Bella Sky Comwell Hotel - Philips Lighting Poland

philips.pl

Bella Sky Comwell Hotel - Philips Lighting Poland

Case studyBella Sky ComwellBeliggenhedPhilips LightingKøbenhavn, DanmarkLED ColorReach Powercore


“Vi har fået meget flot respons på belysningen,der har skabt langt større opmærksomhed endforventet.”Adm. direktør Arne Bang Mikkelsen, Bella Center


Spektakulær LED-belysningaf nyskabende arkitekturFaktaBygherreBella CenterBeliggenhedCenter Boulevard 5, København SArkitekterArkitektfirmaet 3XNAnvendte armaturtyper m.v.18 stk. Philips LED ColorReach Powercore armaturer med 104dioder i hvert armatur.BelysningsdesignMorten Topp, ComtechBelysningsløsningHøjtydende, RGB-baseret LED-projektørlys til belysning af storestrukturer.BaggrundAdm. direktør Arne Bang Mikkelsen, Bella Center, fortæller: ”I efteråret2010 var byggeriet af Bella Sky Comwell Hotel nået så langt, at mangebegyndte at spørge, hvad det var, vi havde gang i. Jeg fik så den idé atskabe omtale af det nye hotel ved sætte ekstra fokus på arkitektfirmaet3XN´s fantastiske arkitektur, og da dagene var korte, var det oplagt atbelyse hotellet efter mørkets frembrud. Helst på en måde, der var ligeså utraditionel som bygningen.”UdfordringenOpgaven blev givet til samarbejdspartneren Comtech, der leverertekniske løsninger til konferencer, udstillinger, koncerter, festivaler m.v.Arne Bang Mikkelsen: ”Jeg talte med Morten Topp fra Comtech, somkom med forskellige forslag og modeller til facadebelysning.”Key Account Manager Morten Topp fra Comtech: “Både på afstand oghelt tæt på overrasker bygningen konstant. Det var de overraskelser ognye oplevelser, vi ønskede at overføre til belysningen. Philips gjorde migopmærksom på de nye ColorReach Powercore armaturer, som aldrigfør var blevet brugt i Danmark. Trods en meget kort tidsfrist lykkedesdet Philips at levere 18 armaturer. Heldigvis, for uden disse armaturerkunne vi ikke have gennemført idéen.”LøsningenDer er placeret to LED-armaturer på hver af hotellets fire gavle, mensotte armaturer er fordelt på to af facaderne, med fire på hver. Hertilkommer et enkelt armatur på hver side af broen mellem bygningensto tårne. Hvert armatur har 104 lysdioder, lyser med 5.000 lumen ogkan projicere jævne farveflader fra stor afstand. På det nye hotel lyserarmaturerne f.eks. hele vejen op til toppen af de 75 meter høje tårne. DeRGB-baserede LED-lyskilder kan diffusere med spredninger fra 8 til 63grader og kan derfor både bruges til punktbelysning og store flader. I denaktuelle opsætning har man valgt at køre med syv dynamiske farver. Hverfarvesekvens løber i 30 sekunder, hvorefter der i løbet af en syv sekunderovergang skiftes til en ny farve.FordeleneColorReach Powercore armaturerne er de første LED-armaturer medså stor lumenpakke, at de på store afstande kan belyse store flader ogstrukturer i jævne farver. De kan anvendes både inden- og udendørs, haret lavt energiforbrug, og LED-lyskildernes levetid på op til 90.000 timernedsætter omkostningerne til vedligeholdelse. Armaturerne er uhyredriftssikre, og trods en armaturvægt på ca. 40 kilo gør robuste monteringsbeslagog fleksible stativer opsætning og indstilling nem.Arne Bang Mikkelsen, Bella Center: ”Det har været en god investering, fornu ved alle, at vi åbner et helt ekstraordinært hotel.”


©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Hel eller delvisgengivelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.De informationer, der gives i denne bog, er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt. Indholdeter så nøjagtigt og pålideligt som muligt, men det kan ændres uden varsel. Udgiveren påtagersig intet erstatningsansvar som følge af eventuelle konsekvenser ved brug af informationerne.Ved anden offentliggørelse medfører dette ikke nogen form for overdragelse af licens i henholdtil patent- og andre industriellle eller immatrielle rettigheder.03/11

More magazines by this user
Similar magazines