”nyheder”, ”trends” og ”miniplanter

præsenteres i forskellige kontekster og medier. Det skaber synlighed,

sammenhæng og genkendelse i forhold til presse og professionelle og

understreger den danske plantebranches styrker.

Kontakt Anne Ammitzbøll Rasmussen

på aar@floradania.dk

eller tlf. 6592 6266

Værdi

Professionelt set-up fra a-z. Lige fra de fysiske rammer til indhold i

form af events, pressearbejde, catering og opfølgning.

Pris

Pris pr. m 2 : kr. 6.000 - 8.000 ekskl. moms

Prisen vil blive nedjusteret ved bevilling af tilskud.

Brug Floradania aktivt i din markedsføring I 13


Sales Platform

- Et Udstillingskoncept

Indhold

Sales platformen er hurtig at udstille med, da den er mobil. Løftes og transporteres på

plads med palleløfter. Når siderne slås ud på Sales Platformen, skaber det en udstillings

platform på hver side af skillevægge/kassen, med et udstillings areal på 6,5 m 2

– altså et udstillings areal på i alt 13 m 2 . Endvidere med ca. 2 x 6.5m 2 flade/ bagvæg for

profilerings udtryk.

Det, der gør Sales Platformen nem at udstille, er, at man før afsendelsen til udstillingslokationen,

kan færdigmontere baggrundsbannere på skillevæggene. Platformen kan

således afstemmes med det visuelle tema for den udstilling, som platformen indgår i.

Herefter er der kun den fysiske udstilling, herunder planterne, der skal opstilles.

På Sales platformens gavle er der mulighed for at montere informations banner, plancher

for udstillingsprodukterne o.s.v.

Værdi

Sales Platformen er et koncept, der gør det muligt for gartner eller salgsselskab,

hurtigt og nemt at kunne opstille et konkret tema, indrammet med specifikt udtryk via

denne DB platform med to udstillings muligheder.

Eksempelvis indendørs udstilling samt udendørs udstilling, produkterne udstilles her i

hver deres tema.

Konceptet indeholder aftaler om:

• Lejeperiode

Tilkøb af

• Produktsortiment (tema)

• Bannere og skilte

• Belysning

• Styling

• Udstyr

• Medie

Pris

Pris for minimum en uges leje/ eller over en weekend Kr. 7.000,-

(Som udgangs punkt er leje af ”Sales Platformen” i rå tilstand)

Tilkøb af produkterne afstemmes med lejer, og i henhold til udvalgte tema.

Eksempelvis bannere for bagvægge. inkl. montering ca. pr. stk. Kr. 2.375,-

Tilkøb af bannere for produkt information ca. pr. stk. Kr. 1.375,-

Tilkøb af belysning opsat på ”Sales Platformen” 4 x 500 w Kr. 1.000,-

Styling/tema materiale, gulvmateriale, media udstyr samt ressource. Pris for projekt afstemmes med lejer.

Ekskl. moms. Transport ab. Floradania Marketing’s lager v Bøg Madsen, Port 30.

14 I Brug Floradania aktivt i din markedsføring


Handelspladsen

Den danske plantebranches internationale mødested

Indhold

Plantefagmessen Handelspladsen afholdes fire gange årligt og besøges af kunder fra både

ind- og udland. Formålet er at fremvise det sæsonaktuelle, danske sortiment og skabe et

forum for faglig dialog mellem gartner, indkøber og kunde.

Værdi

Floradanias professionelle rammer er et godt udgangspunkt for mødet med kunde og indkøber.

Fokus er på dig og din forretning, og det skaber kontinuitet og fremdrift.

Kontakt

Benny V. Thomsen

på bvt@floradania.dk

eller tlf. 6592 6266

Priseksempel

1 modul (= modulbord 1 x 1,22 m) kr. 1.200,- ekskl. moms

1 CC (= 2 moduler) kr. 2.400,- ekskl. moms

Ret til prisændringer forbeholdes.

Brug Floradania aktivt i din markedsføring I 15


idebureauet.dk

Floradania Marketing A/S

Hvidkærvej 29

DK-5250 Odense SV

T: +45 6592 6266

F: +45 6592 6263

E: marketing@floradania.dk

www.floradania.dk

More magazines by this user
Similar magazines