12068 Beredskab / tryk - Beredskabsstyrelsen

brs.dk

12068 Beredskab / tryk - Beredskabsstyrelsen

4. REGNSKAB / PERSONALE1816.61.01.91. indtægtsdækketvirksomhed, indkvarteringscentreEfter aftale med Udlændingestyrelsen driverBeredskabsstyrelsen indkvarteringscentre for asylansøgeresom indtægtsdækket virksomhed. De samlededriftsudgifter modsvares af indtægterne, så derbudgetteres ikke med dækningsbidrag.Driftsregnskab: Indtægtsdækket virksomhed, indkvarteringscentre2003 priser (1.000 kr.) 2003(R) 2003(FL) 2002(R) 2001(R) 2000(R)Kilde: Bevillingsafregning 2003,Statens Budgetsystem,tabel 10152, Navision Stat ogÅrsrapport 2002.Indtægter 52.585 53.800 52.721 74.364 73.666Udgifter 52.418 53.800 52.778 73.641 73.692Nettoindtægt 167 - -57 723 -26Overskuddet i 2003 videreføres til driften i 2004, jf. anmærkningerne til FL2003.anlægsregnskabBevillingsafregning: 16.61.03. Anlægsprogram, Redningsberedskabet2003 priser (mio. kr.) Udgifter IndtægterKilde: Bevillingsafregning 2003,Statens Budgetsystem,tabel 10150.1. Bevilling (B+TB) 20,4 25,02. Regnskab 15,9 21,03. Årets overskud 4,5 4,04. Overskud som bortfalder 4,05. Akkumuleret overskud primo 2003 15,16. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2003 15,6udgiftsbevillingBeredskabsstyrelsen fik på Finanslov 2003 tildelt enudgiftsbevilling på 5,4 mio. kr. Hertil skal lægges enmerbevilling – jf. Akt 193 12/8 2003 – på 15,0 mio. kr.Som det ses har Beredskabsstyrelsen i 2003afholdt udgifter for i alt 15,9 mio. kr., svarende til etmindreforbrug på 4,5 mio. kr.Med det nævnte forbrug fås et videreførselsbeløbultimo 2003 på 19,6 mio. kr. Herfra skal trækkes 4,0 mio.kr., idet Beredskabsstyrelsen kun har oppebåret indtægterfor 21 mio. kr. i 2003, og ikke 25,0 mio. kr. som anførtpå Tillægsbevillingsloven 2003. Årsagen til den manglendeindtægt er, at det indkomne tilbud på mobiliseringsstationeni Fredensborg ikke var tilfredsstillende,hvorfor salget først forventes gennemført i 2004.Beredskabsstyrelsen forventer – med henvisning til Akt193 12/8 2003 – at genanvende indtægterne ved salget.De 15,0 mio. kr. fra TB2003 skal, ifølge aktstykket,anvendes til udbygning af garage- og depotkapacitetenved Beredskabsstyrelsen Sjælland, udbygning aføvelsespladsen ved Beredskabsstyrelsen Sjællandsamt afvikling af øvelsesanlæg i Nordsjælland. Der er i2003 ikke udgiftsført større beløb på de nævnte projekteri 2003, idet de 15,0 mio. kr. først blev stilletBeredskabsstyrelsen til rådighed på et relativt senttidspunkt. Mindreforbruget, og størstedelen af videreførselsbeløbet,er således allerede reserveret til denævnte projekter i 2004.

More magazines by this user
Similar magazines