29_Hjelmsvej og Frenderupvej.pmd - Lyngby Taarbæk Kommune

ltk.dk

29_Hjelmsvej og Frenderupvej.pmd - Lyngby Taarbæk Kommune

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE • SAVE-REGISTRERING AF RÆKKEHUSOMRÅDER 2005

VIRUM BYDEL

FUGLSANGVEJ SYD:

HJELMSVEJ 2-16

FRENDERUPVEJ 2-18

Opførelsesår: 1945

Bygherre: Entreprenør R. Thøgersen

Arkitekt: Jørgen Maahr og

Viggo Boesen

Antal boliger: 17

jelmsvej og

Rækkehusenes beliggenhed i Lyngby-Taarbæk Kommune

Hjelmsvej ej og Frender

enderupv

upvej

Bebyggelsen ligger som 2 rækkehuslænger

vest for de 2 blinde, nordsydgående

veje.

Rækkehusene har adgang via forhaver

langs vejenes østside, hvor

der også er etableret en del carporte.

Haverne er forholdsvis brede

og har en optimal placering mod

vest.

Bebyggelsen rummer i alt 17 boliger,

hver med et bebygget areal på

ca. 85 m², og er opført i 1945 med

Jørgen Maahr og Viggo Boesen som

arkitekter. Husene er i 1 etage med

kælder og udnyttet tagetage. Facaderne

er opført i gule teglsten og

tagene er dækket med røde tagtegl.

Der er senere tilføjet en del forskelligt

formede kviste og ovenlysvinduer

samt foretaget vindues- og

dørudskiftninger.

Bebyggelsen er velholdt med frodige

haver og forarealer. Der er opført

en del carporte på indgangssiden

og enkelte tilbygninger på

Hjelmsvej og Frenderupvej, mål 1:2.500

Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard

SAVE-registrering af rækkehusområder

1


havesiden samt enkelte supplerende

overdækninger eller vindfang

på indgangssiden. Bygningerne er

alt i alt meget stilfærdige og skjuler

sig for det meste bag hække og

anden beplantning.

Bebyggelsen er tildelt middel bevaringsværdi

(5).

Bebyggelsen er ikke omfattet af

lokalplan eller byplanvedtægt.

Hjelmsvej set mod syd

Eksempel på forareal

Frenderupvej set mod syd

2 SAVE-registrering af rækkehusområder


ENKELTBYGNINGSREGISTRERING

Høj bevaringsværdi

Middel bevaringsværdi

Lav bevaringsværdi

Hjelmsvej og Frenderupvej, bevaringsværdier mål 1:2.500

SAVE-registrering af rækkehusområder

3

More magazines by this user
Similar magazines