18.11.2012 Views

Dyrets Værn - Dyreværnet

Dyrets Værn - Dyreværnet

Dyrets Værn - Dyreværnet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DYRETS VÆRN<br />

Medlemsblad for DYREVÆRNET - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr<br />

ISSN 0901-0912 · juNI 2011 · Nr. 570 · 81. årgang


Månedlig gave<br />

Du kan betænke dyrene<br />

med en månedlig gave.<br />

For kr. 125 om måneden<br />

er du med til at redde et<br />

dyrs liv.<br />

ring 44 94 66 95 og tryk<br />

4, eller gå ind på www.<br />

dyrevaernet.dk og<br />

tilmeld dig direkte.<br />

redaktion:<br />

Anne Marie Tiedemann (Ansvarsh.)<br />

amt@dyrevaernet.dk<br />

Layout og tryk: Fjerritslev Tryk A/S<br />

Hjemmeside: www.dyrevaernet.dk<br />

e-mail: info@dyrevaernet.dk eller<br />

internatet@dyrevaernet.dk<br />

Adresse: Dyreværnet, Islevdalvej 85,<br />

2610 Rødovre<br />

telefon: Internatet: Tlf. 44 94 66 95<br />

Fax. 44 91 74 78<br />

Akutte dyreværnssager:<br />

Tlf. 20 33 27 74 (8-18)<br />

Bestyrelse:<br />

Sanne Rosbøg (formand), Bente Lysholm<br />

(kasserer), Hanne Stajner, Heidi<br />

Boel, Merete Hørding, Anders Berthelsen<br />

(næstformand) og Mie Nielsen<br />

(medarbejderrepræsentant)<br />

Daglig ledelse:<br />

Direktør Anne Marie Tiedemann<br />

Dyreværnet er medlem af WSPA<br />

(World Society for the Protection of<br />

Animals)<br />

Forside: I øjeblikket har Dyreværnet<br />

ca. 30 kaninunger til formidling.<br />

<strong>Dyrets</strong> Værn udgives af<br />

Dyreværnet<br />

Foreningen til<br />

Værn for Værgeløse Dyr<br />

Åbent hus<br />

på internatet<br />

Lørdag d. 4. juni kl. 12.00-15.30<br />

Fokus på dyrene · Loppemarked<br />

Rundvisning · Masser af forfriskninger<br />

Kom til en spændende dag, hvor vi sætter fokus på dyrene.<br />

Bliv inspireret og få vejledning om hvilket dyr der er det helt rigtige familiedyr for dig<br />

og din familie. Hele dagen kan du stille spørgsmål og få gode råd fra dyreentusiaster.<br />

Vi glæder os til at se dig!<br />

Vi sætter<br />

fokus på katte<br />

Kom og mød Ayoe Hoff, som gerne<br />

deler sin store viden om katte og<br />

giver en forsmag på det spændende<br />

foredrag om, hvordan du kan lære<br />

at forstå og træne din kat<br />

torsdag d. 16. juni kl. 17.00<br />

(Læs mere side 13)<br />

Kom og støt et godt<br />

formål – hele overskuddet<br />

går til dyrene.<br />

HUSK! vI GIver 10%<br />

tIL MeDLeMMer<br />

PÅ ALt I BUtIKKen<br />

Christian H. Hansen<br />

fra partiet Fokus<br />

kikker også forbi!


Formanden har ordet<br />

Bedre dyrevelfærd på vej<br />

– måske også for dem, der lever på gaden.<br />

Det ser lidt lysere ud, ikke kun i vejret og<br />

årstiden, men også på flere dyrevelfærdsområder.<br />

Både herhjemme og internationalt.<br />

Justitsministeriet har for nyligt lovet, at<br />

den kattelov, som har været under udarbejdelse<br />

i årevis, meget snart er klar. Det er<br />

noget, Dyreværnet og andre dyreværnsforeninger<br />

i årevis har arbejdet for. Forhåbentlig<br />

vil en kattelov yde beskyttelse<br />

for danske katte – i hvert fald de, der er<br />

ejede af mennesker. Katteloven vil, når<br />

den forhåbentlig snart bliver en realitet,<br />

sikre katte minimumsstørrelser på deres<br />

opholdssteder, dyrlægehjælp og et maksimum<br />

for, hvor mange killinger en hunkat<br />

må få.<br />

Desværre er der stadig brug for bedre<br />

lovgivning til at beskytte de herreløse<br />

katte. De er i dag bogstaveligt talt jaget<br />

vildt, da mange mennesker ikke bryder sig<br />

om at have dem i deres nærvær. Danske<br />

herreløse katte lider ofte en grum skæbne.<br />

Enten lever de usselt og er tynde og syge,<br />

eller også indfanges de og aflives, fordi ingen<br />

vil tage ansvaret for dem. Det er trist<br />

at se, hvordan katte stadig i dag ses som<br />

et laverestående dyr end hunden. Og det<br />

på trods af, at katten for flere år siden har<br />

overhalet hunden som danskernes foretrukne<br />

familiedyr.<br />

I Dyreværnet arbejder vi til stadighed for<br />

bedre forhold for katte, og vi opfordrer<br />

alle katteejere til at få registreret og neutraliseret<br />

deres kat. Vi forsøger også efter<br />

bedste evne at hjælpe de herreløse/vilde<br />

katte, men med en forældet lovgivning og<br />

manglende ansvar fra mange kommuner<br />

er det en hård kamp.<br />

Men ikke kun i Danmark, også i mange<br />

andre europæiske lande er der i denne tid<br />

fokus på katte. I starten af maj afholdtes<br />

i Litauen den første konference om bedre<br />

dyrevelfærd for hunde og katte i de baltiske<br />

lande. Repræsentanter fra 40 lande<br />

var til stede for at hjælpe med at skabe<br />

det bedste afsæt til en lovgivning til beskyttelse<br />

af hunde og katte. Dyreværn et<br />

repræsenterede Danmark. Som bekendt<br />

er problemer med herreløse hunde og<br />

katte store i mange europæiske lande, og<br />

desværre vælger mange regeringer den<br />

billige løsning – der dog er meget dyr for<br />

hundene og kattene, der oftest betaler<br />

med deres liv.<br />

På trods af de chokerende billeder og<br />

fortællinger fra repræsentanter fra Syd- og<br />

Østeuropa var det meget positivt at deltage<br />

i konferencen og at se, hvor mange<br />

mennesker over hele Europa, der arbejder<br />

seriøst for at skabe bedre forhold for vores<br />

dyr. Også de herreløse. Og det var en ære<br />

at kunne være med til at udforme det, der<br />

skal blive til en dyreværnslov for de baltiske<br />

lande. Og på sigt til en EU-lovgivning,<br />

der skal sikre alle gadedyr i EU acceptable<br />

forhold og hjælp fra mennesker i stedet<br />

for mishandling. Fremtiden ser faktisk lysere<br />

ud for Europas mange millioner gadedyr.<br />

Læs meget mere om konferencen i<br />

Litauen andetsteds i bladet.<br />

God sommer.<br />

Bedste hilsener<br />

Sanne Rosbøg<br />

Formand<br />

www.dyrevaernet.dk<br />

DYREVÆRNET<br />

DYREVÆRNET – Foreningen til Værn<br />

for Værgeløse Dyr blev stiftet den 11.<br />

marts 1898 med det formål at redde<br />

herreløse og hjemløse hunde fra mishandling<br />

og aflivning. Siden 1910 har<br />

foreningen drevet internat forskellige<br />

steder i København / Frederiksberg.<br />

Internatet i Rødovre blev indviet i<br />

1954. I dag kan internatet huse familiedyr<br />

af næsten enhver art.<br />

DYREVÆRNET samarbejder med Politi<br />

og Falck, som kan indlevere herreløse<br />

dyr til vores akutafdeling hele døgnet,<br />

og den løsning bliver brugt mere end<br />

600 gange årligt. Desuden modtager<br />

vi et stort antal dyr fra private, som<br />

af en eller anden grund ikke længere<br />

kan passe det pågældende dyr.<br />

DYREVÆRNET hjælper hvert år flere<br />

hundrede forsvundne dyr tilbage<br />

til deres ejere og formidler omkring<br />

1600 dyr videre til nye omsorgsfulde<br />

hjem.<br />

DYREVÆRNET tager i et vist omfang<br />

imod dyr fra private mod en symbolsk<br />

betaling. Hunde og katte skal være<br />

vaccineret og hunde, der er ældre<br />

end 4 måneder, skal desuden være<br />

chipmærket eller tatoveret. I modsat<br />

fald kan der påregnes et dyrlægehonorar<br />

ved indleveringen.<br />

DYREVÆRNET overdrager først et dyr<br />

til en ny ejer, når foreningen har sikret<br />

sig, at ejer og dyr passer sammen. Det<br />

sker på basis af et interview med en<br />

dyrepasser. Ved overdragelsen betales<br />

et formidlingsgebyr, som oplyses på<br />

www.dyrevaernet.dk, tlf. 44 94 66 95<br />

eller på e-mail internatet@dyrevaernet.dk.<br />

DYREVÆRNET er en velgørende forening<br />

og godkendt af SKAT efter ligningslovens<br />

§ 8A til at modtage fradragsberettigede<br />

bidrag og afgiftsfri<br />

testamentariske gaver. Foreningens<br />

økonomi er baseret på bidrag fra<br />

private, virksomheder, fonde, legater<br />

samt medlemskontingenter. Enhver<br />

støtte vi modtager, går ubeskåret til<br />

dyreværnsarbejdet.<br />

MEDLEMSKONTINGENTER 2011<br />

Enkeltmedlemmer .......... kr. 175,00<br />

Par ................................. kr. 250,00<br />

Sparekassen Holstebro<br />

9106-0001815873


Smådyrsdag på internatet<br />

Katrine havde små gekkounger med,<br />

de var kun fem cm lange.<br />

Af Anne Marie Tiedemann<br />

Lørdag d. 7. maj havde vi fokus på smådyrene<br />

her på internatet. Der var åbent<br />

hus, og alle med interesse for smådyr<br />

kunne kigge forbi. Dagen var både for<br />

store og små, entusiaster samt nybegyndere,<br />

som måske skulle have deres første<br />

familiedyr.<br />

Når valget af familiedyr falder på en kanin,<br />

et marsvin, en chinchilla eller et helt<br />

fjerde dyr, er det mindst lige så vigtigt at<br />

sætte sig ind i dyrenes behov, som når der<br />

er tale om hunde og katte. Måske endda<br />

endnu vigtigere, fordi smådyrene ofte lever<br />

en stor del af deres liv i et bur, og man<br />

kan let gøre stor skade, hvis buret ikke er<br />

indrettet korrekt, eller fodersammensætningen<br />

ikke er, som den skal være.<br />

Hele dagen var der mulighed for at få<br />

gode råd og stille alle de spørgsmål, man<br />

måtte have.<br />

Der var masser af forskellige dyr tilstede.<br />

Dansk Marsvin Klub var på internatet for<br />

at fortælle en masse om marsvin. Vidste<br />

du fx, at man ikke bør have kaniner og<br />

marsvin gående sammen? De taler nemlig<br />

ikke det samme sprog.<br />

Katrine, som er dyrlægestuderende, og<br />

ved meget om krybdyr, delte også ud af<br />

sin store viden på dette område.<br />

Der var masser af kaninunger til beskuelse denne<br />

dag, og under kyndig vejledning og med gode råd<br />

fra vores smådyrsansvarlige Rikke fandt flere af<br />

dem nye hjem denne dag.<br />

I løbet af sommeren vil vi gentagne<br />

gange sætte fokus på smådyrene, for<br />

det er ofte her, der er et rigtig stort<br />

behov for råd og vejledning.<br />

På dagen for Åbent Hus<br />

var der salg af brugte bure.<br />

Mangler du et bur, og må<br />

det være brugt, så kig forbi<br />

– der er stadig nogle tilbage.


Konference om dyrevelfærd<br />

afholdt i Litauen<br />

Af Anne Marie Tiedemann<br />

Den 5.-6. maj blev ”The First Conference<br />

on Animal Welfare in the Baltic Region”<br />

afholdt i Vilnius, Litauen. Der var ca. 300<br />

deltagere fra 40 forskellige lande. Alle<br />

med det ene forhold at diskutere forholdene<br />

for familiedyr, både når det gælder<br />

lovgivningen i de enkelte lande, og når det<br />

gælder håndteringen i praksis.<br />

Dyreværnet var også repræsenteret på<br />

konferencen, og vi var inviteret med som<br />

oplægsholder som følge af vores ”nokill”-politik<br />

og vores viden omkring internatdrift<br />

og dansk dyreværnslovgivning.<br />

Der var også deltagelse af EU-repræsentanter<br />

på konferencen. Andrea Gavinelli,<br />

chef for EU-kommisionens kontor for<br />

Dyrevelfærd og –helbred, deltog også på<br />

konferencen. Andrea Gavinelli bidrog på<br />

konferencen med et indlæg om EU-kommisionens<br />

dyrevelfærds-strategi.<br />

Dagene gik med interessante faglige<br />

indlæg om alt lige fra lovgivningen, registrering<br />

af dyr, definition af dyrevelfærd til<br />

internatdrift. Og så var der en spændende<br />

gennemgang af de enkelte lande og deres<br />

fokus på dyrevelfærd. Det var med mange<br />

indtryk og gode oplevelser, vi tog hjem.<br />

Heldigvis kunne vi konstatere, at der er<br />

rigtig mange lande, som arbejder seriøst<br />

for at skabe god dyrevelfærd for hitte- og<br />

herreløse dyr. Men det var også tydeligt,<br />

at der stadig er en stor forskel, og der er<br />

stadig europæiske lande med skrækhistorier<br />

om hunde og kattes skæbner. I visse<br />

lande er det stadig hverdag, at gadehunde<br />

forgiftes, skydes af regeringernes ”tæskehold”,<br />

eller at der anvendes lignende inhumane<br />

aflivningsmetoder - udelukkende<br />

fordi økonomien spiller ind og det er billigere.<br />

I sammenligning med disse lande<br />

har dyrene det godt her i Danmark.<br />

Igennem de to dage mødte vi mange<br />

mennesker med hjertet på det helt rigtige<br />

sted. Svetlana fra Rusland boede i en<br />

60 m 2 lejlighed med sine 42 katte og 10<br />

hunde. Ella havde 52 katte i sin lejlighed!<br />

Tatiana havde oprettet sit eget private internat<br />

med plads til 1.000 hunde! Mange<br />

af dyrene fra de baltiske lande eksporteres<br />

til familier i Europa af den simple grund,<br />

at det er stort set umuligt at finde egnede<br />

familier med den rigtige indstilling til dyrene<br />

i de lande, hvor dyrene findes. Hvis<br />

dyrene skal samles op fra gaden igen tre<br />

måneder efter, de er formidlet, er det jo<br />

skruen uden ende.<br />

Der var også indlæg fra store, internationale<br />

organisationer, der arbejder i mark en<br />

med sygdomsbekæmpelse og neutraliseringsprojekter.<br />

Blandt andet fortalte en<br />

rumænsk dyrlæge om sit arbejde i Indien,<br />

Grækenland og Rumænien. Det var lærerigt<br />

at høre om, hvor vigtigt samarbejdet<br />

med lokalbefolkningen er, når sådanne<br />

projekter skal lykkes, for naturligvis kan<br />

man ikke fange alle dyr på en gang. Der<br />

er tale om et større koordineringsarbejde,<br />

hvor dyrlægerne må komme tilbage med<br />

jævne mellemrum for at behandle og neutralisere<br />

de dyr, der ikke var med i første<br />

omgang. Generelt tager det ca. to år at få<br />

overblik og kontrol over en population af<br />

fx gadehunde i en region.<br />

Hele konferencen mundede ud i en deklaration<br />

omkring ”ansvarsfuldt ejerskab<br />

af familiedyr”. Interessant og bestemt et<br />

skridt i den rigtige retning. Og vi fik en<br />

Dyreværnet var inviteret med til konferencen<br />

som oplægsholder for Danmark.<br />

Formand Sanne rosbøg fortalte om dansk<br />

lovgivning på dyreværnsområdet på<br />

godt og ondt og om, hvordan vi driver<br />

Dyreværnets internat med no kill-politik.<br />

Mange af de andre dyreværnsforeninger,<br />

der var repræsenteret fra det meste<br />

af europa, førte også no kill-politik og<br />

gjorde et imponerende stykke arbejde for<br />

herreløse hunde og katte.<br />

masse ny lærdom og gode ideer med<br />

hjem, så også danske dyr i fremtiden kan<br />

få glæde af vores deltagelse.<br />

I Danmark har vi endnu ikke lovpligtig registrering af katte, og i visse områder er der<br />

store problemer med herreløse katte og killinger. De formerer sig, og sygdomsbilledet er<br />

bestemt ikke altid ønskeligt.


6<br />

Det burde være muligt at indføre<br />

et ”hundetegn” i Danmark<br />

Af Anne Marie Tiedemann<br />

Da den nye hundelov blev vedtaget i<br />

2010, var Dyreværnet på barrikaderne.<br />

Vi hilste forbedringerne for hundene<br />

velkomne, men samtidig frygtede vi<br />

et blodbad på internatet som følge<br />

af, at hittehundene jo ikke har stamtavlen<br />

bundet om halsen, når politi og<br />

Falck indleverer dem. Hvordan skulle vi<br />

kunne bevise, at der var tale om lovlige<br />

hunde? Vi er stadig rigtig kede af den<br />

nye hundelov, der har kostet mange<br />

hundeliv, for vi er overbeviste om, at<br />

man kun kan tale om farlige individer,<br />

ikke farlige racer.<br />

I december 2009 nedsatte Justitsministeriet<br />

et hundeudvalg med det ene<br />

formål at kaste et kritisk blik på Hundeloven<br />

og komme med forslag til forbedringer.<br />

Udvalgets meget klare udmelding<br />

var, at et raceforbud bestemt ikke var<br />

vejen frem, hvis man skulle problemet<br />

med farlige hunde til livs. Som bekendt<br />

valgte regeringen alligevel – stik mod<br />

alle anbefalinger – at gennemtrumfe et<br />

forbud mod tretten racer.<br />

Det er ingen hemmelighed, at Dyreværnet<br />

finder den manøvre stærkt<br />

kritisabel. Men det er så let at kritisere.<br />

Hvad kunne stå i stedet for raceforbuddet,<br />

og hvad anbefaler Dyreværnet?<br />

Dyreværnet er stærk fortaler for<br />

snorpligt for alle hunde. Det er de<br />

færreste, der har 100 % kontrol over<br />

deres hund. Mange hunde kan ikke<br />

med andre hunde, og det er derfor<br />

sund fornuft at holde sin hund i snor.<br />

I Danmark findes der rigtig mange<br />

hundeskove og andre indhegnede<br />

arealer, hvor man gerne må gå med<br />

sin hund uden snor. Og man vil derfor<br />

fortsat have masser af muligheder<br />

for at aktivere sin hund og lade den<br />

udfolde sig uden snor på.<br />

Som ved alt andet er det vigtigt, at<br />

man ved, hvad man har med at gøre,<br />

når man anskaffer sig en hund. Ønsker<br />

man at gå på jagt, er det den<br />

mest naturlige ting i verden at tage et<br />

jagttegn. Vil man køre bil, skal man<br />

ifølge loven tage køre- og teoritimer<br />

og derigennem erhverve sig et kørekort.<br />

Hvorfor er det så ikke muligt<br />

i et så oplyst land som Danmark at<br />

indføre et hundetegn? Vil du have en<br />

hund, så må du tage et hundetegn.<br />

Sådan burde det være.<br />

Dyreværnet er stærk fortaler<br />

for at indføre et lovpligtigt<br />

kursus i at holde hund. Mange<br />

af de adfærdsproblemer, vi<br />

ser i dag, skyldes uvidenhed<br />

og manglende kendskab<br />

til hunde. et hundetegn vil<br />

hjælpe kommende hundeejere<br />

til at føle sig bedre rustet og<br />

klædt på til opgaven. Og avlere<br />

og internater til bedre at<br />

kunne gennemskue, hvem der<br />

egner sig til at have hund, og<br />

hvem der ikke gør.


Det kan blive din hund næste gang<br />

Onsdag d. 30. marts var bare en RIGTIG uheldig dag for Matti<br />

Af Anne Marie Tiedemann<br />

Før den nye hundelov trådte i kraft<br />

var det lovpligtig at hunde, der havde<br />

bidt, skulle gennemgå en adfærdstest.<br />

Sådan er det ikke længere. Ifølge den<br />

nye hundelov, der blev vedtaget d. 1.<br />

juli 2010, kan politiet dømme en hund<br />

til aflivning uden yderligere vurdering<br />

af, hvordan og hvorfor den har bidt.<br />

Meget uheldigt set med Dyreværnets<br />

øjne. Vi frygter, at vi vil se flere aflivninger<br />

af privatejede hunde, der bare<br />

har været uheldige eller lidt for voldsomme<br />

i leg.<br />

I april havde vi her på internatet<br />

et godt eksempel på, hvor slemt det<br />

kan gå. Matti blev dømt til aflivning,<br />

fordi han i leg kom til at give en anden<br />

hund en flænge med sin hjørnetand!<br />

Hunden blev efterfølgende tilset af en<br />

dyrlæge, som valgte at give den smertestillende<br />

og indlægge et dræn for at<br />

forhindre infektion. Hunden blev også<br />

syet – men det var ikke pga. skram-<br />

merne – det var pga. drænet. Selv om<br />

der var tale om et uheld, blev Matti<br />

dømt til aflivning. Situationen ville helt<br />

sikkert have set anderledes ud, hvis<br />

Matti forud for dommen var blevet<br />

adfærdstestet. Han burde have haft<br />

muligheden for at bevise, at han ikke<br />

var en farlig hund, men bare havde<br />

været uheldig. Også selvom han er af<br />

racen rottweiler.<br />

Heldigvis endte historien lykkeligt for<br />

Matti. Hans dom blev nemlig omstødt<br />

efter utallige klager til Rigspolitiet, og<br />

han fik lov til at komme hjem til sine<br />

ejere igen, hvor han forhåbentlig vil få<br />

rigtig mange gode år endnu.<br />

Matti er til daglig den skønneste familiehund, han<br />

har et dejligt temperament og viser ikke den fjerneste<br />

aggressivitet over for andre hunde – heller ikke<br />

andre hanhunde. Han er bare en stor ung hund, der<br />

gerne vil lege. Desværre er han en rottweiler! Har det<br />

mon haft en indflydelse, da politiets besluttede at<br />

Matti skulle aflives?<br />

Hvornår er det skambid?<br />

- Som det er i dag, er det politiet alene,<br />

der vurderer, hvornår der er tale om skambidning.<br />

I politiets vejledning er skambidning<br />

defineret som en alvorlig bidskade,<br />

der kræver læge/dyrlægebehandling, suturering<br />

og eventuel sygemelding, siger<br />

Pernille Hansen der er en af de dyrlæger<br />

justitsministeriet har udpeget som hundesagkyndig.<br />

Ordret lyder definitionen<br />

af et skambid således:<br />

”Som skade anses bl.a. sår eller flænger,<br />

der kræver syning. Skader på et menneske<br />

vil almindeligvis have nødvendiggjort<br />

lægehjælp eller længere tids sygeleje<br />

eller uarbejdsdygtighed, og skader på<br />

andre hunde vil almindeligvis have nødvendiggjort<br />

dyrlægehjælp. Hvis det er<br />

nødvendigt at aflive den angrebne hund<br />

på grund af dens skader eller hunden dør<br />

i forbindelse med angrebet, vil der ligeledes<br />

være tale om skambidning”.<br />

Denne definition er for upræcis, den<br />

har ikke baggrund i faglighed, og den<br />

kan medføre, at hunde, der ikke reelt er<br />

farlige, kan aflives. Den Danske Dyrlægeforening<br />

har sammen med Dansk Kennel<br />

Klub udarbejdet en mere præcis og fagligt<br />

begrundet beskrivelse af, hvornår en<br />

hund kan siges at være farlig alene ud fra<br />

dens måde at bide på. Denne er indsendt<br />

til Rigspolitiet, siger Pernille Hansen.<br />

Forskellig politikreds – forskellig dom<br />

tidligere i år er en labrador blevet ’frikendt’ efter<br />

at have bidt en hvalp ihjel. Labradoren og dens<br />

ejer slap med et påbud om at gå med hunden i<br />

snor. Hvorfor skulle Matti så aflives på grund af en<br />

flænge på 4 cm, der blev skabt i leg? Det her handler<br />

ikke bare om Matti – det handler også om hr. og<br />

fru Danmarks retssikkerhed!<br />

7


Forår på internatet<br />

Af Anne Marie Tiedemann<br />

Tinka kom hjem igen<br />

Tinka blev fundet strejfende rundt<br />

på Christiania. Og hun er et levende<br />

bevis på, hvor svært det kan<br />

være at finde de rigtige ejere, selv<br />

om hunden er chippet. Især hvis<br />

omregistreringen i Dansk Hunderegister<br />

ikke er up-to date. Tinka var<br />

chippet, men hun var ikke registreret<br />

som tilhørende sine nuværende<br />

ejer, så gode råd var dyre. Tinkas<br />

tidligere ejer havde fået hende allerede<br />

som hvalp, men uheldigvis<br />

fandt ejeren ud af, at man ikke måtte have hund i beboelsen, hvor<br />

han boede, og derfor var han tvunget til at finde et nyt hjem til<br />

hende, allerede da hun kun var 6 måneder gammel. Gennem fælles<br />

venner og bekendte blev det helt rigtige hjem fundet til Tinka<br />

– troede man! Stor var den tidligere ejers forbløffelse derfor også,<br />

da det viste sig, at hun et halvt år efter var fundet på Christiania.<br />

Tinkas tidligere ejer boede i Sønderborg, han ville hellere end gerne<br />

have sin hund igen. Ejeren er flyttet og der, hvor han nu bor, må<br />

man gerne have hund. Så vi måtte en tur til Sønderborg, hvor Tinka<br />

nu lever i bedste velgående. Der var ingen ende på Tinkas glæde,<br />

da hun så sin gamle ejer. Det var helt sikkert den rigtige beslutning<br />

at tage turen til Sønderborg - og Tinka blev reddet.<br />

Hilsen fra Feline<br />

Her er en lille hilsen fra Feline, som vi fandt sidste år ved denne tid,<br />

hvor der var sne og meget koldt. Hun blev bragt ud til jer som hittekat,<br />

for vi skulle jo ikke ha’ kat igen, og der blev hun så fremlyst i 5<br />

dage. Feline havde øremider og skulle i narkose to gange for at få det<br />

ordnet, sår på trædepuderne, og hun var meget dehydreret, da vi indleverede<br />

hende. Men alligevel var vi faldet for det lille pus, og ringede<br />

ud til jer og meddelte, at vi var interesserede i at adoptere hende, hvis<br />

der ikke meldte sig nogen ejere. Da vi hentede hende, var hun blevet<br />

steriliseret og øretatoveret. Foderet var killingefoder, for hun skulle<br />

tage på. Hun var så lille, at vi troede, at hun kun var 8-9 mdr. Men ud<br />

fra hendes tænder at bedømme mente I, at hun var 1½-2 år. Nu er<br />

Feline en del af vores familie, og hun trives rigtig godt, og vi er hende<br />

dybt taknemmelig for, at hun valgte os som sit nye hjem.<br />

King blev forladt<br />

King er en rigtig rottweiler. Han kan være lidt hård i filten, og derfor<br />

er vi også meget bevidste om, hvilket hjem han kommer til. Han<br />

skal ud og være en arbejdshund. Men ak, vi er ikke perfekte. Vi<br />

troede, vi havde fundet det helt rigtige sted til King. Han skulle<br />

være lastvognshund dvs. at han kunne tilbringe hele dagen sammen<br />

med sin ejer og samtidig have sit ”arbejde” med at passe på<br />

lastbilen. Og så havde ejeren rottweiler-erfaring. Få dage efter King<br />

var hentet, ringede vi op for at høre, hvordan det gik. Alt gik godt,<br />

lød beskeden. Derfor blev vi noget overraskede, da vi 18 dage senere<br />

blev ringet op af Midt- og Vestsjællands politi. King var blevet<br />

fundet som hittehund, strejfende rundt på Falster. Og ingen havde<br />

hentet ham trods gentagne forsøg på at få fat i den rigtige ejer. Vi<br />

undres, for ville ejeren ikke alligevel have King, kunne han jo bare<br />

have kontaktet os. Når adoptionen ikke går som planlagt, tager vi<br />

gerne vores hunde tilbage – faktisk skriver den nye ejer under på,<br />

at hunden skal tilbageleveres til Dyreværnet, hvis man ikke kan eller<br />

vil have hunden alligevel. På den måde sikrer vi os, at vi kan sørge<br />

for at finde et egnet hjem til den. Men selvfølgelig gør vi ved alle<br />

adoptioner et stort nummer ud af at forklare den nye ejer, at dyr<br />

ikke er en ”vare”, der bare kan returneres – der skal være en god<br />

grund til at levere det tilbage, når man først har adopteret det.<br />

Mads<br />

Mads var lidt af en trist sag. Han kom<br />

ind her på internatet, fordi hans ejer<br />

skulle på hospitalet. Velplejet kan man<br />

vist næppe kalde ham. Alt pelsen måtte<br />

af, for der var filter og knuder over det<br />

hele. Når vi får en hund som Mads, er det<br />

altid svært, for vi står i en situation, hvor<br />

vi gerne vil rådgive de nuværende ejere<br />

om, hvordan Mads kan få det bedre. På<br />

den anden side vil vi også gerne finde et<br />

nyt hjem til Mads, i en familie, der ved,<br />

hvad det vil sige at have hund. I Mads’<br />

tilfælde endte historien godt, for det gik helt af sig selv. Vi hørte<br />

aldrig fra ejeren, selvom vi ringede og sendte utallige breve. Så han<br />

fik en ny, god ejer, som kan tage sig godt af ham.


Ilder med lårbensbrud<br />

Hvad gør man ved en ilder med<br />

lårbensbrud? Det spørgsmål måtte<br />

vi stille os selv, da Arnold en dag<br />

blev indleveret af politiet her på<br />

internatet. I hvert enkelt tilfælde<br />

vurderer vi, hvad der er bedst for<br />

dyret. Vores dyrlæge konstaterede,<br />

at bruddet var forholdsvis<br />

ukompliceret og nemt ville kunne<br />

gro sammen. Men det krævede 4<br />

ugers burro. Ingen hop, ingen leg, ingen løb, men så skulle Arnold<br />

også nok være god igen. Det viste sig at holde stik. Arnold fik selvfølgelig<br />

masser af opmærksomhed i den periode, han skulle sidde<br />

helt alene i sit lille bur. I dag bor han sammen med tre andre ildere,<br />

og han har det som blommen i et æg.<br />

Fire hunde fra Amager<br />

Åh ja…pladshunde. Nogle har det godt, og nogle har en kummerlig<br />

tilværelse. I længere tid har vi kendt til en sag, hvor fire hunde<br />

levede under kummerlige forhold ved et autoværksted på Amager.<br />

Politiet har også været involveret. Men der skal desværre rigtig meget<br />

til, før der kan gribes ind. Det var en ældre mand, der ejede hundene.<br />

Der var glasskår over det hele, hundene boede i bilerne, og<br />

foder var vist mere tilfældigt end planlagt. Det var derfor en rigtig<br />

glædelig nyhed, da vi fredag d. 3. marts blevet ringet op, om ikke<br />

vi ville komme og hente hundene, for de ville ikke have dem mere!<br />

Vi var forbløffede, men skyndte os straks at køre af sted. Det var fire<br />

skrækslagne hunde, vi mødte. Det tog lang tid at fange dem, for de<br />

var bestemt ikke vant til kontakt med mennesker. Vi tog hundene<br />

med til internatet, hvor genopbygningen af deres selvtillid og tillid<br />

til mennesker straks gik i gang. Ved hjælp af tålmodighed, godbidder<br />

og masser af opmærksomhed er det lykkedes at trænge ind til<br />

hundene, som i dag er trygge ved de mennesker, der passer dem. De<br />

leger, og de har det godt, men de kommer aldrig over deres hårde<br />

start på livet. Der er fundet nye gode hjem til dem alle fire, men ikke<br />

gennem vores traditionelle formidling, for hunde som disse har helt<br />

specielle behov, og det er vigtigt, at man ved, hvordan man skal behandle<br />

hunde,<br />

som i den grad<br />

har haft et<br />

svigt. Og derfor<br />

er det helt specielle<br />

forhold,<br />

der har gjort<br />

sig gældende i<br />

dette tilfælde.<br />

Kaninunger<br />

Det er helt klart sæson for dyrebørn!<br />

Her på internatet har<br />

vi fået de sødeste kaninunger,<br />

der er klar til formidling. Dejligt<br />

– men også desværre, for<br />

de er her jo, fordi en masse<br />

hittekaniner er fundet i naturen,<br />

og endnu en gang må vi<br />

konstatere, at de er nok ikke<br />

havner der af sig selv.<br />

Papegøjen William<br />

Lige nu har internatet en Grå<br />

Jaco til formidling. William er<br />

en yngre herre på ca. 10 år. Han<br />

er her, fordi hans ejer desværre<br />

er død. Og ja, man kan faktisk<br />

godt kalde en papegøje for kælen<br />

og kærlig. Se lige billedet<br />

her, hvor vores dyrepasser Rikke<br />

er i nærkontakt med William.<br />

Silke<br />

Er der mon nogen, der mangler en lille<br />

hund med en græsk chip? Silke, som<br />

hun kom til at hedde, var en ældre<br />

dame, der blev indleveret i april her<br />

på internatet. Overvægtig og bestemt<br />

ikke i en god stand. Pelsen var uplejet,<br />

masser af tænder måtte ud, og en operation<br />

for nyresten måtte der også til.<br />

Men vi vurderede alligevel, at det var<br />

værd at give Silke en chance. Selv vores<br />

dyrlæge var solgt og var lige ved at<br />

tage denne fine dame med hjem. Vi har fikset og plejet Silke, og vi<br />

vil gerne ønske tillykke til Silkes nye ejere, der har fået en pragtfuld<br />

hund. Vi håber på masser af gode år endnu til Silke.<br />

Faktisk har vi masser af forespørgsler på ældre dyr.<br />

Hvis man selv er oppe i årene, hvorfor skal man så<br />

have en hvalp? Det kan meget let ende med at blive<br />

en dårlig kombination. Det er meget bedre at finde<br />

en hund med samme aktivitetsniveau som én selv.<br />

Hvis du vil give et godt otium til en ældre hund, så<br />

hold øje med vores hjemmeside. vi har jævnligt ældre<br />

dyr til formidling.


Egon<br />

10<br />

Kære Internat<br />

Her en lille hilsen fra mig, Egon. Jeg er<br />

nu blevet godt fem måneder og er en<br />

rigtig flot fyr.<br />

De første uger var lidt svære. Jeg<br />

var vant til hundesprog og skulle til at<br />

vænne mig til menneskesprog. Min<br />

familie og jeg havde lidt svært ved at<br />

kommunikere, og jeg blev noget aggressiv.<br />

Jeg bed og knurrede – hvilket<br />

skræmte mine forældre lidt, da mine<br />

søstre blev rigtig bange, for det var ikke<br />

bare for sjov, jeg bed og knurrede.<br />

Mine forældre besluttede sig for at få<br />

en hundetræner hjem – inden den almindelige<br />

træning begyndte. Han gav<br />

os et lynkursus på 1½ time, og herfra<br />

er det kun blevet bedre. Han fortalte<br />

mine forældre, at jeg var en meget do-<br />

minerende hanhund, som gerne ville<br />

sættes på plads på en god måde. Mine<br />

forældre var vant til hanhund, men<br />

ikke én som mig.<br />

Jeg går nu til træning hver søndag –<br />

og det er supergodt. Jeg er bare blevet<br />

så dygtig. Kan sitte, dække, gi’ pote og<br />

rulle rundt på kommando. Derudover<br />

er jeg en tur i ”hundeskoven” hver<br />

eftermiddag, hvor jeg mødes med alle<br />

mine venner. Når vi er flest, er vi op til<br />

10 hunde samlet, og det er bare sjovt.<br />

Alle de andre synes i øvrigt, at Egon er<br />

det bedste navn, de har hørt længe.<br />

Når jeg skal passes, kommer jeg ud til<br />

min veninde, Sille. Hun er et par år ældre<br />

end mig, og vi råhygger, når vi skal<br />

sove sammen.<br />

Nå, men det jeg ville sige var også<br />

bare, Tak fordi jeg fik den familie jeg<br />

fik – jeg er en superglad hund.<br />

Jeg har vedhæftet to billeder. På det<br />

ene er jeg ude og nyde solen, mens<br />

min familie gør rent i huset. På det andet<br />

smalltalker jeg med min legekammerat,<br />

Birger, som er en stor kanin.<br />

Nogen gange kan jeg ikke lade ham<br />

være, så putter mine søstre bare Birger<br />

tilbage i sit bur.<br />

Kærlig hilsen<br />

Egon (og resten af<br />

familien Vagnkilde)<br />

Flyttede<br />

Af Sanne Rosbøg<br />

Hos Dyreværnet har vi heldigvis rigtig<br />

mange gode og trofaste frivillige, der<br />

gør en stor forskel, og som gør opholdet<br />

på internatet lidt lettere for de<br />

mange dyr, der må bruge lidt af deres<br />

liv på at vente på et nyt, trygt hjem.<br />

Og der er mange måder at hjælpe<br />

på, hvis man er dyreven. Anne Gitte<br />

Distler har taget skridtet og er flyttet<br />

til Spanien med det ene formål at<br />

hjælpe dyrene på et spansk internat.<br />

- Jeg kom til Marbella på Solkysten i<br />

Spanien 1. november 2010 og er her<br />

på ubestemt tid. Jeg er ulønnet frivillig<br />

på internatet TripleA (www.aaahelps.<br />

com) og har planlagt at leve af egen<br />

indkomst fra mit firma JobbetErDit.<br />

dk. Så kan jeg arbejde hernedefra om<br />

aftenen og hjælpe dyrene om dagen,<br />

fortæller hun om sit nye liv.<br />

På det spanske internat bor omkring<br />

600 dyr, primært hunde, men<br />

også mange katte og få kaniner og<br />

andre nødstedte dyr. Anne Gitte arbejder<br />

primært for hundene ved at<br />

fodre, gøre rent, lufte og socialisere.


til Spanien<br />

for at redde dyr<br />

Derudover samler hun penge ind ved<br />

at lave events på markeder i Marbella<br />

hver uge.<br />

- Jeg har altid haft en drøm om<br />

at gøre noget aktivt for nødstedte<br />

dyr og det har udelukkende været<br />

økonomi, der har afholdt mig fra at<br />

gøre det tidligere. Men ved at have<br />

et firma, hvor jeg kan arbejde online,<br />

uanset hvor i verden jeg er, er det blevet<br />

muligt. Mange ting kan afholde<br />

os fra at gå efter vores drøm, men<br />

hvis man ser konkret på, HVAD det er,<br />

der afholder os fra det - så kan man<br />

begynde at arbejde med det og gøre<br />

drømmen mulig, fortæller hun om sin<br />

store beslutning.<br />

Anne Gittes kærlighed til dyr og<br />

især hunde er helt naturlig og startede<br />

allerede, da hun var barn:<br />

- Jeg er vokset op med hund og har<br />

altid haft et blødt hjerte over for dyr<br />

af alle slags. Mine hunde gennem tiden<br />

har hver dag formået at bringe et<br />

smil frem hos mig. De giver os mennesker<br />

så meget igen med deres ligefremhed,<br />

gode humør, loyalitet og er<br />

fantastisk selskab. Jeg har altid haft<br />

meget let til tårer, når dyr blev misrøgtet,<br />

da de er sådan nogle kære og<br />

uskyldige skabninger.<br />

- Jeg kommer til at tænke på følgende<br />

citat af Kaj Munk: »Bare en<br />

hund«, er der mennesker, der siger. Er<br />

det »bare«, at et andet liv har sluttet<br />

sig til mit, at en hale klapper i gulvet<br />

af glæde ved at høre min stemme,<br />

at en snude fortroligt stikker sig ind<br />

i min hånd, at to øjne røber mig verdener<br />

af tillid og hengivenhed?«<br />

Og naturligvis er der masser af oplevelser,<br />

der sætter sig dybt i hjertet,<br />

når man arbejder så tæt med dyr,<br />

der har været dårligt behandlet, men<br />

som alligevel viser tillid og kærlighed.<br />

- Jeg så en hund på internatet, som<br />

konstant måtte forsvare sig selv over<br />

for de øvrige hunde, der overfaldt<br />

hende i flok. Hun hang i indhegningen<br />

i det lille bur, hvor de var stuvet<br />

sammen og kæmpede hvert sekund<br />

for at holde de andre væk. Desperat,<br />

skræmt og med bedende øjne, borede<br />

hun sig ind i mit hjerte. Og da<br />

jeg ikke kunne få hundene til at lade<br />

hende være, tog jeg hende med mig<br />

hjem uden betænkningstid. Nu har<br />

vi boet sammen i fem uger, og hun<br />

skal til et godt hjem i København.<br />

Det har glædet mig hver dag at se<br />

hendes evige taknemmelige blik,<br />

hver gang jeg fodrer hende, klapper<br />

hende, går tur eller bare kigger<br />

på hende. Hun følger hvert et skridt,<br />

jeg tager og er den mest følsomme<br />

og kærlige hund, man kan forestille<br />

sig. Jeg græd, da jeg så hende første<br />

gang, og jeg kommer til at græde,<br />

når jeg sætter hende på flyet til København.<br />

Både af glæde for hendes<br />

fremtid, men også fordi jeg kommer<br />

til at savne Kika.<br />

Men ikke alle oplevelser på et<br />

dyreinternat er lige gode, og sommetider<br />

må man træffe en svær<br />

beslutning, selvom man har knyttet<br />

sig til dyrene. Og efter kort tid på internatet<br />

i Marbella fik Anne Gitte sin<br />

første barske oplevelse, da hun skulle<br />

passe et lille kuld af hvalpe.<br />

- Jeg havde tre små hvalpe på to<br />

måneder hos mig i pleje, men vi opdagede,<br />

at de desværre var smittet med<br />

den udslettende parvovirus, inden jeg<br />

nåede at tage dem fra internatet. Den<br />

ene dag var de nogle glade og energiske<br />

krudtugler, der spænede rundt og<br />

legede. Men i løbet af en nat var de<br />

én efter én dvaske og trætte. De ville<br />

ikke spise eller drikke, og jeg sad med<br />

dem nat og dag og tvangsfodrede<br />

dem med en sprøjte, gik den tunge<br />

gang til dyrlægen med blanke øjne<br />

hver dag for at få diverse indsprøjtninger<br />

og håbede af hele mit hjerte,<br />

at vi kunne redde dem. Jeg glemmer<br />

ikke de sørgelige øjne, som kiggede<br />

op på mig fuld af smerte og et udtryk,<br />

der skreg: »hjælp mig«. De små søde<br />

hvalpe kæmpede en umulig kamp.<br />

Den oplevelse gjorde mig bevidst om<br />

det ansvar og den magt, vi som mennesker<br />

har over dyrs liv og vilkår, fortæller<br />

hun.<br />

Anne Gitte har allerede besluttet<br />

at beholde en af de hunde, som hun<br />

har lært at kende under sit ophold i<br />

Spanien.<br />

- Jeg vidste, før jeg tog af sted, at<br />

jeg ikke kunne lade være, og jeg har<br />

allerede adopteret en lille hvalp til mig<br />

selv. Hun blev fundet hængende i en<br />

plasticpose på sidespejlet på en bil på<br />

en parkeringsplads. Efterladt til at dø<br />

og var da også tæt på at dø af dehydrering<br />

og var ædt af lopper. Hun blev<br />

bragt til internatet, og jeg blev straks<br />

forelsket og tog en hurtig beslutning<br />

om, at hun ikke skulle vokse op på<br />

et internat til en uvis fremtid, men bo<br />

hos mig og min egen lille hund fra<br />

Danmark. Jeg håber naturligvis også,<br />

at jeg kan få endnu flere med hjem til<br />

andre gode hjem.<br />

Man kan læse mere om hundene<br />

og de andre dyr på tripleA på www.aaahelps.com<br />

11


12<br />

500 dyreværnssager om året!<br />

Så stort er antallet af sager, som årligt anmeldes<br />

skriftligt til Dyreværnet. Vi beder altid om en skriftlig<br />

anmeldelse, da det er vigtigt for os at få detaljerne<br />

så præcise som overhovedet muligt. Mange<br />

af sagerne drejer sig om smådyr. Det er nemlig ikke<br />

bare sådan lige at anskaffe sig en kanin eller marsvin.<br />

Som ved alle andre dyr er det vigtigt, at man<br />

sætter sig ind i, hvad det rent faktisk kræver.<br />

Så galt kan det gå, når man holder<br />

kaniner, men ikke ved nok om pasning<br />

og adfærd.<br />

Her i foråret blev vi kontaktet af en<br />

ung familie, der havde 8 kaniner. De<br />

ringede selv til os, fordi de ikke kunne<br />

overskue situationen længere. For to<br />

år siden havde de købt to kaniner.<br />

De var sikre på, at der var tale om to<br />

hun-kaniner, men der gik ikke længe,<br />

så kom det første kuld unger. Og der<br />

kom flere….<br />

Kaninerne blev ved med at yngle.<br />

Mange af ungerne overlevede ikke.<br />

De blev enten spist af forældrene eller<br />

bukkede under pga. kulde, stress<br />

og dårlige forhold.<br />

Da de kom med kaninerne, var<br />

deres tilstand temmelig miserabel.<br />

Intakte hanner havde gået sammen,<br />

og slåskampe havde givet mange<br />

sår. De havde store sår på ryggen, og<br />

pga. dårlig pleje og pasning var sårene<br />

fyldt med svamp. Kaninerne var<br />

skræmte og bestemt ikke vant til at<br />

omgås mennesker. Det var en voldsom<br />

omgang at skulle starte op med<br />

Et andet eksempel på misrøgt er<br />

kaniner, hvor tænderne ikke er passet.<br />

En kanins tænder vokser hele<br />

livet, og hvis ikke de slides, ja, så går<br />

det galt! Her var undertænderne<br />

så lange at de trykkede kaninen på<br />

næsen. Vi ser også tit kaniner med<br />

negle der ikke er passet. Ved man<br />

ikke hvordan neglene skal behandles<br />

kan vi kraftigt opfordre til at opsøge<br />

nærmeste dyrlæge og få en demonstration.<br />

behandling mod sår og svamp, hvilket<br />

vil sige vask og føntørring to gange<br />

om ugen. Føntørring var nødvendigt,<br />

da det var udekaniner.<br />

I dag er kaninerne sunde og raske,<br />

og de har lært at omgås mennesker.<br />

Af de 8 kaniner var der 4 hunner –<br />

alle gravide! Vi har derfor kaninboom<br />

her på internatet. Ikke mindre end 30<br />

kaninunger er klar til formidling.<br />

En sådan sag viser, hvor galt det kan<br />

gå, når man ikke sætter sig ordentlig<br />

ind i kaninernes pleje og pasning.<br />

Har man spørgsmål, er det altid bedre<br />

at spørge en gang for meget end en<br />

gang for lidt. Det er små levende væsner,<br />

det drejer sig om. Og når du skal<br />

leve hele livet i et bur, er forholdene i<br />

buret ekstremt vigtige.<br />

Husk<br />

at når du er medlem<br />

af Dyreværnet får du<br />

10% i rabat<br />

på foder og tilbehør<br />

i vores butik<br />

Internatet har masser af<br />

kaninunger til formidling.


Lær om katten<br />

Foredrag om kattens<br />

adfærd og problemadfærd<br />

torsdag den 16. juni kl. 17.00-22.00<br />

Katten er det mindst domesticerede<br />

af vores husdyr – den har allerhøjst<br />

levet i nærheden af mennesker i 9000<br />

år. Katten er det tætteste, mennesket<br />

kommer på at leve sammen med et<br />

vildt dyr.<br />

Denne aften har kommende adfærdsbehandler<br />

Ayoe Hoff lovet at<br />

give os et spændende indblik i kattens<br />

komplicerede og fascinerende adfærd.<br />

Foredraget tager udgangspunkt<br />

i kattens naturlige adfærd og kommer<br />

herigennem omkring adfærd,<br />

som de fleste katteejere observerer<br />

dagligt. Foredraget fortsætter med<br />

en diskussion om, hvornår kattens<br />

adfærd bliver et problem. Ayoe gennemgår<br />

desuden de mest almindelige<br />

adfærdsproblemer observeret hos<br />

katten og fremgangsmåder til løsning<br />

af disse.<br />

• Hvorfor gnider katten sit hoved<br />

mod os, når den siger goddag?<br />

• Hvorfor leger katten med sit bytte,<br />

inden den slår det ihjel?<br />

• ER katten faktisk sin egen?<br />

• Hvorfor kradser katten<br />

i møblerne?<br />

• Hvorfor bider nogle katte pludselig,<br />

når man har kælet dem?<br />

Få svar på disse og mange andre<br />

spørgsmål.<br />

Foredraget vil omfatte<br />

følgende hovedpunkter:<br />

• Kattens naturlige adfærd: For at<br />

forstå den adfærd, vi dagligt ser hos<br />

vores ’stuetiger’, er det vigtigt at<br />

kende til kattens naturlige adfærd:<br />

Katten er den mest specialiserede<br />

jæger af alle pattedyr, og videre er<br />

katten ’semi-solitær’, det vil sige,<br />

at katten klarer sig lige så godt, og<br />

nogle gange bedre, for sig selv end i<br />

selskab med andre katte og mennesker.<br />

Meget af den adfærd, der observeres<br />

hos den domesticerede kat<br />

i dag, har baggrund i disse faktorer.<br />

Foredraget indledes derfor med en<br />

introduktion til kattens fortid som<br />

en vild, solitær jager.<br />

• Foredraget gennemgår dernæst<br />

adfærd, som de fleste katteejere<br />

observerer dagligt hos deres kat, og<br />

sætter denne adfærd i relation til<br />

kattens baggrund som semi-solitær<br />

jæger: hilse-ritualer, afmærkningsadfærd,<br />

legeadfærd og kattens sociale<br />

adfærd over for mennesker og<br />

andre katte.<br />

• Problemadfærd hos katten: Under<br />

foredraget diskuteres først, hvornår<br />

adfærd bliver til problemadfærd.<br />

Dernæst gennemgås de mest typiske<br />

former for problemadfærd observeret<br />

hos domesticerede katte,<br />

herunder specielt urenlighed og aggression<br />

både over for mennesker<br />

og dyr. Og endelig diskuteres, hvordan<br />

sådan problemadfærd for det<br />

første kan forebygges, før adfærden<br />

opstår, og for det andet hvordan<br />

problemadfærd kan behandles, når<br />

den først er opstået. Eksempler inddrages<br />

fra adfærdskonsultationer,<br />

og tilhørerne er velkomne til selv at<br />

komme med eksempler.<br />

tilmeld dig senest d. 14. juni på<br />

info@dyrevaernet.dk eller på dyreværnets facebookside.<br />

Arrangementet koster kr. 100,-<br />

som indbetales på konto 9106-0001815873 i forbindelse med tilmeldingen.<br />

Prisen er inkl. sandwich samt drikkevarer.<br />

13


14<br />

Foreningen Fair Dog<br />

Af Charlotte Fabis<br />

Fair Dog er en nystartetforening, der arbejder upolitisk og uden<br />

personlige interesser for alle hundeejere og hunde i Danmark.<br />

Vi har et samarbejde med eksperter indenfor forskning og udvikling<br />

i såvel ind- som udland. Fair Dog indsamler også viden<br />

omkring lovgivninger og uddannelsesprogrammer, og vi arbejder<br />

på brugbare lovgivningsmodeller, som vi forhåbentlig i nær<br />

fremtid kan få indført, i stedet for den nuværende forbudslov.<br />

Fair Dog er en forening for alle hundeejere og hunde uanset<br />

race eller herkomst.<br />

Ideen til foreningen Fair Dog er opstået som en konsekvens<br />

af den nye hundelov. Det var lidt af en brat opvågning, da den<br />

blev vedtaget. Vi havde aldrig forestillet os, at det i dagens Danmark<br />

var nok at tro, at man behøvede ikke viden og fakta, for<br />

at kunne vedtage en lov.<br />

Det er skræmmende, at man kan lave lovgivning på frygt og<br />

ikke har fakta og sin dokumentationen. Har man fulgt debatterne<br />

omkring de såkaldte ”muskelhunde” og ”kamphunde”,<br />

hvilket er begreber og ikke racer, vil man hurtigt se, at der findes<br />

mange myter og ammestuehistorier og meget lidt faktuel viden.<br />

Det samme billede fik man under forhandlingerne og høringerne<br />

i Folketinget omkring behandlingen af raceforbuddet.<br />

Mange uheld og ulykker kunne have været forhindret, hvis<br />

vi her i Danmark blev bedre til at uddanne hundeejere, og det<br />

gælder ikke kun ejere af hunde, men ejere af dyr generelt. Alt<br />

for ofte hører man sætningen ”Hunden angreb uden varsel”.<br />

Der er altid en advarsel, før en hund angriber. Ejerne er desværre<br />

bare alt for dårlige til at læse hundens signaler, eller også kender<br />

de ikke hundens signaler, fordi de aldrig har lært det eller sat sig<br />

ind i hundens adfærd. Derfor ender det tit med problemer, og i<br />

sidste ende er det hundene, som må betale den ultimative pris<br />

for ejernes uansvarlighed og folks uvidenhed. Det skal der laves<br />

om på, og netop derfor blev foreningen Fair Dog stiftet.<br />

Du kan læse mere om foreningen på foreningens hjemmeside<br />

www.fairdog.dk, hvor der også er mulighed for at støtte<br />

foreningen.<br />

Nyt fra DOSO<br />

Årsmøde<br />

I midten af maj afholdtes årsmøde i DOSO,<br />

der er Danmarks største sammenslutning<br />

af dyreværnsforeninger. På denne dag blev<br />

DOSO endnu stærkere, da hele tre foreninger<br />

blev optaget som nye medlemmer af organisationen.<br />

Pindsvinevennerne, der igennem<br />

mange år har gjort et stort stykke arbejde<br />

for at redde og genudsætte tilskadekomne<br />

pindsvin, blev optaget som nyt medlem. Det<br />

samme gjorde ungdomsforeningen Dyrenes<br />

Alliance, der i tæt samarbejde med Anima<br />

(som allerede er medlem) arbejder for pelsdyr<br />

og landbrugsdyr. Den tredje forening, vi<br />

kunne byde velkommen, er Danish Friends of<br />

Animals, som arbejder for bedre velfærd for<br />

hunde og katte i især Grækenland og Portugal.<br />

Foreningen er stiftet af dyrlæge Christina<br />

Jespersen, der flere gange om året rejser til<br />

disse lande for at sterilisere og kastrere gadehunde<br />

og -katte.<br />

Med de tre nye foreninger består DOSO af<br />

17 danske dyreværnsforeninger med tilsammen<br />

mere end 120.000 medlemmer. Det<br />

giver os en stærk stemme ved høringsvar<br />

og i alle andre situationer, hvor vi skal tale<br />

dyrenes sag.<br />

Efter denne glædelige forøgelse gennemgik<br />

formanden, næstformanden og kassereren<br />

årets beretning med mange høringssvar,<br />

vores deltagelse i politiske møder om bedre<br />

dyrevelfærd og om DOSO ’s mange øvrige<br />

aktiviteter for dyrene.<br />

På årsmødet var også valg af formandskab,<br />

og både formand Peter Mollerup (Dyrenes<br />

Venner) næstformand Sanne Rosbøg (Dyreværnet)<br />

og kasserer Mogens Wilbert (Kattens<br />

Værn) blev genvalgt.<br />

Sidst, men ikke mindst blev drøftet DOSO’s<br />

engagement i forsøget på at oprette et dyreværnskorps<br />

i Danmark. En arbejsgruppe har<br />

i flere år arbejdet på et oplæg til politikerne,<br />

og det er nu så langt, at det er fremlagt for<br />

størstedelen af de politiske partiers dyrevelfærdsordførere.<br />

Med positiv respons.<br />

DOSO fortsætter det gode samarbejde for<br />

dyrene - nu endnu stærkere.<br />

Læs mere om DOSO’s arbejde på<br />

www.doso.dk<br />

DOSO


Referat generalforsamlingen<br />

Generalforsamlingen<br />

Vanen tro blev foreningens generalforsamling<br />

afholdt på Rødovregård.<br />

Denne gang var datoen d. 6. april<br />

2011. Der var 48 fremmødte, og<br />

traktementet var kaffe og kage. Hele<br />

aftenen var præget af en god stemning.<br />

To bestyrelsesmedlemmer og to<br />

suppleanter var i år på valg.<br />

Bestyrelsesformand Sanne Rosbøg<br />

bød velkommen og fortalte, at Dyreværnets<br />

mangeårige forretningsbestyrer<br />

Jens Mossing døde i 2010. Generalforsamlingen<br />

blev derfor indledt<br />

med et minuts stilhed.<br />

Bestyrelsens beretning samt regnskab<br />

blev gennemgået og godkendt.<br />

Bestyrelsen havde i år et forslag<br />

om mindre justeringer af foreningens<br />

vedtægter. Justeringerne var en nødvendighed,<br />

såfremt foreningen ønskede<br />

at bibeholde sin §8A godkendelse<br />

ifølge ligningsloven. Dette blev<br />

enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen.<br />

Ingen stemte imod.<br />

Det varmer at tænke på,<br />

at vi kan hjælpe,<br />

fordi du hjælper!<br />

Der er mange gode grunde til at oprette testamente og<br />

sikre, at den sidste vilje bliver, som man ønsker.<br />

Hos Dyreværnet er ca. 70%<br />

af alle vores indtægter baseret på testamentariske gaver,<br />

og derfor er det bestemt ikke uvæsentligt for os,<br />

når vi modtager en arv.<br />

Vi ved, at der er tale om en gave, der er givet med hjertet<br />

og en gave for livet, og vælger du at huske dyrene,<br />

kan du være sikker på, at vi også vil huske dig.<br />

Ved oprettelse af testamente, hvor Dyreværnet betænkes<br />

som en af hovedarvingerne, ydes gratis juridisk bistand af<br />

advokat Mogens Klausen,<br />

Toftebæksvej 2, 2800 Kgs. Lyngby<br />

Tlf. 45 88 05 55, mokl@advodan.dk<br />

Dyreværnet er fritaget for at betale boafgift, så hvis du<br />

vælger at betænke os i dit testamente,<br />

går pengene ubeskåret til at sikre bedre<br />

dyrevelfærd i Danmark.<br />

Herudover var der ikke fremsat forslag,<br />

og generalforsamlingen endte<br />

med en god diskussion omkring løst<br />

og fast, herunder Dyreværnets klage<br />

Dyreværnets<br />

bestyrelse 2011<br />

Bestyrelsesformand ..................Sanne Rosbøg<br />

Næstformand ..........................Anders Berthelsen<br />

Kasserer ...................................Bente Lysholm<br />

Sekretær ..................................Heidi Boel<br />

Bestyrelsesmedlem ...................Merete Hørding<br />

Bestyrelsesmedlem ...................Hanne Stajner<br />

Medarbejderrepræsentant .......Anne Mie Nielsen<br />

Vi har givet hvalpe og killinger<br />

top prioritet<br />

i mere end<br />

70 år<br />

Hill’s Science Plan Healthy<br />

Development tilbyder nøje<br />

afbalanceret ernæring ved at<br />

anvende ingredienser af høj<br />

kvalitet, der giver 50 vigtige<br />

næringsstoffer<br />

Hill’s Science Plan hjælper<br />

din hvalp og killing til en stærk,<br />

sund og glad opvækst<br />

Vets’ No.1 Choice<br />

Worldwide <br />

Worldwide <br />

over DR’s program ”Så er der Hund”,<br />

besøgstjenesten (opfølgning på formidlede<br />

dyr) og Hundeloven samt<br />

følgerne her af.<br />

Vær med i vores<br />

eksklusive hvalpe- og killingeklub<br />

Produkt: Hill’s Science Plan <br />

Healthy Development Puppy og Kitten<br />

www.hillspet.dk<br />

Varemærker ejes af Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2011<br />

15


Udgiver:<br />

DYREVÆRNET<br />

Islevdalvej 85, 2610 Rødovre<br />

Firmasponsorater<br />

Følgende virksomheder<br />

sponsorerer Dyreværnets<br />

internat i rødovre<br />

At-Com, IT-løsninger Smørrum<br />

BFB v/Bianca Wessel<br />

Brammers Menuer, Kvistgård<br />

Centrum Dyreklinik<br />

Dansk Autoklaver & Vaske Teknik<br />

Dansk Hundecenter (?)<br />

DBK-Byg, Søborg<br />

Den Rene bakke<br />

Dyredoktoren, Helsinge<br />

Fjerritslev Tryk<br />

Glumsø Bogtrykkeri A/S<br />

Gryphon<br />

Happy Hound, Karise<br />

Hills Pet Nutrition<br />

HS Connect ApS<br />

Iduna A/S<br />

Justesen.dk<br />

Kenjan ApS<br />

Leif M. Jensen A/S<br />

Maxi Zoo<br />

MOTO Audio Sales<br />

Mvent, Jyllinge<br />

NHV Assistance, Ølstykke<br />

Nivisol isoleringsfirma<br />

MMP<br />

ID-nr. 42760<br />

Er du selvstændig eller leder du en virksomhed, har du mulighed for at tegne et firmasponsorat til støtte for internatet.<br />

Sponsorer får til gengæld et skilt på et bur og et link på vores hjemmeside www.dyrevaernet.dk samt bliver nævnt ved navn i vores<br />

blad fire gange årligt. Sponsoratet er naturligvis fradragsberettiget. Kontakt Anne Marie Tiedemann på tlf. 40 30 66 15.<br />

Odorico Studio, Lyngby<br />

P&T Consult<br />

Royal Canin Danmark A/S<br />

Russify it, Århus<br />

Sitevision.dk<br />

SITTI, Herlev<br />

Sparekassen Holstebro<br />

Speciallæge Peter Vesti ApS<br />

Thansen.dk<br />

Tåstrup Dyrehandel og Hundesalon<br />

Vanløse Dyreklinik<br />

Vellings Frugt & Grønt, Rødovre

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!