12068 Beredskab / tryk - Beredskabsstyrelsen

brs.dk

12068 Beredskab / tryk - Beredskabsstyrelsen

PRODUKTIONSOVERSIGTOversigt over Beredskabsstyrelsens produktionBudgetteretFaktiskB. Produkter Finanslov 2003 produktion 20031.1 Dagligt beredskab1.1.1 Antal indsatser i alt 200 2981.1.2 Antal mødeplaner 200 2631.2 Uddannelse, værnepligtige1.2.1 Færdiguddannede værnepligtige 6 mdr. 750 7221.3 Eksternt samarbejde1.3.1 Samarbejdsøvelser 140 1201 3.2 Konsultationer 200 3491.3.3 Temadage m.v. 14 32produkter ved skolerne1.4 Uddannelse af personel fra det statslige og det kommunale beredskab1.4.1 Antal deltagende kursister 2.900 3.393produkter i beredskabsstyrelsen2.1 Forebyggelse2.1.1 Brandforebyggelse 450 3792.1.2 Fyrværkeri og eksplosivstoffer 200 1232.1.3 Tankvognsgodk. (farligt gods) 400 5782.1.4 Chaufføreksamen (transport af farligt gods) 1.000 6762.2 Tilsyn og beredskabsplanlægning2.2.1 Antal godkendte aftaler om brandslukning mv. 45 712.2.2 Antal kommunale beredskabsplaner til gennemsyn 50 22.2.3 Antal tilsynsbesøg 100 912.2.4 Antal amtskommunale planer til gennemsyn 3 -2.3 Tilsyn med nukleare anlæg og atomberedskab2.3.1 Antal inspektioner og besigtigelser 5 72.3.2 Antal aktivering af beredskab 10 1) -2.4 Varslingsberedskab2.4.1 Antal varslinger 2 -2.5 Kemikalieberedskab2.5.1 Kemiske analyser (antal prøver) 150 1392.5.2 Vurderinger, fyrværkeriansøgninger mv. 500 6972.5.3 Publikationer, udgivelser 3 102.5.4 Rådgivninger, kemikalieberedskabsvagt (antal henvendelser) 400 3882.5.5 Udvikling 25 912.6 Internationalt beredskab2.6.1 Antal indsatser 3 22.6.2 Udsendte delegater 3 22.7 Beredskabsudviklingsenhed2.7.1 Antal projekter 9 83.1 Uddannelse af frivillige3.1.1 Antal elevtimer 125.000 135.0003.2 Tilskud til informationsvirksomhed3.2.1 Antal projekter 6 53.3 Kommunale støttepunkter3.3.1 Antal støttepunkter i drift 9 91) Der forventedes ingen aktivering i 2003, med der står fejlagtigt 10 på FL2003.

More magazines by this user
Similar magazines