PAYMENT MANAGEMENT - Continia

partnerzone.continia.dk

PAYMENT MANAGEMENT - Continia

CONTINIA

PAYMENT

MANAGEMENT

FACTSHEET


Continia Payment Management

til Microsoft Dynamics NAV

Mange virksomheder håndterer stadig

bogholderi og betalinger i to forskellige

programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger

ofte indtastes 2-3

gange inden de er bogført, betalt og

afstemt. Det tager tid og betyder stor

risiko for fejl.

EGENSKABER

> Integration til alle danske pengeinstitutters

betalingssystemer

> Tilknytning af kreditorbetalingsoplyninger

i Microsoft Dynamics

NAV

> Automatisk generering af

udbetalingsforslag

> Grundig validering og fejllog sikrer

mod fejl

> Statistik

> Manuel advisering

> Samlebetaling og udbetalingsprioritering

Med Continia Payment Management kan

du samle virksomhedens betalingsformidling

og du skal kun overføre betalingsfiler

og kontopostfiler til og fra dit

bankbetalingsprogram.

Nemt, overskueligt og sikkert.

> Prokura godkendelse af betalinger

> Betaling af udenlandske kreditorer

TILLÆGSMODULER:

> Bankkontoafstemning – komplet

afstemning af kontoudtog inde i

Microsoft Dynamics NAV

> MT 940 – import format af udenlandske

kontoudtog (anvendes til bankkontoafstemning)

> NemKonto betalinger

> Integration til svenske banker

> XtrendLink - integration til udenlandske

bankformater

Continia Payment Management er et

bankintegrations-modul til Microsoft Dynamics

NAV. Modulet håndterer såvel indensom

udenlandske betalinger, inklusive de

billige lokale udenlandske betalingsmetoder.

Continia Payment Management er det suverænt

mest solgte tillægsprodukt til Microsoft

Dynamics NAV, som anvendes af mere

end 3.000 danske virksomheder, organisationer

og foreninger.

Har du bare 50 ind- og udbetalinger om

måneden, er der typisk både tidsmæssig og

økonomisk gevinst ved at bruge Continia

Payment Management.

Banker

Continia Payment Management tilbyder fuld

integration til alle danske banker. Dermed

er du uafhængig af bankvalg og kan også

nemt og hurtigt skifte bankopsætning inde i

Microsoft Dynamics NAV.

CONTINIA

PAYMENT

MANAGEMENT

www.continia.dk


Continia Payment Management

til Microsoft Dynamics NAV

Betalingsoversigt med tilhørende statistik

Udbetalingsforslag

Herefter genereres der et udbetalingsforslag,

så fakturaer betales ved forfald. Udbetalingsforslaget

kan opsættes efter en

række faste kriterier, som kan defineres pr.

udbetalingskladde.

Validering og fejllog

Når betalingsforslaget dannes valideres

betalingerne igen og eventuelle fejl skrives i

en fejl-log, som bagefter hjælpe brugeren til

at rette fejlene, så betalingerne kan sendes

korrekt til banken.

Udbetalinger

Continia Payment Management automatiserer

og effektiviserer virksomhedens udbetalingsrutiner:

Betalingsoplysninger

Til hver kreditor tilknyttes de betalingsoplys-

ninger, som er ens ved hver betaling. Når

der oprettes en købsfaktura tilknyttes betalingsoplysningerne

automatisk til fakturaen

og kan herefter eventuelt tilrettes. Betalingsoplysningerne

valideres, så eventuelt

manglende oplysninger kan påføres mens

fakturaen er ved hånden.

Statistik

Efter udbetalingskladden er dannet kan man

ved hjælp af en række statistiske oplysninger

få et billede af virksomhedens likviditetsmæssige

status før og efter betalingerne

gennemføres.

Manuel advisering

Man kan for eksempel vælge at advisere via

e-mail, som er billig, kan indeholde mange

linjers tekst og er hurtigt fremme hos modtager.

CONTINIA

PAYMENT

MANAGEMENT

www.continia.dk


Continia Payment Management

til Microsoft Dynamics NAV

Manuel advisering

Samlebetaling og udbetalingsprioritering

Med samlebetaling kan man sammenlægge

flere betalinger til samme kreditor, hvilket

kan være en fordel pga. bankernes gebyrer.

Udbetalingerne kan prioriteres efter kreditor,

rådighedsbeløb på bankkonti, osv., hvilket

gør det nemt at styre virksomhedens likviditet.

Prokura godkendelse af betalinger

På alle konti kan der oprettes prokuraforhold,

der fortæller hvem der kan godkende

betalingerne og eventuelt i hvilken

rækkefølge. Status for de enkelte betalinger

indikerer hvor langt i prokura-proceduren

betalingen er nået.

Mulighederne for at forenkle og udbygge advisering og definere adviseringsreglerne er der gjort meget ud af i Continia Payment

Management. Dette giver mulighed for eksempel at kunne advisere med en mere uddybende e-mail. En af fordelene er, at en

e-mail kan indeholde rigtig mange linjers tekst, er meget hurtigt fremme hos modtager - og er praktisk talt gratis.

Betaling til udenlandske kreditorer

Continia Payment Management kan også

håndtere betalinger til udenlandske kreditorer,

herunder håndtering af din gældende

valutakursaftale med banken og hvem der

skal dække hvilke omkostninger, når der

overføres betalinger til udlandet.

CONTINIA

PAYMENT

MANAGEMENT

www.continia.dk


Continia Payment Management

til Microsoft Dynamics NAV

Indbetalinger

I salgsdelen medfølger rapporter til udskrivning

af fakturaer, kontoudtog, rykkere

og rentenotaer med de nødvendige betalingsoplysninger

til at udskrive standard

FI-kort. Efterfølgende indlæses en fil med

debitorindbetalinger i indbetalingskladden,

som automatisk påfører udlignings-ID via

betalingsindentifikationen, så de er klar til

bogføring.

Direkte kommunikation

Med Continia Payment Management

sendes betalingsfiler direkte via bankens

sikkerhedsmodul. Betalingerne godkendes

og sendes således direkte til banken i én

arbejdsgang, hvorefter de blot skal prokuragodkendes

i bankens betalingsprogram.

Samtidig kan f.eks. valutakurser, indbetalingsfiler

og kontoudtog hentes og opdateres

i Microsoft Dynamics NAV.

Indtil videre understøttes direkte kommunikation

af Danske Bank.

CONTINIA

PAYMENT

MANAGEMENT

www.continia.dk


Continia Payment Management

til Microsoft Dynamics NAV

Tillægsmoduler

Continia Payment Management tilbyder en

række tillægsmoduler, der på samme vis

effektiviserer og automatiserer arbejdsgange

relateret til basismodulet:

Bankkontoafstemning

Bankkontoafstemning tilbyder automatisk

afstemning af samtlige bankkontoposter.

Og de poster, der ikke har en modpost i

NAV, der vil Bankkontoafstemning oprette et

forslag. Nemt, enkelt og funktionelt komplet

værktøj, der kan spare dig for mange timers

omstændeligt arbejde.

Læs mere om tillægsmodulet på:

www.continia.dk/bankkontoafstemning

MT940

Det er også muligt at importere udenlandske

bankkontoposter til videre bankkontoafstemning

i Microsoft Dynamics NAV, hvis din

udenlandske bank kan udlæse i MT940 formatet.

Vær opmærksom på, at der kan være

mindre tilpasningsbehov alt efter hvilken

bank, du modtager kontoudtoget fra.

NemKonto udbetalinger

Drop besværet med at vedligeholde kontonumre,

når du skal betale med en kontooverførsel.

Hvis blot du har et CPR-, CVR-,

SE- eller P-nummer, kan du sende til både

private, foreninger og virksomheder. Du skal

blot sende disse oplysninger og NemKonto

systemet sørger for resten.

Integration til svenske banker

Med dette tillægsmodul er det muligt at

eksportere betalinger i BankGirot og Post-

Girot formaterne, som anvendes af svenske

banker.

XtendLink

Det er også muligt at integrere op til udenlandske

banker via XtendLink. Der er tale

om en ekstern løsning, som basalt set

modtager dine bankfiler og konverterer dem

til den lokale banks filformat. Denne løsning

henvender sig især til større organisationer

med et stort antal transaktioner.

Sådan køber du

Til slutbrugere: Continia Add-on produkter sælges udelukkende gennem Microsoft Partnere. Ønsker du

at købe vores produkter bedes du henvende dig til din Microsoft Dynamics Partner.

Til Microsoft Partnere: Continia Software tilbyder produkter indenfor Microsoft Dynamics AX, NAV og

C5 til Microsoft Partnere. Vores produkter er til rådighed og lettilgængelige for alle Microsoft Partnere. Du

kommer i gang ved at registrere dig på Continia PartnerZone.

CONTINIA

PAYMENT

MANAGEMENT

www.continia.dk