34. årgang · Nr. 7 · September 2006 - lundens.net

lundens.net

34. årgang · Nr. 7 · September 2006 - lundens.net

Redaktørens sideVelkommen tilbage fra ferie.Håber alle har nydt den godesommer, det har været.I blok 1 er efteråret kommethurtigt, ved det, at de harfældet alle træerne mod vest.Så nu er der virkelig udsyntil Maglelund, samt fri passagefor den evigt blæsendevestenvind. Lige som hvisdet var efterår. Til sommer,vil det være helt umuligt atbruge altanen, med mindreman investerer i en markise.Der vil blive frygteligt varmt.Det positive ved det er, at jegkan spare på strømmen. Detbliver først mørkt en timesenere, end da træerne varher, men jeg ville nu godthave haft et par af træerneendnu.Nok om det. I dette nummer,er der billeder fra en masseaf sommerens arrangementerog ture. Vittigheder varder ikke plads til.God fornøjelse med dettenummer af bladet og tak forindlæg, løsninger m.m.Det er vigtigt, at I senderindlæg m.m. inden deadline,med mindre andet er aftalt.Ellers kan I ikke regne med,at det når at komme med ibladet.Løsninger og indlæg, afleverespå kontoret, D. 29. ellersendes på mail til denneadresse:redaktionen@lundens.netMed venlig hilsenConniNæste deadline:Onsdag den 4. oktober kl. 16.00

More magazines by this user
Similar magazines