12068 Beredskab / tryk - Beredskabsstyrelsen

brs.dk

12068 Beredskab / tryk - Beredskabsstyrelsen

4. REGNSKAB / PERSONALE19Igangværende anlægsprojekterForventet Årets2003 priser (mio. kr.) Start afslutning udgift TotaludgiftEtablering af brandøvelsesplads. Beredskabsstyrelsen Bornholm 2002 2004 9,6 10,9Udbygning af recirkulationsanlæg. Beredskabsstyrelsens Teknisk Skole 2003 2004 0,1 0,9Udbygning af øvelsesplads. Beredskabsstyrelsen Sjælland 2003 2004 0,5 4,0Afvikling af øvelsesanlæg i Nordsjælland. Beredskabsstyrelsen 2003 2004 0,1 3,0Udbygning af garage- og depotkapacitet. Beredskabsstyrelsen Sjælland 2003 2005 - 8,0Renovering af garagepladsbelægning mv. Beredskabsstyrelsen Sjælland 2003 2004 - 4,0Indkvarteringsfaciliteter. Beredskabsstyrelsen Bornholm 2003 0,1 10,0Midlertidige fritidsfaciliteter. Beredskabsstyrelsen Bornholm 2003 2004 0,1 2,2I alt 10,5 43,0Etablering af brandøvelsesplads ved Beredskabsstyrelsen Bornholm har været forelagt Finansudvalget.Afsluttede anlægsprojekterForventet Faktisk Årets2003 priser (mio. kr.) Start aflsutning afslutning udgift TotaludgiftDiverse mindre projekter ved centre og skoler 2002 2003 2003 0,6 0,6Etablering af facilitetsbygning. Beredskabsstyrelsen Sjælland 2002 2002 2003 1,2 2,0Ombygning af administrationsbygning. Beredskabsstyrelsen Sjælland 2002 2002 2003 0,3 0,5Kloakseparering. Beredskabsstyrelsen Sydjylland 2003 2003 2003 1,3 1,3Kloakseparering. Mobiliseringsstation Hjallese 2003 2003 2003 0,7 0,7Nedbrydning af kommandocentral. Århus 2003 2003 2003 1,3 1,3I alt 5,4 6,4Beredskabsstyrelsen havde ikke nogen indtægtsbevillingpå Finanslov 2003, men fik via Akt 193 12/8 2003vedrørende salg af beredskabscentret i Hillerød ogmobiliseringsstation Fredensborg en indtægtsbevillingpå 25,0 mio. kr., hvoraf de 15,0 mio. kr. kunne genanvendespå 16.61.03. Anlægsprogram, Redningsberedskabet,mens de resterende 10,0 mio. kr. blevoverført til 16.61.01. Redningsberedskabet for genanvendelsetil renovering af varslingssystemet. Somdet fremgår af bevillingsafregningen, harBeredskabsstyrelsen kun oppebåret indtægter for21 mio. kr. i 2003. Den regnskabsmæssige forklaringherpå er, at det indkomne tilbud på mobiliseringsstationeni Fredensborg ikke var tilfredsstillende,hvorfor den ikke blev solgt i 2003.Beredskabsstyrelsen har modregnet den manglendeindtægt i det akkumulerede videreførselsbeløbpå udgiftsbevillingen, jf. ovenfor. Mobiliseringsstationenvil blive solgt i 2004.indtægtsbevilling

More magazines by this user
Similar magazines