Sønderjysk Landboforening • Billundvej 3 • 6500 Vojens • Tlf. 7320 ...

slf.dk

Sønderjysk Landboforening • Billundvej 3 • 6500 Vojens • Tlf. 7320 ...

Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 6500 Vojens Tlf. 7320 2600 Fax 7320 2605 slf@slf.dk www.slf.dk


Kontingent Sønderjysk LandboforeningAktive medlemmer betaler kontingent efter følgende model:pr. årOmsætning < 500 tkr.: Dansk landbrug: 800 kr. + Sønderjysk Landboforening: 550 kr. 1.350 kr.Omsætning 500 tkr. – 2.500 kr.: Dansk landbrug: 1.400 kr. + Sønderjysk Landboforening: 900 kr. 2.300 kr.Omsætning > 2.500 tkr. Dansk landbrug: 2.000 kr. + Sønderjysk Landboforening: 1.100 kr. 3.100 kr.samt Pr. ha (max 200 ha) 11,00 kr.Medinteressenter i fællesskaber: Dansk Landbrug + Sønderjysk Landboforening1.350 kr.Ægtefæller og medinteressenter på samme adresse / bedrift400 kr.Gruppeliv, præmie for 20112.280 kr.Interessemedlemmer: Passive medlemmer 200 kr.Firmaer I1.000 kr.Firmaer II500 kr.Landbrugsavisen640 kr.Regnskab & SkatRegnskabsassistent og farmsekretær bogføringDin sekretærRegnskabsopgørelse, regnskabsassistenterRådgivning, konsulenterRegnskabsafslutning og -opgørelse, konsulenterAvanceberegning, rådgivning vedr. ejendomshandelSkattesager med omkostningsdækningDødsbobeskatning, bedriftsstrategi, finansieringsrådgivning, erstatningssagerPosteringspris pr. postpr. post, hvis Ø90-online brugesDer opkræves maks. for 5.500 posteringerRådgivning, socialkonsulentKr. pr. time470 kr.410 kr.575 kr.800 kr.til 1.000 kr.800 kr.til 850 kr.1.000 kr.1.300 kr.900 kr.1,50 kr.1,25 kr.800 kr.Ø90 OnlineKøbsprisØnskes hjælp til etablering, installation og/eller opstart faktureres efter medgået tidLøbende drift: Der betales en årlig afgift efter forbrug af systemet til Videncentret for LandbrugGratisLønserviceGrundbeløb pr. årLønsedler, pr. stk.Oprettelse af virksomhed, engangsbeløbOprettelse af medarbejder, pr. stk.Ændring på en medarbejder i månedslønsystemet, pr. virksomhed, pr. gang, *)Ændring af timer for medarbejder i 14-dages-lønsystemet, pr. virksomhed, pr. gang *)*) Tidkrævende ændringer eller ændringer for mange medarbejdere i samme virksomhed faktureres efter forbrugt tid625 kr.65 kr.500 kr.100 kr.55 kr.40 kr.Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 6500 Vojens Tlf. 7320 2600 Fax 7320 2605 slf@slf.dk www.slf.dk


Udvikling & DriftDriftsøkonomiassistent - budgetKonsulentarbejde:Timeprisen er afhængig af hvilken rådgiver, der benyttes. Priserne er i intervalletKriserådgivningAgromarkets, årligt abonnementKr. pr. time600 kr.775 kr.til 1.050 kr.1.500 kr.1.800 kr.Miljø & NaturMiljøgodkendelse og -tilladelseMiljøgodkendelse, startgebyrTilskudsordninger fx landdistriktsordninger mv.Oversættelsesopgaver til og fra russisk og ukrainskKr. pr. time940 kr.1.500 kr.940 kr.600 kr.ITIT-rådgivningKr. pr. time800 kr.Ejendom & JuraDer henvises til særskilt prisblad. Kontakt afdelingen for yderligere oplysninger.PlanteavlKr. pr. timeTelefonabonnement Pris pr. år 850 kr.Rådgivning:Rådgivning:Markbesøg, telefonrådgivning, mark- og gødningsplanlægning, gødningsregnskab, sprøjteplan,kapacitetserklæring, ERFA-gruppe- og grupperådgivning, arealopmåling, korttegning mv.Enkeltbetalingsordning, betalingsoverdragelse, forpagtningskontrakt,erstatningsopgørelse mv.850 kr.1.050 kr.Kørsel Pr. besøg 425 kr.Mark- og gødningsplaner, grundtakst:< 20,1 ha: 250 kr. 20,1 – 50,0 ha: 550 kr. 50,1 – 100,0 ha: 700 kr.100,1 – 150,0 ha: 900 kr. 150,1 – 250,0 ha: 1.125 kr. > 250,0 ha: 1.200 kr.samt, hvis der er animalsk produktion< 51 DE 200 kr. 51 – 100 DE: 450 kr. 101 – 200 DE: 550 kr.201 – 250 DE: 750 kr. 251 – 350 DE: 975 kr. > 350 DE: 1.050 kr.Enkeltbetalingsordningen, grundtakst:< 10,1 ha, pr. ha: 50 kr. 10,1 – 30,0 ha: 675 kr. 30,1 – 70,0 ha: 850 kr.70,1 – 125,0 ha: 1.250 kr. 125,1 – 250,0 ha: 1.825 kr. 250,1 – 350,0 ha: 2.700 kr.> 350,0 ha: 3.700 kr.Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 6500 Vojens Tlf. 7320 2600 Fax 7320 2605 slf@slf.dk www.slf.dk


IndkøbsformidlingSPAR BONDE abonnement Pris pr. år 2.500 kr.SPAR BONDE abonnement, kun olie Pris pr. år 500 kr.Andet fra Planteavl:Nyhedsbreve: Salgsafgrøder og Grovfodernyt Pris for ét nyhedsbrev, sendt pr. post Pris pr. årPris for begge nyhedsbreve, sendt pr. post Pris pr. årPris for ét nyhedsbrev, sendt pr. e-mailPris pr. årPris for begge nyhedsbreve, sendt pr. e-mail Pris pr. årKartoffelNyt Sendt pr. post Pris pr. årSendt pr. e-mailPris pr. år1.000 kr.1.700 kr.800 kr.1.300 kr.1.500 kr.800 kr.ØkoNyt Pris pr. år 950 kr.Lommebog Pris pr. stk. 125 kr.Beretning (+ 25 kr. ved forsendelse) Pris pr. stk. 150 kr.Jordspyd Pris pr. stk. 100 kr.Markbesøgsordning – intet kørselsgebyr Pris pr. time 850 kr.Før-høst-besøg TILBUD i 2011 Pris pr. time 425 kr.Jordprøver:Udtagning/databehandling Pr. time 850 kr. Bor Pr. stk. 120 kr.Rt Pr. stk. 45 kr. Total-N Pr. stk. 135 kr.Standard (Rt, Pt, Kt, Mgt) Pr. stk. 90 kr. Teksturanalyse Pr. stk. 370 kr.Standard (Rt, Pt, Kt, Mgt) hos OK Pr. stk. 120 kr. N-min. Pr. stk. 450 kr.Standard + Cu Pr. stk. 120 kr. Tillæg for hasteanalyser 100 %Der opkræves et ekspeditionsgebyr for behandling af prøverne, pletanalyser dog uden gebyr250 kr.GPS jordprøver:Udtagning og databehandling1 – 49 ha Pr. time 850 kr.Pris pr. analyse er listepris som vedjordprøver, dog opnås rabat ved50 – 99 ha Pr. time 800 kr. 50 – 99 ha med en rabat på 5 %100 – 199 ha Pr. time 775 kr. 100 – 199 ha med en rabat på 10 %> 200 ha Pr. time 700 kr. 200 ha eller mere med en rabat på 20 %Gylle-analyser:Kemisk analysepakke 1 (tørstof,total-N, NH4-N, fosfor, kalium) Pr. stk. 550 kr.Kemisk total N Pr. stk. 350 kr. Kemisk Cu Pr. stk. 415 kr.Argrosmåling NH4-NHasteprøver:Opstartsamt tillæg pr. analyse200 kr.900 kr.100 %MangantestOp til 3 marker 250 kr. Ved indlevering af planter på kontoretPlanteanalyserPlanteanalyser inkl. forsendelse 400 kr. Selvudtagning – Ring for vejledningTil samtlige Sønderjysk Landboforenings priser skal der tillægges gældende moms.G:\SLF\Gruppe\SEKRETARIAT\2011 Virksomhedsplan\2011 Prisliste Sønderjysk Landboforening.docxSønderjysk Landboforening Billundvej 3 6500 Vojens Tlf. 7320 2600 Fax 7320 2605 slf@slf.dk www.slf.dk

More magazines by this user
Similar magazines