S K I O L D KO N C E R N OV E R S I G T - skiold a/s

skiold.com

S K I O L D KO N C E R N OV E R S I G T - skiold a/s

S K I O L D K O N C E R N O V E R S I G T

Januar 2011

SKIOLD Holding A/S

Holdingselskab. Ansatte pr. januar 2010: 2 (i koncernen: 406). Omsætning '09: 464 mio. kr.

90%

SKIOLD A/S (DK)

Møllerianlæg, svinefodringssystemer 100%

og ventilation.

Ansatte: 164. Etableret 1877.

SKIOLD BL Sp.z.o.o (POL)

Underleverandørarbejde. Maskinfabrik.

Ansatte: 52.

Etabl.1980+1970. Tilkøbt 1988+2006.

95%

SKIOLD France S.A. (F)

Acemo S.A. & FAO S.A.

Svinefodringssystemer.

Ansatte: 180. Etableret 1948. Tilkøbt 1998.

100%

SKIOLD International A/S (DK)

SKIOLD Projekter

100%

SKIOLD datamix AB (S)

Svinefodringssystemer og ventilation

Ansatte: 10. Etableret 2008.

S K I O L D G Ø R

E N F O R S K E L !

100%

LLC SKIOLD (Rus)

Møllerianlæg, svinefodringssystemer

og ventilation.

Ansatte: 2. Etableret 2008.

SKIOLD Reklame & Marketing . DK-2009.05.08 - Ret til ændringer forbeholdes

Enkelt, driftsikkert og

holdbart – det er kendetegn

for fodrings- ventilations- og

møllerianlæg fra SKIOLD.

Siden starten i 1877 har

vi arbejdet på at gøre

SKIOLD til det sikre valg,

når det gælder høj kvalitet

og god drifts økonomi.

SKIOLD A/S er blandt Nordeuropas største

landbrugsmaskinfabrikker, og vi har mere

end 100 års erfaring i produktion og salg

af specialudstyr til fremstilling og håndtering

af dyrefoder, svinefodringssystemer og

komplette klimasystemer.

70 års erfaring på verdensmarkedet betyder,

at vi kender de forskellige markedsmekanismer

og handelsmetoder i Østeuropa,

Afrika og Asien. Men selv om vi handler

med hele verden - 80% af produkterne går

til udlandet - vil SKIOLD altid være en virksomhed

med tæt kontakt til de egentlige

eksperter - nemlig brugerne.

SKIOLD A/S er en del af en koncern med

flere datterselskaber. Alle selskaber supplerer

og inspirerer hinanden, hvilket også er

med til at fremme udviklingen af nye produkter.

SKIOLD A/S vil også i fremtiden være en

troværdig samarbejdspartner for vore kunder.

Lad SKIOLD være din partner nu og i fremtiden

– vi gør en forskel!


V I R K S O M H E D S P R O F I L

Ledelse

Adm. direktør

Samuel Waldorph

Eksport direktør

Jens Vinther Jensen

Salgschef

Erik Ovesen

Udviklingschef

Peter Stougaard

Logistik- og produktionschef

Inger-Marie Nørgaard

PRO D U K T PRO G R A M

FA K TAUdstyr til fodring, vådfodring, tørfodring,

transponderfodring og foderautomater.

Udstyr til formaling, valsning, blanding og

opbevaring af dyrefoder.

Komplette klimasystemer til grise- og

fjerkræstalde.

Anlæg og fabrikker til produktion af dyrefoder.

Kapaciteter fra 0,5 til 30 tons/timen.

Siloanlæg til behandling og lagring af råvarer.

Underleverandørarbejde inden for bl.a.

pladebearbejdning, svejsning og montage.

Grundlagt: 1877

Selskabstype: Aktieselskab siden 1927

Omsætning: Moderselskab: 219 mio. kr.

Koncern: 271 mio kr.

Aktiekapital: 12 mio. kr.

Egenkapital: 79 mio. kr.

Ejerforhold: Datterselskab af SKIOLD Holding

A/S, ejet af Henrik Hougaard

Bestyrelsesformand: Henrik Hougaard

Antal ansatte: Moderselskab: 164

Koncern: 224

Produktionsareal: 15.300 m 2

Kontorareal: 1.500 m 2 (oplysninger fra 2010)

SKIOLD A/S

Kjeldgaardsvej · DK-9300 Sæby ·

Tel: +45 99 89 88 87 · Fax: +45 99 89 88 77

www.skiold.com · skiold@skiold.com

More magazines by this user
Similar magazines