Fremtidens madservice til ældre – mad med mere - Lev Vel

carenet.nu

Fremtidens madservice til ældre – mad med mere - Lev Vel

Fremtidens madservice tilældre – mad med mereHvordan designer man madserviceløsninger, der lægger vægt på valgfrihed,livskvalitet og oplevelse og stadig overholder de gældende udbudsregler?31. oktober i København»»Hvordan udvikler man madservice til ældre borgere,så den er tilpasset den enkelte borgers behovog ønsker?»»Hvordan designer man madserviceløsninger, derlægger vægt på valgfrihed, livskvalitet og oplevelseog stadig overholder de gældende udbudsregler?»»Hvordan kan madservice til ældre tænkes som eninvesteringsservice frem for en pligtservice?»»Og hvad siger kommunerne, og hvordan tænkervirksomhederne i løsninger?Praktiske oplysningerDato/tid 31. oktober 2013, kl. 08.45-14.00StedKulturhuset Islands Brygge, LysthusetIslands Brygge 18, 2300 Kbh SMålgruppe Temadagen henvender sig primært tilprivate og offentlige aktører med interessei madserviceløsninger til ældre.Der er begrænset plads til studerende.På temadagen kan du bl.a. møde Holstebro Kommune,som i et OPI-samarbejde med Anova Data A/Sog DESIGN CONCERN A/S har udviklet en elektroniskbestillingsløsning. Og virksomheden SUBSTANSgiver eksempler på, hvordan man kan levere godemadserviceløsninger til ældre med vægt på oplevelseog næringsværdi – og samtidig tjene penge.PrisTilmeldingDet er gratis at deltage. Dog fakturereset no-show-gebyr på 500 kr. vedudeblivelse eller afbud på dagen.Tilmeld dig her.Seneste frist for tilmelding er mandagden 28. okt. 2013 kl. 12Bliv klogere på den ældre bruger i et oplæg om personas-metodenog få nye perspektiver på løsningerog behov på ældremadsområdet samt den nyesteviden inden for forskning i sund aldring.KontaktMarianne Bentzenmarianne.bentzen@alexandra.dkTlf.: 24 52 87 84Temadagen inviterer tillige virksomheder, kommunerog forskere til at bidrage med deres erfaringer samtbud på fremtidens madservice til ældre i en spændendedebat.Tilmeld>


Program08.45–09.00 Ankomst og morgenkaffe09.00–09.10 Velkomst09.10–09.40 Aldring i et dynamisk perspektivv/ Carsten Hendriksen, Overlæge, lektor, dr. med., Bispebjerg Hospital og KøbenhavnsUniversitetHvordan vi ældes, er en langt mere dynamisk proces, end vi troede for en generationsiden. Højt op i årene har vi selv mulighed for at være med til at kreere vores liv tiltrods for evt. sygdom og tab.09.40–10.05 Kommunal politik for mad til ældre – nye perspektiverv/Pernille Hansted, afdelingsleder Mad og måltider, Københavns KommuneDifferentieret tilbud og forskellig samarbejdsparter indgår i madtilbud til ældre borgerei Københavns Kommune.Aktørerne er: kommunale og private leverandører af madservice, frivillige organisationerog private restauranter.10.05–10.30 Måltidet som dagens højdepunktv/ Anna Bentzen, Human factor specialist, Madeleines.dkHvordan laver man livretter til nogen, man ikke kender? I oplægget fortælles om brugaf personas-metoden som et ide- og kommunikationsværktøj i offentlige køkkener.10.30–10.50 Pause10.50–11.05 Ingen kan løfte velfærdsudfordringerne alene – hvordan udvikler vi intelligentpå tværs af sektorer og kommunegrænser?v/ Mette Lindstrøm, projektleder for OPALL – Væksthus Hovedstadsregionens platformfor offentlig-private alliancerLIVRET 2.0. handler om mad til ældre, men indsatsen handler også om, hvordan vikan sætte rammen for offentlig-privat samarbejde på en ny måde.Tilmeld>


ProgramLIVRET 2.0. handler om at facilitere det konstruktive møde mellem forskellige kommuner,virksomheder, studerende og designere med en stram ramme for udvikling:5 udfordringer, 5 teams, 5 løsninger på 5 dage. Hvordan gik det så? Og hvad kanandre, som tror på, at udvikling af den offentlige sektor skal ske på tværs af sektorer,enheder og faggrænser, lære af forløbet?11.05–11.45 Elektronisk bestilling som bindeled mellem chauffør, kunde og køkkenv/ Anne Marie Nielsen, sektionsleder, Holstebro Kommune og Carsten Køster, medindehaver,Anova Data A/SHolstebro Kommune har sammen med Anova Data A/S og DESIGN CONCERN A/S iLivret 2.0-projektet udviklet elektronisk bestilling af mad til den ældre borger – til gavnfor leverancesikkerheden så vel som den sociale relation imellem borger og chauffør.I oplægget fortælles bl.a. om kommunens behov for servicedesign, fordelene ved dennye elektroniske tabletløsning samt erfaringer fra udviklingen.Carsten vil desuden fortælle om, hvordan køkkenerne kan udnytte de digitale værktøjertil bedre service over for borgerne.11.45–12.00 Pause12.00–12.20 Mad med merev/ Troels Mølgaard, Administrerende direktør, SUBSTANSSubstans deltog i Livret 2.0-projektet ud fra to argumenter: (1) At den nuværendetendens til at centralisere og industrialisere produktionen af mad til ældre har forringetmadkvaliteten uden nødvendigvis at forbedre økonomien omkring madproduktionen– og (2) At måltidet for mange ældre burde være en oplevelse tilpasset den enkelteældres forudsætninger. Troels vil bl.a. fortælle om Substans’ tanker omkring systematiskanvendelse af halvfabrikata samtidig med at kunne leve op til en del af de økonomiskekrav, som området er underlagt – uden at det nødvendigvis er ensbetydendemed, at virksomheden ikke kan tjene penge på produktionen.12.20–13.00 Panel- og plenumdiskussion13.00–14.00 Frokost og networkingTilmeld>

More magazines by this user
Similar magazines