Slægtsbog for Gustav Nilsson - Jan Løve Østerbye

arosleo.dk

Slægtsbog for Gustav Nilsson - Jan Løve Østerbye

Slægtsbog for

Gustav Nilsson

(1925-2002)

Et ufuldendt studie

Jan Løve Østerbye

februar 2009

1


Forord

For en del år siden lavede jeg et lille forstudie på en del af min svigerindes

svigerfamilie. Dette arbejde har jeg nu fortsat og fortrinsvis ved brug af Internettet

fundet frem til en række oplysninger om Gustavs familie. Tiden er nu moden til en

offentliggørelse, så her har familien Nilsson lidt at se på.

Materialet er til dels ufuldstændigt, idet der givetvis på arkiverne ligger mange flere

oplysninger om slægtens medlemmer. Her tænker jeg især på skifter og fæstebreve etc.

Hele studiet er gennemført på en god måned.

For den, som vil kaste sig ud i de videre studier af denne slægt, er der således mange

muligheder for at finde supplerende oplysninger.

I anetavlerne er anvendt det fortløbende system (Kekule von Stradonitz’ system). I dette

system giver man probanden nr. 1, hans far nr. 2, moder 3, farfar 4, farmor 5 o.s.v. Alle

mandspersoner nummereres således med lige numre, og alle hustruer nummereres med

de følgende ulige numre. En persons far findes ved at gange denne persons nummer

med to, hvorved altså ane 6's far har nr. 12 og moder nr. 13. Nr. 12's forældre har nr. 24

og 25, nr. 13's forældre nr. 26 og 27 o.s.v. Hvis man omvendt vil finde f.eks. barnet af

ægteparret med numrene 30 og 31, så halverer man det lige nr. Barnet er altså ane nr.

15, gift med nr. 14, deres barn er nr. 7, gift med nr. 6, deres barn igen nr. 3, gift med nr.

2.

I materialet vil der givetvis være fejl og mangler, og hvis nogen vil have noget rettet,

hører jeg gerne nærmere.

Jan Løve Østerbye

Februar 2009

2


1. Gustav Nilsson, født 22 OKT 1925 i Frederiksværksgade, Hillerød, i døbt 26 DEC

1925 i Hillerød, død 08 JUN 2002 i Hillerød. Hans faddere var: Fru Ane Marie

Thærøe, S. Banevej 13 [Hillerød], Fru Louise Thærøe, Frederikværksgade 27, frøken

Elise Hansen, Stampesgade 4, København og faderen.

Cand. jur. fra KU 1952. Derefter prokurist i Hillerød Landbobank. Meget

litteraturinteresseret. Familien boede en række år i Allerød, inden de flyttede til

Hillerød (2 adresser). Tidligt pensioneret som følge af sygdom. Gustav døde efter

mange års tiltagende svagelighed.

Han blev gift med Hanne Thomasen, gift 24 MAR 1956 i Hosp.kirken, Sct. Mortens

sogn, Randers, født 27 SEP 1932 i Randers. Student fra Randers statsskole 1951.

Uddannet som sygeplejerske på Københavns amts sygehus i Gentofte 1955. I mange

år sygeplejerske på børneafdelingen, Hillerød sygehus. På efterløn 1992.

Forældre

2. Niels Edvard Nilsson, født 23 FEB 1896 i Absalonsgade, København, ii døbt 04 SEP

1896 i Mathæus, København. I 1910 gik han sammen med broderen Bernhard på

Nørrebros borgerskole i Århus. Han blev konfirmeret i Århus Domkirke 10/4 1910. I

1912-17 var han ansat i Købmands- og Håndværkerbanken i Århus, hvor han fik en

grundlæggende bankuddannelse. November 1917 blev han ansat som bankbogholder

i den nystartede Hillerød Landbobank til en årsløn på 1800 kr. På det tidspunkt var

der 3 ansatte i banken. I 1944 efterfulgte han Valdemar Stigaard som direktør. Han

var direktør i banken til han døde i 1968.

Da Robert blev født, boede familien i Nyhuse, Hillerød.

Da Gustav blev født, var han stadig bankbogholder. Familien boede da i

Frederiksundsgade.

Forloverne til deres bryllup var brudens moder enkefru Louise Thærøe af Nyhuse

(Hillerød) og kobbersmed G.A. Nilsson Aarhus. Han blev gift med Elise Thærøe,

gift 07 MAJ 1921 i Hillerød. 1

Børn:

i Robert Nilsson, født 04 FEB 1922 i Nyhuse, Hillerød, døbt 18 JUN

1822 i Hillerød. Hans faddere var frk. Elise Hansen, Stampesvej 4,

København; fru Anne Marie Thærø, Nyhuse; ingeniør Svend Trøst

Hagenbøl, Fjords alle 4, København, frk. Karen Busch, Holte.

Han blev landinspektør. I 1950 købte han halvdelen af firmaet af

Asger Hansen og firmanavnet blev ændret til "Følsgaard og Nilsson" -

stadig et kendt navn i Nordsjælland. Robert Nilsson engagerede sig

kraftigt i det fagpolitiske arbejde og var medlem af Landinspektørforeningens

bestyrelse og formand for Land-inspektørernes gensidige

Erhvervsansvars-forsikring.

1. ii Gustav Nilsson, født 22 OKT 1925 i Frederiksværksgade, Hillerød, 1

døbt 26 DEC 1925 i Hillerød, død 08 JUN 2002 i Hillerød. Han blev

gift med Hanne Thomasen, gift 24 MAR 1956 i Hosp.kirken, Sct.

Mortens sogn, Randers.

iii Grethe Nilsson, født omk 1932. Tvilling med Oli.

iv Oli Nilsson, født omk 1932. Tvilling med Grethe.

3


3. Elise Thærøe, født 18 MAR 1903 i Vesterbrogade, Århus, 1 døbt 04 OKT 1903 i Frue

kirke sogn, Århus. Hendes faddere var: forældrene; frøken Elise Hansen,

København; fru Marie Thærøe, Fredericia; particuliær Chr. Hansen, København;

brygger Martin Hansen, Thorkildstrup, Hvalsø. [Alle var familiemedlemmer].

Bedsteforældre

4. Gustav Adolph Nilsson, født 21 APR 1873 i Simrishamn, Sverige, 2 død omk 1939 i

Århus. Han flyttede fra Malmø til København 27/10 1894. Her mødte han pigen

Johanne Marie Schneider, som havde et barn. De giftede sig og flyttede senere til

Århus. I 1896 boede familien Absalonsgade 30, 3. sal. i København. I 1900 boede

familien Samsøgade 100 i Århus. 1905 boede familien Sjællandsgade 101, 2. sal. Her

boede familien ved FT 1906. I Århus vejviser optræder han som kobbersmedesvend

til 1912, hvor familien boede Sjællandsgade 135. Efter 1922 boede familien i Villa

Elmebo, Brendstrupvej 18 i Århus. Han var da kobbersmedemester. Ved FT 1925

boede familien sst. men her betegnes han kobbersmedesvend. I den mellemliggende

periode boede familien måske i en anden af forstadskommunerne. Han blev gift med

Johanne Marie Schneider, gift 1894 i København.

Børn:

i Astrid Karoline Nilsson, født 01 FEB 1894 i Fødselsstiftelsen,

København, 2 døbt 06 FEB 1894. Hun blev konfirmeret i Århus

Domkirke 11/10 1908.

Hun overlevede sin mand og boede Ny Munkegade 103, 4tv. frem til

1966. Hun blev gift med Victor Villiam Jensen, gift 22 FEB 1914 i

Skt. Johannes, Århus. 1

Han blev kaldt Victor (Victorius).

Han voksede op i Sjællandsgade-kvarteret. Som dreng var han flere

år bud for en mælkemand, senere bragte han blade ud. Han kom i

lære som litograf, men opgav som følge af sygdom dette hverv efter

nogen års ansættelser i Danmark, Tyskland, Østrig og Italien. På det

tidspunkt havde han fået en del tegneundervisning på teknisk skole

og tog 1910 afgangseksamen fra Statens tegnelærerkursus. I 1915 tog

han lærereksamen fra Silkeborg Seminarium. I 1918 blev han ansat

ved Århus skolevæsen, hvor han havde den længste ansættelse på

Samsøgades Skole. Overlærer.

Han tegnede og malede livet igennem. Der er efterladt mange

motiver af ham fra Århus og Mols, hvor familien havde sommerhus.

Hans erindringer er udgivet med titlen "Klunketid og krigsår". Århus

omkring år 1900 og under besættelsen 1940-45. [Redaktion] ved

Vagn Dybdahl. Udg. af Århus byhistoriske udvalg.

Familien boede i 1921 på Skovvej 131A, 1926 Sjællandsgade 92 og

1940 og fremefter i Ny Munkegade 103, 4tv.

Af skattemandtalslisten for 1930 fremgår følgende om familien:

4


Victor Villiam Jensen, 14/9 1886, Århus, gift, husfader,

kommunelærer v. Århus kommune. Husleje 650 kr/år.

Astrid Karoline Jensen, 1/2 1894, København, gift, husmoder

Inger Marie Jensen, 15/8 1914, Århus, ugift, barn

Eigil Jensen, 15/11 1916, Århus, ugift, barn, elev på Finsensgades

skole

Leif Victor Jensen, 17/10 1919, Århus, ugift, barn, elev på

Samsøgades skole

Jan Victor Jensen, 22/12 1929, Århus, ugift, barn

I 1940 var familien flyttet til Ny Munkegade 103, 4tv:

Victor Villiam Jensen, 14/9 1886, Århus, gift, husfader,

kommunelærer v. Århus kommune

Astrid Karoline Jensen, 1/2 1894, København, gift, husmoder

Leif Victor Jensen, 17/10 1919, Århus, søn, tømrerlærling v.

tømrermester Christiansen

Jan Victor Jensen, 22/12 1929, Århus, søn, elev på Samsøgades

skole.

I vejviseren for 1959 betegnes han fhv. overlærer.

Eigil Jensen blev senere forretningsfører.

Leif Victor Jensen blev senere ingeniør.

Jan Victor Jensen blev senere elektroinstallatør i Århus.

2. ii Niels Edvard Nilsson, født 23 FEB 1896 i Absalonsgade,

København, 2 døbt 04 SEP 1896 i Mathæus, København. Han blev

gift med Elise Thærøe, gift 07 MAJ 1921 i Hillerød. 1

iii Bernhard Nilsson, født 18 SEP 1900 i Samsøgade, Århus, 1,2 døbt 12

MAJ 1901 i Frue kirke sogn, Århus, død 1952 - 1954 i Århus. Han

fik ikke fødehjemmelsret i nogen kommune i Danmark (KB ved dåb)!

Han blev kaldt Benne i familien.

I vejviseren 1920 står han opført som repræsentant.

Senere boede familien Herningvej 15, 2. sal th.

Af Århus kommunes opgørelser fremgår følgende om familien 1939:

Bernhard Nilsson, 18/9 1900, Århus, gift, husfader, direktør i B.

Nilsson & Co a/s.

Olga Marie Guldbrand Nilsson, 10/7 1899, Århus, gift, husmoder

Jørn Nilsson, 19/8 1926, Århus, ugift, barn, på Katedralskolen

Lars Nilsson, 10/4 1931, Århus, ugift, barn, Ny Munkegades skole.

1949 og eftf. boede familien på de Mezasvej 18 i Århus. I 1954 boede

enken alene på adressen.

5


Bernhard drev firmaet Nilsson, B. & Co, som i annoncer reklamerer

med kolonial en gros (råjern) på adressen Mindegade 8 i Århus.

På denne adresse byggede Hans Broge sin købmandhandel, som han i

mange år drev sammen med Theodor Rosenstand. De solgte især

smør på eksportmarkederne. Sønnesønnen H.C. Broge overtog senere

forretningen, som i 1910 omfattede lagre på 6.000 m2. De solgte især

kul, råjern, koks & cinders og mel en gros. Der var da 60 ansatte i

virksomheden. Det vides ikke, om Bernhard Nilsson overtog salget af

alle disse produkter. Han blev gift med Olga Marie Guldbrand

Petersen.

iv Beate Elisabeth Nilsson, født 26 OKT 1902 i Samsøgade, Århus, 1,2

døbt 21 JUN 1903 i Frue kirke sogn, Århus. Hun blev kaldt Basse.

Hun havde ikke fødehjemstedsret i nogen dansk kommune (KB ved

dåb).

Hun boede hjemme hos forældrene ved FT 1925. Hun var da

kontorassistent.

v Marie Augusta Nilsson, født 18 AUG 1905 i Sjællandsgade, Århus, 1

døbt 22 APR 1906 i Domkirke sogn, Århus. Hun blev kaldt Mimi.

Hun havde ikke fødehjemstedsret i nogen dansk kommune (KB ved

dåb).

Hun boede hjemme hos forældrene ved FT 1925. Hun var da

kontorassistent.

5. Johanne Marie Schneider, født 20 MAJ 1867 i Karlby, 1 døbt 30 JUN 1867 i

Karlby, død omk 1959 i Århus. Hun blev kaldt Marie og var enkefrue i 1939

(Vejviser). Hun døde på et plejehjem omk 92 år gl. Partner med Hans Evard

Kristensen. Hun blev gift med (2) Gustav Adolph Nilsson, gift 1894 i København,

født 21 APR 1873 i Simrishamn, Sverige, 2 død omk 1939 i Århus.

Barn af Hans Evard Kristensen:

i Johanne Petrea Schneider, født 26 MAR 1886 i Rimsø, 1 døbt 23

APR 1886 i Rimsø, død eft 1960. Ved FT 1890 boede hun som 3-årig

hos bedsteforældrene i Rimsø. Hvad blev der senere af dette barn?

Barn af Gustav Adolph Nilsson:

ii Astrid Karoline Nilsson, født 01 FEB 1894 i Fødselsstiftelsen,

København, 2 døbt 06 FEB 1894. Hun blev konfirmeret i Århus

Domkirke 11/10 1908.

2. iii Niels Edvard Nilsson, født 23 FEB 1896 i Absalonsgade,

København, 2 døbt 04 SEP 1896 i Mathæus, København. Han blev

gift med Elise Thærøe, gift 07 MAJ 1921 i Hillerød. 1

iv Bernhard Nilsson, født 18 SEP 1900 i Samsøgade, Århus, 1,2 døbt 12

MAJ 1901 i Frue kirke sogn, Århus. Han fik ikke fødehjemmelsret i

nogen kommune i Danmark (KB ved dåb)!

Han havde et melfirma i Århus (?).

v Beate Elisabeth Nilsson, født 26 OKT 1902 i Samsøgade, Århus, 1,2

døbt 21 JUN 1903 i Frue kirke sogn, Århus. Hun blev kaldt Basse.

Hun havde ikke fødehjemstedsret i nogen dansk kommune (KB ved

dåb).

6


Hun boede hjemme hos forældrene ved FT 1925. Hun var da

kontorassistent.

vi Marie Augusta Nilsson, født 18 AUG 1905 i Sjællandsgade, Århus, 1

døbt 22 APR 1906 i Domkirke sogn, Århus. Hun blev kaldt Mimi.

Hun havde ikke fødehjemstedsret i nogen dansk kommune (KB ved

dåb).

Hun boede hjemme hos forældrene ved FT 1925. Hun var da

kontorassistent.

6. Jens Theodor Thærøe, født 21 SEP 1865 i Kolding, 1 døbt 26 DEC 1865 i Kolding,

død 25 MAR 1919, begravet i Vestre kg, København. Ved vielsen med Louise i

1896 blev han betegnet mineralvandsfabrikant. Hans forlover var cancelliråd H.

Jacobsen fra Kolding [gift med halvsøsteren Anna Salome Thærøe].

Han var mineralvandsfabrikant i Århus fra 1897-1918. Familien boede Vestergade 48

fra 1897 til 1902, hvor de flyttede til Vesterbrogade Nr. 72, hvor

mineralvandsfabrikken "Thor" lå i bagbygningen. Fabrikken var oprettet i 1846. I

1918 solgte han fabrikken til løjtnant Thorsen fra København.

Ved FT 1906 boede familien Vesterbrogade 72, 2. sal (han ejede ejendommen):

Jens Theodor Thærøe, 21/9 1865, gift, fader, mineralvandsfabrikant, Fabriken "Thor"

Louise Jacoba Thærøe, 17/11 1871, gift, moder,

Svend Thærøe, 30/4 1897, ugift, barn

Rosali Thærøe, 5/7 1898, ugift, barn

Elise Thærøe, 18/3 1903, ugift, barn

Jenny Margrethe Nielsen, 9/12 1884, ugift, tyende.

Ved FT 1916 boede forældreparret på 2. sal i ejendommen Vesterbrogade 72:

Jens Theodor Thærøe, 21/9 1865, gift, husfader, mineralvandsfabrikant, indkomst

3.000 kr, formue 5.000 kr, statsskat 49,45 kr, kommuneskat 213,30 kr.

Louise Jacoba Thærøe, 17/11 1871, gift, husmoder. Han blev gift med Louise

Jacoba Hansen, gift 06 NOV 1896 i Skt Mathæus, København. 1

Børn:

i Svend Thærøe, født 30 APR 1897 i Vestergade, Århus, 1 døbt 29

AUG 1897 i Frue kirke sogn, Århus. Ved FT 1825 boede han til leje

Søndre Jernbanevej 13 1. sal i Hillerød:

Svend Thærøe, 30/4 1897, Aarhus, gift, husfader, bankassistent, midl.

fraværende Ahlgade 4, Holbæk. [Hotel i Holbæk].

A.M. Thærøe, 6/6 1899, Tyskland, gift, husmoder [A.M. = Anne

Marie]. Han blev gift med Anne Marie g. Thærøe.

ii Rosali Thærøe, født 05 JUL 1898 i Vestergade, Århus, 1 døbt 11 SEP

1898 i Frue kirke sogn, Århus. Hendes faddere var: frøken Rosali de

Ramsault, København; fru Marie Thærøe, Kolding; bogholder Holger

Jacobsen; faderen.

Ved FT 1925 boede hun med sin familie Fjords Allé 4 på

Frederiksberg:

Hagenbøl, Svend Trøst, 6/12 1884, København, gift, husfader,

ingeniørassistent ved Københavns Sporveje

Hagenbøl, Rosali, 5/7 1898, Aarhus, gift, husmoder

Hagenbøl, Viggo, 12/7 1921, Frederiksberg, ugift, barn [se note]

7


Hagenbøl, Agnete, 18/5 1925, Frederiksberg, ugift, barn

Hansen, Kristine Dorthea, 22/9 1903, Sønderborg, ugift, husassistent

(København, Østbanegade 21).

Note: Viggos dåb er indført i KB Frederiksberg og Garnisons kirke,

hvor dåben fandt sted 25/9 1921; fadderne var maskinmester N.P.

Sørensen, Bankkasserer Svend Thærøe, frk Elise Hansen og fru Elise

Nilsson. Hun blev gift med Svend Trøst Hagenbøl.

3. iii Elise Thærøe, født 18 MAR 1903 i Vesterbrogade, Århus, 1 døbt 04

OKT 1903 i Frue kirke sogn, Århus. Hun blev gift med Niels Edvard

Nilsson, gift 07 MAJ 1921 i Hillerød. 1

7. Louise Jacoba Hansen, født 17 NOV 1871, død omk 1930.

Oldeforældre

8. Nils Boosson, født 07 JUL 1837 i Vemmerlöv, Sverige, død 22 JAN 1913. Han var

arbejdskarl i Simrishamn, hvor familien boede flere forskellige steder. Mens de

boede i Simrishamn blev han kaldt G.A. Boosson. 22/7 1890 flyttede familien til

Malmø, og nu har han ændret navnet til Nilsson. I Malmø nedsatte han sig som

kobbersmed i Sct Pauli sogn Bävern kvarter. I 1891 flytter de til St Knut 7. Han blev

gift med Beate Sjöbeck.

Børn:

i Martin Nilsson, født 26 MAR 1867 i Simrishamn, Sverige.

ii Elise Nilsson, født 18 DEC 1869 i Simrishamn, Sverige.

4. iii Gustav Adolph Nilsson, født 21 APR 1873 i Simrishamn, Sverige, 2

død omk 1939 i Århus. Han blev gift med Johanne Marie

Schneider, gift 1894 i København.

9. Beate Sjöbeck, født 27 MAR 1843 i Ø. Herrestad, Sverige, død 30 DEC 1900.

10. Johan Michael Schneider, født 25 SEP 1836 i Klejnitz, Grynberg, Preussen, iii død

17 JAN 1909 i Rimsø Mark, 1 begravet 23 JAN 1909 i Rimsø. 3/11 1864 rejste han

28 år gl. fra Benzon i Gjerrild sogn til Karlby. Her skulle han være tjenestekarl (Afg.

liste Gjerrild).

Da de giftede sig var han tjenestekarl i Karlby præstegård. Familien flyttede til

Rimsø sogn omk. 1868. Her optræder han i de følgende år som husmand (indsidder)

og daglejer på Rimsø Mark. Faderen boede hos dem i en periode omk. FT 1880.

Han var katolik, men lovede ved vielsen, at børnene skulle oplæres i den lutherske

tro.

Ved FT 1906 boede familien i Rimsø:

Johan Mikael Snejder, 25/4 1834, gift, husfader, husmand - agerbrug, skovarbejde

Karen Snejder, 1/2 1845, gift, husmoder

Johan Snejder, 27/2 1884, ugift, søn, skovarbejde

Kjerstine Snejder, 13/11 1886, ugift, datter

Han fik dansk indfødsret ved lov af 19/4 1907. Heraf fremgår, at han er født i

Kleinitz i Preussen, Tyskland, 1836. Han kom med familien til Danmark i 1856. I

1907 boede han som lejehusmand i Rimsø.

8


Han døde 72 år gl. som husmand (fæster) på Rimsø Mark. Her er forældrenes navne

m.m. angivet. Han blev gift med Karen Pedersen, gift 27 FEB 1867 i Karlby. 1

Børn:

5. i Johanne Marie Schneider, født 20 MAJ 1867 i Karlby, 1 døbt 30

JUN 1867 i Karlby, død omk 1959 i Århus. Partner med Hans Evard

Kristensen. Hun blev gift med (2) Gustav Adolph Nilsson, gift

1894 i København, født 21 APR 1873 i Simrishamn, Sverige, 2 død

omk 1939 i Århus.

ii Ane Pouline Schneider, født 07 FEB 1869 i Rimsø Mark, 1 døbt 14

FEB 1869 i Rimsø, død 15 FEB 1869 i Rimsø Mark, 1 begravet 21

FEB 1869 i Rimsø.

iii Petrine Schneider, født 03 FEB 1870 i Rimsø Mark, 1 døbt 08 FEB

1870 i Rimsø.

iv Ane Pauline Schneider, født 19 AUG 1871 i Rimsø Mark, 1 døbt 15

OKT 1871 i Gjerrild. Dåben indført i Rimsø KB. Hun fik senere

rettet sit navn fra Pouline til Pauline. Hun blev konfirmeret i

Kastbjerg kirke palmesøndag 1886. Hun fik karektererne g+ i

kundskab og mg i opførsel.

v Ida Ingeborg Schneider, født 10 JUL 1873 i Rimsø Mark, 1 døbt 31

AUG 1873 i Rimsø, død 09 SEP 1873 i Rimsø Mark, 1 begravet 14

SEP 1873 i Rimsø. Hun blev 2 mdr. gl.

vi Ernst Erik Georg Schneider, født 08 MAR 1875 i Rimsø Mark, 1

døbt 17 MAJ 1875 i Rimsø. Fadder bl.a. pigen Louise Schneider.

Han blev konfirmeret i Kastbjerg kirke palmesøndag 1889. Han fik

karaktererne g+ i kundskab og mg i opførsel.

Han fik 10 børn i perioden 1895-1918. Han blev gift med Mette

Marie Nielsen Skaaning, gift 09 MAJ 1895 i Hammelev.

vii Karoline Albertine Schneider, født 11 DEC 1876 i Rimsø Mark, 1

døbt 29 MAR 1877 i Rimsø.

viii Anton Peder Schneider, født 24 AUG 1878 i Rimsø Mark, 1 døbt 13

OKT 1878 i Rimsø.

ix Ida Ingeborg Schneider, født 17 APR 1880 i Rimsø Mark, 1 døbt 01

AUG 1880 i Rimsø. Navn rettet fra Ingeborg Schnejder til Ingeborg

Schneider i 1958.

x Klara Ane Schneider, født 18 MAR 1882 i Rimsø Mark, 1 døbt 27

MAJ 1882 i Rimsø.

xi Johan Schneider, født 27 FEB 1884 i Rimsø Mark, 1 døbt 11 MAJ

1884 i Rimsø. Navn rettet fra Schnejder til Schneider i 1958

(Landsarkivet i Viborg).

xii Martha Kjerstine Schneider, født 13 NOV 1885 i Rimsø Mark, 1

døbt 27 NOV 1885 i Rimsø, død 30 OKT 1906 i Rimsø Mark, 1

begravet 05 NOV 1906 i Rimsø. Ved begravlsen er anført, at hun var

ugift og boede hjemme.

11. Karen Pedersen, født 01 FEB 1845 i Karlby, 1 døbt 13 APR 1845 i Karlby, død eft

1909. Da de giftede sig, var hun tjenestepige i Karlby præstegård.

Hun overlevede ægtefællen.

9


12. Jens Andersen Thærøe, født 14 AUG 1818 i Ærøskøbing, 1 døbt 16 AUG 1818 i

Ærøskøbing, død 21 APR 1873 i Kolding, 1 begravet 25 APR 1873 i Kolding. Han

blev viet til Bolette i huset efter kgl. bevilling af 23/11 1843.

Han fik skifteattest efter sin første hustru 1/9 1861, hvorefter skiftet er sluttet 5/3

1856. Han betegnes på det tidspunkt skibskaptajn. Han blev viet til Marie efter kgl.

bevilling af 24/9 1861. Vielsen fandt sted hos gjæstgiver Svendsen i Kolding.

Ved FT 1845 boede familien i Ærøskøbing:

Jens Andersen Therøe, 27, Gift, skipper, dito [Ærøeskjøbing]

Bolette Sophie Kok, 28, Gift, hans kone, dito [Ærøeskjøbing]

et pigebarn - udøbt, 1, Ugift, deres datter, dito [Ærøeskjøbing]

Anne Chirstine Riise, 16, Ugift, tjenestepige, dito [Ærøeskjøbing

I Kolding var han bl.a. kornhandler.

Ved hans begravelse er anført: Gift (separeret fra sin hustru 6 år før sin død).

Købmand i Kolding. 54 år gl. Han blev gift med (1) Bolette Sophie Koch, gift 26

JAN 1844 i Ærøskøbing, 1 født 13 OKT 1817 i Ærøskøbing, 1 døbt 19 OKT 1817 i

Ærøskøbing, død 28 APR 1855 i Ærøskøbing, 1 begravet 05 MAJ 1855 i

Ærøskøbing. Han blev gift med (2) Nielsine Marie Winkel, gift 27 SEP 1861 i

Højen, 1 født 22 AUG 1835 i Horsted, Højen, 1 døbt 11 OKT 1835 i Højen, død 25

MAJ 1911 i St. Josefs hospital, Fredericia, 1 begravet 31 MAJ 1911 i Kolding.

Barn af Bolette Sophie Koch:

i Anna Salome Thærøe, født 31 JAN 1845 i Ærøskøbing, 1 døbt 09

FEB 1845 i Ærøskøbing, død 03 MAJ 1923 i Munkegade, Kolding, 1

begravet 08 MAJ 1923 i Kolding. Hun døde 78 år gl som enke efter

justitsråd, sparekassedirektør Holger Starup Jacobsen i Kolding. Født

i Ærøskøbing 31/1 1845. Datter af korngrosserer Thærøe og hustru

Bolette Sophie Koch, begge afdøde. Hun blev gift med Holger

Starup Jacobsen.

ii Andreas Lauritsen Thærøe, født 23 SEP 1847 i Ærøskøbing, 1 døbt

10 OKT 1847 i Ærøskøbing, død 10 JAN 1907 i Vestre Stationsvej,

Ærøskøbing, begravet 16 JAN 1907 i Ærøskøbing. Han var købmand

i Ærøskøbing. Han blev gift med Anna Cathrine Svinding.

iii Egidia Petrine Thærøe, født 31 OKT 1849 i Ærøskøbing, 1 død 16

NOV 1849 i Ærøskøbing.

iv Laurits Koch Thærøe, født 26 SEP 1853 i Ærøskøbing, 1 døbt 29

JAN 1854 i Ærøskøbing.

v Bolette Sophie Thærøe, født 29 MAR 1855 i Ærøskøbing, 1 døbt 06

MAJ 1855 i Ærøskøbing, død 29 JUN 1855 i Ærøskøbing, 1 begravet

04 JUL 1855 i Ærøskøbing. Hun var hans 6. barn.

Hun døde 1/4 år gl.

Barn af Nielsine Marie Winkel:

6. vi Jens Theodor Thærøe, født 21 SEP 1865 i Kolding, 1 døbt 26 DEC

1865 i Kolding, død 25 MAR 1919, begravet i Vestre kg, København.

Han blev gift med Louise Jacoba Hansen, gift 06 NOV 1896 i Skt

Mathæus, København. 1

10


13. Nielsine Marie Winkel, født 22 AUG 1835 i Horsted, Højen, 1 døbt 11 OKT 1835 i

Højen, død 25 MAJ 1911 i St. Josefs hospital, Fredericia, 1 begravet 31 MAJ 1911 i

Kolding. Hun blev kaldt Marie.

Ved vielsen med Jens Thærøe er angivet, at hun stedse havde boet hjemme hos

forældrene.

Hun døde 76 år gl. som enke efter skibskaptajn Jens Andersen Therøe. Ved

begravelsesindførslen (Sct. Michaeli i Fredericia) er anført: Datter af gårdejer Niels

Winkel og hustru Maren Nielsdatter, født i Højen sogn, Jerlev hrd. Boede

Gothersgade 44. Sidste fælles bopæl i Kolding.

14. Jens Christian Hansen, født 01 MAR 1836 i Fensmark, Fensmark, 1 døbt 24 APR

1836 i Fensmark, død 15 AUG 1814 i Stampesgade, København, 1 begravet 21 AUG

1814 i Maria, København. Han blev kaldt Christian. 1871 blev han betegnet

lejetjener.

S/S Thyra var bygget 1866 i Hebburn i England til DFDS. Skibet blev solgt i 1922 og

ophugget 1925. Skibet var på 710 BRT.

Han var restauratør på DFDS's postdampskib "Thyra", som fra maj - okt. sejlede på

Island, ellers i fragtfart. Skibet indledte sejlads til Island i 1883. Skibet havde

maksimalt 30 passagerer med på hver tur. Billede af skibet i Handels- og

søfartsmuseet.

Ved FT 1885 boede familien Nyhavn 38 (matr. nr. 391), forhuset 2.-3. sal:

Christian Hansen, 48, Gift, Husfader, Dampskibs- Restaurateur, Fensmark, Præstø

A.

Johanne Agathe Hansen, 40, Gift, Husmoder, Randers

Louise Jacoba Hansen, 13, Ugift, Barn, Kjøbenhavn

Elise Rosali Hansen, 9, Ugift, Barn, Kjøbenhavn

Carl Christian Hansen, 8, Ugift, Barn, Skodsborg

Jens Martin Hansen, 7, Ugift, Barn, Kjøbenhavn

Andrea Cathrine Hansen, 3, Ugift, Barn, Kjøbenhavn

Dorthea Jensen, 18, Ugift, Tyende, Sæby, Sjælland

11


Ved FT 1890 boede familien stadig i Nyhavn 38, 3. sal tv.:

Christian Hansen, 53, gift, Fensmark, husfader, dampskibsrestaurateur

Johanne Agathe Hansen, 45, gift, Randers, husmoder

Louise Jacoba Hansen, 18, ugift, København, datter

Elise Rosalie Hansen, 14, ugift, datter

Carl Christian Hansen, 13, ugift, København, søn

Jens Martin Hansen, 11, ugift, København, søn

Andrea Cathrine Hansen, 8, ugift, København, datter

I 1896 boede familien Vesterbrogade 2C i København. Ved vielsen af Johanne blev

han kaldt restauratør.

Ved FT 1906 boede familien Vesterbrogade 2C, 3:

Rosali Marie Christiane de Ramsault, 8/7 1823, ugift, København, medbeboer,

privat formue

Jens Christian Hansen, 29/2 1836, gift, Fensmark, Præstø A, husfader, husejer

Johanne Agathe Hansen, 21/10 1844, gift, Randers, husmoder

Elise Rosali Hansen, 13/5 1875, ugift, København, datter, kontorarbejde

Andrea Cathrine Hansen, 20/7 1881, ugift, København, datter, translaterer, lærerinde

Helga Eugenia Petersen, 9/9 1884, ugift, Odense, tjener, tjenestepige

Han døde 78 år gl. Stampesgade 4, 1 som fhv. dampskibsrestauratør og blev

begravet på Vestre kirkegård. Han blev gift med Johanne Agathe Bosse, gift 20

OKT 1866.

Børn:

7. i Louise Jacoba Hansen, født 17 NOV 1871, død omk 1930. Hun

blev gift med Jens Theodor Thærøe, gift 06 NOV 1896 i Skt

Mathæus, København. 1

ii Elise Rosalie Hansen, født 13 MAJ 1875 i København.

iii Carl Christian Hansen, født 20 JUN 1876 i København.

iv Jens Martin Hansen, født 04 DEC 1877 i København.

v Andrea Cathrine Hansen, født 20 JUL 1881 i Nyhavn, København, 1

døbt 10 DEC 1882 i Holmens. Dåben fandt sted i Skt. Albans kirke

(den engelske kirke). Blandt fadderne var frk. Ramsault.

15. Johanne Agathe Bosse, født 21 OKT 1844 i Randers, 1 døbt 01 DEC 1844 i Skt

Mortens, Randers, død 21 APR 1917 i Stampesgade, København, 1 begravet 26 APR

1917 i Maria, København. Ved FT 1816 boede hun Stampesgade 4, 1. sal.:

Agathe Johanne Hansen, 31/10 1844, enke, Randers, husmoder,

Elise Rosali Hansen, 13/5 1875, ugift, København, datter, bogholderske,

Carl Eslenbech, indkomst 2.850 kr, formue 10.000, statsskat 9,83 kr, kommuneskat

29,48

Rosali Thærøe, 5/7 1898, ugift, Aarhus, ung pige i huset, [barnebarn]

Niels Johannes Nielsen, 12/3 1853, Aarhus, logerende, handelsagent, Nørrebros

Protokolfabrik, indkomst 1.600 kr, formue 2.000, statsskat 3,33, kommuneskat

12,90

Ejendommen var ejet af et par af døtrene.

Hun døde 72 år gl. på Stampesvej 4, 1. Hun blev begravet på Vestre kirkegård. Ved

indførslen er hendes forældre og ægtemand anført.

12


Tipoldeforældre

16. Boos.

8. i

Børn:

Nils Boosson, født 07 JUL 1837 i Vemmerlöv, Sverige, død 22 JAN

1913. Han blev gift med Beate Sjöbeck.

ii Martin Edvard Boosson. Han flytter også til Malmø omkring 1890.

I 1897 flyttede han til Norrköping.

20. Johan Georg Schneider, født omk 1808 i Preusisk Schlesien, død 03 APR 1891 i

Dalstrup fattiggård, Rimsø, 1 begravet 10 APR 1891 i Rimsø. Han kom med

familien til Danmark i 1856.

I 1860 kom familien til Rimsø:

Johan Georg Schneider, 52, daglejer og husmand, [fra] Kleinits i Schlesien.

Anne Marie Schneider, 47, førnævntes hustru, -, do

August Schneider, 11, førnævntes børn, -, do

Johan Michael Schneider, 24, do, -, do

Pouline Schneider, 6, do, - , do

Ved FT 1860 boede han som husfader og daglejer i Rimsø:

Johan Schnieder, 64, Gift, Huusfader og dagleier, Obberod i Schlesien

Marie Schnieder, 47, Gift, Hans kone, Schlesien

Johan Schnieder, 21, Ugift, Deres barn, Schlesien

August Snieder, 10, Ugift, Deres barn, Schlesien

Pouline Snieder, 6, Ugift, Deres barn, Schlesien

Både han og konen var katolikker. Ved FT 1880 boede han hos sønnen i Rimsø. Her

nød han fattigunderstøttelse. Senere boede han som fattiglem i Dalstrup fattiggård,

hvor han døde 83 år gl. Han blev gift med Anna Marie Poul.

Børn:

i Anne Elisabeth Schneider, født 03 AUG 1834 i Klejnitz, Grynberg,

Preussen. 3 Hun blev gift med Laurs Kristoffersen, gift 06 JUN 1877

i Rimsø. 1

10. ii Johan Michael Schneider, født 25 SEP 1836 i Klejnitz, Grynberg,

Preussen, 3 død 17 JAN 1909 i Rimsø Mark, 1 begravet 23 JAN 1909 i

Rimsø. Han blev gift med Karen Pedersen, gift 27 FEB 1867 i

Karlby. 1

iii Louise Schneider, født omk 1836 i Preussen. Hun boede også i

Rimsø og optræder ofte som fadder. Ugift?

Ved FT 1860 var hun 24 år gl. malkepige på Benzon i Gjerrild sogn.

iv August Schneider, født omk 1850 i Schlesien. Ved FT 1860 var han

10 år gl og boede hjemme hos forældrene i Rimsø.

Ved FT 1880 er det formentlig ham, der er havnet i Randers på

adressen Slyngborggade No 475, forhus 1. etage:

August Schneider, 30, Gift, bremsevogter ved Grenaa-banen,

husfader, Holsteen

Mette K Schneider født Nielsen, 22, Gift, hans kone, Aalsø Sogn,

Randers Amt

13


Johannes Schneider, 3, Ugift, deres søn, Randers, Randers Amt

Marie Schneider, 2, Ugift, deres datter, Randers, Randers Amt. Han

blev gift med Mette Kirstine Nielsen.

v Pouline Schneider, født omk 1854, død 12 SEP 1867 i Rimsø,

begravet 18 SEP 1867 i Rimsø. Ved FT 1860 var hun 6 år gl og

boede hjemme. Hun blev 13 år gl. Det er angivet, at hun var datter af

husmand Johan Schneider [d.æ] på Rimsø Mark.

21. Anna Marie Poul, født omk 1816 i Schlesien, død 19 FEB 1874 i Rimsø Mark, 1

begravet 25 FEB 1874 i Rimsø. Hun døde 58 år gl. Her er anført (jf. FT), at hun er

født i Schlesien.

22. Peder Eriksen, født 29 MAJ 1810 i Karlby, 1 døbt 29 MAJ 1810 i Karlby, død 17

APR 1871 i Karlby, 1 begravet 20 APR 1871 i Karlby. Ved FT 1834 givetvis ham,

som var tjenestekarl hos gmd. Anders Sørensen i Carlby:

Peder Eriksen, 23, Ugift, Tjenestefolk

Ved FT 1840 givetvis ham, som var tjenestekarl hos gmd. Jens Ingversen i Karlby:

Peder Eriksen, 26, Ugift, Tjenestefolk

Ved vielsen med Ane, var han tjenestekarl i Karlby, 34 år gl.

Ved FT 1845 var han tjenestekarl hos gmd. Hans Pedersen i Karlby.

Da Karen blev døbt var han indsidder og tjenestekarl i Karlby, 1750 omtalt som

daglejer.

Ved FT 1850 boede de på en større gård i Karlby:

Maren Andersdatter, 59, Enke, Gaardmands Enke, Her i Sognet

Jens Sørensen, 36, Ugift, hendes Søn, Her i Sognet

Peder Eriksen, 40, Gift, Dagleier, Her i Sognet

Ane Jensdatter, 26, Gift, hans Kone, Her i Sognet

Karen Pedersen, 6, Ugift, deres Barn, Her i Sognet

Ane Kjerstine Andersdatter, 68, Ugift, Huusfaders Swigermoder, Her i Sognet

Peder Rasmussen, 54, Gift, Huusfader, Her i Sognet

Kjersten Sørensen, 57, Gift, hans Kone, Kastberg

Christen Sørensen, 20, Ugift, Tjenestetyende, Her i Sognet

Søren Pedersen, 27, Ugift, Skrædder, Her i Sognet

Ved FT 1860 boede familien i Karlby:

Peder Eriksen, 49, Gift, Dagleier, Heri Sognet

Ane Jensdatter, 36, Gift, Hans kone, Heri Sognet

Erik Pedersen, 10, Ugift, Deres barn, Heri Sognet

Jens Peter Pedersen, 7, Ugift, Deres barn, Heri Sognet

Han døde 61 år gl. som husmand i Carlby. Han blev gift med Ane Jensdatter, gift

13 OKT 1844 i Karlby. 1

Børn:

11. i Karen Pedersen, født 01 FEB 1845 i Karlby, 1 døbt 13 APR 1845 i

Karlby, død eft 1909. Hun blev gift med Johan Michael Schneider,

gift 27 FEB 1867 i Karlby. 1

14


ii Erik Pedersen, født 06 NOV 1850 i Karlby, 1 døbt 29 DEC 1850 i

Karlby.

iii Jens Peter Pedersen, født 11 JUL 1853 i Karlby, 1 døbt 21 AUG 1853

i Karlby.

iv Anton Pedersen, født 24 JUL 1861 i Karlby, 1 døbt 18 SEP 1861 i

Karlby.

23. Ane Jensdatter, født 05 MAR 1824 i Karlby, 1 døbt 06 MAR 1824 i Karlby, død eft

1860. Ved vielsen med Peder Eriksen var hun tjenestepige hos gårdfæster Hans

Mogensen i Karlby. Her er hendes fødseldato også angivet. Forloverne var Jens

Eriksen, gårdfæster i Karlby og Rasmus Krogh, husfæster i Karlby.

Ved FT 1845 boede hun hos sin mor i et hus i Karlby:

Ane Kirstine Andersdatter, 63, Ugift, Lever af haandarbeide, Heri sognet

Ane Jensdatter 21, Gift, Hendes datter, Heri sognet

Karen Pedersen, 1, Ugift, Hendes barn, Heri sognet.

24. Anders Lauritsen Tærøe, født i Ærøskøbing, døbt 18 AUG 1780 i Ærøskøbing. 1

Fadderne ved hans dåb var: Peder Pedersen, Ellen Maria MogensD, Anna

Jørgensdatter, Hans Rasmussen Norman, Laurits Drejer og Rasmus Lauritsen Kock.

Ved FT 1845 boede familien i Ærøskøbing:

Anders Lauritzen Therøe, 65, Gift, skipper, dito [Ærøeskjøbing]

Egidia Smit, 56, Gift, hans kone, dito [Ærøeskjøbing]

Laurentine Therøe, 29, Ugift, deres børn, dito [Ærøeskjøbing]

Henriette Chirst. Therøe, 16, Ugift, deres børn, dito [Ærøeskjøbing] Han blev gift

med Egidia Poulsen Smidt, gift 09 JAN 1812 i Ærøskøbing. 1

Børn:

i Ellen Maria Thærøe, født 28 MAR 1812, døbt 30 MAR 1812.

ii Poul Lauritsen Thærøe, født 21 SEP 1813 i Ærøskøbing, 1 døbt 26

SEP 1813 i Ærøskøbing, død 10 NOV 1813 i Ærøskøbing, 1 begravet

15 NOV 1813 i Ærøskøbing. Han døde 7 uger gl.

iii Anna Cathrine Thærøe, født 16 SEP 1814 i Ærøskøbing, 1 døbt 23

SEP 1814 i Ærøskøbing.

iv Larsine Thærøe, født 20 APR 1816 i Ærøskøbing, 1 døbt 26 APR

1816 i Ærøskøbing. 7 kendte børn i ægteskabet. Hun blev gift med

Niels Jørgensen Birkholm, gift 29 JAN 1846 i Ærøskøbing.

12. v Jens Andersen Thærøe, født 14 AUG 1818 i Ærøskøbing, 1 døbt 16

AUG 1818 i Ærøskøbing, død 21 APR 1873 i Kolding, 1 begravet 25

APR 1873 i Kolding. Han blev gift med (1) Bolette Sophie Koch,

gift 26 JAN 1844 i Ærøskøbing, 1 født 13 OKT 1817 i Ærøskøbing, 1

døbt 19 OKT 1817 i Ærøskøbing, død 28 APR 1855 i Ærøskøbing, 1

begravet 05 MAJ 1855 i Ærøskøbing. Han blev gift med (2) Nielsine

Marie Winkel, gift 27 SEP 1861 i Højen, 1 født 22 AUG 1835 i

Horsted, Højen, 1 døbt 11 OKT 1835 i Højen, død 25 MAJ 1911 i St.

Josefs hospital, Fredericia, 1 begravet 31 MAJ 1911 i Kolding.

vi Peder Lauritsen Thærøe, født 17 FEB 1821 i Ærøskøbing, 1 døbt 23

FEB 1821 i Ærøskøbing.

vii Egidia Christine Thærøe, født 04 DEC 1822 i Ærøskøbing, 1 døbt 06

DEC 1822 i Ærøskøbing. Hun blev kaldt Christine.

15


Hun var ugift ved FT 1860, hvor hun var husbestyrerinde for broderen

Jens i Kolding.

viii Henriette Christine Thærøe, født 10 APR 1829 i Ærøskøbing, 1 døbt

20 APR 1829 i Ærøskøbing. Hun blev gift med Peter Laursen

Jørgensen, gift 03 SEP 1858.

25. Egidia Poulsen Smidt, født i Ærøskøbing, døbt 27 FEB 1789 i Ærøskøbing. 1 Hun

blev døbt Gia/Gie. Fadderne var Mad. Christian Weber, Maria Pedersdatter, Mogens

Lauritsen, Christian Pedersen Hytt og Chr. Hay.

26. Niels Winkel Marcussen, født i Horsted, Højen, døbt 13 JUL 1788 i Højen, 1 død 21

NOV 1856 i Horstedgård, Højen, 1 begravet 01 DEC 1856 i Højen. Han blev

opkaldt Niels Winkel efter moderens første ægtemand. Navnet Winkel kom på den

måde ind i denne familie.

Han var selvejergårdmand på Horstedgård i Højen sogn. Gården var på 21 tdr.

hartkorn

Ved FT 1834 boede familien i Horsted i Højen sogn:

Niels W. Marcussen, 45, Gift, Gaardmand

Maren Nielsdatter, 37, Gift, Hans Kone

Maren Nielsdatter, 18, Ugift, Deres Børn

Else Kirstine Nielsdatter, 16, Ugift, Deres Børn

Marcus Nielsen, 13, Ugift, Deres Børn

Ellen Marie Nielsdatter, 7, Ugift, Deres Børn

Ane Johanne Nielsdatter, 5, Ugift, Deres Børn

Hans Nielsen, 1, Ugift, Deres Børn

Hans Christensen, 23, Ugift, Tjenestefolk

Christen Christensen, 23, Ugift, Tjenestefolk

Jens Jensen, 20, Ugift, Tjenestefolk

Karen Johanne Simonsdatter, 21, Ugift, Tjenestefolk

FT 1840:

Niels Vinkel Marcusen, 52, Gift, Gaardmand

Maren Nielsdatter, 43, Gift, hans Kone

Maren Nielsdatter, 25, Ugift, deres Børn

Else Kirstine Nielsdatter, 23, Ugift, deres Børn

Marcus Nielsen, 20, Ugift, deres Børn

Ellen Marie Nielsdatter, 14, Ugift, deres Børn

Anna Johanne Nielsdatter, 11, Ugift, deres Børn

Hans Nielsen, 8, Ugift, deres Børn

Nielssine Nielsdatter, 5, Ugift, deres Børn

Niels Nicolai Lausen, 16, Ugift, Sidstnævntes Pleiesøn

Jens Jensen, 26, Ugift, Tienestefolk

Niels Christian Nielsen, 23, Ugift, Tienestefolk

Jens Pedersen, 26, Ugift, Tienestefolk

Christen Nielsen, 16, Ugift, Tienestefolk

Marie Elisabeth Jørgensdatter, 25, Ugift, Tienestefolk

Ved FT 1845 boede familien på en gård i Horsted i Højen sogn:

Niels Winkel Marcussen, 55, Gift, Gaardmand, Heri sognet

Maren Nielsen, 47, Gift, Hans kone, Heri sognet

16


Else Kirsten Winkel, 28, Ugift, Deres barn, Heri sognet

Marius Winkel, 25, Ugift, Deres barn, Heri sognet

Else Marie Winkel, 19, Ugift, Deres barn, Heri sognet

Anne Johanne Winkel, 16, Ugift, Deres barn, Heri sognet

Hans Winkel, 12, Ugift, Deres barn, Heri sognet

Marie Nielsine Winkel, 9, Ugift, Deres barn, Heri sognet

Niels Winkel, 4, Ugift, Deres barn, Heri sognet

Mette Marie Iversen, 28, Ugift, Tjenestefolk, Nørup sogn, Weile amt

Else Nielsen, 25, Ugift, Tjenestefolk, Gjellerup sogn, Ringkjøbing amt

Niels Larsen, 21, Ugift, Tjenestefolk, ?? ...sogn, Weile amt

Peder Jensen, 19, Ugift, Tjenestefolk, Nørup sogn, Weile amt

Søren Johansen, 22, Ugift, Tjenestefolk, Nørup sogn, Weile amt

Hans Davidsen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Heri sognet

Ved FT 1850 så familien således ud:

Niels Winkel Marcussen, 62, Gift, Gaardmand, Høien Sogn, Veile Amt

Maren Nielsdatter, 53, Gift, Hustru, Høien Sogn, Veile Amt

Else Kirstine Nielsen, 31, Ugift, Deres børn, Høien Sogn, Veile Amt

Marcus Nielsen, 29, Ugift, Deres børn, Høien Sogn, Veile Amt

Ellen Marie Nielsen, 24, Ugift, Deres børn, Høien Sogn, Veile Amt

Hans Nielsen 18, Ugift, Deres børn, Høien Sogn, Veile Amt

Marie Nielsen, 14, Ugift, Deres børn, Høien Sogn, Veile Amt

Niels Nielsen, 9, Ugift, Deres børn, Høien Sogn, Veile Amt

Ane Kirstien Pedersen, 20, Ugift, DeresTjenestefolk, Egtved Sogn, Veile Amt

Niels Sine Jensen, 17, Ugift, DeresTjenestefolk, Randbøl Sogn, Veile Amt

Matthias Nielsen, 21, Ugift, DeresTjenestefolk, Jelling Sogn, Veile Amt

Hans Jørgen Nielsen, 19, Ugift, DeresTjenestefolk, Jelling Sogn, Veile Amt

Niels Hansen, 18, Ugift, DeresTjenestefolk, Høien Sogn, Veile Amt

Peder Hansen, 17, Ugift, DeresTjenestefolk, Egtved Sogn, Veile Amt

Han døde 68½ år gl som enkemand af brystsvaghed og alderdom. Han blev gift med

Maren Nielsdatter, gift 01 JUL 1815 i Højen. 1

Børn:

i Maren Nielsdatter Winkel, født 05 NOV 1815 i Horstedgård, Højen,

død 04 APR 1899 i Kolding. Hun blev gift med Hans Sørensen

Tingler, gift 06 AUG 1842 i Højen.

ii Else Kirstine Nielsdatter Winkel, født 27 NOV 1817 i Horstedgård,

Højen, 1 døbt 25 JAN 1818 i Højen. Hun blev gift med Hans

Conradsen, gift 21 JUL 1852 i Højen.

iii Marcus Nielsen Winkel, født 16 AUG 1820 i Horstedgård, Højen, 1

døbt 24 SEP 1820 i Højen.

iv Niels Nielsen Winkel, født 08 FEB 1823 i Horsted, Højen, døbt 27

MAR 1823 i Højen, død 31 DEC 1823 i Horsted, Højen, begravet 04

JAN 1824 i Højen.

v Niels Nielsen Winkel, født 20 NOV 1824 i Horstedgård, Højen, 1 døbt

02 JAN 1825 i Højen, død 13 JUN 1825 i Horstedgård, Højen, 1

begravet 17 JUN 1825 i Højen. Han døde 1 år gl.

vi Ellen Marie Nielsdatter Winkel, født 26 JUN 1826 i Horstedgård,

Højen, 1 døbt 13 AUG 1826 i Højen.

vii Ane Johanne Nielsdatter Winkel, født 14 FEB 1829 i Horstedgård,

Højen, 1 døbt 29 MAR 1829 i Højen, død 21 JUL 1897 i Højen,

17


egravet 27 JUL 1897 i Højen. Hun blev gift med Jens Pedersen

Lomholt, gift 16 JUN 1858 i Højen.

viii Hans Nielsen Winkel, født 24 JAN 1833 i Horstedgård, Højen, 1 døbt

17 MAR 1833 i Højen, død 14 APR 1877 i Højen, begravet 21 APR

1877 i Højen. Han blev gift med (1) Karen Christensen Storgaard,

gift 08 JUN 1855 i Højen, født 23 AUG 1828 i Højen, døbt 21 SEP

1828 i Højen, død 20 FEB 1860 i Højen, begravet 28 FEB 1860 i

Højen. Han blev gift med (2) Mette Marie Hansine Rüttel, gift ind

1867, født 18 MAR 1843 i Gårslev, døbt 19 MAR 1843 i Gårslev.

13. ix Nielsine Marie Winkel, født 22 AUG 1835 i Horsted, Højen, 1 døbt

11 OKT 1835 i Højen, død 25 MAJ 1911 i St. Josefs hospital,

Fredericia, 1 begravet 31 MAJ 1911 i Kolding. Hun blev gift med

Jens Andersen Thærøe, gift 27 SEP 1861 i Højen. 1

x Niels Nielsen Winkel, født 26 OKT 1841 i Horstedgård, Højen, 1 døbt

21 JAN 1842 i Højen. Han overtog Horstedgård (21 tdr. hartkorn)

efter sin far, og boede her ved FT 1880 med hustru, 8 børn og 9

tjenestefolk. Han blev gift med Ane Agathe Magdalene Caprani.

27. Maren Nielsdatter, født i Horsted, Højen, 1 døbt 17 APR 1797 i Højen, død 28 FEB

1850 i Horstedgård, Højen, 1 begravet 08 MAR 1850 i Højen. Hun blev båret til

dåben af Johanne Jeppesdatter fra Weile. [Formentlig hans søster].

Hun var 20 år gl, da hun giftede sig. Forlovere var sognefoged Torkild Bondgaard

og Niels Hansen fra Andkjær.

Hun døde 52 3/4 år gl af thyfus.

Var Mette Nielsdatter en søster (fadder 1818)? Niels Hansen (fadder 1818).

28. Hans Christensen, døbt 26 DEC 1797 i Aversi, død 07 MAR 1871 i Fensmark, 1

begravet 12 MAR 1871 i Fensmark. Formentlig ham, der 15 år gl. blev konfirmeret

1810 i Aversi kirke.

Han var husmand i Fensmark.

Ved FT 1840 boede familien i et hus i Fensmark by:

Hans Christensen, 47, Gift, Dagleier og Huusmand

Karen Jensdatter, 45, Gift, hans Kone

Niels Christensen, 8, Ugift, deres Børn

Jens Christensen, 3, Ugift, deres Børn

Ved FT 1845 boede de sst:

Hans Christensen, 48, Gift, husmand, daglejer, Aversi, Præstø amt

Karen Jensdatter, 36, Gift, hans kone, I sognet

Jens Christian Hansen, 9, Ugift, deres barn, I sognet

Niels Hansen, 13, Ugift, deres barn, I sognet

Niels Peter Hansen, 2, Ugift, deres barn, I sognet

Ved FT 1850 boede familien sst:

Hans Christensen, 53, Gift, Husmand og daglejer, Teestrup Sogn, Sorø Amt

Karen Jensdatter, 41, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet

Jens Hansen, 14, Ugift, Deres barn, Her i Sognet

18


Peter Hansen, 2, Ugift, Deres barn, Her i Sognet

Ved FT 1860 boede familien sst:

Hans Christensen, 63, gift, Aversi, Præst amt, indsidder og husfader

Karen Jensdatter, 52, gift, her i sognet, hans kone

Peder Hansen, 12, ugift, do, barn

Ane Sophie Hansen, 9, ugift, barn

Han døde 74 år gl som gift fattiglem i Fensmark. Han blev gift med (1) Sophie

Clausdatter, død ind 1835. Han blev gift med (2) Karen Jensdatter, født omk

1808, død eft 1871.

Barn af Sophie Clausdatter:

i Niels Hansen, født 08 AUG 1832. Han blev konfirmeret i Fensmark

1. søndag efter påske 1747. Her oplyses, at han er søn af Hans

Christensen og afg. hustru Sophie Clausdatter. Født i Skudderløse.

Barn af Karen Jensdatter:

14. ii Jens Christian Hansen, født 01 MAR 1836 i Fensmark, Fensmark, 1

døbt 24 APR 1836 i Fensmark, død 15 AUG 1814 i Stampesgade,

København, 1 begravet 21 AUG 1814 i Maria, København. Han blev

gift med Johanne Agathe Bosse, gift 20 OKT 1866.

iii Karen Sofie Hansen, født 08 AUG 1840 i Fensmark, 1 døbt 29 NOV

1840 i Fensmark, død 01 JUL 1841 i Fensmark, 1 begravet 04 JUL

1841 i Fensmark.

iv Peter Hansen, født 19 MAJ 1842 i Fensmark, iv døbt 25 MAJ 1842 i

Fensmark, død 26 MAJ 1842 i Fensmark, 1 begravet 02 JUN 1842 i

Fensmark. Han døde 1 uge gl. KB med fødsel er ikke filmet (side

mangler)!

v Niels Peter Hansen, født 09 AUG 1843 i Fensmark, Fensmark, 1 døbt

30 SEP 1843 i Fensmark, død 18 NOV 1847 i Fensmark, Fensmark, 1

begravet 25 NOV 1847 i Fensmark. Han døde 4 1/3 år gl. af ..hoste.

vi Peter Hansen, født 03 JUN 1848, døbt 20 AUG 1848.

vii Ane Sophie Hansen, født 24 MAJ 1851 i Fensmark, 1 døbt 27 JUL

1851 i Fensmark.

29. Karen Jensdatter, født omk 1808, død eft 1871. Var Rasmus Jensen Olstrup en

bror (fadder)? f. 1807 i Fensmark! Peder Jensen (fadder 1843)?

30. Johan Andreas Bosse, født 29 MAJ 1812 i Hamburg, død 09 NOV 1885 i

København. Han var korporal (senest 1841), senere kvartermester (1844) og

bogholder. Han blev dannebrogsmand 7. juni 1847. Han var formentlig i Odense en

periode.

Formentlig ham, der ved FT 1834 boede hos en familie i Vestergrave:

Johan Burse, 24, Ugift, Underofficeer ved Jydske Dragoner

Deres vielse fandt sted i Hjermind kirke, men står også i Skt. Mortens KB, idet

begge boede i Randers.

Ved FT 1840 boede familien Uden for Østerport:

Johan Andreas Bosse, 28, Gift, Korporal

Catrine Hanssine Lykstrup, 32, Gift, hans Kone

Vilhelmine Frederikke Bosse, 5, Ugift, deres Børn

19


Hansine Catrine Bosse, 3, Ugift, deres Børn

John Vichman, 1, Ugift, deres Børn

Ved FT 1845 boede familien Udenfor Østerport:

Johan Bocse, 39, Gift, Qvartermester, 5te dragon regiment, Hamborg

Catrine Hansine, 37, Gift, Hans kone, Wiborg

Johanne Bocse, 9, Ugift, Deres børn, Randers

Hansine Bocse, 7, Ugift, Deres børn, Randers

John Bocse, 5, Ugift, Deres børn, Randers

Juliane Bocse, 3, Ugift, Deres børn, Randers

Agate Bocse, 1, Ugift, Deres børn Randers

Ved FT 1850 boede de sst:

Bosse Joh. Andreas, !! 38, Gift, Qvartermester, Hamburg

Cathrine !!, 43, Gift, hans Kone, Wiborg

Mine !!, 15, Ugift, deres Børn, Randers

Hansine !!, 13, Ugift, deres Børn, Do [ Randers]

John !!, 11, Ugift, deres Børn, Do [ Randers]

Juliane !!, 9, Ugift, deres Børn, Do [ Randers]

Agate !!, 6, Ugift, deres Børn, Do [ Randers]

*von Ahlefeldt, 31, Ugift, Premierleutnant, Greve, Kjøbenhavn. Han blev gift med

Kirstine Cathrine Hansdatter Løgstrup, gift 24 SEP 1836 i Skt Mortens,

Randers. 1

Børn:

i Anna Vilhelmine Frederikke Bosse, født 23 OKT 1835 i Randers. 6

børn. I 1887 skulle hun opholde sig i New Jersey, USA, hvor hendes

mand arbejdede på en fabrik. Hun blev gift med Carl Norden, gift 01

NOV 1855.

ii Hansine Cathrine Bosse, født 24 AUG 1837 i Randers, død 05 SEP

1905. 1 barn. Hun blev gift med Jens Espesen Smollerup.

iii John Bosse, født 24 MAR 1839 i Randers, 1 døbt 20 MAJ 1839 i Skt

Mortens, Randers. Han blev gift med Caroline Christine

Magdalene Dolcke, gift 10 NOV 1886.

iv Juliane Marie Bosse, født 26 APR 1841 i Randers, 1 døbt 31 MAJ

1841 i Skt Mortens, Randers. 6 børn. Hun blev gift med Lauge

Christensen Ranners, gift 01 NOV 1863.

v Hans Carl Frederik Bosse, født APR 1843, død 20 NOV 1843.

15. vi Johanne Agathe Bosse, født 21 OKT 1844 i Randers, 1 døbt 01 DEC

1844 i Skt Mortens, Randers, død 21 APR 1917 i Stampesgade,

København, 1 begravet 26 APR 1917 i Maria, København. Hun blev

gift med Jens Christian Hansen, gift 20 OKT 1866.

vii Anna Bosse, født 05 SEP 1846, død 20 MAJ 1849.

viii Marie Bosse, født 20 DEC 1848 i Randers, død 19 MAJ 1849 i

Randers.

31. Kirstine Cathrine Hansdatter Løgstrup, født 23 OKT 1807 i Viborg, døbt 21

FEB 1808 i Sortebrødre kirke (Sønder sogn), Viborg, død 09 AUG 1873 i

København, begravet 15 AUG 1873 i København.

Tip-tip-oldeforældre

20


44. Erik Pedersen Heilskov, født 1767 i Sangstrup, Voldby, døbt 12 JUL 1767 i

Voldby, 1 død 01 APR 1841 i Karlby, 1 begravet 07 APR 1841 i Karlby. Givetvis

ham, der ved FT 1787 boede i Voldby:

Jens Sørensen, 35, Gift 2. ægteskab, Bonde og Huusmand

Giertrud Jensdatter, 22, Gift

Maren Jensdatter, 3 -

Erich Pedersen, 20, Ugift

Else Pedersdatter, 22, Ugift

Kirsten Rasmusdatter, 15, Ugift

Ved FT 1801 var han karl hos sognepræste i Karlby:

Jens Peter Aastrup, 41, Gift, Hosbonde, Sogne Præst

Dorthe Marie Müller, 51, Gift, Hans Kone

Erich Pedersen Hejlskov, 35, Ugift, Tienestefolk

Niels Lausen Bierre, 39, Ugift, Tienestefolk

Rasmus Nielsen Lund, 16, Ugift, Tienestefolk

Christen Michelsen Juul, 76, Enke, fattig

Ellen Magrethe Kisling, 31, Ugift, Tienestefolk

Anne Marie Sørensdatter, 23, Ugift, Tienestefolk

Anne Jensdatter, 27, Ugift, Tienestefolk

Else Nielsdatter, 16, Ugift, Tienestefolk

Ved vielsen med Karen var han ungkarl. Hun var enke.

Ved FT 1834 boede han på gården i Karlby:

Erik Pedersen, 67, Enkemand, Gaardmand

Jens Eriksen, 25, Gift, Hans Søn og Bestyrer Gaardens Drivt

Mette Kjerstine Jensdatter, 28, Gift, hans Kone

Inger Eriksdatter, 21, Ugift, Enkemandens Datter

Mads Sørensen, 22, Ugift, Tjenestekarl

Ved FT 1840 boede han stadig på gården:

Erik Pedersen, 74, Enkemand, Gaardmand

Jens Eriksen, 31, Gift, Styrer Gaardens Drift

Mette Kjerstine Jensdatter, 34, Gift, hans Kone

Karen Jensen, 1, Ugift, deres Datter

Niels Christensen, 21, Ugift, Tjenestefolk

Maren Christensdatter, 14, Ugift, Tjenestefolk

Han døde 79 år gl. som gårdfæster i Karlby. Her anføres, at han var født i Amstrup

(?) Dom Oculi 1767. Han blev gift med Karen Sørensdatter, gift 14 MAR 1806 i

Karlby. 1

Børn:

i Maren Eriksdatter, født 09 AUG 1807 i Karlby, 1 døbt 11 AUG 1807

i Karlby, død 11 AUG 1886 i Voldby Mark, Voldby, 1 begravet 17

AUG 1886 i Voldby. Hun blev konfirmeret 1822 i Karlby.

Ved FT 1845 boede hun på et husmandssted i Karlby:

Rasmus Pedersen, 46, Gift, Lever af sin jordlod, Heri sognet

Maren Eriksdatter, 39, Gift, Hans kone, Heri sognet

Jens Peter Jørgensen, 4, Ugift, Pleiesøn, Heri sognet

21


Erik Jensen, 35, Ugift, Træskomand, Gjerrild sogn, Randers amt [gift

med hendes søster senere på året!].

Ved FT 1860 var de flyttet til Voldby:

Rasmus Pedersen, 61, Gift, Lever af sin jordlod, Carlbye Sogn,

Randers Amt

Maren Eriksdatter, 53, Gift, Hans kone, Carlbye Sogn, Randers Amt

Hun døde 79 år gl som enke efter husmand Rasmus Pedersen Krogh.

Hendes fødselsdata er endvidere angivet. Hun blev gift med Rasmus

Pedersen Krog.

ii Jens Eriksen, født 07 MAR 1809 i Karlby, døbt 16 APR 1809 i

Karlby, 1 død 05 MAJ 1861 i Karlby. Ved FT 1845 havde han

overtaget gården i Karlby:

Jens Eriksen, 36, Gift, Gaardmand, Heri sognet

Mette Kirstine Jensdatter, 39, Gift, Hans kone, Heri sognet

Karen Jensen, 6, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Erik Jensen, 2, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Peder Pedersen, 22, Ugift, Tjenestefolk, Heri sognet

Maren Christensdatter, 19, Ugift Tjenestefolk, Heri sognet. Han blev

gift med Mette Kirstine Jensdatter.

22. iii Peder Eriksen, født 29 MAJ 1810 i Karlby, 1 døbt 29 MAJ 1810 i

Karlby, død 17 APR 1871 i Karlby, 1 begravet 20 APR 1871 i Karlby.

Han blev gift med Ane Jensdatter, gift 13 OKT 1844 i Karlby. 1

iv Inger Eriksdatter, født 25 JUL 1813 i Karlby, 1 døbt 12 SEP 1813 i

Karlby, død 20 SEP 1872 i Karlby, 1 begravet 26 SEP 1872 i Karlby.

Hun blev konfirmeret i Karlby påsken 1828.

Ved FT 1840 var hun tjenestepige hos gmd. Hans Pedersen i Karlby:

Inger Eriksdatter, 32, Ugift, Tjenestepige, Heri sognet

Ved FT 1845 var hun tjenestepige på en gård i Karlby:

Hans Pedersen, 44, Gift, Gaardmand, Gjerrild sogn Randers amt

Ane Kjerstine Jacobsdatter, 50, Gift, Hans kone, Hammelev sogn,

Randers amt

Peder Pedersen, 14, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Kjerstine Pedersdatter, 11, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Peder Eriksen, 36, Gift, Tjenestekarl, Heri sognet

Inger Eriksdatter, 32, Ugift, Tjenestepige, Heri sognet

Peder Pedersen, 49, Gift, Wæver, Heri sognet

Maren Jensdatter, 55, Gift, Hans kone, Gjerrild sogn, Randers amt

Mette Catrine Pedersdatter, 14, Ugift, Deres barn, Heri sognet

Ved FT 1850 var hun blevet gift og boede i et hus i Karlby:

Erik Jensen, 40, Gift, Træskomager, Gjerrild

Inger Eriksdatter, 37, Gift, hans Kone, Her i Sogn

Ved FT 1860 boede familien sst.:

Erik Jensen, 50, Gift, Træskomand, Gjerrild Sogn, Randers Amt

Inger Eriksdatter, 47, Gift, Hans kone, Heri Sognet

22


Hun døde 59 år gl som enke efter husmand Erik Jensen/Simon, datter

af gmd Erik Heilskov i Carlby. Hun blev gift med Erik Jensen, gift

31 OKT 1845 i Karlby. 1

45. Karen Sørensdatter, født i Karlby, døbt 30 APR 1775 i Karlby, 1 død 12 FEB 1832

i Karlby, 1 begravet 17 FEB 1832 i Karlby. Hun blev båret til dåben af Jomfru

Høgild. Ane Marie Krogs holdt hende. Fadderne: Søren Nielsen Krog, Jens Pejer og

Niels Bager.

Hun var enke af Carlby, da hun giftede sig med ungkarlen Erik Pedersen Heilskov.

Ved hendes begravelse er anført: Gårdf. Erik Heilskovs hustru, 60 år gl. Hun blev

gift med (1) Anders Jacobsen, gift 29 MAR 1803 i Karlby, 1 død omk 1805. Hun

blev gift med (2) Erik Pedersen Heilskov, gift 14 MAR 1806 i Karlby, 1 født 1767 i

Sangstrup, Voldby, døbt 12 JUL 1767 i Voldby, 1 død 01 APR 1841 i Karlby, 1

begravet 07 APR 1841 i Karlby.

Barn af Anders Jacobsen:

i Søren Krog Andersen, født 02 JAN 1804 i Karlby, 1 begravet 30 JAN

1804 i Karlby. 1

ii Marie Andersdatter, født 09 JUN 1805 i Karlby, 1 døbt 14 JUL 1805

i Karlby, begravet 09 JAN 1806 i Karlby. 1 Hun blev 7 mdr. gl.

Barn af Erik Pedersen Heilskov:

iii Maren Eriksdatter, født 09 AUG 1807 i Karlby, 1 døbt 11 AUG 1807

i Karlby, død 11 AUG 1886 i Voldby Mark, Voldby, 1 begravet 17

AUG 1886 i Voldby. Hun blev konfirmeret 1822 i Karlby.

Ved FT 1845 boede hun på et husmandssted i Karlby:

Rasmus Pedersen, 46, Gift, Lever af sin jordlod, Heri sognet

Maren Eriksdatter, 39, Gift, Hans kone, Heri sognet

Jens Peter Jørgensen, 4, Ugift, Pleiesøn, Heri sognet

Erik Jensen, 35, Ugift, Træskomand, Gjerrild sogn, Randers amt [gift

med hendes søster senere på året!].

Ved FT 1860 var de flyttet til Voldby:

Rasmus Pedersen, 61, Gift, Lever af sin jordlod, Carlbye Sogn,

Randers Amt

Maren Eriksdatter, 53, Gift, Hans kone, Carlbye Sogn, Randers Amt

Hun døde 79 år gl som enke efter husmand Rasmus Pedersen Krogh.

Hendes fødselsdata er endvidere angivet. Hun blev gift med Rasmus

Pedersen Krog.

iv Jens Eriksen, født 07 MAR 1809 i Karlby, døbt 16 APR 1809 i

Karlby, 1 død 05 MAJ 1861 i Karlby. Ved FT 1845 havde han

overtaget gården i Karlby:

Jens Eriksen, 36, Gift, Gaardmand, Heri sognet

Mette Kirstine Jensdatter, 39, Gift, Hans kone, Heri sognet

Karen Jensen, 6, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Erik Jensen, 2, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Peder Pedersen, 22, Ugift, Tjenestefolk, Heri sognet

Maren Christensdatter, 19, Ugift Tjenestefolk, Heri sognet. Han blev

gift med Mette Kirstine Jensdatter.

23


22. v Peder Eriksen, født 29 MAJ 1810 i Karlby, 1 døbt 29 MAJ 1810 i

Karlby, død 17 APR 1871 i Karlby, 1 begravet 20 APR 1871 i Karlby.

Han blev gift med Ane Jensdatter, gift 13 OKT 1844 i Karlby. 1

vi Inger Eriksdatter, født 25 JUL 1813 i Karlby, 1 døbt 12 SEP 1813 i

Karlby, død 20 SEP 1872 i Karlby, 1 begravet 26 SEP 1872 i Karlby.

Hun blev konfirmeret i Karlby påsken 1828.

Ved FT 1840 var hun tjenestepige hos gmd. Hans Pedersen i Karlby:

Inger Eriksdatter, 32, Ugift, Tjenestepige, Heri sognet

Ved FT 1845 var hun tjenestepige på en gård i Karlby:

Hans Pedersen, 44, Gift, Gaardmand, Gjerrild sogn Randers amt

Ane Kjerstine Jacobsdatter, 50, Gift, Hans kone, Hammelev sogn,

Randers amt

Peder Pedersen, 14, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Kjerstine Pedersdatter, 11, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Peder Eriksen, 36, Gift, Tjenestekarl, Heri sognet

Inger Eriksdatter, 32, Ugift, Tjenestepige, Heri sognet

Peder Pedersen, 49, Gift, Wæver, Heri sognet

Maren Jensdatter, 55, Gift, Hans kone, Gjerrild sogn, Randers amt

Mette Catrine Pedersdatter, 14, Ugift, Deres barn, Heri sognet

Ved FT 1850 var hun blevet gift og boede i et hus i Karlby:

Erik Jensen, 40, Gift, Træskomager, Gjerrild

Inger Eriksdatter, 37, Gift, hans Kone, Her i Sogn

Ved FT 1860 boede familien sst.:

Erik Jensen, 50, Gift, Træskomand, Gjerrild Sogn, Randers Amt

Inger Eriksdatter, 47, Gift, Hans kone, Heri Sognet

Hun døde 59 år gl som enke efter husmand Erik Jensen/Simon, datter

af gmd Erik Heilskov i Carlby. Hun blev gift med Erik Jensen, gift

31 OKT 1845 i Karlby. 1

46. Jens Sørensen Villadsen, født i Karlby, døbt 13 DEC 1789 i Karlby, 1 død eft 1850.

Ved FT 1801 boede han 13 år gl. hjemme hos forældrene i Karlby.

Han blev udlagt til barnefader for Ane i 1824. Han var da tjenestekarl i Karlby.

1/11 1844 afgik han fra Voldby (afg. liste) til Overflemminggård. Han var da 54 år

gl og havde et godt skudsmål.

1/11 1844 ankom han fra Voldby til Enslev (tilg. liste), hvor han skulle have plads

hos Nyeland. Han var da 55 år gl.

Ved FT 1845 tjente han i på Flemmingegård, Enslev, Djurs Nørre:

Lauritz Nyeland, 25, Ugift, proprietær, København

Marie Stabel, 25, Ugift, husjomfru, Viborg

Jacob Weimann, 25, Ugift, avlsforvalter, Ørsted Sogn, Randers Amt

Laurs Rasmusen, 28, Gift, tjenestefolk, Helme?? Holme?? Sogn??, Svendborg Amt

Peder Mogensen, 26, Gift, tjenestefolk, Lunde Sogn, Svendborg Amt

Jens Andersen Ditlev, 33, Ugift, tjenestefolk, Villersø Sogn, Randers Amt

Hans Pedersen, 27, Ugift, tjenestefolk, Ålsø Sogn, Randers Amt

Michel Nielsen, 23, Ugift, tjenestefolk, Ginnerup Sogn, Randers Amt

24


Søren Michelsen, 24, Ugift, tjenestefolk, Lyngby Sogn, Randers Amt

Peder Michelsen, 19, Ugift, tjenestefolk, Lyngby Sogn, Randers Amt

Jens Rasmusen Friis, 32, Gift, tjenestefolk, Homå Sogn, Randers Amt

Anton Frederich Græser??, 16, Ugift, tjenestefolk, København

Jens Jensen, 31, Ugift, tjenestefolk ,Tjærby (Sogn??), Randers Amt

Thomas Thomasen, 33, Ugift, tjenestefolk, Thorsager Sogn, Randers Amt

Jens Christian Pedersen, 51, Gift, tjenestefolk, Grenaa, [Randers Amt]

Jens Andreasen Severin, 20, Ugift, tjenestefolk, Ørum Sogn, Randers Amt

Carl Christiansen, 25, Ugift, tjenestefolk, Horsens [Sogn, Århus Amt]

Christen Nielsen Ring, 68, Enke(mand), tjenestefolk, Sønderup Sogn, Randers Amt

Jens Sørensen, 56, Ugift, tjenestefolk, Karlby Sogn, Randers Amt

Niels Peder Sørensen, 37, Ugift, tjenestefolk, Randers

Therkild Christensen, 17, Ugift, tjenestefolk, Ginnerup Sogn, Randers Amt

Jensine Kirstine Thomasdatter, 25, Ugift, tjenestefolk, Karlby Sogn, Randers Amt

Maren Henrichsdatter, 22, Ugift, tjenestefolk, Voldby Sogn, Randers Amt

Dorthe Rasmusdatter, 35, Ugift, tjenestefolk, Hornslet Sogn, Randers Amt

Ved FT 1850 tjente han stadig på Enslevgård, nu 61 år gl. og ugift. Her brugte han

tilnavnet Carlby.

Ikke død i Enslev. Partner med Ane Kirstine Andersdatter.

Børn:

23. i Ane Jensdatter, født 05 MAR 1824 i Karlby, 1 døbt 06 MAR 1824 i

Karlby, død eft 1860. Hun blev gift med Peder Eriksen, gift 13 OKT

1844 i Karlby. 1

47. Ane Kirstine Andersdatter, født i Karlby, døbt 02 JUL 1782 i Karlby, 1 død 24

AUG 1858 i Karlby, 1 begravet 29 AUG 1858 i Karlby. Hun var indsidderske (og

ugift), da hun nedkom med Ane i Karlby.

Ved FT 1834 boede hun i et hus i Karlby:

Ane Kjerstine Andersdatter, 51, Ugift, Lever af Haandarbeide og Dagleie

Ane Jensdatter, 10, Ugift, Hendes uægte Barn

Ved FT 1845 boede hun med datteren og et barnebarn i et hus i Karlby:

Ane Kirstine Andersdatter, 63, Ugift, Lever af haandarbeide, Heri sognet

Ane Jensdatter, 21, Gift, Hendes datter, Heri sognet

Karen Pedersen, 1, Ugift, Hendes barn, Heri sognet

Ved FT 1850 boede hun hos datteren og svigersønnen i Karlby.

Hun døde 75 år gl. Ved hendes begravelse er anført: Ugift fruentimmer og

opholdkone i Carlby, født i Carlby.

48. Laurits Andersen Tærøe, født i Tærø, Kalvehave, døbt 13 JAN 1749 i Kalvehave, 1

død 28 MAR 1825 i Ærøskøbing, 1 begravet 05 APR 1825 i Ærøskøbing. Han blev

trolovet med Ellen Jensdatter 3/12 1779.

Ved FT 1803 så familien således ud:

Lauritz Andersen Terroe, 56, Gift, Hausvat:, Schiffer

Ellen Jensen, 52, Gift, dess: Frau

Anders Lauritz Terroe, 24, Ugift, ihre Kinder, Fährt zur See

25


Jens Lauritz Terroe, 22, Ugift, ihre Kinder, Fährt zur See

Lauritz Terroe, 14, Ugift, ihre Kinder

Hans Christopher Terroe, 12, Ugift, ihre Kinder

Peter Lauritzen Terroe, 7, Ugift, ihre Kinder

Ane Christine Claussen, 18, Ugift, Dienstbothe

Forlover 1814.

Han døde 76 år gl. som skipper i Ærøskøbing.

Måske er der ikke så meget at sige til, at Laurits blev sømand og senere skipper. Han

var opvokset på en lille ø, hvor man var nødsaget til at bruge båd, når man skulle til

fastlandet. Man brugte båden, når man skulle til møllen og male sit korn, ligesom

man søndag efter søndag sejlede til gudstjenesten i Kalvehave. Når der skulle

leveres pligttjeneste i Vordingborg, måtte man ligeledes sejle til land med korn og

hø og heste.

Kalvehave og de omkringliggende sogne lå i store skovområder. Bønderne var gode

til at beplante alle ledige arealer, og i 1600-tallet udviklede man båndkæppeskovene.

I underskoven, som bønderne havde ret til at udnytte, satte man hasselbuske.

Gennem en 6-8 årig omdrift kunne man høste de såkaldte båndkæppe eller

båndstager af hasselbuskene. Disse båndkæppe, der kunne anvendes til

hammerskafter og tøndebånd m.m. og som ellers gjorde samme gavn som senere

båndpil, blev af skippere opkøbt og sejlet til København. (Jf. Holger Munk:

Rytterbonden). Senere udviklede denne skovdrift sig til frugtdyrkning.

I 1754 fik Stensby sin egen vide (bylov), som i 5 af 10 punkter handler om ulovlig

skovdrift og overgreb på anden mands trævækst i skov-hegn og mark (frugttræer).

Man kan meget vel tænke sig, at Laurits har startet sin sømandskarriere med at sejle

med skippere til København og levere båndkæppe der. Han blev gift med Ellen

Jensdatter, gift 14 JAN 1780 i Ærøskøbing. 1

Børn:

24. i Anders Lauritsen Tærøe, født i Ærøskøbing, døbt 18 AUG 1780 i

Ærøskøbing. 1 Han blev gift med Egidia Poulsen Smidt, gift 09 JAN

1812 i Ærøskøbing. 1

ii Jens Lauritsen Tærøe, født i Ærøskøbing, døbt 20 SEP 1782 i

Ærøskøbing, 1 død 31 MAR 1815 i Ærøskøbing, 1 begravet 06 APR

1815 i Ærøskøbing. Fadderne ved hans barnedåb var: Jørgen Jensen,

Hartvig Lauritsen Bestholm, Philip Niander, Hans Jensen, Rasmus

Hansen Drejers hustru, Christiane Nielsdatter Drejer.

Han døde 34 år gl. som matros i Ærøskøbing.

iii Peder Lauritsen Tærøe, født i Ærøskøbing, døbt 18 SEP 1785 i

Ærøskøbing, 1 død ind 1796. Fadderne ved barnedåben var: Mogens

Jensens b.b., Christen Pedersens hustru, Rasmus Drejer, Hartvig

Lauritsen Bestholm, Claus Drejer og Anna Pedersdatter.

Han var handelsmand i Ærøskøbing. Han blev gift med Agnete.

iv Laurits Lauritsen Tærøe, født i Ærøskøbing, døbt 11 APR 1788 i

Ærøskøbing, 1 død 03 DEC 1805 i Ærøskøbing. Hans faddere var:

Albret Isachsen Riise, Gjertrud Pedersdatter b.b., Claus Klæstrup,

26


Niels Gotlob, Hans Christoffer Haen. Moderen kaldes her

Jørgensdatter.

v Hans Christopher Tærøe, født i Ærøskøbing, døbt 13 MAJ 1791 i

Ærøskøbing. 1 Hans faddere var: Hans hartvig Lauritsens datter b.b.,

Riborg Brandt, Jørgen Jørgensen, Niels Jensen Schmidt og Niels

Pedersen. Moderen kaldes her Jørgensdatter! Han blev gift med Anne

Marie Drejø, gift 15 DEC 1814 i Ærøskøbing. 1

vi Peder Lauritsen Tærøe, født i Ærøskøbing, døbt 19 AUG 1796 i

Ærøskøbing. Hans faddere var: Vilhelm Markussen, Christen Pihl,

Jeppe Pedersen, Jens Clausen Klestrup, jomfru ??

49. Ellen Jensdatter, født i Ærøskøbing, døbt 25 MAR 1751 i Ærøskøbing, død 09

MAR 1829 i Ærøskøbing, 1 begravet 12 MAR 1829 i Ærøskøbing. De blev

trolovede 3/12 1779. Hun bar et barn 1812.

Ved hendes begravelse er anført: enke efter skipper Andreas Lauritsen Terøe, 78 år

gl.

50. Poul Lauritsen Smed, født omk 1741, død 12 NOV 1811 i Ærøskøbing, 1 begravet

16 NOV 1811 i Ærøskøbing. Han var kleinsmed i Ærøskøbing.

Ved FT 1803 boede familien i Nørregade No 142:

Paul Lauritzen, 62, Gift, Hausvater, Schlösser

Anna Catharina Jensen, 54, Gift, dess: Frau

Hans Pauelsen, 16, Ugift, ihre Kinder

Gie Pauelsen, 14, Ugift, ihre Kinder

Jens Pauelsen, 11, Ugift, ihre Kinder

Han døde 71 år gl. som kleinsmed i Ærøskøbing.

Også en søn Christen Poulsen Smith, fadder 1710 hos Elisabeth Smith? Han blev

gift med Anna Cathrine Jensdatter Schmidt, gift 13 MAR 1771 i Ærøskøbing. 1

Børn:

i Laurits Poulsen, født i Ærøskøbing, døbt 26 APR 1771 i

Ærøskøbing, 1 død i Ærøskøbing, begravet 16 JAN 1772 i

Ærøskøbing. 1

ii Kirsten Poulsdatter, født i Ærøskøbing, døbt 25 OKT 1772 i

Ærøskøbing. 1 Fadderne var: Gie Jensdatter b.b., Johanne Jensdatter,

Malene Jensdatter, Lars Jensen, Mathias Clausen, Christian

Christensen.

iii Anna Cathrine Poulsdatter, født i Ærøskøbing, døbt 04 NOV 1774 i

Ærøskøbing. 1

iv Lars Poulsen, født i Ærøskøbing, døbt 07 NOV 1776 i Ærøskøbing. 1

v Mette Maria Poulsdatter, født i Ærøskøbing, døbt 07 FEB 1779 i

Ærøskøbing. 1 Hun er nævnt som fadder i Ærøskøbing 30/3 1812

(fadder) og 1814.

vi Jens Poulsen, født i Ærøskøbing, døbt 06 MAJ 1781 i Ærøskøbing. 1

vii Elisabeth Poulsdatter, født i Ærøskøbing, døbt 11 JAN 1784 i

Ærøskøbing. 1 Hun fik barn 1815. Hun blev gift med Jens Hansen

Groth.

viii Hans Poulsen Smidt, født i Ærøskøbing, døbt 10 FEB 1786 i

Ærøskøbing. 1 Hans faddere var Birthe Cathrine Schmidt, Ane

27


Grothe, Mathias Rabe, Otto Henrichsen og Rasmus Pedersen

Birkholm.

Han er nævnt som fadder i Ærøskøbing 30/3 1812 (fadder) og 1815.

Han blev gift med Grethe Sophie Pedersdatter.

25. ix Egidia Poulsen Smidt, født i Ærøskøbing, døbt 27 FEB 1789 i

Ærøskøbing. 1 Hun blev gift med Anders Lauritsen Tærøe, gift 09

JAN 1812 i Ærøskøbing. 1

x Jens Poulsen, født omk 1792. Fadder 1818.

51. Anna Cathrine Jensdatter Schmidt, født omk 1749, død 06 APR 1814 i

Ærøskøbing, 1 begravet 09 APR 1814 i Ærøskøbing. Forlovelsen fandt sted 3/2

1772. heraf fremgår, at Poul Lauritsen og Anna Jensdatter Smidt [bliver] trolovede

og at intet i noge måde efter loven indvirker imod deres ægteskabs fuldbyrdelse,

derfor caverer Niels Hansen Christen Hansen rebslager.

Hun døde 66 år gl.

52. Marcus Hansen, født i St Velling, Smidstrup, døbt 24 MAR 1761 i Smidstrup, 1 død

06 JUN 1825 i Horstedgård, Højen, 1 begravet 12 JUN 1825 i Højen. Marcus

Hansen, ægteskabs bevilling:

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Marcus Hansen af Smidstrup sogn, og Maren

Sørensdatter af Højen sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at

de skal være søskende børn. 12 januar 1787. (Jyske Registre ægteskabsbevillinger

1787-89).

De havde kongelig allernådigste bevilling at vies sammen i huset (KB). Hun var da

enke, og det oplyses, at han kom fra St. Welling (Smidstrup sogn).

Ved FT 1787 boede familien i Horsted i Højen sogn:

Marcus Hansen, 26, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaard Beboer

Maren Sørensdatter, 38, Gift 2. ægteskab, Hans Koene

Anne Nielsdatter, 14, Ugift, Hendes Børn af 1ste ægteskab

Dorte Nielsdatter, 6, Ugift, Hendes Børn af 1ste ægteskab

Ellen Nielsdatter, 3, Ugift, Hendes Børn af 1ste ægteskab

Karen Nielsdatter, 1, Ugift, Hendes Børn af 1ste ægteskab

Christen Nielsen, 30, Ugift, Tieneste Folk

Anders Pedersen, 13, Ugift, Tieneste Folk

Zidsel Jensdatter, 22, Ugift, Tieneste Folk

Maleene Madsdatter, 14, Ugift, Tieneste Folk

Ved FT 1801 boede han i Horsted i Højen sogn:

Marcus Hansen, 41, Gift, Huus bonde, Bonde og Gaardbeboer

Maren Sørrensdatter, 56, Gift, hans Kone

Ellen Nielsdatter, 18, Ugift, hendes Datter

Karen Nielsdatter, 15, Ugift, do

Niels Marcussen, 12, Ugift, hans Søn

Chresten Nielsen, 23, Ugift, hans Tienestekarl

Fridrich Mogensen, 60, Gift, hans Rygter, vanvittig

Han døde 64 år gl. som forhen[værende] sognefoged og gårdmand i Horsted. Han

blev gift med Maren Sørensdatter, gift 15 JUN 1787 i Højen. 1

28


Børn:

26. i Niels Winkel Marcussen, født i Horsted, Højen, døbt 13 JUL 1788 i

Højen, 1 død 21 NOV 1856 i Horstedgård, Højen, 1 begravet 01 DEC

1856 i Højen. Han blev gift med Maren Nielsdatter, gift 01 JUL

1815 i Højen. 1

53. Maren Sørensdatter, født omk 1749, død i Andkær, Gaurslund, begravet 14 DEC

1814 i Højen. 1 Ved hendes begravelse er anført: Anno 1814 14. december

[begravet] Marcus Hansen i Horslev hans kone Maren Sørensdatter som var i besøg

hos hendes datter i Andkiær 65 år gl.

Havde hun en bror Niels Sørens (fadder 1788)? Hun blev gift med (1) Niels Nielsen

Winkel, født omk 1741, død i Horsted, Højen, begravet 06 AUG 1786 i Højen. 1

Hun blev gift med (2) Marcus Hansen, gift 15 JUN 1787 i Højen, 1 født i St

Velling, Smidstrup, døbt 24 MAR 1761 i Smidstrup, 1 død 06 JUN 1825 i

Horstedgård, Højen, 1 begravet 12 JUN 1825 i Højen.

Barn af Niels Nielsen Winkel:

i Anne Nielsdatter, døbt 07 FEB 1773 i Mammen. 1

ii Niels Nielsen Winkel, døbt 26 MAR 1775 i Mammen, 1 begravet 31

AUG 1779 i Mammen. 1 Han blev 4½ år gl.

iii Ole Nielsen Winkel, døbt 06 JUL 1777 i Mammen, 1 begravet 19 SEP

1779 i Mammen. 1 Ved hans dåb var bl.a. Ole Jensens hustru fra

Horsted (fadder)!

Han blev 2 år og 3 mdr. gl.

iv Dorthe Nielsdatter, døbt 06 FEB 1780 i Mammen. Hun blev gift

med Niels Hansen.

v Else Nielsdatter, født i Horsted, Højen, døbt 21 APR 1783 i Højen. 1

vi Karen Nielsdatter, født i Horsted, Højen, døbt 05 FEB 1786 i

Højen. 1

Barn af Marcus Hansen:

26. vii Niels Winkel Marcussen, født i Horsted, Højen, døbt 13 JUL 1788 i

Højen, 1 død 21 NOV 1856 i Horstedgård, Højen, 1 begravet 01 DEC

1856 i Højen. Han blev gift med Maren Nielsdatter, gift 01 JUL

1815 i Højen. 1

54. Niels Jepsen, født i Horsted, Højen, døbt 09 OKT 1757 i Højen, 1 død 26 DEC 1824

i Horsted, Højen, 1 begravet 02 JAN 1825 i Højen. Ved vielsen kom begge fra

Horsted. Trolovelsen fandt sted 13/5 s.å.

Ved FT 1801 var han gårdmand i Horsted i Højen sogn:

Niels Jepsen, 43, Gift, Huus bonde, Gaardmand

Else Andersdatter, 37, Gift 2. ægteskab, hans Kone

Mette Kirstine [ Madsdatter ], 11, Ugift, hans Datter

Anna Maria [ Madsdatter ], 9, Ugift, hans do [Datter]

Anna Madsdatter, 6, Ugift, hans do [Datter]

Maren Nielsdatter, 4, Ugift, hans do [Datter]

Mette Nielsdatter, 2, Ugift, hans do [Datter]

Jeppe Pedersen, 76, Enkemand, hans Fader, Aftægtsmand

Peder Jensen, 47, Ugift, hans Tienestekarl

Povel Larsen, 18, Ugift, hans Tienestedreng

Anna Jensdatter, 27, Ugift, hans Tienestepige

29


Han døde 67 år gl. som aftægtsmand i Horsted. Han blev gift med Else

Andersdatter, gift 12 JUL 1796 i Højen. 1

Børn:

27. i Maren Nielsdatter, født i Horsted, Højen, 1 døbt 17 APR 1797 i

Højen, død 28 FEB 1850 i Horstedgård, Højen, 1 begravet 08 MAR

1850 i Højen. Hun blev gift med Niels Winkel Marcussen, gift 01

JUL 1815 i Højen. 1

ii Mette Nielsdatter, født i Horsted, Højen, døbt 14 APR 1799 i

Højen. 1

iii Mads Nielsen, født i Horsted, Højen, døbt 02 MAJ 1802 i Højen. 1

55. Else Andersdatter, født i Tiufkær, Smidstrup, døbt 27 MAJ 1764 i Smidstrup, 1 død

06 MAJ 1828 i Horsted, Højen, 1 begravet 11 MAJ 1828 i Højen. Da hun indgik

ægteskab med Mads Jensen blev der skrevet en forlovelsesattest i kirkebogen:

Anno 1785 d. 26. april begærede den velagte unge karl Mads Jensen af Horsted at

trolove med den ærlige og gudfrygtige pige Else Andersdatter af Hostrup, men da de

vare søskendebørn og havde søgt kongl allernaadigst tilladelse men ej endnu havde

fået kongebrevet så ere de undertegnede forlovningsmænd ansvarlige til at anskaffe

kongebrevet betimelig, ligesom de og ere ansvarlige til, at de ej er hinanden

nærmere beslægtet end søskendebørn, så og at ingen af disse tvende brudefolk vare

udi nogen ægteskabs forbindelse med andre. Hvad de ellers ifølge kongebrevets

indhold bliver at betale til vednævnte Hospital vare de ligeledes ansvarlige for,

hvilket alt vi under vore hænder tilstår. Hostrup ut supra.

Søren Christensen Kyd Jens Pedersen

med ført pen med ført pen

af Winding af Horsted

Ægteskabsbevillingen fik de 11. marts 1785: Gratis bevilling udfærdiget for Mads

Jensen og Else Andersdatter af Ribe stift, som søskende barn.

Vielsen fandt derefter sted i Smidstrup kirke den 17. juni 1785.

Ved FT 1787 boede hun med sin første mand i Horsted i Højen sogn:

Mads Jensen, 32, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaard Beboer

Else Andersdatter, 24, Gift, Hans Koene

Jens Madsen, 1, Deres Søn

Anne Kirstine Johansdatter, 24, Ugift, Tieneste Folk

Peder Jensen, 15, Ugift, Tieneste Folk

Peder Jensen, 34, Ugift, Hosbondens Broder, Nyder ophold af Gaarden

Jens Pedersen, 62, Enke, Hosbondens Fader, Nyder ophold af Gaarden

Hun døde 64 år gl. som afdøde aftægtsmand Niels Jepsens hustru i Horsted. Hun

blev gift med (1) Mads Jensen, gift 17 JUN 1785 i Smidstrup, 1 født omk 1755, død

i Horsted, Højen, begravet 21 JAN 1896 i Højen. 1 Hun blev gift med (2) Niels

Jepsen, gift 12 JUL 1796 i Højen, 1 født i Horsted, Højen, døbt 09 OKT 1757 i

Højen, 1 død 26 DEC 1824 i Horsted, Højen, 1 begravet 02 JAN 1825 i Højen.

Barn af Mads Jensen:

i Jens Madsen, født i Horsted, Højen, døbt 03 SEP 1786 i Højen. 1

30


ii Mette Kirstine Madsdatter, født i Horsted, Højen, døbt 16 AUG

1789 i Højen. 1 Hun bleb båret til dåben af Hans Larsen hustru fra

Skanderup (Johanne Sørtensdatter).

iii Anne Marie Madsdatter, født i Horsted, Højen, døbt 16 OKT 1791 i

Højen. 1 Blandt fadderne var Christen Andersen fra Ulkjær.

iv Anna Madsdatter, født i Horsted, Højen, døbt 22 FEB 1795 i

Højen. 1

Barn af Niels Jepsen:

27. v Maren Nielsdatter, født i Horsted, Højen, 1 døbt 17 APR 1797 i

Højen, død 28 FEB 1850 i Horstedgård, Højen, 1 begravet 08 MAR

1850 i Højen. Hun blev gift med Niels Winkel Marcussen, gift 01

JUL 1815 i Højen. 1

vi Mette Nielsdatter, født i Horsted, Højen, døbt 14 APR 1799 i

Højen. 1

vii Mads Nielsen, født i Horsted, Højen, døbt 02 MAJ 1802 i Højen. 1

56. Christen Hansen. Han var inderste i Aversi. Han blev gift med Birthe

Hansdatter.

Børn:

28. i Hans Christensen, døbt 26 DEC 1797 i Aversi, død 07 MAR 1871 i

Fensmark, 1 begravet 12 MAR 1871 i Fensmark. Han blev gift med

(1) Sophie Clausdatter, død ind 1835. Han blev gift med (2) Karen

Jensdatter, født omk 1808, død eft 1871.

57. Birthe Hansdatter.

62. Anders Jensen Løgstrup, døbt 10 MAR 1765 i Kvols, død 09 SEP 1836 i Viborg, 1

begravet 15 SEP 1836 i Sortebrødre kirke (Sønder sogn), Viborg. Ved

skiftebehandlingen efter faderen i 1766 boede han som 1-årig hos Morten Christian i

Hjarbæk. (Indtægten af skiftet udgjorde 13 Rdlr. 2 Mark 2 Skil, men udgifterne

oversteg denne sum).

Af vielsesattesten, hvorpå hans navn er stavet Luxdorp, fremgår det, at Anders

Løgstrup som ung har boet i København.

Ved FT 1787 boede familien i Adelgade No 214 (Skt. Annæ vester kvarter) i

København:

Anders Jensen Lygstrop, 26, Gift, Til leye boende, Snedker Svend

Anne Jon Thors Datter, 24, Gift, Hans Kone

Jens Jensen Lygstrop, 1, Ugift, Deres Søn

Han rejste i 1791 til Nørresundby med hustru og to små drenge. Efter fire års forløb

rejste han til Viborg og nedsatte sig som snedker.

Han fik borgerskab som snedker i Viborg 19/11 1799.

Ved FT 1801 boede familien Rosenstræde 6 i Viborg:

Anders Jensen, 40, Gift, Husbonde, Snedker, frimester

Anne Jørgensdatter, 41, Gift, Hans kone

Jens Andersen, 11, Ugift, Deres søn

Frederik Andersen, 9, Ugift, Deres søn

Christen Andersen, 7, Ugift, Deres søn

31


Lisbeth Andersdatter, 70, Ugift, Logerende, Nyder almisse

Ved FT 1834 boede han i Store Skt. Mikkelsstræde No 151:

Anders Løgstrup, 77, Enke(mand), Fattiglem

Han døde 78½ år gl som snedker og fattiglem.

De to mennesker var flittige og velanskrevne; men de døjede meget i økonomisk

henseende og døde i fattige kår. Han var forfalden og døde som fattiglem i Viborg.

Deres arbejdsår faldt jo for en stor del i Napoleons-krigenes tid og i årene efter den

danske statsbankerot. Han blev gift med Ane Johnsdatter Thorsen, gift 11 APR

1787 i Garnisons, København. 1

Børn:

i Jens Andersen Løgstrup, døbt 19 JUN 1787 i Trinitatis, København,

død 20 JUN 1862 i Kvorning, begravet 29 JUN 1862 i Kvorning.

Han var født i Adelgade i København. Han blev senere snedker i

Kvorning.

Ifølge præst Jens Theodor Nikolai Løgstrups håndskrevne noter til

stamtavle i 1887:

"Hans døbeattest af 15. februar 1796 kalder ham Jens Jensen

Løgstrup. Han boede en tid på Sparretoft (~spurvetoften) til højre for

vejen ned til Dumpen i Viborg. Stedet i Kvorning kjøbte han 1819 af

Drejer-Jesper".

4 børn. Han blev gift med Ane Hansdatter.

ii Frederik Andersen Løgstrup, døbt 20 SEP 1789 i Trinitatis,

København, død 27 JUN 1836 i Nørbæk, begravet i Nørbæk. Han

blev født i Vognmagergade i København.

Ifølge præst Jens Theodor Nikolai Løgstrups håndskrevne noter til

stamtavle i 1887:

"Ejede et jordløst hus i Nørbæk, var stum, død af blodspytning, 47 år

gl." Han blev gift med Ane Kirstine Jespersdatter, gift i Nørbæk.

iii Christen Andersen Christian Løgstrup, født 26 JAN 1793 i Nr.

Sundby, døbt 10 MAR 1793 i Nr. Sundby, død 12 AUG 1874 i

Viborg Søndersogn. Han fik borgerskab i Viborg 7/9 1824 som

hjulmand. Han var karetmager.

På hans og hustruens gravsten på Viborg kirkegård står de ord, det

udtrykker de to menneskers livssyn. "De satte deres lid til Herren, der

i nåde velsignede deres gerning. Deres efterladte mindes dem med

ære og tak."

Formand for de eligerede Borgere 1835.

Ifølge præst Jens Theodor Nikolai Løgstrups håndskrevne noter til

stamtavle i 1887:

"Skal være født i sådant snelæg, at jordemoderen kom ned gjennem

skorstenen".

32


Fra folketælling 1834: Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Store St.

Michelsgade, , No 150, 150, FT-1834:

Christen Andersen Løgstrup, 42, Gift, , Hiuulmand,

Abellone Nielsdatter fød Dyhrberg, 40, Gift, , hans Kone,

Niels Anders Løgstrup, 18, Ugift, , deres Barn,

Ane Birgitte, 15, Ugift, , deres Barn,

Christian, 12, Ugift, , deres Barn,

Jonie Cathrine, 8, Ugift, , deres Barn,

Otte Andreas Jørgensen, 21, Ugift, , Hiuulmagersvend,

Christen Jensen, 21, Ugift, , Lærerdreng,

Niels Carl, 13, Ugift, , Pleiesøn med Fattigpenge,

Fra folketælling 1845: Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Wiborg

Kiøbstad, , St Sct Mikkelsgade, 155, FT-1845:

Christen Løgstrup, 53, Gift, , Hjuulmagermester, Lundbye

Helene Dyhrberg, 51, Gift, , Hans kone, Viborg

Lauritz Schieldhe, 12, Ugift, , Deres søn,

Sara Abelone, 6, Ugift, , Pleiedatter,

Else Cathrine, 21, Ugift, , Tjenestepige,

Ditlev Schmidt, 37, Ugift, , Lærling, Gjøttrup sogn Thisted amt

Anders Pedersen, 20, Ugift, , Lærling, Dollerup sogn Wiborg amt

Laus Loldrup, 22, Ugift, , Lærling, Viborg

Jacob Petersen Bjerring, 18, Ugift, , Lærling, Lumsøe paa Sjelland

(Glumsøe)

. Han blev gift med Abelone Nielsdatter Dyrberg, gift 25 JUL 1816.

iv Anne Kirstine Løgstrup, døbt 06 SEP 1795 i Viborg Søndersogn,

død 1795.

v John Løgstrup, født 30 MAR 1797 i Viborg, døbt 07 MAJ 1797 i

Viborg, død 1800.

vi Anders Løgstrup, født 03 OKT 1799 i Viborg, død 1800 i Viborg.

vii John Andersen Løgstrup, født 02 OKT 1802 i Viborg, døbt 19 DEC

1802 i Viborg, død 13 DEC 1871 i Viborg. Han fik borgerskab i

Viborg 15/11 1831 som hjulmand. Han var karetmager.

Byrådsmedlem til 31. december 1869.

Fra folketælling 1834: Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Gravers

Østre Del,:

John Andersen Løgstrup, 33, Gift, , Hjuulmagermester,

Ane Marie Løgstrup fød Larsen, 35, Gift, , hans Kone,

Andrine Caroline, 7, Ugift, , deres Barn,

Emma Sussanna Laura, 4, Ugift, , deres Barn,

Sara Jenssine, 1, Ugift, , deres Barn,

Peder Pallie Schandorff, 21, Ugift, , Læredreng,

Niels Jacobsen, 18, Ugift, , Læredreng,

Fra folketælling 1845: Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Wiborg

Kjøbstad, , Gravene, 382:

John Løgstrup, 43, Gift, , Hjulmagermester, Viborg

33


Ane Marie Lassen, 45, Gift, , Hans kone, ??Askendrup Ølsted

Ringkjøbing

Ansine Caroline, 18, Ugift, , Deres datter, Viborg

Sara Jensine, 12, Ugift, , Deres datter, Viborg

Peter Andreas, 10, Ugift, , Deres søn, Viborg

Hendrich Brøndum, 20, Ugift, , Lærling, Viborg

Theodor Pedersen, 19, Ugift, , Lærling,

Christian Jensen, 18, Ugift, , Lærling, Gl Asmild Viborg amt

5 børn. Han blev gift med Anne Marie Lassen, gift 24 NOV 1826 i

Sortebrødre kirke (Sønder sogn), Viborg.

31. viii Kirstine Cathrine Hansdatter Løgstrup, født 23 OKT 1807 i

Viborg, døbt 21 FEB 1808 i Sortebrødre kirke (Sønder sogn), Viborg,

død 09 AUG 1873 i København, begravet 15 AUG 1873 i

København. Hun blev gift med Johan Andreas Bosse, gift 24 SEP

1836 i Skt Mortens, Randers. 1

63. Ane Johnsdatter Thorsen, født 1762, død 16 DEC 1825 i Viborg, 1 begravet 22

DEC 1825 i Sortebrødre kirke (Sønder sogn), Viborg. I Viborg bys borgerbog

omtales hun: Anna Johnsdatter Thor.

Hun døde 64 år gl. som fattiglem.

Tip-3-oldeforældre

88. Peder Christensen Heilskov, født i Sangstrup, Voldby, døbt 26 APR 1733 i

Voldby, 1 død i Voldby, begravet 12 JAN 1781 i Voldby. 1 Ved vielsen i 1760 boede

de i Sangstrup i Voldby sogn.

Han døde 54 år gl. Han blev gift med Maren Yttesdatter, gift 14 OKT 1760 i

Voldby.

Børn:

44. i Erik Pedersen Heilskov, født 1767 i Sangstrup, Voldby, døbt 12 JUL

1767 i Voldby, 1 død 01 APR 1841 i Karlby, 1 begravet 07 APR 1841 i

Karlby. Han blev gift med Karen Sørensdatter, gift 14 MAR 1806 i

Karlby. 1

ii Christen Pedersen Heilskov, døbt 17 JAN 1762 i Voldby, 1 død i

Voldby, begravet 04 DEC 1809 i Voldby. 1 Ved FT 1801 var han

husmand i Voldby:

Christen Pedersen Hejlskow, 41, Gift, Mand, Huusmand med Jord

Mette Jensdatter, 39, Gift, Hans Kone

Maren Christensdatter, 7, Ugift, Deres Børn

Anne Marie Christensdatter, 5, Ugift, Deres Børn

Peder Christensen, 3, Ugift, Deres Børn

Maren Jensdatter, 76, Enke, Hendes Moder, fattig

Rasmus Erichsen, 46, Gift, Mand, Jordløs Huusmand og Daglejer og

fattige

Ane Marie Ingvordsdatter, 39, Gift, Hans Kone

Erich Rasmusen, 9, Ugift, Deres Børn

Chatrine Rasmusdatter, 7, Ugift, Deres Børn

Ingvord Rasmusen, 5, Ugift, Deres Børn

34


Anders Rasmusen, 1, Ugift, Deres Børn. Han blev gift med Mette

Jensdatter Rousing, gift 15 JUL 1791 i Voldby. 1

iii Anders Pedersen Heilskov, født 1764 i Voldby, død 26 DEC 1836 i

Voldby, 1 begravet 03 JAN 1837 i Voldby. Ved FT 1801 var han

snedker og husmand i Voldby:

Anders Pedersen Hejlskow, 37, Gift, Hosbonde, Huusmand med Jord

og Snedker

Kiersten Sørensdatter, 30, Gift, Hans Kone

Maren Andersdatter, 7, Ugift, Deres Børn

Peder Andersen, 3, Ugift, Deres Børn

Peder Sørensen Kejser, 26, Ugift, Tienestefolk, Snedkerswend

Ved FT 1834 boede familien på en gård i Voldby:

Anders Pedersen, 70, Gift, Hoved-Parcelist af en Gaard

Kjersten Sørensdatter, 63, Gift, hans Kone

Kjersten Andersdatter, 25, Ugift, deres Datter

Peder Andersen, 36, Enkemand, Tømmermand

Jens Pedersen, 9, Ugift, hans Børn

Jørgine Pedersdatter, 7, Ugift, hans Børn

Anders Pedersen, 3, Ugift, hans Børn

Han døde 72½ år gl som selvejergårdmand i Voldby. Han blev gift

med Kirsten Sørensdatter, gift 25 OKT 1793 i Voldby. 1

89. Maren Yttesdatter, født i Hammelev, døbt 18 JUN 1730 i Hammelev, 1 begravet 13

JAN 1783 i Voldby.

90. Søren Rasmussen Fogh, født omk 1726, død i Karlby, begravet 07 MAJ 1786 i

Karlby. 1 Han døde 60 år gl.

Bror Erich? Han blev gift med (1) Maren, født omk 1716, død i Karlby, begravet 26

MAR 1768 i Karlby. 1 Han blev gift med (2) Dorthe Pedersdatter Skiffard, gift 07

OKT 1768 i Karlby, 1 født i Karlby, døbt 17 MAR 1743 i Karlby. 1

Barn af Dorthe Pedersdatter Skiffard:

i Rasmus Sørensen Fogh, født i Karlby, døbt 16 APR 1769 i Karlby. 1

45. ii Karen Sørensdatter, født i Karlby, døbt 30 APR 1775 i Karlby, 1 død

12 FEB 1832 i Karlby, 1 begravet 17 FEB 1832 i Karlby. Hun blev

gift med (1) Anders Jacobsen, gift 29 MAR 1803 i Karlby, 1 død omk

1805. Hun blev gift med (2) Erik Pedersen Heilskov, gift 14 MAR

1806 i Karlby, 1 født 1767 i Sangstrup, Voldby, døbt 12 JUL 1767 i

Voldby, 1 død 01 APR 1841 i Karlby, 1 begravet 07 APR 1841 i

Karlby.

iii Peder Sørensen Fogh, født i Karlby, døbt 08 JUL 1781 i Karlby. 1

91. Dorthe Pedersdatter Skiffard, født i Karlby, døbt 17 MAR 1743 i Karlby. 1 Ved

FT 1801 boede familien i Karlby:

Peder Sørensen Nyehuus, 47, Gift 2. ægteskab, Mand, Huusmand med Jord

Dorthe Pedersdatter, 59, Gift 2. ægteskab, Hans Kone

Karen Sørensdatter, 25, Ugift, Hendes Datter, Wæwerske. Hun blev gift med (1)

Søren Rasmussen Fogh, gift 07 OKT 1768 i Karlby, 1 født omk 1726, død i Karlby,

begravet 07 MAJ 1786 i Karlby. 1 Hun blev gift med (2) Peder Sørensen Nyhus,

gift 06 JUL 1787 i Karlby, 1 født omk 1754.

35


92. Søren Jensen Villadsen Smed, født i Karlby, døbt 05 DEC 1756 i Karlby, 1 død 06

NOV 1834 i Karlby, begravet 13 NOV 1834 i Karlby. Ved FT 1787 boede han hos

forældrene i Karlby:

Jens Willadsen, 73, Gift, Bonde og Gaard Beboer

Maren Jacobsdatter, 71, Gift

Søren Jensen, 30, Ugift

Christen Philipsen, 30, Ugift, National Soldat

Ved FT 1801 boede familien i Karlby:

Søren Jensen Smed, 45, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer

Anne Andersdatter, 31, Gift, Hans Kone

Jens Sørensen Smed, 13, Ugift, Deres Børn

Anders Sørensen Smed, 11, Ugift, Deres Børn

Maren Sørensdatter Smed, 7, Ugift, Deres Børn

Søren Sørensen Smed, 3, Ugift, Deres Børn

Jens Andersen Stær, 21, Ugift, Tienestefolk

Kirsten Pedersdatter, 16, Ugift, Tienestefolk

Ved FT 1834 boede han hos sønnen på den udflyttede gård i Karlby:

Søren Sørensen, 36, Gift, Gaardmand

Mariane Andersdatter, 24, Gift, hans Kone

Karl Sørensen, 3, Ugift, deres Børn

Søren Sørensen, 2, Ugift, deres Børn

Søren Jensen, 77, Enkemand, der af Huusfader forsørges

Niels Andersen, 28, Ugift, deres Tjenestefolk

Søren Andersen, 17, Ugift, deres Tjenestefolk

Mariane Christensdatter, 17, Ugift, deres Tjenestefolk

Han døde 79 år gl. som aftægtsmand i Karlby. Præsten kaldte ham fejlagtigt Søren

Sørensen Smed! Han blev gift med Anne Andersdatter Bilde, gift 14 NOV 1788 i

Karlby. 1

Børn:

46. i Jens Sørensen Villadsen, født i Karlby, døbt 13 DEC 1789 i Karlby, 1

død eft 1850. Partner med Ane Kirstine Andersdatter.

ii Anders Sørensen Bilde, født 31 OKT 1791 i Karlby, døbt 13 NOV

1791 i Karlby, 1 død 07 AUG 1848 i Karlby, 1 begravet 13 AUG 1848 i

Karlby. Ved FT 1834 boede han på en gård i Karlby:

Anders Sørensen, 43, Gift, Gaardmand

Birthe Marie Laursdatter, 37, Gift, hans Kone

Laurs Andersen, 17, Ugift, deres Børn

Søren Andersen, 15, Ugift, deres Børn

Severin Andersen, 13, Ugift, deres Børn

Niels Andersen, 11, Ugift, deres Børn

Anders Andersen, 6, Ugift, deres Børn

Andreas Andersen, 4, Ugift, deres Børn

Ane Marie Andersdatter, 8, Ugift, deres Børn

Mariane Andersdatter, 1, Ugift, deres Børn

Peder Eriksen, 23, Ugift, Tjenestefolk

Ane Pedersdatter, 24, Ugift, Tjenestefolk

Ved FT 1840 boede han sst.:

36


Anders Sørensen, 49, Gift, Gaardmand og Sognefoged

Birthe Marie Laursdatter, 43, Gift, hans Kone

Laurs Andersen, 23, Ugift, deres Børn

Severin Andersen, 19, Ugift, deres Børn

Ane Marie Andersdatter, 14, Ugift, deres Børn

Anders Andersen, 12, Ugift, deres Børn

Andreas Andersen, 10, Ugift, deres Børn

Mariane Andersdatter, 7, Ugift, deres Børn

Birgitte Andersdatter, 4, Ugift, deres Børn

Hanne Marie Christensdatter, 23, Ugift, Tjenestepige

Ligeledes ved FT 1845:

Anders Sørensen, 54, Gift, Gaardmand, Heri sognet

Birthe Marie Laursdatter, 48, Gift, Hans kone, Heri sognet

Søren Andersen, 26, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Niels Andersen, 21, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Ane Marie Andersen, 19, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Anders Andersen, 17, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Andreas Andersen, 15, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Mariane Andersdatter, 12, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Birgitte Andersdatter, 9, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Han døde 57 år gl. af brystbetændelse som gårdfæster og sognefoged i

Carlby. Dåbsdata angivet. Han blev gift med Birthe Marie

Laursdatter, gift 05 JUN 1817 i Karlby. 1

iii Maren Sørensdatter Smed, født 26 APR 1795 i Karlby, døbt 31

MAJ 1795 i Karlby, 1 død i Karlby, begravet 09 NOV 1795 i Karlby. 1

Hun blev 7 år gl.

iv Søren Sørensen Smed, født 18 JAN 1799 i Karlby, 1 døbt 25 MAR

1799 i Karlby, død 11 SEP 1855, begravet 17 SEP 1855. Ved FT

1845 boede han på en af Karlbys udflyttergårde:

Søren Sørensen, 46, Gift, Gaardmand, Heri sognet

Mariane Andersdatter, 34, Gift, Hans kone, Rimsøe sogn, Randers

amt

Søren Sørensen, 13, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Anders Sørensen, 9, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Mette Marie Sørensen, 4, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Ane Cathrine Sørensen, 2, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Peder Sørensen, 34, Ugift, Tjenestefolk, Heri sognet

Kirstine Pedersdatter, 22, Ugift, Tjenestefolk, Heri sognet

Han døde 56 år gl. som gårdfæster i Karlby. Han blev gift med

Marianne Andersdatter.

v Mette Sørensdatter Smed, født 02 MAR 1801 i Karlby, 1 døbt 02

APR 1801 i Karlby, død i Karlby, begravet 27 NOV 1801 i Karlby. 1

Hun blev 1 år gl.

vi Mikkel Sørensen Smed, født 07 NOV 1803 i Karlby, døbt 18 DEC

1803 i Karlby. 1

vii Mette Sørensdatter Smed, født 19 FEB 1808 i Karlby, 1 døbt 12

MAR 1808 i Karlby, død 15 DEC 1864 i Karlby, 1 begravet 20 DEC

1864 i Karlby. Ved dåben er data for hendes begravelse anført.

37


Ved FT 1834 boede hun med sin første mand på en gård i Karlby:

Erik Andersen, 34, Gift, Gaardmand

Mette Sørensdatter, 26, Gift, hans Kone

Ole Eriksen, 4, Ugift, deres Børn

Birgitte Eriksdatter, 2, Ugift, deres Børn

Birgitte Jensdatter, 82, Enke, Gaardmands-Enke og Aftægtskone

Jens Hansen, 27, Ugift, Tjenestefolk

Maren Sørensdatter, 25, Ugift, Tjenestefolk

Peder Rasmussen, 21, Ugift, Tjenestefolk

Ved FT 1840 var hun gift. Familien boede på en gård i Karlby:

Jens Mikkelsen, 33, Gift, Gaardmand

Mette Sørensdatter, 32, Gift, hans Kone

Ole Eriksen, 10, Ugift, deres Børn

Birgitte Eriksdatter, 8, Ugift, deres Børn

Ingeborg Eriksdatter, 6, Ugift, deres Børn

Erik Jensen, 1, Ugift, deres Børn

Søren Pedersen, 21, Ugift, Tjenestefolk

Anders Pedersen, 19, Ugift, Tjenestefolk

Petrine Sørensdatter, 20, Ugift, Tjenestefolk

Ved FT 1845 boede familien sst.:

Jens Mikkelsen, 38, Gift, Gaardmand, Gammel sogn, Randers amt

Mette Sørensdatter, 37, Gift, Hans kone, Heri sognet

Ole Eriksen, 15, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Birgitte Eriksdatter, 13, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Ingeborg Eriksdatter, 11, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Erik Jensen, 6, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Søren Jensen, 2, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Mikkel Jørgensen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Skjødstrup sogn, Randers

amt

Else Kirstrine Sørensdatter, 18, Ugift, Tjenestefolk, Ørum sogn,

Randers amt

Do FT 1850:

Jens Mikkelsen, 44, Gift, Huusfader, Gaardmand, Gammel Sogn

Mette Sørensdatter, 42, Gift, hans Kone, Her i Sognet

Ole Eriksen, 20, Ugift, deres Børn, Her i Sognet

Birgitte Eriksdatter, 18, Ugift, deres Børn, Her i Sognet

Ingeborg Eriksdatter, 16, Ugift, deres Børn, Her i Sognet

Erik Eriksen, 11, Ugift, deres Børn, Her i Sognet

Mariane Jensen, 4, Ugift, deres Børn, Her i Sognet

Søren Sørensen, 18, Ugift, Tjenestetyende, Veggerslev

Do ved FT 1860:

Jens Mikkelsen, 54, Gift, Gaardfæster, huusfader, Gammel Sogn,

Randers Amt

Mette Sørensdatter, 53, Gift, Hans hustru, Heri Sognet

Ole Jensen, 30, Ugift, Deres barn, Heri Sognet

Birgitte Jensen, 28, Ugift Deres barn, Heri Sognet

Erik Jensen, 21, Ugift, Deres barn, Heri Sognet. Hun blev gift med (1)

Erik Andersen, gift 26 MAR 1829 i Karlby, 1 født omk 1802 i

38


Villersø, død 02 FEB 1837 i Karlby, 1 begravet 10 FEB 1837 i Karlby.

Hun blev gift med (2) Jens Mikkelsen, gift 14 APR 1837 i Karlby, 1

født omk 1806 i Åstrup, Gammel sogn, Djurs Nørre, død 23 JUN

1874 i Karlby, 1 begravet 29 JUN 1874 i Karlby.

93. Anne Andersdatter Bilde, født i Voldby, døbt 14 OKT 1770 i Voldby, 1 død 06

APR 1830 i Karlby, begravet 13 APR 1830 i Karlby. 1 Hun kom fra Voldby.

Dåbsdato meget utydelig.

Hun døde 59 år gl. som Søren Smeds kone i Carlby.

94. Anders Pedersen Hær, født i Karlby, døbt 05 MAJ 1737 i Karlby, 1 død i Karlby,

begravet 23 FEB 1797 i Karlby. 1 Ved FT 1787 boede familien i Karlby:

Anders Pedersen, 50, Gift 2. ægteskab, Huusmand og Bonde

Karen Knudsdatter, 35, Gift

Jens Andersen, 10

Ane Kirstine Andersdatter, 7

Niels Andersen, 5

Søren Andersen, 1

Maren Erichsdatter, 42, Gift, Indsidder

Ane Pedersdatter 2

Han døde 58 år gl. Han blev gift med (1) Maren Eskildsdatter, død 1769. Han

blev gift med (2) Karen Knudsdatter, gift 12 OKT 1770 i Karlby, 1 født omk 1747,

død 01 FEB 1821 i Karlby, begravet 07 FEB 1821 i Karlby. 1

Barn af Maren Eskildsdatter:

i Peder Andersen Hær, født i Karlby, døbt 25 JAN 1767 i Karlby, 1

død 1767, begravet 01 FEB 1767. Ved begravelsen er anført:

Begravet Anders Hærs søn Peder, som søndagen forud var døbt.

ii Jens Andersen Hær, født i Karlby, døbt 21 AUG 1768 i Karlby. 1

Han er ikke senere genfundet i sognet.

Barn af Karen Knudsdatter:

iii Maren Andersdatter Hær, født i Karlby, døbt 17 FEB 1771 i

Karlby, 1 død i Karlby, begravet 07 MAR 1771 i Karlby. 1 Hun blev 5

uger gl.

iv Peder Andersen Hær, født i Karlby, døbt 24 JAN 1773 i Karlby, 1

død 05 MAR 1841 i Veggerslev, 1 begravet 12 MAR 1841 i

Veggerslev. Ved FT 1801 boede han hjemme hos moderen i Karlby.

Han var da 29 år, ugift national soldat.

Ved FT 1834 boede familien i Veggerby:

Peder Andersen, 61, Gift, Huusmand og Snedker

Ane Marie Jensdatter, 47, Gift, hans Kone

Jens Pedersen, 24, Ugift, Søn, I Snedkerlære.

Niels Pedersen, 9, Ugift, deres Børn

Maren Pedersdatter, 6, Ugift, deres Børn

FT 1840 boede familien sst.:

Peder Andersen Hæhr, 67, Gift, Huusmand og Tømmermand

Ane Marie Jensdatter, 53, Gift, hans Kone

Niels Pedersen, 15, Ugift, deres Børn

Maren Pedersdatter, 12, Ugift, deres Børn

39


Han døde 69 år gl. som husmand i Veggerslev. Han blev gift med (1)

Maren Jensdatter, døbt 03 AUG 1783 i Voldby, død 06 JAN 1827 i

Veggerslev, 1 begravet 13 JAN 1827 i Veggerslev. Han blev gift med

(2) Anne Marie Jensdatter, gift 07 APR 1827 i Veggerslev, 1 født

1787 i Karlby, død 22 FEB 1860 i Veggerslev, 1 begravet 01 MAR

1860 i Veggerslev.

v Niels Andersen Hær, født i Karlby, døbt 06 AUG 1775 i Karlby, 1

død 1775. Han døde 8 uger gl.

vi Niels Andersen Hær, født i Karlby, døbt 06 OKT 1776 i Karlby, 1

død 1776. Barnet døde "strax efter" dåben. Ved begravelse er anført:

8 dage gl.

vii Søren Andersen Hær, født i Karlby, døbt 19 OKT 1777 i Karlby, 1

død i Karlby, begravet 1790 i Karlby. 1 Han blev 13 år gl. Han blev

begravet ud på efteråret 1790. Datoen er ulæselig.

viii Jens Andersen Hær, født i Karlby, døbt 28 JAN 1781 i Karlby, 1 død

26 AUG 1839 i Voldby, 1 begravet 30 AUG 1839 i Voldby. Ved FT

1801 var han 21 år gl. tjenestekarl hos Søren Jensen Smed i Karlby.

Forlovere ved deres bryllup var Søren Sørensen og Jens Brun [hans

stedfar].

Ved FT 1834 var han tjenestekarl hos Frederich Wilhelm Stark, 49 år

gl, Gift, krigsråd og toldinspektør, Ridder af Dannebrog i Grenå.

Han var da 54 år gl. og gift.

Kone boede på det tidspunkt i Voldby:

Karen Jensdatter, 42, Gift, Lever af Haandarbeide

Karen Jensdatter, 14, Ugift, Hendes Børn

Severine Jensdatter, 8, Ugift, Hendes Børn

Jens Jensen, 5, Ugift, Hendes Børn

Marie Poulsdatter, 73, Enke, Almisselem

Han døde 58 år gl. som husmand i Voldby. Han blev gift med Karen

Jensdatter, gift 19 JUL 1818 i Karlby. 1

47. ix Ane Kirstine Andersdatter, født i Karlby, døbt 02 JUL 1782 i

Karlby, 1 død 24 AUG 1858 i Karlby, 1 begravet 29 AUG 1858 i

Karlby. Partner med Jens Sørensen Villadsen.

x Niels Andersen Hær, født i Karlby, døbt 03 DEC 1786 i Karlby, 1

død eft 1801. Han boede hjemme hos moderen ved FT 1801.

Ikke genfundet efter 1801.

xi Maren Andersdatter Hær, født i Karlby, døbt 06 JUN 1790 i

Karlby, 1 død 06 JUL 1855 i Karlby, begravet 13 JUL 1855 i Karlby.

Hun boede hjmme hos moderen ved FT 1801.

Ved FT 1834 var hun gift og boede i Karlby:

Søren Pedersen, 53, Gift, Huusmand, Lever af sin Jordlod.

Maren Andersdatter, 43, Gift, hans Kone

Jens Sørensen, 19, Ugift, Deres Søn, i Væverlære

Petrine Sørensdatter, 14, Ugift, deres Børn

Peder Sørensen, 11, Ugift, deres Børn

40


Anders Sørensen, 8, Ugift, deres Børn

Karen Sørensdatter, 6, Ugift, deres Børn

Christen Sørensen, 4, Ugift, deres Børn

Severine Sørensdatter, 1, Ugift, deres Børn

Jens Christensen, 72, Enkemand, Aftægtsmand [konens stedfader]

Ved FT 1840 var hun blevet enke:

Maren Andersdatter, 50, Enke, Lever af sin Jordlod

Jens Sørensen, 26, Ugift, hendes Børn

Anders Sørensen, 15, Ugift, hendes Børn

Karen Sørensdatter, 12, Ugift, hendes Børn

Christen Sørensen, 10, Ugift, hendes Børn

Severine Sørensdatter, 7, Ugift, hendes Børn

Ved FT 1845 passede hun stadig gården:

Maren Andersdatter, 55, Enke, Gaardmands- enke, Heri sognet

Jens Sørensen, 31, Ugift, Hendes børn, Heri sognet

Ane Marie Sørensdatter, 28, Ugift, Hendes børn, Heri sognet

Christen Sørensen, 15, Ugift, Hendes børn, Heri sognet

Severine Sørensdatter, 12, Ugift, Hendes børn, Heri sognet

Jens Jensen, 5, Ugift, Pleiebarn, Grenaa

Ved FT 1850 boede hun sst.:

Maren Andersdatter, 59, Enke, Gaardmands Enke, Her i Sognet

Jens Sørensen, 36, Ugift, hendes Søn, Her i Sognet. Hun blev gift med

Søren Pedersen, gift 06 NOV 1813 i Karlby. 1

95. Karen Knudsdatter, født omk 1747, død 01 FEB 1821 i Karlby, begravet 07 FEB

1821 i Karlby. 1 Ved FT 1801 boede hun med sin nye mand i Karlby:

Jens Christensen Brun, 38, Gift, Mand, Huusmand med Jord

Karen Knudsdatter, 54, Gift 2. ægteskab, Hans Kone

Peder Andersen Hær, 29, Ugift, Hendes Børn, National Soldat

Niels Andersen Hær, 15, Ugift, Hendes Børn

Maren Andersdatter Hær, 9, Ugift, Hendes Børn

Hun døde 68 år gl. som boelsmand Jens Bruns hustru i Carlby.

Brødre Anders og Søren Knudsen - Sangstrup? Hun blev gift med (1) Anders

Pedersen Hær, gift 12 OKT 1770 i Karlby, 1 født i Karlby, døbt 05 MAJ 1737 i

Karlby, 1 død i Karlby, begravet 23 FEB 1797 i Karlby. 1 Hun blev gift med (2) Jens

Christensen Brun, gift 28 OKT 1797 i Karlby, 1 født i Gjerrild, døbt 18 SEP 1763 i

Gjerrild, 1 død 21 DEC 1840 i Karlby, 1 begravet 27 DEC 1840 i Karlby.

96. Anders Jensen, født i Stensby, Kalvehave, døbt 06 APR 1706 i Kalvehave, 1 død i

Tærø, Kalvehave, begravet 08 JUN 1772 i Kalvehave. 1 Han blev båret til dåben af

Maren Borrings i Bakkebølle. Fadderne var Jens Ploumand, Peder Skræder, Jens

Foged, Jep Brinckes kone og Anders Hansens kone.

Han blev trolovet med Ellen Larsdatter fra Steensby 9/6 1744. Han kom da fra

Tærø. Forloverne var Rasmus Jensen [måske en bror?] og Lars Pedersen (ibid)

[hendes far]. (Begge underskrev med initialer).

41


Ved vielsen er anført, at begge boede på Tærø. Han kaldes her Plovmand.

Bror til Rasmus J. Plovmand i Stensby?

Niels Jensen fra Tærø trolovet med Sidsel Pedersdatter 1740.

Oeders efterretninger 1771:

Mandens navn: A. Jensen, Mandens erhverv: Selv-Eier Bonde, Mandens alder: 66,

Mandens civilstand: Gift, Mandens nr. ægteskab: 3, Mand død (ja/nej): Nej, Hustru

død (ja(nej): Nej, Hustrus alder: 29, Hustrus civilstand: Gift, Hustrus nr. ægteskab:

1, Sogn: Kalvehave Herred: Baarse Amt: Præstø Stednavn: Øen Terøe

Indtastningsnr: C0252 Løbenr.: 311

Peder Andersen konfirmeret 1769. Han blev gift med (1) Ellen Nielsdatter, gift 06

FEB 1735 i Kalvehave, 1 død i Tærø, Kalvehave, begravet 24 MAJ 1744 i

Kalvehave. 1 Han blev gift med (2) Ellen Larsdatter, gift 11 OKT 1744 i

Kalvehave, 1 født i Stensby, Kalvehave, døbt 27 AUG 1724 i Kalvehave. 1

Barn af Ellen Nielsdatter:

i Maren Andersdatter, født i Tærø, Kalvehave, døbt 19 APR 1739 i

Kalvehave. 1 Hun blev trolovet med Truels Gregoriussen

Septuagesima 1763. Hun blev gift med Troels Gregoriussen.

ii Laurits Andersen, født i Tærø, Kalvehave, døbt 03 JUN 1742 i

Kalvehave. 1 Han blev trolovet med Karen Andersdatter 13/3 1767.

Et dødfødt barn af Lars Andersen, Tærø blev begravet 14. p. Tr. 1767.

Han blev gift med Karen Andersdatter.

iii Unavngiven Andersen, død i Tærø, Kalvehave, begravet 23 MAR

1738 i Kalvehave. 1 Ved begravelsen er blot anført: Anders Jensens

spæde barn af Tærø. Barnet blev næppe døbt, før det døde.

Barn af Ellen Larsdatter:

iv Jens Andersen, født i Tærø, Kalvehave, døbt 27 DEC 1745 i

Kalvehave. 1

48. v Laurits Andersen Tærøe, født i Tærø, Kalvehave, døbt 13 JAN 1749

i Kalvehave, 1 død 28 MAR 1825 i Ærøskøbing, 1 begravet 05 APR

1825 i Ærøskøbing. Han blev gift med Ellen Jensdatter, gift 14 JAN

1780 i Ærøskøbing. 1

vi Peder Andersen, født i Tærø, Kalvehave, døbt 24 OKT 1751 i

Kalvehave. 1 Blandt fadderne var morbroderen Hans Larsen.

vii Rasmus Andersen, født i Tærø, Kalvehave, døbt 01 JAN 1756 i

Kalvehave. 1 Han blev båret af Hans Olsens kone i Stensby. Fadderne:

Hans Larsen, 2 brødre Jøregen og Knud?, Hans Nielsen og Hans

Rasmussen, Tærøe.

viii Agnete Andersdatter, født i Tærø, Kalvehave, døbt 13 AUG 1758 i

Kalvehave. 1 Hun blev båret til dåben af Hans Larsens kone i Stensby.

Fadderne var: Hans Olsen, Jørgen Skræder, Jens Plougman i Stensby,

Hans Hemmingsen og Hemming Nielsen, Tærø.

97. Ellen Larsdatter, født i Stensby, Kalvehave, døbt 27 AUG 1724 i Kalvehave. 1

98. Jens Jørgensen, død ind 1769. Han blev gift med Gjertrud Pedersdatter.

Børn:

42


i Mogens Jensen, døbt 11 JUN 1747 i Ærøskøbing. 1 Hans faddere var:

... Mogens Wævers bar barnet, Jens Jensen, Christen Johansens barn,

Peder Pedersen og Maren Pedersdatter.

49. ii Ellen Jensdatter, født i Ærøskøbing, døbt 25 MAR 1751 i

Ærøskøbing, død 09 MAR 1829 i Ærøskøbing, 1 begravet 12 MAR

1829 i Ærøskøbing. Hun blev gift med Laurits Andersen Tærøe,

gift 14 JAN 1780 i Ærøskøbing. 1

99. Gjertrud Pedersdatter, født omk 1709. Ved FT 1769 anføres hun som følger i

Ærøskøbing:

Jens Jørgens Encke, 60, Enke, 4a. klasse: Skipper eller Fisker

- 22, Ugift, Sønn, 4b. klasse: Barn af Skipper eller Fisker, og 6. klasse: svag

- 18, Ugift, Datter, 4b. klasse: Barn af Skipper eller Fisker.

104. Hans Nielsen, født omk 1726, død i St Velling, Smidstrup, begravet 07 JUN 1799 i

Smidstrup. 1 Han var fæster af en ryttergård i Velling 1745-71. Gården blev senere

kaldt Grønhavegård - matr. nr 18. 1771-91 var han sognefoged i Smidstrup sogn.

Ved FT 1787 boede han i St. Welling i Smidstrup sogn:

Hans Nielsen, 61, Gift, Hosbonde, Sognefoged, Bonde og Gaardbeboer

Anna Marcusdatter, 47, Gift, Madmoder

Niels Hansen, 30, Ugift, Deres Børn

Maren Hansdatter, 22, Ugift, Deres Børn

Ole Rasmusen, 12, Ugift, Tieneste Dreng

Anna Mar. Hendrichsdatter, 10, Ugift, Madmoderens Broder Datter

Ved hans begravelse er anført: D. 7. [juni 1799] begravet sognefoged Hans Nielsen

af St. Welling, gl. 72½ år. Han blev gift med Anna Marcusdatter.

Børn:

i Niels Hansen, født i St Velling, Smidstrup, døbt 10 APR 1758 i

Smidstrup. 1

ii NN Hansen, født 1760 i St Velling, Smidstrup, død i St Velling,

Smidstrup, begravet 09 MAR 1760 i Smidstrup. 1 Barnet blev

begravet 2 dage gl.

52. iii Marcus Hansen, født i St Velling, Smidstrup, døbt 24 MAR 1761 i

Smidstrup, 1 død 06 JUN 1825 i Horstedgård, Højen, 1 begravet 12

JUN 1825 i Højen. Han blev gift med Maren Sørensdatter, gift 15

JUN 1787 i Højen. 1

iv Maren Hansdatter, født i St Velling, Smidstrup, døbt 19 MAJ 1766 i

Smidstrup. 1

105. Anna Marcusdatter, født omk 1739, død i St Velling, Smidstrup, begravet 14

JUN 1799 i Smidstrup. 1 Hun døde en uge efter manden, og ved begravelsen er

anført: D. 14. begravet Hans Nielsens enke Anna Marcusdatter af St. Welling, gl 60

år, 3 mdr. og 5 dage.

Hun havde en bror ved navn Henrik.

108. Jeppe Pedersen, født i Skærup, Skærup, døbt 25 FEB 1725 i Skærup, 1 død eft

1801. Ved vielsen kom han fra Skærup - hvorfra der senere kom faddere.

Ved FT 1787 var han gårdmand i Horsted i Højen sogn:

43


Jeppe Pedersen, 62, Enkemand (1 ægteskab), Hosbonde, Bonde og Gaard Beboer

Niels Jepsen, 27, Ugift, Hans Børn

Peder Jepsen, 22, Ugift, Hans Børn

Anne Jepsdatter, 33, Ugift, Hans Børn

Johane Jepsdatter, 25, Ugift, Hans Børn

Peder Jespersen, 12, 1 Datter Søn. Han blev gift med Maren Pedersdatter, gift 26

AUG 1751 i Højen.

Børn:

i Anna Kirstine Jeppesdatter, født i Horsted, Højen, døbt 03 SEP

1752 i Højen. 1

ii Mette Jeppesdatter, født i Horsted, Højen, døbt 19 OKT 1755 i

Højen. 1

54. iii Niels Jepsen, født i Horsted, Højen, døbt 09 OKT 1757 i Højen, 1 død

26 DEC 1824 i Horsted, Højen, 1 begravet 02 JAN 1825 i Højen. Han

blev gift med Else Andersdatter, gift 12 JUL 1796 i Højen. 1

iv Johanne Jeppesdatter, født i Horsted, Højen, døbt 26 MAJ 1760 i

Højen. 1

v Peder Jepsen, født i Horsted, Højen, døbt 09 SEP 1764 i Højen. 1

109. Maren Pedersdatter, født i Horsted, Højen, døbt 13 FEB 1718 i Højen, 1 død i

Horsted, Højen, begravet 08 JUL 1784 i Højen. 1 De blev trolovede 28/7 1751. Hun

kom fra Horsted.

Ved hendes begravelse er anført: 1784, 8. juli [begravet] Jep Pedersens hustru i

Horste, 66 år gl.

Jens Pedersen i Horsted var formentlig hendes bror.

110. Anders Jensen, født i Håstrup, Smidstrup, døbt 20 FEB 1729 i Smidstrup, 1 død i

Tiufkær, Smidstrup, begravet 21 JUL 1799 i Smidstrup, Holmans. 1 Trolovelsen

fandt sted den 23. april 1754. Her er angivet, at han kom fra Tiufkær, mens hun

kom fra Stubberup.

20/4 1760 fik han et barn begravet. Navn ikke angivet.

Ved FT 1787 boede familien i Hostrup i Smidstrup sogn:

Anders Jensen, 59, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer

Anna Maria Christensdatter, 55, Gift, Madmoder

Jens Andersen, 12, Ugift, Deres Børn

Anna Andersdatter, 21, Ugift, Deres Børn

Mette Kierstine Andersdatter, 15, Ugift, Deres Børn

Søren Pedersen, 21, Ugift, Tieneste karl

Han døde 70½ år gl. Han blev gift med Anne Marie Christensdatter Kyed, gift

04 JUL 1754 i Højen. 1

Børn:

i NN Andersdatter, født 1755 i Tiufkær, Smidstrup, død i Tiufkær,

Smidstrup, begravet 02 FEB 1755 i Smidstrup. 1 Barnet døde straks

efter hjemmedåben. Navnet blev ikke oplyst.

ii Jens Andersen, født i Tiufkær, Smidstrup, døbt 23 NOV 1755 i

Smidstrup, 1 død i Tiufkær, Smidstrup, begravet 04 MAJ 1760 i

Smidstrup. 1 Han blev 4½ år gl.

44


iii Christen Andersen Kyed, født i Tiufkær, Smidstrup, døbt 26 JUN

1757 i Smidstrup. 1 Ved FT 1787 boede han i Ulkær i Sindbjerg sogn:

Christen Andersen, 32, gift, Husbonde, Bonde og gaardbeboer

Maren Lauridzdatter, 24, gift, Madmoder

Mette Kierstine Christensdatter, 1, ugift, Deres ægte datter

Peder Lauridzen, 15, ugift, Hendes broder

Johane Christensdatter, 22, ugift, Tjenestepige

Lauridz Gregersen, 68, gift, Konens fader, Aftægtsmand

Mette Sørensdatter, 62, gift, Konens moder, Aftægtskone

Ved FT 1801 boede de stadig på gården i Ulkær:

Christen Andersen Kyd, 45, gift, Husbonde, Bonde

Maren Lauritzdatter, 40, gift, Hans kone

Mette Marie Christensdatter, 14, ugift, Deres barn

Mette Kierstine Christensdatter, 9, ugift, Deres barn

Lauritz Christensen, 7, ugift, Deres barn [Han havde overtaget gården

efter faderen ved FT 1834]

Anders Christensen, 1, ugift, Deres barn

Peder Christensen, 21, ugift, Tjenestekarl, Landsoldat

Søren Thomsen, 18, ugift, Tjenestekarl. Han blev gift med Maren

Lauritsdatter, gift 15 JUL 1786 i Sindbjerg. 1

iv Anna Andersdatter, født i Tiufkær, Smidstrup, døbt 13 MAJ 1759 i

Smidstrup. 1

v Jens Andersen, født i Tiufkær, Smidstrup, døbt 11 MAJ 1761 i

Smidstrup, 1 død i Tiufkær, Smidstrup, begravet 15 NOV 1761 i

Smidstrup. 1

vi Else Andersdatter, født i Tiufkær, Smidstrup, døbt 02 FEB 1763 i

Smidstrup, 1 død i Tiufkær, Smidstrup, begravet 04 APR 1763 i

Smidstrup. 1

55. vii Else Andersdatter, født i Tiufkær, Smidstrup, døbt 27 MAJ 1764 i

Smidstrup, 1 død 06 MAJ 1828 i Horsted, Højen, 1 begravet 11 MAJ

1828 i Højen. Hun blev gift med (1) Mads Jensen, gift 17 JUN 1785

i Smidstrup, 1 født omk 1755, død i Horsted, Højen, begravet 21 JAN

1896 i Højen. 1 Hun blev gift med (2) Niels Jepsen, gift 12 JUL 1796

i Højen, 1 født i Horsted, Højen, døbt 09 OKT 1757 i Højen, 1 død 26

DEC 1824 i Horsted, Højen, 1 begravet 02 JAN 1825 i Højen.

viii Jens Andersen, født i Håstrup, Smidstrup, døbt 31 JUL 1768 i

Smidstrup, 1 død i Håstrup, Smidstrup, begravet 14 AUG 1768 i

Smidstrup. 1 Han døde "under 1 md. gl".

ix Maren Andersdatter, født omk 1772, v død i Håstrup, Smidstrup,

begravet 01 APR 1779 i Smidstrup. 1 Hun døde 6 år gl.

x Mette Kirstine Andersdatter, født OKT 1773 i Håstrup, Smidstrup, 5

død i Håstrup, Smidstrup, begravet 31 JAN 1790 i Smidstrup. 1 Hun

døde 18 år og 16 uger gl.

xi Jens Andersen, født i Håstrup, Smidstrup, døbt 09 OKT 1774 i

Smidstrup, 1 død 24 OKT 1848. Han blev gift med (1) Anna Jensen,

gift 26 MAJ 1810. Han blev gift med (2) Lirsten Jensen.

xii Kirsten Andersdatter, født i Håstrup, Smidstrup, døbt 26 DEC 1778

i Smidstrup, 1 død i Håstrup, Smidstrup, begravet 25 FEB 1787 i

Smidstrup. 1 Hun døde 9 år gl.

xiii Anna Andersdatter, født i Håstrup, Smidstrup, døbt 08 MAJ 1766 i

Smidstrup.

45


111. Anne Marie Christensdatter Kyed, født i Stubberup, Højen, døbt 02 AUG 1733 i

Højen, 1 død eft 1787 i Tiufkær, Smidstrup, begravet 21 APR 1800 i Smidstrup,

Holmans. 1 Ved begravelsen er anført: begravet afgangne Anders Jensens enke

Anna Marie Christensdatter Kyed af Tiufkjær, gl. 66 3/4 år.

124. Jens Adolphsen Løgstrup, døbt 30 AUG 1711, død 01 JAN 1766 i Fiskbæk,

begravet 19 JAN 1766 i Fiskbæk. Han overtog Nybro kro i Kvols sogn efter sin

moster Lisbeth (død 1844). Han druknede nytårsdag 1766, hvor han sank gennem

isen på Astrup Vig på en rejse til Salling, hvor han ville besøge datteren Lisbeth,

som tjente på herregården Astrup. Hans lig blev ført til Løgstrupgård. Han blev gift

med Ane Jensdatter.

Børn:

i Dorothea Kirstine Jensdatter Løgstrup, født 26 MAJ 1749 i Kvols,

død eft 1765. Hun tjente i 1765 17 år gammel hos Murmester

Scotmann, Peder Hvidtfeldsstræde i København.

ii Lisbeth Jensdatter Løgstrup, født 1751, død eft 1765. I 1765 tjente

hun på Astrup i Salling.

iii Ove Jensen Løgstrup, døbt 10 DEC 1752 i Kvols, begravet 10 MAR

1756 i Kvols.

iv Karen Jensdatter Løgstrup, døbt 29 SEP 1754 i Kvols, begravet 19

JAN 1755 i Kvols.

v Adolph Jensen Løgstrup, døbt 23 NOV 1755 i Kvols, død eft 1765.

Han tjente 1765 i Viborg hos forstander Borreschmidt.

vi Jens Jensen Løgstrup, døbt 02 APR 1758 i Kvols, død 1798. Ifølge

Jens Theodor Nikolai Løgstrups håndskrevne stamtavle fra 1887

fremgår:

"Jens Løgstrup døde af den gule feber på en rejse til Vestindien. Efter

farver Løgstrups opgivelse var hans egen fader 1 år gl., da familien

flyttede fra Kbh., efter denne angivelse må Jens Løgstrup være flyttet

fra Kbh. til Århus ca. 1787. De boede på Christianshavn endnu 1789.

Efter maler Løgstrups brev drev hans enke handel på "Tangen" (en

gade i Århus). Efter Odense St. Hans kirkes tilgangsliste kom

Elisabeth Løgstrup, alder 53 år, kjøbmandsenke, fra Rebech i Holsten

til Odense 1815. Hun døde der hos sin ældste søn, 54 år gl. og blev

begraven 5/4 1817."

Fra Århus Borgerbog 1750-1862:

By: Århus Købstad Amt: Århus

Borger: Jens Løgstrup

Alder: 40 Hovederhverv: Købmand

Oprindelsessted: Nybro

Borgerskabsdato: 2. April 1798

--------------------------------------------------------------------------------

Borgerbogens data: Borgerskabsdagen: Mandagen den 2den April

Borgeroplysning: Jens Løgstrup, fød i Nyebroe, gl. 40 Aar, begiert og

vumdet Borgerskab som Kiøbmand med alle Slags Vahre, Alenkram

undtagen, aflagt Eed efter Loven og aarlig til Fattige udlovet 2 Mark.

Ansat efter Rescriptet for 150 Rd.

Arkiv: LaV D2.305 Folie: [uden]

46


7 børn. Han blev gift med Elisabeth Margrethe Møller.

vii Karen Jensdatter Løgstrup, døbt 05 APR 1761 i Kvols, begravet 10

MAJ 1761 i Kvols. Tvilling.

viii Mette Jensdatter Løgstrup, døbt 05 APR 1761 i Kvols, død eft

1780. Tvilling.

Ved faderens skifte opholdt hun sig 5 år gammel hos Frederik

Jacobsen (hendes fars halvbroder) på Løgstrup.

Nævnes blandt Faddere 1780 i Viborg.

ix Karen Jensdatter Løgstrup, døbt 13 JAN 1764 i Kvols, begravet 15

JAN 1764 i Kvols.

62. x Anders Jensen Løgstrup, døbt 10 MAR 1765 i Kvols, død 09 SEP

1836 i Viborg, 1 begravet 15 SEP 1836 i Sortebrødre kirke (Sønder

sogn), Viborg. Han blev gift med Ane Johnsdatter Thorsen, gift 11

APR 1787 i Garnisons, København. 1

125. Ane Jensdatter, født 1725, begravet 24 MAR 1765. Hun kom fra Knecheborg i

Lysgård sogn.

126. Jens Thorsen. Hed han John?

Børn:

63. i Ane Johnsdatter Thorsen, født 1762, død 16 DEC 1825 i Viborg, 1

begravet 22 DEC 1825 i Sortebrødre kirke (Sønder sogn), Viborg.

Hun blev gift med Anders Jensen Løgstrup, gift 11 APR 1787 i

Garnisons, København. 1

Tip-4-oldeforældre

176. Christen Andersen Heilskov, død i Sangstrup, Voldby, begravet 01 JUN 1760 i

Voldby. 1 Ved trolovelsen er anført, at de begge kom fra Sangstrup. Han blev gift

med Maren Pedersdatter, gift 02 JUL 1731 i Voldby. 1

Børn:

i Anders Christensen Heilskov, født i Sangstrup, Voldby, døbt 16

SEP 1731 i Voldby. 1

88. ii Peder Christensen Heilskov, født i Sangstrup, Voldby, døbt 26 APR

1733 i Voldby, 1 død i Voldby, begravet 12 JAN 1781 i Voldby. 1 Han

blev gift med Maren Yttesdatter, gift 14 OKT 1760 i Voldby.

177. Maren Pedersdatter, født omk 1700 i Sangstrup, Voldby, død i Sangstrup,

Voldby, begravet 27 JUL 1760 i Voldby. 1

178. Ytte Lauritsen, født ind 1710, død eft 1769 i Hammelev. Han blev gift med (1)

Karen Andersdatter, gift 24 JUN 1729 i Voldby, 1 født ind 1710 i Sangstrup,

Voldby, død i Hammelev, begravet 10 MAR 1748 i Hammelev. 1 Han blev gift

med (2) Bodil Sørensdatter, gift 09 OKT 1748 i Hammelev, 1 født omk 1730, død i

Hammelev, begravet 02 JUN 1769 i Hammelev.

Barn af Karen Andersdatter:

i Dorthe Yttesdatter, født 1729, død 1729 i Sangstrup, Voldby,

begravet i Voldby. 1 Begravelsesdatoen er ulæselig.

89. ii Maren Yttesdatter, født i Hammelev, døbt 18 JUN 1730 i

Hammelev, 1 begravet 13 JAN 1783 i Voldby. Hun blev gift med

Peder Christensen Heilskov, gift 14 OKT 1760 i Voldby.

47


iii Dorthea Yttesdatter, født i Hammelev, døbt 11 FEB 1733 i

Hammelev, 1 død i Hammelev, begravet 02 FEB 1736 i Hammelev. 1

iv Anna Yttesdatter, født i Hammelev, døbt 12 AUG 1735 i

Hammelev, 1 død i Sangstrup, Voldby, begravet 03 NOV 1754 i

Voldby. Hun blev 20 år gl.

v Anders Yttesen, født i Hammelev, døbt 22 JAN 1738 i Hammelev. 1

Barn af Bodil Sørensdatter:

vi Laurids Yttesen, født 1750, død 1801 - 1814 i Hammelev. Han var

en gift tjenestekarl i Hammelev ved FT 1787.

Ved FT 1801 var han husmand i Hammelev:

Lauritz Yttesen, 50, Gift, mand, huusmand med jord

Anne Marie Andersdatter, 44, Gift, hans kone

Terkild Lauritzsen, 11, Ugift, deres børn

Anne Lauritzdatter, 7, Ugift, deres børn.

vii Terchild Yttesen, født 1753, døbt 05 AUG 1753 i Hammelev, død 01

SEP 1811, begravet 05 SEP 1811. Ved FT 1787 var han husmand i

Hammelev:

Terchild Yttesen, 34, Gift, mand, bonde og huusmand

Anne Poulsdatter, 38, Gift, hans kone

Poul Terchildsen, 7, Ugift, deres børn

Anders Terchildsen, 1, Ugift, deres børn

Anne Mar: Terchildsdatter, 10, Ugift, deres børn

Marianne Terchildsdatter, 5, Ugift, deres børn

Ved FT 1801 var han husmand i Hammelev:

Terkild Yttesen, 48, Gift, mand, huusmand med jord

Anne Poulsdatter, 55, Gift, hans kone

Anders Terkildsen, 15, Ugift, deres børn

Dorthe Marie Terkildsdatter, 10, Ugift, deres børn

Bodil Terkildsdatter, 27, Gift, deres børn

Bodil Pedersdatter, 1, Ugift, deres datter datter

Han døde 68 år gl. Han blev gift med Anna Poulsdatter, gift 02 DEC

1774 i Hammelev.

179. Karen Andersdatter, født ind 1710 i Sangstrup, Voldby, død i Hammelev,

begravet 10 MAR 1748 i Hammelev. 1 Ved begravelsen er anført: Yttes Karen

begravet.

182. Peder Christensen Skiffard, født omk 1712, død i Karlby, begravet 02 MAR

1757 i Karlby. Ved vielsen kom begge fra Karlby.

Han døde 45 år gl.

Der blev skiftet efter ham 28/3 1757 (Register for Scheels skifteprotokol).

Desværre er selve skiftet bortkommet. Han blev gift med Inger Pedersdatter, gift

30 OKT 1735 i Karlby. 1

Børn:

i Kirsten Pedersdatter Skiffard, født i Karlby, døbt 15 APR 1736 i

Karlby, 1 død i Karlby, begravet 02 FEB 1800 i Karlby. 1 Ved FT 1787

boede familien i Karlby:

48


Søren Pedersen, 60, Gift, Huusmand

Kirsten Pedersdatter, 51, Gift

Mogens Pedersen, 49, Ugift, Indsidder og Almisse lem

Maren Nielsdatter??, 60, Enke, Inderste og Almisse Lem

Ane Christensdatter, 25, Ugift

Hun blev 66 år gl og kaldtes Astrup ved begravelsen. Hun blev gift

med Søren Pedersen Astrup, gift 04 MAR 1763 i Karlby. 1

ii Peder Pedersen Skiffard, født i Karlby, døbt 01 NOV 1737 i

Karlby, 1 død 1788. Ved FT 1787 boede familien i Karlby:

Peder Pedersen, 50, Gift, Bonde og Gaard Beboer

Birthe Nielsdatter, 57, Gift

Peder Pedersen, 17, Ugift

Niels Pedersen, 15, Ugift

Maren Pedersdatter, 11, Ugift

Birthe Christensdatter, 22, Ugift. Han blev gift med Birthe

Nielsdatter Dolmer.

iii Maren Pedersdatter Skiffard, født i Karlby, døbt 10 APR 1740 i

Karlby. 1

91. iv Dorthe Pedersdatter Skiffard, født i Karlby, døbt 17 MAR 1743 i

Karlby. 1 Hun blev gift med (1) Søren Rasmussen Fogh, gift 07 OKT

1768 i Karlby, 1 født omk 1726, død i Karlby, begravet 07 MAJ 1786 i

Karlby. 1 Hun blev gift med (2) Peder Sørensen Nyhus, gift 06 JUL

1787 i Karlby, 1 født omk 1754.

v Karen Pedersdatter Skiffard, født i Karlby, døbt 31 MAR 1748 i

Karlby. 1

vi Søren Pedersen Skiffard, født i Karlby, døbt 23 MAR 1749 i

Karlby, 1 død 25 APR 1812 i Karlby, 1 begravet 01 MAJ 1812 i Karlby.

Ved FT 1787 boede familien i Karlby:

Søren Pedersen, 38, Gift, Bonde og Gaard Beboer

Kirsten Jensdatter, 32, Gift

Peder Sørensen, 1

Peder Rasmusen 19 Ugift

Da han giftede sig med Ane, var han netop blevet enkemand. Han fik

flere børn med hende, men flere, hvis ikke alle døde tidligt.

Han døde 64 år gl. som gårdmand i Karlby. Han blev gift med (1)

Ane Sørensdatter Krog, gift 1801, født i Karlby, døbt 08 OKT 1780

i Karlby, 1 død 05 DEC 1848 i Karlby, 1 begravet 12 DEC 1848 i

Karlby. Han blev gift med (2) Anne Kirstine Jensdatter, død 1801.

vii Anne Pedersdatter Skiffard, født i Karlby, døbt 18 JUN 1752 i

Karlby. 1

183. Inger Pedersdatter, født omk 1713, begravet 08 MAR 1782 i Karlby. 1 Ved

begravelsen er anført: Rasmus Kandes enke i Carlby, 69 år. Hun blev gift med (1)

Peder Christensen Skiffard, gift 30 OKT 1735 i Karlby, 1 født omk 1712, død i

Karlby, begravet 02 MAR 1757 i Karlby. Hun blev gift med (2) Rasmus Kande,

gift 07 OKT 1757 i Karlby. 1

184. Jens Villadsen, født i Karlby, døbt 25 MAR 1714 i Karlby, 1 død i Karlby, begravet

10 FEB 1792 i Karlby. 1 Ved FT 1787 boede han i Karlby:

49


Jens Willadsen, 73, Gift, Bonde og Gaard Beboer

Maren Jacobsdatter, 71, Gift

Søren Jensen, 30, Ugift

Christen Philipsen, 30, Ugift, National Soldat

. Han blev gift med Maren Jacobsdatter Smed, gift 19 FEB 1744 i Karlby. 1

Børn:

i Inger Jensdatter Villadsen, født i Karlby, døbt 19 APR 1744 i

Karlby. 1 Ved FT 1787 boede hun i Karlby:

Søren Sørensen, 44, Gift, Bonde og Gaard Beboer

Inger Jensdatter, 43, Gift

Jens Sørensen, 18, Ugift

Søren Sørensen, 14, Ugift

Niels Sørensen, 7, Ugift

Birthe Sørensdatter, 19, Ugift

Maren Sørensdatter, 11, Ugift

Ane Sørensdatter, 4, Ugift

Jens Olufsen, 66, Gift, Fattige, Inderster

Berthe Rasmusdatter, 82, Gift, Fattige, Inderster

Ved FT 1801 drev hun selv gården:

Inger Jensdatter Bager, 58, Enke, Huusmoder, Bonde og Gaardbeboer

Jens Sørensen Bager, 32, Ugift, Hendes Børn

Maren Sørensdatter Bager, 25, Ugift, Hendes Børn

Søren Pedersen Baltzer, 7, Ugift, Tienestefolk. Hun blev gift med

Søren Sørensen Bager, gift 30 OKT 1767 i Karlby. 1

ii Anne Jensdatter Villadsen, født i Karlby, døbt 15 JUN 1749 i

Karlby, 1 død 17 JAN 1828 i Karlby, 1 begravet 21 JAN 1828 i Karlby.

Ved FT 1787 boede hun med familie i Karlby:

Niels Christensen, 47, Gift, Huusmand og Bonde

Ane Jensdatter, 39, Gift

Gertrud Nielsdatter, 15, -

Maren Nielsdatter, 11, -

Christen Nielsen, 6, -

Birthe Nielsdatter, 1, -

Ved FT 1801 boede de sst.:

Niels Christensen, 63, Gift, Mand, Huusmand med Jord

Anne Jensdatter, 53, Gift, Hans Kone

Maren Nielsdatter, 27, Ugift, Deres Børn

Birthe Nielsdatter, 15, Ugift, Deres Børn

Hun døde 78 år gl. som opholdskone i Karlby. Hun blev gift med

Niels Christensen, gift 27 JUL 1771 i Karlby. 1

iii Birgithe Jensdatter, født i Karlby, døbt 24 SEP 1752 i Karlby, 1 død

14 JUN 1839 i Karlby. Ved hendes dåb var der mange faddere fra

Sangstrup.

Ved FT 1787 boede familien

Jens Nielsen, 63, Gift, Bonde og Gaard Beboer

Birthe Jensdatter, 35, Gift

Niels Jensen, 25, Ugift

Søren Jensen, 14, Ugift

50


Ane Jensdatter, 26, Ugift

Ved FT 1801 så familien således ud i Karlby:

Jens Nielsen Kanike, 76, Gift 3. ægteskab, Hosbonde, Bonde og

Gaardbeboer

Birthe Jensdatter, 49, Gift, Hans Kone

Søren Jensen Drejer, 23, Ugift, Tienestefolk

Niels Jensen Tækker, 23, Ugift, Tienestefolk

Anne Sørensdatter, 16, Ugift, Tienestefolk

Ved FT 1834 boede hun som aftægtskone i Karlby:

Erik Andersen, 34, Gift, Gaardmand

Mette Sørensdatter, 26, Gift, hans Kone

Ole Eriksen, 4, Ugift, deres Børn

Birgitte Eriksdatter, 2, Ugift, deres Børn

Birgitte Jensdatter, 82, Enke, Gaardmands-Enke og Aftægtskone

Jens Hansen, 27, Ugift, Tjenestefolk

Maren Sørensdatter, 25, Ugift, Tjenestefolk

Peder Rasmussen, 21, Ugift, Tjenestefolk

Hun døde 87 år gl. Ved begravelsen er anført: Afgangne gårdmand

Ole Ellermans enke, aftægtskone hos Jens Mikkelsen i Karlby. Født

sst og døbt 1852 17 p. Tr. Hun blev gift med (1) Jens Nielsen

Kannike, gift 05 MAJ 1786 i Karlby, 1 født omk 1725, begravet 09

APR 1810 i Karlby. 1 Hun blev gift med (2) Ole Eriksen Ellerman,

gift 05 OKT 1810 i Karlby, født omk 1764, død 16 JAN 1829 i

Karlby, 1 begravet 24 JAN 1829 i Karlby.

92. iv Søren Jensen Villadsen Smed, født i Karlby, døbt 05 DEC 1756 i

Karlby, 1 død 06 NOV 1834 i Karlby, begravet 13 NOV 1834 i

Karlby. Han blev gift med Anne Andersdatter Bilde, gift 14 NOV

1788 i Karlby. 1

185. Maren Jacobsdatter Smed, født i Karlby, døbt 23 AUG 1716 i Karlby, 1 død i

Karlby, begravet 01 OKT 1788 i Karlby. 1 De blev trolovede 20/12 1743.

Forloverne var Peder Eskildsen og Niels Krog.

Hun døde 72 år gl. Begravelsesdatoen næste ulæselig.

186. Anders Michelsen Bilde, født omk 1740, død i Voldby, begravet 03 APR 1792 i

Voldby. 1 Han fæstede 1766 en gård i Voldby.

Ved FT 1787 boede han i Voldby:

Anders Michelsen, 47, Gift, Bonde og Gaardbeboer

Mette Nielsdatter, 43, Gift

Niels Andersen, 20, Ugift

Ane Andersdatter, 17, Ugift

Kirsten Andersdatter, 13, Ugift

Han blev 52 år gl. Han blev gift med Mette Nielsdatter Juul.

Børn:

51


i Niels Andersen Bilde, født i Voldby, døbt 18 OKT 1767 i Voldby, 1

død 24 MAJ 1830 i Voldby, 1 begravet 02 JUN 1830 i Voldby. Ved

FT 1787 boede han hjemme hos forældrene i Voldby, 20 år gl.

Ved FT 1801 var han gårdmand i Voldby og havde sin mor boende

(se hende).

Han døde 62 år gl. som gårdfæster i Voldby. Han blev gift med

Maren Nielsdatter, gift 11 OKT 1793 i Voldby. 1

93. ii Anne Andersdatter Bilde, født i Voldby, døbt 14 OKT 1770 i

Voldby, 1 død 06 APR 1830 i Karlby, begravet 13 APR 1830 i

Karlby. 1 Hun blev gift med Søren Jensen Villadsen Smed, gift 14

NOV 1788 i Karlby. 1

iii Sidsel Cathrine Andersdatter Bilde, født i Voldby, døbt 20 FEB

1774 i Voldby. 1 Hun døde formentlig før 1787. Begravelsen dog ikke

fundet.

iv Mikkel Andersen Bilde, født i Voldby, døbt 13 APR 1777 i Voldby, 1

død i Voldby, begravet 24 SEP 1780 i Voldby. 1 Det må være en

fejlskrivning, når præsten ved begravelsen skrev, at Peder Bilde

begravet 3 år gl.

v Mikkel Andersen Bilde, født i Voldby, døbt 12 AUG 1787 i

Voldby, 1 død 08 NOV 1854 i Thorsø, Voldby, 1 begravet 16 NOV

1854 i Voldby. Han er døbt Rasmus, men blev kaldt Mikkel.

Ved FT 1801 kaldes han Mikkel!

Ved FT 1834 boede han på en gård i Thorsø:

Michel Andersen, 47, Gift, Gaardmand

Zidsel Catrine Andersdatter, 56, Gift, hans Kone

Andreas Michelsen, 17, Ugift, deres Børn

Mette Michelsdatter, 14, Ugift, deres Børn

FT 1840 i Thorsø:

Mikkels Andersen, 53, Gift, Gaardmand

Zidsel Andersdatter, 63, Gift, hans Kone

Niels Andreassen, 26, Ugift, deres Børn

Mette Mikkelsdatter, 20, Ugift, deres Børn

Zidsel Kirstine Hansdatter, 3, Ugift, Pleiedatter

FT 1845: 58 årig enkemand og gårdmand i Thorsø (Mikkel)

FT 1850: 63 årig enkemand i Thorsø (Mikkel)

Han døde 67 år gl. som aftægtsmand i Thorsø - i KB blev han kaldt

Mikkel Andersen Bilde. Hun blev gift med Sidsel Cathrine

Andersdatter, gift 17 MAJ 1816 i Voldby. 1

187. Mette Nielsdatter Juul, født i Voldby, døbt 19 AUG 1742 i Voldby, 1 død 23 MAJ

1827 i Voldby, 1 begravet 28 MAJ 1827 i Voldby. Ved FT 1801 boede hun som

enke hos sønnen i Voldby:

Niels Andersen Bilde, 34, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer

Maren Nielsdatter, 30, Gift, Hans Kone

Mette Nielsdatter, 6, Ugift, Deres Børn

52


Niels Nielsen, 4, Ugift, Deres Børn

Anders Nielsen, 2, Ugift, Deres Børn

Mette Nielsdatter, 59, Enke, Hans Moder

Michel Andersen, 14, Ugift, Hans Broder

Henrich Jacobsen, 30, Ugift, Tienestefolk, Geworben Soldat

Mette Nielsdatter, 16, Ugift, Konens Søster

Formentlig hende, som døde i 1827. Det er kun angivet, at hun var opholdskone i

Voldby.

188. Peder Pedersen Hær, død 1739. Han blev trolovet med Maren Andersdatter fra

Voldby 30/12 1714. På det tidspunkt havde de allerede fået den lille datter Karen,

som døde som spæd.

Af en jordebog for Scheels gods fra 1726, kan man se, at han boede på en gård i

Karlby på hartkorn 7-7-3-1. Heraf skulle han svare afgift som følger:

4 ørte rug

3 ørte byg

1 brændsvin

1 lam

1 gås

2 skæpper gåsehavre

et par høns

1 fødenød.

Der blev skiftet efter ham 3/7 1739. Heraf fremgår:

Enke: Maren Andersdatter LV: Jeppe Nielsen i Rimsø Børn: Anders 2 FM: Anders

Pedersen Bonde Af forrige ægteskab med Maren Jensdatter B: Jens 24 døv og dum,

Anne 21 FM: Jacob Smed i Karlby. Peder Mikkelsen fæster.

(Scheel gods (G280) skifter, Djurs Nørre Herred 1719-1752, folio 282a). Han blev

gift med (1) Maren Andersdatter, gift 20 OKT 1715 i Karlby, 1 født omk 1678,

død i Karlby, begravet 17 FEB 1732 i Karlby. 1 Han blev gift med (2) Maren

Andersdatter Bolter, gift 08 JUN 1732 i Karlby, 1 født omk 1704 i Voldby, død i

Karlby, begravet 03 MAR 1754 i Karlby. 1

Barn af Maren Andersdatter:

i Karen Pedersdatter Hær, født i Karlby, døbt 21 JAN 1714 i

Karlby, 1 død i Karlby, begravet 21 JAN 1714 i Karlby. 1 Hun døde

nyfødt.

ii Jens Pedersen Hær, født i Karlby, døbt 25 MAR 1715 i Karlby. 1

Han var døv og stum.

iii Anne Pedersdatter Hær, født i Karlby, døbt 09 OKT 1718 i Karlby. 1

Barn af Maren Andersdatter Bolter:

iv Anders Pedersen Hær, født i Karlby, døbt 18 APR 1734 i Karlby, 1

død i Karlby, begravet 30 APR 1734 i Karlby. Han blev 14 dage gl.

v Peder Pedersen Hær, født i Karlby, døbt 22 JAN 1736 i Karlby, 1

død i Karlby, begravet 14 MAR 1736 i Karlby. 1

94. vi Anders Pedersen Hær, født i Karlby, døbt 05 MAJ 1737 i Karlby, 1

død i Karlby, begravet 23 FEB 1797 i Karlby. 1 Han blev gift med (1)

Maren Eskildsdatter, død 1769. Han blev gift med (2) Karen

Knudsdatter, gift 12 OKT 1770 i Karlby, 1 født omk 1747, død 01

FEB 1821 i Karlby, begravet 07 FEB 1821 i Karlby. 1

53


189. Maren Andersdatter Bolter, født omk 1704 i Voldby, død i Karlby, begravet 03

MAR 1754 i Karlby. 1 Ved trolovelsen 19/2 1732 er anført, at hun kom fra Voldby.

Hun døde 50 år gl.

Bror Jens Andersen Bolter i Sangstrup?

192. Jens Lauersen Øster, født omk 1645 i Langø, Kalvehave, død i Stensby,

Kalvehave, begravet 10 FEB 1715 i Kalvehave. Han var gårdmand i Stensby i

Kalvehave sogn.

Han blev begravet 70 år gl. Her betegnes han Boemand (bonde). Familien gav 2 Rd

til kirken i den anledning.

Skifte efter ham 2/3 1715. Han blev gift med (1) Zidsel Mortensdatter, død omk

1690. Han blev gift med (2) Elisabeth Andersdatter, gift omk 1690, død eft

1710.

Barn af Zidsel Mortensdatter:

i Lauritz Jensen Øster, født 1678 i Stensby, Kalvehave.

ii Morten Jensen Øster, født 1681 i Stensby, Kalvehave.

iii Anna Jensdatter Øster, født 1681 i Stensby, Kalvehave, død i

Stensby, Kalvehave, begravet 17 MAR 1697 i Kalvehave. 1 Hun blev

begravet 15 år og 3 mdr. gl.

iv Kirsten Jensdatter Øster, født 1684 i Stensby, Kalvehave.

v Hans Jensen Øster, født 1686 i Stensby, Kalvehave.

Barn af Elisabeth Andersdatter:

vi Sidsel Jensdatter, født 1694 i Stensby, Kalvehave. Hun blev trolovet

med Peder Pedersen Dom lataere 1715. Forloverne var Niels Jensen

og Anders Hansen, begge fra Stensby. Hun blev gift med Peder

Pedersen.

vii Anders Jensen, født 1699 i Stensby, Kalvehave, død i Stensby,

Kalvehave, begravet 03 MAR 1706 i Kalvehave. 1 Han blev begravet

6 år gl.

viii Maren Jensdatter, født i Stensby, Kalvehave, døbt 02 APR 1702 i

Kalvehave.

ix Lutzi Jensdatter, født i Stensby, Kalvehave, døbt 02 APR 1702 i

Kalvehave.

96. x Anders Jensen, født i Stensby, Kalvehave, døbt 06 APR 1706 i

Kalvehave, 1 død i Tærø, Kalvehave, begravet 08 JUN 1772 i

Kalvehave. 1 Han blev gift med (1) Ellen Nielsdatter, gift 06 FEB

1735 i Kalvehave, 1 død i Tærø, Kalvehave, begravet 24 MAJ 1744 i

Kalvehave. 1 Han blev gift med (2) Ellen Larsdatter, gift 11 OKT

1744 i Kalvehave, 1 født i Stensby, Kalvehave, døbt 27 AUG 1724 i

Kalvehave. 1

xi Maren Jensdatter Øster, født i Stensby, Kalvehave, døbt 05 JAN

1710 i Kalvehave. 1

193. Elisabeth Andersdatter, død eft 1710. Var hun datter af Anders Pedersen på

Tærø, hvis hustru Lutzi blev begravet 74 år gl. Dom cantate 1702? Anders

Pedersen blev begravet 82 år gl. 6/3 1709.

Tilsyneladende overlevede hun manden.

54


194. Lars Pedersen, død i Stensby, Kalvehave, begravet 07 JUL 1748 i Kalvehave. 1

Han boede i Stensby i Kalvehave sogn. Han kunne skrive (v. datterens trolovelse

1747 og mange andre gange). Han skrev sirligt og flot. Han blev gift med Agnete

Larsdatter, gift 13 JAN 1721 i Kalvehave. 1

Børn:

i Maren Larsdatter, født i Stensby, Kalvehave, døbt 09 FEB 1722 i

Kalvehave. 1 Hun blev trolovet med Rasmus 3/5 1748. Faderen var

forlover for hende. Hun blev gift med Rasmus Jensen, gift 04 OKT

1748 i Kalvehave. 1

ii Hans Larsen, født i Stensby, Kalvehave, døbt 02 MAJ 1723 i

Kalvehave, 1 død i Stensby, Kalvehave, begravet 30 MAJ 1723 i

Kalvehave. 1 Han blev trolovet med Maren 25/5 1753. Han blev gift

med Maren Johannesdatter.

97. iii Ellen Larsdatter, født i Stensby, Kalvehave, døbt 27 AUG 1724 i

Kalvehave. 1 Hun blev gift med Anders Jensen, gift 11 OKT 1744 i

Kalvehave. 1

iv Peder Larsen, født i Stensby, Kalvehave, døbt 25 NOV 1725 i

Kalvehave, 1 død i Stensby, Kalvehave, begravet 11 JUL 1750 i

Kalvehave.

v Hans Larsen, født i Stensby, Kalvehave, døbt 18 FEB 1728 i

Kalvehave. 1

vi Rasmus Larsen, født i Stensby, Kalvehave, døbt 01 MAJ 1729 i

Kalvehave, 1 død i Stensby, Kalvehave, begravet 28 AUG 1757 i

Kalvehave. 1

vii Margrethe Larsdatter, født i Stensby, Kalvehave, døbt 18 MAJ

1730 i Kalvehave. 1 Hun blev trolovet med Hans 11/10 1752. Begge

kom fra Stensby. Hendes far IKKE forlover. Hun blev gift med Hans

Olsen.

viii Jørgen Larsen, født i Stensby, Kalvehave, døbt 15 JUN 1732 i

Kalvehave, 1 død i Stensby, Kalvehave, begravet 05 OKT 1732 i

Kalvehave. 1

ix Dødfødt Larsen, født i Stensby, Kalvehave, død i Stensby,

Kalvehave, begravet 04 APR 1734 i Kalvehave. 1

x Jørgen Larsen, født i Stensby, Kalvehave, døbt 26 JUN 1735 i

Kalvehave. 1

xi Laurits Larsen, født i Stensby, Kalvehave, døbt 08 DEC 1737 i

Kalvehave. 1 Han var tvilling med Sidsel.

xii Sidsel Larsdatter, født i Stensby, Kalvehave, døbt 08 DEC 1737 i

Kalvehave. 1 Hun var tvilling med Laurits. Hun blev gift med Henrik

Mortensen, gift 26 OKT 1760 i Kalvehave. 1

195. Agnete Larsdatter, død i Stensby, Kalvehave, begravet 15 OKT 1758 i

Kalvehave. Hun blev trolovet med Lars 22/11 1720. Forloverne var Lars Hansen

Løber og Peder Lauritzen Skræder. Hun kom fra Elbrudgård og han fra Stensby.

Peder Larsen var forlover for Niels Andersen og Kirsten Pedersdatter 11/4 1725

(med Christen Hansen).

Lars Løbers(?) hustru i Ellebrogården blev begravet 22/5 1724.

55


Ved hendes begravelse er anført: 1758 21 p. Tr. [begravet] Lars Pedersens enke af

Stenb.

208. Niels Andersen, født omk 1672 i St Velling, Smidstrup, død 1745 i St Velling,

Smidstrup, begravet 21 JAN 1745 i Smidstrup, Holmans. Han boede i St. Welling

i Smidstrup sogn og var selvejerbonde og sognefoged. Han blev gift med (1)

Maren Hansdatter, død omk 1776 i Smidstrup, Holmans. Han blev gift med (2)

Ellen Pedersdatter Tuesen.

Barn af Maren Hansdatter:

i Ellen Nielsdatter.

ii Dorthe Nielsdatter, døbt omk 1725 i St Velling, Smidstrup.

104. iii Hans Nielsen, født omk 1726, død i St Velling, Smidstrup, begravet

07 JUN 1799 i Smidstrup. 1 Han blev gift med Anna Marcusdatter.

iv Anders Nielsen, født omk 1730 i St Velling, Smidstrup.

Barn af Ellen Pedersdatter Tuesen:

v Maren Nielsdatter, født omk 1707 i St Velling, Smidstrup, død omk

1773.

vi Birthe Nielsdatter, født i St Velling, Smidstrup, døbt 02 FEB 1712 i

Smidstrup, begravet 12 AUG 1759 i Højen. Hun blev gift med Niels

Olufsen.

209. Maren Hansdatter, død omk 1776 i Smidstrup, Holmans.

216. Peder Jessen, født omk 1680 i Skærup, Skærup, død 1758. Han boede i Skærup.

Han blev gift med Anna Jepsdatter.

Børn:

108. i Jeppe Pedersen, født i Skærup, Skærup, døbt 25 FEB 1725 i

Skærup, 1 død eft 1801. Han blev gift med Maren Pedersdatter, gift

26 AUG 1751 i Højen.

ii Maren Pedersdatter, født i Skærup, Skærup, døbt 17 MAJ 1722 i

Skærup. 1

iii Anna Pedersdatter, født 1705, død 1777. Hun blev gift med Bendix

Nielsen.

iv Jes Pedersen, født 1709 i Skærup, død 1780 i Skærup. Han boede i

Skærup. Han blev gift med Karen Sørensdatter, gift 10 FEB 1737 i

Skærup.

v Hans Pedersen Koed, født omk 1719, død i Viuf, Viuf, begravet 20

NOV 1802 i Viuf. 1 Ved FT 1787 boede han i Viuf:

Hans Koed, 68, gift, bonde og gaardbeboer

Anne Marie Hansdatter, 46, gift, hans kone

Jens Hansen, 19, ugift, barn

Dorthe Hansdatter, 15, barn

Niels Pedersen, 32, ugift, tjenestekarl

Peder Priis, 22, ugift, tjenestekarl

Anne Cathrine Jensdatter, 17, tjenestepige

Ved FT 1801 var han og konen aftægtsfolk:

Iver Koed, 32, gift, Huusfader, selveiergaardmand

Johanne Jensdatter, 24, gift, Hans Kone

Hans Koed, 82, gift, mandens fader, aftægtsfolk

Anna Marie Hansdatter, 60, gift, Dennes Kone, aftægtsfolk

Søren Rasmussen, 18, ugift, tjenestekarl

56


Thomas Nielsen, 18, ugift, tjenestekarl

Marie Pedersdatter, 25, ugift, tjenestepige. Han blev gift med Anne

Marie Hansdatter.

217. Anna Jepsdatter, født omk 1682 i Vinding, Holmans, død i Skærup, Skærup,

begravet 04 APR 1764 i Skærup. Ved begravelsen er anført: begravet Jes

Pedersens moder af Skærup, gl. 83 år.

218. Peder Nielsen, født omk 1680 i Fredsted, Øster Starup, død i Horsted, Højen,

begravet 12 MAJ 1736 i Højen. 1 Han kom fra Fredsted i Øster Starup sogn og

overtog gården i Horsted 1708. Da dette er før kirkebogen for Ø. Starup begynder,

kan hans ophav ikke umiddelbart følges op, ligesom hans ægteskab heller ikke kan

findes i disse kilder.

Muligvis blev endnu en "Maren" født i 1714.

Han fremlagde for en kommission, der i 1726 skulle undersøge selvejernes

adkomster i Rytterdistrikterne, følgende adkomst:

Matr. nr 1 (1688 matriklen) i Haarsted (Højen sogn) på hartkorn 6-3-1-0 og

skov/eng 0-3-1-0:

Adkomster:

1). Fra Jens Jørgensen på egne og søster Inger Jørgensdatters vegne, Jørgen

Jørgensen på egne og søster Birgitte Jørgensdatters vegne pantebrev af 6. marts

1661 til Mickel Andersen Feldbereder og hans hustru Maren Ollesdatter for 600

Rd. specie.

2). Et skøde af 7. marts 1683 til Jens Sørensen Jyde fra Peder Bertelsen i Dons.

3). Et dito af 29. juni 1708 fra Hr. major Werst til Peder Nielsen fra Fredsted.

Landgildet udgjorde: leding 1 sk, penge 1 mk. 5 1/5 sk, 5 skp. havre, 1 brændsvin,

10 læs ved, ? mk. hår, ? mk. lysegarn, 16 sommer og vinterheste, 3 jægerheste,

tilsammen i rede penge 9 rd., 2 mk og ? sk.

Han havde en sag for herredstinget i 1718:

Skovfoged Jens Krog af Oksvig pva. Hans Bachmann ctr. Peder Olufsen, Søren

Madsen og Peder Nielsen i Horsted. De har ladet et dige forfalde i Højen skov.

Udsat til 23/9, men ikke set igen.

Han blev 56 år gl.

Børn:

i Maren Pedersdatter, født i Horsted, Højen, døbt 22 NOV 1711 i

Højen, 1 død i Horsted, Højen, begravet 21 FEB 1712 i Højen. 1 Hun

blev 13 uger gl.

109. ii Maren Pedersdatter, født i Horsted, Højen, døbt 13 FEB 1718 i

Højen, 1 død i Horsted, Højen, begravet 08 JUL 1784 i Højen. 1 Hun

blev gift med Jeppe Pedersen, gift 26 AUG 1751 i Højen.

iii Anna Pedersdatter, født i Horsted, Højen, døbt 15 DEC 1720 i

Højen. 1

220. Jens Hansen. Han boede i Haastrup i Smidstrup sogn 1729.

57


Han er nævnt i en sag for herredstinget 1725: (Jens Hansen af Håstrup for) Peder

Hansen Skræder i Kolding ctr. Hans Frederiksen af Stenvad mølle for gæld. Han

blev gift med (1) NN Jenskone, død i Håstrup, Smidstrup, begravet 14 OKT 1711 i

Smidstrup.

Barn af NN Jenskone:

i Thomas Jensen, født i Håstrup, Smidstrup, døbt 21 OKT 1708 i

Smidstrup, 1 død i Håstrup, Smidstrup, begravet 10 FEB 1709 i

Smidstrup. 1 Ved begravelsen blev navnet ikke oplyst.

Børn:

ii Peder Jensen, død i Håstrup, Smidstrup, begravet 29 AUG 1723 i

Smidstrup. 1

iii Thomas Jensen, født i Håstrup, Smidstrup, døbt 03 APR 1718 i

Smidstrup. 1

iv Thomas Jensen, født i Håstrup, Smidstrup, døbt 02 FEB 1723 i

Smidstrup, 1 død i Håstrup, Smidstrup, begravet 12 SEP 1723 i

Smidstrup. 1

v Peder Jensen, født i Håstrup, Smidstrup, døbt 06 JUL 1724 i

Smidstrup.

110. vi Anders Jensen, født i Håstrup, Smidstrup, døbt 20 FEB 1729 i

Smidstrup, 1 død i Tiufkær, Smidstrup, begravet 21 JUL 1799 i

Smidstrup, Holmans. 1 Han blev gift med Anne Marie

Christensdatter Kyed, gift 04 JUL 1754 i Højen. 1

222. Christen Sørensen Kyed, født omk 1702, død i Stubberup, Højen, begravet 11

JUN 1775 i Højen. 1 Han må have været fæstebonde i Stubberup i Højen sogn

under Kolding rytterdistrikt. Han kunne skrive. Ved rytterdistriktets bortsalg af

gårdene, købte han i 1765 gården på auktion. Da han ikke kunne betale, kom

gården på en ny auktion i 1769, og senere måtte han svare kongen 131 rd. plus

renter i alt 327 rd.

Han var domsmand i en sag om lejermål, som kørte ved Koldinghus birketing

1740.

1743 havde han en sag kørende om udestående ved birketinget: Dom: Christen

Kyed af Højen Stubberup ctr. Jens Pedersen af Nr. Vilstrup. - Han skal betale en

gæld på 39 rdl. 4 mk.

Han er omtalt flere gange i Koldinghus birks tingbog 1761-70 og senere Anst-

Jerlev-Slavs herredsting (Koldinghus blev nedlagt 1770):

29/6 1763 Dom: Christen Kyed af Højen Stubberup som havde sagsøgt Søren

Christensen af Mejsling for gæld på 48 rdl. Han skal betale.

I 1764 blev han udpeget som en af de 12 dannemænd til herredstinget.

22/12 1767. Dom i den sag, som hr. Knud Storm har anlagt imod Jens Jensen og

Poul Pedersen af Jerlev, Preben Hansen og Anders Pedersen af Høllund, Hans

Pedersen Buch og Poul Prebensen af Nørre Vilstrup samt Christen Kyed og Jens

Boesen af Højen Stubdrup, fordi de ikke har kendt Vesterby skov til reb. Af

synsforretninger og tingsvidner er det klart, at de forrige selvejere har "tilholdt sig"

skovens østerste, annexgården den vesterste og de forrige krontjenere den

mellemste part. Men det er ikke bevist, at skoven er lovligt skiftet og forsynet med

58


skel, og det er ikke klart, hvor vidt hver part strækker sig. De indstævnede 8

synsmænd har den 31/3-67 her ved retten svoret, at Vesterby annexgård er

brøstholden i byens skov, men desuagtet har de givet deres edelige eragtning om, at

de ikke understod sig i at kende skoven til reb, fordi de af de i sagen førte

tingsvidner vist sluttede, at skoven forhen må have været lovligt skiftet. Men da

samme deres slutning findes ubegrundet, og modparten heller ikke har bevist deres

foregivende, at annexgårdens skov er forhugget, så tilsidesættes de 8 mænds

omtvistede eragtning aldeles, og det kendes for ret, at Vesterby annexgård i byens

skovs vestre ende bør have lige så god en part, som der med rette tilkommer den.

Denne part bør tildeles dem ved reb, enten ved de indstævnede 8 mænd eller af

andre udmeldte mænd, ligesom hr. Knud Storm finder det for godt. - Sagsøgeren

har påstået synsmændende dømt til bøde og straf; men deres forseelse formodes at

være begået af dem som ulovkyndige og uerfarne i slutningskunsten i deres

enfoldighed, og da de ikke frivilligt har påtaget sig det, som de har forrettet, men

var blevet det pålagt, og de heller ikke er blevet overbevist om nogen forsætlig

ulempe, så frikendes de for denne tiltale, så meget mere som slige forretninger

sjældent forefalder og det er vanskeligt for vedkommende just at træffe det retteste.

24/5 1774. Dom: Sag ctr. Christen Kyed i Højen Stubberup med kautionister Peder

Jepsen og Lars Haar i Vester Nebel for gæld på 327 rdl. til kongens kasse. Gælden

hidrører fra den forskel, der var i købesummerne ved auktionerne i 1765 og 1769,

hvor gården begge gange blev købt af Christen Kyed (idet den kom på auktion 2.

gang, fordi han ikke var i stand til at betale). Der var ved anden auktion et

"underbud" på 518 rdl., hvor af kongen har eftergivet 386 rdl., altså til rest 131 rdl.,

der med renter og afgift bliver til 327 rdl. - Christen Kyed, som er en gammel.

udlevet mand, der har lidt utrolig skade ved ofte at miste alt sit kvæg foruden at

have haft misvækst på korn i en del år, har ment, at siden han betalte gården med

det beløb, den blev solgt til på 2. auktion i 1769, burde han være fritaget for at

betale forskellen efter 1. auktion. I sådanne tanker har han for et par år siden solgt

gården til sin søn uden reservation af noget ansvar og dermed tilkendegivet sin

enfoldighed i at forstå post 16 i auktionsbetingelserne. - Han skal betale. Sagen

blev rejst for tinget 21/12 1773.

Han døde 73 år gl. Han blev gift med Anna Jensdatter Boesen, gift 29 JUN 1729 i

Højen. 1

Børn:

i Mette Christensdatter Kyed, født i Stubberup, Højen, døbt 12 SEP

1731 i Højen. 1 Hun blev konfirmeret i Højen kirke 1747. Hun var

fadder for søsteren Else i 1748.

111. ii Anne Marie Christensdatter Kyed, født i Stubberup, Højen, døbt 02

AUG 1733 i Højen, 1 død eft 1787 i Tiufkær, Smidstrup, begravet 21

APR 1800 i Smidstrup, Holmans. 1 Hun blev gift med Anders

Jensen, gift 04 JUL 1754 i Højen. 1

iii Søren Christensen Kyed, født i Stubberup, Højen, døbt 20 OKT

1735 i Højen. 1

iv Jens Christensen Kyed, født i Stubberup, Højen, døbt 25 MAJ 1739

i Højen, 1 død i Stubberup, Højen, begravet 03 JUL 1740 i Højen. 1

Ved begravelsen er anført: Christen Kyes barn af Stubberup.

v Niels Christensen Kyed, født i Stubberup, Højen, døbt 23 MAJ 1743

i Højen, 1 død i Stubberup, Højen, begravet 19 JUL 1744 i Højen. 1

Faderen kaldes Christen Christensen Kye, men det må være en

59


fejlskrivning. Blandt fadderne var Søren Kyed og Niels Kyed fra

Starup og Søren Kyed fra Wiuf.

vi Jens Christensen Kyed, født i Stubberup, Højen, døbt 15 AUG 1745

i Højen, 1 død i Stubberup, Højen, begravet 17 MAR 1748 i Højen. 1

Blandt fadderne var Niels Kyds kone af Starup b.b. og Jens Boesen i

Stubberup. Der står "død" ud for indførslen.

vii Anna Christensdatter Kyed, født i Stubberup, Højen, døbt 12 FEB

1747 i Højen. 1

viii Else Christensdatter Kyed, født i Stubberup, Højen, døbt 15 SEP

1748 i Højen. 1 Blandt fadderne var Villads Nielsen og hustru fra

Stalderupgård, Søren Kyed hustru af Wiuf og Christen Kyeds datter

Mette. Hun blev gift med Anders Laursen Buch.

223. Anna Jensdatter Boesen, født i Stubberup, Højen, døbt 10 DEC 1699 i Højen, 1

begravet 18 OKT 1761. Måske er hendes fødselsdata data for en søster født et par

år inden hendes egen fødsel!

Hun blev trolovet med Christen Sørensen Ky fra Starup 18/5 1729. Hun kom fra

Stubberup.

Ved begravelsen er anført: Christen Kyeds hustru af Stubberup, æt. 59.

248. Adolph af Løgstrup, født 1681 i Fiskbæk, Nørlyng, begravet 12 NOV 1713 i

Fiskbæk, Nørlyng. Han blev trolovet med Kirstine Jensdatter 22/6 1708. Han blev

gift med Kirstine Jensdatter, gift 29 SEP 1708.

Børn:

124. i Jens Adolphsen Løgstrup, døbt 30 AUG 1711, død 01 JAN 1766 i

Fiskbæk, begravet 19 JAN 1766 i Fiskbæk. Han blev gift med Ane

Jensdatter.

249. Kirstine Jensdatter, døbt 09 SEP 1688 i Kvols, begravet 24 JAN 1760. Hun blev

gift med (1) Adolph af Løgstrup, gift 29 SEP 1708, født 1681 i Fiskbæk, Nørlyng,

begravet 12 NOV 1713 i Fiskbæk, Nørlyng. Hun blev gift med (2) Jacob

Frederichsen, gift 1715, født 1682 i Agerskov, begravet 13 FEB 1769 i Fiskbæk.

Barn af Adolph af Løgstrup:

124. i Jens Adolphsen Løgstrup, døbt 30 AUG 1711, død 01 JAN 1766 i

Fiskbæk, begravet 19 JAN 1766 i Fiskbæk. Han blev gift med Ane

Jensdatter.

Barn af Jacob Frederichsen:

ii Mette Lisbeth Jacobsdatter Løgstrup, døbt 19 APR 1716, begravet

26 JUL 1716.

iii Frederik Jacobsen Løgstrup, døbt 15 AUG 1717, begravet 17 OKT

1717.

iv Mette Jacobsdatter Løgstrup, døbt 26 JAN 1721, begravet 08 MAR

1748. Hun blev gift med Christian Brok.

v Ane Cathrine Jacobsdatter Løgstrup, født 1723. Hun blev gift med

Matz Jespersen.

vi Frederik Jacobsen Løgstrup, døbt 26 DEC 1724, begravet 10 JUL

1783. 8 børn. Han blev gift med Maren Pedersdatter, gift 26 AUG

1765.

vii Kirsten Jacobsdatter Løgstrup, døbt 17 NOV 1726, begravet 08

FEB 1728.

60


viii Rasmus Jacobsen Løgstrup, født i Løgstrup, døbt 19 FEB 1730. Fra

bogen: "Viborg Katedralskoles dimenttender 1630-1879":

"Bacc. 1754, cand. theol d. 26. okt 1758. Er formentlig den studiosus

Rasmus Løxstrup, der døde i Kbh. Trinitatis sogn 1768, skønt dennes

alder opgives til 30 år".

Han var gift og havde en datter Elisabeth. Hun nævnes som gudmor i

Viborg 1770, hvor hun tjente.

ix Kirsten Jacobsdatter Løgstrup, døbt 23 MAR 1732. Nævnes 1776

som Fadder "af Viborg".

Kaldes også "Kirstine".

Måske den Kirsten Løgstrup, som er begravet 4. marts 1805, 80 år gl.

i Viborg (ved fødselsforveksling med afdøde søster Kirsten`s

fødselsår).

250. Jens Frederiksen Agerskov.

Børn:

125. i Ane Jensdatter, født 1725, begravet 24 MAR 1765. Hun blev gift

med Jens Adolphsen Løgstrup.

Tip-5-oldeforældre

354. Peder Mikkelsen, født omk 1651, død i Sangstrup, Voldby, begravet 06 JAN 1733

i Voldby. 1 Han blev gift med NN Pederskone.

Børn:

177. i Maren Pedersdatter, født omk 1700 i Sangstrup, Voldby, død i

Sangstrup, Voldby, begravet 27 JUL 1760 i Voldby. 1 Hun blev gift

med Christen Andersen Heilskov, gift 02 JUL 1731 i Voldby. 1

355. NN Pederskone, født omk 1664, død i Sangstrup, Voldby, begravet 02 OKT 1726

i Voldby. 1 Hun døde 62 år gl.

364. Christen Skiffard, født omk 1673, døbt i Karlby, død 01 FEB 1736 i Karlby. 1

Han blev 63 år gl. Dødsdatoen umulig at læse, men ca. 1. februar. Han blev gift

med Kirsten Sørensdatter.

Børn:

182. i Peder Christensen Skiffard, født omk 1712, død i Karlby, begravet

02 MAR 1757 i Karlby. Han blev gift med Inger Pedersdatter, gift

30 OKT 1735 i Karlby. 1

365. Kirsten Sørensdatter, født omk 1672, død i Karlby, begravet 04 APR 1728 i

Karlby. 1 Hun blev 56 år gl.

368. Villads Jensen. Søster Kirsten Cathrine Jensdatter (bar barn 1714)?

Børn:

184. i Jens Villadsen, født i Karlby, døbt 25 MAR 1714 i Karlby, 1 død i

Karlby, begravet 10 FEB 1792 i Karlby. 1 Han blev gift med Maren

Jacobsdatter Smed, gift 19 FEB 1744 i Karlby. 1

370. Jacob Smed, født omk 1677, død i Karlby, begravet 05 APR 1754 i Karlby. 1 Af

en gl. jordebog for Scheels gods fra 1726 kan man se, at han var gårdmand i

61


Karlby. På det tidspunkt drev han Yttes jord, som var på hartkorn 5-3-1-0, hvoraf

han skulle svare

3 ørte rug og

3 ørte byg.

Endvidere havde han et stykke jord på hartkorn 0-0-3-1, som Gjerrild kirke ejede.

Deraf skulle han svare i penge 11 1/3 (møntenhed uoplyst).

Endvidere drev han noget jord på Karlby mark (m. anden ejer) på hartkorn 3-6-1-0,

hvoraf han skulle svare til Scheel i penge 1 mark 12 sk.

Han døde 77 år gl. Begravelsesdatoen er temmelig ulæselig. Han blev gift med

Inger Pedersdatter.

Børn:

i Maren Jacobsdatter Smed, født i Karlby, døbt 19 AUG 1708 i

Karlby. 1

ii Peder Jacobsen Smed, født i Karlby, døbt 27 APR 1710 i Karlby, 1

død i Karlby, begravet 26 APR 1734 i Karlby. 1 Han døde 24 år gl.

Ved begravelsen er anført: "Jacobs Smeds dumme [anden?] søn i

Karlby".

iii Karen Jacobsdatter Smed, født i Karlby, døbt 06 JUN 1713 i

Karlby. 1

iv Jens Jacobsen Smed, født omk 1714, død i Karlby, begravet 07

MAR 1728 i Karlby. 1 Han døde 14 år gl.

185. v Maren Jacobsdatter Smed, født i Karlby, døbt 23 AUG 1716 i

Karlby, 1 død i Karlby, begravet 01 OKT 1788 i Karlby. 1 Hun blev

gift med Jens Villadsen, gift 19 FEB 1744 i Karlby. 1

vi Anne Jacobsdatter Smed, født i Karlby, døbt 12 NOV 1719 i

Karlby, 1 død i Karlby, begravet MAJ 1725 i Karlby. Hun døde 6 år

gl. Begravelsesdatoen er ulæselig.

vii Birgithe Jacobsdatter Smed, født i Karlby, døbt 05 OKT 1721 i

Karlby. 1

371. Inger Pedersdatter, født omk 1681, død i Karlby, begravet 04 APR 1728 i

Karlby. 1 Hun blev 47 år gl.

372. Mikkel Sørensen Bilde, født omk 1710 i Veggerslev, død omk 1775 i

Veggerslev. vi Han fik 1731 halvdelen af faderens gård i Veggerslev i fæste.

Der blev skiftet efter ham 26/4 1775. Her betegnes han husmand i Veggerslev. Han

blev gift med Anne Rasmusdatter.

Børn:

i Søren Mikkelsen Bilde, født omk 1735, død eft 1787. Han var

boelsmand i Veggerslev ved FT 1787:

Søren Mickelsen 52 Gift Hosbonde Bonde og Boelsmand

Mette Larsdatter 48 Gift Madmoder

Karen Sørensdatter 18 - Deres ægte Barn. Han blev gift med Mette

Larsdatter.

ii Rasmus Mikkelsen Bilde, født omk 1739, død 12 MAR 1797 i

Veggerslev, begravet 15 MAR 1797 i Veggerslev. Han var

fæstebonde i Veggerslev ved FT 1787:

62


Ras Mickelsen [Rasmus Mickelsen], 48, Gift, Hosbonde, Bonde og

Gaard Beboer,

Karen Nielsdatter, 58, Gift, Madmoder, ,

Mickel Rasmusen, 16, -, Deres ægte Barn, ,

Søren Sørensen, 21, -, Tieneste Folk, ,

Maren Jørgensdatter, 19, -, Tieneste Folk,

Han blev 59 år gl. Han blev gift med Karen Nielsdatter Kannich.

186. iii Anders Michelsen Bilde, født omk 1740, død i Voldby, begravet 03

APR 1792 i Voldby. 1 Han blev gift med Mette Nielsdatter Juul.

iv Peder Mikkelsen Bilde, født omk 1747, død eft 1805. Ved FT 1787

var han gårdmand i Veggerslev:

Peder Mickelsen, 41, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaard Beboer

Maren Sørensdatter, 36, Gift, Madmoder

Mickel Pedersen, 9, Deres ægte Børn

Søren Pedersen, 1, Deres ægte Børn

Søren Andersen, 24, Ugift, Tieneste Folk

Birthe Marie Sørensdatter, 26, Ugift, Tieneste Folk

Ane Marie Pedersdatter, 66, Enke, Degne Enke af 1ste Egteskab,

Almisselem

Ved FT 1801 boede han i Veggerslev hos nevøen Mikkel Rasmussen:

Karen Nielsdatter, 72, Enke, Madmoder, Gaard Beboer,

Michel Rasmusen, 32, Gift, Hendes Søn, ,

Ane Sørensdatter, 25, Gift, Hans Kone, ,

Rasmus Michelsen, 3, -, Deres Børn, ,

Ane Michelsdatter, 2, -, Deres Børn, ,

Peder Michelsen, 54, Enke, Tienestekarl,

Han var indsidder i Veggerslev (nævnt her ved et skifte 13/11 1805

Scheels gods, hvor hustruen havde været død "i mange år"). Han blev

gift med Maren Sørensdatter.

v Ane Marie Mikkelsdatter, født omk 1765, død 01 MAR 1807 i

Veggerslev, begravet 06 MAR 1807 i Veggerslev. Hun døde 42 år gl.

som boulsmand Simon Tibertsens hustru. Hun var død 4/4 1807

(skifte i Scheels gods). Hun blev gift med Simon Tibertsen.

373. Anne Rasmusdatter, død omk 1763. 6 Der blev skiftet efter hende 4/7 1763.

374. Niels Rasmussen Juul, født i Voldby, døbt 10 JAN 1712 i Voldby. 1 Han blev gift

med Karen Sørensdatter.

Børn:

i Anne Nielsdatter Juul, født i Voldby, døbt 18 MAR 1733 i Voldby. 1

ii Birgithe Nielsdatter Juul, født i Voldby, døbt 17 OKT 1734 i

Voldby. 1

iii Kirsten Nielsdatter Juul, født i Voldby, døbt 27 NOV 1735 i

Voldby, 1 død i Voldby, begravet 19 JUN 1763 i Voldby. 1 Hun døde

28 år gl.

iv Rasmus Nielsen Juul, født i Voldby, døbt 08 SEP 1737 i Voldby, 1

død i Voldby, begravet 05 OKT 1838 i Voldby. 1 Han blev 1 år gl.

v Søren Nielsen Juul, født i Voldby, døbt 01 MAR 1739 i Voldby. 1

vi Jens Nielsen Juul, født i Voldby, døbt 03 APR 1740 i Voldby. 1

63


vii Peder Nielsen Juul, født i Voldby, døbt 02 JUL 1741 i Voldby. 1

187. viii Mette Nielsdatter Juul, født i Voldby, døbt 19 AUG 1742 i Voldby, 1

død 23 MAJ 1827 i Voldby, 1 begravet 28 MAJ 1827 i Voldby. Hun

blev gift med Anders Michelsen Bilde.

ix Rasmus Nielsdatter Juul, født i Voldby, døbt 10 DEC 1747 i

Voldby. 1 Han blev gift med Birthe Sørensdatter.

375. Karen Sørensdatter.

376. Peder Hær, født omk 1638, død i Karlby, begravet 1714 i Karlby. Han døde 76 år

gl. Han blev gift med Karen Hærs.

Børn:

188. i Peder Pedersen Hær, død 1739. Han blev gift med (1) Maren

Andersdatter, gift 20 OKT 1715 i Karlby, 1 født omk 1678, død i

Karlby, begravet 17 FEB 1732 i Karlby. 1 Han blev gift med (2)

Maren Andersdatter Bolter, gift 08 JUN 1732 i Karlby, 1 født omk

1704 i Voldby, død i Karlby, begravet 03 MAR 1754 i Karlby. 1

377. Karen Hærs, født 1646, død 1712. Ved begravelsen er anført: Karen Hærs i

Karlby 66 år gl.

384. Laurits Hansen Frost, død ind 1655. Han var gårdmand på Langø, Kalvehave

sogn. Han blev gift med Kirsten Pedersdatter.

Børn:

i Hans Lauersen, født ind 1655 i Langø, Kalvehave, død eft 1732 i

Langø, Kalvehave. Han boede på gård nr. 3, Langø, Kalvehave sogn

(1681, 1683, 1685).

Kilde: Torben Rasmussen, Ornebjerg / Wilhelm Seidel:

I 1696 var han, Hans Lauritzön fra Langø til alters sammen med sin

hustru og 4 sønner Lauritz, Niels, Hans og Morten.

Han og Espen Arendtsen på Langø var i 1701 forlovere for Niels

Hansen og Maren Laursdatter på Langø.

Han er nævnt i kirkebogen i 1709 som forlover til steddatteren Ludtze

Pedersdatter.

I 1710 var Hans Lauridtzen på Langø til alters sammen med hustruen

og datteren Maren (steddatter?).

1718 trolovet Oluf Hansen og Maren Sørensdatter af Langø; forlovere

Søren Hansen Røsbjerg og Hans Larsen på Langø.

En Hans Lauritsen på Langø begravedes 1704, 64 år gammel - hvem

var han? Han blev gift med (1) NN. Han blev gift med (2) Kirsten

Hemmingsdatter, gift 08 MAR 1705.

ii Peder Lauersen Bødker, født ind 1655 i Langø, Kalvehave, død

1679 i Bakkebølle, Vordingborg landsogn. Han var gårdmand i

Bakkebølle. 2 børn. Han blev gift med Sidsel Hemmingsdatter.

64


192. iii Jens Lauersen Øster, født omk 1645 i Langø, Kalvehave, død i

Stensby, Kalvehave, begravet 10 FEB 1715 i Kalvehave. Han blev

gift med (1) Zidsel Mortensdatter, død omk 1690. Han blev gift

med (2) Elisabeth Andersdatter, gift omk 1690, død eft 1710.

385. Kirsten Pedersdatter, død 1680 i Langø, Kalvehave. Skifte efter hende 25/2

1681. Hun blev gift med (1) Laurits Hansen Frost, død ind 1655. Hun blev gift

med (2) Peder Hemmingsen, gift 1655, født 1620 i Kalvehave, død 1691 i Langø,

Kalvehave.

Barn af Laurits Hansen Frost:

i Hans Lauersen, født ind 1655 i Langø, Kalvehave, død eft 1732 i

Langø, Kalvehave. Han boede på gård nr. 3, Langø, Kalvehave sogn

(1681, 1683, 1685).

Kilde: Torben Rasmussen, Ornebjerg / Wilhelm Seidel:

I 1696 var han, Hans Lauritzön fra Langø til alters sammen med sin

hustru og 4 sønner Lauritz, Niels, Hans og Morten.

Han og Espen Arendtsen på Langø var i 1701 forlovere for Niels

Hansen og Maren Laursdatter på Langø.

Han er nævnt i kirkebogen i 1709 som forlover til steddatteren Ludtze

Pedersdatter.

I 1710 var Hans Lauridtzen på Langø til alters sammen med hustruen

og datteren Maren (steddatter?).

1718 trolovet Oluf Hansen og Maren Sørensdatter af Langø; forlovere

Søren Hansen Røsbjerg og Hans Larsen på Langø.

En Hans Lauritsen på Langø begravedes 1704, 64 år gammel - hvem

var han? Han blev gift med (1) NN. Han blev gift med (2) Kirsten

Hemmingsdatter, gift 08 MAR 1705.

ii Peder Lauersen Bødker, født ind 1655 i Langø, Kalvehave, død

1679 i Bakkebølle, Vordingborg landsogn. Han var gårdmand i

Bakkebølle. 2 børn. Han blev gift med Sidsel Hemmingsdatter.

192. iii Jens Lauersen Øster, født omk 1645 i Langø, Kalvehave, død i

Stensby, Kalvehave, begravet 10 FEB 1715 i Kalvehave. Han blev

gift med (1) Zidsel Mortensdatter, død omk 1690. Han blev gift

med (2) Elisabeth Andersdatter, gift omk 1690, død eft 1710.

Barn af Peder Hemmingsen:

iv Lars Pedersen Børring, død i Bakkebølle, Vordingborg landsogn,

begravet 05 APR 1734 i Vordingborg. Han var fæster af Fuglegården

i Bakkebølle, Vordingborg landsogn.

Fæster i Bakkebølle indtil 1734. Kilde: Torben Rasmussen, Ornebjerg

(af ham kaldt Lars Pedersen Børring (2)). Wilhelm Seidel kalder ham

Lauritz/Laurids Pedersen Børring.

I 1715 var han "Lars Börring i Bacheböller" forlover i Udby for

sønnen Hans Larsen på Tærø.

65


Tilnavnet Børring - Torben Rasmussen mener det kan stamme fra

Börringe sogn i Skåne:

En Anne Børrings i Skovhuse var ofte fadder omkring 1700 på Langø

og i Stensby, Kalvehave sogn.

I 1701 var Anne Børrings (sted ikke nævnt) fadder til Erich

Mortensens datter Birgite i Røsbjerggården, Kalvehave sogn.

I 1706 er Lauritz Børrings hustru i Skovhuset (Skovhuse, Øster

Egesborg sogn) gudmor til Peder Hammers barn i Vrangsgård og til

Peder Oelsens Datter Johanne i Viemose. Han blev gift med (1)

Maren Hansdatter. Han blev gift med (2) Maren

Hemmingsdatter, født i Sdr Mern, Mern, død i Bakkebølle,

Vordingborg landsogn, begravet 19 DEC 1732 i Vordingborg.

v Hemming Pedersen, født i Langø, Kalvehave, død 1713 i Sdr Mern,

Mern. Gårdmand i Sønder Mern 1682-1713. Kilder: Torben

Rasmussen, Ornebjerg og Wilhelm Seidel (1937) i "Bødtker Slekten"

samlet af S. H. Finne-Grønn - Skiftet 20.-11.-1713 iflg. sidstnævnte.

Han blev gift med (1) Zitsel Nielsdatter, født omk 1609 i Sdr Mern,

Mern, død i Sdr Mern, Mern, begravet 26 NOV 1698 i Mern. Han

blev gift med (2) NN. Han blev gift med (3) Helvig Jensdatter

Bruus, født i Bakkebølle, Vordingborg landsogn, døbt 04 NOV 1688

i Vordingborg, død 1724 i Sdr Mern, Mern.

388. Peder Lauritsen. Han var bonde i Stensby. Han kunne skrive (flot).

Børn:

194. i Lars Pedersen, død i Stensby, Kalvehave, begravet 07 JUL 1748 i

Kalvehave. 1 Han blev gift med Agnete Larsdatter, gift 13 JAN 1721

i Kalvehave. 1

390. Laurits Hansen Løber, død i Løbergården, Kalvehave, begravet 18 JAN 1744 i

Kalvehave. 1 Han var fæstebonde på Løbergården i Kalvehave sogn. Gården var på

hartkorn 6-3-1-2 med skov på hartkorn 0-1-2-2.

Den 24/1 1744 blev hans enke begravet.

Han blev trolovet med Bodil Nielsdatter 17/6 1726.

Løbergården, som også kaldes Ellebrudgården, var sammen med Rødsbjerggård de

eneste alenegårde i Kalvehave sogn. Rytterdistriktet lavede opgørelser over

gårdene i 1719, 1739 og 1768. Af Holger Munks lister i "Rytterbonden" kan man

følge Ellebrudgården som følger:

Antal fag bygninger: 36, 44 (første år, sidste år)

Fæld i Rd (afgift): 10

Heste: 7, 6

Køer: 3, 4

Ungnød: 3, 4

Får: 10, 12

Svin: 7 (1739)

Kvæggræsninger i høveder: 14, 12 (1719, 1739)

66


Høavl i læs: 6, 6 (do)

Kan årligt så:

Tdr. rug: 4, 5

Tdr. byg: 5, 6

Tdr. havre: 1, 2

Udsæd i alt: 10, 13

Man havde tillige en bryggerskedel og 1 kakkelovn.

Gårdens tilstand betegnes 1719 som god og 1739 som lovlig (d.v.s. lidt mindre end

god, som var bedste tilstand). Han blev gift med (1) NN Laurits', død i

Ellebrudgården, Kalvehave, begravet 22 MAJ 1724 i Kalvehave. 1 Han blev gift

med (2) Bodil Nielsdatter, død i Løbergården, Kalvehave, begravet 24 JAN 1744 i

Kalvehave.

Barn af NN Laurits':

195. i Agnete Larsdatter, død i Stensby, Kalvehave, begravet 15 OKT

1758 i Kalvehave. Hun blev gift med Lars Pedersen, gift 13 JAN

1721 i Kalvehave. 1

ii Birthe Laversdatter Løber. Deres trolovelse er ikke fundet i KB

Kalvehave. Hun blev gift med Hans Andersen, gift 10 FEB 1726 i

Kalvehave.

iii Maren Larsdatter. Hun blev trolovet med Michel Olesen 9/3 1725.

Forloverne var Lars Hansen i Løbergården og Peder Pedersen i

Viemose. Hun blev gift med Michel Olesen.

iv Bodil Laursdatter. Hun blev trolovet med enkemanden Peder Øster

af Stensby 22/7 1729. Forloverne var Hans Løber af Langebæk

(hendes fader) og Lars Pedersen af Stensby. Hun blev gift med Peder

Øster.

v Elsebeth Laursdatter, født i Ellebrudgården, Kalvehave, døbt 03

JAN 1700 i Kalvehave. 1

391. NN Laurits', død i Ellebrudgården, Kalvehave, begravet 22 MAJ 1724 i

Kalvehave. 1

416. Anders Nielsen, født omk 1630 i St Velling, Smidstrup, død 1695 i St Velling,

Smidstrup. Han var selvejerbonde, sognefoged og kirkeværge og boede St.

Welling i Smidstrup sogn. Han blev gift med Lene Jensdatter Ravn.

Børn:

i Anne Andersdatter.

208. ii Niels Andersen, født omk 1672 i St Velling, Smidstrup, død 1745 i St

Velling, Smidstrup, begravet 21 JAN 1745 i Smidstrup, Holmans.

Han blev gift med (1) Maren Hansdatter, død omk 1776 i

Smidstrup, Holmans. Han blev gift med (2) Ellen Pedersdatter

Tuesen.

iii Christenze Andersdatter.

iv Jens Andersen. Han boede i Egtved.

v Magdalene Andersdatter.

417. Lene Jensdatter Ravn, født omk 1645 i Skærup, død eft 1696 i Smidstrup,

Holmans. Hun blev gift med (1) Anders Nielsen, født omk 1630 i St Velling,

Smidstrup, død 1695 i St Velling, Smidstrup. Hun blev gift med (2) Tyge Nielsen.

Hun blev gift med (3) Johan Olufsen.

67


434. Jep Nissen, født 1644 i Vinding, Holmans hrd., begravet 05 APR 1718. Han var

gårdmand i Vinding og kirkeværge. Han blev gift med Maren Hansdatter Nebel,

gift 1675 i Eltang.

Børn:

217. i Anna Jepsdatter, født omk 1682 i Vinding, Holmans, død i Skærup,

Skærup, begravet 04 APR 1764 i Skærup. Hun blev gift med Peder

Jessen.

ii Nis Jepsen, født 1685, død 1690.

iii Hans Jepsen, døbt 26 SEP 1687 i Vinding, Holmans hrd., begravet

12 JUN 1740 i Vinding, Holmans hrd.

iv Mette Jepsdatter, født 1690 i Vinding, Holmans hrd., død 1721.

v Johanne Jepsdatter, født 1692 i Vinding, Holmans hrd., død 1768 i

Nr. Vilstrup. Hun blev gift med Nicolaj Boisen Sørensen.

vi Maren Jepsen, født 1695 i Vinding, Holmans hrd., død 1772 i

Haurballegård, Vejle. Hun blev gift med Hans Jensen Koed, gift 11

MAR 1725.

vii Karen Jepsdatter, født 1697.

viii Karen Jepsdatter, født 1698.

ix Nis Jepsen, født 1703.

435. Maren Hansdatter Nebel, født 1659 i Nr. Bjert, død 1723.

444. Søren Christensen Kyed, død eft 1737. Han var selvejerbonde i Starup i Øster

Starup sogn. 10/12 1737 fik han tinglæst aftægtskontrakt ved Koldinghus birketing:

Søren Christensen Kyed og hustru i Starup har afstået deres selvejergård til sønnen

Niels Sørensen Kyed og hustru Sophia Pedersdatter, som skal yde aftægt.

1741 bød han 3 gange på sin påboede gård (Koldinghus birketing): Søren

Christensen Kyed af Starup lovbød 3. gang sin påboende gård. - Hans søn Niels

Sørensen Kyed og dennes hustru Sophia Pedersdatter begærede skøde. Han blev

gift med NN Kyeds.

Børn:

222. i Christen Sørensen Kyed, født omk 1702, død i Stubberup, Højen,

begravet 11 JUN 1775 i Højen. 1 Han blev gift med Anna Jensdatter

Boesen, gift 29 JUN 1729 i Højen. 1

ii Niels Sørensen Kyed. Han fik ægteskabsbevilling april 1736:

Niels Sørensen Kyed af Jylland, ægteskabs bevilling i 2det og 3die

led.

Bevilger og tillader, at Niels Sørensen Kyed, og Sophie Pedersdatter,

bønderfolk af Starup sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab

sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led

beslægtet. Frederiksborg den 5 april 1737.

Han overtog selvejergården i Starup efter faderen 1737, idet

forældrene skulle være på aftægt.

Han er nævnt i en sag som kørte ved Koldinghus birketing 1738:

Selvejerne Niels Sørensen Kyed og Mads Christensen af Starup ctr.

Jens Iversen ibidem for skovhugst. Jens Iversen har indrømmet at

have hugget en riseg, men hævdet at have fået tilladelse af selvejeren

Anders Pedersen. Idag bliver der indgået forlig. Jens Iversen betaler

sagsomkostningerne.

68


1749 blev en sag ved birketinget frafaldet: Niels Kyed af Starup ctr.

Jens Grøn af Jerlev for skovhugst. Sagen frafaldes. Tingsvidne.

1753 kørte en sag ved birketinget: Sentence i sagen, som rytterbonden

Niels Kyed i Starup har ført imod Peder Thonboe på Vamdrupgård for

gæld på 82 rdl. - Han skal betale pengene samt 3 rdl. 2 sk. i

procesomkostninger til Niels Kyed.

1756 kørte igen en sag: Christen Kyed af Højen Stubdrup (Stubberup)

ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld. - Forlig. Tingsvidne.

I 1764 tabte han en sag ved birketinget: Dom: Jens Pedersen af

Fredsted ctr. Niels Kyed i Starup for gæld på 10 rdl. Niels Kyed har

købt en hoppe af Jens Pedersen for 62 rdl., hvoraf han har betalt de 52

rdl. Niels Kyed ville bevise, at hoppen havde lyde, da han købte den,

men det har han ikke gjort. Han skal betale de 10 rdl. samt

sagsomkostninger plus 1 rdl. til justitskassen.

Han blev udpeget somen af de 12 dannemænd af birketinget 1767.

1767 var han vidne i en sag ved birketinget: Kammerråd Søren Fogh

til Låge fører en tingsvidnesag ctr. hr. konrektor magister Halse,

sådan som han har gjort det ved en del andre retter. Her skal Niels

Kyed af Starup bevidne, hvad han, da han på en rejse ang.

studehandel var omme ad Bergenhusen og inde at tale med Niels

Fogh på Skovgård, har hørt om afdøde kancelliråd (Christian) Moths

planer om, hvem der efter hans død skulle have Kvistrup gård. Niels

Kyeds vidnesbyrd går ud på, at det var Søren Fogh, gården var

tiltænkt.

1769 er han nævnt i en sag: Hospitalsforstander Hadberg, Kolding

hospital, for hospitalsbonden Søren Christensen Grøn af Almind ctr.

løjtnant Carelsen af Nyborg Brakker og Niels Kyed i Starup. Sagen

udsat til 14/3, men ikke set igen. Han blev gift med Sophie

Pedersdatter.

iii Søren Sørensen Kyed. Han er nævnt i en sag fra Koldinghus

birketing 1739: Peder Pedersen, kromand i Viuf, ctr. Michel

Schnegels enke, Anne Schnegels ibidem. Hun kan ikke nægte at have

solgt for en skilling brændevin eller to. Søren Sørensen Kyed af Viuf

og Hans Jensen Smed af Fredsted kautionerer for hende. Hun er

huskone hos Søren Kyed, og hvis hun sælger brændevin igen, skal

hun ikke blive boende en dag længere i hans hus.

1741 verserede en sag om gæld: Søren Sørensen Kyed af Viuf ctr.

Jens Nielsen i Højrup for gæld på 22 sldlr. Sagen udsat til 4/7, men

ikke set igen.

1742 er han ved birketinget nævnt i en tyverisag: Dom: Preben

Langsted som befalet actor ctr. arresterede Mathias Christensen. - Han

var 3. juledag om aftenen, da det var mørkt, gået ind i Anders

Sandemands lade (i Bjert) og havde der udtaget 2 vadmelslagener, en

69


hoveddyne og 2 puder, vurderet for ialt 5 mk. 12 sk. - I forhøret er

anført hans omgang med en fodermand Peder Jacobsen af Haderslev

på vejen mellem Viuf og Kolding, hvilket Peder Jacobsen selv har

berettet. Men Mathias Christensen har ikke villet tilstå denne

beretning som sand, men forklarer sagens omgang anderledes. - Det

kendes for ret, at Mathias Christensen bør andre sådanne mennesker

til eksempel for dette tyveri efter lovens pag. 983-984, art. 32 miste

sin hud i arresten og herefter ikke lade sig finde eller opholde her i

Koldinghus birk, men derfra sig ganske og aldeles at holde under

lovens straf, såfremt han skulle nogen tid antræffes her i Koldinghus

birk. - Angående de beskyldninger, som Peder Jacobsen har tillagt

ham, så kan han ikke dømmes derfor, da de ikke er bevist. -

Underskrevet af Hans Pank, Laurids Thomsen (Ulf), Abel Slegel,

Hans Pedersen (i Skanderup), Christen Pedersen, Christen Hansen,

Hans Johansen (i Seest), Peder Michelsen og Christen Christensen (i

Gelballe). - (Man har forsøgt at få rede på Mathias Christensens

færden i tiden omkring tyveriet. De stjålne sengeklæder havde han

bragt til Henning Siverts kone i Kolding. I juledagene havde han

været to nætter i Viuf, og den sidste nat var han hos Søren Kyed af

Viuf; her var der også en fodermand fra Haderslev. Der blev drukket

brændevin. Da fodermanden drog bort, tog Mathias Christensen med.

De var lystige. En onsdag havde Mathias Christensen fået lov til at

overnatte hos Peder Smed i Harte. Han gik bort torsdag morgen og

kom igen om lørdagen. Da spillede han nogle penge bort i kortspil, så

Peder Smed lånte ham 8 sk. på hans pas. I løbet af sagen er han blevet

udspurgt om en bondemand, der er fundet dræbt på Harte mark; men

han har erklæret sig ganske fri derfor og har ytret ønske om at få

stævnet Søren Hansen i Højrup, hvor han logerede den nat, da drabet

skete, samt bl.a. Niels Sønnichsen. Denne var i Kolding med halm

den dag, da Mathias Christensen logerede der, og af kvitteringen for

halmleverancen vil man kunne se, hvad dag det var).

1745 er han nævnt i en sag ved birketinget: Hans Hartvigsen af Viuf

ctr. Peder Madsen Smed ibidem. Denne gør afbigt for sig selv og sin

søn Frederik Pedersen, der er rytter i Odense (Ottense). De har i en

forsamling hos Søren Kyed udtalt nogle ærerørige ord. Vil betale

sagens omkostninger samt 2 mk. til rettens fattigbøsse.

I 1747 var han igen i en sag ved birketinget: Dom: Farveren Peder

Møller af Horsens ctr. Søren Kyed af Viuf ang. en sorthjelmet ko ham

tilhørende, som har været indsat hos Søren Kyed. - Peder Møller har i

Viuf hos Søren Kyed solgt en ko til Niels Kyed af Starup (da den

lammede og ikke kunne følge med driften længere) for 7 sldlr. på det

vilkår, at pengene skulle betales, hvis koen levede til påske. - Senere

har Peder Møller været i Viuf, hvor han blev tilbudt de aftalte 7

slettedaler, som han ikke ville modtage, idet han forlangte flere penge

end aftalt; og dernæst påførte han Søren Kyed proces. - Det kendes

for ret, at Peder Møller for sin unyttige trætte bør betale 10 rdl. i

sagsomkostninger til Søren Kyed. Når der godtgøres ham 4 rdl. 4 mk.,

den aftalte pris for koen, bliver der 5 rdl. 2 mk. at betale. - (Søren og

Niels Kyed er brødre).

70


445. NN Kyeds, død eft 1737.

1751-52 kørte en længere sag om tyveri ved birketinget: Sentence i

sagen ctr. Hans Orlef fra Ågård, som er arresteret på Koldinghus

formedelst noget tøj (=redskaber m.m.), som fra Søren Kyed i Viuf

skal være stjålet. - Efter tyveriet hos Søren Kyed har der været

ransagning hos Hans Orlef, som nok ville vedgå at have varerne, men

ikke at have stjålet dem. Han havde også tilbudt penge for varerne;

ville ikke sige, hvor de var, blot at de stod et sted for brændevin. En

død gæsling var blevet fundet i stuen. Resten fandt man hos

husmanden Frederik Hansen i Starup: en lyngle (med Søren Kyeds

navn på), en håndøkse og et savblad. Husmanden havde lånt Hans

Orlef 14 sk. derfor. En istykkerklippet messingkedel som blev fundet

under ransagningen, viste sig ikke at være stjålet. Den havde han fået

af en anden mand for at støbe den om til lysestager, hvilket blev

bevist af forsvareren. Denne forsøgte også at bevise, at Hans Orlef var

blevet slået under ransagningen og truet til at tilstå. Men retten fandt

det ikke bevist. Hans Orlev er tidligere blevet dømt til skubkærre i

Fredericia, fordi han lå inde med falske penge; men han blev benådet.

Han kendes skyldig i tyveriet af de stjålne varer og skal derfor miste

sin hud i arresten. Til Søren Kyed skal han betale i igæld 1 rdl. 2 mk.

4 sk. (det stjålnes værdi) og til kronen det dobbelte i tvigæld. Dertil

arrestens og processens omkostninger, foruden at han skal miste sin

hovedlod til kongen. I mangel af betaling skal han sendes til Viborg

manufaktur- og tugthus og blive der, til han har aftjent gælden plus

udgifterne til forsendelsen til Viborg. Han skal nyde 4 sk. om dagen i

underhold. - Hans Orlev appellerede dommen. (Appelsagen blev

senere trukket tilbage). Han blev gift med Mette Pedersdatter, gift

04 MAJ 1736 i Viuf. 1

446. Jens Boesen. Han blev gift med Mette Boesens, gift omk 1688.

Børn:

i Søren Jensen Boesen, født i Stubberup, Højen, døbt 13 JAN 1690 i

Højen, 1 død i Stubberup, Højen, begravet 10 MAJ 1691 i Højen. 1

ii Mads Jensen Boesen, født omk 1694, død i Stubberup, Højen,

begravet 03 MAJ 1750 i Højen. 1 Han blev 56 år gl.

iii Søren Jensen Boesen, født i Stubberup, Højen, døbt 19 JAN 1695 i

Højen, 1 død i Stubberup, Højen, begravet 05 APR 1696 i Højen. 1

Barnets navn kan ikke læses i KB. Af begravelsen fremgår, at barnet

hed Søren.

iv Maren Jensdatter Boesen, født i Stubberup, Højen, døbt 21 MAR

1697 i Højen. 1

223. v Anna Jensdatter Boesen, født i Stubberup, Højen, døbt 10 DEC

1699 i Højen, 1 begravet 18 OKT 1761. Hun blev gift med Christen

Sørensen Kyed, gift 29 JUN 1729 i Højen. 1

vi Jens Jensen Boesen, født i Stubberup, Højen, døbt 20 APR 1704 i

Højen. 1

vii Jens Jensen Boesen, født i Stubberup, Højen, døbt 21 MAJ 1709 i

Højen. Han blev gift med NN Jenskone.

viii Kirsten Jensdatter Boesen, født i Stubberup, Højen, døbt 13 DEC

1711 i Højen. 1

71


447. Mette Boesens, født omk 1668, død i Stubberup, Højen, begravet 14 FEB 1754 i

Højen. 1 Hun blev 86 år gl.

498. Jens Poulsen, født 1633, begravet 12 AUG 1704. Han blev også kaldet Jens

Poulsen Bromand. Han blev gift med Maren Mortensdatter.

Børn:

249. i Kirstine Jensdatter, døbt 09 SEP 1688 i Kvols, begravet 24 JAN

1760. Hun blev gift med (1) Adolph af Løgstrup, gift 29 SEP 1708,

født 1681 i Fiskbæk, Nørlyng, begravet 12 NOV 1713 i Fiskbæk,

Nørlyng. Hun blev gift med (2) Jacob Frederichsen, gift 1715, født

1682 i Agerskov, begravet 13 FEB 1769 i Fiskbæk.

ii Lisbeth Jensdatter, født 1769, død 1744. Forlovelsegilde i

"Brohuset" Mortens dag (11. nov.) 1705 med Seigneur Rasmus

Henriksen. Hun blev gift med Rasmus Henriksen.

499. Maren Mortensdatter, begravet 02 MAR 1710.

Tip-6-oldeforældre

744. Søren Bilde, født omk 1670, død eft 1710. Han var fæster af en halvgård i

Veggerslev.

Børn:

372. i Mikkel Sørensen Bilde, født omk 1710 i Veggerslev, død omk 1775 i

Veggerslev. 6 Han blev gift med Anne Rasmusdatter.

ii Peder Sørensen Bilde, født omk 1710 i Veggerslev, død eft 1746.

Han overtog fæstet af faderens halvgård i Veggerslev.

Han er nævnt i et skifte 1746: Scheel Gods Skifter: Skifte efter Søren

Knudsen i Veggerslev 18.1.1746 fol. 415b E: Karen Rasmusdatter

LV: Jens Jensen Krog i Veggerslev B: Birthe 21 tjener i Hammelev,

Rasmus 19 tjener i Sangstrup, Maren 16, Niels 12, Peder 10 FM:

Peder Sørensen Bilde i Veggerslev.

748. Rasmus Juul, født omk 1664, død i Voldby, begravet 25 MAJ 1719 i Voldby. 1

Han blev 55 år gl.

Han havde rimeligvis flere børn - født inden 1707, hvor KB begynder. En søn blev

således begravet 1714, 18 år gl. Han blev gift med Maren Juuls.

Børn:

i Peder Rasmussen Juul, født i Voldby, døbt 21 JUL 1709 i Voldby. 1

374. ii Niels Rasmussen Juul, født i Voldby, døbt 10 JAN 1712 i Voldby. 1

Han blev gift med Karen Sørensdatter.

iii Christen Rasmussen Juul, født i Voldby, døbt 25 MAR 1714 i

Voldby, 1 død i Voldby, begravet 08 MAR 1757 i Voldby. 1 Han blev

43 år gl. Han blev gift med (1) Maren Pedersdatter, gift 21 JAN

1740 i Voldby, 1 begravet 28 FEB 1748 i Voldby. 1 Han blev gift med

(2) Ingeborg Jensdatter, gift 31 MAJ 1748 i Voldby. 1

iv Anne Rasmusdatter Juul, født i Voldby, døbt 08 NOV 1716 i

Voldby. 1

v Jens Rasmussen Juul, født i Voldby, døbt 07 MAJ 1719 i Voldby. 1

Han blev trolovet med Karen Mikkelsdatter Bang den 28. maj 1745.

72


De fik i de følgende år flere børn. Han blev gift med Karen

Mikkelsdatter Bang, gift 28 MAJ 1745 i Voldby. 1

749. Maren Juuls. Hun blev gift med (1) Rasmus Juul, født omk 1664, død i Voldby,

begravet 25 MAJ 1719 i Voldby. 1 Hun blev gift med (2) Søren Michelsen, gift 19

JAN 1721 i Voldby, 1 født omk 1690, død i Voldby, begravet 10 JAN 1762 i

Voldby. 1

Barn af Rasmus Juul:

i Peder Rasmussen Juul, født i Voldby, døbt 21 JUL 1709 i Voldby. 1

374. ii Niels Rasmussen Juul, født i Voldby, døbt 10 JAN 1712 i Voldby. 1

Han blev gift med Karen Sørensdatter.

iii Christen Rasmussen Juul, født i Voldby, døbt 25 MAR 1714 i

Voldby, 1 død i Voldby, begravet 08 MAR 1757 i Voldby. 1 Han blev

43 år gl. Han blev gift med (1) Maren Pedersdatter, gift 21 JAN

1740 i Voldby, 1 begravet 28 FEB 1748 i Voldby. 1 Han blev gift med

(2) Ingeborg Jensdatter, gift 31 MAJ 1748 i Voldby. 1

iv Anne Rasmusdatter Juul, født i Voldby, døbt 08 NOV 1716 i

Voldby. 1

v Jens Rasmussen Juul, født i Voldby, døbt 07 MAJ 1719 i Voldby. 1

Han blev trolovet med Karen Mikkelsdatter Bang den 28. maj 1745.

De fik i de følgende år flere børn. Han blev gift med Karen

Mikkelsdatter Bang, gift 28 MAJ 1745 i Voldby. 1

Barn af Søren Michelsen:

vi Karen Sørensdatter Juel, født i Voldby, døbt 25 MAJ 1722 i

Voldby, 1 død i Karlby, begravet 29 SEP 1787 i Karlby. 1 Ved vielsen

med Niels kom hun fra Voldby.

Ved FT 1787 boede hun i Karlby:

Jens Jensen Juul, 48, Gift, Bonde og Gaard Beboer

Karen Sørensdatter, 64, Gift 2. ægteskab

Ane Nielsdatter, 27, Ugift

Søren Jensen, 25, Ugift

Jens Ingvorsen, 18, Ugift, Landsoldat

Niels Jensen, 7, Et Far og Moder løs Barn

Hun døde 65 år gl.

Der foreligger et skifte efter hende 17/10 1787. Heraf fremgår, at hun

i sit andet ægteskab var gift med Jens Jensen Juul, som også kaldte sig

Krog!

Børnene var:

Søren Nielsen, husmand i Karlby

Mikkel Nielsen, gårdmand i Voldby

Rasmus Nielsen, gårdmand i Emmelev

Søren Nielsen, tjener hos Lars Bager i Karlby

Birthe Nielsdatter g.m. Søren Eskildsen Krog i Karlby

Anne Marie Nielsdatter (død) g.m. Jens Fugl i Grenå.

Hendes børn: Niels Jensen 8, Mikkel Jensen 5 og ... Nielsen 3.

Ane Nielsdatter 27, boede hjemme hos stedfaderen Jens Krog i

Karlby

(Kilde: Scheel gods' skifteprotokol 1786-1822 (film 41845). Hun blev

gift med (1) Niels Sørensen Krog, gift 07 OKT 1742 i Voldby, 1 født

73


omk 1696, død i Karlby, begravet 25 JAN 1766 i Karlby. 1 Hun blev

gift med (2) Jens Jensen Juul.

vii Sidsel Sørensdatter Juul, født i Voldby, døbt 21 JUL 1726 i Voldby,

død 1748. Hun døde 22 år gl.

viii Dødfødt Sørensdatter, født 1724 i Voldby, død 1724 i Voldby.

832. Niels Jørgensen, født omk 1585 i St Velling, Smidstrup, død eft 1626 i Smidstrup,

Holmans. Han var selvejerbonde i St. Welling i Smidstrup sogn.

Børn:

416. i Anders Nielsen, født omk 1630 i St Velling, Smidstrup, død 1695 i St

Velling, Smidstrup. Han blev gift med Lene Jensdatter Ravn.

834. Jens Pedersen Ravn, født omk 1600 i Skærup, død 1661 i Vejle. Han var

selvejerbonde, sandemand og herredskriver. Han boede i Skærup. Han blev gift

med Christenze Lauritzdatter.

Børn:

i Peder Jensen Ravn, død 1687. Han var selvejerbonde.

ii Jens Jensen Ravn. Han var herredsskriver i Haastrup.

417. iii Lene Jensdatter Ravn, født omk 1645 i Skærup, død eft 1696 i

Smidstrup, Holmans. Hun blev gift med (1) Anders Nielsen, født

omk 1630 i St Velling, Smidstrup, død 1695 i St Velling, Smidstrup.

Hun blev gift med (2) Tyge Nielsen. Hun blev gift med (3) Johan

Olufsen.

iv Karen Jensdatter Ravn.

v Maren Jensdatter Ravn.

vi N.N. Jensdatter Ravn, død 1661 i Vejle. Var der to døtre, som døde

i Vejle 1661?

835. Christenze Lauritzdatter, død 1661 i Vejle.

868. Nis Jepsen, født omk 1620 i Vinding, Holmans hrd., død 1686 i Vinding, Holmans

hrd. Han var gårdmand i Vinding. Han blev gift med Anne Hansdatter.

Børn:

434. i Jep Nissen, født 1644 i Vinding, Holmans hrd., begravet 05 APR

1718. Han blev gift med Maren Hansdatter Nebel, gift 1675 i

Eltang.

ii Karen Nisdatter.

iii Maren Nisdatter, født 1644 i Vinding, Holmans hrd., død 1727 i

Vinding, Holmans hrd. Hun blev gift med (1) Christen Thomsen

Hvid, død 1673 i Vinding, Holmans hrd. Hun blev gift med (2) Niels

Pedersen, gift 11 MAR 1674 i Vinding, Holmans hrd., født 1644, død

1718.

869. Anne Hansdatter, død 1680 i Vinding, Holmans hrd.

870. Hans Andersen Nebel, født 1626 i Nr. Bjert, begravet 27 SEP 1702 i Nr. Bjert.

Han var selvejerbonde i Nr. Bjert og sandemand i Brusk herred.

Ved kommissionens gennemgang af selvejergårdene i Koldinghus amt 1726 er

sønnen Anders Hansen Sandemand nævnt på gården i Eltang sammen med Bertel

Hansen Ravn.

74


Gården havde matr. nr. 16 i 1688-matriklen og var på hartkorn 16-1-2-2.

Adkomsten blev berigtiget gennem:

1). Afkald og skøde af 2. maj 1685 fra Olle Ravns arvinger til Bodel Ravns i Biert.

2). Skøde af 1. juli 1697 fra Hans Andersen til sønnen Anders Hansen.

3). Skøde af 27. oktober 1716 fra Bertel Hansen til Hans Madsen i Eltang på den

halve part.

Gårdens landgilde udgjorde: Leding 2 sk. Årlige penge 2 sk, ? ørte rug, 2 skp byg,

3 skp malt, 23 skp havre, 2 skp gåsehavre, 2 traver rug, 1 skp gryn, 1 brændsvin, 1

får, 1 lam, 1 gås, 5 høns, 1 snes æg, 1 læs hø, 2 tdr kul, 20 læs ved, 1 mk hår, 1 mk

lysegarn, 16 sommer- og vinterheste, 3 jægerheste. Udi Eltang Trinding: 2 skp

malt, 1 pd smør, 1 td honning 4 mk 2 sk, 1 td sild 10 sk, 1 malkeko 1 mk 2 sk, 2

fede køer 3 mk, 4 boelgalte 1 rdl. Udi Herslef Trinding: 1 td sild 1 rd. Alt gjort i

penge: 24 rdl 2 mk 9 sk. Han blev gift med Mette Berthelsdatter, gift omk 1655.

Børn:

435. i Maren Hansdatter Nebel, født 1659 i Nr. Bjert, død 1723. Hun blev

gift med Jep Nissen, gift 1675 i Eltang.

ii Anders Hansen. Han overtog gården i Bjert efter faderen. (Se

nærnere under faderen).

871. Mette Berthelsdatter, født 1636 i Eltanggård, død 1690 i Nr. Bjert. Hun blev gift

med (1) NN. Hun blev gift med (2) Hans Andersen Nebel, gift omk 1655, født

1626 i Nr. Bjert, begravet 27 SEP 1702 i Nr. Bjert.

Barn af NN:

869. i Anne Hansdatter, død 1680 i Vinding, Holmans hrd. Hun blev gift

med Nis Jepsen.

Barn af Hans Andersen Nebel:

435. ii Maren Hansdatter Nebel, født 1659 i Nr. Bjert, død 1723. Hun blev

gift med Jep Nissen, gift 1675 i Eltang.

iii Anders Hansen. Han overtog gården i Bjert efter faderen. (Se

nærnere under faderen).

Tip-7-oldeforældre

1668. Peder Henriksen Ravn, født omk 1570, død 1655 i Skærup. Han var

selvejerbonde, herredsskriver og kirkeværge. Han boede i Skærup.

I 1655 solgte hans arvinger en gård i Skærup til Just Thomasen fra Hvilsberg.

Gården fik matr. nr. 1 i 1688 matriklen og var da på hartkorn 5-5-3-0 med

skov/eng 0-2-3-0.

11. december 1609 fik han skøde af Hans Nielsen på en ejendom i Skærup (senere

matr. nr. 8 i 1688 matriklen). Ejendommen var på hartkorn 7-0-1-1 og skov/eng 0-

3-1-1 (efter 1688 matriklen). Han blev gift med (1) Lene Jensdatter Buch. Han

blev gift med (2) Anna, død eft 1655 i Skærup.

Barn af Lene Jensdatter Buch:

i Henrik Pedersen Ravn, død 1660 i Kolding. Han var købmand og

rådmand i Kolding.

834. ii Jens Pedersen Ravn, født omk 1600 i Skærup, død 1661 i Vejle.

Han blev gift med Christenze Lauritzdatter.

iii Lene Pedersdatter Ravn.

75


1669. Lene Jensdatter Buch.

1670. Lauritz NNsen(Risom).

Børn:

835. i Christenze Lauritzdatter, død 1661 i Vejle. Hun blev gift med Jens

Pedersen Ravn.

1736. Jep Lassen.

Børn:

868. i Nis Jepsen, født omk 1620 i Vinding, Holmans hrd., død 1686 i

Vinding, Holmans hrd. Han blev gift med Anne Hansdatter.

1738. NN. Han blev gift med Mette Berthelsdatter.

Børn:

869. i Anne Hansdatter, død 1680 i Vinding, Holmans hrd. Hun blev gift

med Nis Jepsen.

1739. Mette Berthelsdatter, (se samme person overfor # 871) født 1636 i Eltanggård,

død 1690 i Nr. Bjert. Hun blev gift med (1) NN. Hun blev gift med (2) Hans

Andersen Nebel, gift omk 1655, født 1626 i Nr. Bjert, begravet 27 SEP 1702 i

Nr. Bjert.

Barn af NN:

869. i Anne Hansdatter, død 1680 i Vinding, Holmans hrd. Hun blev gift

med Nis Jepsen.

Barn af Hans Andersen Nebel:

435. ii Maren Hansdatter Nebel, født 1659 i Nr. Bjert, død 1723. Hun blev

gift med Jep Nissen, gift 1675 i Eltang.

iii Anders Hansen. Han overtog gården i Bjert efter faderen. (Se

nærnere under faderen).

1740. Anders Hansen, født ind 1605, død eft 1650 i Smidstrup, Gadbjerg. Han var

fæstebonde i Smidstrup i Gadbjerg sogn.

Børn:

870. i Hans Andersen Nebel, født 1626 i Nr. Bjert, begravet 27 SEP 1702 i

Nr. Bjert. Han blev gift med Mette Berthelsdatter, gift omk 1655.

1742. Berthel Hansen, født 1656 i Eltang. Han var selvejergårdmand på Eltanggård.

Han blev gift med Maren Nielsdatter Rafn.

Børn:

1739. i Mette Berthelsdatter, født 1636 i Eltanggård, død 1690 i Nr. Bjert.

Hun blev gift med (1) NN. Hun blev gift med (2) Hans Andersen

Nebel, gift omk 1655, født 1626 i Nr. Bjert, begravet 27 SEP 1702 i

Nr. Bjert.

ii Anne Berthelsdatter, født 1639, død 1711.

1743. Maren Nielsdatter Rafn, født i Lille Velling, døbt 01 JUN 1600, begravet 1689 i

Eltang.

Tip-8-oldeforældre

76


3336. Henrik Rafn, død ind 1589 i St Velling, Smidstrup. Han var selvejerbonde og

herredsskriver og boede i St. Welling i Smidstrup sogn.

Børn:

1668. i Peder Henriksen Ravn, født omk 1570, død 1655 i Skærup. Han

blev gift med (1) Lene Jensdatter Buch. Han blev gift med (2)

Anna, død eft 1655 i Skærup.

3338. Jens Madsen Buch, født omk 1545, død ind 1641. Han fik attestats fra

Københavns universitet 1567 og blev ordineret i Ribe 11/1 1570. 1619 blev han

præst i Gauerslund (ifølge slægtsbeskrivelse af familien Buch).

Børn:

1669. i Lene Jensdatter Buch. Hun blev gift med Peder Henriksen Ravn.

3484. Hans Berthelsen, død omk 1610. Han var herredsfoged i Brusk Herred. Han blev

gift med Maren Nielsdatter.

Børn:

1742. i Berthel Hansen, født 1656 i Eltang. Han blev gift med Maren

Nielsdatter Rafn.

3485. Maren Nielsdatter.

3486. Niels Laugesen Rafn, født 1570, død 1634. Han var herredsskriver i Holmans

herred og boede i Velling. Da han afstod gården, blev den delt mellem hans to

sønner Lauge og Hans. Disse gårde blev senere betegnet nr. 1 og 3. Han blev gift

med Dorthe.

Børn:

1743. i Maren Nielsdatter Rafn, født i Lille Velling, døbt 01 JUN 1600,

begravet 1689 i Eltang. Hun blev gift med Berthel Hansen.

3487. Dorthe.

Tip-9-oldeforældre

6672. Peder Rafn. Han blev gift med (1) N.N.Datter Vind. Han blev gift med (2)

Kirsten Jensdatter, død eft 1571.

Barn af N.N.Datter Vind:

i Lauge Rafn.

ii Lauge Rafn, født 1520 i Lille Velling, Smidstrup, død 1581. Han

boede på en selvejergård i Lille Velling, hvor han er nævnt 1561. Han

var herredsskriver. I de følgende to generationer var gården ejet af

hans efterkommere. Han blev gift med Dorthe Jørgensdatter.

3336. iii Henrik Rafn, død ind 1589 i St Velling, Smidstrup.

iv Jørgen Rafn.

v Jens Rafn.

vi Niels Rafn.

6673. N.N.Datter Vind.

6676. Mads (Knudsen) Buch, født omk 1505, død 1584. Han blev præst i Egtved

1531.

77


Sandsynligvis var han 4. søn af Knud Jepsen Buch. Knud Jensen Buch er nævnt i

Nagbøl 1480-1508. Han var gift med NN Mogensdatter.

Knud Jensen Buch var søn af Jep Nielsen Buch og Mette Anchersdatter. De boede

på Nagbølgård (nævnt 1468-1509).

Jep Nielsen Buch var søn af Niels Buch og NN Tulisdatter Mørch. Han blev gift

med Ursula (Caspersdatter).

Børn:

3338. i Jens Madsen Buch, født omk 1545, død ind 1641.

6677. Ursula (Caspersdatter).

6968. Berthel Hansen. Han var herredsfoged i Brusk herred og ejede Eltanggård 1578.

Børn:

3484. i Hans Berthelsen, død omk 1610. Han blev gift med Maren

Nielsdatter.

6972. Lauge Rafn, født 1520 i Lille Velling, Smidstrup, død 1581. Han boede på en

selvejergård i Lille Velling, hvor han er nævnt 1561. Han var herredsskriver. I de

følgende to generationer var gården ejet af hans efterkommere. Han blev gift med

Dorthe Jørgensdatter.

Børn:

3486. i Niels Laugesen Rafn, født 1570, død 1634. Han blev gift med

Dorthe.

6973.Dorthe Jørgensdatter.

Tip-10-oldeforældre

13344. Lauge Rafn, død eft 1479. Han var selvejerbonde.

Børn:

6672. i Peder Rafn. Han blev gift med (1) N.N.Datter Vind. Han blev gift

med (2) Kirsten Jensdatter, død eft 1571.

13346. Henrik Vind, født ind 1480, død eft 1536 i Smidstrup. Han overtog

Vellinggård gennem sit ægteskab med Barbara Pedersdatter Raale. Han ejede

tillige hovedgården Rønshave (samme sogn), hvor han er nævnt 1525 og 1536.

Gården blev mageskiftet til kronen af jomfru Anne Skram i 1579. Rønshave

indgik senere i Kolding rytterdistrikts jorder. Han blev gift med (1) Barbara

Pedersdatter Raale. Han blev gift med (2) NN. Han blev gift med (3) Anna

Skeel.

Barn af Barbara Pedersdatter Raale:

6673. i N.N.Datter Vind. Hun blev gift med Peder Rafn.

ii Christen Henriksen Vind, død eft 1575. Han overtog hovedgårdene

Vellinggård og Lydumgård efter sin far. I 1575 mageskiftede han

gårdene for Lydumholm (v. Varde). I 1575 bestod bygningerne i Store

Velling af et bindingsværks stuehus, et bulhus vest derfor og et

mindre bindingsværkshus imod øst. Ladegårdens bygninger var dels

bulhuse, dels af bindingsværk. Gården lå vestligt i St. Velling by,

hvor 4 gårde indtil udskiftningen bar navnet hovgårde.

Barn af Anna Skeel:

78


iii Iver Vind. åØåHan var ejer af en hovedgård i Starup Grundet.

13347. Barbara Pedersdatter Raale.

13944. Peder Rafn, (se samme person overfor # 6672). Han blev gift med (1)

N.N.Datter Vind. Han blev gift med (2) Kirsten Jensdatter, død eft 1571.

Barn af N.N.Datter Vind:

i Lauge Rafn.

6972. ii Lauge Rafn, født 1520 i Lille Velling, Smidstrup, død 1581. Han

blev gift med Dorthe Jørgensdatter.

3336. iii Henrik Rafn, død ind 1589 i St Velling, Smidstrup.

iv Jørgen Rafn.

v Jens Rafn.

vi Niels Rafn.

13945. N.N.Datter Vind, (se samme person overfor # 6673).

Tip-11-oldeforældre

26694. Peder Raale. Han ejede hovedgården Vellinggård, nævnt 1473.

Børn:

13347 i Barbara Pedersdatter Raale. Hun blev gift med Henrik

Vind.

ii Mads Raale. Han overtog Vellinggård efter sin far og er nævnt her

1483-99.

79


Register:

(Caspersdatter), Ursula .......................78

Agerskov, Jens Frederiksen................61

Agnete.................................................26

Andersdatter, Agnete..........................42

Andersdatter, Ane Kirstine...... 25;36;40

Andersdatter, Anna.............................45

Andersdatter, Anne.............................67

Andersdatter, Christenze ....................67

Andersdatter, Elisabeth..................54;65

Andersdatter, Else.................... 30;44;45

Andersdatter, Karen................. 42;47;48

Andersdatter, Kirsten..........................45

Andersdatter, Magdalene....................67

Andersdatter, Maren ........... 42;45;53;64

Andersdatter, Marianne ......................37

Andersdatter, Marie............................23

Andersdatter, Mette Kirstine ..............45

Andersdatter, NN................................44

Andersdatter, Sidsel Cathrine.............52

Andersen, Erik....................................38

Andersen, Hans...................................67

Andersen, Jens.................... 42;44;45;67

Andersen, Laurits ...............................42

Andersen, Niels .............................56;67

Andersen, Peder..................................42

Andersen, Rasmus ..............................42

Andersen, Søren Krog ........................23

Andersen, Unavngiven .......................42

Anna ..............................................75;77

Astrup, Søren Pedersen ......................49

Bager, Søren Sørensen........................50

Bang, Karen Mikkelsdatter.................73

Berthelsdatter, Anne ...........................76

Berthelsdatter, Mette .....................75;76

Berthelsen, Hans............................77;78

Bilde, Anders Michelsen ......... 51;63;64

Bilde, Anders Sørensen ......................36

Bilde, Anne Andersdatter ... 36;39;51;52

Bilde, Mikkel Andersen......................52

Bilde, Mikkel Sørensen .................62;72

Bilde, Niels Andersen.........................52

Bilde, Peder Mikkelsen ......................63

Bilde, Peder Sørensen.........................72

Bilde, Rasmus Mikkelsen...................62

Bilde, Sidsel Cathrine Andersdatter ...52

Bilde, Søren ........................................72

Bilde, Søren Mikkelsen ......................62

Birkholm, Niels Jørgensen .................15

Boesen, Anna Jensdatter..... 59;60;68;71

Boesen, Jens .......................................71

80

Boesen, Jens Jensen ........................... 71

Boesen, Kirsten Jensdatter................. 71

Boesen, Mads Jensen ......................... 71

Boesen, Maren Jensdatter .................. 71

Boesen, Søren Jensen......................... 71

Boesens, Mette.............................. 71;72

Bolter, Maren Andersdatter ..... 53;54;64

Boos ................................................... 13

Boosson, Martin Edvard .................... 13

Boosson, Nils.................................. 8;13

Bosse, Anna ....................................... 20

Bosse, Anna Vilhelmine Frederikke.. 20

Bosse, Hans Carl Frederik ................. 20

Bosse, Hansine Cathrine.................... 20

Bosse, Johan Andreas ................... 19;34

Bosse, Johanne Agathe ............ 12;19;20

Bosse, John ........................................ 20

Bosse, Juliane Marie.......................... 20

Bosse, Marie ...................................... 20

Brok, Christian................................... 60

Brun, Jens Christensen....................... 41

Bruus, Helvig Jensdatter.................... 66

Buch, Anders Laursen........................ 60

Buch, Jens Madsen ....................... 77;78

Buch, Lene Jensdatter.............. 75;76;77

Buch, Mads (Knudsen) ...................... 77

Bødker, Peder Lauersen................ 64;65

Børring, Lars Pedersen ...................... 65

Caprani, Ane Agathe Magdalene....... 18

Christensen, Hans ......................... 18;31

Christensen, Niels .............................. 50

Clausdatter, Sophie ....................... 19;31

Conradsen, Hans ................................ 17

Dolcke, Caroline Christine Magdalene

........................................................ 20

Dolmer, Birthe Nielsdatter................. 49

Dorthe ........................................... 77;78

Drejø, Anne Marie ............................. 27

Dyrberg, Abelone Nielsdatter............ 33

Ellerman, Ole Eriksen........................ 51

Eriksdatter, Inger .......................... 22;24

Eriksdatter, Maren ........................ 21;23

Eriksen, Jens ................................. 22;23

Eriksen, Peder ..................... 14;22;24;25

Eskildsdatter, Maren ..................... 39;53

Fogh, Peder Sørensen ........................ 35

Fogh, Rasmus Sørensen..................... 35

Fogh, Søren Rasmussen................ 35;49

Frederichsen, Jacob....................... 60;72

Frost, Laurits Hansen.................... 64;65


Gregoriussen, Troels...........................42

Groth, Jens Hansen.............................27

Hagenbøl, Svend Trøst .........................8

Hansdatter, Ane ..................................32

Hansdatter, Anne ..................... 74;75;76

Hansdatter, Anne Marie......................57

Hansdatter, Birthe...............................31

Hansdatter, Maren .............. 43;56;66;67

Hansen, Anders..............................75;76

Hansen, Andrea Cathrine....................12

Hansen, Ane Sophie ...........................19

Hansen, Berthel ....................... 76;77;78

Hansen, Carl Christian........................12

Hansen, Christen.................................31

Hansen, Elise Rosalie .........................12

Hansen, Jens .......................................57

Hansen, Jens Christian............. 11;19;20

Hansen, Jens Martin ...........................12

Hansen, Karen Sofie...........................19

Hansen, Louise Jacoba ........... 7;8;10;12

Hansen, Marcus ....................... 28;29;43

Hansen, Niels........................... 19;29;43

Hansen, Niels Peter ............................19

Hansen, NN ........................................43

Hansen, Peter......................................19

Heilskov, Anders Christensen ............47

Heilskov, Anders Pedersen.................35

Heilskov, Christen Andersen.........47;61

Heilskov, Christen Pedersen...............34

Heilskov, Erik Pedersen ..... 21;23;34;35

Heilskov, Peder Christensen..........34;47

Hemmingsdatter, Kirsten...............64;65

Hemmingsdatter, Maren .....................66

Hemmingsdatter, Sidsel.................64;65

Hemmingsen, Peder............................65

Henriksen, Rasmus .............................72

Hvid, Christen Thomsen.....................74

Hær, Anders Pedersen ............. 39;41;53

Hær, Anne Pedersdatter......................53

Hær, Jens Andersen .......................39;40

Hær, Jens Pedersen.............................53

Hær, Karen Pedersdatter.....................53

Hær, Maren Andersdatter ..............39;40

Hær, Niels Andersen ..........................40

Hær, Peder ..........................................64

Hær, Peder Andersen..........................39

Hær, Peder Pedersen......................53;64

Hær, Søren Andersen..........................40

Hærs, Karen........................................64

Jacobsen, Anders ...........................23;35

Jacobsen, Holger Starup .....................10

81

Jensdatter, Ane

................14;15;22;24;25;46;47;60;61

Jensdatter, Anne Kirstine................... 49

Jensdatter, Anne Marie ...................... 40

Jensdatter, Birgithe ............................ 50

Jensdatter, Ellen.................. 26;27;42;43

Jensdatter, Ingeborg...................... 72;73

Jensdatter, Karen...................... 19;31;40

Jensdatter, Kirsten.................... 77;78;79

Jensdatter, Kirstine........................ 60;72

Jensdatter, Lisbeth ............................. 72

Jensdatter, Lutzi................................. 54

Jensdatter, Maren.......................... 40;54

Jensdatter, Mette Kirstine ............. 22;23

Jensdatter, Sidsel................................ 54

Jensen, Anders ..........41;44;54;55;58;59

Jensen, Anna ...................................... 45

Jensen, Eigil......................................... 5

Jensen, Erik................................... 23;24

Jensen, Inger Marie.............................. 5

Jensen, Jan Victor ................................ 5

Jensen, Leif Victor............................... 5

Jensen, Lirsten ................................... 45

Jensen, Mads................................. 30;45

Jensen, Mogens.................................. 43

Jensen, Peder...................................... 58

Jensen, Rasmus .................................. 55

Jensen, Thomas.................................. 58

Jensen, Victor Villiam ......................... 4

Jensen, Villads ................................... 61

Jenskone, NN................................ 58;71

Jeppesdatter, Anna Kirstine ............... 44

Jeppesdatter, Johanne......................... 44

Jeppesdatter, Mette ............................ 44

Jepsdatter, Anna....................... 56;57;68

Jepsdatter, Johanne ............................ 68

Jepsdatter, Karen................................ 68

Jepsdatter, Mette ................................ 68

Jepsen, Hans....................................... 68

Jepsen, Maren .................................... 68

Jepsen, Niels ....................... 29;30;44;45

Jepsen, Nis .......................... 68;74;75;76

Jepsen, Peder...................................... 44

Jespersdatter, Ane Kirstine ................ 32

Jespersen, Matz.................................. 60

Jessen, Peder ................................. 56;68

Johannesdatter, Maren ....................... 55

Juel, Karen Sørensdatter .................... 73

Juul, Anne Nielsdatter........................ 63

Juul, Anne Rasmusdatter .............. 72;73

Juul, Birgithe Nielsdatter ................... 63

Juul, Christen Rasmussen ............. 72;73


Juul, Jens Jensen.................................74

Juul, Jens Nielsen ...............................63

Juul, Jens Rasmussen.....................72;73

Juul, Kirsten Nielsdatter .....................63

Juul, Mette Nielsdatter........ 51;52;63;64

Juul, Niels Rasmussen ............. 63;72;73

Juul, Peder Nielsen .............................64

Juul, Peder Rasmussen ..................72;73

Juul, Rasmus..................................72;73

Juul, Rasmus Nielsdatter ....................64

Juul, Rasmus Nielsen..........................63

Juul, Sidsel Sørensdatter.....................74

Juul, Søren Nielsen.............................63

Juuls, Maren ..................................72;73

Jørgensdatter, Dorthe............... 77;78;79

Jørgensen, Jens ...................................42

Jørgensen, Niels..................................74

Jørgensen, Peter Laursen ....................16

Kande, Rasmus ...................................49

Kannich, Karen Nielsdatter ................63

Kannike, Jens Nielsen ........................51

Knudsdatter, Karen.................. 39;41;53

Koch, Bolette Sophie.....................10;15

Koed, Hans Jensen..............................68

Koed, Hans Pedersen..........................56

Kristensen, Hans Evard .....................6;9

Kristoffersen, Laurs............................13

Krog, Ane Sørensdatter ......................49

Krog, Niels Sørensen..........................73

Krog, Rasmus Pedersen.................22;23

Kyed, Anna Christensdatter................60

Kyed, Anne Marie Christensdatter

......................................... 44;46;58;59

Kyed, Christen Andersen....................45

Kyed, Christen Sørensen ......... 58;68;71

Kyed, Else Christensdatter .................60

Kyed, Jens Christensen..................59;60

Kyed, Mette Christensdatter...............59

Kyed, Niels Christensen .....................59

Kyed, Niels Sørensen .........................68

Kyed, Søren Christensen ...............59;68

Kyed, Søren Sørensen ........................69

Kyeds, NN .....................................68;71

Larsdatter, Agnete ................... 55;66;67

Larsdatter, Ellen....................... 42;54;55

Larsdatter, Maren...........................55;67

Larsdatter, Margrethe .........................55

Larsdatter, Mette.................................62

Larsdatter, Sidsel ................................55

Larsen, Dødfødt..................................55

Larsen, Hans .......................................55

Larsen, Jørgen.....................................55

82

Larsen, Laurits ................................... 55

Larsen, Peder ..................................... 55

Larsen, Rasmus.................................. 55

Lassen, Anne Marie ........................... 34

Lassen, Jep......................................... 76

Lauersen, Hans.............................. 64;65

Laurits', NN........................................ 67

Lauritsdatter, Maren........................... 45

Lauritsen, Peder ................................. 66

Lauritsen, Ytte ................................... 47

Lauritzdatter, Christenze.......... 74;75;76

Laursdatter, Birthe Marie................... 37

Laursdatter, Bodil .............................. 67

Laursdatter, Elsebeth ......................... 67

Lomholt, Jens Pedersen ..................... 18

Løber, Birthe Laversdatter................. 67

Løber, Laurits Hansen........................ 66

Løgstrup, Adolph af...................... 60;72

Løgstrup, Adolph Jensen ................... 46

Løgstrup, Anders ............................... 33

Løgstrup, Anders Jensen............... 31;47

Løgstrup, Ane Cathrine Jacobsdatter. 60

Løgstrup, Anne Kirstine .................... 33

Løgstrup, Christen Andersen Christian

........................................................ 32

Løgstrup, Dorothea Kirstine Jensdatter

........................................................ 46

Løgstrup, Frederik Andersen ............. 32

Løgstrup, Frederik Jacobsen.............. 60

Løgstrup, Jens Adolphsen........ 46;60;61

Løgstrup, Jens Andersen.................... 32

Løgstrup, Jens Jensen ........................ 46

Løgstrup, John ................................... 33

Løgstrup, John Andersen ................... 33

Løgstrup, Karen Jensdatter ........... 46;47

Løgstrup, Kirsten Jacobsdatter ..... 60;61

Løgstrup, Kirstine Cathrine Hansdatter

................................................... 20;34

Løgstrup, Lisbeth Jensdatter.............. 46

Løgstrup, Mette Jacobsdatter............. 60

Løgstrup, Mette Jensdatter................. 47

Løgstrup, Mette Lisbeth Jacobsdatter 60

Løgstrup, Ove Jensen......................... 46

Løgstrup, Rasmus Jacobsen............... 61

Madsdatter, Anna............................... 31

Madsdatter, Anne Marie .................... 31

Madsdatter, Mette Kirstine ................ 31

Madsen, Jens...................................... 30

Marcusdatter, Anna....................... 43;56

Marcussen, Niels Winkel.... 16;29;30;31

Maren................................................. 35

Michelsen, Søren ............................... 73


Mikkelsdatter, Ane Marie...................63

Mikkelsen, Jens ..................................39

Mikkelsen, Peder ................................61

Mortensdatter, Maren .........................72

Mortensdatter, Zidsel.....................54;65

Mortensen, Henrik..............................55

Møller, Elisabeth Margrethe...............47

Nebel, Hans Andersen ............. 74;75;76

Nebel, Maren Hansdatter.... 68;74;75;76

Nielsdatter, Anne................................29

Nielsdatter, Birthe...............................56

Nielsdatter, Bodil................................67

Nielsdatter, Dorthe.........................29;56

Nielsdatter, Ellen ..................... 42;54;56

Nielsdatter, Else..................................29

Nielsdatter, Karen...............................29

Nielsdatter, Maren

................17;18;29;30;31;52;56;77;78

Nielsdatter, Mette ..........................30;31

Nielsdatter, Zitsel ...............................66

Nielsen, Anders ....................... 56;67;74

Nielsen, Bendix ..................................56

Nielsen, Hans.................................43;56

Nielsen, Mads ................................30;31

Nielsen, Mette Kirstine.......................14

Nielsen, Peder.....................................57

Nielsen, Tyge.................................67;74

Nilsson, Astrid Karoline....................4;6

Nilsson, Beate Elisabeth.......................6

Nilsson, Bernhard ..............................5;6

Nilsson, Elise........................................8

Nilsson, Grethe .....................................3

Nilsson, Gustav.....................................3

Nilsson, Gustav Adolph.............. 4;6;8;9

Nilsson, Jørn.........................................5

Nilsson, Lars.........................................5

Nilsson, Marie Augusta .....................6;7

Nilsson, Martin .....................................8

Nilsson, Niels Edvard................. 3;5;6;8

Nilsson, Oli...........................................3

Nilsson, Robert .....................................3

Nisdatter, Karen..................................74

Nisdatter, Maren .................................74

Nissen, Jep.......................... 68;74;75;76

NN ............................ 64;65;66;75;76;78

NNsen(Risom), Lauritz ......................76

Norden, Carl .......................................20

Nyhus, Peder Sørensen..................35;49

Olesen, Michel....................................67

Olsen, Hans.........................................55

Olufsen, Johan ...............................67;74

Olufsen, Niels .....................................56

83

Pedersdatter, Anna........................ 56;57

Pedersdatter, Gjertrud ................... 42;43

Pedersdatter, Grethe Sophie............... 28

Pedersdatter, Inger .............. 48;49;61;62

Pedersdatter, Kirsten..................... 64;65

Pedersdatter, Maren

.....................44;47;56;57;60;61;72;73

Pedersdatter, Mette ............................ 71

Pedersdatter, Sophie........................... 69

Pedersen, Anton................................. 15

Pedersen, Erik .................................... 15

Pedersen, Hemming........................... 66

Pedersen, Jens Peter........................... 15

Pedersen, Jeppe........................ 43;56;57

Pedersen, Jes ...................................... 56

Pedersen, Karen ......................... 9;13;14

Pedersen, Lars.......................... 55;66;67

Pedersen, Niels................................... 74

Pedersen, Peder.................................. 54

Pedersen, Søren.................................. 41

Pederskone, NN ................................. 61

Petersen, Olga Marie Guldbrand ......... 6

Poul, Anna Marie.......................... 13;14

Poulsdatter, Anna............................... 48

Poulsdatter, Anna Cathrine................ 27

Poulsdatter, Elisabeth......................... 27

Poulsdatter, Kirsten............................ 27

Poulsdatter, Mette Maria.................... 27

Poulsen, Jens............................ 27;28;72

Poulsen, Lars...................................... 27

Poulsen, Laurits ................................. 27

Rafn, Henrik.................................. 77;79

Rafn, Jens...................................... 77;79

Rafn, Jørgen.................................. 77;79

Rafn, Lauge.............................. 77;78;79

Rafn, Maren Nielsdatter................ 76;77

Rafn, Niels .................................... 77;79

Rafn, Niels Laugesen.................... 77;78

Rafn, Peder............................... 77;78;79

Ranners, Lauge Christensen .............. 20

Rasmusdatter, Anne................. 62;63;72

Ravn, Henrik Pedersen ...................... 75

Ravn, Jens Jensen .............................. 74

Ravn, Jens Pedersen................. 74;75;76

Ravn, Karen Jensdatter ...................... 74

Ravn, Lene Jensdatter................... 67;74

Ravn, Lene Pedersdatter .................... 75

Ravn, Maren Jensdatter...................... 74

Ravn, N.N. Jensdatter ........................ 74

Ravn, Peder Henriksen ................. 75;77

Ravn, Peder Jensen ............................ 74

Rousing, Mette Jensdatter.................. 35


Rüttel, Mette Marie Hansine ..............18

Raale, Barbara Pedersdatter...........78;79

Raale, Mads ........................................79

Raale, Peder........................................79

Schmidt, Anna Cathrine Jensdatter27;28

Schneider, Ane Pauline.........................9

Schneider, Ane Pouline ........................9

Schneider, Anne Elisabeth..................13

Schneider, Anton Peder ........................9

Schneider, August...............................13

Schneider, Ernst Erik Georg.................9

Schneider, Ida Ingeborg........................9

Schneider, Johan...................................9

Schneider, Johan Georg......................13

Schneider, Johan Michael.......... 8;13;14

Schneider, Johanne Marie........... 4;6;8;9

Schneider, Johanne Petrea ....................6

Schneider, Karoline Albertine ..............9

Schneider, Klara Ane............................9

Schneider, Louise ...............................13

Schneider, Martha Kjerstine.................9

Schneider, Petrine.................................9

Schneider, Pouline..............................14

Sjöbeck, Beate .................................8;13

Skeel, Anna.........................................78

Skiffard, Anne Pedersdatter................49

Skiffard, Christen ...............................61

Skiffard, Dorthe Pedersdatter ........35;49

Skiffard, Karen Pedersdatter...............49

Skiffard, Kirsten Pedersdatter ............48

Skiffard, Maren Pedersdatter..............49

Skiffard, Peder Christensen ..... 48;49;61

Skiffard, Peder Pedersen.....................49

Skiffard, Søren Pedersen ....................49

Skaaning, Mette Marie Nielsen ............9

Smed, Anne Jacobsdatter....................62

Smed, Birgithe Jacobsdatter ...............62

Smed, Jacob........................................61

Smed, Jens Jacobsen...........................62

Smed, Karen Jacobsdatter...................62

Smed, Maren Jacobsdatter.. 50;51;61;62

Smed, Maren Sørensdatter..................37

Smed, Mette Sørensdatter...................37

Smed, Mikkel Sørensen......................37

Smed, Peder Jacobsen ........................62

Smed, Poul Lauritsen..........................27

Smed, Søren Jensen Villadsen. 36;51;52

Smed, Søren Sørensen ........................37

Smidt, Egidia Poulsen ........ 15;16;26;28

Smidt, Hans Poulsen...........................27

Smollerup, Jens Espesen ....................20

Storgaard, Karen Christensen.............18

84

Svinding, Anna Cathrine.................... 10

Sørensdatter, Birthe ........................... 64

Sørensdatter, Bodil............................. 47

Sørensdatter, Dødfødt ........................ 74

Sørensdatter, Karen

................21;23;34;35;56;63;64;72;73

Sørensdatter, Kirsten..................... 35;61

Sørensdatter, Maren............ 28;29;43;63

Sørensen, Nicolaj Boisen................... 68

Thomasen, Hanne ................................ 3

Thorsen, Ane Johnsdatter ........ 32;34;47

Thorsen, Jens ..................................... 47

Thærøe, Andreas Lauritsen................ 10

Thærøe, Anna Cathrine...................... 15

Thærøe, Anna Salome........................ 10

Thærøe, Anne Marie g......................... 7

Thærøe, Bolette Sophie...................... 10

Thærøe, Egidia Christine ................... 15

Thærøe, Egidia Petrine ...................... 10

Thærøe, Elise ...........................3;4;5;6;8

Thærøe, Ellen Maria .......................... 15

Thærøe, Henriette Christine............... 16

Thærøe, Jens Andersen............ 10;15;18

Thærøe, Jens Theodor................ 7;10;12

Thærøe, Larsine ................................. 15

Thærøe, Laurits Koch ........................ 10

Thærøe, Peder Lauritsen.................... 15

Thærøe, Poul Lauritsen...................... 15

Thærøe, Rosali..................................... 7

Thærøe, Svend ..................................... 7

Tibertsen, Simon................................ 63

Tingler, Hans Sørensen...................... 17

Tuesen, Ellen Pedersdatter............ 56;67

Tærøe, Anders Lauritsen.......... 15;26;28

Tærøe, Hans Christopher ................... 27

Tærøe, Jens Lauritsen ........................ 26

Tærøe, Laurits Andersen.......... 25;42;43

Tærøe, Laurits Lauritsen.................... 26

Tærøe, Peder Lauritsen................. 26;27

Villadsen, Anne Jensdatter ................ 50

Villadsen, Inger Jensdatter................. 50

Villadsen, Jens ......................... 49;61;62

Villadsen, Jens Sørensen.......... 24;36;40

Vind, Christen Henriksen .................. 78

Vind, Henrik ................................. 78;79

Vind, Iver........................................... 79

Vind, N.N.Datter...................... 77;78;79

Winkel, Ane Johanne Nielsdatter ...... 17

Winkel, Ellen Marie Nielsdatter ........ 17

Winkel, Else Kirstine Nielsdatter ...... 17

Winkel, Hans Nielsen ........................ 18

Winkel, Marcus Nielsen .................... 17


Winkel, Maren Nielsdatter .................17

Winkel, Niels Nielsen.............. 17;18;29

Winkel, Nielsine Marie....... 10;11;15;18

Winkel, Ole Nielsen ...........................29

Yttesdatter, Anna................................48

Yttesdatter, Dorthe..............................47

Yttesdatter, Dorthea............................48

Yttesdatter, Maren ................... 34;35;47

Yttesen, Anders ..................................48

Yttesen, Laurids..................................48

85

Yttesen, Terchild................................ 48

Øster, Anna Jensdatter ....................... 54

Øster, Hans Jensen............................. 54

Øster, Jens Lauersen ..................... 54;65

Øster, Kirsten Jensdatter.................... 54

Øster, Lauritz Jensen.......................... 54

Øster, Maren Jensdatter ..................... 54

Øster, Morten Jensen ......................... 54

Øster, Peder........................................ 67


Kilder:

På nettet:

Kirkebøger: kan læses på nettet på adressen www.arkivalieronline.dk (Man skal

registreres som bruger).

Folketællinger findes også på www.arkivalieronline.dk

Folketællingerne er delvist transkriberede her: http://ddd.dda.dk/ Her kan man søge

(fritekst)!

Litteratur:

Holger Munk: Rytterbonden 1718-1768. (København 1955).

Udgave: 21. marts 2009

Noter:

i

Jf. sognets kirkebog (KB).

ii

FT 1910.

iii

KB jf vielse.

iv

IGI.

v

KB har en lakune.

vi

KB findes ikke.

86

More magazines by this user
Similar magazines