12068 Beredskab / tryk - Beredskabsstyrelsen

brs.dk

12068 Beredskab / tryk - Beredskabsstyrelsen

3. MÅLRAPPORTERING9Den 31. maj 2003 sank den kinesiske bulkcarrier Fu Shan Hai ud for Bornholmsnordspids efter en kollision med et containerskib, hvorefter ca. 500 tons afskibets brændstof (heavy fuel) flød ud i Østersøen, hvilket bl.a. resulterede i at3 kilometer kyststrækning blev ramt af olieforurening samt at 1.000-1.500 fugledøde. I forbindelse med uheldet og den efterfølgende olieforurening varetogBeredskabsstyrelsen en lang række opgaver, herunder bl.a.:• Den samlede logistikopgave med tilvejebringelse og transport af materielog personel• Oprettelse af midlertidige nøddeponering – Rønne havn – for miljøskibenesopsamlede olie fra havet• Afværgeforanstaltninger i Ertholmenes kystnære områder – i samarbejdemed SOK• Transport og håndtering af 4 kilometer flydespærringer• Opsamling af olie langs Ertholmenes klippekyster – i samarbejde medChristiansø’s Forvaltning/Forsvarsministeriet og Bornholms RegionskommuneBeredskabsstyrelsen indsatte 185 værnepligtige med ledereog holdledere, svarende til i alt 15.395 timer.Foto: Beredskabsstyrelsen

More magazines by this user
Similar magazines