himmel&jord - Metodistkirken i Danmark

metodistkirken.dk

himmel&jord - Metodistkirken i Danmark

HIMMEL&JORD

Magasin for Metodistkirken og Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund

FEBRUAR 2013 / 1 / 20. ÅRGANG


HIMMEL&JORD FEBRUAR / 2013 / 1

TANKER PÅ VEJEN…

Lad masken

FALDE

Når en kommende metodistpræst

skal optages i årskonferencen, skal

man svare på spørgsmålene i ”Den

Historiske Prøve.” Spørgsmålene

stammer helt tilbage fra Wesleys

tid, der er 20, de er alle alvorlige og

kræver bøn og megen overvejelse. Et

af dem, nr. 16 lyder: ”Vil du anbefale

faste eller mådeholdenhed ved

anvisning og eget eksempel?” Til det

har jeg, som alle mine kollegaer svaret

”Ja!”

Da jeg for over 30 år siden skulle

gennemgå prøven forud for

ordinationen, gjorde jeg mig en del

overvejelser. Mådehold vidste jeg

hvad var, men faste virkede virkeligt

”old fashion.” At Wesley og de første

metodister fastede i forsøg på at leve

som de første kristne, virkede som

noget, der ikke kunne passe ind, i

den tid vi lever i. Kontakt med Den

Katolske Kirke lærte mig senere, at

faste i tiden fra fastelavn og frem til

påske er en levende praksis. Vores

ældste søn gik i katolsk børnehave,

og hvert år i fastetiden blev der

samlet ind til et projekt i et 3. verdens

land. Fasten afsluttedes med en

festgudstjeneste, hvor alle børnenes

penge blev samlet ind og sat på

alteret. I menigheden i Strandby har

vi nogle år forsøgt at gøre noget

lignende. Det var spændende at følge,

hvordan familierne fandt på kreative

måder at faste – fra tv, computer, slik,

cola og meget andet.

Da muslimerne kom til landet og

fejrede ramadanen, blev faste,

som afståelse fra mad og drikke i

dagtimerne, noget alle kender til,

hvorimod kendskab til den kristne

fastepraksis først i de senere år er

blevet omtalt.

Fasten indledes med fastelavn, en fest

med slik, søde boller og udklædning

og masker. Herefter følger, fra

Askeonsdag, de 40 fastedage, kun

afbrudt af søndagene, der altid fejres

som opstandelsesdage. Det hele

kulminerer Påskedag, der er festen,

det hele peger hen imod.

Det er en del år siden, jeg begyndte at

se den forholdsvis lange fasteperiode

som en udfordring, det er værd at

tage. Det siges, at det tager 30 dage

at ind- eller aflære en vane. Fastens

40 dage er en oplagt mulighed for at

ændre på vaner.

Faste i kristen forståelse handler om

at sætte grænser – for køb, forbrug,

indtag af føde eller drikkevarer – at

leve enklere for at få mulighed for

fordybelse i bøn og læsning af Bibel

og anden god litteratur. Men faste

er også at blive stille og bevidst

om fællesskabet med resten af

menneskeheden og dermed solidaritet

med fattige, undertrykte og forfulgte.

Det forbrug, fasten lærer os at

begrænse, skal komme andre til gavn.

At tale højt om sin egen faste er

selvmodsigende – bliver det ikke

bare selvforherligelse og farisæisme?

Jo, det kan godt ske. Men jeg har

erfaret, at det at tale personligt om

at i fastetiden undlade at gøre/spise/

drikke/købe/se o.s.v.,. har hjulpet mig

med at gennemføre og har inspireret

andre, til at finde egne veje.

Til fastelavn klæder vi os ud og

tager masker på – vi spiller roller og

gemmer os. I fastetiden lægger vi

maskerne, slipper vaner, øver os i

at leve uden sutteklud og leve mere

i overensstemmelse med idealer og

overbevisning.

En overskrift for fastetiden kan vi låne

af Margaretha Melin, svensk forfatter:

”For meget af det gode er ikke læng’re

godt. Men alt er godt, som har sin

plads og sine rette mål.”

HIMMEL&JORD

udgives af Kurér Forlaget (Metodistkirkens

forlag)

I samarbejde med MBUF,

Metodistkirkens

Børne- og Ungdomsforbund

Redaktør, ansvarshavende

Charlotte Thaarup,

e-mail:

charlotte.thaarup@metodistkirken.dk

tlf: 21380071

Redaktionssekretær

Bente Aalbæk

e-mail: himmel-jord@metodistkirken.dk

Mission

Kristine Pedersen

e-mail: ynneh83@hotmail.com

MSpejder

Signe Just

e-mail: signe.just@hotmail.com

MUnge

Dean Andersen

e-mail: dean.andersen@metodistkirken.dk

Duncan Thompson

e-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk

MBørn

Louise Aaen

e-mail: louise.aaen@metodistkirken.dk

MMusik

Maria Thaarup

e-mail: mariaharetproblem@hotmail.com

Layout

Peppermint Layout v. Lina Gaarde

e-mail: lina@linagaarde.dk

Tryk

One Way Tryk, Industrivej 3A,

8660 Skanderborg

tlf: 86115000

Abonnement

Kurérforlaget v. Alf Hansen

Ryslingeparken 74, 8270 Højbjerg

tlf: 86112049

fax: 86110749

giro: 904 9231

kurerforlaget@metodistkirken.dk

Deadline 2013

Himmel&Jord nr 2 er 8. marts 2013

Materiale sendes til redaktør

charlotte.thaarup@metodistkirken.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at

redigere indkomne indlæg.

Udvikling

er en

holdsport

”Skab det liv du drømmer om” - Der

er ingen mangel på store løfter

på selvhjælpsmarkedet. Der er

veje til at helbrede dit liv, forøge

din koncentration, blive lækker

på 20 minutter, finde en vej ud af

nedtrykthed, tabe 5 kilo på en uge og

løbe et maraton om et halvt år. Det er

mine drømme, mine behov, mine krav

og min udvikling, som er i fokus.

Tænk, hvis vi kunne læse os til

forandring; men i bedste fald er det

inspiration og i værste fald endnu et

kapitel til historien om vores

uperfekte liv.

Udvikling gennem relationer

Vi har alle erfaret, at vi forandrer og

udvikler os, når vi indgår i en relation

til et eller flere andre menneske. Vi

lærer af hinanden, vi deler viden og

erfaringer, vi opmuntrer og udfordrer

hinanden, og vi holder hinanden fast.

En spejderleder, en fodboldtræner,

en lærer, en leder i børnearbejdet, en

voksen bliver et forbillede for andre.

”Jeg vil gerne være lige som ham.”

”Tænk, hvis jeg kunne gøre som

hende.”

”Følg mig!” så enkel var opfordringen

til at blive en lærling, en discipel og

dermed lære af mesteren. Teoretisk

undervisning indgik undervejs, men

hovedindholdet var samtaler, samt at

overvære Jesus helbrede, tale med

folk, svare på kritiske spørgsmål,

konfrontere magthavere og være lydig

mod Gud.

Jesus viste os helt tydeligt, at

efterfølgere skaber efterfølgere. Det

kræver ikke særlige programmer og

aktiviteter. Efterfølgere skaber nye

efterfølgere – så enkelt er det.

Sådan ser det ud

Vi lærer at elske og ære den treenige

Gud, når vi fejrer gudstjeneste

sammen. Vi får undervisning ud

fra Bibelens ord, og vi deler dåben

og nadveren med hinanden.

Ugentlig deltagelse i gudstjeneste

Af Christian Alsted,

biskop

er betydningsfuld for vores tro og

udvikling.

I den mindre gruppe lærer vi at

elske hinanden. Vi bliver en del af et

forpligtende nært fællesskab, hvor vi

respekterer forskelle og bliver bevidst

om vores enhed i det, Jesus Kristus

gør i os. Her kan vi dele liv med

hinanden, bede for hinanden, støtte

og opmuntre hinanden, udfordre og

vejlede hinanden. Den gruppe kan

være nogle spejderledere, 2-3 gode

venner, en bestyrelse, en løbegruppe,

et band – blot nogle mennesker, som

bestemmer sig for at mødes. Formen

er ikke vigtig – det væsentlige er

indholdet.

Men Jesus indbyder os ikke blot

til fællesskab med Ham og med

hinanden. Han sender os ud i

samfundet med vores evner og gaver

for at synliggøre Hans tilstedeværelse

i verden.

Efterfølgelse måles i handling

Det er let at lave den fejltagelse

kun at fokusere på numerisk vækst.

Hvor mange nye medlemmer har

vi optaget, hvor mange kommer til

gudstjeneste, og hvor mange deltager

i forskellige aktiviteter. Men vores

opgave er at gøre mennesker til

efterfølgere. Derfor er det væsentligt

at spørge, om vi øger antallet af

Jesus efterfølgere, som engagerer sig

i nærsamfundet. Overgivelse til Jesus

måles ikke i tro men i handling.

Jesus opfordrer os til at have tillid

til ham og vove at følge Ham i en

sådan grad, at hans billede af Guds

rige bliver vores. Han kalder os fra

at tro på Ham, til at have tillid til Ham

og følge Ham, fra at give til at ofre,

fra moralske principper til en helt ny

livsstil, fra individualisme til udvikling i

fællesskab, fra personlige ambitioner

til virkelig at gøre en forskel for andre

mennesker.

Det klarer vi ikke alene, for udvikling

er en holdsport. Som et afrikansk

ordsprog siger: Gå hurtigt, gå alene.

Gå langsomt, gå sammen.

Charlotte Thaarup, redaktør Forsidefoto er i dette nummer taget af

Dean Andersen

Christian Alsted

2 3


HIMMEL&JORD FEBRUAR / 2013 / 1

”Et barns suk og en

mors ide - Bibelen

fortalt for tweens”Af Louise Aaen

På efterårets børnemedarbejderkonference

BMK mødte

jeg forfatter Pia Søgaard og hørte

om tilblivelsen af en genial bogserie

på i alt 4 bøger, som både er en

genfortælling af hele Bibelen fra A til

Å for børn i aldersgruppen 8-13 år og

samtidig er en læseplan for et helt år,

hvis man læser en side om dagen.

Pia Søgaard, som er præst i

Det danske Missionsforbund,

forfatter til flere andagtsmaterialer,

folkeskolelærer, psykoterapeut

og mor til to tweens, har skrevet

”Bibelen fortalt for tweens” ud fra

den overbevisning, at børn har ret til

hele Bibelen og ikke blot en håndfuld

af de mest populære fortællinger.

Pia Søgaard så frustrationen

hos sine egne børn og børnene i

kirken ved det gab, der er imellem

børnebiblerne, der fortæller ved

hjælp af billeder og så den ”rigtige”

bibel, der er noget utilgængelig for

selv den mest habile læser med sine

snørklede sætningsstrukturer og

meningsmættede vers. Pia Søgård

så udfordringen og gik sammen med

forlaget Prorex i gang med projektet

at bringe børn tæt på Bibelens

En begejstret anbefaling af

ny børnebibel Af Louise Aaen

beretninger, som er fyldt med gys og

spænding, kærlighed og venskab og

som præsenterer læseren for den

Gud, som vi tror, vil os det bedste.

Bogserien er blevet til 4 håndterlige

bøger med en størrelse, et lixtal,

et sprog og en tone, der passer til

målgruppen og bøgerne egner sig

både til selvlæsning og højtlæsning,

andagter i familien og i kirken og

måske også som en hjælp til at

lave en plan over forkyndelsen i

børnekirken.

Bog 1: Ordet, som skabte

Bog 2: Ord, som udfordrer

Bog 3: Ordet i verden

Bog 4: Ord, som skaber liv

Forlaget Prorex 2008

Indtryk fra

kONFIRMANDlejr

2013 Af Louise Aaen

Midt i januar var årets konfirmander

af sted på lejr. De mødtes i Århus

Metodistkirke, hvor der ventede

dem halvandet døgn med tætpakket

program. De skulle selv være med til

at opsætte en musical, som allerede

skulle opvises ved gudstjenesten

i kirken søndag formiddag, inden

lejren var slut. Kirketeatret ved

Jens Jødal var primus motor på det

tilsyneladende umulige projekt at få

drama, kor, band, kostumer, lyd og

lys til at spille sammen på rekordtid.

Men alle sigtede mod stjernerne og

ramte naturligvis. Musicalen blev

gennemført ved en skøn gudstjeneste

tilrettelagt med lovsang, bøn og

nadver. Et team af unge hjælpere

og frivillige på bas, guitar, klaver og

trommer gjorde weekenden fantastisk

vellykket.

Jens Jødal udtaler og præsterne

stemmer i…

”musical er en fantastisk

formidlingsform, hvor deltagerne

lærer, og selv videreformidler

troens indhold med hele kroppen!

De unge engagerer sig generelt

særdeles meget i formen, der

tager udgangspunkt i enten et

eventyrunivers eller i de unges egen

hverdag – for det er sjovt at spille

teater, synge og spille i band. Oven

i købet rammer man med sådanne

arrangementer ikke kun deltagerne

selv men også en hel menighed, de

mange forældre, bedsteforældre,

søskende og venner, som skal hen

at se, hvor flot musicalen er blevet.

På denne måde oplever de unge

en konfirmandlejr, som de aldrig

vil glemme, hvor musik, drama,

fællesskab, kirke og forkyndelse

smelter sammen i en weekend! ”

Deltagerne selv mener….

”godt, men hårdt”

”jeg har ondt i hele kroppen, det er

nederen, at jeg har brugt min jakke

som hovedpude.”

”sjovt nok at lave noget kreativt

omkring Gud og bruge krop og mund.

Vi lærer nemmere om kristendommen

end ved en præst, der står og taler og

taler og taler”

”Total pigehygge, der var kun 4

drenge”

”Nye venner & rigtig god mad.. kan

man ikke lave en lejr på flere dage?”

”365 bibelhistorier - én historie

hver dag hele året, er en ny

børnebibel og et genialt påhit,

som jeg vil anbefale alle mellem

5 og 100 år. Varme, iøjenfaldende

og dramatiske tegninger fortæller

på hver side Guds historie til

mennesket sammen med en kort

og præcis beretning fra Bibelen.

Både de mest populære og de knap

så kendte troshelte og heltinder

fra Det Gamle Testamente vækkes

til live samtidig med, at læseren

inviteres ind i actionhistorien om

Jesus og kirkens begyndelse i Det

nye testamente. Bogen egner sig

til godnatlæsningen derhjemme,

til andagten i børneklubben, og

den skal med på lejr og læses i

lommelygtens skær.

Forlaget Scandinavia 2012

4 5


HIMMEL&JORD FEBRUAR / 2013 / 1

job annonce

– ERFAREN

SPEJDERPRÆST

MS Danmark

The Challenge: Du bliver en del af

et børne- og ungdomsarbejde der

bevidst søger at udvikle børn og unge

til ”hele mennesker”, dvs. både fysisk,

intellektuelt, socialt og åndeligt: ”Det

skal være sjovt at være spejder, men

det er ikke for sjov, man er spejder”.

Der vil være ugentlige møder og

ture, hvor du vil få mulighed for at

have betydning for både børn og

unge spejdere, samt de unge og

voksne der er ledere i arbejdet.

Spejderarbejdet er en åben dør ud

til den ”virkelige verden” dvs. du skal

være klar til at møde mennesker

på det udviklingsniveau, hvor de er

kommet til. Konkret ved f.eks. at

- Holde andagt for lederne efter

spejdermøder

- Holde Gudstjenester på ture

- Fortælle om kirken til ulvene

- Samtale (evt. en cafe) med

spejderforældre, der henter og bringer

børn

- Støtte og uddannelse til patruljefører

der selv ønsker at holde andagter for

deres spejdere

- Eller hvad der ellers kan hjælpe med

at udvikle de unge mennesker og

bringe dem til Jesus

- ”Bare” være der til du bliver ufarlig

- Være en voksen der har tid og lyst til

en personlig samtale

- Være beredt!!

Der er grundlæggende to nødvendige

ledelsesformer i spejderarbejdet,

hvori du skal deltage; synlig ledelse

og usynlig ledelse Den synlige leder

skal gå foran og vise vejen, være

ham/hende der er stolt af sin tro og

udlevere den. Den ”usynlige” leder

skal skabe et klima i gruppen, hvor

børn og unge får tillid og selvtillid til at

udvikle sig og til at kunne lede andre

børn og unge.

We can offer: Du bliver en del af

et verdens omspændende arbejde

med kontakt til mange børn og unge.

Eksempelvis var vi sidste sommer

40.000 på lejr. På den missionsmark

er Metodistkirkens Spejdere ca. 300

plus deres forældre.

Your profile: Du skal have lyst til

at bringe børn og unge, samt deres

forældre til Jesus!! Du skal evne at

møde de forskellige aldersgrupper

på deres tros stadie for at bringe

dem videre. Du skal have lyst til

at være en voksen, der har tid til

børn og ung og være tilgængelig.

Grundlæggende skal du have lyst til

at være med!

Vi har styr på arbejdet, men er sikre

på, at du vil kunne berige arbejdet,

lige som du vil blive beriget af at

deltage - og så vil det være en

fordel, hvis du kan løbe en ADHDdreng

træt ;-)

Futher information: Håber du

ønsker yderligere information og

opfordres til at opsøge din lokale

gruppe, så en samtale kan aftales.

En samtale, hvor vi kan få afstemt

gensidige forventninger for: Der

sættes ingen begrænsninger

på arbejdstiden, og lønnen er

himmelsk.

MS Nytårsappel

2013

”Jeg vil gerne tjene rigtigt meget!

Men hvor meget kan jeg egentligt

komme til at tjene?”

Når vi siger sådan tænker vi

tit ”kr./time” eller ”månedsløn”.

Opfordringen herfra er, at du i stedet

tænker på, hvordan du kan tjene

andre, og hvordan du kan tjene

Gud.

Der er ikke tal på det antal

parodier og sketches, hvor en lille

spejderdreng i korte bukser med blå

knæ hjælper en gammel dame over

vejen - om hun vil over eller ej; -)

Indrømmet, vi kunne godt leve uden

et image med blå knæ’er, men det

er da sejt, at vi har ry for at være

hjælpsomme, at være dem der altid

er klar til at hjælpe – det kan vi lide.

Men lad det ikke stoppe ved at

være klar, vi skal også have ry for

at være dem, der gør noget ved det.

-Vi er dem, der hjælper en klasse

kammerat, der bliver moppet

-Vi er dem, der siger fra, når nogle

udtrykker racisme

-Vi er dem, der tager opvasken

-Vi er dem, der går den ekstra mil

-Ja ikke engang din fantasi skal

sætte grænsen

”Jeg lover at gøre mit bedste for at

lytte til Guds ord, holde spejderloven

og hver dag gøre noget for at glæde

andre.”

Vi håber selvfølgelig, at du kan

huske, at dette var spejderløftet.

Det er altså ikke tilfældigt, at vi er

hjælpsomme, det er noget, vi rent

faktisk mener noget med, noget vi

dyrker og arbejder bevidst omkring,

vi vil gerne glæde andre.

Vi ved også, hvordan vi skal finde

ud af, hvad det er, vi skal hjælpe

med - vi lytter til Guds ord:

Af Signe Just og

Ole Marqversen

Fra Paulus brev til filipperne: ”Gør

intet af selviskhed og heller ikke af

indbildskhed, men sæt i ydmyghed

de andre højere end jer selv.

Tænk ikke hver især på jeres eget,

men tænk alle også på de andres

vel. I skal have det sind over for

hinanden, som var i Kristus”.

Så fortsæt venligst det gode arbejde

ude i flokken, troppen og/eller

klan’en, og så ses vi.

Vær beredt!

Med Spejder hilsner og med ønsket

om et godt nyt spejderår

6 7


HIMMEL&JORD FEBRUAR / 2013 / 1

ӃN BUDDHA I

SVØB, TAK!?” Af Ole Marqversen

Jeg har for nylig været på

lederkursus hos KFUM spejderne,

og er her blandt andet blevet

introduceret til mindfullness.

Mindfullness blev introduceret

som et af de værktøjer flere af

instruktørerne, der er erhvervsledere,

kommunaldirektører, lærere,

jobcenterkonsulenter m.m. selv

brugte. Mindfullness’en fyldte nogle

timer ud af et ugelangt kursus.

Der var mindfullness-meditationer

(langsom tid), hvor hovedet kunne/

skulle tømmes og tænke på intet.

Tha-chi (slow motoin non kontakt

karate) inklusiv åndedræts- øvelser,

der skulle bringe indre ro. Smag

på eksotiske krydderier m.m. for

første gang (eller øvelse i at smage,

lugte, røre ved alt, som var det

første gang hver gang), for at øve

tilstedeværelse og opmærksomhed.

Retfærdigvis skal siges, at det blev

pointeret, at man godt var klar over

de buddhistiske rødder, men at

man bare ville bruge den del man

mente virkede og se bort fra det

buddhistiske.

Mindfullness er ”Bevidst nærvær”:

Tanken er, at du skal være fuldt

tilstede i nuet, føle, høre, se, mærke

alt, som var det første gang uden

forudindtagne holdninger. Følelser

skal ikke styres eller undertrykkes,

men observeres som de er; ”sanses

med bevidsthed”, hvorefter du kan

forholde dig til dem. På denne måde

er du ikke længere i dine følelsers

vold og auto-reagerer ikke, men

tager bevidste valg efter at have

vurderet situationen. Ved på denne

måde at kunne betragte sig selv

udefra, kan man coache sig selv.

Mindfullness har fyldt meget i

medierne, hvor der har været omtale

af forskning, der ikke kan afvise

en hvis effekt ved visse mentale

sygdomme. Mindfullness tilbydes

af kommuner til arbejdsløse og

stressramte. Der har været film

i biografen: ”Free the mind”, der

er FOF kursus i mindfullness, og

nu findes det altså også på et

KFUM-spejder kursus. Det er nyt

og spændende, så man kaster

sig naturligt ud i det som kursist /

deltager.

Nej, Nej og hvorfor dog!

Det er en vanskelig balancegang

at vælge at bruge en del og sortere

noget fra af et sådant værktøj. Der

vil altid være nogle, der ikke hører,

husker, udlever eller respekterer

dette og kan ende med, at man

får blåstemplet hele pakken.

Mindfullness er på vej frem, også

i erhvervslivet, hvor ledere nu skal

være ”spirituelle”, chefen skal ikke

være chef, men leder. Det vil sige,

at chefen skal gå foran og vise vejen

imod det højere mål. Vi leder børn

og unge i vores spejderarbejde og vi

er stolte af det! MEN, vi tager derfor

ansvaret på os og sorterer i hvad vi

vil lede hen imod.

Jeg vil vove den påstand, at

mindfullness er et mix af ny

liberalisme og buddhisme; Det er

dit ansvar, om du har succes eller

fiasko, går det dig ikke godt, er det

dig selv, der ikke coacher godt nok.

Coaching skal tage din stress, men

ansvaret er igen dit, så hvis du er

stresset er det igen din egen skyld.

Det er dig selv der sætter grænsen

for hvad du kan, ingen anden

grænse … end dig; du kan yde mere,

hvis du vil!!

Spejderløftet: ”Som spejder vil jeg

gøre mit bedste….. ( lige nøjagtigt

her til og ikke længere kan

mindfullness følge med) …. for at

lytte til Guds ord, holde spejderloven

og hver dag gøre noget for at glæde

andre”.

Vi arbejder som spejderledere på

at uddanne hele mennesker; fysisk,

intellektuelt, socialt og åndeligt, altså

ikke til kun at være ”lykkesmed” for

sig selv.

Det er ikke det at meditere, der er

det forkerte, men hvis fokus er mig,

mig og mig hører det ikke hjemme

i spejderarbejdet, for vi vil gøre

vores bedste for at lytte til Guds

ord og hjælpe andre. Vi lader os

fylde af Jesus, så det flyder over

og bliver til handling. Det kan vi

kalde ”Christfullness” og det kan vi

godt lide; -). Næstekærlighed ikke

egoisme.

Gud har lovet os frelse, ikke fordi vi

har hjulpet nok gamle damer over

vejen (vi kan ikke gøre os fortjente

til Guds frelse), vi skal bare tro på

Jesus som Guds søn og udleve

det. Det er fantastisk at vide, at vi

er Guds børn, og at Han elsker os

som sine børn. Det er den viden,

du skal bruge og formidle for at få

ro, tryghed, mindre stress og for at

kunne leve op til dit spejderløfte!

8 9


HIMMEL&JORD

FEBRUAR / 2013 / 1

Fra ”Du som er i himlene, bønner

til livets gang” Anna Mejlhede,

Aschehoug 2007

En aftenbøn:

Min Gud og min Fader.

Tak for dagen, der er gået med sin

varme og sit lys,

som nu slukkes i nattens mørke.

Jeg ved, du har været med mig,

og er det også nu, men jeg frygter

ensomheden.

Mørket føles mørkere, når jeg

møder det alene.

Kom og vær hos mig denne stund,

med din fred og glæde.

Giv mig at sove i visheden om,

at jeg er dit barn og trygt kan hvile

i din favn.

Giv mit urolige hjerte ro i dig,

mit trætte legeme styrke hos dig

og mit sind fornyet mod.

Mød mig i søvnen, som ven møder

ven,

som hånd møder hånd.

Giv mig din beskærmelse som

værn mod det,

jeg frygter.

Amen

Gud, jeg står foran dig,

men det er, som om du ikke ser mig.

Hvorfor skjuler du dig for mig, Herre?

Du, som skulle være mit værn og min styrke?

Hvor er du?

Jeg forstår ingen ting, Gud,

og jeg fyldes af vrede – mere end af tro.

Hjælp mig, Gud, til ikke at forsvinde helt ind

i min desperation og magtesløshed.

Vis dig for mig, Herre,

i et andet menneskes øjne og ansigt,

så jeg kan søge trøst og støtte i den tid,

der er så svær, at jeg slet ikke ved,

hvordan jeg skal overleve den.

Hør min bøn, Gud,

og forbarm dig over mine skrig om hjælp.

Amen

Herre!

Alting samler sig til klumper af

smerte og bekymring inden i mig.

Jeg er bange for dagen i dag,

og den i morgen.

Befri mig for angsten, Gud,

og giv mig mod og styrke

til at møde livet med oprejst pande.

Amen

Min Far i himlen.

Jeg kan ikke længere se,

hvordan jeg skal klare mig igennem.

Alt går i stykker i mine hænder,

og det jeg skal, kan jeg ikke.

Hjælp mig Gud,

så jeg ikke går under i min afmagt.

Giv mig af din styrke, din Ånd og din

glæde

giv mig modet tilbage, Gud,

så jeg tør møde de udfordringer,

jeg netop nu står overfor.

Jeg ved, at dér hvor jeg er svag,

kan jeg endnu mere mærke din

styrke.

Hjælp mig til det, Herre.

Amen

Boganmeldelse:

Gud er ikke

kristen

Af

I Strandby har vi haft nogle dejlige

samlinger omkring Evangelisk

Alliances Bedeuge. Temaet for

bedeugen var ”At vandre med Gud”,

bl.a. fordi, - han viser os vejen, - han

elsker os, - han binder os sammen,

og fordi - han ønsker retfærdighed.

Med temaet for bedeugen i

baghovedet, hvor jeg på en god måde

blev mindet om behovet for at forene,

forsone og at respektere hinanden

for vores forskelligheder, så føles

det fint at anmelde bogen ”Desmond

Tutu – Gud er ikke kristen og andre

provokationer”. Bogen er inddelt i

fire kapitler og består af uddrag af

Desmond Tutu’s prædikener, taler,

breve og interviews igennem de

sidste 40 år. Uddragene er samlet og

redigeret af John Allen, der har levet

et liv tæt på Desmond Tutu. Bl.a.

er John Allen forfatter til biografien

”Fredsrebellen”, om Desmond Tutu.

Det er en fængslende bog, der virker

loyal imod de oprindelige tekster,

og på en meget læsevenlig måde,

er teksterne sat sammen, under fire

temaer. De fire temaer betyder, at

bogen kan bruges som opslagsbog,

men den kan bestemt også læses

fra begyndelsen til slutningen.

Jeg undres og imponeres over

mangfoldigheden og tilstedeværelsen

af et enkelt menneske. Desmond Tutu

har formået ”at vandre med Gud”,

og har tydeligt præget og bridraget

positivt til troen på en lidt mere

tolerant og retfærdig verden. Ved

at læse bogen, lærer man Desmond

Tutu at kende som et ihærdigt,

retfærdigt, tolerant, modigt, troende

menneske. Jeg imponeres især over

hans udholdenhed og ydmyghed.

Desmond Tutu opfatter ikke Gud som

kristen, fordi Gud er langt mere end

skråsikkerhed og udelukkelse af dem,

der er anderledes religiøst, seksuelt

eller etnisk. Desmond Tutu anskuer

verden med kærlighed og tager

udgangspunkt i, at alle mennesker er

Bente Skov,

Strandby

Guds børn.

Det første tema i bogen

handler om ”Tolerance

og respekt”, og er

gennemsyret af hans tro

og visionen om en fælles

menneskelighed. Han

er tydeligt inspireret

af den afrikanske

tanke om ubuntu, der

kan oversættes til at

”et menneske er et

menneske gennem

andre mennesker”.

I anden del, der

omhandler” Hans

internationale kamp for

retfærdighed”, undres

jeg over Desmond

Tutu’s tilstedeværelse

ved uendelig mange

konfliktsituationer

i hele Afrika, men

også i hele verden.

Han mødtes med

stats overhoveder

og opfordrede alle

kirker til at arbejde

for demokrati. Der

er uddrag af taler fra

Angola, Zaire, Sudan og Etiopien.

Alle talerne tager tydeligt afstand mod

udnyttelse, diktatur og undertrykkelse.

Der er afsnit fra Nicaragua,

Irland, Israel og Palæstina. En

mangfoldighed der imponerer.

Den tredje del ”En stemme for Afrikas

stumme”, får mig til at tænke på

glasmosaikken i kirken i Mulungwishi.

Alle kirkens vinduer er udformet som

Jesus fortællinger, men Jesus og

disciplene er sorte! Indlæggene til

denne del tager afsæt i Desmond

Tutus kamp imod apartheid og hans

forhold til sort teologi.

Den fjerde del ”Sydafrikas

samvittighed”, begynder med

kapitlet ”Vi må se på os selv med

kritiske øjne”. Om had, hævn og

voldens kultur. Denne del er for

mig et fantastisk bevis på, hvordan

Desmond Tutu har formået at leve

et liv i forsoning og respekt for

medmennesket.

En fantastisk bog,der kan tages ned

fra hylden igen og igen, som kan

inspirere alle kristne til at vandre med

Gud, fordi han elsker os, og binder os

sammen.

Desmond Tutu:

Gud er ikke kristen - og andre

provokationer

240 sider, indbundet - kr. 299,00

Forlaget Boedal 2012

10 11


HIMMEL&JORD FEBRUAR / 2013 / 1

School of

cONGREGAtional

Development

i

For dig som drømmer om at

udvikle din menighed

Den 4. School of Congregational

Development i Norden finder

sted d. 10. til 13. oktober 2013 i

København.

Church 4.0 vil inspirere præster

og lægfolk til at søge nye veje for

både nye og gamle menigheder.

Vi vil samle erfarne ledere og

undervisere, der selv har været med

til at skabe udvikling og forandring,

så nye mennesker er kommet til tro

og lokale kirker er begyndt at vokse.

Denne menighedsudviklingskonference

finder sted

Jerusalemskirken, København.

Gospelmusik og en nyrenoveret

kirke vil sætte liv i, og gode rammer

om, samlingerne. Omkring 1.

april vil det færdige program blive

offentliggjort, men vi kan allerede

løfte sløret for konferencens

hovedtaler.

Mike Slaugther, cheif dreamer

Mike Slaugther, cheif dreamer og

senior pastor ved Ginghamsburg

United Methodist Church, Ohio,

USA, kommer til København. Mikes

kirke er vokset fra 120 medlemmer

til 5000 uden at miste fokus på, at

det handler om at skabe disciple.

Ginghamsburg UMC er stærkt

involveret i mission og nødhjælp

i Østafrika. Samtidig har de taget

en beslutning om ikke at vokse

mere, men i stedet starte nye kirker

og hjælpe kirker, der behøver

forandring med at finde nye veje.

Glæde dig til at møde en af de mest

spændende ledere og prædikanter i

den amerikanske metodisme!

Inden længe vil alle menigheder

modtage en konferenceplakat

og omkring 1. april udsendes det

komplette program med priser

og tilmeldingsoplysninger. Alle

oplysninger vil til den tid også

kunne findes på biskopkontorets

hjemmeside umc-northerneurope.org.

Klart budskab om

Guds kærlighed

For alle

generationer

Metodistkirkens Landsmøde,

25.-28. April 2013

Arrangør: Metodistkirken i

Odense på Lægården,

Holstebro

Klart budskab om Guds kærlighed

Gud er kærlighed!! På Landsmødet

samles vi om dette dyrebare budskab i

en klar og tydelig form. Metodistkirken

i Odense ønsker at dele en række personlige

beretninger, der alle vidner om

levet liv, tro, tvivl, håb og om hvilken

forskel det kan gøre at høre et klart

budskab om Guds kærlighed.

Landsmødet

Delegater fra landets Metodistkirker og

mange arbejdsgrene i børne- og ungdomsforeningen

samt kirkens præster,

samles om beretninger og regnskaber,

men også om visioner og drømme,

vidensdeling og opmuntring.

Særligt program for ”ikke

delegater”

Vi ønsker at gøre det attraktivt at

deltage på Landsmødet, selv om man

ikke er delegat! Derfor er der i år sideløbende

program under forhandlingerne.

For børnene er der løb, børnekirke

og spejderaktiviteter. For de voksne er

der fredag eftermiddag tiltag ”kun for

kvinder” og ”kun for mænd”, og lørdag

tilbydes en gospelworkshop med Mette

Risager og Preben Holmberg. For alle

vil det være oplagt at deltage i morgensamlingerne,

biskoppens hjørne og

aftenprogrammerne.

Gudstjenesterne

Ved åbningsgudstjenesten og søndagens

festgudstjeneste håber vi at

sætte rammen for betydningsfulde

øjeblikke i fællesskabet - gennem

Guds ord, sang og musik - blandt

andet leveret af solister og gospelkoret

Emmaus - og ved deltagelse i bøn og

lystænding. Thomas Risager taler torsdag

aften, og biskop Christian Alsted

taler søndag. Der vil være noget for

børn ved begge anledninger.

Go’ morgen

Få en god start på dagen både i krop

og sind – det kan ske med sport og

sjov i hallen eller gennem inspirationsoplæg,

der vil dreje sig om at være

kirke anno 2013 - om kommunikation

og sociale medier og om at være kirke

på tværs af generationer.

Rie Skårhøj om frivillighed i kirken

Fredag aften sætter vi fokus på frivillighed

og ledelse af frivillige i en kirkelig

kontekst. Aftenens taler er Rie Frilund

Skårhøj, som er konsulent, foredragsholder

og forfatter til bogen: Ledelse af

frivillige.

Aftenen bliver desuden en ”No-Gospel-Night”.

Gospelmusikken har en

central rolle i Metodistkirken i Odense,

men her giver vi plads for alt andet end

gospelmusik! Der bliver café-stemning

og fri mikrofon for de som kan og vil

give et nummer.

Nardus – gospel med krop og sjæl

Lørdag aften kan du nyde et brag af

en koncert med det store gospelkor

fra Odense, under ledelse af Mette

Risager og med Preben Holmberg ved

klaveret. Thomas Risager deler i løbet

af koncerten små bidder af sin doktorafhandling

“Sing unto the Lord”, som

netop handler om hvordan gospelmusikken

har åbnet kirken, og kan være

katalysator for vækst.

Følg med og læs mere på www.metodistkirken-odense.dk

og i indbydelsen

som snart sendes til alle byer.

Vi ses på Landsmøde 2013!

Metodistkirken i Odense

12 13


HIMMEL&JORD FEBRUAR / 2013 / 1

Kære Ole

Birch

Jeg har med interesse læst din

artikel i HH om din holdning til

militærtjeneste, især som udsendt til

konfliktområder, som såkaldt fredsbevarende

eller – skabende styrke.

Jeg foretrækker et mere nuanceret

syn på sagen.

Biblen: GT de ti bud: Du må ikke slå

ihjel.

Dette bud har ofte været anvendt til at

fremkalde skyldfølelse hos læger eller

patienter, der har været i en situation,

hvor man skulle vælge mellem

barnets eller moderens liv.

Biblen: GT de ti bud: Du må ikke

sige falsk vidbesbyrd.

Sandhed er ikke altid objektivt

entydig.

Ganske mange af dagligdagens

etiske valg er af en sådan karakter, at

Af Jørgen Marqversen

sådanne bud ikke kan anvendes, idet

det er ligegyldigt, hvad man vælger,

så er det kritisabelt.

For godt 50 år siden stod jeg selv i

valget, og accepterede det som en

pligt at være soldat.

Jeg havde selv oplevet krigen og den

meningsløse vold, og mente derfor,

at der let kunne optræde en situation,

hvor det var rart at kunne betjene

en maskinpistol korrekt, hvis nogen

prøvede at forulempe min familie.

Min søn Ole kom til den modsatte

konklusion og var militærnægter i

kirken.

Jeg blev overflyttet til lægekorpset

som den ene af to farmaceuter,

med det formål, at en af os skulle

udsendes til Congo, der dengang var

det værste konfliktområde. Kun en

tilfældighed gjorde, at jeg ikke kom

afsted.

For os dengang betød tyskere fjender.

Det er heldigvis utænkeligt i nutiden.

Som det siges som forsvar for

tildeling af Nobelprisen for fred til EU.

Nu mener du, at mange stiller

sig til rådighed for udsendelse til

uroområder.

Samme spørgsmål kan altså

besvares forskelligt til forskellige tider.

Det betyder ikke, at jeg går ind for

krig. Jeg tror ikke, at militær kan ret

meget. Og er enig med (Kr. Dagbl.20-

dec.-12): Nauntofte er – for at sige

det mildt – ikke nogen stor tilhænger

af militære løsninger. ”De holder ikke

i længden”, siger han og henviser

til den skæbne, Libyen er blevet

overladt til.

Og det nytter ikke:

”Medmindre vi parate til at betale den

pris det koster, at bygge et land op fra

bunden,og bruge 25 år på det, bør vi

holde os væk”

Jeg går dog ind for værnepligt, fordi

en professionel hær vil være lettere at

få til at angribe egne borgere.

Danmark kunne afskaffe militær og

anvende pengene til ulandshjælp.

Det ville måske være sikkerhedspolitisk

ok, men real-politisk umuligt.

Værnepligt kunne aftjenes som

ulandsarbejder, det ville give

oplysning og forståelse for ulandene,

så man ville se anderledes på

samfundet også herhjemme og man

ville betale sin skat med glæde.

Jeg anser det for sølle, at ortodokse

jøder nægter at forsvare den stat, de

mener, de er de fremmeste borgere i.

Ikke mange danskere vil i dag

betegne det som synd, hvad

”Hvidstengruppen” udførte under

krigen, men tværtimod betegne dem

som helte.

Som du selv skriver, er

Kirkeordningen bevidst om dette

svære problem og erkender, at der

ikke er et entydigt svar på om man

må være soldat.

Kirkeordningen 1997, De sociale

principper §68 V: Det politiske

fællesskab punkt E om borgerlig

lydighed – u- : Derfor erkender vi

den enkeltes ret til at have en anden

mening og – hvis det drejer sig om

samvittighedsspørgsmål – til at

modsætte sig love…..

Punkt G militærtjeneste: afviser krig

og tvang. Vi afviser derfor tvungen

militærtjeneste uden mulighed for

alternativ tjeneste som en politik

uforeneligt med evangeliet.

Punktet afsluttes med en opfordring

til at søge vejledning i kirken og

pålægger præsterne at være til

tjeneste for såvel de der vælger at

aftjene værnepligt som for nægtere.

Ja. Jesus var pacifist, men han blev

dog vred og brugte pisk i templet.

Jesus fordømte ikke kvinden, der

var grebet i ægteskabsbrud, men

reddede hende fra stening.

Jesus tog altid den svages parti,

og overraskede med uforudsete

holdninger.

Hvis den stakkels rejsende, der blev

overfaldet af røvere, ikke havde

rejst alene, men sammen med ”Den

Barmhjertige Samaritaner” var ingen

af dem måske blevet overdfaldet.

Meget hjælpearbejde i urolige

områder var umulig uden livvagter.

Er det ikke det vore soldater er, både

overfor Rødekors-medarbejdere og

for de lokale myndigheder, skoler,

hospitaler osv.

Jeg synes, det er prisværdigt at

påtage sig denne tjeneste. Tale om

eventyrlyst, når vi alle ved hvilken

risiko de påtager sig både fysisk og

psykisk, er ikke rimelig.

Derimod har du nok ret i, at de

ikke kan forestille sig den risiko, de

udsætter sig selv for, især ikke den

psykiske risiko for traumer på grund

af krigens grusomhed.

Hvis vi anvender samme målestok på

andre erhverv vil der være adskillige,

som ikke er for kristne:

Politibetjent, der måske skal

standse en demonstration.

Farmaceuten, der fremstiller medicin

til henrettelser.

Når man ved at human aflivning af

kæledyr i Danmark sker med den

samme medicin? Skal vi genindføre

andre metoder.

Radaringeniøren, der fremstiller

udstyr, der kan føre dronen til målet,

så terroristen likvideres.

Udstyret er fremstillet til overvågning,

som sikrer at et forulykket skib bliver

undsat, eller at en stat ikke kan

udføre et overraskessesangreb på

nabostaten.

Lægen, som kan være nødt til at

vælge hvilken såret patient han kan

hjælpe efter en ulykke.

Fysikerne, som fremstillede

atombomben var meget bevidste om

det frygtelige våben de skabte, men

mente, at det ville umuliggøre krig i

fremtiden.

Det har den ikke, men det har

dog ikke været anvendt siden 2.

verdenskrig.

Livet er ikke enkelt. Bastante regler

som de ti bud kan ofte ikke give

vejledning, fordi det ikke drejer sig om

at undlade at gøre noget ondt, men at

vælge hvilken mulighed, der er mindst

ond.

Jeg tror ikke, vi bliver bebrejdet, at vi

tog forkerte beslutninger, hvis vores

oplysninger på gerningstidspunktet

fik os til at vælge forkert. Det er let at

være bagklog.

Tværtimod frygter jeg anklage for ikke

at have taget den svages parti i det

daglige.

Når en arbejdskammerat blev

moppet.

Når man overværer chikane eller

vold og ikke griber ind af frygt for

repræsalier.

Hvis vi vil vold og narko til livs, skal vi

øjeblikkelig stoppe voldsmanden eller

narkohandleren, i stedet for at vende

ryggen til.

Det samme gælder naturligvis i den

globale verden, hvor vi sparer vores

penge til os selv i stedet for at løse

problemerne med sult og fattigdom.

Mit ærinde er ikke at påstå, at min

mening er bedre end din, tværtimod

ønsker jeg at vise, at den enkelte ofte

står alene med en tung afgørelse, og

må tage ansvaret selv.

Dr. theol Ole Jensen skriver i sin

lørdagsreflektion i Kr. Dagblad

14.apr.12

”kristendommen rummer ingen

konkrete, til alle tider gældende,

etiske anvisninger på noget som

helst”.

Det er medkristnes ret at udtale

sig om, hvad de ville gøre i den

pågældende situation, forudsat de

derefter respekterer en andens ret til

at komme til en anden slutning.

Og derefter støtte og forsvare den

beslutning der er taget.

14 15


HIMMEL&JORD FEBRUAR / 2013 / 1

Kan jeg leve

med seks

Af Anne Klitgaard Thompson,

præst i Vejle

stykker tØJ i

en måned?!

Kreativitet, taknemmelighed og

nøjsomhed er de tre ”paraplyer”,

jeg har sat over 2013. Ved

årsskiftet begyndte jeg at skrive en

taknemmelighedsdagbog - mindst tre

ting fra dagens løb, jeg kunne sige tak

for. Egentlig blot en videreførelse af min

tidligere praksis med at gennemgå alle

dagens gode ting, inden jeg faldt i søvn.

Nøjsomhed kommer til at handle om at

leve enkelt. Det er en disciplin, jeg før

har begivet mig ud i, men det er vist en

øvelse, man ikke kan gøre for meget.

For mig at se handler nøjsomhed ikke

kun om at leve med mindre eller bruge

det, man har, mere, så meget som det

handler om at ændre ens indstilling til

tilværelsen: Jo mere enkelt, jo færre

kræfter man skal bruge på de små valg

i hverdagen, jo mere tid og overskud er

der til alt det virkeligt vigtige.

Et oplagt sted at begynde (for mig)

er mit tøj. Det er ikke sikkert, du har

det sådan, men for mig er det noget,

der tager tid og overvejelse næsten

hver dag: «Hvad skal jeg have på?»,

«Hvad passer sammen» og «Hvad er

passende i denne sammenhæng?»

Dét kombineret med en glæde ved

tøj-stile fra sporty sweaters til klassiske

pencil nederdele gør, at det kan være

en anelse forvirrende at kigge i mit

klædeskab - fordi der er så mange

valgmuligheder.

Well, det er naturligvis et luksusproblem

af rang, at have for meget tøj at vælge

imellem. For slet ikke at tale om, hvor

åndsvagt det er at bruge krudt på,

at købe nyt tøj, som jeg hverken har

decideret brug for, eller passer ind i

en sammenhæng. SÅ jeg vil lære at

opbygge min garderobe på samme

måde, som jeg bygger min have på. Og

hvorfor ikke?

I min have kigger jeg på, hvad jeg har,

hvor der er huller, og hvad der nu vil

passe ind - jeg køber frø, sår og planter

efter en overordnet tanke om, hvordan

jeg gerne vil have at min have tager sig

ud. Hvorfor ikke planlægge sit tøj på

samme måde?

I min have har jeg valgt en bestemt

stil: Jeg kan ikke både have bede

med stram komposition og gentagne

mønstre OG have en vild stil med

et tilsyneladende frit spil planterne

imellem. Jeg kan ikke både have en

pyntehave med store staudebede OG

plads til frugttræer og salater. Ikke i min

lille have i hvert fald. Hvorfor ikke vælge

en stil i sin garderobe på samme måde?

Helt i tråd med mig, så har jeg læst lidt

på nettet. Så her er nogle sider med

idéer til, hvordan man kan gøre sine

tøjvalg mere enkle. De kom frem ved

at google dels simplicity wardrobe og

simple wardrobe:

New York Times har en ret interessant

artikel om en shopping-kur, der hedder

”six items or less”, som i al sin enkelhed

går ud på kun at bruge 6 stykker tøj

i én måned. I følge artiklen lægger

forbløffende lidt mærke til, at man

blot går i ganske få forskellige stykker

tøj. Hvilket jo understreger, at hele

tøj-dilemmaet højst sandsynligt fylder

mest hjemme foran skabet. Det mest

skræmmende i artiklen er, at hvor

nogen føler sig befriede af at slippe

tilknytningen til deres tøj og til forbrug,

så er der andre, der får abstinenslignende

reaktioner. Tankevækkende!

Gennem bloggen ”Always Well

Within” stødte jeg på projekt 333 ,

der går ud på i tre måneder kun at

gå i 33 stykker tøj - jakker, sko og

smykker inklusive. Tanken bag dette

projekt er ikke bare at rydde op i sit

tøjforbrug, men også at tænke over

sammenhængen mellem ens eget

forbrug og verdens generelle tilstand -

selvom det ikke handler om at frustrere

sig selv med urimelige krav: Hvis noget

er slidt, så afskaf det og køb noget nyt

og godt. Her er helt klart et socialt sigte

også, og det tiltaler mig. Og så forklarer

de ret ned-på-jorden, hvordan man

bedst griber det an.

Det er også værd at læse The

Minimalist Mom og Tiny Twig Goes Out

on a Limbs e-bog om ”The No Brainer

Wardobe”.

Jeg læser videre, rydder ud og

overvejer, om min faste i år udover

kød og alkohol skal handle om tøj.

Det kunne da være ret interessant

at begrænse sit tøjvalg i en periode.

Som med al anden faste skal denne

slags mådehold jo ikke praktiseres

for at fratage sig selv glæde, men for

at skabe plads til fordybelse i andre

ting. Øvelsen er at frigøre energi og

opmærksomhed til mit forhold til andre

mennesker, til mig selv og ikke mindst til

Gud. Og så skulle det gerne medbringe

en taknemmelighed over det, jeg faktisk

har. Og det er det værste ved forbrug,

synes jeg, at det får mig til at tage

så meget for givet. Nej, lad os dyrke

taknemmeligheden i stedet!!

16 17


HIMMEL&JORD FEBRUAR / 2013 / 1

Urkirkens

FAste-

FORståelse

Af Charlotte Thaarup

Faste fra

shopping og

andet

Af Bente Aalbæk

-En betroelse

”Vejledning om fasten” er en lille bog

skrevet af Peter Halldorf, præst i

den svenske Pinsekirke, forfatter og

retræteleder. Bogen er udgivet på

forlaget Credo i 2004

Nedenstående citater er hentet fra

denne bog:

”Enhver faste begynder med, at vi ser

på vore liv og vores måde at leve på.

Vi stiller spørgsmål til os selv: Hvad i

mit liv risikerer at tage for meget plads?

Hvad trækker mig let i en retning, jeg

ikke ønsker? Hvad er det, der må dø

en lille smule, for at jeg kan leve mere

helhjertet?”

”Et af de billeder, der tydeligst belyser,

hvad fasten indebærer, er beskæringen.

Enhver haveejer ved, at det svære ved

beskæringen er, at den skal foretages

på de gode planter.

At beskære er at acceptere

begrænsningens princip.”

”I urkirken gjorde man onsdag og fredag

til fastedage. At det lige var de ugedage

havde en frelseshistorisk baggrund:

onsdag var den dag Jesus blev forrådt,

fredag den dag han døde. Jøderne

fastede regelmæssigt på mandage og

torsdage. ”

Red: John Wesley og de første

metodister genoptog urkirkens

fastemønster og fastede en del af

onsdag og fredag hver uge.

”Allerede i 300-tallet kom den særlige

tid på året som vi kalder fastetiden til at

tage sin form. Forbilledet for fastetiden er

Jesu fyrre dage lange kamp i ørkenen,

men også Israels fyrre år lange vandring

gennem ørkenen. Grunden til at den

indledes med en onsdag (Askeonsdag),

er at søndagene er fritaget for faste; de

er altid ”opstandelsesdage.”

”Jeg vælger hellere en let faste, som

varer længe, end én som er byrdefuld

i begyndelsen og hurtigt holder op” –

sådan sagde en af ørkenfædrene. De

erfarne ved, hvad de taler om. De ved,

at den største årsag til at mange af os

nybegyndere mislykkes i vore åndelige

øvelser er, at vi lægger for hårdt ud.”

Den åndelige erfaring understreger

mådeholdet, ikke mindst når det

gælder fasten, og advarer mod de alt

for store ambitiøse åndelige projekter.

Bag disse lurer hovmodet nemlig, og

de bliver oftest kortlivede.

”En god ven fortalte, hvordan han på

den første dag i fasten, askeonsdag,

trak stikket ud til fjernsynet og

stillede det ind i et skab. En anden

sagde: ”Under fasten rationerer jeg

avislæsningen til to dage om ugen.”

”Når vi vælger noget fra, er det ikke af

foragt for kroppens og sindets behov.

I fastetiden afstår vi fra noget godt til

fordel for det større gode. Fastetiden

opmuntrer os til at genoptage de

bønner, der er forstummet i vores liv.

Via åndelig læsning får vi del i livets

brød under fasten. At fx gennemlæse

et helt skrift i Bibelen langsomt og forfra

– kan være en udmærket målsætning

for fasten. En anden kan være at følge

en bibellæseplan. Læs langsomt –

korte stykker ad gangen – så ordene

kan synke ind i hjertet.

” ….vi afstår i solidaritet med vores

brødre og søstre over hele jorden, som

dagligt ser Paradisets lukkede porte

spejle sig i tomme tallerkener og stum

lidelse. Fasten som solidaritetshandling

med den, der lider nød, må få praktiske

konsekvenser. Det kan fx komme til

utryk ved, at vi dagligt giver noget til

mission eller til andre indsatser for

mennesker i nød.

Hver aktiv ”fastehandling” som er

med til at ”løse ondskabens lænker

og sprænge ågets bånd, at sætte

undertrykte i frihed og bryde hvert åg”

er et sandt udtryk for det, som profeten

Esajas kalder, den faste Gud ønsker

(Es 58:6)”

I 2012 tog jeg mod til mig og sagde

højt, hvad der var mit mål med

fasten. Det gjorde jeg af den enkle

grund, at jeg derfor nok ville blive

bedre til at fastholde fasten.

Det var for mig ikke realistisk at

følge den bibelske definition, der er

beskrevet i bjergprædiken, da jeg i

forvejen spiser meget lidt kød, men

jeg ønskede at skabe mere rum til

fokus på mit Gudsforhold ved at afstå

fra noget. Mit valg faldt på shopping

og søde sager.

Jeg bekendtgjorde derfor, at jeg

ikke ville foretage tøjindkøb og

indkøb af unødvendige ting til

hjemmet. Det blev en succes, og

jeg udvidede endog til pinse, hvor

en enkelt sommerting sneg sig ind.

Nu var det ikke sådan, at jeg var en

shopaholic, men mit focus var ofte

på en bytur eller rettere, hvis jeg

var i byen, så skulle jeg helst købe

noget med hjem. Det følte jeg en

vis tilfredsstillelse ved. Dette focus

forsvandt, og det var faktisk ikke

svært.

Det bedste er nu, at shoppegenet

er sat kraftigt på standby. Når det

viser sit ansigt gælder det som oftest

børnebørnene. Det står lidt værre

til med de søde sager, så den tager

jeg op igen i år. Pudsigt nok er det

blevet en trend, det med ikke at købe

tøj. Det er ikke længe siden, jeg i

aftenshowet så en yngre kvinde blive

interviewet om det samme, og der

findes sågar en gruppe på facebook

eller Twitter

Har jeg manglet noget? Nej.

I år?

Gentagelse af sidste år plus kraftig

reduktion af bilkørsel. Bilen må ikke

bruges i Strandby med mindre det er

til tranport af syge, eller det er meget

dårligt vejr. Indtaget af cola skal på

nul og mørk chokolade reduceres.

Jeg kan kun anbefale andre at lave

øvelsen, men det behøver ikke være

disse ting¸ men måske TV eller

computertid? Hov måske skulle jeg

også tænke på det.

Nej, der bliver også et 2014.

God faste

18 19


HIMMEL&JORD FEBRUAR / 2013 / 1

Danske

kirkedage

Danske Kirkedage den 9. – 12. maj

2013 i Aalborg nærmer sig med

hastige skridt, og det er nu tid til at

planlægge deltagelsen. Metodister

i Nordjylland er dybt involveret i

planlægningen og vi håber at mange

vil finde vej til de spændende tilbud

fra troens og kirkens verden og liv.

Danske Kirkedage er det største

økumeniske/fælleskirkelige

arrangement i landet. De har været

afholdt hvert 3. år siden 1968.

På www.kirkedage.dk finder du alle

informationer om Danske Kirkedage,

blandt andet et studiemateriale om

kirkedagenes tema: ’Menneske,

hvor er du?’, som kan bruges i

menigheder og studiegrupper forud

for kirkedagene.

Her kan du nu også se det

samlede program og tilmelde dig

(Husk! tilmelding inden 1. april.

Herefter tillægges ekstra gebyr for

tilmelding).

alle fra 3 år til 100+ venter og

viser mangfoldigheden blandt de

60 forskellige kirker og kirkelige

organisationer, som står bag

kirkedagene.

Biskop Christian Alsted,

metodistkirken taler ved den store

åbningsgudstjeneste i Gigantium,

Aalborgs sportsarena, hvor også

dansere fra Indien og drengekoret

fra Thisted blandt mange andre

medvirker. Kirkedagenes øvrige

program finder sted i Aalborg

kongres- og kulturcenter og kirkerne

inde i byen.

Blandt øvrige personer, man kan

møde på kirkedagene er:

- Stortingspræst Per Arne Dahl,

Norge, der blandt andet på

baggrund af terrorhandlingerne i

Oslo og på Utøya taler om ’At rejse

sig efter en rystelse’

- Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der

vil fortælle om kvindeskikkelser i

Bibelen

- Forfatteren Jens Smærup

Sørensen, der vælger sange fra

Højskolesangbogen og causerer

over livet i almindelighed og

sangene i særdeleshed

- Værterne på DR´s Tro-redaktion,

som vil være til stede under

kirkedagene og – ud over at bringe

indslag i DR fra kirkedagene

- invitere til dialog om DR´s

programmer om tro og eksistens

- Korshærschef Helle Christiansen,

der taler om kirkens troværdighed –

eller mangel på samme

- Forfatteren Søren Ulrik Thomsen,

der vil forsvare gudstjenesten

- Internationale gæster fra bl.a.

Kina, Jordan, Syrien, USA,

Myanmar, Indien, Ægypten og

Japan

Planlægger du at bo på hotel under

kirkedagene, opfordrer vi til allerede

nu at reservere værelse på ét af

de hoteller, Danske Kirkedage har

indgået rabataftale med. Da der er

flere andre arrangementer i byen i

samme periode, bliver værelserne

hurtigt udsolgt. På www.kirkedage.

dk kan du se en oversigt over

hotellerne og de bookingkoder,

der skal bruges ved bestilling af

værelse.

Spørgsmål om tilmelding og priser:

kirkedagenes kasserer, Kaj Ove

Steffansen på kaj.steffansen@mail.

tele.dk eller

telefon 23 45 71 90 (træffes bedst

mellem kl. 16 og 20)

Øvrige spørgsmål om Danske

Kirkedage: Sekretær for Danske

Kirkedage 2013

Christen Staghøj Sinding, E-mail:

css@km.dk Furrebyvej 12, DK-

9480 Løkken, tlf. (+45) 40 34 90 96,

Børnelejr 2013 – Cirkus Bibel

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 1.

juli - 5. juli (uge 27)

Der bliver cirkus i byen Ry, på

Limbjerggård, Bøgedalsvej 20, 8680

Ry.

Arrangør: Metodistkirkens børne- og

ungdomsforbund MBUF

Vi skal i cirkus hver dag… og i

manegen kommer vi i hvert fald til at

møde en tryllekunstner, klovn, løve og

linedanser.

Det er for børn i alle aldre! Børn

under 8 år skal komme i følge med en

voksen. Det kunne fx være bedstemor

og bedstefar. På børnelejr er der

et dagsprogram med morgen og

aftensamlinger, og i løbet af dagen

sport og aktiviteter og masser af plads

til at lege og gå på opdagelse.

Børn over 13 år er med som hjælpere

for de små, men om aftenen er der et

særligt program for teenagere.

Pris: 600 kr. pr. person - max 2000 kr.

pr. familie. Rejseudgifter svarende til

DSB standard over 200 kr. pr person,

bliver refunderet, hvis man er medlem

af MBUF.

Følg med på kirkens hjemmeside og se

indbydelserne, som snart sendes ud!


Kom og vær med til fire dages kirkeog

kulturfestival!

Danske Kirkedage i Kristi

Himmelfartsdagene er en

enestående lejlighed for hele

familien til at opleve et sandt

overflødighedshorn af aktiviteter

med foredrag, debatter, musik,

Kirkerevy, workshops, kunst,

Mulighedernes Marked og

gudstjenester. Mere end 200

forskellige programpunkter for


20 21


MENIGHEDSNYT

HIMMEL&JORD FEBRUAR / 2013 / 1

MENIGHEDSNYT

Præstemøde i Norge

Aarhus

På biskoppens facebook-profil kan

man læse: ”Næsten 70 præster og

diakoner på fysisk, mental, social

og åndelig opladning på fjeldet - tak

for godt fællesskab, samtaler, bøn,

inspiration og 70’er sange med

solskin og klar kold fjeldluft.”

Hele uge 4 var metodistpræsterne

fra Norge og Danmark samlet på

højfjeldshotellet Hermon lidt nord for

Geilo. Tiden blev brugt på spændende

foredrag om metodistisk identitet,

trosoplæring, gospelmusikkens

betydning og metodistkirken som

missional kirke. Der var indspark fra

et kommunikationsbureau om brug af

facebook, twitter og journalister, og

der var nadvergudstjenester, glade

Jesus-sange og kontemplativ stilhed.

Midt på dagen var der tid til at stå på

ski, gå ture, svømme i badeland eller

hvile. Der var dejlig mad og en flot

og sjov festaften. Og igennem det

alt sammen blev der snakket, knyttet

venskaber og udvekslet erfaringer fra

studier, menigheder og familieliv. Det

var: Dejligt, at være mange, dejligt

at være på fjeldet, dejligt at være

sammen!

C.Thaarup

Strandby

Nye medlemmer

Jakob og Charlotte Snebang

tilsluttede sig menigheden ved

bekendelse

Sammen med deres børn Anne,

Mathilde og Frederikke.

Dåb

2. december blev tvillingerne

Mathilde og Victoria Snebang døbt,

døtre af

Anne Wunderov og Michael Snebang

Pedersen.

Aalborg

Dåb

Lørdag d. 19. januar blev Karla

Lynggaard Uth, datter af Malika

og Peter Lynggaard Uth døbt

ved en fetlig gudstjeneste i ActA,

metodistkirken i Aalborg. Det var

farfar Finn Uth, der døbte.

Odense

Nye medlemmer

Sine Aakerman – bekendende

medlem d. 11. november.

Stephanie Qvick – døbt medlem d.

26. oktober.

Pia Kis Larsen – døbt medlem d. 30.

oktober.

Dåb

Oskar Müller Aaen d. 27. januar.

Døde

Wally Jensen døde på Hospice Fyn d.

12. november.

Bryllup

Ved gudstjenesten søndag den 27.

januar 2013 blev pastor Christina

Kjær Sørensen viet til Ulf Preisler.

Efter vielsen var der fest for familie,

menighed og venner i Øgadehusets

cafe.

Menigheden ønsker hjerteligt tillykke!

Christina Preisler er præst i Esbjerg

og Aarhus.

Vejle

D. 4 november blev 6 nye medlemmer

optaget: Hugo Sørensen, Laura

Johansen, Marianne Johansen,

Svend-Erik Andersen, Jeanne

Helsinghoff og Christoffer Madsen.

D.2 december blev Noam Glick, budt

velkommen i menigheden. Noam

er oprindelig fra Israel, blev kristen

og metodist i Texas og har nu sit

mellemsskab i Vejle.

D.16 december fulgte Vejle

menighed traditionen med at holde

Børnenes julegudstjenesten og

juletræsfest. Igen i år kom der rigtige

mange børn og deres familier. Til

gudstjenesten kunne man glæde sig

over musik, dans og læsning af flere

af menighedens børn og unge. Der

var megen sjov og glæde ved den

efterfølgende juletræsfest.

Johannes Særmark in

memoriam

Johannes Særmark døde 24.

december, 91 år gammel, og blev

bisat fra Metodistkirken i København

2. januar.

Johannes Særmark var en af de

ledere, der i mere end 40 år satte sit

præg på Metodistkirken i Danmark

vidt forskellige områder.

Johannes begyndte som leder for

MS gruppen i Århus. Snart blev

han spejderchef for MS spejderne i

Danmark. Det blev til over 20 år, hvor

Johannes havde et hovedansvar

for Børne- og ungdomsarbejdet

i Metodistkirken. Han var i en

årrække ansat som børne- og

ungdomssekretær og rejste rundt

i landet til inspiration for de lokaler

kirker. I 10 år ledede Johannes

det udvalg, som forberedte køb

og etablering af Metodistkirkens

Ungdomsskole.

Johannes blev hovedkasserer i

Metodistkirken. Senere flere perioder

som konferencelægleder og formand

for kirkens hovedbestyrelse.

Da det nye Betaniahjem på

Frederiksberg blev etableret var

Johannes og Karna det første

forstanderpar, en opgave de varetog

frem til pensioneringen.

Johannes var grundig, omhyggelig

og målrettet i alle de opgaver,

han varetog. Han kunne drive en

sag og fremme fællesskabet og

engagementet omkring kirkens

aktiviteter.

I sin tale ved Johannes’ bisættelse

fortalte pastor Finn Uth om

det fællesskab, som udgik fra

Johannes’ og Karnas hjem, og

om Johannes som en leder i

kirken, på de forskellige poster,

han varetog, var et forbillede og

satte standarder for eftertiden i

Børne- og Ungdomsarbejdet, i

Betaniaforeningen og i kirken.

Æret være Johannes Særmarks

minde.

Jørgen Thaarup

Jerusalemskirken

Dåb

Søndag den 25. november blev Paul

Simeon Mørch, søn af

Claudia og Bjarke Mørch døbt. Pastor

Ejler Busch Andersen

foretog dåben.

22 23


Sidst..

Af Tine Gjessø

Tidens sundhedsbølge er

fascinerende. Den lover os slankere

kroppe, længere liv og ikke mindst

tidens mest forjættende begreb:

overskud. Overskud er simpelthen

gået hen og blevet et folkekrav. Vi

vil alle gerne have mere overskud

og udbryder derfor med ironisk

misundelse, når kollegaen har kage

med: - hvor overskudsagtigt!

Nu vi taler om kage, kommer vi så til

indsatsen, for vi kommer ikke gratis

til overskuddet.

Danmarks Radios hjemmeside,

læser jeg, hvordan man skal forholde

sig til de søde sager. En psykolog

sidestiller her sukker med andre

former for afhængighedsskabende

stoffer, og anbefaler, at man helt

fjerner sukker fra sit miljø, og fx

holder sig fra at gå til fødselsdage i

nogle uger!

I Det Nye Testamente står der i

første Korintherbrev, kapitel 6: “(-)ved

I ikke, at jeres legeme er et tempel

for Helligånden, som er i jer, og som

I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv..”

I nytestamentlig forstand, er

kroppen også vigtig, nemlig som

det sted, hvor Helligånden bor,

og i kirkens historie har bl.a.

klosterbevægelserne arbejdet med

mådehold, også i forhold til mad.

Men læg mærke til sætningen: ”I

tilhører ikke jer selv..” Når vi passer

på vores krop og ikke overdriver

indtaget af bestemte fødevarer, så

er det kun en kristen praksis, hvis

vi holder fokus på, at det ikke er for

vores egen skyld, men for at værne

om Helligånden inde i os, sådan at,

det vi gør med vores krop, ikke står i

vejen for Guds Ånd.

Og så har Jesus mig bekendt aldrig

lovet os overskud, men siger til

gengæld til os i Matthæusevangeliet,

kapitel 11: ”Kom til mig, alle I, som

slider jer trætte og bærer tunge

byrder, og jeg vil give jer hvile.”

men ikke mindst..

24

More magazines by this user
Similar magazines