Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt ... - Mezina A/S

mezina.dk

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt ... - Mezina A/S

Tempel hjælper mod dårlig

hukommelse, træthed samt

kolde hænder og fødder!

- en nemmere løsning


En sløjfe på fingeren

hjælper med hukommelsen…

- en nemmere løsning


Tempel – en nemmere løsning

Der findes mange gamle husråd, der kan hjælpe med praktiske detaljer i

hverdagen: En rød sløjfe om fingeren, hvis der er noget, kan skal gå og huske

på; et par tændstikker i øjnene, hvis man har svært ved at holde sig vågen;

uldne vanter og sokker, hvis man døjer med kolde hænder og fødder.

Selvom nogle husråd er ganske anvendelige – andre mere absurde – så findes

der i dag andre måder at komme omkring problemer med hukommelsesbesvær,

træthed samt kolde hænder og fødder på.

Disse gener skyldes nemlig ofte en nedsat blodcirkulation.

Tempel Ginkgo Biloba er et naturlægemiddel, der er medvirkende til at øge

blodcirkulationen i hjernen og i kroppens små blodkar.

Tempel Ginkgo Biloba er fremstillet i en lille synkevenlig kapsel og er helt fri

for farvestoffer og konserveringsmidler. Med et højt indhold på 100 mg af den

specielle Ginkgo Biloba ekstrakt – MZ246 – er Tempel ekstra stærk, og

virkningen vil kunne føles gradvist i løbet af nogle få uger.

Med bare én kapsel om dagen er Tempel Ginkgo Biloba således en

nemmere løsning.


Tændstikker i øjnene

hjælper ved træthed…

- en nemmere løsning


Hukommelsesbesvær

Hvis hukommelsen svigter, bliver det vanskeligere at koncentrere sig – selv om

helt almindelige dagligdags opgaver. I mange tilfælde skyldes hukommelsesog

koncentrationsbesvær forringet blodtilførsel til hjernen.

Man ved, at Ginkgo Biloba øger blodtilførslen – også til hjernen. Med kun én

kapsel Tempel Ginkgo Biloba om dagen vil koncentrationen gradvist bedres.

Træthed

Utilstrækkelig ilttilførsel til hjernen pga. forringet blodcirkulation kan medføre

både træthed og uoplagthed. Tempel Ginkgo Biloba giver en forbedret

blodcirkulation og med kun én kapsel om dagen vil ilttilførslen gradvist øges

og almentilstanden bedres.

Kolde hænder og fødder

Mange mennesker døjer med kolde hænder og fødder forårsaget af nedsat

blodcirkulation. For at løse problemet uden uldne vanter og sokker skal

blodcirkulationen øges. Med kun én kapsel Tempel Ginkgo Biloba om dagen

vil blodcirkulationen gradvist forbedres, hvorved hænder og fødder får den

naturlige varme.


Uldne sokker og vanter

holder på varmen…

- en nemmere løsning


Hvad er Tempeltræet og Ginkgo Biloba?

Tempeltræet, med den latinske betegnelse Ginkgo Biloba, er verdens ældste

træ. Træet kan blive mere end 1000 år gammelt, op til 40 meter højt og med en

stamme på ca. 1 meter i diameter. Efter anden verdenskrig begyndte den tyske

læge Dr. Willmar Schwabe, der havde stor viden om naturmedicin, at interessere

sig for tempeltræets virkeområder. Han fandt ud af, at træets blade indeholdt

gavnlige, aktive stoffer.

På baggrund af Dr. Willmar Schwabes studier nåede senere forskning således

frem til, at ekstrakten fra tempeltræets blade – Ginkgo Biloba – har en lang

række gavnlige virkninger på gener, der alle kan skyldes nedsat blodcirkulation.

Ginkgo Biloba er nemlig medvirkende til at øge blodcirkulationen i hjernen

og i kroppens små blodkar, og afhjælper derfor forskellige gener. Det gælder

således for:

• Træthed

• Øresusen

• Hovedpine

• Kolde hænder og fødder

• Svimmelhed

• Gangbesvær

• Hukommelsesbesvær

• Koncentrationsbesvær

Naturlægemidlet Tempel Ginkgo Biloba er et ekstra stærkt Ginkgo

Biloba præparat, hvor hver kapsel indeholder hele 100 mg af den specielle

Ginkgo Biloba ekstrakt – MZ246.


Tempel Ginkgo Biloba

Indikationer:

• Naturlægemiddel ved længerevarende symptomer som hukommelsesbesvær

koncentrationsbesvær og træthed hos ældre mennesker, hvor tilgrundliggende

sygdom er udelukket af læge.

• Naturlægemiddel ved længerevarende svimmelhed, øresusen og hovedpine

hos ældre mennesker, hvor tilgrundliggende sygdom er udelukket af læge.

• Naturlægemiddel ved tendens til kolde hænder og fødder

• Naturlægemiddel ved gangudløste smerter i benene som følge af dårlig

blodforsyning (Claudicatio intermittens).

Rev. DK0408

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen:

Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Bivirkninger: I meget sjældne tilfælde er rapporteret let mavetarmbesvær,

hovedpine og allergiske hudreaktioner.

Dosis (voksne): 1 kapsel daglig. Ved særlige behov: 2 kapsler daglig.

Læs vejledningen på pakningen omhyggeligt.

Pakninger: 60 kapsler og 120 kapsler.

MT nr. 6134293

Registreringsindehaver: Mezina A/S, DK-6700 Esbjerg.

For a better life

More magazines by this user
Similar magazines