34. årgang · Nr. 7 · September 2006 - lundens.net

lundens.net

34. årgang · Nr. 7 · September 2006 - lundens.net

34. årgang · Nr. 7 · September 2006BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND2660 Brøndby Strand”Lejerbo skaber rum for liv”


Redaktørens sideVelkommen tilbage fra ferie.Håber alle har nydt den godesommer, det har været.I blok 1 er efteråret kommethurtigt, ved det, at de harfældet alle træerne mod vest.Så nu er der virkelig udsyntil Maglelund, samt fri passagefor den evigt blæsendevestenvind. Lige som hvisdet var efterår. Til sommer,vil det være helt umuligt atbruge altanen, med mindreman investerer i en markise.Der vil blive frygteligt varmt.Det positive ved det er, at jegkan spare på strømmen. Detbliver først mørkt en timesenere, end da træerne varher, men jeg ville nu godthave haft et par af træerneendnu.Nok om det. I dette nummer,er der billeder fra en masseaf sommerens arrangementerog ture. Vittigheder varder ikke plads til.God fornøjelse med dettenummer af bladet og tak forindlæg, løsninger m.m.Det er vigtigt, at I senderindlæg m.m. inden deadline,med mindre andet er aftalt.Ellers kan I ikke regne med,at det når at komme med ibladet.Løsninger og indlæg, afleverespå kontoret, D. 29. ellersendes på mail til denneadresse:redaktionen@lundens.netMed venlig hilsenConniNæste deadline:Onsdag den 4. oktober kl. 16.00


Johns klummeSå er vi klar til at tage fat påarbejdet efter en rigtig god ogsolrig sommer, hvor Danmarkhar vist sig fra denflotte side.På det ekstraordinære afdelingsmødemandag den 12.juni 2006, var der behandlingaf et nyt råderetskatalog.Mødet tog kun 19 min,så var det nye råderetskatalogvedtaget enstemmigt.Man kan se det på Lundenshjemmeside –www.lundens.net3AffaldDer har gennem nogen tidvist sig, at der er nogle beboereder hensætter skabe,indkøbsvogne og affald m.m.i opgangen og indgangspartiet.Det er en meget kedelig tendens,og det er forbundetmed brandfare at hensættede skabe, indkøbsvogne ogaffald m.m., og det kan ikkevære i beboernes interesse.Desuden er det forbudt ifølgeLundens Husorden. Varmemesterenog Afdelingsbestyrelsenvil gerne opfordrer til,at de beboere der hensætterskabe, indkøbsvogne og affaldm.m. i opgangen og indgangspartietholder op medat gøre det, og bringer det oppå containergården.KabelnedbrudOnsdags den 23. augusthavde vi et større kabelnedbrud.Det skete ca. kl. 15:30at det hele gik ned. Vi komop og køre igen omkring kl.22:20.Det var ikke kun vores afdelingder var uden telefon oginternet, men mange andreafdelinger/husstande. Årsagenvar et fiberkabel der blevgravet over ved Glostrup Station.LundedagLundedagen blev arrangeretden 26. august 2006 påboldbanen mellem blok 5 og6. Vi var omkring 100 beboereder deltog, og fik god madtilberedt af Peer DK. Vi havde22 hjælpere til arrangementet,og de skal have enstor tak for deres storehjælp. Se side 25.LegepladsHer i sommer har vores storelegeplads fået en del nyeredskaber. Der er nogle enkeltemangler der lige skalrettes. Vi synes at det er ble-


4vet rigtig godt, og der er alleredemange der bruger den.Tak til vores legepladsudvalgfor deres hjælp med ideer tillegeredskaber.BonBon-LandDen årlige tur til BonBon-Land blev en stor succes,idet der var 199 beboere afsted. Se side 9.P-pladserBrøndby Kommune har givettilladelse til, at vi kan etablereekstra P-pladser ved blok1-16 og blok 2-3 som vedtagetpå det ordinære afdelingsmøde.Det bliver igangsati det nye budgetår (efter1. oktober 2006) og forventesat være klar inden jul.Træer ved blok 1 og 2Vi har nu fældet træer vedblok 1 og blok 2. Varmemesterenog afdelingsbestyrelsenhavde lavet en plan omkringtræerne. Denne blevudsendt til beboerne i de 2blokke. I sådan en processkal kommunen også ind igodkendelsesproceduren. Efterat man havde besigtigetområdet to gange, bad manos om at ændre planen. Endel beboere har henvendt sigtil varmemesteren og sagt atder virkelig er kommet lysind i lejligheden. På et seneretidspunkt vil man tage fatved parkeringsområdet vedblok 1 og 16.BlomstermarkedBlomsterudvalget har haftevaluering af blomstermarked2006. Til næste år vilden normale dato være lørdagden 5. maj, men der eret andet arrangement. Manblev enige om, at det undtagelsesvisbliver den andenlørdag i maj – dvs. lørdagden 12. maj 2007. Hele udvalgetville gerne fortsætte tilnæste år.VarmemålerAfdelingens dispensation foropsætning af individuellevarmemålere udløber her iefteråret. Vi har allerede søgtom forlængelse af dispensationen,og Brøndby Kommunehar givet os den indtil 1.oktober 2008.Bore- og banketiderI forbindelse med flyttelejlighederkan det undtagelsesvisvære nødvendigt, at voreshåndværkere har behov forat bore eller banke uden forde normale tider der er gældendei Lunden. Varmemesterenkoordinerer håndværkerne,og når der skal


5laves fliser, slibes gulve ellergulvbrædder skal skiftes,males, rengøres og alt skalkontrolleres at det er i orden,så kan det nogle gange væresvært. Mange gange er derkun 8-9 arbejdsdage til atordne en lejlighed. Så hvisdet skulle ske i din blok, såbeder vi at man er lidt overbærende.Toilet i kælderenEn beboer i blokken har haftsvært ved at nå op på toiletteti sin lejlighed, da der erlagt en kæmpe l... i kældergangenved nr. 35. Ejendomsfunktionærernesynesikke at der var særligt rart,at skulle fjerne sådan en.Hvis der er nogen der kendernoget til det, så modtagervarmemesteren eller afdelingsbestyrelsengerne enhenvendelse.Besøg SpildevandscenterAvedøre I/SHvad renses der for i spildevandet?Hvordan rensesspildevandet? Hvilke kravstilles der til det rensedespildevand? Og hvad måman egentlig hælde i sit afløb?deltager på det besøg somLejerbo Brøndby arrangererhos Spildevandscentret.Besøget på Spildevandscentreter onsdag den 27.september 2006 kl. 18:00 tilkl. 20:00. Man mødes hosSpildevandscenter AvedøreI/S, Kanalholmen 28, 2650Hvidovre.Vil du vide mere så se på internetwww.spildevandscenter.dkEr du interesseret i at deltagei besøget på Spildevandscentretonsdag den 27. september2006 kl. 18:00, såskal du tilmelde dig til afdelingsbestyrelsensenesttorsdag den 21. september.Højhuse i Brøndby StrandHusk, at De 9 boligafdelingeri Brøndby Strand holder endebataften omkring knudepunktetog planerne om atbygge højhuse i Stranden.Torsdag d. 14. septemberkl. 19.00 – 21.00 i Rheumhus,Albjergparken 4Mange hilsenerJohnDet er nogle af de spørgsmål,du kan få svar på, hvis du


Er der nogle, der ved det????Jeg har jo ofte fri om dagen,i det jeg har skiftende arbejdstiderog har bemærket,at et lille grønt, mærkeligsummende objekt, bevægersig rundt i bebyggelsen, fremog tilbage - frem og tilbagead stierne og rundt om bebyggelsenog så tilbage igen.Objektet bevæger sig sædvanligvisrundt, hverdagemellem ca. kl. 07.00 og tilca. kl. 14.00, dog afbrudt afenkelte pauser.Efter dette mærkelige, summendeobjekt, er spændt entrækvogn, hvorpå er anbragtdiv. haveredskaber, såsomrive, skovl, kost.Jeg spurgte en dag en andenbeboer, om han havde bemærket,dette grønne summendeobjekt med trækvognen,bevæge sig rundt i bebyggelsenog han svarede, atdet havde han, men sagdehan, at han ikke mente, atden gjorde nogen skade, menhan var nu heller ikke bekendtmed, at den gjorde nogengavn.Er der nogle, der ved, hvaddet er og hvilken funktiondet evt, har????På forhånd tak for hjælpen.Kjeld Kracht, D.49.6Sælges:Sælges grundet flytning:4 stk off white plisségardinerBredde: 69 cm (stue)2 stk gule plisségardinerBredde: 67 cm og 87 cm(køkken)speciel lavet til 3, 4, og 5 værelseslejlighederNypris kr. 4.300,- /sælgesfor kr. 1.300,-Stue/spisestue tæppe gråmelereti alt 35 m²Nypris kr. 5.250,- / sælgesfor kr. 700,-Tlf. 26 15 22 69Til salg:Trip-trap-stol med bøjlekr. 75,-Ring til 43 54 98 02


www.borger.dk71. januar 2007 går KL og Videnskabsministeriet i luften medportalen www.borger.dk. Målet for borger.dk er at gøre detnemmere at betjene sig selv online. Med borger.dk bliver detnemmere at få svar på sine spørgsmål til det offentlige.Hvad er borger.dk?borger.dk er en internetportal, der skal give borgere bedre digitalbetjening på både det kommunale og statslige område. borger.dker et samarbejde mellem KL og Videnskabsministerietom én indgang til offentlig service på tværs af myndighedsniveauer.Altankonkurrence 2006Efter en god og varm julimåned var dommerkomiteenrundt i Lunden og se på altaneri Lunden. Atter var derrigtig mange flotte altaner iår.Dommerkomitéen kom påhårdt arbejde torsdag den20. juli, da de pæneste altanerskulle udvælges. Derblev nomineret 21 altaner.Der blev den 7. august holdten reception for vinderne påafdelingskontoret, og derblev præmierne delt ud tilfølgende:1. præmieLola S. PedersenDaruplund 43, 2. th.2. præmieHelle & Johnny JespersenResenlund 6, 2. tv.3. præmieAnna StaunDaruplund 41, 3. th.4. præmieKate Rømer & John LarsenResenlund 8, 3. tv.5. PræmieLilian & Niels GreenDaruplund 27, 3. th.6. præmieArja Teronen-NielsenDaruplund 65, 3. tv.


9Lunden til BonBon-LandLunden stod atter for den fælles tur til Holme Olstrup – Bon-Bon-Land for afd. 157 (Lunden), afd. 94 (Dammene) og afd. 90(Gildhøj) lørdag den 19. august.Det havde regnet godt i dagene forud, men da vi nærmede osSydsjælland, kom solen frem, og det blev det skønneste vejrman kunne tænke sig.Vi var 199 børn og voksne på turen i år, heraf var de 106 fraLunden. Vi kørte hjemmefra kl. ca. 9.00, i 3 busser. Kort efterkunne vi samlet komme ind og ”Parken” stod til vores rådighed.Der var mange mennesker i BonBon-Land den dag, og de flestesteder var der lange køer, men der er blevet hvinet, skreget,grint m.m., til den store guldmedalje.Klokken 17.00 gik turen så tilbage til Brøndby og busserne varfyldt med trætte børn, forældre og bedsteforældre. En hel deloplevelser rigere.Af John Frimann


11Sommerland Sjællandtur med BørnenesRejsebureauSå blev det endelig sommer. Vii Børnenes Rejsebureau havdevalgt at prøve noget nyt i år.Turen gik til SommerlandSjælland. En forlystelsesparkmed vandland, hoppeborge ogen hel masse andre sjove ting.Der var god stemning alleredefra start, vi havde endda en farmed, der gerne ville fiske oghan kom hjem med 8 kg ørred! Vel ankommet til Sommerlandetvar der fuld fart på ungerne alleredefra start. Mange valgte atbenytte vandlandet først og det vistesig at være en god taktik. Vejretvar fint og der blev prøvetvandrutschebaner til den helt storeguldmedalje. Nogle havde selvmadpakker med og der var masseraf borde og bænke. Så frokostenblev nydt i det grønne.Der var til vores fordel ikkeret mange mennesker, såman kunne prøve alle deting man havde lyst til udenden store ventetid. Så mangeting blev prøvet utalligegange. Det var vores indtrykat alle hyggede sig og havde en rigtig god og hyggelig dag.På vegne af Børnenes RejsebureauAnn-Camilla og Ali


12Børneopgave(For børn som ikke er fyldt 15 år)Navn: _______________________________Adresse: _______________Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den4. oktober, klokken 16:00.1. Præmie: 50,00 kr.2. Præmie: 30,00 kr.3. Præmie: 20,00 kr.Held oglykke.


13Voksen opgaveKan du løse denne opgave rigtigt, er du med i lodtrækningen om:Første præmie: 2 flasker vin og anden præmie: 1 flaske vin.Løsningen skal afleveres på kontoret, D. 29, SENEST onsdagden 4. oktober klokken 16:00.Navn: _______________________________Adresse:__________________


14Nye ravne søgesAf Bitten L. Jensen„Fuglene flyver i flok, når de er mange nok.“- Netop det, med at være mange nok, kanvære et problem, når vagtplanen skal laves.Der er mange fordele ved at være natteravn.For det første er det totalt ulønnet, så derbliver ingen problemer med Told & Skat, ogderudover møder man søde og positivemennesker, ikke mindst blandt de unge pågaden. Man får også masser af helt gratismotion. Din etniske baggrund er ligegyldig,og selv den friske luft er helt uden afgifter.Hvis du ønsker at være med til at bevaretrygheden i kvarteret, så meld dig som natteravnpå telefon 28 74 11 87. Helt ned til 2timers gang i en 8-ugers periode vil være velkomment.En lille indsats - men med en stor virkning.Graffiti i D. 21Der er nogle børn der harlavet sådanne nogle”flotte” tegninger iindgangspartiet tilDaruplund 21. Hvis vikan identificere"hærværksmanden" såsendes regningen videretil forældrene.MogensVarmemester


15Brøndby Strand MinigolfI 2003 blev Brøndby Strand Minigolf stiftet. Ved årsskiftet2005 - 2006 fik den overdraget et areal i Esplanadeparken afKommunen.Efterfølgende er der indkøbt nogle brugte baner, som klubbensmedlemmer har brugt en stor del af deres fritid på at renovere,og man er nu kommet så langt at man vil vise resultatet frem.Der var åbningsreception fredag den 25. august og FormandenFlemming Korsholm bød velkommen hvorefter byens borgmesterIb Terp foretog den officielle åbning af klubbens anlæg iEsplanadeparken.Banerne ligger i Esplanadeparkenudfor Albjergparken 1(højhuset). Hvis man skullehave lyst til at prøve at spilleminigolf på et mere seriøstplan, holder Brøndby StrandMinigolf åbent tirsdage ogtorsdage fra 18 til 21 og lørdagefra 10 til 14.Kontingent har vi besluttet,at det er nemmere at betale halvårligt, da det giver mindreadministration. Derfor en rabat ved halvårlig betaling.Kontingent pr. halvår:Voksne 200,00 kr.børn 7 - 18 år 100,00 kr.ellerVoksne pr. måned 40,00 kr.Børn pr. måned 20,00 kr.Passiv medlem, halv pris.Ønsker du at kontakteklubben angående spørgsmåleller ønsker at blive indmeldt kan du maile til:minigolf@brnet.dk eller du kan træffe formandenFlemming Korsholm på telefon: 31 15 18 83


16Lejerbo afd. 157Referat afEkstraordinært afdelingsmødeMandag den 12. juni 2006 kl. 19:00 på Langbjergskolen.Der var 23 lejemål repræsenteret.1. Velkomst.John Frimann indledte mødet med at byde velkommen til de fra de 23lejemål fremmødte beboere samt til de fremmødte fra Boligorganisationen.2. Valg af dirigent.Ib Terp blev valgt og konstaterede, at det ekstraordinære afdelingsmødeer indkaldt ved brev, der er husstandsomdelt den 26. maj 2006, og atmødet dermed er lovligt indkaldt.3. Valg af stemmeudvalg.Susanne Frederiksen og Åse Ryding blev udpeget.4. Behandling af forslag om råderet.Afdelingsformand John Frimann omtalte lidt om arbejdet med det fællesudvalg fra organisationen og afdelingerne.Alle forbedrings- eller forandringsarbejder skal meddeles skriftligt tilafdelingens varmemester/afdelingsbestyrelsen, før lejeren går i gang.John Frimann forelagde de 2 muligheder for råderet som følger:Den individuelle råderet giver i princippet ret til at udføre alle formerfor forbedringer (arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige), ogman finansierer selv forbedringerne med max. kr. 100.000.Beboeren ordner selv finansieringen. (Ens eget kreditkort).Man har ret til godtgørelse ved fraflytning, hvis man flytter før finansieringener nedskrevet.En forbedring kan f.eks. være nyt køkken eller bad. Ændringer af skillevæggeneskal godkendes af kommunen.


17Afdelingen står for vedligeholdelsen, men kan lægge ekstra på huslejentil vedligeholdelse.I princippet kan afdelingen ikke bestemme hvad beboeren vil sætte ind,men en lille regulering kan ske via vedligeholdelsesreglementet.Arbejder, der ikke er forbedringsarbejder, skal muligvis retableres vedfraflytning. Hvis man skal retablere arbejderne, kan det kræves, at manbetaler et rimeligt depositum til sikkerhed for udgifterne hertil.Der er forskel på forbedringer og forandringer. Forbedringer kan givegodtgørelse. Forandringer giver ikke noget.Den kollektive råderet giver ret til at udføre forbedringer efter et katalogvedtaget af Afdelingsmødet.Det er afdelingen, der finansierer de forbedringer ved hjælp af optagelseaf lån i ejendommen (Afdelingens kreditkort), der udføres efter reglerneom den kollektive råderet.De lejere, der får udført forbedringer, får en huslejeforhøjelse over x antalår. Forhøjelsen falder væk, når det lån, der er optaget til finansieringaf arbejderne, er tilbagebetalt.Man får ikke godtgørelse ved fraflytning, da afdelingen har ordnet finansieringen.Man kan lave forbedringer op til fx 150.000 kr. og afdelingen skal haveen max. låneramme på 10.000.000 kr.Afdelingen står for vedligeholdelsen.Afdelingsmødet bestemmer hvad man må sætte ind, og regulering kanogså ske via råderetskataloget.Det er Lejerbo, der bestiller håndværkerne og styrer byggesagen. Denenkelte lejer kan ikke selv udføre forbedringerne eller bestille håndværkere.En af konsekvenserne af den nye forretningsgang som er afledt af lovgivningenpå området er, at afdelingen betaler en % af den del af et”standard” køkken/bad (typisk 25 % af 40.000 = 10.000 når det gælderkøkken) på den måde, at lejeren ikke skal betale lejeforhøjelse af dettebeløb.Værdien af eksisterende bygningsinventar der nedrives (køkken/bad),


18fradrages og bogføres via afdelingens henlæggelsesmidler. Der afsættesbeløb hertil på vedligeholdelsesplanen som vedtages af det årlige ordinæreafdelingsmøde.Afdelingen har nuværende ”Modernisering af badeværelse finansieretved optagelse af lån i ejendommen og betalt ved en forhøjelse af huslejeni 15 år. Dette er indarbejdet i forslaget, således at man allerede harlånemuligheder.Afd. 157Vi vil gerne spare beboerne for lidt penge, hvis man vil fjerne en væg.Der er et gebyr til kommunen på kr. 1.300 og til Lejerbo på kr. 1.000for sagsbehandling.Hvis beboeren selv vil opbevare skillevæggen i sin kælder, så er der ikkenoget gebyr, og afdelingen reetablerer væggen igen ved fra.John afsluttede med at meddele, at man kort fortalt kunne skelne de toformer for råderet fra hinanden ved at sige, at man ved den individulleråderet skulle bruge sit eget Dankort og ved den kollektive råderet skullebruge Lejerbos Dankort.Der var herefter et enkelt spørgsmål fra salen, om Lejerbo skal godkendehåndværkere ved den individuelle råderet.Svaret var nej, men håndværkerne skal være momsregistreret og fakturaerskal forelægges for Boligselskabet.Herefter tog Ib Terp ordet og gennemgik den udsendte folder side forside.Der var hertil ingen spørgsmål, og kataloget blev enstemmigt vedtaget.John takkede for god ro og orden samt takkede dirigenten for veludførtarbejde.John beklagede, at han så hurtigt måtte sige farvel til de fremmødte.Mødet slut kl. 19:20Ib Terp John Frimann Birthe KetterleDirigent Formand Sekretær


19Lejerbo afdeling 157Referat frabestyrelsesmøde 6/2006tirsdag den 13. juni 2006Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen, Preben Hansen,Jørgen Ahrens, Mogens Nielsen og Birthe Ketterle.Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt.1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Er tidligere underskrevet.Pkt. 2 Regnskab2-1 Budgetkontrol 1/10-05 – 1/6-06: Blev gennemgået.2-2 Regnskab for Blomstermarked gav det højeste overskud indtilnu.2-3 Regnskab for Bankospil 2005 – 2006 gav flot overskud.Pkt. 3 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr3-1 Ekstra hund i blok 2. Problemet bliver forhåbentligt klaret.3-2 TDC Kabel TV tilbyder HDTV: Blev taget til orientering.3-3 Aplus’ kampagne er husstandsomdelt.3-4 Aplus har udført servicearbejde. Problemer med ekko påtelf.linier er blevet afhjulpet.3-5 Aplus har omlagt mail-server af tekniske grunde.Pkt. 4 Kontorvagter4-1 Kontorvagt den 16. maj 2006 blev gennemgået og taget til efterretning.4-2 Kontorvagt den 30. maj 2006 blev gennemgået og taget til efterretning.4-3 Kontorvagt den 5. sept. 2006 – John F.4-4 Sager fra Akut-telefonen: Brand i papirkurv. John slukkedemed pulverslukkeren.Stoppet faldstamme. Abak blev tilkaldt.2 vandskader: 1 under køkkenvasken og 1 bag medicinskab.


20Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser5-1 Forslag til kommende bestyrelsesmøder: Blev godkendt.5-2 Forslag til datoer for udgivelse af Lundexpressen: Blev godkendt.5-3 Tur til BonBon-Land den 19. august 2006. Der er forudbestilt4 busser.5-4 Referat fra Lejerbos Hovedbestyrelsesmøde 20/4-06.Sag fra Brabrand blev omtalt. Mor skal fraflytte lejlighed, fordisøn har været indblandet i kriminalitet. Det har altid stået i lejeloven,at lejemålet kan ophæves, hvis lejeren eller hans husstandhar været indblandet i lovovertrædelser.Referat fra Lejerbos Best-møde 10/5-06.Mogens Plesner Mathiasen havde valgt at trække sig somlandsformand og deltog for sidste gang.5-6 Ny landsformand i Lejerbo: Bent Bundgaard fra Sejlflod blevvalgt som ny landsformand.5-7 Ny fordeling af arbejdsområder for medarbejdere i udlejningsafdelingen.5-8 Ansøgning om midler hos Landsbyggefonden fra de 9 i BrøndbyStrand. Der er udarbejdet en helhedsplan samt en Rådgivningsaftalefor hele området.5-9 Referat fra De 9 møde den 8. maj 2006.Kommunen har modtaget 1,7 mio. til projekt#Unge i Centrum”.Pengene skal bl.a. bruges til lønninger til medarbejdere de næste2 år samt aflønning af opsøgende medarbejder med 30 timerpr. uge.Landsbyggefonden er ansøgt om anlæg af 2 fodboldbaner, dafodboldbanen ved Tranumparken ligger for nær ved bebyggelsen,hvilket giver megen støj.5-10 Referat fra Børnenes Rejsebureau 10. maj 2006 blev taget tilefterretning.5-11 Nyhedsbrev fra Kvarterløftssekretariatet er på vej og kan tilligemed Statusrapporten fås på biblioteket.5-12 Statusrapport 2005 for Kvarterløft: Se ovenfor.Pkt. 6 Varmemestersager6-1 Ekstraordinært afdelingsmøde den 12/6 2006 om råderet blevvedtaget.6-2 Den store legeplads: Renoveringen går efter planen i gang den5. juli og vil vare ca. 8 arbejdsdage.


216-3 Træer ved blok 1 og 2 er besigtiget af Kommunen, og vi afventersvar fra kommunen. Telefonisk har vi fået tilladelse til at gå igang.6-4 Udvidelse af parkeringspladser ved blok 1-16 og 2-3 har vi søgtkommunen om tilladelse til. Svar afventes, men vi har førstpengene i næste budgetår.6-5 Opvaskemaskine i selskabslokalerne skal udskiftes. Tilbudindhentet og godkendt.6-6 Nye store vaskemaskiner til vaskeriet skal skiftes p.g.a. slitageog tilbud blev godkendt.6-7 Pladevarmeveksler / varmvandsbeholdere skal udskiftes. Vi laveret forsøg i blok 3 som en begyndelse med et nyt system.6-8 Ejendomsfunktionærer i Lejerbo Brøndby. Der arbejdes på atoptimere driften i de 3 afdelinger. Mogens bliver en slags ”overvarmemester”.Vi venter på oplæg fra forretningsfører Kurt Kristensen.6-9 Den faste pris fra Brøndby Fjernvarme stiger en del – reguleresvia årsregnskabet, når det foreligger.6-10 Punkter fra Jørgen Ahrens. Han foreslår at interviewe klubbernesformænd for at få noget om dem i Lundexpressen. Han vilkomme som repræsentant for bladet i samtykke med redaktøren.Jørgen får en liste over lejere af campingpladserne, så han kankontakte de respektive lejere, hvis der foregår noget uregelmæssigtpå pladserne.6-11 Rækværk på altaner skal være i overensstemmelse med Husordenen.D.v.s. ½ m over rækværk foran og 1 m over rækværk isiderne.6-12 Opsætning af markise i blok 10 – Klub 51. Der har ikke væretindvendinger fra beboerne i blokken efter rundspørge, så tilladelsekan gives.6-13 Indvejningsoversigt for dagsrenovation er som tidligere.Pkt. 7 Klager7-1 Beboer i blok 2 bruger opgang og indgangsparti til oplagring afdiverse effekter til loppemarked. Vi skriver til lejeren.Pkt. 8 Ansøgninger8-1 Ansøgning om tilskud til Lundedagen blev godkendt.8-2 Ansøgning til tilskud til tur til BonBon-land blev godkendt.Refereret ved Birthe Ketterle


De 9’s Grønne Regnskab222005Partnerskabet mellem De 9 boligafdelinger iBrøndby Strand har lavet grønne regnskaberfor 2005. I de grønne regnskaber kan dufinde oplysninger om forbrug af vand, el ogvarme, affaldsmængden og udledning af CO 2for De 9 boligafdelinger i Brøndby Strand.Der er igennem flere år lavet grønne regnskaberfor 6 af boligafdelingerne. Det erandet år alle 9 boligafdelinger er med.De grønne regnskaber skal være med til at synliggøre de enkelteafdelingers forbrug. Afdelingernes forbrug kan både sammenlignesmed hinanden og med landsgennemsnittet. Det ervigtigt at være bevidst om forbrug af blandt andet el, vand ogaffald, da det vil være både en økonomisk og en miljømæssiggevinst, hvis man bruger det med omtanke og nedsætter sitforbrug.For at de grønne regnskaber har en betydning skal både boligafdelingerneog beboerne blive bevidste om hvilke steder dekan være med til at gøre en forskel. Hvad kan man gøre for atspare og hjælpe miljøet og sin egen pengepung i sidste ende.Spareråd:El: Sluk for elektriske apparaters stand by funktion og skiftetil energibesparende pære.Vand: Sluk for vandet mens man børster tænder, vask op i enopvaskebalje og tage brusebad i stedet for karbad.Affald: Skal sorteres korrekt, således at genanvendelsesprocentenkan øges.Læs de grønne regnskaber og se hvordan din afdeling ligger iforhold til andre afdelinger. Hvis du har spørgsmål er du velkommentil at kontakte beboerrådgiver Anette Hestlund på tlf.:43 54 22 75 eller mail: de9@brnet.dk


23VarmepengeLejerbo udsendte i slutningen af juli et brev til beboerne medtilbagebetaling af varmepenge på ca. kr. 10,65 pr. m 2 . Det varen andel af 11 mill. af overskuddet fra Brøndby Fjernvarme.Beløbet blev reguleret i huslejen pr. 1. august.Ultimo august måned blev der udsendt en specifikation på tilbagebetalingaf varmepenge for året 2005-2006. Der er forskeli beløbet om man har eller ikke har badekar. Beløbet reguleresi huslejen pr. 1. september.Brøndby Fjernvarme har varslet en prisstigning på ca. 20 %for varmeregnskabet 2006-2007. Det er derfor aftalt med Lejerbosforbrugsafdeling, at vi hæver a conto betalingen forvarme med kr. 6,00 pr. m 2 /år, således at der er en lille "buffer",og det er spørgsmålet om det er nok. Selv om vi ikke brugerolie, så har uroen i Mellemøsten alligevel en indflydelse påvores varmepris.Det er ca. 14 år siden, at vi sidst ændrede a conto opkrævningenfor varme.Brøndby Fjernvarme har fået besked på at betale 28 millionerkroner tilbage til varme-selskabets 13.000 kunder.Det er Energitilsynet, der har udstedt den ordre, fordi BrøndbyFjernvarme angiveligt har sparet penge op år efter år. Og detmå et fjernvarmeselskab ikke ifølge loven.Men bestyrelsen i Brøndby Fjernvarme har besluttet, at de ikkevil rette sig efter Energitilsynet.Selskabet mener ikke, at forbrugerne har betalt for meget forvarmen og slet ikke, at der er blevet sparet penge op.Den påståede egenkapital er udelukkende et regnskabstekniskspørgsmål, der handler om at afskrive anlæg - og ikke redepenge, der reelt eksisterer, mener bestyrelsen.- Hvis kunderne skal have penge tilbage, så skal vi låne dem ibanken. Og det fordyrer prisen på varme, siger bestyrelseformandVagn Mølgård. I stedet anker Brøndby Fjernvarme sagenvidere til Energiklagenævnet.


Husleje pr. 1. okt. 200624På afdelingsmødet den 14. marts blev budgettet for 1. oktober2006 til 30. september 2007 vedtaget.Det betyder, at der fra 1. oktober 2006 kommer en huslejeforhøjelsepå kr. 0,00 pr. m 2 pr. år, hvilket svarer til 0,0 %, mender er en lille forhøjelse af a conto varme og TV.Den ny husleje vil blive ca. inkl. varme og tv:Lejlighedstype Husleje Varme TV Husleje i alt1-værelse (56,6 m 2 ) 4.224 469 95 4.7882-værelse (60,5 m 2 ) 4.257 469 95 4.8212-værelse (67,1 m 2 ) 3.439 520 95 4.0543-værelse (99,9 m 2 ) 4.813 774 95 5.6824-værelse (111,7 m 2 ) 5.356 866 95 6.3175-værelse (124,4 m 2 ) 5.908 964 95 6.9675-værelse (125,2 m 2 ) 5.946 970 95 7.011NB. De ovennævnte beløb må tages lidt med forbehold, da derkan være lidt op- og nedrunding.Der er kommet nye indskud i lejlighederne, der gælder ved nyindflytning.1-værelse (56,6 m 2 ) kr. 11.300,002-værelse (60,5 m 2 ) kr. 12.100,002-værelse (67,1 m 2 ) kr. 13.420,003-værelse (99,9 m 2 ) kr. 19.980,004-værelse (111,7 m 2 ) kr. 22.340,005-værelse (124,4 m 2 ) kr. 24.880,005-værelse (125,2 m 2 ) kr. 25.040,00John Frimann


25Lundedag 2006Lørdag den 26. august 2006, var det muligt igen at afholde enLundedag, i kraft af nogle beboere i Lunden, der stiller deresarbejdskraft til rådighed til afholdelse af bankospil 7 gange omåret. Overskuddet fra bankospillet går til sociale formål i Lunden.Hovedformålet er afholdelse af en Lundedag hvert andetår. Derudover er der modtaget et beløb fra Lejerbos aktivitetspulje,samt et beløb fraafdelingsbestyrelsen.armbånd til kontrolved indgangen restenaf aftenen, så mandermed forhindredeuønskede gæster.Lundedagen blev afholdt i ettelt, opstillet mellem blok 5 og6. Festen begyndte kl. 17.00,hvor hovedparten af Lundebeboernemødte op. Her forevisteman sin indgangsbillet, hvorefterman fik udleveret etKl. 18.00 blev derserveret mad for ca.100 personer, Peer”Danmark” havdelavet dejlig mad, oksefilet, rødvinsmarineret svinekam, bagtekartofler, flødekartofler,salat, flute m.v. til en megetrimelig pris. Der var musikhele aftenen, og desudenunderholdning af ensangerinde. Dette arrangementvar virkelig nogetaf det bedste. Der var fuldgang på dansegulvet hele aftenen.


26Vi havde igen lejet en skydebanevogn, da den i 2004 arrangementethavde været en stor succes. En tidligere Lundebeboer(Harry, D.33), somflyttede tilNæstved, også i enLejerbo beboelse,sponserede ikkealeneomkostningen fortransporten afskydebanevognenfra Ringsted, menselv hentede og afleverede den. Desuden stillede han yderligeresin arbejdskraft til rådighed i løbet af aftenen. En virkelig flotindsats. Han har desuden været en trofast sponsor til voresbankospil igennem årene. En stor tak til ham.Der var 22 frivillige hjælpere involveret i dette arrangement, enstor tak til dem.En af vore beboere havde forfattet en sang om Lunden, melodiLundeborg visen, et godt initiativ. Dejligt at se beboerne tagerdel i det sociale arbejde.Festen sluttede kl. 24.00, og der var i løbet af aftenen mangebeboere, som kom hen til festudvalget og takkede for det strålendearrangement. Når derydes så stor en arbejdsindsats,er det dejligt at høre,at der er så mange, somvar tilfredse med arrangementet.Glenda


27Kære LundebeboereBankosæsonen starter igen søndag den 1. oktober 2006.Bankospil vil blive afholdt som følger i resten af sæsonen:Søndag den 5. november 2005Søndag den 10. december 2006 - julebankoSøndag den 14. januar 2007Søndag den4. februar 2007Søndag den 4. marts 2007Søndag den 1. april 2007 - afslutningNye adgangskort for sæsonen2006/2007 kan købestil en pris af kr. 5,00 for sæsonen.På adgangsbevisetbliver der trukket en gevinstved hvert bankospil.Vi vil samtidig rette henvendelsetil eventuelle interesseredebeboere med hensyn tilat stille arbejdskraft til rådighedi tilfælde af; en af defaste hjælpere skulle væreVi vasker trapper hver onsdag.Det vil være til stor hjælp, hvis måtternetages ind.forhindret: Interesserede kanhenvende sig tilHanne Ilsvardtlf. 43 54 79 19eller Glenda Jensentlf. 43 53 98 76Vi efterlyser samtidig sponsorertil vore bankospil.Venlig hilsenLundens VennerPå forhånd tak for venligheden. Besøg vores hjemmesidewww.aaren.dkMed venlig hilsenAnders Andersen’s RengøringRugvænget 402630 TaastrupTlf. 43 99 99 99


28SkaktaffaldDet er bare 5 -6 uger siden at vi rensede alle skraldespande.MEN nu stinker de allerede igen.Det er ofte mælkekartoner og æg der ikke erpakket ordentligt ind inden de smides iskakten.Hvis man ikke sørger fra at pakke ”køkkenaffald”ind inden det smides i skakterne, såkan de jo ikke holdes rene, og en skaktrensninger meget dyr, og der er kun et sted betalingenkan tages fra - huslejen.HilsenVarmemesteren”Hundepark”Vi er en familie der har hund. Vikunne godt tænke os, at der varen ”hundepark”, altså et stedhvor hundene kunne løbe fritomkring og mødes med andrehunde. Jeg kunne forestille mig,at et sådan sted kunne ligge påEsplanaden. Jeg ved, at der er etLILLE sted ovre i Maglelund. Detligner mest et sted, hvor manlufter sin kanin og kan ikke brugestil hunde.Helle Olsen, R. 14Svar:Da Esplanaden er et offentligtområde, så skal du rette henvendelsetil Brøndby Kommune,Teknisk Forvaltning, for at høredem om de vil oprette et ”hundetoilet”i Esplanadeparken.Venlig hilsenJohn Frimann


29TDC Kabel TVFejl på tv-signalerneHvis du har tjekket, at fejlen ikke er i dine kabler eller apparater,så skal du selv ringe til TDC Kabel TV og fejlmelde på telefon:80 80 40 50Mail: fejlservice@tdckabeltv.dkDøgnet rundtRegningerProblemer med regninger fra TDC Kabel TV, så kontakt regningsservicemellem kl. 8:15 og kl. 16:00 på telefon:80 80 40 44Ændring af programpakkerØnsker du at ændre TV programpakker, så skal du kontakte:TDC Kabel TV, Att. KFK, Strandlodsvej 30, 0900 København CMail: ktv-inddata@tdc.dkFax: 32 63 80 64Ændringer skal foregå skriftligt som brev, mail eller fax.KØBMANDENLUNDENS MINIMARKEDDaruplund 17Åbningstider:Mandag – fredag: kl. 7:30 – 18:00Lørdag LUKKETSøndag: kl. 8:00 – 18:00Hver dag – Frisk morgenbrød,aviser, friske mælkeprodukter,grøntsager, kød, kylling og meget mere.Vi har alt til rimelige priser


30Lundens selskabslokalerDaruplund 71Leje: Kr. 1000,- / Depositum: kr. 500,-Rengøring: Kr. 250,-Lejen er gældende 2 dage: første udlejningsdag fra 12.00,den anden dag hele dagen og den efterfølgende dag til 9.30.Ønsker man at disponere over lokalerne dagen efter, kosterdet yderligere 200,00 kr. i leje.Udlejning af lokaler til reception:Leje:250,00 kr.Rengøring:250,00 kr.Depositum:500,00 kr.Leje i antal timer:6 timerTidsrum på dagen: Efter klokken 12:00Dage der kan lejes: Tirsdag – torsdag(Der tages forbehold for prisændringer)Udlejning kun til beboere i LundenUdlejning:Glenda JensenTelefon 43 53 98 76Træffes bedst efter kl. 18.30 tirsdag - fredagTræffes hver mandag i selskabslokalerne mellemkl. 18:30 og 19:00.Mail: selskabslokalerne@lundens.net


31ÆldrecaféenÆldreCaféen er for alle pensionister og efterlønsmodtagere,boende i Lunden.Der er åbent hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00 i:Selskabslokalerne, Daruplund 69.Der er bankospil den første torsdag i måneden og man prøverat få et foredrag hver 3. torsdag, der har interesse for pensionister.De øvrige torsdage er der rafling, kortspil og hvad derellers har medlemmernes interesse. Vi er pt. 35 medlemmer,men der er plads til mange flere endnu.Så kig ind en torsdag.Der er gratis kaffe, og drikkevarer kan købes til yderst rimeligepriser. Det månedlige kontingent er kr. 20,00Der afholdes fødselsdagsfest, skovtur og julefrokost.Der er mulighed for IKKE RYGER-lokale.Yderligere oplysninger om foreningen kan fåshos formanden: Inger Simonsenpå tlf.nr.: 43 54 23 78 ellermail: ims@lundens.net


32Strandens GenbrugSalg af smykker, tøj, sko m.m.Tranumparken 3 A2660 Brøndby StrandÅbent:tirsdag og torsdag: kl.: 13:00 - 18:00Kom og fyld en pose for kr.: 100,00Vær god ved dine fødderSå prøv Klinik for Fodterapi i Vallensbæk StrandKathrinebjergvej 16 – Tlf. 43 73 98 76• Handicapvenlig klinik• Bus 121• Gode parkeringsmuligheder• Gavekort udstedes• Behandlinger af:o sukkersygepatienter (medbring henvisning)o nedgroede negle (medbring henvisning)o fodindlægo almindelig velværeBettina Ahle OlesenStatsautoriserede fodterapeut


33ÅBNINGSTIDER: ONSDAG KL. 15:00 – 18:00AKTIVITETSKLUBBEN – KLUBBEN FOR ALLEKom ind i vores hyggelige lokaler, hvor du kan sy på maskine,strikke, læse eller fremstille dine egne ting.Vi har blade, tidsskrifter, postkort, samt mange sjove ogspændende ting.KOM IND – se hvad vi har gang i og få en hyggesludder.På gensyn iAktivitetsklubbenDaruplund 5– SMID IKKE VÆK –Hvem gemmer på hvad?Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik,gryder, potter, pander m.m.- -Strikkegarn og stof til syningRING TIL ULLA PÅ TLF.: 43 73 65 36SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNEVenlig hilsenAKTIVITETSKLUBBENDARUPLUND 5


34Lyrik GulveGulvafslibning – Vinyl – LinoleumRicky Jørgensen℡ 40 46 59 55Sadolin Glostrupv/ S. Christiansen – T. Merrildgaard A/SHovedvejen 65 / Norasvej 1 • 2600 GlostrupTlf. 43 96 05 3715 % rabat på diverse malervarer og hjælpevarer.25 % rabat på lagertapet.Dog ydes der ikke rabat på specielt nedsatte varersamt tilbudsvarer!(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden)


BørnesidenPræmierneJuni 2006☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺Månedens heldige vindereblev:1. præmie / 50 kr.Naja MajDaruplund 17, 3.tv.2. præmie / 30 kr.Markus ChristiansenDaruplund 35, 2.tv.3. præmie / 20 kr.Mia DueDaruplund 59, 2.tv.Løsning:35VoksensidenPræmierneJuni 2006☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼Månedens heldige vindereblev:2 fl. Vin:Jeanette DueDaruplund 59, 2.tv.og1 fl. Vin:H. NielsenDaruplund 17, 2. th.Tillykke til de heldigePræmierne kan afhentes påafdelingskontoret, tirsdag ilige uger mellem 18.00 og19.00 inden 1½ måned.Løsning:Tillykke til vindernePræmierne kan afhentespå afdelingskontoret i åbningstiden,tirsdag i ligeuger, mellem kl. 18 – 19.Præmierne skal være afhentetinden 1½ måned.


36Aplus kundeserviceEr der fejl på telefonen eller internet, så kontaktkundeservice på telefon:69 12 12 12Derefter trykker man 2 – for arrowneteller sender en mail: arrownet@aplus.dkÅbningstid:Mandag - fredag kl. 9:00 - 22:00Lør-/søn-/helligdage kl. 12:00 - 20:00Maler Steen ApSv/ Steen JørgensenRiggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 022660 Brøndby Strand Mobil 40 62 81 02


37OpståedeskaderI forbindelse med opståedeskader uden for normalarbejdstid, samt lørdag/søndagog helligdage,kontaktes varmemesteren(tlf. 43 73 99 82), en ejendomsfunktionæreller etbestyrelsesmedlem (60 6399 53), der kan rekvirereret firma.Andre kontakter:Kommunen(manglende vandeller brud)tlf. 43 28 24 70Fjernvarmen(manglende varme)tlf. 43 45 20 60TDC Kabel tv(manglende tv-signal)tlf. 80 80 40 50Falck(ved vandskade mm.)Tlf. 70 10 20 30Abon.nr. 20 13 51 90OBS! - Må kun rekvireresi nødstilfældeVarmemesterMogens NielsenKontor ved vaskeriet:Resenlund 18Gårdmand:Dan Wiinblad, D. 69, 3.Bore- & banketiderDer må kun bores og bankespå følgende tidspunkter:Mandag – fredag:Kl. 09:00 – 19:00Lørdag:Kl. 09:00 – 14:00Man må ikke bore og bankepå søn- og helligdage!Maskiner kan lejes påvarmemesterkontoret:Depositum: Kr. 50,-Leje pr. døgn: Kr. 10,-Ved fraflytningaf lejemålEt medlem af afdelingsbestyrelsenkan, såfremtdette ønskes, deltage iforbindelse med syn aflejligheden.Henvendelse tilAfdelingsbestyrelsen


38Vaskeriets normale åbningstiderMandag - fredag: Kl. 07:00 – 22:00samtlørdag, søndag og helligdageKl. 07:00 – 17:00AKUT-TELEFON60 63 99 53Må kun brugesi nødstilfældeLejerbo UdlejningH. C. AndersensBoulevard 13, 1 sal1553 København VKontortid:Mandag – torsdag:Kun efter aftaleFredag lukketTelefontid:Mandag – torsdag:Kl. 10:00 – 15:00Fredag kl. 10:00 – 12:00Direkte tlf.: 38 12 10 94Tanja ViufCykler, barnevogne og klapvognem.m. må ikke anbringes i indgangspartierog i opgange!!!---------------------------------------------------------------------Det er ikke tilladt beboerne atsætte deres fodtøj uden forlejemålets hoveddør!!!


Lundens KlubberTømmermændeneKenneth LandgrafD. 3AktivitetsklubbenUlla ThøgersenD. 3FormeringsklubbenJørn RasmussenD. 11Kontoret 3. th.Bent MadsenD. 7NatteravneneD.21HyggeklubbenAllan SimonsenD. 33Hobby og FritidWalther GasbjergD. 31Aktiv 31Palle BengtsonD. 35LundeklubbenJette TruesenD. 41Club BacchusGunnar HansenD. 39MøbelklubbenBriddie RasmussenD. 39Blok1Blok2Blok3Blok3Blok5Blok7Blok7Blok7Blok8Blok8Blok9Gør det selv klubbenGrete ChristensenD. 45Klub OasenHenning A. JensenD. 47Klub 51Per HansenD. 49HyggestuenHenning MajD. 17Klub 53Frank LundstrømD. 53Klub VennerDragan StojanovicD. 45Klub 89Niels HusumD. 15CichlideklubbenMorten NielsenD.65HobbyklubbenBoy HenriksenD. 65Lundens VennerHanne IlsvardD. 67Lundens HåndarbejdsklubGlenda JensenD. 47Ældre-Caféen – Selskabslokalerne – Blok 14Formand Inger Simonsen, D. 69, 3. mf.Blok9Blok9Blok10Blok10Blok10Blok11Blok11Blok12Blok13Blok14Blok16


DET ER DA RART AT BO I LUNDEN**************************************************************************Redaktionen:Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand.Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2Mail: redaktionen@lundens.netBud: Stephanie Alstrup Irsdal, Resenlund 12Tryk: Eget trykkeri, oplag 410 stk.Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg optages under navneller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt.Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve.Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening.Lejerbo Afdeling 157Daruplund 29, 2660 Brøndby StrandTelefon 43 53 99 53 • Fax 43 53 59 51 • Giro 397-7706Mail: lunden@lundens.netHjemmeside: www.lundens.netAkut telefon: 60 63 99 53Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00Afdelingsformand: John Frimann, Daruplund 63, 1.thMobil 29 72 00 30 • Mail: jf@lundens.netKasserer: Helge Sparlund, Daruplund 61, 1.thMail: hs@lundens.netSekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3.thBestyrelsesmedlem: Glenda Jensen, Daruplund 47, 2.thBestyrelsesmedlem: Preben Hansen, Daruplund 15, 3.thMail: pch@lundens.net------------------------------------------------------------------------Varmemester: Mogens NielsenKontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 og tirsdage kl. 17:00- 18:00Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82Fax 43 53 59 51Mail: varmemesteren@lundens.net

More magazines by this user
Similar magazines