GIPSPLADEMONTAGE - Dana Lim A/S

danalim.dk

GIPSPLADEMONTAGE - Dana Lim A/S

DANA LIM A/SGIPSPLADEMONTAGE-Sådan gør du!N Y EK R AVFORSTÆRKNING MEDEN 13963PAPIRSTRIMMELwww.danalim.dk


1 2Ved opsætning af gipsplader medforsænkede kanter, skabes der enrende, hvor der både er plads tilspartelmasse og sparteltape.Spartelmasse påføres første gang.Vær omhyggelig med at spartelmassepresses godt ned i revnenmellem pladerne.3 4Papirstrimlen presses nu fast i denvåde spartelmasse. Papiret skalikke fugtes før montering.Når spartelmassen med papirstrimmeler helt tør, slibes eller skrabesoverfladen let, eventuelle spartelsporfjernes.Brug af spartelmasseFormålet med at spartle gipspladesamlinger er at sikre en vedvarende forbindelsemellem pladerne. Populært sagt, skal samlingen være lige så stærk som selvepladerne.Det betyder, at en spartling alene ikke er tilstrækkelig. Samlingen skal også armeres,med en papirstrimmel, der er så stærk, at man senere undgår revner i samlingen.Tidligere har man anvendt glasfibertape til armering af disse samlinger. Men glasfiberer kun stærkt i én retning, og i dag anvendes i stedet armeringsstrimler af papir.2


5 6Der spartles nu ovenpå papirstrimlen.Spartlen skal være så bred,at den fylder hele forsænkningen udimellem gipspladerne.Når det andet lag spartelmasse erhelt tørt, slibes igen let. Eventuellespartelspor skal fjernes.7 8Når det andet lag spartelmasse erhelt tørt og slebet, spartles for tredjegang. Dette lag er det sidste, ogskal sikre en helt plan overflade.Til sidst slibes en sidste gang, ogvæggen er klar til opsætning af filt,væv eller tapet. Hvis ikke samlingener helt plan, kan det være nødvendigtat spartle og slibe endnuen gang.Forskellen imellem sparteltapeaf papir og glasfiberStærktStærktStærktDe speciellepapirstrimler erstærke i alleretninger.Glasfibertape erikke særlig stærktdiagonalt, og kun ién af længderetningerne.SvagtSvagtStærkt3


Hjørne sparteltape-Til udadgående hjørnerHvis du vil vide mere om professionel montage afgipsplader, henvises til monteringsvejledninger frade enkelte gipspladeproducenter.Hjørnesparteltape fra Dana Lim, er en sparteltapemed stålindlæg til beskyttelse af udadgående hjørneri variable vinkler.Sådan gør du:123Spartelmasse påføresbegge sider af hjørnet.Før montering tilskæres ogfoldes papirstrimlen medstålarmeringen indad.Papiret skal ikke fugtes førmontering. Papirstrimlenpresses nu fast i den vådespartelmasse.Herefter er fremgangsmådensom beskrevet indei denne folder.Du kan også rekvirere hæftet ‘Gipsmontage ogoverfladebehandling - Hvor går grænsen’, der erudarbejdet af Dansk Byggeri, MalermestrenesOplysningsråd og Gipspladeproducenterne iDanmark. Hæftet fås bl.a. hos Dansk Byggeri(tlf. 72 16 00 00).Test af samlingenSom en del af EU's Byggevare-direktiv bliverspartelmasser til gipsplader underlagt kravet omCE-mærkning fra 2007. Kravene til spartelmassener beskrevet i den europæiske standard EN13963, og udføres bl.a. som en test af samlingensbøjebrudstyrke. Letspartel Medium Extra 623er testet efter standarden og har opnået en bøjebrudstyrkepå 410 N.Dana Lim A/SKøbenhavnsvej 220, 4600 Køge.Tlf. 56 64 00 70 Fax 56 64 00 90Oplysningerne i denne brochure er alene vejledende. Følg altid monteringsvejledningernefra den enkelte gipspladeproducent. Vær opmærksompå, at der kan være særlige krav til udførelsen, blandt andet i forbindelsemed brandsikring. For mere information om Letspartel Medium Ekstra 623,kan der rekvireres Produkt Informationsblad og Sikkerhedsdatablad, direktefra vores hjemmeside.Klik ind på www.danalim.dk.Her finder du blandt andet alle vore ProduktInformationsblade og Sikkerhedsdatablade.4

More magazines by this user
Similar magazines